Page 1

´ À


Índex            

Ubicació del punt de venda ...............................................................................3 Dimensions i visibilitats .....................................................................................6 Croquis inicials ...................................................................................................7 Elecció final ........................................................................................................8 Modelat de l’expositor .....................................................................................10 Plano amb cotes ...............................................................................................12 Peces de la maqueta i desenvolupament ........................................................15 Material ...........................................................................................................16 Making of del muntatge ..................................................................................17 Resultat final ....................................................................................................21 Pòsters de la presentació .................................................................................26 Conclusions ......................................................................................................30


Ubicació del punt de venda  El producte es posarà a la venda en petits i grans supermercats i a botigues d’alimentació.  Per ubicar l’expositor de xocolates “Orinocco” hem triat el supermercat Eroski del Centre Comercial Sant Cugat. Concretament estarà situat a un dels extrems del passadís de les xocolates, perquè sigui el primer que vegin els clients que s’adrecin a aquesta secció.


Expositor


 A les fotografies observem el passadís de la xocolata del supermercat que hem triat. L’expositor estaria situat al punt on es troba l’expositor de xocolata “Milka”. Pensem que és el millor lloc perquè és la cantonada que dona amb el passadís central i té una millor posició vers la clientela que no tenien intenció de comprar xocolata, ja que estarà orientat de cara a aquest. Aquest punt també té molta llum, és visible des de punts allunyats d’ell i té un òptim punt d’accés vers la competència.


Dimensions i visibilitats  L’expositor té unes dimensions de: 43,2 x 30 x 70,2 cm.  Ocupa un espai de 1296 cm2 sobre el terra.  Es trobarà sempre recolzat a una superfície per expositors de sobretaula (70cm), l’alçada a la que el veuran els usuaris serà de 1,40 m.  Tindrà 3 costats de visió complets (el logotip estarà present a tots els costats).  Orientació cap al passadís principal.


Croquis inicials

Expositor amb forma de maleta antiga. Expositor de base giratòria. Prisma triangular: vista aïllada de les línies de producte. Logotip visible a la part superior Idea sobre una tauleta de xocolata. Clàssic i original.

Expositor de sobretaula. Tres línies de producte al mateix camp de visió. El logotip queda cobert pels exemplars. Simple, no presenta originalitat al disseny. Sobri.


Elecció final

Logotip gran, visible des de diversos punts. Tres línies de producte al mateix camp de visió. Dues parts: - Exposició del producte. - Exemplars per compra. Expositor de sobretaula clàssic i sobri: conjunció amb la marca.


 Expositor de sobretaula. Estarà col·locat sobre una estructura de l’alçada d’una taula (aprox. 70 cm).  Disseny senzill (la importància la té el producte) d’estil clàssic i elegant (seguint la línia del packaging) i de mida petita amb poques unitats (producte exclusiu, selecte i dirigit als adults).  L’expositor consta de dues parts. La part superior de l’expositor serveix per exposar les 3 varietats de xocolata, reposant sobre una superfície inclinada. La part inferior està formada per mòduls de 6 quadrats que representen una tauleta de xocolata, i a dins de cada unça, en uns estants inclinats perquè siguin més visibles, hi ha les unitats per comprar.  El logotip de la marca està present en la part més alta de l’expositor i en gran (perquè es vegi des de lluny) i en la part central i els extrems d’una mida més petita sobre la línia blanca característica de l’embolcall (perquè es vegi des de varies posicions)


Modelat de l’expositor  Hem modelat la maqueta de l’expositor amb “Solid Works”:


PlĂ nol amb cotes


Peces de la maqueta  La maqueta de l’expositor és a escala 1:2. Formada per 16 peces: (acotacions en mm) x3

x1

Base inferior

Lleixes intermitjes inclinades

x1

Embellidor superior

x2

Lleixes intermitjes horitzontals


x3

x2

Tancament lateral Embellidors inferiors i suport mostra d’exposició

x1

x2 Tancament posterior amb retall del logotip

Separadors interns verticals


Desenvolupament de les cares • L’exterior de l’expositor és desenvolupable però la resta de components s’han de presentar per talls individuals. De totes maneres, la forma que ocupa menys àrea és l’esquema següent.


Material El material que necessitarem per fer la maqueta de l’expositor serà:  Cartró ploma de 3 mm d’amplada ( 2 làmines de 50x70 cm)  Plànols de la maqueta per saber les mides

 Cúters per fer els talls de les peces  Cola blanca per enganxar les peces  “Spray” de color blau per pintar el cartró ploma  Logotips i altres objectes impresos en paper


Making of del muntatge El muntatge de la maqueta de l’expositor va seguir el següent procés: Cada membre del grup va dibuixar croquis a mà amb les seves idees de com havia de ser l’expositor. D’entre totes les propostes , vam triar una que la vam modelar amb el “Solid works” a mida real i a escala i vam fer els corresponents plànols amb totes les cotes i el desenvolupament necessari per començar a construir la maqueta. Un cop teníem tot el material vam necessitar les sis hores de treball al taller tallant les peces a mida i enganxant-les les unes amb les altres, i tres hores més de feina a casa per pintar i fent el branding de l’expositor. També vam realitzar maquetes a la mateixa escala (1/2) de les xocolates per col·locar-les dins de l’expositor per a que sembles més real. A continuació mostrem algunes fotografies del making of d’aquest muntatge:


Resultat final ď ś Fotografies de la maqueta de l’expositor acabada:


Pòsters de la presentació  Per realitzar els pòsters de la presentació hem utilitzat un disseny que segueix la línia del nostre producte, amb el mateix estil clàssic i elegant i la mateixa gamma de colors. Cada pòster té el fons del color d’un tipus de xocolata i els tres presenten el llaç i el logotip característics de la marca. Per organitzar la informació hem treballat sobre la retícula compositiva del “Adobe Illustrator” i utilitzant les pautes donades pel professor. Aquest és el resultat:


Conclusions  Hem realitzat físicament un disseny en 3D modelat amb “Solid Works”.  Hem plasmat el disseny gràfic que havíem realitzat pel nostre producte en un expositor.  El punt de venda és una component imprescindible pel consum i ha d’anar acord amb el tipus i disseny del producte.  El disseny de l’expositor no és complicat ni comporta grans costos. És un disseny viable per produir-lo en cadena.  El resultat ha estat satisfactori pels components del grup. Considerem que l’elecció del disseny, la forma i els materials escollits han estat els idonis per treballar.  Resultat final esperat en qüestió d’acabats.


À

Disseny del expositor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you