Queer Kids utställningskatalog

Page 1

QUEER KIDS Vem f책r en lov att vara?QUEER KIDS Vem f책r en lov att vara?


I den här katalogen presenteras ett pedagogiskt utvecklingsarbete genomfört av barn och pedagoger vid förskolorna Mariehage, Stensjön, Bulltofta, Arkitekten, Segevång och Uteförskolan Stock och sten, samt elever och lärare vid Malmö latinskola, Agnesfrids gymnasium, Rörsjöskolan och Humfryskolan.

Malmö stad 2014 Projektledning Camilla Löf, projektledare Queer Kids, forskare FoU Malmö – utbildning Linda Leveau, projektledare SåSant Kristine Hultberg, genuspedagog FoU Malmö – utbildning Frida Jönsson, processledare SåSant Produktionsgrupp Lena Ansner, lärare bild, Malmö latinskola Fredrik Dahl, lärare foto, Malmö latinskola Susanne Ekentoft, lärare svenska, Malmö latinskola Sofia Gustafson, lärare grafisk kommunikation, Malmö latinskola Fredrik Håkansson, lärare bild, Humfryskolan Omslag Barn vid Stensjöns förskola Grafisk form Elever vid Malmö latinskola: Kevin Bäck Hampus Ershagen Margarita Kradjian Philip Lundberg Elvira Lusth Amanda Noré Jesper Persson Marcus Rubin Anton Sandh Tryck Holmbergs, Malmö 2014


QUEER KIDS Vem f책r en lov att vara?


VEM

FÅR EN LOV ATT VARA?

Svaret borde vara enkelt – en får väl vara precis som en vill! Men är det verkligen så lätt? QUEER KIDS – vem får en lov att vara? är en utställning gjord av barn och elever vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Malmö stad. Det står tydligt framskrivet i förskolans och skolans styrdokument att demokrati, jämställdhet, anti-diskriminering ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Både förskolans och skolans läroplaner betonar att barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Barn och elever ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. Flera studier och utvärderingar visar dock att det är svårt för pedagoger att veta hur de ska arbeta för att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten. Det är heller ingen självklarhet att arbetet baseras på barns och elevers frågor och erfarenheter. I Malmö stad finns centrala stödfunktioner, såsom genuspedagoger och processledare för sex- och samlevnadsundervisning, för att stödja förskolor och skolor som behöver utveckla sitt arbete värdegrunden. Det är unikt.


Queer

Vi har tagit vår utgångspunkt i queer, ett begrepp som väcker många känslor. Varför just queer, undrar några. Är inte queer ett alldeles för smalt begrepp? Är inte queer lite väl laddat? Lite svårt och teoretiskt? Dessa undringar menar vi är argument nog för att driva frågan ännu starkare. Vi använder oss av queer-begreppet eftersom det ger nyanser på det som annars delas upp i grova kategorier, som exempelvis män och kvinnor. Ibland framstår dessa grupper som varandras motpoler, eller till och med som varandras fiender. Det är olyckligt, menar vi. Det finns en oändlig mängd sätt att vara människa, otaliga variationer av identiteter, maskuliniteter, femininiteter, transpersonligheter, barnsligheter, vuxenheter, sexualiteter, funktionaliteter… Värdegrundsarbetet måste inkludera alla. För tydlighetens skull: Queer är ett filosofiskt begrepp som förenklat kan förklaras som att värja sig från begränsande normer. Att vägra placeras i ett fack. Att vara fri. Att själv bestämma vem en vill vara.

Kids

QUEER KIDS – vem får en lov att vara? är i grund och botten ett pedagogiskt utvecklingsarbete där barns och elevers reflektioner över och erfarenheter av jämställdhet, identitet och rättvisa står i centrum. Barn och unga har rätt till inflytande i sin utbildning. Pedagogisk verksamhet ska baseras på barns och elevers tankar och erfarenheter. Genom fotografier, målningar och ljudinspelningar synliggör barn och elever sina tankegångar, åsikter och erfarenheter gällande den delen av läroplanen som håller fram att alla ska få vara och utvecklas fritt: Vem får en vara? Får en välja själv, eller är vi styrda på ett eller annat sätt? Hur får en lov att vara på olika platser? Än har vi en bit kvar innan samhället är rättvist. Vi behöver alla stå upp för mänskliga rättigheter. Vi kan inte ta demokratin för given. Varje dag för med sig val som inkluderar eller särskiljer oss från varandra. Mera hoppfullt kan vi säga att vi varje dag får en ny chans att göra om och göra rätt. Varje dag är en ny start. Det börjar här.FÖRSKOLAN


I FÖRSKOLAN,

VEM FÅR BARNEN LOV ATT VARA?

Det står tydligt framskrivet i förskolans styrdokument att demokrati, jämställdhet, anti-diskriminering ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Det är förskollärarnas uppdrag och ett annat uppdrag är att ge barn möjlighet att påverka, upptäcka, samtala och lyssna på varandra. Som en del i detta ville vi hitta vägar att samtala med barn kring jämställdhet, ojämställdhet, orättvisa, rättvisa och queer. Vad tänker barn om dessa ord? Vad betyder begreppen för dem? Självklart finns lika många betydelser, som det finns barn i ett rum, och det är just det samtalet som det här har handlat om. ”Jag får vara jag” Samtalet började med en föreläsning, där en genuspedagog bjöd in barnen i samtalet om värdegrundsfrågor. Barnen fick där en chans att berätta för vuxna hur de tänker och vad de tänker. Sedan fick de i uppdrag att ta reda på vem en får lov att vara i förskolan? Intresset för att delta i det här delprojektet i QUEER KIDS – vem får en lov att vara? var stort. Sex förskolor anmälde sitt intresse: Mariehage förskola, Stensjöns förskola, Bulltofta förskola, Uteförskolan Stock och Sten, Segevångs förskola och Arkitektens förskola. Totalt har 163 barn åkt buss, cyklat eller promenerat till FoU Malmö – utbildningslo-


kaler på Rönnbladsgatan. 163 barn i åldern 1–6 år har alltså deltagit och haft inflytande i de samtal som vi fört tillsammans. ”Jämställdhet, det är ju superjämnt ju” Efter föreläsningen har barnen, avdelningsvis, fått låna en resväska med en massa maskeradkläder samt en väska med kameror. Uppdraget har varit att ta reda på vem en får lov att vara och genom fotodokumentation berätta vad de kommer fram till. Alla bilder har barnen tagit själva och sedan har förskollärarna i varje verksamhet haft reflekterande samtal med barnen om och kring deras bilder. ”Jag får vara vem jag vill” Genom hela projektet har det varit viktigt för oss att allt sker utifrån barnens premisser. Vi har hela tiden strävat efter att hitta metoder för att samtala med barn om värdegrundsfrågor. Svaret var svindlande enkelt: Det är bara att fråga barnen! Det är också det vi har gjort. Vi har lämnat över makten till barnen. Det är barnen som fotograferat. De barn som haft lust till det. Vill någon inte, så är det ok. Att avstå är ett val precis som något annat. Möjligheterna ska vara lika många som det finns barn. Därför finns det i den här delen av utställningen bilder på barn med utklädningskläder och barn som inte klätt ut sig. Några barn har valt att fotografera saker. Vissa har valt ut bilder som de själva har tagit. Andra har valt ut bilder som de är med på. ”Vet du, du får ha på dig vad du vill.”


FÖRSKOLEBARN Från: Stensjön, Arkitekten, Segevång, Mariehage, Bulltofta, Stock och sten


FÖRSKOLEBARN Från: Stensjön, Arkitekten, Segevång, Mariehage, Bulltofta, Stock och sten


FÖRSKOLEBARN Från: Stensjön, Arkitekten, Segevång, Mariehage, Bulltofta, Stock och sten


FÖRSKOLEBARN Från: Stensjön, Arkitekten, Segevång, Mariehage, Bulltofta, Stock och sten


FÖRSKOLEBARN Från: Stensjön, Arkitekten, Segevång, Mariehage, Bulltofta, Stock och sten
GRUNDSKOLAN


VEM FÅR EN LOV ATT VARA I

ONLINESPEL? Online. Offline. Flicka. Pojke. Röd mun. Beige mun. Långt hår. Kort hår. BFF. Pv. Likes. Level. VIP. Rättvisa. Orättvisa. Frihet – queer? Eleverna i årskurs 3 på Rörsjöskolan introducerade elever i årskurs 8 på Humfryskolan i vem och hur en kan vara i onlinespelet MovieStarPlanet (MSP). Den som spelar MSP börjar med att bygga en avatar, det vill säga den karaktär som sedan är huvudperson i ens spel. Tillsammans reflekterade eleverna över hur en får vara. Online. Offline. Eleverna sitter på en kunskapsskatt som många vuxna inte har tillgång till. En källa till kreativitet, inspiration, spänning och möjligheter till oändliga sociala kontakter och sätt att utforma identiteter. Genom grundskolans del i QUEER KIDS – vem får en lov att vara? gläntade vi på dörren till denna uppsjö av valmöjligheter: Hur får en lov att vara i onlinespelet MovieStarPlanet? Eleverna bidrog med sina kompetenser och vi fanns med som en samtalspartner: Vilka olika kön kan en välja på sin MSP-avatar? Vilka


utseenden kan avataren få lov att ha? Vilka möjligheter och omöjligheter finns? Vad kan en göra – eller inte göra? Online. Offline. Arbetsgång Arbetet har varit djupt inbäddat i skolans uppdrag. Kunskaper om kön, jämställdhet, sexualitet, relationer och normer finns tydligt framskrivna i grundskolans kursplaner. I styrdokumenten står bland annat att: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” Alla elever och lärare som deltagit i projektet har fått en föreläsning om normer och queer där vi bland annat pratat om begreppen, jämställdhet, ojämställdhet, orättvisa, rättvisa. För att kunna vrida och vända på perspektiven har det varit viktigt för oss att alla inblandade har tillgång till ett gemensamt språk och grundläggande kunskaper om frågorna. MovieStarPlanet Valet att arbeta med just MovieStarPlanet gjordes utifrån elevernas egen undersökning om vilket spel som var vanligast i deras åldersgrupp. MovieStarPlanet är ett socialt forum där många barn i åldern 7–11 år befinner sig. För att undersöka vilket handlingsutrymme spelet erbjuder, har eleverna vid de båda skolorna tillsammans skapat avatarer på MSP. Eleverna har reflekterat över vilka möjligheter som ges – eller inte ges – och hur det skulle kunna se ut om en fick välja fritt? Med mycket humor och kärlek har sedan eleverna på Humfryskolan tagit idéerna ett steg vidare. De har flyttat avatarerna till en egen planet, ”Kändisplaneten”, för att synliggöra de normer som är osynliga i MSP. Detta är elevernas gestaltning av de förutsättningar som spelutvecklare ger barn att göra kön, klass, etnicitet, funktionalitet, sexualitet och könsöverskridande uttryck. Välkomna till onlinevärlden med offlinevärlden – sett med normkritiska kameralinser!


VÄLKOMMEN TILL KÄNDISPLANETEN Humfryskolans normspioner & Rörsjöskolans spelexperter


ALLVARLIGT TALAT

Humfryskolans normspioner & Rรถrsjรถskolans spelexperter


FOLK GILLAR DIG

Humfryskolans normspioner & Rรถrsjรถskolans spelexperter


VAR DIG SJร LV

Humfryskolans normspioner & Rรถrsjรถskolans spelexperter


Hร J DIN STATUS

Humfryskolans normspioner & Rรถrsjรถskolans spelexperter
GYMNASIESKOLAN


KAN JAG INTE BARA FÅ VARA ”NORMAL”? Frågorna har hopat sig längs arbetsprocessen på Malmö latinskola, där elever med inriktning fotografi, bild och grafisk kommunikation har fått konstnärlig frihet att gestalta vad queer-begreppet innebär för dem. Med start i en introducerande föreläsning om queer, kön, normer och identitet har eleverna fått möjligheten att ge sitt perspektiv på frågan, att ta ställning, har varit både roligt och frustrerande. Resonemangen i klassrummen har varit komplexa: Vem bestämmer hur en får vara – kan en göra det själv? Vilka normer finns i samhället? Och hur mycket styrs vi av dem, utan att ens tänka på det? Vad sker när någon bryter mot normer? Hur kan det se ut om någon väljer att inte definiera sig? Går det att vara fri från normer – och är det att vara queer? Vad är ”politiskt korrekt”? Kan en både vara queer och heterosexuell? Medieanalysen har varit en central utgångspunkt i arbetet. Medias makt att hålla isär vår syn på män och kvinnor är stor. Män och kvinnor porträtteras ofta på olika sätt. Ljussättningen och färgtonerna är generellt sett annorlunda beroende på om det är män eller kvinnor som porträtteras. Personer fotograferas ofta från olika vinklar. Män avbildas ofta påklädda, aktiva och allvarliga medan kvinnor porträttteras avklädda, passiva och leende.


Men vem har makten över media? Det är trots allt människor som skapar de mediala bilderna som sköljer över oss. Det är människor som väljer att antingen återskapa eller bryta mot de stereotypa bilderna av kvinnor och män. Eleverna som utformat den här delen av QUEER KIDS – vem får en lov att vara? är framtidens media- och kulturproducenter. I den här utställningen, och i den här katalogen, har eleverna laborerat med, utmanat och förhållit sig till de stereotypa bilderna av män och kvinnor som vi är vana vid. Resultatet blev en härlig mix av fotografier, målningar och grafisk form. Varje konstverk är ett ställningstagande, ett personligt uttryck.


NORMBROTT Felix Schyllert


NOT GAY AS IN HAPPY Sigrid Rudnert


SUPERHEN

Sophie Simonsson Lundgren


SKUGGAN AV ETT IDEAL Eliin Strรถmberg Kronholm


JAG VILL INTE VARA EN Sテ傍 FLICKA Emma Klang


THE UNCHANGING ME Hanna Carlstrรถm


SUFFOCATED BY CONSTRUCTIONS Ulrika Nilsson


OPPRESSED BUT RISING Freja Ekstrรถm


SAY WHAT THEY MAY Cornelia Larsson


BRÖST SOM BRÖST Matilda Karlsson


PRIDE

Rebecca Lรถfstedt


LIKA FAST UNIKA Esben Lindhe


MAN OCH KVINNA Amanda Andersen


RĂ…

Ariana Ramin Majd


BYST – VARFÖR SKILLNAD? Julie Wittrup-Jensen


THIS MUST BE THE PLACE Axel Olin & Michelle Persson


VOYAGE EN QUATRE ร TAPES Melanie Mรถllerstrรถm


VEM BRYR SIG Alexandra Olgud贸ttir


STILL NORMAL Oliver Nyberg


ALLA ER BRUDAR Mimmi Nordkvist


FÄRGLÄGG Ida Alvarsson


SEARCH: ME, MYSELF AND EVERYONE Filippa Blomkvist


VERKFÖRTECKNING Ida Alvarsson Färglägg Vad jag vill förmedla med mitt collage är att man ska kunna få vara sig själv. Man ska kunna vara vem man vill, klä sig hur man vill, älska vem man vill och man ska inte behöva vara rädd för att utsättas för några trakasserier om man bryter mot normerna. Mitt collage består av fyra bilder. Jag ville ha med två saker som samhället inte tycker är okej för en kille eller tjej att göra. Så som att tjejer inte ska klippa av sitt hår eller att killar inte ska måla sina naglar. Jag vill visa att det är okej att strunta i könsrollerna för att man ska få färglägga sig i vilken färg man vill. Amanda Andersen Man och Kvinna Jag har valt att fotografera två olika bilder av samma person. En som kvinna och en som man. Jag tycker att det fungera bra under ämnet queer kids, då queer handlar om att alla är lika. Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor och män ska vara lika, och bör inte behandlas som två olika kön, enligt queer kids. Så för att understryka likheten har jag valt att förvandla samma person till både kvinna och man. Jag blev inspirerad till att fotografera dessa bilder via en annons för ett klädmärke. Denna annons slår riktigt bra med vad jag skulle vilja uttrycka. Nämligen att det är samma person och människa gömmer sig bakom könet. Jag har valt att båda könen måste titta rakt in i kameran eftersom jag vill visa att de är lika. Det bör inte vara någon skillnad, om du är man eller kvinna. Filippa Blomkvist Search: Me, myself and everyone Vad är egentligen normalt? I vårt samhälle är det normen som säger vad som är normalt men det är vi människor som bestämmer vad som är normer och det även vi som kan ändra på dem. Precis som varje penseldrag är unikt har jag målat en tavla som är en nutida parafras på Andy Warhols tavla Mao där den kommunistiska diktatorn Mao Zedong avbildas på ett provocerande sätt. Det är vi vanliga människor som tillsammans ska ändra på vår värld, alla människor ska få tycka och tänka som de vill. Det ständiga sökandet efter

att hitta sig själv kan påverka människor på ett negativt sätt. Det kan leda till till exempel ångest och oro över att inte passa in i umgängeskretsen personen sökt sig till. Samtidigt ska det vara en självklarhet att få känna och tycka som en vill. Därför måste vi i hela världen kämpa tillsammans för att nå dit, trots ett tungt motstånd. Hanna Carlström The unchanging me När man tänker på livet, tänker man antagligen inte på kroppen. Trots att kroppen så vitt vi vet är en nödvändighet för det liv som vi lever just nu, så är det ändå inte relevant för tanken på livet. Livet är något så mycket större än kroppen vi bär med oss. Människans inre är konstant, oavsett hur folk väljer att uttrycka sig kroppsligt. Freja Ekström Oppressed but rising I min bild Oppressed but rising vill jag få fram hur en kan bli behandlad på grund utav sitt val att inte följa normerna i samhället. Det man kan se är hur modellen tittar framåt trots att hon blir kränkt av de ord som finns skrivna på hennes kropp och att folk ser ner på henne. Detta symboliserar att hon står stark i sig själv och ser framåt i livet vad folk än tycker om henne. Julie Wittrup-Jensen Byst – varför skillnad? Mitt måleri är som ett frågetecken om varför där är skillnad på kvinnor och mäns ”bröst”. Där är den biologiska skillnaden att män inte kan amma, ännu, men den största skillnaden är att kvinnors bröst är en sexsymbol medan männens är mer ”neutrala” så att säga. Jag förstår inte denna skillnaden. Varför kan en man ta av sin tröja och ingen reagerar, men om en kvinna gör samma sak kommer det starka erotiska reaktioner. Bilden uttrycker min irritation på ett samhälle där allt är sett men inget är tillåtet. Normer som är föråldrade hänger över oss som ett grått moln och hindrar vår fria vilja och ger oss vanföreställningar om hur vi ska leva och se på varandra. Matilda Karlsson Bröst som bröst Allas bröst är olika och på grund av samhällets skeva syn på dem blir många tjejer osäkra på om deras bröst accepteras eller inte. Jag vill att kvinnor ska ha samma rättigheter som män och detta inkluderar brösten. En kropp


är en kropp och den är inte en sak som är till för att tillfredsställa någon. Kvinnors bröst är något som samhället borde acceptera som en del av kvinnans kropp istället för att ständigt objektifiera dem. Emma Klang Jag vill inte vara en söt flicka Jag vill inte vara en söt flicka är en enkel bild av hur en kvinna tar plats genom att sträcka på benen och göra något annat än att le, vilket är den typiska normen för en kvinna. Det är inget fel med att vara en söt flicka, fel blir det när flickor redan från ung ålder sätts in i en mall hur de ska vara. Resultatet av att kvinnor minskas av både samhället och patriarkatet gör att en ständigt går runt med känslan av att en aldrig är tillräcklig. Meningen med bilden är att krossa illusionen av hur en kvinna ska vara och låta henne vara exakt vem hon vill, vilket är vad queer handlar om. Där borde inte finnas mallar för hur en ska vara, alla borde bara få vara. Eliin Strömberg Kronholm Skuggan av ett ideal Cornelia Larsson Say what they may Varför är det så viktigt med skillnader mellan det manliga och det kvinnliga? Varför är det så viktigt att vara tydligt maskulin eller tydligt feminin? Varför beter vi oss som om det bara finns två val? Varför begränsar vi oss så? Allting är inte svart eller vitt, rätt eller fel. Rädslan för att sticka ut och vara annorlunda är något som vi själva har skapat, genom att göra mallarna så snäva att ingen helt passar in i dem. Först när vi tillåter oss själva, och varandra, att bryta normerna kan vi bli fria på riktigt. Esben Lindhe Lika fast unika I min bild har jag åtta olika objekt. Men är de alla olika? Nej, de har en sak gemensamt. De har alla samma funktion men är fortfarande helt olika. Det här är vad jag vill förklara för åskådaren. Vi är alla på den här jorden tillsammans, oberoende av ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller sexuell åskådning. Vi måste lära oss att vi alla är här tillsammans och att vi alla är lika, men mycket unika. Sophie Simonsson Lundgren Superhen Min bild är en kommentar på dagens samhälle inom ämnet queer. Bilden utstrålar en

energi som visar att det är accepterat att vara vem du vill. Ordet superhen är kopplat till det könsneutrala ordet hen. Super ska representera det starka i bilden där jag vill utmana normer i samhället. Den rosa färgen behöver inte bara vara gullig och snäll, en färg ska inte behöva definiera dig som person. Rebecca Löfstedt Pride Jag vill att betraktaren ska känna att det inte är fel på kärlek mellan samma kön, att det är okej att känna kärlek till vem man vill oavsett kön. Min bild bryter mot normen eftersom den står för att homo- och bisexuella ska ha sina rättigheter. Jag inspirerades också av Pridefestivalen som riktar sig mot HBTQ-personer, detta står för homo- och bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Färgerna rött, orange, gul, grön, blå och lila står för dess stolthet och mångfald bland queerpersoner. Ariana Ramin Majd RÅ Melanie Möllerström Voyage en quatre étapes Glasögonen i första bilden symboliserar en början, vi måste inse och öka förståelsen av vår omgivning. Bild nummer två av modellen med små bokstavsformade paljetter på tungan betyder att människor ska få tala och säga vad de vill. En ska våga säga vad en tror och tycker utan att bli dömd och kränkt. Den tredje bilden i serien är händerna som symboliserar att en ska känna sig bra med sig själv och i sin hud. Den sista bilden i serien och det sista steget står för acceptans, om jag vill bli accepterad för de valen jag gör och den jag är ska jag inte acceptera andra då? Det ska vara ok att vara du. Ulrika Nilsson Suffocated by constructions – ett synliggörande Samhällets normer och strukturer fångar oss – gömmer de vi egentligen kunde varit. Mönstret står för vad samhället lägger över oss för att vi ska passa in, för de normer som gör oss människor enhetliga och möjliga att placera i fack, vad som fångar oss, begränsar och täcker oss. Mimmi Nordqvist Alla er brudar Hittade en statusuppdatering på min Face-


book som löd ”Har ett meddelande till alla er brudar som snusar: ni är officiellt de mest ringrostiga och krassliga levande varelser som finns!! #beteer #eramunlukter”. Det jag vill förmedla med min bild är att snus är könsneutralt och inte är något som bara är okej att göra om man är man. Om man ser en man snusa tänker man inte så mycket på det då det är enligt normerna men om en kvinna då snusar bryter hon helt plötsligt mot normerna. Jag tycker det är viktigt att visa att saker faktiskt är könsneutrala, som till exempel snus. Oliver Nyberg STILL NORMAL Med min bild STILL NORMAL vill jag visa att alla är normala oavsett kön, genus och sexuell läggning. Jag vill förmedla att det inte är någon skillnad på människor och att alla borde vara accepterade. Genom att lyfta fram en queerperson hoppas jag att jag på något sätt kan bidra till en förändrad syn på queer. Jag inspirerades av Arvida Byström och hennes sätt att uttrycka sig med färger och form, hennes stilrena och färgglada bilder som på ett relativt enkelt sätt berättar väldigt mycket. Jag vill att STILL NORMAL väcker tankar och funderingar kring din syn på queer samt kanske inspirerar dig till att våga bryta normer och vara dig själv. Alexandra Olgudóttir Vem bryr sig I dagens samhälle så spelar vårt kön en stor roll och är ofta en bakomliggande orsak till hur vi förväntas bete oss samt blir behandlade. Heteronormen kräver att vi är män eller kvinnor, och ingenting annat. Kvinnor och män ska vara maskulina respektive feminina. Men hur kul vore det inte om vi levde i ett samhälle där vårt kön inte har en framträdande roll, och att det man själv identifierar sig som istället är det som väger tyngst. Där ”vem bryr sig” är den generella uppfattningen av vårt kön. Axel Olin & Michelle Persson This must be the place ”Home, is where I want to be but I guess I’m already there”. Vi har blivit inspirerade av Talking Heads This must be the place som enligt oss handlar om att man vill känna sig säker i en situation som samhället säger att man ska vara bekväm i. I vår bild visar vi en människa som placerats in i ett samhälle som han ska finna sig i, men han försöker ändå vidhålla lite av sitt verkliga jag, den han vill vara. Låten

tillsammans med bilden syftar på att man som människa inte ska behöva kategoriseras in i ett fack och man ska inte behöva få sin sexualitet ifrågasatt för att man inte tillhör normen. Sigrid Rudnert Not gay as in happy ”Not gay as in happy but queer as in fuck you!” Gay är en synonym för glad på gammaldags engelska. Budskapet är att inte vara glad och nöjd utan som queer slå tillbaka mot heteronormens förtryck. Personen i bilden vill utmana människors syn på hur vi ser på män och kvinnor. Hur många typiska attribut måste du ha för att bedömas som manlig respektive kvinnlig och varför är vi ofta så konservativa i den bedömningen? Felix Schyllert Normbrott Varför måste kvinnor sexualiseras och förminskas i medier? Varför provoceras så många av kvinnor med kroppsbehåring? Måste kvinnor alltid visa hud och sätta sina bröst i fokus? I mina bilder valde jag att bryta mot kvinnliga normer och istället för att sexualisera och förminska kvinnorna på bilderna så lät jag dem vara bekväma, starka och till och med snygga även fast de inte ligger på en strand i Spanien iklädd bikini med olja över kroppen, även fast det också är okej. Men det är även okej med lösa kläder, hår under armarna och ”maskulina” poser.”ATT MAN SKA VARA LIKA VÄRD PÅ ALLA STÄLLEN” Det konstateras av eleverna på Agnesfrids gymnasium när de undersökte hur en får lov att vara på olika platser i Malmö. Ungdomarna sätter ord på det som inte alltid är så enkelt att beskriva – att det finns osynliga dörrar som antingen är öppna eller stängda till det offentliga rummet. Ungdomarnas röster visar på komplexiteten som finns både i samhället och inom oss: Att samtidigt känna sig välkommen och utanför. Ambitionen i detta delprojekt inom QUEER KIDS – vem får en lov att vara? har varit att fånga ungdomars reflektioner om ifall olika platser omfamnar olika grupper av människor. Är det så, omfamnas inte alla överallt? Och vem är olik en annan? Hur får en lov att vara i segregerade Malmö egentligen? I en ljudinstallation lyfts dessa kloka, roliga, smarta, klarsynta och coola unga personers röster fram i en reflektion om hur hög queertemperaturen är på olika platser i staden. Till en början kändes allt queer. Till och med Zlatan var queer. ”Zlatan är Zlatan”. Jag är jag! Queer som i att skita i normer ibland och följa dem ibland. Elevernas sätt att använda queer-begreppet gjorde att ord som ”normalt” plötsligt började kännas trånga. ”Normalt” för vem? Är det ”normalt” att inte känna sig välkommen på vissa platser för att man känner sig för ovuxen, omanlig eller osvensk?


Arbetsgång Elever på fordonsprogrammet vid Agnesfrids gymnasium startade upp sitt arbete med en ”igångsättande” föreläsning, där olika perspektiv på frågor om makt, normer och queer lyftes fram. Eleverna valde sedan ut tre platser som de ville besöka för att ta reda på hur fri – hur queer – en kan vara där. Innan besöken samtalade eleverna om hur de trodde att det skulle vara och kännas på platserna. Under samtalen diskuterades normalitet på olika vis. Ungdomarna besökte Emporia, Västra Hamnen och Rosengårds centrum. Med sig hade de en guide med frågor, som de ställde till sig själva. På plats spelade de in sina reflektioner och det är dessa inspelningar som sedan klippts ihop en ljudinstallation i tre delar. I efterhand, när ljudinstallationen klippts ihop, fick ungdomarna reflektera över poängen med arbetet. Vad önskar de att lyssnaren bär med sig efter att ha tagit del av utställningen? En av ungdomarna sätter strålkastarljuset på det enkla och det självklara: ”En framtid med frihet och inga skillnader mellan människor”.

Använd dig av QR-koden för att lyssna på ljudinstallationen.


EMPORIA

”Hur man än är så kan man ändå vara här”


ROSENGÅRD

”Gå in raklång i ryggen och var bossen över alla”


VÄSTRA HAMNEN

”Du känner dig kanske inte värsta välkommen fast du känner dig inte heller ovälkommen”Malmö stad har under många år satsat särskilt på att stärka värdegrundsarbetet i kommunens förskolor och skolor. Ett viktigt perspektiv i sammanhanget är barns och elevers perspektiv – vad säger barnen och ungdomarna om olika värdegrundsfrågor? Utställningen QUEER KIDS – vem får en lov att vara? är resultatet av ett omfattande arbete där barn och elever reflekterat över begrepp som (o)jämställdhet, (o)rättvisa och queer. Genom fotografi, måleri, ljudinstallationer och grafisk kommunikation förmedlas reflektioner, och ställningstaganden. Här kan jag vara den jag vill. Online. Offline. Jag är jag.

Vill du höra ljudinstallationen? Vill du veta mer om projektet? Använd dig av QR-koden och ha tillgång till allt i din egen mobiltelefon. queer-kids.tumblr.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.