Page 1

Lista notelor conceptuale colectate la ADR Sud în urma Apelului II de Propuneri de Proiecte Nr.

Denumirea proiectului

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Perioada de impl.

Suma totală, mii lei

Suma solicitată de la FNDR, mii lei

Punctajul

1

1

Construcția apeductului magistral Leova Iargara

1

S 1.1.016

Sud

Primăria or. Loeva, Primăria s. Sîrma, Primăria s. Sărata Nouă, Primăria s. Copcui, Primăria Consiliul raional Leova or. Iargara, Primăria c. Băiuș, Primăria com. Borogani, Consiliul raional Cimișlia, Consiliul raional Basarabeasca,

47 142,05

47 142,05

45,6

26 029,50

23 150,00

44,4

32 000,00

32 000,00

43,4

Primăria s. Crihana Veche, Primăria or. Cahul

39 500,00

39 500,00

41,2

Primăria or. Leova, Primăria comunei Consiliul raional Leova Hănăsenii Noi, Primăria s. Filipeni, Primăria s. Romanovca

6 980,00

6 980,00

40,8

Consiliul raional Basarabeasca, Primăria s. Troițcoe, Primăria Batîr, Primăria s. Mihailovca, Consiliul raional Primăria s. Selemet, Primăria Satul Nou, Cimișlia Primăria Suric, Primăria s. Sagaidac, raionul Cimișlia Primăria Comunei Găvănoasa, Primăria Consiliul raional Cahul comunei Pelinei, Primăria or. Cahul, Primăria com. Lebedenco

2

Construcția drumului Codreni - Sagaidacul Nou

1

S 1.2.014

Sud

3

Apă de calitate pentru localitățile defavorizate

1

S 1.1.038

Sud

4

Construcția și extinderea sistemului de canalizare în satele Manta, Pașcani, raionul Cahul

1

S 1.1.002

Sud

5

Construcția apeductului magistral LeovaHănăseni Noi-Filipeni-Romanovca

1

S 1.1.017

Sud

1

S 1.2.012

Sud

Primăria comunei Chioselia Mare

Primăria s. Borceag, Primăria comunei Chioselia Mare, Primăria s. Cîietu, Primăria s. Chioselia Rusă, raionul Cantemir

97 864,73

95 907,62

40,4

1

S 1.2.006

Sud

Consiliul raional Taraclia

Administrația raională Ceadîr-Lunga

48 000,00

48 000,00

39

56 990,00

56 990,00

38,6

8 550,46

8 550,46

36

6

7

Reabilitarea drumului L643, sectorul Borceag-Frumușica-Chioselia RusăChioselia Mare-Cîietu, din raioanele CahulCantemir-Comrat 22,4 km Îmbunătățirea drumului L654 prin intermediul reparației capitale

Primăria comunei Manta, raionul Cahul

8

Construcția apeductului magistral Sărata Nouă spre localitățile de nord-vest a r-lui Leova

1

S 1.1.018

Sud

Primăria s. Sărata Nouă, Primăria c. Cazangic, Primăria c. Beștemac, Primăria com. Cneazevca, Primăria com.Vozneseni, Primăria Consiliul raional Leova com. Sărăteni, Primăria com. Covurlui, Primăria com. Sărățica Nouă, Primăria c. Tomaiul Nou, Primăria com. Colibabovca, Primăria s. Orac, Primăria s. Ceadîr

9

Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică pentru zona de sud a Republicii Moldova

1

S 1.2.004

Sud

Primăria Carahasani, r. Ștefan Vodă

Consiliul raional Ștefan Vodă, Primăria Antonești

Pagina 1 din 6


Dezvoltarea sistemului de canalizare pentru 10 localitățile rurale din bazinul rîului Cogîlnic: Sadaclia, Carabetovca și Iordanovca Construcția apeductului magistral Lova11 Sîrma-Tochile Răducani-Tomai-Sărata Răzeși Reabilitarea și construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor 12 reziduale în or. Cantemir și satele Cania și Iepureni Reabilitarea și modernizarea drumului de 13 importanță regională - str. V. Spirin din or. Cahul Construcția drumului local Filipeni14 Romanovca-Sărata Nouă Construcția drumului local Sărățica Nouă15 Tomaiul Nou Reabilitarea infrastructurii drumurilor între 16 localitățile s. Abaclia, str. Secrieru și Centrul raional Basarabeasca, str. Chișinăului Modernizarea stației de epurare a apelor reziduale în orașul Taraclia Reconstruirea drumului republican Tvardița 18 Basarabeasca Construirea unei rețele de apă și canalizare 19 pentru locuitorii sectorului de sus a s. Talmaza 17

20

Reconstrucția drumului Sagaidac Porumbrei M3 (variantă asfaltată)

Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, 21 de canalizare și a stațiilor de epurare com. Cneazevca, raionul Leova Reabilitarea trotuarei existente și amenajarea terenului aferent în localitățile Basarabeasca și Abaclia din raionul 22 Basarabeasca, R.M., parte componentă a porțiunii de drumuri naționale R3, R-36 și R49 cu conexiune internațională 23 Renovarea rețelelor de apă în or. Căușeni

1

S 1.1.034

Sud

Primăria s. Sadaclia, raionul Basarabeasca

Primăria satului Carabetovca, Primăria satului Iordanovca

44 819,25

44 819,25

35,6

1

S 1.1.019

Sud

Consiliul raional Leova

Primăria or. Leova, Primăria s. Sîrma, Primăria Sărata Răzeși, Primăria s. Tomai, Primăria s. Tochile Răducani

12 338,10

12 338,10

35,2

1

S 1.1.008

Sud

Primăria or. Cantemir

Primăria comunei Cania, raionul Cantemir

82 500,00

74 200,00

34,8

1

S 1.2.036

Sud

Primăria or. Cahul

Consiliul raional Cahul, Consiliul raional Taraclia

21 130,00

20 586,00

34,4

1

S 1.3.021

Sud

Consiliul raional Leova

16 870,00

16 870,00

34

1

S 1.2.020

Sud

Consiliul raional Leova

9 730,00

9 730,00

32,4

1

S 1.2.051

Sud

Primăria s. Abaclia, raionul Basarabeasca

Primăria orașului Basarabeasca

25 100,00

24 900,00

29,6

1

S 1.1.011

Sud

6 562,00

29,2

S 1.2.045

Sud

Consiliul raional Taraclia, ÎM ,,Apă Canal Taraclia,, Primăria Basarabeasca, Pr. Chiriet Lunga Gagauzia

6 602,00

1

Primăria orașului Taraclia Primăria satului Tvardița

54 000,00

54 000,00

27,4

1

S 1.1.027

Sud

Primăria Talmaza

Primăria com. Răscăieți, Consiliul raional Ștefan Vodă, Primăria satului Cioburciu,

2 268,00

1 700,00

25,6

1

S 1.2.054

Sud

Primăria satului Sagaidac

Primăria Satul Nou, Primăria s. Mihailovca, Primăria Selemet, Primăria Suric, Primăria Codreni, Primăria Batâr,

38 000,00

38 000,00

24,4

1

S 1.1.032

Sud

Primăria com. Cneazevca, r-nul Leova

Consiliul raional Leova

5270,0

5270,0

24

1

S 1.2.010

Sud

Consiliul raional Basarabeasca

Primăria or. Basarabeasca, Primăria Abaclia, Consilul raional Cimișlia, Consiliul raional Comrat, U.T.A. Găgăuzia

17 507,45

17 507,45

20,8

1

S 1.1.049

Sud

Primăria or. Căușeni

2 100,00

2 100,00

19,8

Primăria s. Filipeni, Primăria s. Romanovca, Primăria s. Sărata Nouă Primăria com. Tomaiul Nou, Primăria com. Sărățica Nouă, raionul Leova

Pagina 2 din 6

24 luni


Construcția drumului local de acces dintre 24 satele Baccealia, Florica și Plop raionul Căușeni Construcția unui sistem de canalizare și 25 stație de epurare a apelor reziduale în s. Giurgiulești

1

S 1.2.005

Sud

Primăria comunei Baccealia

1

S 1.1.040

Sud

Primăria satului Giurgiulești

Aprovizionarea cu apă potabilă a satului Țiganca - Nouă și organizarea sistemului de 26 epurare a apelor uzate pentru locuitorii satelor Stoianovca, Țiganca, Țiganca-Nouă, Ghioltosu, Gotești și Constantinovca

1

S1.1.041

Sud

Primăria comunei Țiganca, raionul Cantemir

Construcția drumului de pe str. Testimițeanu or. Cantemir

1

S 1.2.007

Sud

Primăria or. Cantemir

27

Consiliul raional Căușeni,

8 300,00

8 300,00

19,4

21 100,00

21 000,00

18,6

Primăria comunei Gotești. Primăria s. Stoianovca,

21 600,00

18 400,00

18,2

Primăria comunei Cania, raionul Cantemir

16 000,00

16 000,00

14,2

15 140,00

15 000,00

41,6

15 050,00

15 000,00

38,2

2 Primăria s. Cicur-Mingir, Primăria or. Basarabeasca, Primăria satului Abaclia, Primăria s. Sadaclia, raionul Basarabeasca, Primăria s. Selemet Primăria s. Cicur-Mingir, Primăria or. Basarabeasca, Primăria satului Abaclia, Primăria s. Sadaclia, raionul Basarabeasca, Primăria s. Selemet

1

Crearea pieței agroalimentare regionale Cimișlia

2

S 2.3.043

Sud

Primăria orașului Cimișlia

2

Crearea parcului industrial regional Cimișlia

2

S 2.2.047

Sud

Primăria orașului Cimișlia

3

Incubatorul de afaceri în orașul Cimișlia, raionul Cimișlia

2

S 2.2.044

Sud

Primăria orașului Cimișlia

Primăria s. Sadaclia, raionul Basarabeasca, Primăria s. Abaclia, raionul Basarabeasca, Primăria or. Basarabeasca, Primăria s. CicurMingir, Raionul Cimișlia, Primăria s. Selemet

13 600,00

13 600,00

37

4

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin reabilitarea drumului de acces către zona economică Hîrtop-Mereni

2

S 2.3.015

Sud

Primăria s. Hîrtop, raionul Cimișlia

Primăria com. Albina

15 000,00

15 000,00

35,2

4 800,00

4 800,00

33

2 880,00

2 736,00

31,6

5

Crearea la nivel zonal a unei piețe en-gros în s. Sărăteni, raionul Leova

2

S 2.3.022

Sud

6

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Sud - Factor al creșterii economice echilibrate și durabile

2

S 2.2.028

Sud

Primăria Orac, Primăria Ceadîr, Primăria Colibabovca, Primăria Cneazevca, Primăria Consiliul raional Leova Sărățica Nouă, Primăria Tomaiul Nou, Primăria Covurlui, Primăria Vozniseni, Primăria Beștemac, Primăria Cazangic Consiliul raional Leova, Primăria or. Ștefan Vodă, Primăria com. Purcari, Primăria s. Talmaza, Primăria s. Carahasani, Primăria s. Consiliul raional Ștefan Palanca, Primăria s. Crocmaz, Primăria com. Vodă Răscăieți, Primăria Tudora, Primăria s. Olănești, Primăria s. Cioburciu, Primăria s. Popeasca,

Pagina 3 din 6


7

Portalul de promovare a comunităților de afaceri din orașul Cimișlia, raionul Cimișlia

2

S 2.2.046

Sud

Primăria orașului Cimișlia

Consiliul raional Cimișlia, Primăria s. Selemet,

12 865,00

12 865,00

26

15 818,00

12 654,40

42,6

3

1

Gestionarea integrată a deșeurilor menajere solide în raionul Cimișlia

3

S 3.2.055

Sud

Consiliul raional Cimișlia

Primăria comunei Gradiște, Primăria s. Valea Perjei, Primăria Cicur-Mingir, Primăria Troițcoe, Primăria comunei Ecaterinovca, Primăria Satul Nou, Primăria Suric, Primăria com.Lipoveni, Primăria Ialpujeni, Primăria Albina, Primăria Selemet, Primăria Gura Galbenei, Primăria Hîrtop, Primăria Ivanovca Nouă, Primăria Topala, Primăria Cenac, Primăria Batîr, Primăria Sagaidac, Primăria com. Porumbrei, Primăria Mihailovca,

2

Centrul de turism și sport din orașul Cimișlia

3

S 3.4.053

Sud

Consiliul raional Cimișlia

Consiliul raional Basarabeasca,

5 977,76

4 363,76

38,4

3

Evacuarea centralizată a deșeurilor

3

S 3.2.025

Sud

Primăria s.Roșu, raionul Cahul

Primăria or. Cahul, Primăria com. Zîrnești, Primăria s. Andrușul de Sus, Primăria s. Andrușul de Jos

2 500,00

2 400,00

34,4

4

Măsuri antierozionale și ameliorative în bazinele hidrografice ale râurilor Salcia Mare și Salcia Mică în horatele administrative teritoriale ale raionului Cahul

3

S 3.1.056

Sud

Primăria comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul

Primăria Taraclia de Salcie, Primăria Lopățica, Primăria Moscovei

5 740,46

5 740,46

33,6

5

Managementul deșeurilor menagere solide și organice în 5 localități din raionul Cantemir

3

S 3.2.009

Sud

Primăria s. Coștangalia, raionul Cantemir

Primăria comunei Chioselia, Primăria comunei Cîșla, raionul Cantemir

3 700,00

3 700,00

33,6

3

S 3.2.001

Sud

Primăria Crihana Veche

Primăria Comunei Manta, Primăria s. Vadul lui Isac, Primăria or. Cahul

3 755,35

3 755,35

32

3

S 3.4.033

Sud

Primăria comunei Zaim, Căușeni

Consiliul raional Căușeni

1 928,00

1 542,40

29,6

21 490,88

20 416,34

29,2

6

7

8

Extinderea Proiectului Pilot de salubruizare a comunelor Crihana Veche și Manta prin regionalizarea serviciilor publice de salubrizare Amenajarea drumului de acces spre Casa Muzeu ,,Alexei Mateevici, din satul Zaim, raionl Căușeni

Extinderea și modernizarea zonei turistice de agrement ,,Dumbrava,,, r. Ștefan Vodă

3

S 3.4.029

Sud

Consiliul raional Căușeni, Primăria or. Ștefan Vodă, Primăria com. Purcari, Primăria s. Talmaza, Primăria s. Carahasani, Primăria s. Consiliul raional Ștefan Palanca, Primăria satului Crocmaz, Primăria Vodă com. Răscăieți, Primăria s. Cioburciu, Primăria s. Olănești, Primăria s. Popeasca, Primăria Todora

Pagina 4 din 6


9

Dezvoltarea turismului vitivinicol regional în zona Nistrului inferior

3

S 3.4.030

Sud

Consiliul raional Ștefan Vodă

10

Dezvoltarea Capacităților pentru eco-turism regional în zona Prutului de jos

3

S 3.4.039

Sud

Primăria s. Văleni, raionul Cahul

11

Crearea la nivel intercomunitar a sistemului integral de management a deșeurilor solide

3

S 3.2.35

Sud

Primăria comunei Baimaclia, raionul Căușeni

Amenajarea terenului adiacent traseului republican Chișinău - punctul vamal 12 internațional ,,Basarabeasca - Serpnevoe,, în raioanele Cimișlia și Basarabeasca Extinderea ariei și serviciilor de salubrizare a 13 ÎM ,,Colser Servicii,, din com. Țiganca, raionul Cantemir Construcția sistemului de management al 14 deșeurilor solide în or. Iargara Dezvoltarea turismului rural în localitățile de 15 pe malul Nistrului, Raionul Ștefan Vodă 16

Reparația centrului regional de resurse pentru tineret s. Copanca, raionul Căușeni

17 Democtație, Cultură, Civilizație ELIMINATE

Consiliul raional Căușeni, Primăria s. Popeasca, Primăria s. Cioburciu, Primăria s. Olănești, Primăria com. Răscăieți Primăria s. Crocmaz, Primăria s. Palanca, Primăria Tudora, Primăria satului Talmaza, Primăria com. Purcari Primăria Slobozia Mare, Primăria com. Giurgiulești, Primăria or. Cantemir, Primăria com. Crihana Veche

7 820,00

7 000,00

27,6

10 000,00

9 000,00

27

Primăria s. Taraclia, Primăria s. Ciuflești

4 580,00

4 500,00

26

16 670,00

16 200,00

25,6

6 000,00

6 000,00

24,8

10 000,00

10 000,00

23,6

4 850,00

4 704,50

21,6

5 200,00

4 900,00

15,4

1 200,00

1 200,00

8,2

3

S 3.4.052

Sud

Primăria s. Abaclia raionul Basarabeasca

Primăria or. Basarabeasca, Primăria s. Valea Perjei, Primăria s. Ecaterinovca, Primăria s. Iordanovca, raionul Basarabeasca, Primăria or. Cimișlia, Primăria s. Sadaclia, raionul Basarabeasca, Primăria Carabetovca,

3

S 3.2.042

Sud

Primăria comunei Țiganca

Primăria comunei Gotești

3

S 3.2.024

Sud

Primăria or. Iargara

3

S 3.4.031

Sud

Primăria s. Crocmaz

3

S 3.4.013

Sud

Consiliul raional Căușeni

3

S 3.2.050

Sud

Primăria or. Căușeni

Consiliul raional Leova, Primăria Comunei Băiuș, Primăria com. Borogani Primăria s. Olănești, Primăria s. Caplani, Primăria Tudora, Primăria s. Palanca Primăria Talmaza, raionul Ștefan Vodă, Primăria comunei Grădinița, Primăria Copanca,

24 luni

1

Reabilitarea și construcția sistemului de canalizare în s. Viișoara, rl Ștefan Vodă

1

S 1.1.003

Sud

Primăria c. Purcari, rl Ștefan Vodă

Consiliul raional Ștefan Voda

1 500,00

1 275,00

eliminat

2

Constructia taberei de întremare a sanatății a elevilor s. Hanasenii Noi, rl Leova

3

S 3.4.023

Sud

Consiliu raional Leova

Primăria Hanasenii Noi, rl Leova, Consiliu raional Cahul

15 150,80

15 150,80

eliminat

3

S 3.4.026

Sud

Primăria s. Roșu, raionul Cahul

Primăria or. Cahul, Primăria com. Zîrnești, Primăria s. Andrușul de Sus, Primăria s. Andrușul de Jos

8 000,00

7 000,00

eliminat

3

S 3.4.037

Sud

Primăria orașului Cahul

7 502,69

4 898,42

eliminat

3

S 3.4.048

Sud

Primăria s. Cociulia, raionul Cantemir

3 275,26

3 275,26

eliminat

3

4 5

Crearea zonelor de agrement și odihnă în localități, renovarea terenurilor de sport, reutilarea terenurilor sportive în gimnazii și creșe, reparația capitală a caselor de deservire socială Studii liceale performante pentru elevii din localitățile rurale ale Regiunii de Sud, Republica Moldova Centrul regional de Educație Fizică

Consiliul raional Leova, Consiliul raional Cantemir,Consiliul raional Taraclia Primăria comunei Tigheci, Primăria mun. Comrat, Primăria Cimișlia

Pagina 5 din 6


Total

1 005 015,74

Pagina 6 din 6

973 910,62

Rezultatele evaluării notelor conceptuale de către Comisia administrativă  
Rezultatele evaluării notelor conceptuale de către Comisia administrativă  

Primele rezultate în urma evaluării notelor conceptuale de către Comisia administrativă ca urmare a desfăşurării Apelului de Propuneri de P...

Advertisement