Page 1

Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA


Fontes utilizadas • As ‘contribucións ao proxecto lector’ dos diferentes Departamentos do centro. • Páxinas web de editoriais para as portadas dos libros. • Páxinas web de cine para as carátulas das películas. • Imaxes predeseñadas de windows para ilustrar os folletos. Equipo de biblioteca - IES ELVIÑA

Plan lector 2011-2012  

Propostas de lectura dos Departamentos