Page 1

RAP CABANYAL      

El Cabanyal  es  un  barri  marginal,   que  l’ajuntament  de  València  vol  enderrocar.   Les  persones  enfadades  no  deixen  d’enfrontar-­‐se,   perquè  de  les  seues  cases  volen  apropiar-­‐se.     Tots  els  seus  veïns  s’han  juntat,   per  intentar  salvar  el  Cabanyal.   I  amb  el  nostre  govern  s’han  encarat,     perquè  es  neguen  anar-­‐se’n  del  seu  hogar.     Els  veïns  treballant  en  equip,   detenir  el  projecte  han  aconseguit.   I  encara  que  les  seues  cases  no  estiguen  en  bones  condicions,   viuen  amb  molta  alegria  i  amor.     Blasco  Ibáñez  volen  ampliar,   però  els  seus  veïns  es  van  a  revelar.   Tirar-­‐los  de  les  seues  cases  no  van  a  aconseguir   i  per  això  el  seu  barri  van  a  protegir.     Aquest  barri  esta  ple  de  coses,   autobusos,  tramvies,  ambulatoris  i  fins  i  tot  escoles.   Totes  les  seues  persones  tenen  un  bon  tractament,     i  per  això  s’ajuden  mútuament.     Els  veïns  treballant  en  equip,   detenir  el  projecte  han  aconseguit.   I  encara  que  les  seues  cases  no  estiguen  en  bones  condicions,   viuen  amb  molt  alegria  i  amor.    

rap cabanyal  
rap cabanyal  

rap del cabanyal