Page 1

Reklamer: Analysemodel         

   

  

  

Genre: Sagprosa; reklamer / propaganda, som skal styre vores adfærd. Vi skal købe produktet Masseproduceret. Medium: Ugeblade, reklameblade, magasiner m.m. Kommunikationsmodel: Afsender→ Sagforhold →Modtager→ Feed back = køb af produktet Afsender: Firma – reklamefirma – personer Sagforhold: Produktet, der reklameres for Modtager: Læseren af bladet/reklamen/målgruppen Hensigt: At styre læserens adfærd, gøre opmærksom på et udækket behov, som produktet kan dække; derfor er det reklamens hensigt at påvirke læseren til at købe produktet. Reklamen vil bilde os ind, at netop dette produkt er vejen til den sande lykke, skønhed, rigdom, popularitet, succes m.m. AT KØBE LYKKEN PÅ DÅSE. Billedbeskrivelse: Beskriv billedet. X x Y cm. Forgrund, mellemgrund og baggrund. Hvilke billedelementer er der? Reklametyper: Spejlingsreklamer: Vi identificerer os med personerne/spejler os i deres lykke, succes, rigdom, skønhed….. Prestigereklame: En kendt person overfører sin prestige på produktet. Som køber af produktet opnår du samme prestige som stjernen - du bliver selv stjerne. Stilreklamer: Man får del i en livsstil/kultur ved at købe produktet. Blikfang: Popularitet, skønhed, berømthed, kærlighed, succes, rigdom, lykke, hygge, … Slogan: Et slagord, som er let at huske. Sloganet bruges til at forbinde blikfang og tekst. Optræder der, rim og gentagelser i slogan og tekst? Hvilken virkning har det? Rim: Bogstaverim, halvrim, vokalrim og gentagelser. Vokalfamilier: i e æ; y ø; u o å ; a Gentagelser: Gentagelser: Bruges til at understrege/påvirke. Teksten: Oplyser om produktet og lovpriser det, bruger mange positive tillægsord.

    

      

   

Komposition og blikførende linjer: Elementer på midteraksen: Samlingspunkt har særlig betydning. Symmetri om midteraksen: Giver et statisk præg. Diagonalkomposition: Giver billedet dynamik. Venstre side kan bære de fleste elementer uden billedet vælter. Det gyldne snit højre eller venstrevendt. Op/ned. Er den smukkeste måde at dele et linjestykke på. Det mindste stykke forholder sig til det største stykke, som det største stykke forholder sig til hele stykket. stykket. Asymmetrisk: Giver uro Synspunkt = afstand: helhedsbillede, helbillede, delbillede, halvbillede, detaljebillede. Synsvinkel = perspektiv: Fugleperspektiv – normalperspektiv – frøperspektiv Farver: bruges der varme eller kolde farver. Hvilken betydning og symbolsk betydning har de? Reklamens betydning: 1: Reklamens denotative/faktiske betydning = produktet, der reklameres for. Fx Krystle Parfume. Køb parfumen. 2: Reklamens konnotative betydning/medbetydning = popularitet, lykke, succes, rigdom, gode egenskaber, kærlighed….Fx Krystle Parfume: Hvis du køber denne parfume får du: Kærlighed, skønhed, tryghed, rigdom, magt, stil og lykke…. Reklamens temaer: Kan være: Magt, rigdom, skønhed, hygge, tryghed, kærlighed, glæde, popularitet, succes, beundring, sex, erotik… Perspektivering: Reklamer/noveller/eventyr/Trivi/digte/film med samme temaer. Bennys drøm af Finn Søeborg Budskab: Hvad er reklamens budskab? Hvad er din fortolkning? Vurdering af reklamen: Hvad er din vurdering og mening om reklamen?

1


Reklamens budskab 

Reklamen skal gøre opmærksom på et udækket behov hos modtageren

2


Spejlingsreklamer: Blikfang, slogan og tekst 

 

Blikfanget i en spejlingsreklame kan være hvad som helst. Blikfanget illustrerer en ønskværdig situation. Billedet forbindes ofte med begreber som: Skønhed, lykke, popularitet eller succes hos det modsatte køn. I Sloggi reklamen er kvinden brugt som blikfang. Modtageren kan spejle sig i hende og situationen. Teksten i en reklame oplyser om varen og omtaler den positivt. Den roser varen.

3


Slogan  

   

Et slogan er let at huske. Slogan forbinder blikfang og tekst. Slogan indeholder ofte bogstaverim og halvrim. Slogan anvender ofte snobeffekt. Slogan er: Be sombody Not just anybody

4


Spejlingsreklamer: Blikfang, slogan og tekst     

Gør rede for: Blikfanget i reklamen. Slogan og dets virkemidler. Teksten og dens virkemidler. Hvilke medbetydninger er der i reklamen?

5


Spejlingsreklamer: Blikfang, slogan og tekst

Hvilket blikfang er anvendt i reklamen? Gør rede for slogan og dets virkemidler. Hvilke allusioner kan du finde i reklamen? Hvilke medbetydninger er der i reklamen? 6


Spejlingsreklamer: Blikfang, slogan og tekst 

Hvilket blikfang er anvendt i reklamen? Gør rede for slogan og dets virkemidler. Gør rede for teksten og dens virkemidler. Hvilke medbetydninger er der i blikfanget?

7


Prestigereklamer: Blikfang, slogan og tekst 

Blikfanget i en prestige-reklame er en kendt person, som overfører sin prestige på varen. Forbrugeren spejler sig i personens prestige. Ved køb af varen opnår du samme prestige som personen på billedet. Ved at købe: Longo Vital bliver du lige så god som Tonje Kjærgaard. Få: Energi til stregen 8


Prestigereklamer: Blikfang, slogan og tekst 

Hvilken type reklame er det? Hvad er brugt som blikfang? Gør rede for blikfanget og dets betydning?

9


Prestigereklamer: Blikfang, slogan og tekst   

Hvad er brugt som blikfang? Hvordan bruges blikfanget? Gør rede for slogan og dets virkemidler. Gør rede for teksten og dens virkemidler.

10


Prestigereklamer: Blikfang, slogan og tekst 

Hvad er brugt som blikfang i reklamen? Hvilken prestige opnår du ved at købe Krystle? Gør rede for slogan og dets virkemidler. Gør rede for teksten og dens virkemidler.

11


Stilreklamer: Blikfang, slogan og tekst  

 

Blikfanget i en stilreklame er: Fornemme omgivelser, stil og kultur, som du kan få del i ved at forbruge varen. Gør rede for blikfanget. Gør rede for slogan og dets virkemidler. Gør rede for teksten og dens virkemidler.

12


Stilreklamer: Blikfang 

Hvad er brugt som blikfang i reklamen? Gør rede for kommunikationsmodellen i reklamen: A→ S→ M Indtegn A→ S→ M i selve reklamen. Hvordan kan reklamen ellers kategoriseres? 13


Reklame      

Kategoriser reklamen. Gør rede for: Blikgang. Slogan. Tekst. Hvilke virkemidler er anvendt? Hvilke medbetydninger har reklamen? 14


Reklame      

Kategoriser reklamen. Gør rede for: Blikgang. Slogan. Tekst. Hvilke virkemidler er anvendt? Hvilke medbetydninger har reklamen? 15


Symmetri – komposition: Ro og harmoni

16


Midterkomposition trekantskomposition: Ro og harmoni

17


Cirkelkomposition: Ro og harmoni

18


Det gyldne snit: Ro og harmoni

19


Venstre – og højrevendt komposition

20


Diagonalkomposition: Fart og dynamik

21


Totalkomposition

22


Farver

Johannes Ittens farvelære

Cirklen bygger på de tre primærfarver, der ikke kan skabes ved at blande andre farver: Rød, gul og blå

:

Sekundærfarverne

Sekundærfarverne er de farver, der fremkommer ved at blande primærfarverne: rød+gul=orange, rød+blå=violet, gul+blå=grøn:

23


Symboler i reklamer

24


Analyser ud fra analysemodellen og fremlĂŚg

25


Ceres Royal

26


Femme

27


Lee

28


Martell

29


Dior

30


Sloggi

31


Veet

32


Krystle

33


JBS

34

Reklamer  

Kompendium med forskellige typer reklamer og opgaver

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you