Page 1

Luft/vand

Varmepumpe LV DC

- endnu lavere energiforbrug


Vælg en unik varmepumpe INDEDEL

VARMEPUMPE

Solfanger Solfang ger

80°C 2 UDEDEL

3

6

7

Varmt Varm Varm mt vand

VARMT VAND

1 4

Gulvvarme Gu lvvarme / radi radiator

Udedel

8

45°C

5

EVT. SOLFANGER

Varmepumpe med akkumuleringstank, direkte Va me kondensering og gennemstrømsvandvarmer GULVVARME / RADIATOR

Lavere el-forbrug Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler. Denne specielle varmeveksler bevirker, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed el-forbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit el-forbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand. DVI producerer en unik luft/vand-varmepumpe, som eventuelt kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-forbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg. • • • • • •

Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen 300 liter akkumuleringstank Gennemstrømningsvandvarmer Speciel overhedningsfjerner Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget Alt teknisk udstyr er frabriksmonteret og indbygget i varmepumpen

Tilstrækkelig varme i den kolde tid Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den selv ved -15°C kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand. I varmepumpens akkumuleringstank er der endvidere monteret en elpatron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig. DANSK PRODUKT D 50% MINDRE CO2 5 GODT INDEKLIMA G GRØN TEKNOLOGI G LANG HOLDBARHED LA SPAR PENGE HVERT ÅR S FORØGER BOLIGVÆRDIEN FO MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE M

1

En ventilator leder udeluften gennem udedelens køleelement. Køleelementet nedkøles og optager derved energi fra udeluften.

2

Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, og temperaturen stiger kraftigt.

3

Det komprimerede og varme kølemiddel gennemløber anlæggets specialudviklede overhedningsfjerner og opvarmer akkumuleringstankens øvre halvdel til 70-80°C. Teknikken er unik for denne varmepumpe.

4

Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem den nederste del af akkumuleringstanken.

5

Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i udedelen.

6

Specialudviklet gennemstrømsvarmeveksler: På grund af den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varmeveksleren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmtvandskapacitet pga. den høje temperatur.

7

Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens midte. Derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumuleringstanken, eksempelvis 80°C i øverste halvdel og 45°C i den nederste halvdel.

8

Varmepumpen kan leveres med fabriksmonteret udstyr og automatik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumuleringstanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rumopvarmning og varmt vand.

LAV DIN EGEN BEREGNING NG G PÅ

JORDVARME.DK DK OG SE HVOR MEGET DU KAN N SP SPARE PA AR RE RE


Teknisk beskrivelse DATA FOR QUEEN LUFT / VAND Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511

• • • • •

B

Varmepumpe med energieffektiv kompressor Overhedningsfjerner og direkte kondensering Akkumuleringstank 250 L El-patron til evt. varmetilskud Indbygget cirkulationspumpe og trykekspansionsbeholdere til jordslangkreds og varmeanlægget • H x B x D : 1710 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 1800) • Varmt vand tilslutningshøjde T : 60 mm

B C D E

Højde uden ben 808 mm Bredde 1012 mm Dybde 480 mm Minimum afstand til mur 200 mm Minimum afstand til terræn 200 mm

B

C

Lydtryksniveau fra udedel* A

LV5DC F G H

1 m fra udedel 5 m fra udedel 10 m fra udedel

LV9DC F G H

1 m fra udedel 5 m fra udedel 10 m fra udedel

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant temperatur. Der vælges mellem to modeller.

Lav/høj hastighed 45/50 dB(A) 35/40 dB(A) 30/37 dB(A)

F G

Lav/høj hastighed 47/52 dB(A) 38/42 dB(A) 33/40 dB(A)

H

E

D

DVIs varmepumper adskiller sig fra traditionelle luft/vandvarmepumper ved, at anlæggets kompressor er placeret i indedelen. Indedelen er større, og derfor er der teknisk langt bedre mulighed for at etablere en effektiv støjisolering. For yderligere at begrænse støjen er ventilatoren i udedelen forsynet med to hastigheder, således at den ved udetemperaturer på over ca. 7 °C kun kører på lav hastighed. Ventilatoren er endvidere konstrueret og designet ud fra de nyeste støjdæmpende teknikker. Udedelens støjgener er således begrænset mest muligt og omhandler kun anlæggets ventilator. Lydtryksniveau fra indedel Indedelens lydtryksniveau i opstillingsrum er ca. 40 dB(A), hvilket svarer til et lydtryksniveau, der gælder for en moderne opvaskemaskine. * Da lydtryksniveauet fra udedelens ventilator påvirkes af mange faktorer, eksem-

LV12DC F G H

1 m fra udedel 5 m fra udedel 10 m fra udedel

Afgivet effekt

Tilført effekt

Effektfaktor

Tilført effekt

Effektfaktor

kW

COP

kW

kW

COP

kW

kW

COP

-7

3,9 3,9 3,9

1,5 1,7 2,0

2,7 2,3 1,9

6,4 6,3 6,4

2,2 2,6 3,1

2,9 2,4 2,0

9,2 9,2 8,8

3,1 3,8 4,4

2,9 2,4 2,0

2

35/30 45/40 55/50

5,3 5,0 5,0

1,6 1,8 2,2

3,4 2,7 2,3

8,8 8,3 8,2

2,4 2,9 3,4

3,6 2,9 2,4

12,2 12,1 11,8

3,4 4,1 4,8

3,6 2,9 2,5

7

35/30 45/40 55/50

5,9 5,7 5,9

1,6 1,9 2,2

3,6 3,0 2,7

9,7 9,5 9,8

2,5 2,9 3,5

3,8 3,2 2,8

13,5 13,3 12,5

3,6 4,2 4,9

3,8 3,2 2,5

15

35/30 45/40 55/50

7,8 7,4 7,1

1,7 1,9 2,3

4,7 3,8 3,1

13,0 12,3 11,8

2,7 3,1 3,6

4,8 4,0 3,2

18,1 17,1 16,5

3,7 4,3 5,2

4,9 3,9 3,2

Afgivet effekt

Effektfaktor

kW

Tilslutningsspænding

3X400V+0+jord/50Hz

3X400V+0+jord/50Hz

Effekt varme pumpe

2 kW

4 kW

3X400V+0+jord/50Hz 5 kW

Effekt, el-patron

6 kW

6 kW

6 kW

Samlet effekt

8 kW

10kW

11 kW

Sikring i el-forsyning

16-20A

20A

20A

Copeland scroll ZH26

Copeland scroll ZH38

Solf med anger tou styrin ch s g cree n

VARMEPUMPE Kompressor

Copeland scroll ZH15

Kølemiddel

R407C / 5,0 kg

R407C / 5,0 kg

R407C / 5,5 kg

Overhedningsfjerner og kondensator

Integreret i akkumuleringstank

Integreret i akkumuleringstank

Integreret i akkumuleringstank

Luftmængde lav/høj hastighed

1500/3000 m3/h

2000/4000 m3/h

2500/4500 m3/h

Min. / maks. °C

-20/30 °C

-20/30 °C

-20/30 °C

Sta nda rdst yrin g

KOLD SIDE (Udedel)

Bevar det gode naboskab

Mål udedel A

°C 35/30 45/40 55/50

EL-TILSLUTNING

Med tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder

D

Tilført effekt

Queen Single T

H

Afgivet effekt

B

Standardstyring

D

Varmepumpe med energieffektiv kompressor Overhedningsfjerner og direkte kondensering Akkumuleringstank 300 L El-patron til evt. varmetilskud Indbygget cirkulationspumpe og trykekspansionsbeholdere til jordslangkreds og varmeanlægget • H x B x D : 1910 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 2000) • Varmt vand tilslutningshøjde T : 60 mm

Solfangerstyring med touch screen

• • • • •

H

QUEEN LV12DC

°C

Kold side Udeluft

Med indbygget varmt vand

QUEEN LV9DC

Varm side Fremløb/retur

QUEEN LV5DC

Queen Combi

T

Lav/høj hastighed

pelvis refleksion fra andre bygningsdele, kan de opgivne lydtryksdata kun betragtes

50/55 dB(A) 43/48 dB(A) 40/45 dB(A)

som vejledende. Vælg altid en placering af udedelen, der giver størst mulig afstand til lydfølsomme naboområder og helst mere end 10 m. Der er i den danske lovgivning fastsatte krav til støjgener fra tekniske naboanlæg.

VARM SIDE (Centralvarmeanlæg) Cirkulationspumpe omdrejningsreguleret

Stratos Pico 25/1-6

Stratos Pico 25/1-6

Stratos Pico 25/1-6

Ekspansionsbeholder

18L / 0,5 bar

18L / 0,5 bar

18L / 0,5 bar

Sikkerhedsventil

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Min./maks. tryk

0,5/2,5 bar

0,5/2,5 bar

0,5/2,5 bar

Nominelt flow

613 L/h

1021 L/h

1430 L/h

Akkumuleringstank

Combi 300 L Single 250 L

Combi 300 L Single 250 L

Combi 300 L Single 250 L

Maks tryktab i centralvarme ved nom.

3,5 mWS

3,5 mWS

3,5 mWS

Tilslutningsdim.

Ø25

Ø25

Ø25

Min. / maks. °C

25 / 55 °C

25 / 55 °C

25 / 55 °C

Gennemstrømningsvarmeveksler

Kobber eller fortinnet kobber

Kobber eller fortinnet kobber

Kobber eller fortinnet kobber

Tappekapacitet

200 L ved 40 °C

200 L ved 40 °C

200 L ved 40 °C

Maks. tryk

10 bar

10 bar

10 bar

Tilslutningsdim.

Ø22

Ø22

Ø22

VARMT VAND (kun model Combi)

SOLVARME (ekstra tilbehør) Hedeflade på varmeveksler

0,70 m2

0,70 m2

0,70 m2

Anbefalet solfangerareal

2-10 m

2-10 m

2-10 m2

2

2

HP TJECK OP PÅ MAX TRYKTAB NOM FLOW,


Teknisk beskrivelse DATA FOR QUEEN LUFT / VAND Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511

Afgivet effekt

Tilført effekt

Effektfaktor

Tilført effekt

Effektfaktor

°C

kW

kW

COP

kW

kW

COP

kW

kW

COP

-7

35/30 45/40 55/50

3,9 3,9 3,9

1,5 1,7 2,0

2,7 2,3 1,9

6,4 6,3 6,4

2,2 2,6 3,1

2,9 2,4 2,0

9,2 9,2 8,8

3,1 3,8 4,4

2,9 2,4 2,0

2

35/30 45/40 55/50

5,3 5,0 5,0

1,6 1,8 2,2

3,4 2,7 2,3

8,8 8,3 8,2

2,4 2,9 3,4

3,6 2,9 2,4

12,2 12,1 11,8

3,4 4,1 4,8

3,6 2,9 2,5

7

35/30 45/40 55/50

5,9 5,7 5,9

1,6 1,9 2,2

3,6 3,0 2,7

9,7 9,5 9,8

2,5 2,9 3,5

3,8 3,2 2,8

13,5 13,3 12,5

3,6 4,2 4,9

3,8 3,2 2,5

15

35/30 45/40 55/50

7,8 7,4 7,1

1,7 1,9 2,3

4,7 3,8 3,1

13,0 12,3 11,8

2,7 3,1 3,6

4,8 4,0 3,2

18,1 17,1 16,5

3,7 4,3 5,2

4,9 3,9 3,2

Afgivet effekt

Effektfaktor

°C

Kold side Udeluft

Tilført effekt

QUEEN LV12DC

Afgivet effekt

QUEEN LV9DC

Varm side Fremløb/retur

QUEEN LV5DC

EL-TILSLUTNING Tilslutningsspænding

3X400V+0+jord/50Hz

3X400V+0+jord/50Hz

Effekt varme pumpe

2 kW

4 kW

3X400V+0+jord/50Hz 5 kW

Effekt, el-patron

6 kW

6 kW

6 kW

Samlet effekt

8 kW

10kW

11 kW

Sikring i el-forsyning

16-20A

20A

20A Copeland scroll ZH38

VARMEPUMPE Kompressor

Copeland scroll ZH15

Copeland scroll ZH26

Kølemiddel

R407C / 5,0 kg

R407C / 5,0 kg

R407C / 5,5 kg

Overhedningsfjerner og kondensator

Integreret i akkumuleringstank

Integreret i akkumuleringstank

Integreret i akkumuleringstank

Luftmængde lav/høj hastighed

1500/3000 m3/h

2000/4000 m3/h

2500/4500 m3/h

Min. / maks. °C

-20/30 °C

-20/30 °C

-20/30 °C

KOLD SIDE (Udedel)

VARM SIDE (Centralvarmeanlæg) Cirkulationspumpe omdrejningsreguleret

Stratos Pico 25/1-6

Stratos Pico 25/1-6

Stratos Pico 25/1-6

Ekspansionsbeholder

18L / 0,5 bar

18L / 0,5 bar

18L / 0,5 bar

Sikkerhedsventil

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Min./maks. tryk

0,5/2,5 bar

0,5/2,5 bar

0,5/2,5 bar

Nominelt flow

613 L/h

1021 L/h

1430 L/h

Akkumuleringstank

Combi 300 L Single 250 L

Combi 300 L Single 250 L

Combi 300 L Single 250 L

Maks tryktab i centralvarme ved nom.

3,5 mWS

3,5 mWS

3,5 mWS

Tilslutningsdim.

Ø25

Ø25

Ø25

Min. / maks. °C

25 / 55 °C

25 / 55 °C

25 / 55 °C

Gennemstrømningsvarmeveksler

Kobber eller fortinnet kobber

Kobber eller fortinnet kobber

Kobber eller fortinnet kobber

Tappekapacitet

200 L ved 40 °C

200 L ved 40 °C

200 L ved 40 °C

Maks. tryk

10 bar

10 bar

10 bar

Tilslutningsdim.

Ø22

Ø22

Ø22

VARMT VAND (kun model Combi)

SOLVARME (ekstra tilbehør) Hedeflade på varmeveksler Anbefalet solfangerareal

0,70 m2

0,70 m2

0,70 m2

2

2

2-10 m2

2-10 m

2-10 m


Eksempel på varmeog økonomiberegning Nyt hus med gulvvarme

Luft/vand-varmepumpe, Queen LV5DC 2

Husets areal

180 m

Varmeeffekt

26 W/m2

Isoleringsgrad (varmetab) Beboere i husstand

4 personer

Nødvendig varmeeffekt

5,3 kW ved 2/35 ˚C

Effektdækning

96,7 %

Energidækning

99,0 % varmepumpe 1,0 % el-patron

5,5 kW Års middel effektfaktor

3,2 COP rumvarme 2,8 COP varmt vand

Graddage

Elvarme

Oliefyr (8,5 kWh/liter)

Varmepumpe

Varme

Vand

I alt

Varme

Vand

I alt

Varme

Vand

I alt

kWh

kWh

kWh

Liter

Liter

Liter

kWh

kWh

kWh

Januar

525

2.033

293

2.326

239

34

274

629

104

733

Februar

480

1.859

293

2.152

219

34

253

575

104

679

Marts

460

1.782

293

2.075

210

34

244

551

104

655

April

302

1.170

293

1.463

138

34

172

362

104

465

Maj

79

306

293

599

36

34

70

95

104

198

Juni

1

4

293

297

0

34

35

1

104

105

Juli

0

0

293

293

0

34

34

0

104

104

August

0

0

293

293

0

34

34

0

104

104

36

139

293

432

16

34

51

43

104

147

September Oktober

219

848

293

1.141

100

34

134

262

104

366

November

349

1.352

293

1.645

159

34

193

418

104

522

December

455

1.762

293

2.055

207

34

242

545

104

649

2.906

11.255

3.516

14.772

1.324

414

1.738

3.482

1.243

4.725

Pr. år

El-patron I alt Enhedspris

Årlig udgift

Kr./kWh

1,74

Kr./liter

11,00

kr./år 25.702,-

kr./år

19.116,-

I ovenstående skema er energiforbruget til henholdsvis el-varme, oliefyr og et varmepumpeanlæg beregnet. Beregningsmetoden til de tre opvarmningsmetoder er ens, og ved at sammenligne disse fås et overblik over driftsøkonomien ved anvendelse af varmepumpe. Forbruget til rumvarme er beregnet på baggrund af husets areal (m2), husets isoleringsgrad (W pr. m2) og antallet af graddage. Graddage angiver forskellen mellem ude- og indetemperaturen i den pågældende måned. Læs mere om graddage på www.graddage.dk. Forbruget til varmt vand er beregnet på baggrund af antal personer med et dagligt forbrug på 40 liter varmt vand.

148 4.873

Kr./kWh

kr./år

1,74

8.479,-

Alle privatkunder, der bruger elvarme til opvarmning af deres helårsbolig, kan få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Når der installeres jordvarme eller luft/vand varmepumpe er boligen opvarmet med el og som udgangspunkt er privatkunden berettiget til en reduktion på 14,25 øre pr. kWh.

- den naturlige varme fra luften og solen

LAV DIN EGEN BEREGNING NG PÅ Å

JORDVARME.DK DK OG SE HVOR MEGET DU KAN SPARE N SP PA AR RE


FORHANDLER

April 2011 © Dansk Varmepumpe Industri A/S. Ret til ændr inger forbeholdes.

Et velfungerende varmeanlæg begynder med en god snak Forhandlere af DVI varmepumper har de bedste forudsætninger for at levere et velfungerende varmeanlæg. DVI arrangerer kurser flere gange årligt for at sikre at forhandlere, installatører og rådgivere har den nyeste viden om vore produkter. Det sikrer dig som kunde at der leveres god rådgivning og et godt håndværk.

Benvent_luft_vand  

Sundt indeklima, varmepumpe

Benvent_luft_vand  

Sundt indeklima, varmepumpe