Page 1

RONYT KØGE Forslag til vedtægtændringer for Køge Roklub. Mød op på klubbens generalforsamling og giv din mening til kende. Læs på midtersiderne....

Aktiviteter i januar - februar Medlemsblad for Alle dage:

Klubben åben for alle seniormedlemmer. Ungdomsroere i følge med seniorer/ledere. Motionsrummet åbent alle dage. Sauna til disposition alle dage.

Onsdage kl 18.30 Onsdage kl. 19.30

Aerobic i Olsens. Klubaften med kaffe og brød (20kr)

Køge Roklub Stiftet 23/9-1911 Medlem af D.F.f.R. Søndre Molevej 19 4600 Køge 55° 27,19'N 12°11,79'Ø Tlf.. og fax: 56 65 10 74.

For jer som ikke nåede at få en kort introduktion til vores HJERTESTARTER, så orienteres der om brugen af denne ved klubaftenen den 14. januar ca. kl. 19.30. Vi er blevet spurgt,om vi kunne fremskaffe en dukke til at prøve på. Det mener viikke med rimelighed kan arran-geres. Hans og Kristian. Der afholdes danske mesterskaber i ergometerroning lørdag 31. januar i Gladsaxe sportshal. Tilmeding hos Kristian på 61603123. Se startlister og mere info på internettet eller på opslag i roklubben.

Sjællandsmesterskaberne i ergometerroning.

Vigtige datoer i januar - februar 14.01 - Hjertestarter kl. 19.30 29.01 - Generalforsamling kl. 19.30 31.01 - DM i ergometerroning 08.02 - Generalforsamling Venner 12.00 27.02 - Pigeaften 18.30

Bedste motionstilbud: Køge

Roklub

Roning, kanoroning, kajakroning, motionscenter

Nr. 2. Januar - Februar år 2009 56. årgang

Ole Søgaard, Erik Løkke Mathiesen, Mikkel Nielsen, Jacob Engell og Jonathan Klattkowsky deltog med flotte placeringer. Læs mere inde i bladet...


RONYT Godt nytår Så har vi igen vendt et blad i kalenderen. Et nyt år venter forude. Alle klubbens medlemmer har forhåbentlig haft en god nytårsaften og husket nytårsforsættet: „Jeg skal bruge Køge Roklub mere i 2009. Både på vandet og også når der er brug for hjælp.“ I 2009 slipper vi forhåbentlig for skader som i den grad har præget materiellet i år. Uheld sker selvfølgelig, men med rettidig omhu (omtanke) kan vi måske undgå skader. Behandl materiellet varsomt. Det skal holde i mange år. Vi får forhåbentlig mange nye medlemmer i år. Vi skal alle hjælpe til med, at de falder til i klubben. Vi har allerede fastsat faste datoer for diverse aktiviteter. Noter dem allerede nu. Det er ærgerligt at gå glip af en broudlægning og forårsrengøring. Vi skal jo gerne tage os godt ud, når vi skal holde bådedåb over en ny singlesculler, som er sponseret af Køge Korn. Vi skal også have bygget halvtag mellem husene, så vi kan opbevare materiel udendørs. Stof til næste nummer afleveres gerne som Email med vedhæftet Wordfil skrevet med Ariel størrelse 9 og eventuel med grafik/billeder som vedhæftede JPG filer til Hans Reinhold senest d. 20. feb. 2009. Næste nummer udkommer uge 9 marts - april nummer Hans' telefonnummmer: 56658156/25310153 egoejevej33@webspeed.dk

Dette års deadlines for Ronyt: 02. jan. 2009, 20. feb. 2009, 24. april 2009 07. aug. 2009, 25. sept. 2009, 20. nov.2009

RONYT Der er byggeudvalg, men der kan altid bruges en hjælpende hånd. Der bliver forhåbentlig også godt vejr i 2009, så vi kan have rigtig mange gode ture på havet. Så vi ses i klubben Steen Ny i bestyrelsen Bestyrelsen har suppleret sig selv med nyt medlem. Kirsten Listow –Saabye har taget udfordringen op. Kisten har været roer i en del år og er uddannet instruktør og styrmand. Vi håber i bestyrelsen, at vi kan udnytte Kirstens evner til at forbedre uddannelse og integration af nye medlemmer. Vi byder Kirsten velkommen til arbejdet. Steen Tak til Claus Philipsen fra Skipperkroen. Der blev igen sponsoreret flotte ænder til vores årlige andespil i november. Overskuddet på 2500,-kr går til klubbens bådfond. RAP RAP til Claus! Steen. Nye både. Bestyrelsen har vedtaget at bestille 3 kulfiberbåde – en 2-åres inrigger, en 4-åres inrigger og en dobbelt-treer, så de kan døbes til jubilæet i 2011. Hans Til Køge Roklub. Hvor er det dog en dejlig fornemmelse at komme ned i roklubben den 2. jan. 2009. Vejret er flot, det er 10 graders frost udenfor. Og inde i roklubben er der dejlig varme på, varmt vand i hanerne og i bruseren, det hele fungerer. Og jeg er godt klar over, at det ikke er kommet af sig selv. Så jeg vil gerne sige "traktor med anhænger". Det betyder på nudansk: "Tak til alle frivillige hænder og hoveder!" Godt nytår til alle fra Anne Rasmussen.

Køge Roklub Tlf. 56651074 Bådhusvagt i rosæson: Mandag-torsdag kl. 18.30-? Aerobic: i vintersæsonen Onsdag kl. 18.30 URO roning: Tirsdag og torsdag kl. 18.0020.00 Indmeldelse: Hver onsdag kl. 19.30. Medbring pasfoto + 200kr. Pris incl. klub T-shirt Kontaktpersoner: Formand: Steen H. Poulsen, Sprogøvej 7, 4600 Køge Tlf..5666 1635 / 2090 8564 Email: steen.poulsen@ecolab.com Næstformand - konstitueret: Erik Steenstrup, Skovbovej 53, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56870332. anni-erik-steenstrup@mail.dk Sekretær/Redaktør: Hans Reinhold, Egøjevej33, 4600 Køge. Tlf. 56658156/25310153 Email: egoejevej33@webspeed.dk Kasserer: Torben Hoffmann, Georginevej 6. 4600 Køge. Tlf.: 56663414 Email: hoff@post12.tele.dk Materielforv. & Husforvalter: Kai Christensen, Boholtevej 58 II tv. 4600 Køge. Tlf.: 56650620 Langturs Rochef: Henrik Larsen, Danasvej 16, 4600 Køge. Tlf.: 56663863 / 20210440 Email: danasvej@os.dk Kaproningschef: Kristian Klattkowsky Bakkegårdsvej 5, 4600 Køge Tlf. 56633123 / 61603123 Køkkenchef: Christina Bergen Søvangen 33 4600 Køge, Tlf.: 2972 1782 Email: cbergen68@hotmail.dk

Sponsorater: Erik Steenstrup, Skovbovej 53, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56870332. anni-erik-steenstrup@mail.dk Uddannelseskoordinator: Kurt Bergen, Søvangen 33, 4600 Køge Tlf. 20241122 Email: k.bergen@oncable.dk Regatta-arrnagør: Pia Christiansen, Morsøvej 6, 4600 Køge. Tlf. 56656774 Email: piachrpc@hotmail.com Webmaster-redaktør: Karin Toft, Ravnsborgvej 6, 4600 Køge Tlf. 56663001 Email: karin.toft@hotmail.com

Uden for bestyrelse: Scullerinstruktion mandage: Knud Nielsen, Lokesvej 6, 4600 Køge. Tlf.: 56650338 Kaproningstræner: Thomas Vilhemsen, Bygaden 8, 2690 Karlslunde. Tlf. 28787900

Køge Roklubs Venner: Formand: Pia Pedersen, Stenbukvej 9, Ejby 4623 Lille Skensved. Tlf. 56821098. www.pp@advo2650.dk som kun læses dagligt ml. 9.00 - 15.00. Kasserer: Knud Søgaard, Bodilsvej 1 4600 Køge. Tlf.: 56660879 Websider: Køge Roklub: www.koegeroklub.dk Køge Dragebådsregatta: www.dragebaadsregatta.dk Dansk Forening for Rosport: www.roning.dk


RONYT

RONYT GENERALFORSAMLING i Køge Roklubs Venner. Søndag den 8.februar 2009, kl. 12.00 Dagsorden ifølge lovene. Nye forslag skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro serveres gule ærter á la Søgaard til en overkommelig pris. Køge Roklubs Venner/Pia Pedersen

PRORA, hvor vi boede på den tidligere helikopter-landingsplads

Den flotte pavillon i Binz

God dansk mad

Skipperkroen Havnen 25 . 4600 Køge Tlf. 56650264

Sponsor af doublesculler "Skipperkroen" Støt Skipperkroen for Skipperkroen støtter os.


RONYT

RONYT

Vigtige datoer i 2009 14.01 - Hjertestarter kl. 19.30 29.01 - Generalforsamling kl. 19.30 31.01 - DM i ergometerroning 08.02 - Generalforsamling Venner 12.00 27.02 - Pigeaften 18.30 14.03 - Forårsfest 28.03 - Broen lægges ud mv. 05.04 - Standerhejsning 16.05 - Roskole 17.05 - Roskole 22.08 - Dragebådsregatta 07.09 - Styrmandskursus 25.10 - Standerstrygning 30.10 - Ålegilde 31.10 - Broen tages op 04.11 - Andespil 06.12 - Juletræsfest

Vi forsøger i hvert blad at finde begivenheder/runde dage som vi på klubbens vegne gerne sender en lykønskning. Har du et emne, så

Noget for noget...

Her er de runde dage for januar og februar: 13. januar Johannes Aage Jensen 70 år

Nøglebrik til klubhuset. Klubbens medlemmer over 18 år med ansvarsforsikring kan mod depositum på kr. 125,- få udleveret nøglebrik til klubben. Nøglebrikken er personlig og må ikke sættes i almindeligt omløb. Ungdomsroere kan i særlige tilfælde få udleveret nøglebrik. Nøglebrikker udleveres kun efter aftale med et bestyrelsesmedlem (i praksis Henrik L.).

3. februar Søren Ravn 75 år 19. februar Ellen Frank Hansen 85 år af lån e r r o ng kf Ta g s t æ a fl

Pigeaften Fredag den 27. februar 2009, kl. 18.30 Pris kr. 130,00 Vin, øl og vand til klubbens sædvanlige lave priser

Tilmelding og betaling senest 15. februar 2009 til Hanne Schmidt, Georginevej 11, 4600 Køge, tilf. 56 65 34 80 hpschmidt@mail.dk Nordea konto 1438 1385-632-319

Tlf.: 56 87 08 25 Fax: 56870795 Biltlf. 40340825

Tlf. 56 87 19 99 Fax: 56 87 15 54


RONYT Sommerferietur 2008 Endnu engang havde langturschefer(ne) fået inspiration til noget helt nyt, som ingen af os kunne gætte. Målet var Tysklands største ø Rügen, som jo i mange år var lukket land både for os og mange tyskere. Der er jo dejligt kort at køre til og alle var i højt humør, da vi uden uheld nåede frem til vestsiden af øen. Her lå en udmærket campingplads direkte ved vandet. Herfra tog vi den pæne tur til Stralsund (38 km), hvor vi ankom midt i klubmesterskaberne i den lokale roklub, så det var hyggeligt. Vi fik spadseret i den dejlige by i pragtfuldt vejr. Desværre holdt vejret ikke, og der var flere der fik en hård tur hjem. Senere skiftede vi plads et par gange, men det var svært at finde steder, hvor vi kunne komme ud med bådene, da det ikke just var gjort nemt for Østyskerne at komme på havet tidligere.

RONYT Det sidste sted vi boede var faktisk i nazisternes gamle prestigeprojekt PRORA, 4,5 km betonkolos direkte på stranden, som i dag står som et dystert monument over en syg politik. I dag står det næsten tomt, men der var indrettet en ungdoms campingplads, og der fik vi lov at være, selvom vi ikke var helt så unge. Der var fred og ro og masser af flagermus, men spise og toiletfaciliteter var helt nye og flotte. Herfra havde vi nogle dejlige ture, bl.a. ned til nogle af de fine gamle badebyer, som i dag er fuldstændigt renoverede og tilsyneladende ikke er for „fattigrøve“ Mange fik også set de flotte kridtklinter, hvor Absalon jo slog de grimme Vendere for mange år siden. Rügen var et dejligt bekendskab, som mindede meget om eksempelvis Møn, så det kan varmt anbefales for andre at tage en smuttur derned, hvis man ikke har lyst til at køre så langt. Tak for endnu en dejlig tur. AnTo

Hvor foretager den pris- og kvalitetsbevidste forbruger sine indkøb? Hos byens FØDEVARESPECIALIST- så mangler der ikke noget

Gymnasievej 29 • Køge 56 65 34 56

Interne mesterskaber i Stralsund

Vi sælger også til private!!

FODER TIL ALLE DYR ! samt biobrændsel, gødning m.m.

Se vort store udvalg på: www.koegekorn.dk

Carlsensvej 9 . 4600 Køge Tlf. 56661244 . Fax. 56661241

Se flere fotos to sider frem.

Åbningstider: man-fre 8.00-16.30 lør 9.00-12.00


RONYT Mindeord Onsdag d 10. dec. fik jeg den triste besked, at Bent Jensen var død. Ulla ringede selv med den triste nyhed, at Bent var gået bort dagen før. Vi vidste godt, at Bent havde været syg længe, og det desværre ikke gik den rigtige vej. Fighteren Bent måtte give efter i den ulige kamp mod kræften. Vi tænker selvfølgelig først på Ulla og børnene Tina og Lea, som har mistet det allerkæreste. Det store fremmøde ved begravelsen viste også, at Bent var elsket og er savnet af en meget stor skare. Vi har i medierne set og læst meget om Bents karriere som rotræner. Intet mindre end verdens bedste. Et stort antal guldmedaljer ved VM og OL vidner om Bents dygtighed som træner . Mange rokammerater fra Danmark og Canada ville vise Bent den sidste respekt og var mødt op i Køge kirke. Præsten fortalte, at Bent som ung knægt var på skoleskibet Danmark, og det var her han fik sin kærlighed til søen grundlagt. Jeg vil selvfølgelig ikke sige, at det er forkert, men første gang jeg så Bent i Køge Roklub, var han i flyvevåbnets blå tøj. Han havde holdt hjemsendelsesfest med sine soldaterkammerater om lørdagen, men mødte selvfølgelig op til steptest søndag kl. 10 i klubben. Man var vel seriøs begynder. Senere samme år fik han navnet „krigeren“ til kanindåben. Ligesom hos indianerne gav navnet styrke. Bent kastede sig ud i mange kampe, og han vandt de fleste. Først på kaproningsbanerne. Niels Peter og Bent i dobbelt sculler og senere Bent i sculler. Dengang var roteknik ikke så kendt. Muskler var nøgleordet. Tunge vægte på nakken og km på søen gav medaljer. Men allerede der viste Bent sit talent for teknik. To ture i havnen og så på land og justere båden.

RONYT Spydige bemærkninger om, at man ikke kan „skrue“ sig til medaljer, eller at man blev da ikke forpustet, når båden lå på land, bed ikke på superteknikeren. Vi tog måske ikke fejl, men må erkende at guldmedaljerne blev vundet af de bedste teknikere. Bents egen karriere blev starten på den lange trænerkarriere, som gav så mange medaljer. Den første guldmedalje, han scorede, var Ulla. Hun blev til gengæld også verdensmester i roning. Herefter kom en lang karriere på Bagsværd som landstræner med VM og OL guld til følge. Efter 16 år som landstræner skulle der fornyelse til. Desværre blev den sidste karriere ikke så lang, men Canada vandt bronze i Beijing. Bent havde gjort det igen. Der var også tid til andet end roning. Måske ikke meget, men også langdistanceløb har Bent deltaget i. Et par maratonløb og et enkelt 100 km-løb blev det til. Han kom ikke først, men han gennemførte. Vi troede ikke, han kunne. Han troede måske heller ikke selv, men han vidste, han ville, og så kunne han. Rekorden i ålespisning forbliver Bents for evigt. Der vil nu kun blive serveret max 50 stk. pr. næse.

Ejbyvej 56, Ejby 4623 Lille Skensved

Telefon 56821488 Aften og weekendvagt fra 1/10 - 30/4.

www.larsen-gasteknik.dk

BROGADE 19 i gården 4600 Køge Tlf. 56655850 www.hugos.dk Åbningstider: Mandag – torsdag: 10.00 – 23.00 Fredag – lørdag: 10.00 – 01.00 Søndag: Lukket.

Præsten nævnte i indledningen til sin tale, at han havde læst, at en legende var død. Han mente også, at det var meget værre. For det var manden Bent, som var død. Men mindet om manden og legenden vil leve i mands minde. Og så længe at vi mindes, lever legenden om Bent. Og til Sct. Peter kan vi kun sige…det bliver ikke kedeligt! Vel roet Bent Æret være dit minde Steen Poulsen

RESPO-TEKNIK Tjørnehegnet 7 2680 Solrød Strand Telefon 43 71 22 77 Mobiltlf: 30 43 50 69 E-mail: sr @badekarsdoktoren.dk www.badekarsdoktoren.dk

Badekarsdoktoren forvandler dit gamle badekar, så det ser ud som nyt med rensning, primer og 2 gange emalje. Ring til Søren Rasmussen


RONYT Berliner tur. Ja, igen i år var der jo en gruppe af klubbens medlemmer, som valgte at tilbringe nogle pragtfulde dage i Berlin i Kristi Himmelfarts ferien. Vi var endnu engang gæster hos roklubben Dresdenia, som jo har en vidunderlig beliggenhed lige syd for Spandau, og med denne beliggenhed giver idéer til masser af dejlige ture sydpå af Havel og på Wannsee. Da vi ankom var der som sædvanligt fest i naboklubben, og der gik ikke lang tid, før Køge folkene var inde hos naboen til dans, hygge, mad og øl.

RONYT Status i Venneklubben

I sidste RoNyt glemte jeg at informere om

De følgende dage bød på forskellige ture, både lange og korte og vejret var endnu engang med os. Der blev som sædvanligt også tid til at komme ud at spise, og flere fik også handlet og shoppet, mens andre var mere kulturelle og var på museums besøg. Endnu engang en pragtfuld tur i dejlige omgivelser hos de venlige mennesker hos Dresdenia.

I skrivende stund er vi i gang med vores sidste æbleskivevagt, tirsdag den 23. december

resultatet af Festugen. Ja, hvad man ikke har i hovedet!

2008. Vejret ser jo lovende ud, tætpå frost, solskin og næsten ingen vind. Vi krydser

Vi kom ud med et bedre resultat end forventet, idet vi (igen) i år havde konkurrence fra nogle

fingre for at det holder resten af dagen. Det har været et noget turbulent forløb, dels

af restauratørerne, som desværre tog en del af kagen fra foreningerne. Det endte dog op

med ny placering, herefter flytning af vores hus grundet adgangsforhold, igen herefter

med en timeløn på ca. kr. 102,00 (166½ mandetimer), eller i alt kr. 17.060,00 til klub-

AnTo

problemer med gulvbelægningen, og sidst, men ikke mindst, kollision med Kvickly - gra-

kassen. Så, dejligt.

tis æbleskiver og gløgg den 21.dec 2008. Sidstnævnte løste sig dog ved, at Kvickly do-

Fra mig skal lyde en STOR TAK til alle de medlemmer, der velvilligt igen stillede sig til

nerede kr. 3.000,00 til hjælp til vores (manglende) æbleskivesalg denne dag, så en stor

rådighed for ovennævnte arrangementer, også nogle gange i sidste øjeblik/med ænd-

tak til Kvickly for dette. (se også opslagstavlen herom). Generelt er vi gået ned i omsætning, så

ring af vagterne. Vi kan konstatere, at det trods alt ved fælles hjælp lykkedes. Herefter vil jeg ønske alle medlemmer et

ovennævnte sponsorat hjalp gevaldigt. Om det så er finanskrisen, der også rammer os,

rigtigt Godt Nytår, og håber alle kom igennem uden skader, og vel mødt til nygamle

vides ikke. Der skal nu være et evalueringsmøde om æbleskivehusenes fremtid

udfordringer næste år? Med venlig hilsen

efter nytår.

Køge Roklubs Venner/Pia Pedersen

Sjællandsmesterskaberne i ergometerroning. Den 13. december besøgte Køge Roklub Kalundborg i anledning af sjællands-mesterskaberne i ergometerroning. Jacob Engell og Mikkel Nielsen var de første til at stå distancen på 2000m i Junior B klassen, og med en tid på 6 minutter og 44 sekunder sikrede Jacob sig en bron-zemedalje og Mikkels tid på 7 minutter og 9 sekunder rakte til en 9. plads. Ole Søgaard roede sig til en 2. plads i Junior A klassen med en tid på 6 minutter og 26 sekunder. Da 2000meter løbene var overstået, blev det tid til sprintløbene. Igen var det Mikkel og

Jacob, der var de første til at ro distancen på 200m. Mikkel roede en tid på 34,6 sekunder, hvilket sikrede ham en 6. plads, Jacobs tid var 0.2 sekunder langsommere og den gav ham en 7. plads. I Junior A roede Ole en 1. plads hjem med en tid på 31.3 sekunder. Erik Løkke Mathiesen sad godt nok 2000 meteren over, men deltog i sprinten. Her roede han en tid på 33.8 sekunder og kom på en tredje plads. Så alt i alt blev det en udmærket dag for KR, men nogle fine resultater. Det skal også bemærkes, at Jonathan Klattkovsky roede sig til en førsteplads i „Fiskespillet“ i alderen 0-11 år. Godt Roet! v/Ole Søgaard

"Gratierne slapper af efter en lang tur"

Udsigt fra roklubben over Scharfe Lanke.


RONYT

RONYT

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den 29. jan. kl. 19.30 Dagsorden i følge lovene. Forslag, der ønskes til behandling, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, og evt. forslag til lovændringer i så god tid, at de kan sendes ud til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Under valg af bestyrelsen kan følgende oplyses: Kurt Bergen På valg/ønsker genvalg Henrik Larsen På valg/ønsker genvalg Kristian Klattkowsky På valg/ønsker genvalg Karin Toft På valg/ønsker ikke genvalg Erik Steenstrup På valg/ønsker ikke genvalg Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. Bestyrelsen har suppleret sig med medlem Kirsten Listov-Saabye og hendes indtræden forventes godkendt på generalforsamlingen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor.

For at anskueliggøre ændringen kommer her en opstilling, der fortæller i tal, hvordan opkrævningen bliver. Kontingentet er indeksreguleret ifølge lovene. Et års kontingent for medlemmerne bliver derfor således: År 2008 År 2009 Ungdomroer Senior Par

1.110 kr. 1.800 kr. 2.460 kr.

1.160 kr. 1.880 kr. 2.568 kr.

Efter forslaget skal der derfor opkræves en fjerdedel af kontingent hvert kvartal i 2009. Men da forslaget ved opkrævningen i januar ikke er vedtaget, er der kun opkrævet det normalt lave vinterkontingent i 1. kvartal. Dette reguleres ved at 2. kvartals kontingent forhøjes med det manglende beløb. Kontingentet bliver derfor i 2009 således: 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. Ungdomsroer Senior Par

4. kvt.

I alt

193 kr. 387 kr. 290 kr. 290. kr. 1.160 kr. 313 kr. 627 kr. 470 kr. 470 kr. 1.880 kr. 428 kr. 856 kr. 642 kr. 642 kr. 2.568 kr.

Bestyrelsen.

Fra år 2010 og frem bliver alle 4 kvartaler så ens kontingentmæssigt. v/Kasserer Torben Hoffmann

Køge Roklubs bestyrelse fremlægger her følgende 3 forslag til vedtagelse på kommende generalforsamling:

3. Tilføjelse: §11 . Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Bestyrelsen begrunder forslag ud fra DIF’s forslag til regler om fuldmagt: Da det at være medlem af Køge Roklub knytter sig til medlemmets personlige interesse for rosporten og foreningen (i modsætning til fx en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab), bør der ikke kunne stemmes ved fuldmagt.

1. Ændring af §11 g) – Miniroere, ungdomsroere under 15 år og passive medlemmer samt medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret, ligesom de ikke er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsens begrundelse: Bestyrelsen ønsker det muligt, at ungdomsroere deltager i bestyrelsesarbejdet. Håbet er, at ungdomsgruppen gennem evt. repræsentant får en større indsigt i klubbens drift, og at de evt. kan komme med forslag denne. Køge Roklub ønsker på et tidspunkt at kunne leve op til DFfR’s URO9000-certifikat, hvor der stilles krav til klubben vedrørende ungdomsarbejdet og ungdomsroningen. 2. På baggrund af drøftelsen på seneste generalforsamling foreslår bestyrelsen en tilføjelse til vedtægternes §4: „Kontingentet fordeles ligeligt på årets fire kvartaler“. Bestyrelsens begrundelsen for forslaget er, at da de fleste medlemmers aktiviteter i klubben de senere år har foregået jævnt hen over året, synes det rimeligt, at kontingentet også fordeles ligeligt.

---------Erik Steenstrup foreslår følgende: A. Følgende forslag som tilføjelse til vedtægter under § 8: Æresmedlemmer udnævnes af klubbens bestyrelse efter motiveret, skriftlig anbefaling fra mindst fem af klubbens medlemmer. B. Følgende forslag som tilføjelse til vedtægter under punkt § 11 g): Æresmedlemmer oppebærer de samme rettigheder, som klubbens øvrige medlemmer, dog ikke tale- eller stemmeret på klubbens generalforsamling, medmindre der er betalt kontingent. C. Følgende forslag til tilføjelse til vedtægter under § 8: Klubbens formand modtager 5000,kr årligt, beløbet indeksreguleres. Bestyrelsesmedlemmer modtager 1000.-kr årligt, beløbet indeksreguleres.

ronyt, januar, 2009  

robladet køge roklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you