Page 1

Boliger i det nye Ry

RY BYTORV

67 lejligheder i centrum 1

www.rybytorv.dk


Forord _______________________________________ 4 Planer for Ry og plangrundlag ________________ 6 Om området ved Ry _________________________ 8 Infrastruktur _________________________________ 10 Arkitekterne bag Ry Bytorv ___________________ 12 Bebyggelsen Ry Bytorv ______________________ 14 Bebyggelsen udvendig ______________________ 16 Boligtyper og arealer ________________________ 20 Boligerne indvendig _________________________ 44 Inventar ____________________________________ 52 Bad ________________________________________ 55 Sanitet og armatur __________________________ 57 Hvidevarer __________________________________ 58 Priser _______________________________________ 62 Ændringer og tilkøb _________________________ 62 Hvordan købes ejerboligen __________________ 62 Udbydergarantier ___________________________ 62 Købers forpligtigelser ________________________ 63 Garantivilkår ________________________________ 63 Driftsbudget for „Ejerforeningen Ry Centrum“ _ 64 Andelsbolig _________________________________ 64 Hvordan købes andelsboligen _______________ 65 Finansiering/boligafgift ______________________ 66 Driftsbudget for „Andelsboligforeningen Ry Bymidte“ _________________________________ 66 Skattemæssige forhold ______________________ 67 Boligydelse _________________________________ 67 Fælles bestemmelser ________________________ 67 Prisreguleringsklausul ________________________ 67 Byggegaranti og mangeludbedring __________ 67 Grundejerforening ___________________________ 67 Tidsplan _____________________________________ 67 Forbehold __________________________________ 67 Projektudbyder ______________________________ 68 Projektadvokat ________________________________ Mægler _____________________________________ 68 Ingeniør ____________________________________ 68 Fiberbredbånd og telefoni ___________________ 68 Teknisk materialebeskrivelse __________________ 68 Dokumentsamling for ejer- og andelsbolig ____ 71 Hjemmeside ______________________________ 100 Samarbejdspartnere ______________________ 100

www.rybytorv.dk

2


DET NYE RY

3

www.rybytorv.dk


Forord

Ry Bytorv A/S forestår udviklingen og gennemførelsen af byggeriet af det nye bytorv i Ry. Ry Bytorv består af i alt ca. 11.000 m² byggeri fordelt med ca. 3.500 m² erhverv og ca. 7.500 m² boliger svarende til 67 boliger. Bebyggelsen består af 3 bygningsgrupperinger i 3-5 etager med erhvervsdelen i stueetagen. Derudover etableres ca. 130 p-pladser i p-kælder under torvet. Det nye bytorv er skabt i tæt samarbejde med Ry Kommune - nu Skanderborg Kommune med henblik på at skabe et tidssvarende centrum for byen med en egentlig torvedannelse. Det er formentlig første gang, man har set en så omfattende etablering af et nyt bytorv i en dansk by. Det er intentionen, at det nye bytorv skal fremstå som en både dynamisk og smuk bebyggelse, der kan tiltrække nye borgere til Ry, styrke forretningslivet og fungere som et samlende element for Rys borgere. Torvet mellem bygningerne fordeler sig på to niveauer. Den nedre del af torvet bliver i niveau med Skanderborgvej og den øvre del med Randersvej. Niveauerne forbindes med en trappe og handicapadgang. I niveau med Randersvej etableres en række ppladser til korttidsparkering, ligesom der etableres p-pladser umiddelbart uden for torvet. Det er forventningen, at detailhandlen hurtigt vil samle sig omkring tor vet, som vil blive det indkøbsmæssige tyngdepunkt i byen.

www.rybytorv.dk

4


RY BYTORV 67 boliger i centrum

5

www.rybytorv.dk


r nedenfor er uddraget helhedsplan for Ry, hvorfra de en 5 200 ust aug i tog ved åd Ry Byr enkelte afsnit: mune, Jonna Grønvers forord: Daværende Borgmester for Ry kom trængt til en ser. Alligevel har Ry bymidte længe ivel omg kke smu nde åre bed i eret „Ry by er plac gler smukke torve, spænre har været enige om, at Ry by man ansigtsløftning. Borgere og politike e puls, mere kultur, for handelsmiljøet. Ry by skal have mer ser ivel omg e end ækk tiltr og um byr dende mere liv. dling og i et godt og det var tid til at gå fra snak til han at 3, 200 i åd Byr Ry ede lutt bes Derfor og udseende. overordnet plan for Ry bys udvikling konstruktivt samarbejde få lavet en re og forvaltninger har Ry spil mellem byens borgere, politike sam igt givt og sk ami dyn et nem es overordnet Gen tid. Helhedsplanen indeholder en fæll frem bys Ry for plan eds helh en et Byråd formuler g af byen. Forslagene krete forslag til den fremtidige udviklin vision samt en udviklingsplan med kon og kulturelle udvikling i Ry. omhandler både den fysiske, sociale en med at skabe en fælles gerne blev aktive medspillere i process Det var vigtigt for politikerne, at bor rkt ønske om at bidrage til mange ressourcer og idéer og et stæ har Ry i ne ger Bor by. Ry for on visi en langt bedre, og løsningsforslag vil gøre byudvikling r idée nde nde spæ ge man es Der t. fællesskabe end den ellers ville være blevet. udløses der en nes ressourcer fri uden bindinger, så ger bor per slip man når at sig, det Ofte viser e ellers umulige planer. kraft, som kan flytte bjerge og realiser hedsplanen for Ry. Den kraft ville vi gerne have ind i Hel borgerne at Ry Byråd ønskede i et samarbejde med edsbillede af Ry bys fremtid · skabe en vision for og et fælles helh lag til udviklingen af Ry by · få beskrevet et antal konkrete fors r i Ry Kommune om lem borgere, politikere og forvaltninge mel ejde arb sam ent man per et lere · etab den fremtidige udvikling af Ry by. sat samarbejde i nen for Ry, og Ry Byråd håber på fort spla hed Hel i et lter resu nu har t ejde Samarb synede plan. at realisere den spændende og frem årene fremover, hvor det gælder om Vision 2015 for Ry er har elsesprojektet og de to byrådsseminar rag indd ger bor fra e ern ding mel age På baggrund af tilb målsætninger for Ry: Ry Byråd vedtaget følgende vision og Vision 2015 for Ry et varieret og bredt profil - en by i fortsat udvikling med ndig stæ selv rk, stæ en med by en Ry forhold I 2015 er sliv i vækst og et bevidst og konsekvent verv erh t sere nba vide et v, urli kult og funderet handelsd og miljø. til den omgivende natur og til sundhe gere. re byer er Ry et åndehul for sine bor Sammenlignet med nærliggende stør gør det i dialog den gør – det gør den godt“ – og den Det „ n: faco n ege sin e hav at for Ry er kendt med byens forskellige aktører.

www.rybytorv.dk

6


PLANER FOR RY ninger for byens udvikling: Vision 2015 udmøntes i otte målsæt e en by i fortsat lkning og erhvervsliv for at kunne vær befo i st væk dige ven nød den e ræb med et · Ry vil tilst 3 års vækstmål og 10 års vækstmål ere just og te sæt fast nde løbe vil t udvikling, og byråde enserne; vågent øje på udviklingen og konsekv edygtig økonomi og dermed e borgere, der kan bidrage til en bær · Ry vil fortsat fastholde og tiltrækk igt lokalsamfund med plads til alle; muliggøre et mangfoldigt og rummel sundhed hvad vi gør, og vi vil profilere os på alt, i or irat insp og ng esta løft som · Ry vil bruge naturen rligt; og et aktivt natursyn, der tages alvo ne i grundlag for inddragelse af borger som e“ gels dra ind ger bor for rter · Ry vil bruge „Ry Cha er vedrørende byens udvikling; planlægnings- og beslutningsprocess kulturbærere i byen; rages og inspireres til at være aktive · Rys institutioner skal aktivt indd for fremtidens delsliv og udvikle et attraktivt miljø han t iere var et le dvik reu vide og e · Ry vil fasthold videnvirksomheder; nde udvikles i eller i trit med behovet – og skal løbe med ant fork på e vær l ska Ry i t · Serviceniveaue pt; retning af et sundheds-/wellness-konce udgangspunkt i ger i byen, og tilbuddene skal tage klyn i les sam l ska e den lbud urti · Natur- og kult lokale ønsker og behov. Helhedsplan Ry danner grundlag for nærværende for er ning sæt mål e ned rord ove otte Vision 2015 og de for Ry. Indsatsområder og projekter: en lagt på bymidten, hvor spunkt i hele byen. Dog er hovedvægt ang udg r tage by Ry for nen spla hed Hel n ligger. de største udfordringer for fremtide blevet udpeget. Det drejer rbejdelse er de mulige indsatsområder uda ens plan eds helh med lse inde forb I e på kortere eller ighed for omdannelse og forskønnels mul og ov beh er der r hvo r, åde omr sig om de længere sigt. udarbejdelse. e færdige planer eller planer under For nogle af områderne er der allered er blot på disse områders idige planlægning. Helhedsplanen peg hidt den ter sæt fort r åde omr e diss For ed. potentiale i forhold til byen som helh , Rådhusparken, Mølleskolens ebjerg, idrætsarealerne, Sønder Ege Kild er der mrå atso inds de ege udp De byen et sammenner jernbanearealernes forløb gennem dan n ude Des n. idte bym og en toft arealer, Siim hængende indsatsområde.“ gældende for det omg nr. 03-06 for Ry Bycenter er tillæ lan nep mu kom og 132 nr. henvendelse Lokalplan lantillægget kan fremskaffes ved nep mu kom og en lan alp Lok e. handlede områd til Skanderborg Kommune.

7

www.rybytorv.dk


Ry er beliggende i det midtjyske Søhøjland, direkte ned til Gudenåen, Mossø, Lillesø og Knudsø. Byen er ikke blot omgivet af vand på snart alle sider, men også af de store midtjyske skove som også ligger helt ind til byen. Er man til at sejle selv, ligger det lige for, men man kan også vælge at lade sig transportere med Hjejlebådene til Himmelbjerget og helt til Laven og Silkeborg. Er man til vandring eller cykling er det muligt at komme gennem skoven til Himmelbjerget og fortsætte helt til Silkeborg, og derfra den anden vej rundt om vandet tilbage til Ry, hvor man på den ca. 42 km lange tur bevæger sig i naturskønne omgivelser. Byen ligger i historiske omgivelser, med en historie som rækker tilbage til jernalderen, men med en betydelig opblomstring i middelalderen. Ry er kendt som et attraktivt sted at bo i Østjylland, og der er en stabil befolkningstilvækst. Den tidligere Ry Kommune havde en befolkning på ca. 11.000 indbyggere. Ry er nu en del af Skanderborg Kommune, med i alt ca. 55.000 indbyggere. Infrastrukturelt ligger Ry i bekvem afstand til motorvej E 45, til Århus, Skanderborg og Silkeborg, og der er til de nævnte byer gode tog- og busforbindelser. I selve Ry er der en række indkøbsmuligheder, både dagligvare- og specialbutikker, og med det nye bytorv vil udbuddet af butikker øges. Der er i Ry såvel en kommunal som en privatskole, ligesom der i øvrigt er en række kulturelle tilbud, herunder idrætsforeninger, biograf, kunstklubber mv.

www.rybytorv.dk

8


OM OMRÅDET ved Ry

9

www.rybytorv.dk


Ry ligger helt centralt i Østjylland. Der er gode togforbindelser til Silkeborg, Herning og Ringkøbing samt til Skanderborg og Århus. Der er gode vejforbindelser til Skanderborg og Silkeborg samt ca. 10 km til den østjyske motorvej og ca. 10 km til den midtjyske motorvej. Afstande: Skole: 400 m Skole (privat): 1 km Daginstitution: 400 m Idræt: 1 km Golf: 8 km Indkøb: 0 m Ry station: 400 m Skanderborg: 11 km Silkeborg: 20 km Århus: 31 km Motorvej E45: 10 km

www.rybytorv.dk

10


INFRASTRUKTUR

11

www.rybytorv.dk


RY BY arkitekter ApS Ry By arkitekter ApS er en ny tegnestue, der er dannet specifikt med udgangspunkt i at tegne det nye Ry Bytorv. Tegnestuen tager afsæt i et samarbejde mellem den lokale tegnestue Arkitektfirmaet Steen Hassager Petersen og Arkitektfirmaet Allan Edmond Hansen, der har tegnestue i Århus. Ry By arkitekter ApS har med denne konstellation et stort erfaringsgrundlag for løsning af et bredt spekter af opgaver. Ry By arkitekter ApS har i projektet lagt vægt på at få den nye bebyggelse til at indgå i den eksisterende struktur med udgangspunkt i et smukt og nutidigt formsprog. Der er lagt vægt på at skabe smukke rammer for kommende beboere, butikker og Ry bys borgere som helhed.

Placering Bebyggelsen er placeret helt centralt i Ry bymidte mellem Skanderborgvej og den nye rundkørsel, der forbinder Silkeborgvej med Randersvej og Strungesvej. Bebyggelsen ligger ved Ry station med togforbindelse til blandt andet Silkeborg, Skanderborg og Århus.

www.rybytorv.dk

12


ARKITEKTERNE bag Ry Bytorv

13

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk

14


BEBYGGELSEN Ry Bytorv

Bebyggelsens hovedidé I de seneste år har Ry oplevet en stor befolkningstilvækst, hvor der især i udkanten af Ry er skudt mange spændende boligområder op. I takt med dette er der opstået et behov for også at styrke midtbyen i Ry med flere boliger og butikker. Projektet til Ry Bytorv tager afsæt i dette behov og omfatter en ny bebyggelse med etageboliger, butikker, liberalt erhverv og et nyt offentligt tilgængeligt bytorv placeret i hjertet af Ry. I udformningen af projektet er der bevidst arbejdet med at skabe en både dynamisk og smuk bebyggelse, der indgår i et naturligt samspil med den eksisterende bebyggelse. Boligerne er placeret, således at så mange som muligt får glæde af den fantastiske udsigt over Rys naturskønne omgivelser. Boligerne er derfor alle udført med store altaner/ tagterrasser orienteret mod syd, sydvest og vest. I forbindelse med den nye bebyggelse anlægges også et nyt offentligt tilgængeligt torv, der skaber forbindelse for gående mellem den nye rundkørsel, og Skanderborgvej og giver adgang til butikkerne i bebyggelsens stueplan. Torvet afgrænses af den nye bebyggelse og bliver et nyt samlingspunkt for Ry bys borgere med vandelementer, siddepladser, træbeplantning, integreret belysning, etc. Der udbydes i denne brochure 67 lejligheder fordelt på de 3 bygninger, som omkranser torvet, og der er, bortset fra penthouselejlighederne, frit valg mellem at købe den lejlighed, man vælger, som ejer- eller andelsbolig.

Parkering Der etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads for hver 50 m² butik. Herudover etableres yderligere 15 parkeringspladser. Parkeringsarealerne fordeles med ca. 130 stk. i kælderniveau og 55-60 stk. i terræn. Fra parkeringskælderen er der direkte adgang til boligetagerne via trapper og elevatorer.

15

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk

16


Bebyggelsen

UDVENDIG Bebyggelsen fremstår hovedsageligt med ydervægge i tegl, der indgår i et naturligt samspil med de eksisterende bygninger. De tilbagetrukne penthouselejligheder udføres med ydervægge i forpatineret zink eller anden mat metalbeklædning. Mod torvet er bygningerne karakteriseret af store vinduespartier til butikker og boliger. Bygningerne er alle forsynet med sammenkoblede, hvide altaner i et grafisk elegant og unikt udtryk, der giver bebyggelsen karakter og forholder sig til den skala, som findes i de eksisterende bygninger mod Skanderbogvej. Altaner og tagterrasser afskærmes med glasværn, der sikrer et frit udsyn fra de enkelte boliger og bidrager med et let og elegant facadeudtryk.

17

www.rybytorv.dk


Unikke altaner og tagterrasser Ry Bytorvs unikke placering i Ry bymidte med udsigt over bytorvet og de naturskønne omgivelser fordrer naturligt, at boligerne udføres med velfungerende udendørs opholdsarealer. Boligerne er derfor alle forsynet med enten altaner eller terrasser med høj anvendelighedsgrad. Alle altaner og terrasser er optimalt orienteret mod syd, sydvest eller vest og er afskærmet med transparente glasværn, der sikrer at udsynet ikke forringes. Altanerne er bevidst udført med stor dybde, så de kan danne ramme om hyggelige sammenkomster med venner og familie. Tagterrasserne er ligeledes for fleres vedkommende, udført med indhak i facaderne, der sikrer en ekstra stor dybde og høj udnyttelsesgrad. Tagterrasserne er alle udført med smuk belægning i hårdt træ. De på visualiseringerne viste solafskærmninger er alene illustrative og kan fås som tilkøb. Altanerne varierer i størrelse fra 5 m² til 16 m² med en gennemsnitlig størrelse på 11 m². Tagterrasserne varierer i størrelse fra 15 m² til 67 m² med en gennemsnitlig størrelse på 32 m².

www.rybytorv.dk

18


19

www.rybytorv.dk


Situationsplan

www.rybytorv.dk

20


BOLIGTYPER OG AREALER Boligarealerne er beregnet som bruttoarealer i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 311 af 27/6 1983 med senere ændringer. Efter opførelsen vil lejlighederne blive opmålt af landinspektør i henhold til lov om ejerlejligheder for så vidt angår ejerlejlighederne. Boligerne i Ry Bytorv varierer i en bruttostørrelse fra 82 til 161m². De mange forskellige typer, varierende fra 2 - 4 rums boliger, sikrer, at der findes en bolig, der kan dække næsten ethvert behov samt krav til størrelse og indretning. Boligernes opholdsrum vender alle mod syd, sydvest eller vest med stort lysindfald til følge. Alle boligerne har altaner eller terrasser, der ligeledes er optimalt orienteret. Boligerne har alle opholdsrum med åbent køkken. Heraf er næsten alle gennemgående i boligens fulde dybde, og med store glaspartier sikres det, at dagslyset trænger dybt ind i opholdsrummene. De gennemgående rum bidrager også til, at boligerne virker luftige og åbne. Boligerne er fordelt i bebyggelsen som følger. Bygning A1:

18 boliger fordelt på 5 boligtyper

Bygning A2:

7 boliger fordelt på 3 boligtyper

Bygning B1:

15 boliger fordelt på 4 boligtyper

Bygning B2:

15 boliger fordelt på 6 boligtyper

Bygning C1:

5 boliger fordelt på 4 boligtyper

Bygning C2:

7 boliger fordelt på 4 boligtyper

Bygning C3:

1 bolig fordelt på 1 boligtype

Der tages forbehold for parkeringsrampens placering, idet parkeringsrampen eventuelt kan placeres på det øvre torv ud for bygning B1.

21

www.rybytorv.dk


BYGNING A Stueplan / 1. sal

De boligtyper, der vises længere fremme i brochuren, findes i forskellige variationer afhængigt af, hvor i bebyggelsen de er placeret. Der vil således findes både spejlvendte udgaver og udgaver med vinduespartier i gavle. Tillige vil udformningen af altaner og terrasser variere afhængigt af den enkelte boligs specifikke placering.

STUEPLAN

www.rybytorv.dk

22


1. sal / 2. sal

23

www.rybytorv.dk


BYGNING A 2. sal / 3. sal

www.rybytorv.dk

24


4. sal

25

www.rybytorv.dk


BYGNING B 1. sal

www.rybytorv.dk

26


2. sal

27

www.rybytorv.dk


BYGNING B 3. sal

www.rybytorv.dk

28


BYGNING C 1. sal

29

www.rybytorv.dk


BYGNING C 2. sal

www.rybytorv.dk

30


Boligtype A

Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

1./2./3. 20 A1/B1/C1/C2 101-105 80-84 2 9-13

Boligtype A er beliggende i niveau 1.-3. sals plan i bygning A1, 1. og 2. sals plan i bygning B1 samt i 1. sals plan i bygning C1 og C2. Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger, og i visse af lejlighederne er der tillige adgang til altanen fra soveværelset. I Bygning A1 og B1 er altanen orienteret mod vest og i bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne. Boligen findes også som gavllejlighed med supplerende vinduespartier.

31

www.rybytorv.dk


Boligtype B

Sal

1./2./3.

Samlet antal i bebyggelsen Bygning

17 A1/B1/B2/C1/C2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

115-122 97-104 2 12-16

Boligtype B er beliggende i 1.-3. sals plan i bygning A1, 1. og 2. sals plan i bygning B1 og B2 samt i 1. sals plan i bygning C1, C2 og C3. Lejligheden er en ekstra stor 3 rums bolig med 2 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger, og i visse af lejlighederne er der tillige adgang til altanen fra soveværelset. I bygning B2 er altanen orienteret mod syd. I Bygning A1 og B1 er altanen orienteret mod vest og i bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne. Boligen findes også som gavllejlighed, med og uden supplerende vinduespartier, heraf én med stor uoverdækket terrasse.

www.rybytorv.dk

32


Boligtype B

Alternativ

Sal

1./2./3.

Samlet antal i bebyggelsen Bygning

A1/B1/B2/C1/C2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

115-122 97-104 3 12-16

Boligtype B alternativ er en alternativ udformning af type B indrettet med 3 værelser i stedet for 2. Lejligheden kan etableres de samme steder som type B. Lejligheden er en stor 4 rums bolig med 3 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet og med de store glaspartier mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger, og i visse af lejlighederne er der tillige adgang til altanen fra soveværelset. I bygning B2 er altanen orienteret mod syd. I Bygning A1 og B1 er altanen orienteret mod vest og i bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne.

33

www.rybytorv.dk


Boligtype C

Sal Samlet antal i bebyggelsen

1./2. 2

Bygning

B2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer

86

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

69

Antal værelser

1

Altan/terrasse m²

5

Boligtype C er beliggende i 1. og 2. sals plan i bygning B2. Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse og opholdsrum med åbent køkken samt altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med direkte adgang til soveværelse og bad/toilet. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet og med store glaspartier mod både syd og øst sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger. Da der er tale om en gavllejlighed, er alle rum bortset fra entréen placeret uden indkigsmulighed fra altangang. Altanen er orienteret mod syd.

www.rybytorv.dk

34


Boligtype D

Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning

1./2. 12 A2/B2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer

82-87

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

66-69

Antal værelser

1

Altan/terrasse m²

9

Boligtype D er beliggende i 1.sals plan i bygning A2 samt i 1. og 2.sals plan i bygning B2 Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger. Altanen er orienteret mod syd. Halvdelen af lejlighederne er udført med soveværelset placeret mod syd.

35

www.rybytorv.dk


Boligtype E

Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning

1. 1 A1

Areal brutto m² inkl. fællesarealer

137

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

119

Antal værelser Altan/terrasse m²

3 13

Boligtype E er en unik lejlighed beliggende i 1.sals plan i gavlen af bygning A1. Lejligheden er en stor 4 rums bolig med 3 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget skab. Fra entréen er der direkte adgang til forrum med garderobeniche, 2 værelser samt det ene af lejlighedens 2 bad/toiletrum. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet, og med de store glaspartier mod både syd og øst sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og adgang til altanen. Fra soveværelset er der direkte forbindelse til eget bad/toilet, der er dimensioneret, så det udover brus kan indrettes med badekar eller spa som tilkøb. Den 13 m² store altan er orienteret mod vest med kig ud over det nye torv, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne. Da der er tale om en gavllejlighed, er alle rum bortset fra entréen placeret uden indkigsmulighed fra altangang.

www.rybytorv.dk

36


Boligtype F

Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning

2./3. 4 144-152

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

127-130

Altan/terrasse m²

Via gang fra stuen er der adgang til en separat afdeling med 2 værelser med eget bad/toilet. Det ene af de 2 værelser har i lighed med soveværelset direkte adgang til terrassen

B1/C1/C2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer Antal værelser

rassen.

Den store terrasse er i bygning B1 orienteret mod vest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne og i bygningerne C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for ophold i dag- og aftentimerne.

3 39

Lejlighedernes placering på henholdsvis 2. og 3. sal sikrer en fantastisk udsigt.

Boligtype F er en særdeles unik penthouselejlighed beliggende i 3. sals plan i bygning B1 og i 2. sals plan i bygning C1 og C2. Lejligheden er en stor 4 rums bolig med 3 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche og direkte adgang til det ene af lejlighedens 2 bad/toiletrum, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb kan indrettes med badekar eller spa. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og egen adgang til ter-

37

www.rybytorv.dk


Boligtype G Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

2./3. 4 B1/C1/C2 102-108 84-87 1 18

Boligtype G er en unik penthouselejlighed beliggende i 3. sals plan i bygning B1 og i 2. sals plan i bygning C1 og C2 Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche og direkte adgang til bad/ toilet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og egen adgang til terrassen. Den store terrasse er i bygning B1 orienteret mod vest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne og i bygningerne C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for ophold i både dag- og aftentimerne. Lejlighedernes placering på henholdsvis 2. og 3. sal sikrer en fantastisk udsigt.

www.rybytorv.dk

38


Boligtype H

Sal

3.

Samlet antal i bebyggelsen

1

Bygning

B2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer

134

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

117

Antal værelser Altan/terrasse m²

ene af lejlighedens 2 bad/toiletrum. Badet/toilettet kan udføres som bryggers, som evt. tilkøb, hvis dette ønskes. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen mod både syd og øst sikres dagslys dybt ind i lejligheden.

2

Fra opholdsrummet er der åben adgang til separat afdeling med soveværelse, værelse og tilhørende bad/toilet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa.

67

Boligtype H er en særdeles unik penthouselejlighed beliggende i 3. sals plan i bygning B2.

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og egen adgang til terrassen.

Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.

Den meget store terrasse er orienteret mod syd og øst.

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche og direkte adgang til det

39

www.rybytorv.dk


Boligtype I

Sal

3.

Samlet antal i bebyggelsen

1

Bygning

126

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

109

Altan/terrasse m²

Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.

B2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer Antal værelser

Boligtype H er en unik penthouse-lejlighed beliggende i 3. sals plan i bygning B2.

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche.

2

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.

39

Fra opholdsrummet er der åben adgang til afdeling med soveværelse, værelse og tilhørende bad/ toilet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og egen adgang til terrassen. Den store terrasse er orienteret mod syd.

www.rybytorv.dk

40


Boligtype J Sal Samlet antal i bebyggelsen Bygning Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

3./4.

lettet kan, som tilkøb, udføres som bryggers, hvis dette ønskes.

2

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.

A1/B2 159-161 143

Fra opholdsrummet er der adgang til separat afdeling med soveværelse, 2 værelser og tilhørende bad/toilet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa.

3 45

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og egen adgang til terrassen.

Boligtype J er en særdeles unik penthouselejlighed beliggende i 4. sals plan i bygning A1 og i 3. sals plan i bygning B1.

Det ene af de 2 øvrige værelser har i lighed med soveværelset egen adgang til terrassen

Lejligheden er en meget stor 4 rums bolig med 3 værelser og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.

Den store terrasse er orienteret mod vest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne.

Adnkomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche og direkte adgang til det ene af lejlighedens 2 baderum/toiletter. Badet/toi-

Lejlighedernes placering på henholdsvis 3.og 4. sal sikrer en fantastisk udsigt.

41

www.rybytorv.dk


Boligtype K

Sal

2.

Samlet antal i bebyggelsen

2

Bygning

A2

Areal brutto m² inkl. fællesarealer

93

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer

75

Antal værelser Altan/terrasse m²

1 18

Boligtype K er en unik penthouselejlighed beliggende i 2. sals plan i bygning A2. Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Fra stuen findes åben adgang til afdeling med soveværelse og bad/toilet. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger. Badet/toilettet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa. Den store terrasse er orienteret mod syd.

www.rybytorv.dk

42


Boligtype L

Sal

2.

Samlet antal i bebyggelsen

1

Bygning Areal brutto m² inkl. fællesarealer Areal brutto m² ekskl. fællesarealer Antal værelser Altan/terrasse m²

A2 103 85 1 18

Boligtype L er en unik penthouselejlighed beliggende i 2. sals plan i bygning A2. Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse. Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget garderobeniche. Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens fulde dybde, og med de store glaspartier mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden. Fra stuen findes åben adgang til afdeling med soveværelse og bad/toilet. Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger. Badet/toilettet, der er dimensioneret, så det ud over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa. Den store terrasse er orienteret mod syd.

43

www.rybytorv.dk


Stue B

www.rybytorv.dk

44


Boligerne

INDVENDIG

45

www.rybytorv.dk


Køkken B

www.rybytorv.dk

46


Boligerne

INDVENDIG

47

www.rybytorv.dk


Stue F

www.rybytorv.dk

48


Boligerne

INDVENDIG

49

www.rybytorv.dk


Køkken F

www.rybytorv.dk

50


Boligerne

INDVENDIG Indvendigt udføres boligerne i rene og moderne materialer. Indvendige vægge er klinkebeton eller porrebetonvægge fuldspartlet og beklædt med glasfilt der malerbehandles, hvilket giver en glat og ensartet overflade. I bad/toiletrum suppleres med flisebeklædte vægpartier. Lofter i opholdsrum og køkkener udføres som malerbehandlede betonelementer med spor. I bad/toiletrum udføres nedsænkede lofter. Gulve i opholdsrum, køkkener, værelser og entréer udføres i lamelparket. Der er valgfrihed mellem matlakeret ask eller eg. I bad/toiletrum udføres klinkegulve med ilagt varme. I alle boliger udføres ét af værelserne med skydedørs skabsarrangement.

51

www.rybytorv.dk


Skabt med hænderne, hovedet og hjertet „Når man vælger et uno form køkken, er det blandt andet fordi, man værdsætter omhyggeligt udført snedkerhåndværk. Og uno form er i sandhed håndværk – et produkt skabt af menneskehænder. Det vidner de elegante fingertapninger og håndslebne overflader om. Et uno form køkken bliver til på et værksted. Her bliver ikke brugt maskiner, hvor en dygtig hånd skaber et smukkere resultat. Håndværk handler helt basalt om at gøre tingene ordentligt og ikke gå på kompromis med kvaliteten.“

www.rybytorv.dk

52


INVENTAR

53

www.rybytorv.dk


INVENTAR Køberen inviteres til et individuelt møde hos inventarleverandøren, som er HTH Køkkenforum A/S i Silkeborg.

Om produktet uno form I år 1968 havde en kreativ og visionær mand ved navn Arne Munch fået nok af datidens ufleksible håndværkerkøkkener.

Hos HTH Køkkenforum A/S i Silkeborg har køberen mulighed for, mod en eventuel tillægspris, at vælge i hele HTH’s og uno forms sortiment til både køkken og bad. Det køkken og bad, som projektudbyder har valgt som standard til hver enkelt bolig, følger af materialebeskrivelse/inventarfortegnelsen, der udleveres som løsblad, men fortsat som en integreret del af nærværende brochure.

Hjemme i sin kælder i Lyngby gav Arne Munch sig derfor til at tegne skitserne til et nyt og bedre køkken – uno form køkkenet. Det tog udgangspunkt i et enkelt kvadratisk modul med et uendeligt antal kombinationsmuligheder. Et modul, der gav ny frihed i køkkenindretningen. Hermed havde Arne Munch lagt grundstenen til uno forms originale designkøkken. Det har nu i mere end 35 år været kendetegnet ved den enkelthed, funktionalitet og tidløse æstetik, der har givet dansk arkitektur og møbelkunst sin internationale anerkendelse.

Der gøres opmærksom på, at der ved valg af andet inventar eventuelt vil komme en tillægspris for flytning af el, VVS-installationer mv. I lejlighederne er der som standard inventar i køkken og bad valgt HTH model KI modern hvid Eg og i penthouselejlighederne er der valgt uno form inventar i køkken og bad.

En dansk møbelklassiker Siden 1968 har uno form stædigt holdt fast i både ideen, designet og æstetikken i det originale modul på 60 x 60 x 60 cm. Sammen med de klassiske lamelskuffefronter giver de kvadratiske moduler uno form køkkenet sit originale udtryk. Elementerne skaber tilsammen et interiør i balance – rene linier, der hæver sig over trends, som kommer og går. Og såvel køkkenets enkle og harmoniske helheder som dets æstetiske detaljer fanger og fryder øjet – igen og igen.

Inventarleverandør HTH Køkkenforum A/S, Silkeborg: Om butikken „I vores store lyse showrooms kan du i ro og mag udforske de talrige muligheder – og i samarbejde med en af vores køkkeneksperter kortlægge dine ønsker og se de forskellige muligheder.

Derfor stiller uno form sig i rækken af danske møbelklassikere, som med banebrydende design og et ønske om forandring har tegnet profilen for dansk designkultur. En designkultur, der verden over er anerkendt som et udtryk for god smag.

HTH/uno form har 12 medarbejdere, som kan rådgive i forbindelse med dit køb af inventar. Til hvert enkelt projekt bliver der fast tilknyttet 1-2 medarbejdere, som kender projektet til bunds. Vi har stor erfaring med individuelle løsninger til byggerier – vi styrer og planlægger, så hver enkelt kunde får det køkken, der tilgodeser deres ønsker.“

Hvidbøg

www.rybytorv.dk

54

Ahorn

Eg Classic


BAD

Bad B

55

www.rybytorv.dk


Bad F

Back to nature „uno form er kompromisløs, når det gælder materialevalg og anvender derfor udelukkende massivt træ og finér af ædle træsorter. Træ, der har et udtryk, en styrke og en oprindelse, som vi kan være stolte af. Begreber som resttræ eller anden sortering eksisterer ikke hos uno form,for gode materialer giver uno form køkkenet en stor holdbarhed. Vores materialer bliver ikke slidte – de får patina. Derfor bliver et uno form køkken kun smukkere af at blive brugt. Forud for produktionen af et køkken, lægges fineren op, kvalitetssikres og udvælges efter strukturer, farver og åretegninger i træet. Herved sikrer vi, at det færdige køkken fremstår naturligt og harmonisk.“

www.rybytorv.dk

56


SANITET & ARMATUR „Når man vælger et uno form køkken, er det blandt andet fordi, man værdsætter omhyggeligt udført snedkerhåndværk. Og uno form er i sandhed håndværk – et produkt skabt af menneskehænder.

Øvrig inventar Øvrigt inventar i boligen er HTH garderobeskabe med hvide låger i alle værelser og skydedørsgarderobeskabe med alurammer og hvid indsats i ét af værelserne.

Det vidner de elegante fingertapninger og håndslebne overflader om. Et uno form køkken bliver til på et værksted. Her bliver ikke brugt maskiner, hvor en dygtig hånd skaber et smukkere resultat. For håndværk handler helt basalt om at gøre tingene ordentligt og ikke gå på kompromis med kvaliteten.“

Sanitet og armatur

Køberen af penthouselejligheder med uno-form inventar i køkken og bad kan frit vælge mellem hvid bøg, ahorn eller eg classic, som vist på modsatte side.

I penthouses er der valgt toilet fra Duravit - Philip Starck – Starck 3 og i de øvrige lejligheder er der valgt gulvmonteret toilet af mærket Ifø Cera. Der er til penthouses valgt armaturer fra serien Børma A 1og til de øvrige lejligheder er der valgt armaturer fra Grohe. Den nærmere specifikation følger af den tekniske materialebeskrivelse.

Køberen af lejligheder med HTH inventar kan frit vælge mellem samtlige farver og træsorter i HTH’s sortiment. Bordpladerne er højtryks laminatbordplade med underlimet træforkant og underlimet vask af mærket juvel model A-480 stål.

Hvidevarer

Som standard medfølger det inventar, der er anført i materialebeskrivelsen og den inventarbetegnelse der er udleveret som bilag til nærværende brochuren.

Hvidevareleverandøren er HTH Køkkenforum A/S, Silkeborg. Hvidevarer er for alle, som køber en ny bolig, en særlig og central beslutning.

Ønskes der flere eller ændrede elementer til køkkenet kan dette aftales med leverandøren. Der ydes som en særlig aftale til køberen en rabat på eventuelt tilkøb. Afregning af tilkøb og eventuelt fravalg sker direkte med HTH Køkkenforum, Silkeborg A/S.

Projektudbyder har valgt produkter fra Siemens. For så vidt angår penthouselejlighederne er der dog produkter fra Miele. Alle produkter, der opfylder de krav, som man må stille til en moderne og tidssvarende bolig. Ændring eller tilkøb af hvidevarer aftales med HTH Køkkenforum A/S, ligesom afregning af evt. merpris også sker direkte til HTH Køkkenforum A/S.

Bad

Følgende hvidevarer medfølger som standard i boligen.

Inventar til badeværelset er HTH, idet der dog ligesom i køkkenet i penthouselejlighederne, er valgt inventar til badeværelset fra uno form, hvor der også er mulighed for individuelt at vælge mellem 3 træsorter, som for køkkenet. Vaskebordplade er afhængig af boligtype og indretning jfr. inventarfortegnelsen, der udleveres som løsblad til nærværende brochure.

57

www.rybytorv.dk


Standard

Siemens KG 36VV70SD, antiBacteria, køle-/fryseskab > Energiklasse: A, 343 kWh/år > Rustfri stål-front, sølvlakerede sider > Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED > Nettoindhold total: 315 l / Nettoindhold: 228 l > 5 hylder af sikkerhedsglas deraf 4 højdejusterbare > 4-delt sammenklappelig flaskeholder > Transparent grøntsagsskuffe > Indvendig belysning > Nederst: ****-frys: 87 l > Indfrysningskapacitet: 5 kg døgn > Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 24 timer > 3 transparente fryseskuffer / Frysekalender > Tilbehør: Isterningbakke

Siemens WM10A161 SN frontbetjent vaskemaskine > Kapacitet: 5 kg > 1000 omdr./min. > En programvælger til betjening af temperatur, specialprogrammer og til/fra funktion > Specialprogrammer: intensiv/pletter, forvask, uld-/håndvask og finvask > Taster: Lynvask, Uden centrifugering, Start > 30 cm stor luge med 140° åbningsvinkel > Programforløbet vises via lysdioder > Skumkontrol / Ubalancekontrol / Mængdeautomatik > aquaTronic - optimalt vandindtag > Flerfoldig vandbeskyttelse

Siemens WT 44E160SK kondenstørretumbler > Kapacitet: 6 kg > Forbrug: 6 kg Bomuld skabstørt 1400 o/min - 3 kWh - 100 inut 800 U/min - 4.2 kWh - 140 minut > DUO-Tronic > SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret trommel. > En programvælger til betjening af alle programmer > TouchControl-styring: Start/stop og skåne > Indikering for tørringsforløb, rensning af filter og tømning af kondensvand-beholder > AntiKrøl, op til 60 minutter ved programslut

www.rybytorv.dk

58


HVIDEVARER Siemens HB 200512 indbygningsovn > Ovnvolumen, 58 l > Universal bageovn med 5 ovnfunktioner > Lynopvarmning > Fuldt glas i inderdøren > Fronttemperatur max. 50°C > Ovnrum med titanEmalje > Sikkerhedsafbryder for bageovn > Dørlås > Ovnbelysning > Kan udstyres med teleskopudtræk > Tilbehør: 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Universalpande, 1 x Stegerist

Siemens ET 715501 glaskeramisk kogesektion > 4 highSpeed kogezoner > Glaskeramik med dekoration > Sensor betjening > Elektronisk styring i 17 trin > Ankogningselektronik > Digitalt funktionsdisplay > 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone > Mekanisk børnesikring > Sikkerhedsafbryder

Siemens SE 45E832SK opvaskemaskine > 5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Øko 50°C, Party 35°C, Forskyl > Forbrug: Øko 50°C: 13 l / 1.05 kWh strøm > Lydniveau: 49 dB (re 1 pW) > aquaStop / Mekanisk børnesikring > Elektronisk indikator for manglende salt > Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel > Vekselspuleteknik / Afkalkningselektronik > Gennemstrømnings-varmeelement > Højdejusterbar overkurv > LED-indikator for programstatus > Kapacitet i kuverter: 12

Som emhætte, vælges model af anerkendt fabrikat beregnet til centraludsugning, som en del af entreprisen.

59

www.rybytorv.dk


Penthouse

Miele integrerbart køle-/fryseskab KDN 9713 iD > Energiklasse A (Kwh pr. år: 336) > Køl: 200 l / Frys: 62 l > Elektronisk styring > Dynamisk køling (Dynacool) > Automatisk afrimning > Glashylder: 5 (heraf 1 delbar) > Dørhylder: 5 (heraf 1 m. klap) > Fryseskuffer: 3 > NoFrost (automatisk afrimning) > Superfrost > Indfrys.kap.pr.døgn: 6 kg. > Lydniveau: 40 dB* > Klimaklasse: SN-ST

Miele vaskemaskine W 1513, 5 kg > Fuldelektronisk Novotronic-styring > Mængdeautomatik med Fuzzy Logic til energi- og vandbesparelse > Elektronisk skumregulering / En-knaps programvalg > Detaljeret indikering af programforløb > Centrifugering 400-1300 omdr./min. > Mulighed for flydeslut og„Ingen centrifugering“ > Speciel centrifugeringsovervågning > Ekstra betjeningskomfort m/stor lugeåbning - Automatic-program, Ekspres, Mørkt, Skjorter, Cowboytøj, Uld og Silke > Forvask, Kort, Vand Plus / Vandkontrol-system WCS > Kontrollamper for funktionerne vandtilløb/-afløb og dosering

Miele tørretumbler T 7644 C > Fuldelektronisk kondenstørretumbler > Kapacitet 6 kg – 111 liter > Elektronisk fugtighedsmåling / Reverserings-automatik > Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring > 5° skråt betjeningspanel / Enkeltlinie display > En-knaps programvalg > 7 tørretrin og tørring på tid > Detaljeret indikering af programforløb > Automatic-program, Cowboytøj, Finish Uld, > Skjorter, Syntetisk, Udglatning > Skånefunktion med reduceret varme > Angivelse af resttid / 24 timers tidsforvalg > Lys i tromlen / Summer

www.rybytorv.dk

60


HVIDEVARER Miele Indbygningsovn H 4210 B > 6 programmer / Varmluft Plus, over-/undervarme > Hurtig opvarmning (6 min til 200°) > Grill, grill med ventilation > Automatik - ur med tilberedningstid og sluk-funktion > Clean Glas indvendigt på ovndør (3 lag glas) > Katalytisk ovnrens på bagplade > Emudlednings- og køleluftssystem > Køleblæser / Kølig front 50° > Funktionsfejl angives i display > Sikkerhedsafbryder > Nettokapacitet 50 liter > 2 bageplader og 1 bradepande med PerfectClean emalje > Combi-rist

Miele glaskeramisk kogeplade KM 500 > Opvarmning med HiLight varmelegemer > Bred flad ramme i stål > Aftegninger i grå > EasyControl med sensortaster > Betjeningspanel i front > 4 automatik-kogezoner > Restvarmeindikator til hver kogezone i betjeningspanelet > Angivelse af opkogsautomatik > Digital angivelse af varmeeffekt fra 1-9 > Forreste venstre kogezone 180 mm Ø, 1800 watt > Forreste højre kogezone 145 mm Ø, 1200 watt > Bagerste venstre kogezone 145 mm Ø, 1200 watt > Bagerste højre kogezone 210 mm Ø, 2200 watt

Miele opvaskemaskine G 1172 SCVi > Softtouch betjening / Panel i rustfristål > Akustisk funktion > Elektronisk indstilling af afkalkningsanlæg > Energiklasse A, opvaskeresultat A, tørreresultat A > 13 l vand, 1,05 kWh ved spareprogram > Flowmeter med råvandsindtag > Lydniveau 48 dB > 6 programmer heraf spare- og lynprogram > Aktiv Tørring / Temperaturer fra 40° til 75° > Patenteret bestikbakke > 12 kuverter > Kontrollamper for salt og afspændingsmiddel > Kontrollamper for vandtilløb og vandafløb

Som emhætte, vælges model af anerkendt fabrikat beregnet til centraludsugning, som en del af entreprisen.

61

www.rybytorv.dk


Priser

Ændringer og tilkøb

Priserne på boligerne er fastsat ud fra at boligerne ligger på og ved det nye torv helt centralt i Ry og fra alle boligerne vil der være mulighed for at følge livet i Ry.

Der er i projektet indbygget en række valgmuligheder, man som køber skal bestemme sig for, herunder valg af trægulve. De praktiske ændringer og tilkøb aftales på møde med entreprenøren.

Priserne er differentieret ud fra beliggenhed og udsigtsforhold mv. og projektudbyder forbeholder sig ret til at tilpasse priserne for boliger, der ikke måtte være solgte, både i opadgående og nedadgående retning.

Prisfastsættelse af tilkøb/ændringer oplyses af entreprenøren inden den endelige aftale træffes på en aftaleseddel, som parterne tiltræder. Eventuelt tilkøb afregnes direkte med entreprenøren.

Boligerne sælges efter „først til mølle“ princippet.

Ændringer og tilkøb kan først aftales efter købet er endeligt.

Priserne kan ses på prisbladet „Boliger i det ny Ry – Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“. Priserne er inkl. brugsret til 1 parkeringsplads til hver bolig af en værdi på 125.000 kr.

Køberen bliver skriftligt inviteret til møder med køkkenfirma, hvidevareleverandør og hovedentreprenør.

Placeringen af p-pladserne vil efterfølgende blive fastlagt af projektudbyder. Der vil være mulighed for tilkøb af brugsret til yderligere1 stk. p-plads i p-kælder til en pris af 125.000 kr. med tilhørende andel af driftsudgifter. Der medfølger endvidere i prisen på hver bolig, brugsret til et depotrum på ca. 5 m2 i kælder. Fordelingen af depotrum vil efterfølgende blive fastlagt af projektudbyder.

Hvordan købes ejerboligen Byggeforeningens medlemmer (køberne) hæfter pro rata i forhold til byggeudgiften over for pengeinstituttet. Det vil sige, at den enkelte køber alene hæfter for den del af byggekreditten, der svarer til udgiften til opførelse af den pågældendes ejerbolig. Udgifterne ifølge byggebudgettet samt udgifterne til køb af grunden udgør tilsammen købesummerne for boligerne.

Købsmetoden kaldes for Upside Metoden, og er udviklet af Søberg Advokater A/S. Denne købsmetode medfører, at der straks kan indgås en endelig aftale, som alene er betinget af, ·

at byggetilladelse meddeles af Skanderborg Kommune og

·

at der sælges mindst 75 % af de udbudte boliger

Hele forløbet er tilrettelagt af projektudbyder, som også afgiver garanti over for byggeforeningen om, at byggebudgettet overholdes, således at eventuelle overskridelser eller overskud i forhold til dette budget afholdes/oppebæres af projektudbyder.

Endeligt udstedes der alene skøde på den ubebyggede grund, hvilket medfører en stempelbesparelse for køberen. Købet sker ved, at køberen hos ejendomsmægleren vælger sin bolig og indgår en købsaftale. Købsaftalen tiltrædes straks af projektudbyder, hvorefter køberen indbetaler et depositum på kr. 25.000,00, og efter udløbet af 6 dages fortrydelsesretten er handlen endelig, alene med førnævnte 2 betingelser.

Den enkelte køber er således sikret, at den aftalte pris for boligen holder. Såfremt der på tidspunktet for byggeriets igangsætning måtte være usolgte boliger, indgår projektudbyder i forpligtelserne for disse boliger over for byggeforeningen. Det er således sikret, at hverken „Byggeforeningen Ry Torv“ eller de enkelte købere påtager sig nogen form for risiko i forbindelse med eventuelt usolgte boliger.

I købsaftalen forpligter køberen sig til at købe grunden af projektudbyder samt indgå aftale om opførelse af boligen med en af samtlige købere stiftet byggeforening. Sidstnævnte aftale underskrives også hos mægleren, og Søberg Advokater A/S tiltræder aftalen på vegne „Byggeforeningen Ry Torv“.

Projektudbyders ydelse omfatter levering og ekspedition af alle nødvendige dokumenter optrykt i dokumentsamlingen. Køberne skal betale den fulde registrerings- og tinglysningsafgift samt eventuelle egne rådgivere. Endvidere skal køberne betale for eventuelle ydelser, som individuelt aftales med de involverede parter, herunder arkitekt, ingeniør, hovedentreprenør og inventarleverandør ud over de i nærværende brochure anførte ydelser, ligesom køber skal afholde eventuelle udgifter til garantistillelser, transport mv. i forbindelse med indgåelse af aftalerne og finansieringen heraf.

„Byggeforeningen Ry Torv“ stiftes af de enkelte købere, så snart der er solgt et tilstrækkeligt antal boliger (75% af de udbudte boliger). Det er herefter „Byggeforeningen Ry Torv“, der indgår hovedentreprisekontrakt om opførelse af boligerne. Endvidere indgår „Byggeforeningen Ry Torv“ en aftale med projektudbyder om byggestyring. Byggeforeningen optager en byggekredit til betaling af de udgifter, som fremgår af byggebudgettet.

www.rybytorv.dk

62


besummen for byggeriet, jf. „Aftale om levering af bolig i Boligprojekt Ry Bytorv“.

Udbydergarantier At

Projektudbyder garanterer over for „Byggeforeningen Ry Torv“ – og dermed over for de enkelte købere: At

boligerne opføres i overensstemmelse med nærværende brochure og afleveres til køberne nøglefærdige med vej- og fællesanlæg – dog med forbehold for, at brochuren er udarbejdet på projektstadiet, hvorfor ændringer kan forekomme i forhold til det færdige resultat.

At

byggeriet leveres til den aftalte pris uden yderligere omkostninger, idet alle udgifter til grund, entreprenør, inventar og tilslutningsudgifter til el, vand, varme og kloak samt anlæg af veje og udenomsarealer, er inkluderet i den aftalte købesum.

At

projektudbyder bærer ansvaret for, at byggebudgettet overholdes, således at projektudbyder afholder/oppebærer eventuelle budgetoverskridelser/besparelser.

At

projektudbyder ved indgåelse af projektudviklings- og styringskontrakt påtager sig ansvaret for styring af byggeriet, herunder kontakten til arkitekt, ingeniør, entreprenør samt offentlige myndigheder mv.

At

begge parter er frit stillet, såfremt der ikke senest 10 måneder efter købsaftalens indgåelse, er givet køberen meddelelse om, at byggeriet igangsættes.

At

køberne ved byggeriets igangsætning får oplyst forventet indflytningstidspunkt, og at der senest 6 måneder før dette forventede indflytningstidspunkt gives meddelelse, såfremt der opstår forsinkelse i løbet af byggeriet.

At

Ovennævnte betingelser skal være opfyldt senest 20 dage efter påkrav – undladelse heraf betragtes som misligholdelse af den indgåede aftale.

Garantivilkår

omkostninger til anlæg af interne veje og fællesarealer er indeholdt i købesummen, og at arealerne tilskødes „Grundejerforeningen Ry Bytorv“ uden yderligere omkostninger. Det bemærkes, at torvearealer ren- og vedligeholdes af Skanderborg Kommune.

At

De to garantier, som køberne skal stille, skal have følgende ordlyd:

„Til sikkerhed for (køberens navn)____ opfyldelse af aftale om køb af/aftale om opførelse af bolig på delnr. _____ af matr.nr. ________, beliggende ________________, 8670 Ry, stiller undertegnede pengeinstitut garanti stor kr. ______________ over for projektudbyder „Ry Bytorv A/S/“Byggeforeningen Ry Torv“. Garantien skal være gældende til den forudsatte overtagelsesdag med tillæg af 6 måneder. Garantien sidestilles med kontant deponering, og dækker indenfor garantisummen ethvert krav, som projektudbyder/ Byggeforeningen har mod køber som følge af aftalerne, der er stillet garanti for, herunder projektudbyders/Byggeforeningens eventuelle krav ved købers misligholdelse af aftalen. Garantien afløses af kontant deponering 8 dage før overtagelsesdagen/færdiggørelsestidspunktet. Køber og dennes bank gøres opmærksom på, at projektudbyder har valgt at fravige punkt 2 og 3 i den vejledende standardgarantitekst ved nybyggeri udarbejdet af Advokatrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening m.fl.

beløb deponeret af køberne som følge af de stillede garantier for købesummens betaling først frigives til grundsælger, respektive Byggeforening, når der er lyst endeligt anmærkningsfrit skøde, og boligen kan ibrugtages uden væsentlige mangler jfr. Almindelige Betingelser for byggeri 1992 (AB 1992).

Det skyldes, at brugen af den vejledende tekst ikke findes hensigtsmæssig ved anvendelse af Upside Metoden, hvor man opererer med to aftalesæt (skøde på grund og aftale med byggeforeningen om levering af boligen), samt at køber er sikret, at boligen opføres i overensstemmelse med det aftalte via den af entreprenøren stillede garanti efter AB 1992 samt udbydergarantien. Dertil kommer, at køber i god tid inden overtagelsesdagen vil kende denne.

Købers forpligtelser

Købesummen kan uanset ovennævnte fravigelse tidligst frigives, når køber har fået tinglyst endelig adkomst uden præjudicerende retsanmærkninger.

Køberen forpligter sig til at betale depositum kr. 25.000,00, når købstilbuddet er tiltrådt af projektudbyder.

Det bemærkes, at købesummen ikke kan tilbageholdes helt eller delvist på grund af uvæsentlige mangler ved boligen, men alene hvis der er så væsentlige mangler, at boligen ikke med rimelighed kan tages i brug, ligesom der ikke kan tilbageholdes af købesummen, fordi færdiggørelse af udenomsarealer mangler.

Herudover forpligter køberen sig til, straks, når det oplyses at byggeriet vil blive igangsat: At

medvirke til stiftelse af „Byggeforeningen Ry Torv“ og som medlem af foreningen at respektere, at Byggeforeningens vedtægter indeholder bestemmelse om at medlemmerne hæfter pro rata for byggekreditten.

At

underskrive skøde på køb af grund og indbetale den fulde stempel- og tinglysningsafgift, som udgør 0,6 % af købesummen på skødet, rundet op til hele hundrede plus kr. 1.400,00.

At

stille garanti over for grundsælgeren for betaling af købesummen for grunden.

At

stille garanti over for „Byggeforeningen Ry Torv“ for kø-

tiltræde nødvendige transporter af de oven for angivne garantier til byggelånsgivende pengeinstitut.

Manglers væsentlighed afgøres efter Almindelige Betingelser for byggeri 1992.

63

www.rybytorv.dk


Driftsbudget for Ejerforeningen Ry Centrum (anslået) Er udarbejdet ud fra en forudsætning om at ejerforeningen består af 34 ejerboliger med et samlet areal af 3.574 m2. Vedr. 34 ejerboliger Ejendomsskat – på den enkelte lejlighed Forsikring, anslået (3.574m2 a kr. 9)* Drift af elevator, pris 2008 inkl. moms ** Lovpligtige månedlige eftersyn inkl. Alarmovervågning 2 stk. TDC Lovpligtig besøg af Arb.tilsynet: Faldprøven som foretages hvert 3. år. Beløbet er kun anslået, idet Arb.tilsynet afregner efter medgået tid Renovation,anslået ved ugentlig tømning af 5 containere Miljøgebyr Fælles el(incl. elevator) Revision Vicevært Udvendig renholdelse incl. p-pladser og p-kælder Energimærke, gældende for 5 år Diverse Samlede årlige fællesudgifter for 34 boliger Fællesudgifter pr. bolig pr. måned

kr.

9,00

kr.

32.166,00

kr. kr.

6.300,00 1.610,00

kr. kr.

12.600,00 3.220,00

kr.

850,00

kr.

1.700,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

27.379,69 24.820,00 30.000,00 11.900,00 17.000,00 71.480,00 37.400,00 10.000,00 208.185,69 510,26

(34 x 350,00) (34 x 500,00) ((3.574) m2 x 20) (34 x 5.500 : 5)

Alle priser er fra 2008. * Forsikringen er reduceret på grund af entreprenørgarantien, og forsikringen er derfor reduceret og vil typisk blive forhøjet efter 3-5 år. ** Tallet er udregnet på baggrund af erfaringstal og baseret på 2 elevatorer Der er ikke afsat midler til administration, da foreningen typisk selv forestår administrationen. Det er i budgettet forudsat, at ejerne selv renholder mere private arealer såsom gangarealer, tagterrasser mv. Ejerforeningen indkøber selv nødvendige affaldscontainere.

Der er i denne brochure indsat vedtægter for andelsboligforeningen, således som disse forventes vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Andelsbolig Der er endvidere mulighed for at erhverve boligerne som andelsboliger, da erfaringen er, at denne boligløsning appellerer til mange mennesker, der ikke ser boligen som et investeringsobjekt, men som et sted hvor man lever og bor.

Det er i projektet sikret:

Erfaringen er endvidere, at man via den boligform, og det at være sammen om at skabe en ny og unik bebyggelse, etablerer en identitet og et fællesskab, som beboerne i bebyggelsen har glæde af mange år fremover. I andelsboligtanken og grundlaget herfor ligger også, at man skal tage del i de opgaver, der måtte være i andelsboligforeningen, herunder som bestyrelsesmedlem, og der er således spændende og udfordrende opgaver i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningen stiftes, når der er et tilstrækkeligt antal købere af andelsbeviserne. Andelshaveren køber et andelsbevis, og bliver derved medejer af andelsboligforeningen. Derigennem opnås retten til at bo i den valgte bolig.

at

andelshaverne ikke belastes af omkostninger til eventuelt usolgte boliger, idet projektudbyder, „Ry Bytorv A/ S“ påtager sig denne risiko,

at

boligerne leveres til den fastsatte pris, således at projektudbyder påtager sig risikoen ved funderings- og forureningsforhold, byggeomkostninger m.v.

at

andelshaveren ikke har nogen personlig hæftelse for andelsboligforeningens lån ud over pligt til at betale boligafgift, fællesudgifter samt andelsbevis,

at

andelshaverne har fortrydelsesret inden for 6 hverdage efter købet uden omkostninger,

at

andelshaveren først betaler for andelsbeviset 8 dage før indflytning i boligen og indtil da stiller bankgaranti,

at

arealet af boligen fremgår af denne brochure og er beregnet i henhold til bekendtgørelse om bruttoarealer, idet arealet dog kan afvige, idet den endelige opmåling først sker efter opførelsen,

at

der er udarbejdet og udleveres driftsbudget, som indeholder andelsboligforeningens anslåede driftsudgifter, herunder hensættelse til vedligeholdelse,

Andelsboligforeningen finansierer boligerne med andelsindskud for 25 % vedkommende og realkreditlån for 75 % vedkommende. Se nærmere under afsnittet „Finansiering“. Andelshaveren hæfter ikke personligt for andelsboligforeningens lån i realkreditinstituttet.

www.rybytorv.dk

64


entreprenøren iht. AB 92 hæfter i 5 år for fejl og mangler, dog således at forældelsesloven skal være anerkendt af entreprenøren og/eller omfattet af restskridt foretaget senest 3 år fra det tidspunkt hvor andelshaveren/andelsboligforeningen burde have opdaget manglen.

Frigivelse af garantibeløbet/Det deponerede beløb

at

der er afsat kr. 25.000,00 inkl. moms til andelsboligforeningens tekniske og juridiske rådgivere,

at

købesummen for andelsbeviset først frigives, når:

·

andelsboligforeningen er stiftet,

·

andelsboligforeningen har fået tinglyst adkomst uden præjudicerende retsanmærkninger,

Såfremt der ikke foreligger et endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger på overtagelsesdagen, og projektudbyder ønsker at få udbetalt garantibeløbet/de deponerede beløb eller dele heraf, kan udbetaling alligevel finde sted, hvis projektudbyder samtidig hermed stiller en pengeinstitutgaranti over for køber svarende til størrelsen af det beløb, der ønskes udbetalt.

·

der har været afholdt afleveringsforretning, og andelsboligforeningen har modtaget byggeriet uden væsentlige mangler og

at

·

Garantibeløbet/det deponerede beløb frigives til projektudbyder, når nedenstående betingelser er opfyldt: 1. Der foreligger endeligt tinglyst skøde til andelsboligforeningen uden præjudicerende retsanmærkninger.

2.

Der foreligger dokumentation for følgende:

a)

at andelsboligforeningen er stiftet

b) at der har været afholdt afleveringsforretning, og at andelsboligforeningen har modtaget byggeriet uden væsentlige mangler.

købers andelsbolig er klar til at blive taget i brug.

c) at hovedentreprenøren har stillet den i entreprisekontrakten med andelsboligforeningen aftalte garanti.

Hvordan købes andelsboligen

Frigivelse ved misligholdelse

Boligen købes ved, at køber hos ejendomsmægleren underskriver en tegningsaftale med andelsboligforeningen under stiftelse, der tiltrædes af projektudbyder på vegne af den endnu ikke stiftede andelsboligforening.

I tilfælde af købers misligholdelse af de i tegningsaftalen eller øvrige aftaler med projektudbyder/andelsboligforeningen nævnte forpligtelser i forbindelse med købet af andelsbeviset kan garantibeløbet/det deponerede beløb helt eller delvist komme til udbetaling til projektudbyder ved påkrav fra dennes advokat; Søberg Advokater A/S.

Dermed er man automatisk medlem af andelsboligforeningen, og har sikret sig retten til den konkrete bolig, som fremgår af tegningsaftalen.

Garantiperiode Garantien skal være gældende til den forudsatte overtagelsesdag med tillæg af 6 måneder.

Alle boliger er nummererede. Boligerne sælges efter „først til mølle“ princippet, hvilket betyder, at den, der først tiltræder en tegningsaftale, først vælger bolig.

Såfremt der inden deponering eller – hvis deponering ikke sker – inden garantiperiodens udløb iværksættes retsskridt fra nogen af parterne vedrørende handlens opfyldelse og gennemførelse, suspenderes garantiens udløbstidspunkt til 1 måned efter, at endelig afgørelse foreligger, eller retssagen hæves.

Vedrørende ændringer og tilkøb henvises til efterfølgende afsnit herom fælles for ejer og andelsboligkøbere. Søberg Advokater A/S indkalder til stiftende generalforsamling hvor andelsboligforeningen vil blive stiftet. Dette vil sædvanligvis ske, når 75 %. af andelsboligerne er solgt.

Køber og dennes bank gøres udtrykkelig opmærksom på, at projektudbyder har valgt at fravige følgende punkter i standardgarantiteksten:

Når projektudbyder vælger at igangsætte byggeriet, skal køber ved påkrav fra Søberg Advokater A/S stille bankgaranti for andelsbeviset, og som garantitekst, benyttes med fravigelser, den vejledende standardgarantitekst ved nybyggede andelsboliger (entreprenørstyrede), der er udarbejdet af Advokatrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening m.fl.

1.

at projektudbyder skal fremkomme med påkrav for deponering, og at deponering skal ske pr. overtagelsesdag

2.

at der skal foreligge bekræftelse fra andelsboligforeningen og

3.

at købesummen først kan frigives, når de fornødne myndighedsgodkendelser i henhold til tegningsaftalen og entreprisekontrakten foreligger

4.

at købesummen først kan frigives, når det er dokumenteret, at alle tilslutningsafgifter mv. er betalt, og

5.

at beløbet til andelsboligforeningens rådgivere er betalt i overensstemmelse med tegningsaftalen, og

6.

at frigivelse ved misligholdelse kræver anerkendelse m.v.

Garantien skal stilles med følgende tekst:

„Til sikkerhed for______________________________(købers navn og adresse) opfyldelse af tegningsaftale vedrørende køb af andel med brugsret til andelsbolig nr. _____ under opførelse i ABF Ry Bymidte under stiftelse beliggende________________, 8680 Ry, stiller undertegnede pengeinstitut garanti stor kr. _________________ over for projektudbyder Ry Bytorv A/S. Dækningsomfang Garantien sidestilles med kontant deponering og dækker inden for garantisummen ethvert krav, som projektudbyder har mod køber som følge af aftalerne, der er stillet garanti for, herunder projektudbyders eventuelle erstatningskrav over for køber som følge af dennes misligholdelse af tegningsaftalen eller andre med andelsboligforeningen eller projektudbyder indgåede aftaler.

Baggrunden for, at projektudbyder har valgt at fravige disse betingelser, er, at det er erfaringen, at myndighedstilladelserne, faktura vedrørende tilslutningsafgifter og fra andelsboligforeningens rådgiver m.v. først bliver tilgængelige flere måneder efter afleveringen af byggeriet. Projektudbyder indestår naturligvis for, at der kommer de til ibrugtagning nødvendige tilladelser, samt at tilslutningsafgifterne bliver betalt.

Deponering Garantien afløses af kontant deponering senest 8 dage før overtagelsesdagen.

Det bemærkes, at en eventuel udgift til garantistillelse mv. er projektudbyder uvedkommende.

65

www.rybytorv.dk


Finansiering/boligafgift

Fællesudgifter

Projektudbyder indkalder til stiftende generalforsamling i „An-

Der er ved andelsboligforeningens drift en række udgifter, der fordeles på alle boliger, herunder:

delsboligforeningen By Bymidte“. Dette sker sædvanligvis senest, når projektudbyder har modtaget underskrevne tegningsaftaler på 75 %. af de udbudte andelsboliger. Det er den nye andelsboligforening, der bestemmer, hvordan byggeriet skal finansieres, og projektudbyder har til foreningens brug indhentet tilbud herpå fra flere realkreditinstitutter. En del af købesummen for ejendommen foreslås finansieret via 25 % andelsindskud, og de resterende 75 % af købesummen foreslås finansieret ved, at andelsboligforeningen optager realkreditlån med pant i ejendommen. Der er ingen personlig hæftelse for andelshaverne.

-

Ejendomsskatter

-

Forsikringer

-

Udvendig renholdelse

-

Revision

-

Renovation

-

Grundejerforening

Der er utal af forskellige låneprodukter på markedet, og der kommer løbende nye produkter til. De konkrete beregninger på de mest attraktive belåninger fremgår af boligafgiftsberegning udleveret af mægler. Der tages forbehold for at regulere prisen på andelsboliger, der ikke er solgte.

Driftsbudget for Andelsboligforeningen Ry Bymidte (anslået) Er udarbejdet ud fra en forudsætning om at andelsboligforeningen består af 34 andelsboliger af et samlet areal af 3.574 m2. Vedr. 34 Andelsboliger Ejendomsskat, anslået * Vurderingsgrundlag: 3.574 m2 x kr. 1.000 x 105 % = 3.752.700,00 med grundskyldspromille på 20,66 (2007) Forsikring, anslået (3.574m2 a kr. 9)** Elevator pris 2008 inkl. moms *** Lovpligtige månedlige eftersyn inkl. Alarmovervågning for 2 stk. TDC Lovpligtig besøg af arbejdstilsynet: Faldprøven som foretages hvert 3. år. Beløbet er kun anslået, idet Arb.tilsynet afregner efter medgået tid Renovation, anslået ved ugentlig tømning af 5 containere Miljøgebyr Fælles el, incl. elevator Revision Vicevært Udvendig renholdelse, incl. p-pladser Og p-kælder Diverse Samlede årlige fællesudgifter for 34 boliger Fællesudgifter pr. bolig pr. måned

kr.

9,00

Kr. kr.

77.530,78 32.166,00

kr. kr. kr.

6.300,00 1.610,00 850,00

Kr. Kr. Kr.

12.600,00 3.220,00 1.700,00

(34 x 350,00) (34 x 500,00) ((3.574)m2 x 20)

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

27.379,69 24.820,00 30.000,00 11.900,00 17.000,00 71.400,00

kr. kr. kr.

10.000,00 319.716,47 783,62

Alle priser er fra 2008

*Beløbet er anslået ud fra ejendomsvurderingen for 2007 ** Forsikringen er reduceret på grund af entreprenørgarantien og vil blive forhøjet efter typisk 3-5 år. ***Tallet er udregnet på baggrund af erfaringstal og baseret på 2 elevatorer

Det bemærkes, at der i budgettet ikke er afsat et beløb til fornyelse af energimærke efter 5 år, da dette beror på en individuel forhandling med energimærkekonsulenten, jf. lov om energimærke. Opmærksomheden henledes udtrykkeligt på, at budgettet alene er vejledende og uden ansvar for projektudbyder, da andelsboligforeningen pr. udarbejdelsestidspunktet endnu ikke er stiftet, boligen endnu ikke færdigprojekteret og opført, og da andelsboligforeningens aktivitetsniveau m.v. endnu er ukendt.

Der er ikke afsat midler til administration, da foreningen typisk selv forestår administration. Det er i budgettet forudsat, at andelshaveren selv renholder mere private arealer såsom gangarealer, tagterrasser mv. Andelsboligforeningen indkøber selv nødvendige affaldscontainere.

www.rybytorv.dk

66


ligt og skriftligt har anerkendt kravet, eller kravet er omfattet af et retsskridt foretaget over for hovedentreprenøren.

Skattemæssige forhold

Forholdet til entreprenøren reguleres iht. AB92 (Almindelige betingelser for byggeri af 1992), og efter dette regelsæt er det bygherren (andelsboligforeningen/køber), som indkalder entreprenøren til 1 og 5 års mangelgennemgang.

Andelsboliger er ikke et skatteobjekt, hvilket betyder, at man ikke, hverken personligt eller i foreningen, får skattefradrag for renteudgifterne, men til gengæld skal man ikke betale ejendomsværdiskat. Udlodninger kontant til andelshaveren vil være skattepligtige efter de nugældende regler. Til gengæld vil man kunne bruge en eventuel opsparing i foreningen til i en periode at nedsætte boligafgiften.

Andelsboligforeningen/køber opfordres til inden hhv. 1 år og 3/5 år fra afleveringen af byggeriet at rette skriftlig henvendelse til entreprenøren, såfremt der er mangler, der skal udbedres. Anbefaling vedrørende henvendelse inden 3 år, skyldes forældelseslovens 3 års regel.

Boligydelse

Grundejerforening

Der vil for pensionister (+65) være mulighed for at få boligydelse, der for 2007 var op til kr. 3.051,00/2.700,00 månedligt.

Ifølge lokalplanen skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det, og der er pligt til at følge lokalplanens bestemmelser om grundejerforeningen i øvrigt.

Ydelsen er indkomst- og formuebestemt, og 40 % af beløbet er rent tilskud, som man kan vælge alene at modtage, og derudover kan man som lån få 60 % af ydelsen.

Grundejerforeningens formål bliver at forestå drift og vedligeholdelse af de fælles veje og fællesanlæg, herunder de udvendige p-pladser. Grundejerforeningen forestår vedligeholdelse af udearealer, adkomstveje, og den del af torvearealet der ligger i en afstand op til 3 m. målt fra bygningssokler, jf. i øvrigt lokalplanens bestemmelser herom. Øvrigt torveareal vedligeholdes af Skanderborg Kommune.

Lånet ydes til en rente svarende til halvdelen af Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året forud for tilskudsåret. Lånet ydes af kommunen, der til gengæld skal have sikkerhed i andelsbeviset. Lånet forfalder til indfrielse ved salg af andelsbeviset.

Grundejerforeningen vil forventelig blive stiftet, når samtlige boliger er opført.

Fælles bestemmelser

Kontingentets størrelse vil blive fastsat af generalforsamlingen.

Prisreguleringsklausul Tidsplan

Der tages forbehold for at regulere prisen på usolgte boliger som følge af de almindelige prisstigninger i samfundet eller som følge af regulering i skatter og afgifter.

Det forventes, at forudsætningerne for at igangsætte byggeriet af boligerne er opfyldt medio 2008. Boligerne forventes i så fald at kunne leveres primo 2010. Byggeriet sættes eventuelt i gang etapevis.

Byggegaranti og mangeludbedring

Forbehold

Projektudbyder sikrer, at der vælges en eller flere seriøse entreprenører til at gennemføre byggeriet.

Der tages forbehold for, at brochuren er udarbejdet på grundlag af et skitseprojekt. Der kan derfor være mindre afvigelser i det endelige produkt.

Entreprenøren stiller ved byggeriets start en sædvanlig garanti på 15 % af entreprisesummen ekskl. moms til sikkerhed for byggeriets gennemførelse og udbedring af mangler.

Visualiseringer i denne brochure er alene udarbejdet på grundlag af skitseprojekt og illustrerer alene det færdige produkt, idet græs, træer mv. er vist i udvokset størrelse. Græs m.m. nysås, og træer leveres i sædvanlig plantestørrelse.

I forbindelse med overtagelsen af boligen vil køber blive indkaldt til mangelgennemgang af entreprenøren. Forud for denne gennemgang er boligen blevet gennemgået af arkitekten, ingeniøren og entreprenøren.

Møbler, pynt, genstande, solafskærmning mv. er illustrative og medfølger ikke.

I forbindelse med mangelgennemgangen med køber, gennemgås arkitektens og entreprenørens mangelliste, og der tilføjes de mangler, som køber derudover måtte finde.

Det præciseres, at alle lampeudtag placeres i væg under loft samt, at radiatorer ikke er vist. Køber gøres opmærksom på, at lejlighedernes areal for så vidt angår ejerlejlighederne, først måles endeligt op af en landinspektør, når byggeriet er færdiggjort. Der kan derfor godt forekomme mindre arealafvigelser i forhold til det anførte. Køber gøres endvidere opmærksom på, at en sådan afvigelse i arealet ikke medfører reguleringer i den kontante købesum.

Entreprenøren er så forpligtet til snarest muligt at udbedre disse mangler. Entreprenørens garanti nedskrives efter byggeriets aflevering til 10 %. Og efter et års mangelgennemgang til 2 %, som efter 5 års mangelgennemgang nedskrives til 0 %. Hovedentreprenøren (hovedentreprenøren eller entreprenøren!) hæfter i 5 år for fejl og mangler fra hovedentreprenørens aflevering af boligen, dog således at krav jf. forældelsesloven bortfalder 3 år fra, at grundlaget for kravet kunne konstateres, medmindre hovedentreprenøren forinden udtrykke-

Placeringen af rampe til p-kælder er endnu ikke fastlagt, idet denne kan få en ændret placering end angivet på situationsplanen på brochurens side 20, herunder at rampen eventuelt kan placeres på øvre torv ud for bygning B1.

67

www.rybytorv.dk


mulig uddelegering af ansvar til projektgrupperne. Det fremmer en rådgivning præget af ansvar og engagement og sikrer en åben og direkte dialog

Projektudbyder Projektudbyder af projektet er Ry Bytorv A/S, CVR-nr. 30174437, samt de med Ry Bytorv A/S koncernforbundne selskaber.

Vores kompetencer hviler på et fundament af viden og erfaringer, vi har erhvervet gennem årerne. Dette fundament udbygges til stadighed. Dermed har vi skabt en basis for en både ansvarlig, kompetent og nytænkende rådgivning.

Projektadvokat Projektudbyder betjener sig i denne sag af Søberg Advokater A/S, som projektadvokat.

Et tæt samarbejde med såvel bygherre, brugere, rådgivere og entreprenører sikrer, at vi sammen finder frem til essensen i projektet. Dermed kan vi opstille de prioriteringer og foretage de kvalificerede valg, der giver de optimale løsninger.

Der gøres udtrykkelig opmærksom på at Søberg Advokater repræsenterer projektudbyder og derfor ikke kan repræsentere byggeforeningen, køberne, andelsboligforeningen eller andelshaverne.

Vi dækker alle specialer inden for konstr uktions- og installationsteknik, el, svagstrøm og IT-teknologi, og vi har specialiseret os i komplekse bygningsanlæg som for eksempel universitetsbyggerier, sygehuse og forskningsbygninger.

Søberg Advokater A/S blev etableret i 1985 af advokat Jon Søberg.

Vi arbejder også med mange former for boligbyggeri, lige fra luksuslejligheder og avancerede villaer til mere ydmyge almennyttige boliger.

Søberg Advokater A/S har som advokater valgt at specialisere sig inden for fast ejendom og specielt nybyggede boligprojekter, og er således i øjeblikket rådgiver i forbindelse med boligprojekter over hele Jylland med i alt mere end 1.000 boliger.

Aktuelt arbejder vi bl.a. med 240 boliger i Enighedens Park i København, 190 boliger på Reimar Nielsen Grunden i Silkeborg, 35 luksuslejligheder på Torvet i Silkeborg og 94 ungdomsboliger på Gøteborg Allé i Århus.“

Søberg Advokater A/S ekspederer endvidere ejerbolighandler, forestår overdragelse af erhvervsejendomme og beskæftiger sig med entrepriseret.

Fiberbredbånd og telefoni

Søberg Advokater A/S har 24 medarbejdere og har hjemme i den gamle teaterbygning på Torvet 1A i Silkeborg.

Ifølge lokalplanen skal hver bolig tilsluttes fællesantenneanlæg med fiberbredbånd.

Se mere på www.soeberg-advokater.dk

Boligerne leveres med de fornødne tomrørsinstallationer for antenne, telefon mv., jf. den tekniske materialebeskrivelse, således at køberne særskilt kan bestille dette alt efter hvilken løsning der ønskes. Hver enkelt andelshaver/køber afholder den fulde udgift til signalforsyning, tilslutningsafgifter og løbende abonnementer mv.

Mægler HOME Home i Ry er antaget til at varetage salg af boligprojekt „Ry Bytorv“ i Ry på grundlag af denne brochure.

Teknisk materialebeskrivelse

Ejendomsmægleren tilbyder at videresælge boligen uden honorar, såfremt køber ikke kan sælge egen bolig.

0.1. P-kælder

Tilbuddet forudsætter dog, at mægleren har køberens bolig til salg, eller kan godkende de vilkår, herunder pris, som boligen er sat til salg på.

Gulv: 8 cm betonbelægningssten på fast bund. Opstregning af parkeringspladser.

Home Ry er byens lokale ejendomsmægler, der udover at varetage salget af boligerne også er behjælpelige til besvarelse af spørgsmål omkring Ry som en by at bo i. Forretningens ansatte er alle uddannede ejendomsmæglere, og har bistået med salg af mere end 13 projekter før dette.

Dæk/lofter: Glatstøbte huldæk under bygningerne uden malerbehandling.Øvrige dæk TT-dæk uden malerbehandling. Søjler/dragere: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.

Vægge: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.

Døre: Malede ståldøre.

Ingeniør

0.2. Øvrig kælder

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma er grundlagt i 1945 og beskæftiger i dag 70 medarbejdere fordelt på afdelinger i Århus, Silkeborg, København og Vejle.

Gulv: Glittet betongulv med støvbinding.

„Vi arbejder ud fra et værdigrundlag som kan sammenfattes i følgende 3 udsagn:

Dæk/lofter: Glatstøbte huldæk uden malebehandling.

-Ansvarlighed for opgaver, bygherrer og samarbejdspartnere

Søjler/dragere: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.

Vægge: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling

- Kompetence til overblik, anbefaling og nytænkning

Depotrum: Trådnet på stålrammer som f.eks. Torax system og døre med hængelås. Størrelse af de enkelte rum ca. 5 m2.

- Samarbejde i dialog, åbenhed og respekt

Cykelparkering: Der er disp. rum i kælder indrettet til cykelparkering.

Som rådgivere skal vi påtage os et ansvar for de valg, der træffes i et rådgivningsforløb. Vi arbejder derfor i en meget flad organisation med korte beslutningsveje og med størst

www.rybytorv.dk

68


1.1. Trappehuse og elevatorer

Tagterrasser: Underlag af betondæk, kileskåret polystyren isolering og 2 lag tagpap. Overfalden på terrassen udføres med terassebrædder af hård-træ.

Trappehusene: I kælder: Vægge af beton – Malet

Værn - Tagerrasser: Galvaniseret værn med glas.

Øvrige trappetårne i det fri: Trappehusene indeholder enten trappe eller elevatorer eller begge dele. Trappehusene er placeret i det fri og er naturlig ventileret og er ikke opvarmet.

Altangange: Hvide glatstøble betonelementer med fald imod afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne ophænges på synlige konsoller.

Trapper: Præfabrikerede betontrapper/galvaniseret ståltrapper med håndlister/værn af galvaniseret stål.

Værn – Altangang: Værn imod torv: Galvaniseret værn med glas.

Elevator: Kørestolselevator fra p-kælder og depotrum til samtlige etager.

Øvrige værn.Værn af galvaniseret stål med lodret stående balustre.

2.1. Råhus eksklusiv Penthouse 3.1. Overflader – Boliger

Ydervægge: Skalmuret blank tegl - blødstrøget– farve og type tilpasset torvebelægningen.

Gulve: Toiletter: Gulve i toiletter udføres med gulvvarme og vådrumsmembram.

Indvendige vægge: Bærende og stabiliserende vægge udføres af letbetonelementvægge/ betonelementvægge. Øvrige skillevægge udføres af porebeton.

På gulve i vådrum lægges naturstens klinkegulve. Tykkelse ca. 10 mm med plan underside.

Vinduer og døre: Vinduer og døre udføres som træ/ aluminiums vinduespartier. Adgangsdøre som malede pladedøre uden glas. Rustfast stålgreb

Typer: Skiffer – Sort Granad / Lys Tarvertin spartlet. Øvrige gulve: Udføres med 20 mm lamalparket fab. Everfloor i ask eller eg, matlakeret. Gulvet udføres på strøkonstruktion af kertostrøer på plastkiler.

Etageadskillelse: Betonhuldæk. Betonloftet pletspartles og males.

Vægge: Alle vægge er enten klinkebeton eller porebeton og er alle fuldspartlet og beklædt med glasfilt, der malerbehandles i hvid farve-glanstrin 5.

Altaner: Altan og vægsider: Hvide glatstøbte betonelementer med fald imod afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne bæres på vægskiver.

Toiletter: Vægfliser fra gulv til loft i bruseniche i optisk format 5x20 cm.

Adskillende vægge mellem altaner: Pladebeklædning. Værn - Altaner: Galvaniseret værn med glas.

Farve: Mathvid. Vådrumsbehandling i bruseniche i henhold til gældende reglement og forskrifter.

Altangange: Hvide glatstøbte betonelementer med fald imod afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne ophænges på synlige konsoller.

Øvrige vægge i toilet vådrumssikres og fuldspartles med overflade af glasfilt.

Værn - Altangange: Værn, imod torv: Galvaniseret værn med glas.

Farve: Hvid – Glanstrin 25. Øvrige vægge: Alle vægge med overflade af malerbehandlet glasfilt.

Øvrige værn: Værn af galvaniseret stål med lodret stående balustre.

Farve: Hvid – Glanstrin 5. Vægge omkring teknikskakter: Overflade som i de rum, hvori de måtte være placeret. Der vil forekomme inspektionslemme/låger i skakternene. Inspektionslemme udføres som pulverlakerede lemme, eller som skabslåger.

2.2. Råhus - Penthouse Ydervægge: Ydervægge, gavle og vægge imod altangange: · Præfabrikeret betonelementer · Puds/pladebeklædning.

Toiletter: Lofter udføres som fritbærende lofter skruemonteret på stålforskalling, der malerbehandles. Farve: Hvid – Glanstrin 7-10.

Ydervægge, imod tagterrasser · Gipsplader · Træstimmel med mineraluld · Zinkbeklædning med stående false

Øvrige lofter: Synlige betonelement lofter. Pletspartlet betonelementer med fasede kanter ilagt acrylfuge i bund af fasningen. Farve: Hvid – Glanstrin 5-7.

Indvendige vægge: · Bærende og stabiliserende vægge udføres af letbetonelementvægge/betonelementvægge. · Øvrige vægge udføres af porebetonvægge.

Fodlister og indfatninger: Fyrretræ - Fuldspartlet malerbehandlet. Farve: Hvid – Glanstrin 25.

Vinduer og døre: Facadepartierne udføres af træ/alu partier. Adgangsdøre som malede pladedøre uden glas. Rustfast stålgreb.

Indvendige døre: Glatte celledørplader i standard farve. Farve: Hvid.

Gulvkonstruktion: Betonhuldæk. Parketgulv i boligerne udføres som 20 mm. lamelparket fab. Everfloor i ask eller eg, matlakeret. Trægulve opbygges på træstrøer og formfaste plastkiler.

Greb: Randi line 18. Vinduer: Den indvendig trædel af vinduet vil være malet fra fabrik og udføres i hvid.

Tagkonstruktion: · Tagpap · Kileskåret polystyrenisolering · Præfabrikerede betonhuldæk

Vindueslysninger: Vindueslysninger udføres som indvendige vægge med malerbehandlet glasfilt. Vinduesbundstykker: Udføres som hvid mdf-plade.

69

www.rybytorv.dk


Sanitet: Standardlejligheder: Fabrikat Ifö Cera.

Tv og bredbånd: Der udføres tømrørsinstallation til bredbåndssignal og TVsignal i boligen, 3 stik for hver fordelt, afsluttet med dåse og blænddæksel ved hvert udtag. Tilslutningsafgift, trækning af kabler mellem teknikskab og øvrige udtag, evt. signalforstærker, edb-stik mv. er ej inkluderet.

WC stol: Gulvmonteret toilet med dobbeltskyl. Håndvask: Jf. brochuren, herunder henvisning til den udleveres inventarfortegnelse. Penthouse: WC stol: Phillip Stack – Starck 3 gulvmonteret. Gulvafløb:15 x 15 cam. Blucher rustfriafløbsskål med rist. Skærmvægge: Skærmvægge udføres i hærdet og lamineret glas fastholdt i gulv og væg med synlig skinne og forsynes med brusestang.

4.1. Udearealer

Håndvask: Standard: Etgrebsbatterie fabrikat Grohe Eurosmart.

Parkeringsarealer og tilkørselsveje: Asfalt. Asfaltarealer kantes med kanssten. Afmærkning af de enkelte parkeringsbåse.

Belægninger:

Penthouse: Børma A1.

Øvrige arealer: Fast belægning.

Køkkenvask: Standard: Etgrebsbatterie fabrikat Grohe Eurosmart. Penthouse: Børma A1. Brusearmatur: Standard: Grohe Grohterm 1000 termostatbatteri med håndbrusesæt på stang. Penthouse: Børma A1. Øvrigt sanitetsudsstyr: Toiletsæde: Sæde i gennemfarvet hærdeplast – Hvid.

Der tages forbehold for ændringer, herunder som følge af leverandørernes forhold, herunder leverandører af inventar og hårde hvidevarer m.v., og der tages endvidere forbehold for, at dette er en vejledende specifikation af indholdet af byggeriet, og at der kan forekomme ændringer i forhold til det, der er anført i brochuren.

Papirholder: 1 stk. – Forkromet. Kroge: 3 stk. – Forkromet Inventar: Jf. brochuren og de for hver lejlighed udleverede inventarfortegnelser. Hårde hvidevarer: Jf. brochurens side 58 ff. Vandinstallation: Vandforsyningen sker fra Ry Vandværk og afregnes over måler i den enkelte bolig. Måler placeret i teknikskab. Varmtvandsproduktion sker fra varmtvandsbeholder placeret i teknikskab. Opvarmning: Varmeforsyningen sker fra Ry fjernvarmeværk, som afregnes over måler i den enkelte bolig. Der er gulvvarme i toiletter, styret med returventil placeret i teknikskab. Øvrige rum opvarmes med radiator primært placeret under vinduer. Længde og bredde af radiator varierer fra rum til rum. El installation: Strømforsyning udføres i henhold til stærkstrømsreglementet og udføres som selvstændig installation med måler og gruppetavler for hver bolig. Strømmen i den enkelte bolig afregnes over måler placeret i teknikskab. Der levers 1 stk. disp. 230 volt udtag i teknikskabet. Udsugningsanlæg: I henhold til gældende bygningsreglement. Der udføres udsugning fra køkken, og toiletrum. Udsugningsanlægget udføres som centralt anlæg placeret på tag. Emhætter i køkken er udtræksemhætter fab. Exhausto ESL-140. Udvendig belysning: Ved hoveddøre: Fagerhult Discovery. I trappe huse: Fagerhult Discovery. På altangange: Fagerhult Discovery. Telefon: Der udføres tomrørsinstallation til telefonstik i boligen, 3 stk. fordelt, afsluttet med dåse og blænddæksel ved hvert udtag. Krydsfeltet(monopolstikket) placeres i teknikskabet. Tilslutningsafgift samt trækning af kabler fra monopolstikket til øvrige udtag – ej inkluderet.

www.rybytorv.dk

70


DOKUMENTSAMLING for ejer- og andelsbolig

71

www.rybytorv.dk


KØBSAFTALE (ejerlejlighed) Undertegnede: Navn: Adresse: Tlf.nr.: E-mail:

________________ ________________ ________________ ________________

Navn: Adresse: Tlf.nr.: E-mail:

________________ ________________ ________________ ________________

erhverver ved denne købsaftale både retten til den til bolig nr. __ knyttede grund som anført på vedlagte situationsplan/oversigtstegning, samt retten til på denne grund at opføre den i brochuren „Boliger i det ny Ry - Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ med tilhørende bilag, beskrevne bolig, idet køber samtidig forpligter sig til at underskrive den i brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ optrykte „Aftale om levering af bolig i boligprojekt Ry Bytorv“. Boligen er beliggende i lejlighed type nr. ___ del nr. _____ af matr.nr. _____, Siim By, Dover, beliggende Randersvej ____, 8680 Ry af areal _____ m² i henhold til tinglysningsrids. Projektudbyders advokat bemyndiges til at indføje rette matrikelnummer, ejerlejlighedsnummer, areal, fordelingstal og adresse, når dette foreligger. Den samlede købesum for begge aftaler udgør kontant kr. __________ skriver kr. ____________00/100. Projektudbyder foretager en fordeling af købesummen på henholdsvis grundkøbesum og byggeudgifter. For overdragelsen gælder, at projektudbyder garanterer, · at boligen leveres i overensstemmelse med brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“, · at fællesarealer, veje m.v. leveres i overensstemmelse med brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“, dog således at græs nysås og planter leveres i sædvanlig ikke-tilvokset størrelse, · at fællesarealer mv. overdrages omkostningsfrit til grundejerforeningen, bortset fra byggeforeningens/købers eventuelle omkostninger til egen rådgiver, · at prisen på boligen er fast og omfatter alle omkostninger, herunder tilslutningsafgifter, byggelånsrenter mv., bortset fra eventuelle omkostninger til købers egen rådgiver samt udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skødet (procent- og registreringsafgift),samt eventuelle af køber bestilte tilvalgsydelser/ændringer · at brochuren er udarbejdet på grundlag af et skitseprojekt (dvs. et ikke færdigt projekt), samt at mindre ændringer kan forekomme, · at købet af projektudbyder er betinget af, at der opnås endelig og bindende byggetilladelse, samt at der inden for en af projektudbyder fastsat frist sælges mindst 75 % af de udbudte 67 boliger, · at en eventuel konstateret forurening vil blive håndteret af projektudbyder i henhold til kommunens og regionens anvisninger, således at grunden kan godkendes til beboelse. Køber er endvidere bekendt med, · at tidspunktet for byggeriets igangsætning som udgangspunkt fastsættes, når der er afgivet købstilbud på 75 % af boligerne, hvilket forventes at være i medio 2008, eventuelt således, at der sker etapeopdeling, · at byggetiden forventes at være 12-20 måneder fra byggestart, · at hovedentreprenøren stiller sædvanlig garanti i henhold til AB 92. Køber er bekendt med, at hovedentreprenørens hæftelse for udførelsesmangler og de af denne leverede materialer ikke er begrænset til garantiens størrelse, men er ubegrænset i 5 år fra hovedentreprenørens aflevering af byggeriet, hvorefter den ophører for forhold, der ikke er reklameret over forinden, jf. dog forældelsesloven, hvorefter mangler skal være anerkendt og/eller omfattet af retsskridt mod hovedentreprenøren senest 3 år efter, at grundlaget for kravet burde være konstateret, · at vedtægterne for byggeforeningen indeholder en pro rata hæftelse, det vil sige for køber hæftelse overfor byggelånsgivende bank for den del af byggekreditten som modsvarer udgiften til at opføre købers bolig, og som sikres ved købers pengeinstitutgaranti, · at køber er pligtig medlem af ejerforening og grundejerforening og at der vil være en udgift til kontingent hertil, · at køber skal respektere sådanne servitutter, som måtte blive pålagt i forbindelse med udstykningen. For overdragelsen gælder i øvrigt de vilkår, som fremgår af brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ med tilhørende dokumentsamling, med senere ændringer og diverse bilag, der anses som en del af denne aftale. Køber erklærer at være bekendt med og accepterer følgende dokumenter, · aftale med „Byggeforeningen Ry Torv“ om levering af bolig, · vedtægter for „Byggeforeningen Ry Torv“, · projektudviklings- og styringskontrakt med projektudbyder, · tingbogsoplysning for hovedejendommen, · ejendomsmæglerens oplysning til parterne. Køber har endvidere gjort sig bekendt med teknisk materialebeskrivelse i brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ samt den udleverede inventarfortegnelse. Købesummen erlægges på følgende måde: · Kontant deponeres hos ejendomsmægleren når begge parter har tiltrådt købsaftalen, kr. 25.000,00. Såfremt projektet igangsættes, betragtes dette beløb, som en del af betalingen for grunden. · Køber stiller uigenkaldelig pengeinstitutgaranti over for Ry Bytorv A/S for restkøbesummen for grunden, og over for „Byggeforeningen Ry Torv“ for købesummen for levering af boligen senest 21 dage efter påkrav, som afgives efter, at sælger har underskrevet købsaftalen, og det er besluttet, at byggeriet går i gang. Den garantitekst, der skal anvendes, er optrykt i brochuren side 27. Køber og dennes

www.rybytorv.dk

72


pengeinstitut gøres udtrykkeligt opmærksom på at projektudbyder har valgt at fravige punkt 2 og 3 i den af Advokatrådet m.fl. udarbejdede „standardgarantitekst ved nybyggeri“. Det skyldes, at brugen af den vejledende tekst ikke findes hensigtsmæssig ved anvendelsen af „Upside Metoden“, hvor man opererer med to aftalesæt (skøde på grund, og aftale med byggeforeningen om levering af boligen), samt at køber er sikret, at boligen opføres i overensstemmelse med det aftalte via den af entreprenøren stillede garanti efter AB 92 samt udbydergarantien. Dertil kommer, at det er erfaringen, at de i den vejledende tekst anførte tilladelser ofte først bliver tilgængelige flere måneder efter aflevering af byggeriet. · Restkøbesummen for grunden deponeres hos Ry Bytorv A/S 8 dage før overtagelsesdagen og frigives til Ry Bytorv A/S’ til fri rådighed, når der er tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde. Købesummen for levering af boligen erlægges til byggeforeningen 8 dage før overtagelsen af boligen. Er der på dette tidspunkt endnu ikke tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde på grunden, deponeres købesummen i byggeforeningens pengeinstitut til forrentning for byggeforeningen. Ovennævnte er tillige en fravigelse af „Standardgarantitekst ved nybyggeri“, som er begrundet i administrative hensyn, idet det er vanskeligt at kontrollere, at der er sket korrekt deponering samtidig med nøgleudlevering m.v.. Det er videre en fravigelse, at projektudbyder ikke behøver at komme med påkrav for rettidig deponering. Kontant deponering skal således ske 8 dage før overtagelsesdagen, uanset om projektudbyder har afsendt påkrav. Hvis køber overskrider 21-dages fristen for afgivelse af pengeinstitutgaranti, anses det som en væsentlig misligholdelse af aftalen, som betyder, at sælger kan ophæve aftalen uden yderligere varsel. Køber respekterer de servitutter, der er lyst på hovedejendommen, samt servitutter som måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med den gældende lokalplan, udstykning og bebyggelse, herunder vedtægter for „Grundejerforeningen Ry Bytorv“ og „Ejerforeningen Ry Centrum“. Køber er bekendt med og accepterer, at grundarealet samt boligarealet endnu ikke er endelig fastlagt, og at det i salgsopstillingen/ købsaftalen/aftale om levering af bolig anførte areal alene er at betragte som vejledende. Køber accepterer, at grundarealet kan ændre sig ved endelig udstykning og vedrørende boligarealet ved endelig opmåling. Mindre ændringer medfører ikke ændring af pris. Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er under udstykning og endnu ikke er opført, og at der som følge heraf ikke foreligger en særskilt offentlig vurdering af denne. I den udarbejdede salgsopstilling er ejendomsskatterne anslået, og ejendomsværdiskatten beregnet efter udbudsprisen. Køber er gjort bekendt med, at de endelige ejendomsskatter kan afvige fra det anførte, hvilket vil få indflydelse på købers brutto-/ nettoydelse. Desuden er køber gjort bekendt med, at ejendomsskatterne i årene fremover bliver beregnet ud fra den offentlige vurdering af nærværende ejendom. Fremtidige ejendomsskatter kan som følge heraf afvige ikke uvæsentligt fra de i salgsopstillingen anførte. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler. Da ejendommen formentlig ikke er selvstændigt vurderet og skatteansat på overtagelsesdagen, refunderer køber til sælger fra denne dato ejendommens forholdsmæssige andel af de ejendomsskatter og afgifter, der er pålagt hele ejendommen. Køber bærer udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skødet (procent- og registreringsafgift) samt eventuel udgift til egen rådgiver. Køber er bekendt med og accepterer, at udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skødet i den udleverede salgsopstilling er anslået, da købesummen endnu ikke er fordelt på grund og bolig. Skødet udarbejdes alene på værdien af grunden for at begrænse køberens udgift til registreringsafgift. Den endelige udgift til registreringsafgift kan som følge heraf endnu ikke oplyses og kan derfor afvige fra det anførte. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler. Projektudbyders advokat udarbejder og tinglyser skødet. Begge parter er frit stillet, såfremt der ikke senest 10 måneder efter købsaftalens indgåelse er givet køberen meddelelse om, at byggeriet igangsættes. Såfremt dette er tilfældet vil køber få sit depositum tilbagebetalt og garantien vil blive frigivet. En evt. udgift til udarbejdelse af bankgaranti vil dog ikke blive godtgjort køber. Købers rådgiver: _____________________________________ Købers bank: _____________________________________ Køber bekræfter ved tiltrædelse på nærværende købsaftale, at køber erhverver ejendommen med henblik på at bo i denne. Køber bekræfter endvidere at have tiltrådt dokument om fortrydelsesret, jfr. lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Underskrifter: Dato:

____________________

Dato:

____________________

Køber:

____________________

Køber:

____________________

Cpr.nr.

____________________

Cpr.nr.:

____________________

Dato:

____________________

Sælger:

____________________

73

www.rybytorv.dk


ERKLÆRING OM FORTRYDELSESRET Undertegnede: Navn:

________________

Navn:

________________

Adresse: ________________

Adresse: ________________

Tlf.nr.:

________________

Tlf.nr.:

________________

E-mail:

________________

E-mail:

________________

kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af bolig type nr.: __ beliggende på parcel af matr.nr. del nr. ________ af ______, Siim By, Dover, hvis køber opfylder samtlige de betingelser, der fremgår af dette bilag. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kap. 2 i lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Fortrydelsesfristen. Hvis køber vil fortryde sit køb, skal køber give sælger og sælgers ejendomsformidler skriftlig underretning herom inden 6 hverdage at regne fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og Grundlovsdag. Underretning om, at køber vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælger eller dennes ejendomsformidler inden fristens udløb.

2. Betaling af godtgørelse til sælgeren. Hvis køber vil fortryde købet, skal køber ikke betale godtgørelse. Køber skal dog afholde udgifter til eventuelle ekstraarbejder/ændringer som køber måtte have bestilt. Underskrifter: Dato:

________________

Dato:

________________

Køber:

________________

Køber:

________________

Cpr.nr.

________________

Cpr.nr.:

________________

www.rybytorv.dk

74


Dato: ___________ Ry Bytorv A/S: _______________________

VEDTÆGTER FOR „EJERFORENINGEN RY CENTRUM“

Navn, hjemsted og formål § 1.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor.

Stk. 1. Ejerforeningens navn er „Ejerforeningen Ry Centrum“. Stk. 2. Ejerforeningens hjemsted er Skanderborg Kommune. Stk. 3. Ejerforeningens formål er at ren- og vedligeholde fælles grønne områder samt forestå vinterbekæmpelse af veje, stier og fortov for matr.nr. _____________, Siim By, Dover beliggende _____________________, 8680 Ry, som vederlagsfrit tilskødes ejerforeningen.

9. Eventuelt. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Medlemskab og hæftelse §2.

Forslag § 5.

Stk. 1. Medlemmer er enhver ejer af parceller udstykket fra matr.nr. __________ Ry By. Stk. 2. Medlemmerne kan ikke udtræde af ejerforeningen. Stk. 3. Medlemmerne hæfter i forhold til antal boliger. Skt. 4. Medlemmerne er pligtigt medlem af „Grundejerforeningen Ry Bytorv“.

Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamling § 3. Stk. 1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. Stk. 4. Til beslutninger om køb og salg af fast ejendom, væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling § 6. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Ordinær generalforsamling § 4.

Stemmeret og fuldmagt § 7.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

Stk. 1. Hver bolig har én stemme. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller grundejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Stk. 3. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Stk. 4. Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. bolig.

1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse. 5. Forslag, jf. § 5. 6. Valg af bestyrelse.

75

www.rybytorv.dk


Dirigent og referat § 8.

Tegningsret § 11.

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer § 9.

Stk. 1. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

Revision § 12.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 eller 6 medlemmer foruden formanden. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter. Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og medlemmernes ægtefæller/ samlever.

Årsregnskab § 13.

Stk. 3. Formanden er på valg hvert år og vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne for 1 år, så bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alle.

Stk. 1. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

Tinglysning § 20.

Bestyrelsens forpligtelser § 10.

Stk. 1. Nærværende vedtægter begæres hermed tinglyst servitut- og pantstiftende for kr. 25.000 pr. boligenhed forud for al pantegæld i matr.nr. _______________, Siim By, Dover, samt enhver udstykning heraf til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte få hos et medlem.

Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejerforeningens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, herunder eventuel bestyrelsesansvarsforsikring, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede. Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at bidrag til ejerforeningen betales.

www.rybytorv.dk

Vedtaget på ejerforeningens stiftende generalforsamling den _____________________.

76


AFTALE OM LEVERING AF BOLIG I BOLIGPROJEKT RY BYTORV Mellem undertegnede „Byggeforeningen Ry Torv“ c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg og medundertegnede Navn: Adresse:

________________ ________________

Navn: Adresse:

________________ ________________

Tlf. nr.: E-mail:

________________ ________________

Tlf. nr.: E-mail:

________________ ________________

er der indgået aftale om opførelse og levering af bolig type_______ af areal m² på parcel nr.:_________ af matr.nr. del nr.__________ af ______, Siim By, Dover, som anført på vedlagte situationsplan og oversigtstegninger. Hovedejendommen er beliggende Randersvej, 8680 Ry. Ejendommen opføres og leveres i overensstemmelse med de i købsaftalen anførte forbehold og jf. brochuren „Boliger i det ny Ry -Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ med tilhørende dokumentsamling samt de udleverede bilag, med senere ændringer, som anses som en integreret del af nærværende aftale. Nærværende aftale er betinget af, at køber samtidig indgår aftale med projektudbyder Ry Bytorv A/S om erhvervelse af byggeret til ejerlejlighed nr. ____ på parcel nr.: ____ af matr.nr. del nr. _____ af ______, Siim By, Dover. Køber er bekendt med, at „Byggeforeningen Ry Torv“, indgår følgende aftaler til opfyldelse af nærværende aftale: · Hovedentreprisekontrakt om opførelse af det samlede byggeri på op til 67 boliger. · Aftale om projektudvikling og byggestyring med projektudbyder. · Aftale om bygherreleverancer, herunder inventar, hvidevarer, m.v. i overensstemmelse med brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ med tilhørende bilag. Prisen for ydelserne i henhold til nærværende aftale er aftalt til kr. ______________________. Køber forpligter sig til ved påkrav at stille pengeinstitutgaranti for beløbet over for „Byggeforeningen Ry Torv“/ Ry Bytorv A/S, c/o Søberg Advokater A/S. Garantien afløses 8 dage før overtagelsesdagen af kontant deponering. Køber og dennes pengeinstitut gøres udtrykkeligt opmærksom på, at projektudbyder som nævnt i købsaftalen har valgt at fravige den af Advokatrådet m.fl. udarbejdede „standardgarantitekst ved nybyggeri“. Købesummen kan uanset ovennævnte fravigelse tidligst frigives, når køber har fået tinglyst endelig adkomst uden præjudicerende retsanmærkninger. Køber er bekendt med, at byggetiden som udgangspunkt er 12-20 måneder fra byggestart, samt at projektudbyder kan stille krav om forlængelse af pengeinstitutgarantien. Eventuel udgift til garantistillelse og forlængelse heraf afholdes af køber. Søberg Advokater A/S er bemyndiget til at tiltræde nærværende aftale på vegne „Byggeforeningen Ry Torv“, også før byggeforeningen er stiftet. Dato:

________________

Dato:

________________

Køber: Cpr.nr.

________________ ________________

Køber: Cpr.nr.:

________________ ________________

Dato:

________________

For „Byggeforeningen Ry Torv“: Dato:

________________

________________

Tiltrædes af projektudbyder Ry Bytorv A/S: ________________

77

www.rybytorv.dk


VEDTÆGTER „BYGGEFORENINGEN RY TORV“ 1. Formål Foreningens formål er at forestå opførelse af op til 67 ejerboliger på parceller af delareal del nr. _________ af matr.nr. _______, Siim By, Dover, efter særskilte aftaler med de enkelte ejere af byggeretterne.

lemmer tilstede, men forslaget vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med 20 dages varsel, hvor forslaget er på dagsordenen, og på denne nye generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer, uanset antal tilstedeværende.

Foreningens formål er endvidere at sikre, at entreprenøren forestår udbedring af eventuelle mangler efter byggeriets afslutning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter anmodning fra et flertal af bestyrelsen, eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen.

Til opfyldelse af foreningens formål indgår „Byggeforeningen Ry Torv“ følgende aftaler: · Aftale med projektudbyder Ry Bytorv A/S om projektudvikling og byggestyring. · Aftale med hovedentreprenør om opførelse af boligerne. · Aftaler om bygherreleverancer, herunder inventar, hvidevarer m.v. i overensstemmelse med brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“ med tilhørende bilag.

Indkaldelse sker med 20 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. 4. Bestyrelse Bestyrelsen består af 2-4 medlemmer foruden formanden. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

Søberg Advokater A/S forestår som projektadvokat gennemførelsen af byggeprojektet, herunder stiftelse af foreningen, udarbejdelse af hovedentreprisekontrakt, ekspeditioner i forbindelse med optagelse af byggelån og udarbejdelse af byggeregnskab.

Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og medlemmernes ægtefæller/samlever.

2. Medlemmer Medlemmer af foreningen er ejere af parceller af delareal _____ af matr.nr. _______, Ry By, der indgår særskilt aftale med foreningen om opførelse af bolig.

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne for 1 år, så bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved salg af bolig, og ny ejer er pligtigt medlem af foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

MEDLEMMER AF FORENINGEN ER BEKENDT MED, AT DER FOR MEDLEMMER ER EN PRO RATA HÆFTELSE OVER FOR BYGGELÅNSGIVENDE PENGEINSTITUT, SVARENDE TIL BYGGEUDGIFTEN FOR MEDLEMMETS BOLIG. HÆFTELSEN MODSVARES AF DEN AF MEDLEMMET STILLEDE GARANTI.

Bestyrelsen forestår kontakten til projektadvokat, projektudbyder og entreprenør. Bestyrelsen er bemyndiget til på vegne byggeforeningen at underskrive de for byggeriets opførelse nødvendige dokumenter, herunder, men ikke alene, entreprisekontrakt, byggekredit mv.

3. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen afholdes i Skanderborg Kommune.

5. Referat Referat fra generalforsamlinger udsendes til alle medlemmer.

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

Referat fra bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsens medlemmer.

1. Formandens beretning for det foregående regnskabsår. 2. Kassererens forelæggelse af årsregnskab. 3. Fastsættelse af evt. kontingent. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: a) Formand b) Valg af 2-4 medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af 1-2 suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Forslag til behandling på generalforsamlingen. 8. Eventuelt.

Alle referater opbevares af sekretæren. 6. Tegningsregel Flertallet af bestyrelsens medlemmer tegner foreningen. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 7. Revision Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på den stiftende generalforsamling. Revisor må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 20 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

8. Opløsning Foreningen skal opløses, når eventuelle mangler ved byggeriet er udbedret. Foreningen kan tidligst opløses 5 år efter hovedentreprenørens aflevering af byggeriet.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuel formue ved foreningens opløsning deles ligeligt blandt foreningens medlemmer.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den ________.

Beslutning om vedtægtsændringer skal dog vedtages med 3/4 af samtlige stemmer. Såfremt der ikke er 3/4 af de stemmeberettigede med-

www.rybytorv.dk

78


PROJEKTUDVIKLINGSOG STYRINGSKONTRAKT Mellem undertegnede

Ry Bytorv A/S eller ordre c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg (selskabet)

og medundertegnede

„Byggeforeningen Ry Torv“ v/formanden __________________ (foreningen)

er der indgået følgende aftale om udvikling og styring af byggeprojekt Ry Torv. 1.

Selskabet forestår gennemførelsen af byggeprojektet i henhold til brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry“, tegninger og beskrivelser for boligprojektet, herunder styring af kontrakter til a) entreprenør b) arkitekt c) ingeniør d) landinspektør e) myndigheder f) forsyningsvirksomheder g) andre, herunder naboer, andre rådgivere m.v.

2.

Selskabet forestår løbende korrespondance, mødereferater, udarbejdelse af byggeregnskab m.v.

3.

Omfattet af kontrakten er honorar til arkitekt/ingeniør, dog ikke for ekstraarbejder bestilt af foreningen og foreningens medlemmer, projektstyring, dokumentbehandling, landinspektør, geoteknik, miljøundersøgelser m.v.

4.

Bestyrelsen for foreningen har den overordnede beslutningskompetence, og skal indkaldes til at træffe beslutning i det omfang, der skal træffes beslutninger af ikke uvæsentlig betydning for projektet, og som indeholder ændringer i forhold til dette.

Den samlede pris for ydelserne nævnt i kontrakten er kr.______________ med tillæg af moms kr.____________ eller i alt kr. _____________, der erlægges med kr.___________ ved byggeriets igangsætning. Restbeløbet erlægges med _(antal)_ månedlige rater á kr. _______________, første gang den 1.__(måned og år)__. Nærværende aftale er uopsigelig i byggeperioden. Dato: ___________ „Byggeforeningen Ry Torv“:

_______________________

Dato: ___________ Ry Bytorv A/S eller ordre:

_______________________

79

www.rybytorv.dk


HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Mellem

Byggeforeningen Ry Torv, Ry c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg

som bygherre og

Som fag/hovedentreprenør er indgået nærværende entrepriseaftale om udførelse af: XX ejerboliger beliggende Randersvej, 8680 Ry. Opgavens hovedindhold beskrives: Opførelse af XX boliger på ejendommen Randersvej, 8680 Ry. Boligerne udføres i henhold til projekt „Det nye Ry, Ry Bytorv XXXXXXXXXXX. Den aftalte pris indeholder ikke inventar og hvidevarer, dog leveres emhætter som en del af entreprisen. Prisen indeholder vejanlæg, kloakanlæg, belægninger og udearealer som skitse. Prisen omfatter forbrug og vinterforanstaltninger. §1 Aftalegrundlag For aftalen gælder følgende skriftlige grund: 1. Nærværende kontrakt inkl. bilag A 2. Salgsbrochure med tilhørende bilag 3. Entreprenørens tilbud af (dato) 4. AB 92 5. Ydelsesbeskrivelse udarbejdet af XXXXXXXXX 6. Rateplan vedrørende betaling af entreprisesum I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem dokumenternes angivelser har dokumenterne – ved fortolkning – rangorden i nævnte rækkefølge. Det er aftalt, at fag/hovedentreprenøren på bygherrens vegne forestår afgrænsningen/koordineringen af arbejdsmiljøarbejdet vedrørende byggeriet. §2 Forbehold For entreprisen gælder følgende forbehold/forudsætninger: · ·

Danske Entreprenørers standardforbehold Det er ved nærværende kontrakt lagt til grund, at myndighederne ikke – jfr. Lov om forurenet jord – stiller vilkår for, eller modsætter sig opgravning og flytning af jord omfattet af entreprisen, og at myndighedernes eventuelle afgørelse herom er entreprenøren i hænde senest på det i § 4 anførte påbegyndelsestidspunkt. Denne forudsætning indebærer ingen indskrænkninger i entreprenørens rettigheder efter § 15 stk. 4 i AB 92.

Ovennævnte forbehold mv. viger dog for modstridende bestemmelser i nærværende aftaledokument og de ad § 1 nr. 1 nævnte bilag. §3 Entreprisesummen Entreprisen udføres for kr. ____________ inkl. moms. Skriver kroner Prisen er fast indtil 12 måneder regnet fra byggestart.

www.rybytorv.dk

80


§4 Tidsplan m.v. Byggetiden er fastsat til 12-20 måneder fra igangsætning af byggeriet med tillæg af 3 ugers ferie.

§5 Sikkerhedsstillelse Entreprenøren stiller arbejdsgaranti over for bygherren i henhold til AB 92 § 6. Arbejdsgaranti fastsættes til kr. xx,xx. (15 % af hovedentreprisesummen ekskl. moms) Sikkerhed stilles inden 8 arbejdsdage fra indgåelsen af nærværende kontrakt. Til sikkerhed for betaling meddeler bygherren transport i byggekredit til udbetaling ved arkitektens godkendelse af de enkelte rater. §6 Forsinkelse Ved ansvarspådragende forsinkelse af arbejdets færdiggørelsestermin, jfr. AB 92, betaler entreprenøren en bod på kr. 3.000 pr. uge pr. bolig, der ikke er klar til indflytning. Boden tillægges moms. §7 Forsikring Bygherren foranlediger entreprenøren og dennes underentreprenører medtaget som sikret på den af bygherren, i henhold til AB 92 § 8 tegnede brand- og stormskade forsikring. Der tegnes/er tegnet følgende supplerende forsikringer: Bygherre tegner All-Risk forsikring for byggeriet. §8 Kontaktpersoner og fuldmagtsforhold Kontaktpersoner, der er aftaleberettigede for nærværende entrepriseopgave: For entreprenøren: For bygherren: Ved afleveringsgennemgang af boligerne deltager køberne personligt ved egen bolig. §9 Betaling Bygherrens byggelånsgivende pengeinstitut har ret til at indtræde i kontrakten på samme vilkår som bygherren, såfremt bygherren går i betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

______________, den For entreprenøren:

For bygherren:

______________________________

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Bilag A 1.

Byggeriet er et nøglefærdigt projekt med vejanlæg, p-pladser, beplantning m.v.

2.

Entreprisen er inklusive udtørring, strøm, vinterforanstaltning m.v.

81

www.rybytorv.dk


Afgift

kr. xx

J.nr.:

08-6892-AM

Ejerlav:

xx

Matr.nr.:

xx Anmelder: Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg Tlf. 86815666

Beliggende: xx

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

BETINGET SKØDE Underskrevne Ry Bytorv A/S, CVR nr. xxxxxx, 8680 Ry

sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne

_________________________________________

den sælger tilhørende byggeret til ejerlejlighed nr.____ (del) af matr.nr. xx Siim By, Dover af areal iflg. tingbogen xx m2, med fordelingstal xx/xxxx, beliggende __________________8680 Ry. Byggeretten overdrages med andelen i grunden og den på grunden værende fælles sokkel.

VILKÅR Samtlige vilkår for overdragelsen er fastsat i den mellem parterne indgåede købsaftale af den xx, men dette dokument skal ikke være en del af det tinglyste dokument. Parterne opfordres til at gemme handelens dokumenter i minimum10 år.

1. Servitutter Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og de tidligere ejere lyst inden den xx. Med hensyn til byrder og servitutter på såvel ejerlejligheden som hovedejendommen henvises til ejendommens blad i tingbogen.

2. Overtagelse Overtagelsen finder sted xx.

www.rybytorv.dk

82


3. Købesummen Købesummen for byggeretten med andel af sokkel er aftalt til

skriver kroner xx, der berigtiges på følgende måde _________________________________ A.

Kontant udbetaling erlægges således: kontant er deponeret hos mægler for restkøbesummen har køber stillet bankgaranti

kr. kr.

KØBESUM I ALT

25.000,00

kr.

Købesummen frigives til sælger når skødet er tinglyst anmærkningsfrit. Byggeretten er ikke særskilt vurderet. Værdien af byggeretten overstiger efter sælgers bedste skøn købesummen på anmeldelsestidspunktet. Køber er forpligtet til at være medlem af „Ejerforeningen Ry Centrum“ og giver ved sin underskrift af skødet fuldmagt til sælger til at tinglyse ejerforeningens vedtægter som servitut- og pantstiftende for stort kr. 25.000,00.

4. Betingelser Nærværende skøde er betinget af at købesummen betales og af at køber samtidig indgår aftale med „Byggeforeningen Ry Torv“. Nærværende skøde er endvidere betinget af ejendommens registrering i matriklen. Når disse betingelser er opfyldte meddeler sælger endeligt skøde til køber, og parterne bemyndiger advokat Ole Dueholm, advokat Annette Sand eller advokat Hanne Fabricius-Haunstrup fuldmagt til at forsyne nærværende skøde med endelighedspåtegning, herunder til at påføre rette matrikelnummer, areal, adresse og fordelingstal.

xx, den

/

200x

Som køber: ___________________________ xx

xx, den

/

200x

Som sælger: ___________________________ xx Som tinglyst adkomsthaver meddeler undertegnede accept til at foranstående skøde kan lyses som adkomst for køber når betingelserne foran er opfyldt..

Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens/ernes myndighed, for så vidt angår sælger:

Personlig underskrift: Navn: Stilling: Bopæl:

Personlig underskrift: Navn: Stilling: Bopæl:

83

www.rybytorv.dk


TEGNINGSAFTALE for ABF RY BYMIDTE Undertegnede Navn Adresse

_______________________ _______________________ _______________________

Tlf.: E-mail

_______________________ _______________________

Tegner herved andelsbevis stort kr. ________________________ med tilknyttet ret til bolig type nr. _______________ som angivet på vedhæftede situationsplan og oversigtstegninger med tilknyttet p-plads er anvises af projektudbyder. Boligen har et bruttoareal på ________ m². Køber er bekendt med, at boligens areal er beregnet efter bekendtgørelse om bruttoarealer, dvs. at boligen er målt udvendigt, og for etagebyggeri med andel af fælles gangareal og at boligens areal først måles endeligt op når boligen er opført. Boligens areal kan afvige for sammenbyggede boliger. Budgetteret månedlig boligydelse kr. ___________ med tillæg af fællesudgifter anslået til kr. __________ Indflytning fastlægges som udgangspunkt når 75 % af boligerne er solgt, men forventet indflytning senest primo 2010. Projektudbyder kan opdele projektet i etaper. Når begge parter har underskrevet tegningstilbuddet, deponerer køber kr. 25.000 til sikkerhed for købet. Garanti eller deponeringskonto for restkøbesummen for andelsbeviset skal stilles ved påkrav fra projektudbyders advokat. Ved garantistillelse anvendes – med afvigelser - en standardgaranti udarbejdet af Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. Se brochuren side 29 – 30. Køber og dennes bank gøres opmærksom på, at sælger har valgt at fravige følgende punkter i ovennævnte standardgarantitekst: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

at projektudbyder skal fremkomme med påkrav for deponering, og at deponering skal ske pr. overtagelsesdag at der skal foreligge bekræftelse fra andelsboligforeningen og at købesummen først kan frigives, når de fornødne myndighedsgodkendelser i henhold til tegningsaftalen og entreprisekontrakten foreligger at købesummen først kan frigives, når det er dokumenteret, at alle tilslutningsafgifter mv. er betalt, og at beløbet til andelsboligforeningens rådgivere er betalt i overensstemmelse med tegningsaftalen, og at frigivelse ved misligholdelse kræver anerkendelse mv.

Baggrunden for, at projektudbyder har valgt at fravige disse betingelser, er, at det er erfaringen, at myndighedstilladelserne, faktura vedrørende tilslutningsafgifter og fra andelsboligforeningens rådgiver mv. først bliver tilgængelige flere måneder efter afleveringen af byggeriet. Projektudbyder indestår naturligvis for, at der kommer de til ibrugtagning nødvendige tilladelser, samt at tilslutningsafgifterne bliver betalt. Undertegnede andelshaver køber herved det ovenfor beskrevne andelsbevis med retten til at over-ta-ge den ovenfor beskrevne bolig. Køber har modtaget og gennemgået: 1. Brochuren „Boliger i det ny Ry - Ry Bytorv – 67 lejligheder i centrum af Ry „ med tilhørende bilag, herunder med vedtægter, materialebeskrivelse, inventarfortegnelse, erklæring om fortrydelsesret, grundejerforeningsvedtægt og udbydergaranti samt projektudviklings- og styringskontrakt, mv. 2. Boligafgiftsregning 3. Budget for fællesudgifter Der tages forbehold for de udarbejdede driftsbudgetter, da andelsboligforeningen på udarbejdelsestidspunktet endnu ikke er stiftet, da budgetterne er afhæng af foreningens fremtidige aktivitetsniveau, da andelsboligforeningens ejendommen pr. udarbejdelsestidspunktet ikke er selvstændig vurderet og da finansieringen endnu ikke er fastsat.

www.rybytorv.dk

84


Undertegnede andelshaver har gjort mig nøje bekendt med projektet, herunder: at andelsboligen er privat opført uden offentlig ydelsesstøtte, at andelsboligen er finansieret ved 25 % eget indskud og 75 % kreditforeningslån uden personlig hæftelse for andelshaveren, at nærværende aftale er bindende mig, jf. dog særskilt erklæring om fortrydelsesret, at nærværende aftale ikke kan gøres betinget fra andelshaverens side, at andelshaveren alene kan udtræde på den i tegningsbetingelserne og vedtægterne beskrevne måde, at andelshaveren er pligtig til at tage boligen i brug, når denne er indflytningsklar, samt til at betale boligydelse fra overtagelsesdatoen, at byggeriet sættes i gang, som udgangspunkt først når 75 % af andelsbeviserne er solgt, men at byggeriet på projektudbyders foranledning kan igangsættes etapevis, at aftalen er betinget af, at andelshaveren tiltræder „oplysning om fortrydelsesret“ at andelsboligforeningen omfatter ______ boliger, at aftalen er betinget af, at der opnås endelig og bindende byggetilladelse til det forudsatte byggeri, at andelsboligforeningen er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, som består af såvel andelsboligforeningen som andre ejere af ejendomme på ejendommen beliggende matr.nr. ______, Siim By, Dover, og at grundejerforeningen tilskødes og er ansvarlig for og forestår driften af fællesarealer. Undertegnede andelshaver er oplyst om: at andelshaveren alene hæfter med sit indskud og eventuelle tilkøb og pligten til at betale boligafgift og fællesudgifter, og at der ingen hæftelser er derudover, at udbyder, jf. den vedlagte udbydergaranti, garanterer for at foreningen ikke belastes af eventuelt usolgte boliger, at andelshaveren har fortrydelsesret i overensstemmelse med betingelserne anført i særskilt erklæring om fortrydelsesret, at kontantprisen på boligen fremgår af boligafgiftsberegningen udleveret af mægleren, at finansieringen endnu ikke er fastlagt, idet lånet hjemtages af andelsboligforeningen efter stiftelse, at der er anført alternativ finansieringsløsning, at arealet af de enkelte boliger fremgår af brochuren med de anførte forbehold og de til brochuren tilhørende bilag at brochuren og de tilhørende bilag er udarbejdet på grundlag af et skitseprojekt, og at ændringer derfor kan forekomme og at illustrationerne alene er vejledende for det færdige resultat, at andelshaveren har fået udleveret driftsbudget, blandt andet med oplysning om afsættelse til udvendig vedligeholdelse, at projektudbyder fordeler og p-pladserne mellem andelshaverne, at entreprenøren hæfter i 5 år for fejl og mangler i henhold til AB 92, dog således at krav jf. forældelsesloven skal være anerkendt af entreprenøren eller omfattet af retsskridt mod entreprenøren senest 3 år fra det tidspunkt, hvor andelshaveren/ andelsboligforeningen burde have opdaget forholdet/manglen. at købesummen for andelsbeviset først frigives når boligen kan overtages, og skøde til andelsboligforeningen er lyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Søberg Advokater A/S kan tiltræde nærværende tegningsaftale på vegne af andelsboligforeningen, også før andelsboligforeningen er stiftet, med den virkning, at fortrydelsesretten løber fra underskriften.

Bilag: Situationsplan og plantegninger Oplysning om fortrydelsesret Brochure m. tilhørende dokumentsamling, inventarfortegnelse og bilag Driftsbudget ……………………., den

_________________________--___

……………………., den for ABF Ry Bymidte, Ry

____________________________ Søberg Advokater A/S

85

www.rybytorv.dk


ERKLÆRING om fortrydelsesret vedrørende køb af andelsbolig i ABF Ry Bymidte, Ry Køber

____________________ ____________________ ____________________

kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af andelsbolig i ABF Ry Bymidte, Ry hvis køber opfylder samtlige de betingelser, der fremgår af dette bilag. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kap. 2 i lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og af kap. 1 A i lovbekendtgørelse af 960 af 19. September 2006 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 1. Fortrydelsesfristen Hvis køber vil fortryde sit køb, skal køber give sælger og sælgers ejendomsformidler skriftlig underretning herom inden 6 hverdage at regne fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Underretning om, at køber vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælger eller dennes ejendomsformidler inden fristens udløb. 2. Betaling af godtgørelse til sælgeren. Hvis køber vil fortryde købet, skal køber ikke betale godtgørelse. ……………………., den _________________________--___

UDBYDERGARANTI vedrørende usolgte andelsboliger og budgetoverskridelse af byggebudget for ABF RY BYMIDTE, Ry I forbindelse med opførelsen af boliger beliggende Randersvej ____ , 8680 Ry, afgiver undertegnede projektudbyder Ry Bytorv A/S, over for ABF Ry Bymidte og byggelånsgivende pengeinstitut følgende erklæring: Ry Bytorv A/S indestår for, og bærer alle udgifter, ved usolgte boliger på ibrugtagningstidspunktet, herunder for så vidt angår andelsindskud, boligafgift, renteudgifter, fællesudgifter mv. Indeståelsen forudsætter, at ABF Ry Bymidte ikke hæver boligafgiften ud over det i budgettet med de i udbudsmaterialet forudsatte lån beregnede, med mindre det er aftalt med udbyder, at Ry Bytorv A/S må benytte boliger til udlejning og udstilling efter ABF Ry Bymidte godkendelse af lejer, at ABF Ry Bymidte ikke i øvrigt foretager sådanne ændringer i projektet, at boligernes salgbarhed nedsættes, med mindre det er aftalt med udbyder, at ABF Ry Bymidte ikke ændrer på projektets finansiering, samt at ABF Ry Bymidte ikke udskifter de af selskabet valgte samarbejdspartnere, herunder entreprenør, arkitekt, pengeinstitut, realkreditinstitut mv., med mindre der mellem parterne er enighed herom. Ry Bytorv A/S garanterer og indestår for, at det samlede budget for byggeriet på kr.---_____________ overholdes, både for så vidt angår overskridelser på budgetposter samt for så vidt angår ubudgetterede udgifter. Besparelser på enkelte budgetposter udlignes således med hinanden. Viser det samlede budget et overskud, accepterer ABF Ry Bymidte at dette overskud tilfalder Ry Bytorv A/S. Garantien dækker ikke sådanne udgifter, der følger af, at ABF Ry Bymidte foretager dispositioner, der ikke er forudsat i udbuds- og budgetmaterialet. Silkeborg, den For Ry Bytorv A/S ___________________________ (formand)

For ABF Ry Bymidte _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

www.rybytorv.dk

86


VEDTÆGTER FOR ABF RY BYMIDTE, RY Navn, hjemsted og formål § 1. Foreningens navn er „ABF Ry Bymidte, Ry“.

des at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi. § 7. Stk. 1. I overensstemmelse med lov om andelsboligforeninger § 6 stk. 7 indbetales overdragelsessummen til andelsboligforeningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender, udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere.

Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. § 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommene del nr. ___ og del nr. ___ af del nr. ____ af matr.nr. ____. Siim By, Dover, fordelt med XX boliger beliggende Randersvej, 8680 Ry.

Stk. 2. Inden afregning efter 1. punktum i denne bestemmelse, skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen.

Medlemmer § 3. Stk. 1. Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor, eller som samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i andelsboligforeningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum.

Stk. 3. Dette gælder dog ikke hvis foreningen ikke har afgivet erklæring vedrørende andelen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 4 a.

Stk. 2. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Stk. 4. Til skade for den, der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for så vidt angår løbende betalinger kun indtil 1 år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, medmindre foreningen inden fristens udløb har indledt, og uden unødigt ophold fremmet retsforfølgningen eller eksklusionen af andelshaveren.

Stk. 3. Ved flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Stk. 4. Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i andelsboligforeningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende og har fået bestyrelsens tilladelse til at fremleje boligen efter vedtægternes § 12.

Stk. 5. Andelsboligforeningen er forpligtet til i henhold til § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber efter anmodning fra andelshaveren, långiveren eller udlægshaveren, uden ugrundet ophold at afgive erklæring om, hvorvidt den, som tinglysningsdokumentet vedrører, er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende bolig, medmindre erklæringen skal anvendes i forbindelse med en pantsætning, som er i strid med vedtægternes § 7, stk. 3.

Stk. 5. Første ejer af andelsbeviset til en bolig kan dog forbeholde sig at udleje boligen. Indskud, hæftelse og andel § 4.

Stk. 6. Andelsboligforeningen har endvidere pligt til at oplyse, om foreningen har stillet garanti i forbindelse med købet af den pågældende andel, og om størrelsen af det garanterede beløb.

Stk. 1. For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, der fremgår af den af medlemmet underskrevne tegningserklæring. Ind-skuddet skal betales kon--tant, idet medlemmerne dog er beretti-get til at modregne, hvad der ved stiftelsen inde-står som depositum eller forudbetaling.

Stk. 7. Andelshaverens har ret til at pantsætte sin andel.

Stk. 2. Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 16 godkendes for andel og bolig.

Stk. 8. Herudover kan overdragelse eller anden overførsel af andelen kun ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 20 til 23 i nærværende vedtægter. Stk. 9. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 5. Stk. 1. Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres andelsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Såfremt der i øvrigt skal optages lån, for hvilket medlemmerne skal hæfte solidarisk, kræver dette tilslutning fra samt-lige foreningens medlemmer.

Boligaftale § 8. Stk. 1 Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvri-ge vilkår angives.

Stk. 2. Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1. pkt., indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Stk. 2. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsam-lin-gens beslutninger.

§ 6. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, såle-

87

www.rybytorv.dk


andelsboligforeningens eventuelle udgifter til foretagelse heraf modregnes i overdragelsessummen.

Boligafgift § 9. Stk. 1. Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for alle andelshavere af generalforsamlin-gen, der ligeledes kan foretage regulering af boligaf-gif-ten for de enkelte boliger, således at det ind-byrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kom-mer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.

Stk. 4. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

Stk. 5. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. I de tilfælde, hvor der efter arbejdets udførelse gives tilladelse til ibrugtagning, skal denne ligeledes forevises bestyrelsen.

Stk. 2. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves et gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. Vedligeholdelse m.v. § 10.

Udlejning m.v. § 12.

Stk. 1. Andelshaverne har pligt til at vedligeholde boligen med maling, hvidtning og tapetsering samt til at fore-tage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejelo-ven på-hviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlings-vedtagelse er pålagt andelshaverne.

Stk. 1. En andelshaver kan helt eller delvist udleje, fremleje eller udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven, dog maksimum i 2 år til en af andelshaverens nærtstående (børn, forældre, søskende) jf. dog § 3.

Stk. 2. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

Stk. 2. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Husorden § 13.

Stk. 3. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.

Stk. 1. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold mv.

Stk. 4. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 24.

Stk. 2. Bestemmelser om husdyrhold mv. kan imidlertid kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. Stk. 3. En andelshaver har altid ret til at holde førerhund, selv om øvrige andelshavere er afskåret fra husdyrhold.

Forandringer § 11.

Overdragelse af andelen § 20.

Stk. 1. En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse.

Stk. 1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.

Bestyrelsen kan gøre indsigelse inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Stk. 2 Andelen overføres efter følgende rækkefølge. a.

Stk. 2. En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser.

b.

c.

d. Stk. 3. En andelshaver har uanset indholdet af § 11, stk. 1 og 2, ret til at installere hjælpemidler m.v. efter bestemmelserne i lov om social service. Andelshaveren skal underrette bestyrelsen, før indretningen finder sted. Bestyrelsen kan betinge indretningen af retablering ved andelshaverens fraflytning. Foretages retablering ikke, kan

www.rybytorv.dk

e.

88

Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overdragelsen sker til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- og nedstigende linje, til husstandsmedlemmer eller ved bytning. Andelshaveren kan ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen indstille sin efterføl-ger, jf. dog § 21, stk. 1 og 2, vedrørende efterlevende ægtefælle Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter anciennitet som indtegnet på venteliste. Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.


Stk. 3. Er overdragelsen sket i strid med reglerne i stk. 1 og 2, kan erhververen i stedet udnytte den brugsret, han har opnået, som lejer, i henhold til lejelovens regler herom.

lignende. Såfremt afreg-ning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Stk. 5. Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedring, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.

Stk. 4. Bestyrelsen har ingen pligt til at oprette de i stk. 2 c og d nævnte ventelister. Overdragelsessum § 15. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens regler herom.

Stk. 6. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, til-bageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

§ 16. Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en liste, udarbejdet af den fraflyttede andelshaver.

Stk. 7. Udbetaling til sælgeren af restbeløbet jfr. ovenfor, skal ske senest 4 uger efter overtagelsesdagen.

Stk. 2. Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.

§ 18. Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorfor afregning finder sted som anført i § 17.

Stk. 3. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.

§ 19. En andelshaver er uden fraflytning af boligen beret-tiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem.

Stk. 4. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisbereg-nin-gen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurde-ring er bindende for såvel andelshaveren som besty-relsen.

§ 20. Andelshaverne er bekendt med bestemmelserne om overdragelse i nærværende vedtægters § 7, herunder at långivning fra pengeinstitut eller kreditor ifølge gældsbrev kan medføre at denne kan søge sig fyldestgjort i andelsretten.

Stk. 5. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.

Dødsfald § 21. Stk. 1. Dør andelshaveren, har ægtefællen eller registreret part-ner ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

Fremgangsmåden § 17.

Stk. 2. Såfremt ægtefællen eller den registrerede partner ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har ægtefællen/den registrerede partner ret til efter reglerne i § 20 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.

Stk. 1. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsforeningens vedtægter og gyldigt energimærke til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og bud-get, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens ind--gåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indhol-det af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i lov om andelsboligforeninger og andre bolig-fælles-skaber.

Stk. 3. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge:

Stk. 2. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påteg-ning om godkendelse.

a. b. c.

Stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdra-gel-ses-aftalen skal oprettes på en standardformular.

d.

Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 1 år. Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre. Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder. Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død.

Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. Stk. 4. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver beret-tiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efter-betaling af varmeudgifter og

89

www.rybytorv.dk


Samlivsophævelse § 22.

8. 9. 10. 11.

Stk. 1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller eller registre-rede partnere er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Såfremt andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal dennes ægtefælle/ registrerede partner indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelser bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i § 20.

§ 26. Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 20 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Opsigelse § 23. Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 20 - 20 om overførsel af andel.

Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle/registreret partner eller et myndigt husstandsmedlem. De adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Eksklusion § 24. Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsretten til ophør i følgende tilfælde: 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 uger efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. Hvis en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, herunder gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af bestemmelser i foreningens husorden. Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen

Stk. 4. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan møde ved myndig fuldmægtig ved skriftlig fuldmagt, der forevises dirigenten. § 27. Stk. 1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, men stemmer 2/ 3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2. Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 20. Generalforsamling § 25.

§ 28. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Bestyrelsen § 29. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og ud-føre gene-ralforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgen-de dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisions-beretning samt godkendelse af årsregnskabet. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af bo-lig-afgiften. Forslag. Valg af formand. Valg til bestyrelsen.

www.rybytorv.dk

Valg af suppleanter. Valg af administrator. Valg af revisor. Eventuelt.

§ 30. Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 - 4 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næst-formand, kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to sup-pleanter.

90


Stk. 2. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.

Stk. 2. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele samt andelens forventede værdistigning pr. måned, indtil næste årsregnskab foreligger.

Stk. 3. Formanden vælges for et år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer, dog kun for et år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af ind-skuds-kapitalen. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste generalforsamling.

§ 35. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære gene-ralforsamling.

Stk. 5. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmed-lemmer.

Opløsning § 36. Stk. 1. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 6. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

§ 31. Stk. 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den Som dirigent

Stk. 2. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

____________________________

Stk. 3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. § 32. Stk. 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Tegningsregel § 33. Flertallet i bestyrelsen kan tegne foreningen i alle forhold. I tilfælde af stemmelighed medregnes formandens underskrift som to underskrifter. Regnskab og revision § 34. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstem--melse med god regnskabsskik og underskri-ves af en eventuelt valgt administrator og hele bestyrelsen.

91

www.rybytorv.dk


PROJEKTUDVIKLINGSOG STYRINGSKONTRAKT

Mellem undertegnede

Ry Bytorv A/S eller ordre c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A, 8600 Silkeborg (selskabet)

og medundertegnede

ABF Ry Bymidte v/formanden

(foreningen)

er der indgået følgende aftale om udvikling og styring af andelsboligprojekt Ry Bymidte, Ry. 1.

Selskabet forestår gennemførelsen af byggeprojektet i henhold til brochuren „Ry Bytorv – 67 lejligheder“, tegninger og beskrivelser for andelsboligprojektet, herunder styring af kontrakter til: a) b) c) d) e) f) g)

entreprenør arkitekt ingeniør landinspektør myndigheder forsyningsvirksomheder andre, herunder naboer, andre rådgivere m.v.

2.

Selskabet forestår løbende korrespondance, mødereferater, udarbejdelse af byggeregnskab mv.

3.

Omfattet af kontrakten er honorar til arkitekt/ingeniør, projektstyring, dokumentbehandling, landinspektør, geoteknik, miljøundersøgelser mv. Ekstraarbejder bestilt af foreningen er dog ikke indeholdt i denne kontrakt.

4.

Bestyrelsen for foreningen har den overordnede beslutningskompetence, og skal indkaldes til at træffe beslutning i det omfang, der skal træffes beslutninger af ikke uvæsentlig betydning for projektet, og som indeholder ændringer i forhold til dette.

Den samlede pris for ydelserne nævnt i kontrakten er kr. __________ med tillæg af moms kr. __________ eller i alt kr. __________________ der erlægges med kr. ___________________ ved byggeriets igangsætning. Restbeløbet erlægges med ___ månedlige rater á kr. ________________, første gang den 1. _______________ Nærværende aftale er uopsigelig i byggeperioden.

_____________, den For ABF Ry Bymidte, Ry: _____________________ (formand)

_____________________

_____________________

_____________________

_______________

_____________, den For Ry Bytorv A/S eller ordre:

_____________________

www.rybytorv.dk

92


HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Mellem

ABF Ry Bymidte, Ry c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg

som bygherre og

Som fag/hovedentreprenør er indgået nærværende entrepriseaftale om udførelse af: XX andelsboliger beliggende Randersvej, 8680 Ry. Opgavens hovedindhold beskrives: Opførelse af XX boliger på ejendommen Randersvej, 8680 Ry. Opførelsen af boligerne sker etapevis. Boligerne udføres i henhold til projekt „Boliger i det nye Ry, Ry Bytorv. Den aftalte pris indeholder ikke inventar og hvidevarer, dog leveres emhætter som en del af entreprisen. Prisen indeholder vejanlæg, kloakanlæg, belægninger og udearealer som skitse. Prisen omfatter forbrug og vinterforanstaltninger.

§1 Aftalegrundlag For aftalen gælder følgende skriftlige grund: 1. Nærværende kontrakt inkl. bilag A 2. Salgsbrochure med tilhørende bilag 3. Entreprenørens tilbud af (dato) 4. AB 92 5. Ydelsesbeskrivelse udarbejdet af XXXXXXXXX 6. Rateplan vedrørende betaling af entreprisesum I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem dokumenternes angivelser har dokumenterne – ved fortolkning – rangorden i nævnte rækkefølge. Det er aftalt, at fag/hovedentreprenøren på bygherrens vegne forestår afgrænsningen/koordineringen af arbejdsmiljøarbejdet vedrørende byggeriet. §2 Forbehold For entreprisen gælder følgende forbehold/forudsætninger: · Danske Entreprenørers standardforbehold · Det er ved nærværende kontrakt lagt til grund, at myndighederne ikke – jfr. Lov om forurenet jord – stiller vilkår for, eller modsætter sig opgravning og flytning af jord omfattet af entreprisen, og at myndighedernes eventuelle afgørelse herom er entreprenøren i hænde senest på det i § 4 anførte påbegyndelsestidspunkt. Denne forudsætning indebærer ingen indskrænkninger i entreprenørens rettigheder efter § 15 stk. 4 i AB 92. Ovennævnte forbehold mv. viger dog for modstridende bestemmelser i nærværende aftaledokument og de ad § 1 nr. 1 nævnte bilag. §3 Entreprisesummen Entreprisen udføres for kr. ____________ inkl. moms. Skriver kroner Prisen er fast indtil 12 måneder regnet fra byggestart.

93

www.rybytorv.dk


§4 Tidsplan m.v. Byggetiden er fastsat til 12-20 måneder fra igangsætning af byggeriet med tillæg af 3 ugers ferie. §5 Sikkerhedsstillelse Entreprenøren stiller arbejdsgaranti over for bygherren i henhold til AB 92 § 6. Arbejdsgaranti fastsættes til kr. xx,xx. (15 % af hovedentreprisesummen ekskl. moms) Sikkerhed stilles inden 8 arbejdsdage fra indgåelsen af nærværende kontrakt. Til sikkerhed for betaling meddeler bygherren transport i byggekredit til udbetaling ved arkitektens godkendelse af de enkelte rater. §6 Forsinkelse Ved ansvarspådragende forsinkelse af arbejdets færdiggørelsestermin, jfr. AB 92, betaler entreprenøren en bod på kr. 3.000 pr. uge pr. bolig, der ikke er klar til indflytning. Boden tillægges moms. §7 Forsikring Bygherren foranlediger entreprenøren og dennes underentreprenører medtaget som sikret på den af bygherren, i henhold til AB 92 § 8 tegnede brand- og stormskade forsikring. Der tegnes/er tegnet følgende supplerende forsikringer: Bygherre tegner All-Risk forsikring for byggeriet. §8 Kontaktpersoner og fuldmagtsforhold Kontaktpersoner, der er aftaleberettigede for nærværende entrepriseopgave: For entreprenøren: For bygherren: Ved afleveringsgennemgang af boligerne deltager andelshaverne personligt ved egen bolig. §9 Betaling Bygherrens byggelånsgivende pengeinstitut har ret til at indtræde i kontrakten på samme vilkår som bygherren, såfremt bygherren går i betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

______________, den For entreprenøren:

For bygherren:

______________________________

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Bilag A 1. Byggeriet er et nøglefærdigt projekt med vejanlæg, p-pladser, beplantning m.v. 2. Entreprisen er inklusive udtørring, strøm, vinterforanstaltning m.v.

www.rybytorv.dk

94


Afgift kr. J.nr.:

6892-AM

Ejerlav: xx Ejerlejl.nr.: Matr.nr.: xx Anmelder: Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg Tlf.: 86 81 56 66

Beliggende: xx

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENLIGGJORT

BETINGET SKØDE Underskrevne Ry Bytorv A/S CVR nr. xxx sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne ABF Ry Bymidte c/o Søberg Advokater A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg den sælger tilhørende ubebyggede sokkelgrund del nr. x af matr. nr. xxx Siim By, Dover, beliggende 8680 Ry. Ejendommen overdrages som den nu er og forefindes og af køber beset, uden ansvar for sælger, idet bemærkes, at sælger er ansvarlig for, at der kan opføres den bebyggelse, som køber påtænker at opføre indenfor de økonomiske rammer, som er bekendt af både køber og sælger. Sælger er forpligtiget til at bære omkostningerne ved eventuelle usolgte andelsboliger, herunder indskud, boligafgift og fællesudgifter, indtil disse er solgt til tredjemand, idet sælger dog er berettiget til at foretage udlejning, alt i henhold til den mellem parterne indgåede aftale i „udbydergaranti“. Sælger bærer eventuelle ekstraordinære omkostninger ved forurening eller funderingsomkostninger. Sælger påtager sig i øvrigt ansvaret for, at de i byggebudgettet angivne byggeomkostninger overholdes, ligesom sælger påtager sig ansvaret for, at byggebudgettet i det hele taget overholdes, dog bortset fra sådanne ændringer, som køber måtte ønske indføjet i byggeriet. Med hensyn til byrder og servitutter på ejendommen henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køber respekterer de servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykningen. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår:

1. Overtagelsen finder sted xx.xx.xxxx, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers regning og risiko. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 2. Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køber beset, idet sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at al gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning, i det omfang det ikke er indeholdt i budgettet for det påtænkte byggeri, at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen, 3. Købesummen er aftalt til kr. xx,00, Skriver kroner xx xx/100

95

www.rybytorv.dk


Der betales kontant pr. overtagelsesdagen. 4. Køber er ansvarlig for, at alle ydelser på overtagne prioriteter, ejendomsskatter mv., som forfalder efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og dette gælder, uanset om opkrævningskortene måtte lyde på købers eller sælgers navn. Opmærksomheden henledes på, at dette også er tilfældet, selvom køber ikke har modtaget opkrævninger. 5. Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. 6. Udgifterne til oprettelse af nærværende skøde bæres af sælger. Udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift betales af køber. Beløbet er indkalkuleret i et samlet byggebudget. Sælger alene betaler omkostningerne ved ejendommens frigørelse for pantegæld, der er køber uvedkommende. 7. Nærværende skøde er fra sælger side betinget af, at købesummen betales som ovenfor anført. Når betingelser er opfyldte, meddeler sælger endeligt skøde til køber og parterne bemyndiger ved sin underskrift på nærværende betingede skøde advokat Ole Dueholm, advokat Hanne Fabricius-Haunstrup eller advokat Annette Sand fuldmagt til på sine vegne at underskrive endeligt skøde, når betingelserne herfor foreligger, herunder påtegne skødet med hensyn til evt. regulering af købesummen samt påføre rette matr.nr., areal og adresse. 8. Under henvisning til sommerhusloven erklærer køber, at ejendommen er erhvervet i øjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1, idet ejendommen er erhvervet med henblik på opførelse af boliger for medlemmerne af ABF Ry Bymidte m.v. 9. Da ejendommen ikke er særskilt ejendomsvurderet, erklærer parterne at værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet efter parternes bedste skøn udgør kr. xx,xx. Som køber: ____________, den for ABF Ry Bymidte _____________________ (formand)

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Som sælger: ________________, den For Ry Bytorv A/S _____________________ Som tinglyst adkomsthaver meddeler undertegnede accept til at foranstående skøde kan lyses som adkomst for køber når betingelserne foran er opfyldt.

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger: Navn: Stilling: Bopæl: Sign:_____________________________

www.rybytorv.dk

Navn: Stilling: Bopæl: Sign:_____________________________

96


VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RY BYTORV Navn, hjemsted og formål § 1.

budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 1. Grundejerforeningens navn er „Grundejerforeningen Ry Bytorv“. Stk. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Skanderborg Kommune. Stk. 3. Grundejerforeningens formål er at administrere fællesarealer samt arealer tilknyttet dette, herunder samt p-pladser, jf. i øvrigt lokalplanens bestemmelser og Skanderborg kommunene’s forskrifter for grundejerforeningens virke, alt beliggende på matr.nr._______, Siim By, Dover, beliggende _________________, 8680 Ry, som vederlagsfrit tilskødes grundejerforeningen.

Forslag § 5. Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Medlemskab og hæftelse §2.

Ekstraordinær generalforsamling § 6.

Stk. 1. Medlemmer er enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr. ______, Siim By, Dover. Stk. 2. Medlemmerne kan ikke udtræde af grundejerforeningen. Stk. 3. Medlemmerne hæfter i forhold til antal boliger uanset om boligen er en andelsbolig, et parcelhus eller anden ejerbolig.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Generalforsamling § 3. Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed. Stk. 4. Til beslutninger om køb og salg af fast ejendom, væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/ 3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stemmeret og fuldmagt § 7. Stk. 1. Hver boligenhed har én stemme. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller grundejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil. Stk. 3. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Stk. 4. Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. bolig.

Ordinær generalforsamling § 4.

Dirigent og referat § 8.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse. 5. Forslag, jf. § 5. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen. Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens medlemmer § 9. Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 eller 6 medlemmer foruden formanden. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter. Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er kun grundejerforeningens medlemmer og medlemmernes ægtefæller/samlevere. Stk. 3. Formanden er på valg hvert år og vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne for 1 år, så

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Årsregnskab og

97

www.rybytorv.dk


bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alle. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens forpligtelser § 10. Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af grundejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommen, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at bidrag til grundejerforeningen betales. Tegningsret § 11.

Når det begæres af mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, og regnskabet påtegnes af revisor. Årsregnskab § 13. Stk. 1. Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægterne) § 20.

Revision § 12.

Stk. 1. Nærværende vedtægter begæres hermed tinglyst servitut- og pantstiftende for kr. 15.000,00 pr. boligenhed forud for al pantegæld i matr.nr. ___________________ Siim By, Dover, dog undtaget den i den tinglyste vedtægt for „Ejerforeningen Ry Centrum“s sikkerhed der kommer forud herfor, samt enhver udstykning heraf til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som grundejerforeningen måtte få hos et medlem.

Stk. 1. Grundejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling, den __________________

Stk. 1. Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af bestyrelsen.

www.rybytorv.dk

98


99

www.rybytorv.dk


Hjemmeside På projektets hjemmeside www.rybytorv.dk vil købere og andre interesserede til enhver tid kunne følge med i projektets udvikling, idet hjemmesiden vil blive løbende opdateret i takt med at projektet gennemføres, herunder med oplysning på status på salg af boliger mv.

Samarbejdspartnere Grafisk design Rønnex Kommunikation, Marselisborg Havnevej 381, 8000 Århus C Arkitekt Ry By Arkitekter ApS, Bakkelyvej 2, 8680 Ry Landskabsarkitekt H.P. Kofoed Hansen og Jørgen Nielsen, Torvegade 20, 7100 Vejle Ingeniør Søren Jensen A/S, Papirfabrikken 20, 8600 Silkeborg Projektadvokat Søberg Advokater A/S, Torvet 1A, 8600 Silkeborg Inventar og hvidevarer HTH Køkkenforum A/S, Nørrevænget 3, 8600 Silkeborg Mægler Home Ry, Randersvej 1, 8680 Ry, tlf. 86 89 21 00

www.rybytorv.dk

100

Ry Bytorv  
Ry Bytorv  

Nyt bolig projekt ved Ry bytorv

Advertisement