Page 1

C a s a F

Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra syd / 05.11.2012

Syd Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra nord / Malling 05.11.2012

Malling

Syd Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra nord / Malling 05.11.2012

Aarhus


Malling Malling

CasaF 2

KrekĂŚrvej


By CasaF


Malling

F a s Ca

CasaF 4

KrekĂŚrvej


Aarhus

CasaF By CasaF


CasaF 6

KrekĂŚrvej


Indholdsfortegnelse Forord

s. 8

Hvad er CasaF ?

s. 10

MALLING

s. 12

Beliggenhed

s. 14

Arkitekten

s. 16

Boligerne

s. 18

Konstruktioner og Materialer

s. 26

Inventar

s. 28

Hvidevarer

s. 30

Ændringer og tilvalg

s. 34

Køb af bolig

s. 36

aflevering af bolig

s. 40

forsikringer

s. 42

Energi og energimærkning

s. 44

Forsyning og renovation

s. 48

Tidsplan

s. 50

Forbehold

s. 51

Rettigheder

s. 56

Boligløsninger

By CasaF


FORORD I denne brochure udbyder CasaF et nyt boligprojekt med fritliggende villaer i Malling, syd for Aarhus.

boligerne skal opfylde den moderne families krav til minimal vedligeholdelse.

Bebyggelsen består af 19 to-plans boliger på 204 m2, der alle er nyopførte og opfylder 2012-krav til isolering og energi, samtidig med at det har været for øje, at

CasaF 8

Boligerne udbydes som ejerboliger. Boligerne, materialer, købsmåde og dokumenter beskrives i denne brochure.

Krekærvej


Købsaftaler, tegningsaftaler, lokalplan, grundejerforeningsvedtægter mv. kan ses på www.casaf.dk. Projektet er i Casa Basic produktlinjen.

By CasaF


HVAD ER CASAF ? CasaF udbyder boliger primært i Østjylland, Trekantområdet og på Østsjælland Boligerne udbydes altid med gode beliggenheder.

CasaF udbyder nyopførte boliger i moderne arkitektur. CasaF konceptet er udviklet af advokat Jon Søberg fra Silkeborg, der igennem 25 år har været rådgiver på udviklingen af ca. 2.000 boliger. CasaF har 2 produktlinjer, Casa Basic og Casa Futura. Casa Basic er kendetegnet ved at være en arkitekttegnet bolig, og samtidig være en prisfornuftig bolig med et godt udstyrsniveau. Casa Futura er baseret på et højere niveau i design og udstyr, og er en bolig for den køber, der ønsker at ofre lidt mere på den indvendige del af boligen.

CasaF er ikke en entreprenørvirksomhed. CasaF antager efter projektets art entreprenører, der tidligere har udvist tillid og godt samarbejde. Dernæst er det et krav fra CasaF, at entreprenørerne har udført fornuftigt byggeri, og ikke mindst at de afleverer i henhold til aftale samt udbedrer eventuelle mangler hurtigt og effektivt. Køber opfordres til at læse denne brochure nøje igennem, inden køber beslutter sig for en CasaF bolig. Brochuren er en vigtig del af aftalegrundlaget.

Alle boligerne i denne brochure opføres efter Casa Basic konceptet.

Arkitekt - Arkitekthuset, Silkeborg Arkitekt - Arkitekthuset, Silkeborg

CasaF 10

Krekærvej


Udpluk af opførte projekter / Casa Futura

Arkitekt - Mads Thuesen-Møller, Aabenraa

Arkitekt - Aarstiderne, Silkeborg

Arkitekt - Friis & Moltke, Aarhus

Arkitekt - Seier & Sølvsten, Aarhus

Arkitekt - Friis & Moltke, Aarhus

By By Soeberg CasaF


MALLING Malling er beliggende i den sydlige del af Aarhus Kommune, med kort afstand til havet og Norsminde strand. Til trods for den korte afstand til Aarhus ligger Malling i landlige omgivelser med masser af muligheder for friluftsaktiviteter.

CasaF 12

Der er indkøbsmuligheder i Malling, og Odder Banen gør det muligt at komme til Aarhus centrum på kort tid uden at skulle bekymre sig om parkeringmuligheder.

Krekærvej


By CasaF


BELIGGENHED Malling er en by 12,5 km syd for Aarhus. Byens navn stammer helt tilbage fra det oldnordisk og betyder ’stedet med stenet bakke’, hvilket også kendetegner byen og dens jorde. Byen er centreret omkring en bakke hvorpå Malling Kirke ligger.

CasaF 14

Byen fungerer som et selvstændigt område i Aarhus kommune, der bl.a. rummer indkøb (SuperBrugsen og City Kiosken), skole (3. – 9. klasse med i alt 597 elever), SFO (med i alt 300 børn fra 0. – 4. klasse), biograf, dyrehospital, apotek, idrætshal (Egelund Idrætsanlæg) og kirke (Malling Kirke, et levende sted med en mangfoldighed af arrangementer og aktiviteter, der bl.a. tæller filmeftermiddage).

Krekærvej


Trafikalt ligger Malling i kort afstand fra motorvejssystemet og med blot 12,5 km til Aarhus centrum, har man stadigvæk byen ret tæt på. Mulighederne for at komme til Aarhus centrum uden bil er gode. Odderbanen stopper i byen og går om dagen 2 gange i timen. Herudover går bus nr. 100 også til Aarhus med jævne mellemrum.

Krekærvej er beliggende i det sydlige Malling i et nyere boligområde under kraftig udbygning. Boligerne er højt beliggende til et grønt område.

By CasaF


ARKITEKT

CasaF 16

Krekærvej


”Boligerne i bebyggelsen Malling Syd er udarbejdet med kravet om at skabe optimale rammer for en familiebolig, en bolig med god plads til trivsel og velvære.

De enkelte rums opbygning og placering underbygger oplevelsen af huset der virkeliggør ideen om den ideelle bolig til den moderne familie.

Boligen er tænkt udført med kvalitets materialer der er valgt med omhu og ønsket om at udvikle en sund og praktisk bolig, alle de valgte materialer er gedigne og funderet i mange års erfaring inden for boligbyggeri.

Bebyggelsens med de sammenbyggede punkthuse skaber en arkitektonisk helhed i høj kvalitet således at området vil fremstå som en elegant bebyggelse med grønne områder og gode friarealer.

Det arkitektoniske udtryk er skabt med basis i arkitekt firmaets Seier+Sølvsten A/S ´s grundlæggende tradition om håndværksmæssig høj kvalitet og reelle tekniske løsninger der ikke er baseret på kortsigtet stilretninger.

Det er arkitektfirmaets ideologi der er grundlæggende for udformningen af hele bebyggelsen”

Den arkitektoniske behandling af rummene og dagslyset indfald i huset tilfører rummene en kvalitet og bidrager til en god kontakt til omgivelserne.

- Kaare Sølvsten

By CasaF


Boligerne

Beliggenhedsplan

Nord CasaF 18

KrekĂŚrvej


Boligerne opføres i 2 etager på 204 m2. Alle boligerne har i stueetagen entre, kontor/værelse, bryggers, gæstetoilet og stue-køkken-alrum. På 1. sal har boligerne 4 værelser, walk-in og 2 badeværesler. Boligerne har typebetegnelsen CB 204. CB står for Casa Basic. Boligerne opfylder 2012-kravene til energi og isolering, samtidig med at man har haft for øje at imødekomme den moderne families krav til lave vedligeholdelsesudgifter.

I skel mellem boligerne plantes bøgehæk og der lægges 10 m2 fliser (30x30 cm) ved terrasse, fra vej til indgang lægges fliser (30x30 cm) i bredden 120 cm, og der lægges fliser (30x30 cm) i carport og depot/skur. De øvrige arealer tilsås med græs. Indretningsplaner kan ses her i brochuren, planer i mål 1-100 kan ses på www.CasaF.dk. Se mere detaljeret materialebeskrivelse på www.CasaF.dk.

På billedet til venstre er beliggenhedsplanen vist. Beliggenhedsplanen er udformet, således at der er taget mest muligt hensyn til solindfald, ugenerede uderum, og at der er mulighed for at opholde sig udendørs på begge sider af boligen. Veje belægges med asfalt eller belægningssten, og fællesarealer tilsås med græs. Boligerne leveres færdige og indflytningsklare med integreret carport og depot/ skur i forbindelse med carporten. Ydervæggene er isolerede og behandlet med netpudsløsning. Indervæggene er krederede og malerbehandlede. Lofterne er betonelementer i stueetagen i hvid, på 1. sal gipsplank i hvid. Skur udføres i malerbehandlet træ, sort.

Boligløsninger By CasaF


Boligerne Plantegninger Stueplan

wc

wc

4 m2

4m2

stue

bryggers

35 m 2

stue

bryggers

35 m 2

5m2

5 m2

wc

wc

4 m2

4m2

hall

9 m2

kontor

5

9 m2

m2

stue

bryggers

35 m 2

køkken

hall

7 m2

skur

garage

12m2

hall

7m2

9 m2

17 m 2

skur

5 m2

5 m2

garage

12 m 2

kontor

bryggers

35 m 2

køkken

17 m 2

skur

stue

5m2

kontor

hall

7 m2

9 m2

5 m2

j

stueplan 91,9m 2 / 1:100 køkken

garage

12m2

beliggende NORD for vejwc 2

12 m 2

hall

bryggers

10 m 2

5 m2

garage 17 m 2

køkken

bryggers 5 m2

garage

wc

17 m 2

4 m2

12 m2

CasaF 20

4 m2

køkken

12 m2

17 m 2

stueplan 91,9m 2 / 1:100

wc

17 m 2

garage

12 m 2

garage

4m

køkken

køkken

17 m 2

wc

4 m2

køkken 12 m 2

skur

Krekærvej

5 m2

kontor 8 m2

bryggers 5 m2

hall

10 m 2

bryggers 5 m2


køkken

garage

12m2

wc

4 m2

køkken

17 m 2

garage 17 m 2

12 m 2

beliggende NORD for vej

stueplan 91,9m 2 / 1:100

bryggers 5 m2

garage 17 m 2

garage

wc

17 m 2

4 m2

køkken 12 m2

all

wc

4 m2

køkken 12 m 2

m2

hall

bryggers

10 m 2

5 m2

garage

bryggers 5 m2

17 m 2

skur

5 m2

skur stueplan 91,9m 2 / 1:100 5 m2

kontor

kontor

8 m2

8 m2

stue

34 m 2

wc

beliggende SYD for vej

stue

34 m 2

stueplan 91,9m 2 / 1:100

4 m2

NB: Boligens areal fastsættes efter udvendige mål, jf. bekendtgørelse om beregning af boliger og erhvervslokaler hall

10 m 2

bryggers 5 m2

By CasaF


Boligerne Plantegninger 1. sal

wc

wc

4 m2

4m2

stue

bryggers

35 m 2

stue

hall værelse

værelse 2 13 mskur

9 m214 m 2

5

køkken

kontor soveværelse 7 m2

hall værelse

værelse

9 m 2 14 m 2

14 m 2

køkken

8 m2

17 m 2

5 m2

8 m2

17 m 2

ovenlys

walk-in

walk-in

5 m2

5 m2

2 bad værelse 91,9m / 1:100 stueplan

bad

værelse 12 m 2

14 m 2

gang

garage

12 m 2

ovenlys

j

soveværelse

13 m 2

m2

gang

garage

12m2

bryggers

35 m 2

5m2

6 m2

12 m 2

6 m2

bad

6 m2

beliggende NORD for vej

garage

wc

17 m

4 m2

køkken

4 m2

køkken

12 m2

12 m 2

hall

bryggers

10 m 2

5 m2

værelse 13 m 2

CasaF 22

1.sal 112m 2/ 1:100

wc

2

bad

bad

7 m2

værelse

5 m2

skur

5 m2

kontor 8 m2

walk-in 4 m2

13 m 2

Krekærvej

bryggers 5 m2

bad

7 m2

bad

5 m2

walk-in 4 m2


værelse 12 m 2

bad

værelse

6 m2

12 m 2

bad

6 m2

bad

6 m2

wc

beliggende NORD for vej

1.sal 112m 2/ 1:100

4 m2

bryggers 5 m2

all

værelse

m2

13 m 2

bad

bad

7 m2

5 m2

værelse 13 m 2

bad

bad

7 m2

5 m2

walk-in garage 17

walk-in

4 m2

m2

4 m2

ovenlys

ovenlys

gang

gang

10 m2

stueplan 91,9m 2 / 1:100

værelse 14 m 2

wc

beliggende SYD for vej

værelse 13 m 2

10 m2

soveværelse 14 m 2

værelse 14 m 2

værelse 13 m2

soveværelse 14 m 2

1.sal 112m 2/ 1:100

4 m2

NB: Boligens areal fastsættes efter udvendige mål, jf. bekendtgørelse om beregning af boliger og erhvervslokaler hall

10 m 2

bryggers 5 m2

By CasaF


Boligerne

Facade

Boligerne opføres med ensidig taghældning, hvide facader og flotte elementer af træ. Vinduer er træ-alu.

Boliger beliggende NORD for vejen / facader 1:100 / 05.11.2012

CasaF 24

Krekærvej


Syd Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra nord / Malling 05.11.2012

By CasaF


konstruktioner og materialer Byggematerialer

Boligerne udvendigt

Boligerne opføres på stribefundamenter og isoleret terrændæk på kapillart lag der sikrer mod opstigende fugt.

Boligerne opføres som enkeltliggende villaer.

Materialerne, der bliver anvendt i boligerne, er kort beskrevet her.

Termoblokken Dato 05.11.2009

Side 6

Kun 40 cm!

ark forenes alle ny nergibyggeri.

r bragt helt ned e til, at cm og samtidig U-værdi.

Boligerne er opført af H+H blokke. Produktet består af porebeton udvendigt og indvendigt med isolering i mellem. Udvendigt vil blokkene blive armeret med fibernet og hvidpudset. Yderligere information kan ses på www.hplush.dk. Tagkonstruktionen er en isoleret trækonstruktion, der på undersiden er beklædt med gipsplank. På oversiden er tagkonstruktoinen med fugtbestandigt krydsfiner påsvejset 2 lag fiberpap. Vinduerne på boligerne er hvidmalet træ indvendigt og med en sort alu-kapsel udvendigt. Boligerne indvendigt I alle boligtyperne er gulvene i stueetagen opvarmet med gulvvarme. Entre, bryggers og toilet er belagt med klinker, og øvrige rum i stueetagen er belagt med træ. Øvrige rum på 1. sal er belagt med træ. Opvarmning ved radiatorer. Badeværelset på 1. sal opvarmes med gulvvarme.

U-værdi 0,13!

13 W/m²k gør il alle former eri på

okken har en

Konstruktionsmæssigt kan boligerne beskrives således i hovedtræk:

12,5 cm 10,0 cm 17,5 cm

Til alt byggeri!

kelig kan energioptimere bygninger væsentligt og stadig opnå ligeså mange er helt nyt i dansk byggeskik.

40 cm mulighed for at konvertere alle traditionelle ydervægge til på hverken sokkel, tag eller bebyggelsesprocenten.

blokken giver, er en gevinst for alle byggeriets parter. moblokken åbner mange nye muligheder for byggeriet. og erhvervsbyggeri som spændende liebhaverboliger.

CasaF 26

www.hplush.dk Krekærvej


Termoblokken Teknisk information

H+H Danmark A/S — Saralyst Allé 40 — DK-8270 Højbjerg — Telefon 70 24 00 50 — Fax 70 24 00 51 — www.HplusH.dk

By CasaF


INVENTAR

CasaF 28

Krekærvej


Inventar i køkken og badeværelser leveres af HTH Køkkenforum. Øvrigt inventar er tilkøb. Køber kan i samarbejde med leverandøren HTH Køkkenforum, selv designe sit individuelle køkken. Der er valgt et køkken i produktlinien KP, som ses på de viste modelbilleder Ved tilkøb opnår køberen en særlig CasaF rabat på 20 % af vejledende udsalgspriser på alle HTH og uno form produkter hos HTH Køkkenforum. Det skal bemærkes, at køber ikke kan flytte købet til anden leverandør grundet de særlige aftaler, der består mellem HTH Køkkenforum og CasaF. En specifikation af inventaret kan ses på www.CasaF.dk, eller kan rekvireres hos ejendomsmægleren. I det omfang køber ønsker ændringer, skal det ske med respekt for bærende konstruktioner og tekniske installationer.

By CasaF


HVIDEVARER - ALTERNATIV A Til alle boligtyperne er der søgt at indkøbe og levere et sæt hvidevarer, der opfylder de flestes ønsker. Hvidevarer leveres af Scandomestic, og konceptet fra leverandøren indebærer, at det ikke er muligt at foretage ændringer i leverancen, til gengæld er der tale om et prisfornuftigt produkt.

Ønsker køber andre hvidevarer, kan dette kun ske ved at fravælge hele hvidevareløsningen, og køber vil få godtgjort den besparelse, som CasaF får ved ikke at skulle levere hvidevarer.

Specifikationen på hvidevarerne ses nedenfor.

Energiklasse Emalje Ovnfunktioner Ovn størrelse, ltr. Varmluftsovn Ringvarmelegeme Timer Teleskop udtræk Aftagelig ovnlåge Fuld glas i låge Funktionslampe Grill effekt, watt Nederste varmelegeme effekt, watt Øverste varmelegeme effekt, watt Varmluft effekt, watt Dimensioner, HxBxD, mm. Indbygningsmål, HxBxD, mm.

CasaF 30

A Sort 9 57 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2250 1000 900 2300 595x595x550 580x560x550

Facettekant, 4 sider Induktion zoner Børnesikring Timer Booster Kogezone cm/ forrest venstre, watt Kogezone cm/ bagerst venstre, watt Kogezone cm/ forrest højre, watt Kogezone cm/ bagerst højre, watt Indbygningsmål, BxDxH, mm. Tilslutning, V/hz. Totaleffekt, watt

Nej 4 Ja 4 4 x booster 21,0 2300 18,0 2300 21,0 2300 16,0 2000 560x490x64 240/50 7200

Emfang, cm. 60 Ja Udtrækningsmodel Udførelse Hvid/Stål 2x40 watt Belysning, watt Ja/2 Indbygget motor Metal filter Ja Sugestyrke, m3/hr 440 m3 Regulering trin 3 Nej Timer Slider Betjening Lydniveau max, dB(A) 65 db (a) 230/50 Spænding, V/hz. Dimensioner, HxBxD, mm. 175x600x280

Krekærvej

Kombiskab Køle/frys Nettoliter køl, ltr. Nettoliter frys, ltr.. Justerbare sikkerhedsglashylder Vendbar dør Indfrysningskapacitet, kg. Energiforbrug pr. år, Kw. Energiforbrug pr. døgn, Kw. Energiklasse Produktmål, HxBxD, cm. BIC 330

Ja Ja 190 78 4 Ja/Højre 3,5 281 0,75 A+ 177x54x55


Type Energiklasse Opvaskeevne Tørreevne Kuverter Energiforbrug pr. vask, Kw Årligt energiforbrug, Kw Vandforbrug pr. opvask, ltr. Årligt vandforbrug, ltr. Lydniveau, dB(A) Programmer Elektronisk LED Forskudt start Temperaturer Aquastop Spænding, V/hz. Produktmål, HxBxD, cm. Indbygningsmål, HxBxD, cm.

Fuldintegreret A A A 12 1,05 231 13 2860 45 6 Ja Ja 24 timer 40;55;65 Ja 230/50 82/88x59,5x54 82/88x59,5x54

Kondenstørretumbler Energiklasse Programmer Kapacitet, kg. Tromlestørrelse, ltr. Rustfri tromle Elektronisk tørring Tørring på tid, min. Lys i tromle Lugeåbning, cm. Udskudt start, timer Vendbar dør Produktmål, HxBxD, cm.

Ja C 15 6 116 Ja Ja 120 Ja 36/30 1-24 Ja 85x59,5x62

Frontbetjent Type Energiklasse A A Vaskeevne B Centrifugeringsevne 15 Programmer 1200/1400 Centrifugering, omdr. 5,5 Kapacitet, kg. Energiforbrug pr. vask, Kw. 1,045 Vandforbrug pr. vask, ltr. 59 148 Vasketid (max), min. Ja Elektronisk styring Rustfri tromle Ja Lugeåbning, cm. 30 1-24 Udskudt start, timer Produktmål, HxBxD, cm. 85x59,5x60

By CasaF


HVIDEVARER - ALTERNATIV B Hvidevarerne i alternativ B leveres af Siemens. Hvidevarene er et tilbud til køberen, som der vil have lidt mere, og derfor ønsker mere luksuriøse hvidevarer til madlavningen mv. Atlernativ B leveres mod en merpris

Model: ET651EE11E

  

 ## "" &' $"( ")) *"# ")# ## & ()

 D '4 '&'2 D 5 '&'2 D 

Model: HB301E1S

• # )  * + ,$% !-./  + ,%% !-./ • • • • • • • • • • •

' &0 !'  1*2 3$ 1* ''4 5 ' ' 6 *! 1*! 178*'2 97'*2 5'2 :'*8&* 2 :;1 (&' <&'** ' 6 7 #$ => * '  <& ' * ?' &'* '! , 6 =>2 0 &0  @ A > 78*'  !!. B!' ! ! 02 C 1  '& 

CasaF 32â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

#"

' 8 B'' * 0 8 0  E.0 2 + D D 9/ 6$676%$ D 63 D 66 F*!02  6%6 D 6%6 D 6"@ <*E.>742 ' C&''' B' " ..& !H 9'' ?' ?' !'! * !' +!/ 

, $ ! * +' .**/ 3$ #  '!' . !H <  97:'*2 ! 178*'2 :'72 !!. ' 5'2 :'*8&* <&'*! *  !' ! ' '&  ?! ' E!' >2 CB ( &0 +E/  ,

Model: ET651EE11E

$ %  #"

* ' +!-/ 7 *  ,@% * *!! +!-/ 7 * G ,$% ! ! * ! +-/ 3 ! +/ 3 ! +:/ ## 7#" ! + H/ 3 I 6 !& E.*! ! 4

 

+& , )"( ## ""

 

/*&00 ## )"" "1"

 

 D ? 2 D ;*!'&

/%2 #" $  #"

) "1"  

 D S'!!2 D 

- .#). & () #"

F*!' C ! ' !'! 8 0  &* ! ! ' '' 2 !' 9 8 36% B'! , M8. â&#x20AC;˘ C'&'E ' &0 '  "  3 $ "7  3 $ "7#7 &0 '! , ' '! 3

â&#x20AC;˘ (! <& ' !4* *.  +/  &- +6 +/ # NF' !/ <*E.> ' E â&#x20AC;˘ :&&!'! E.0 2 + D D â&#x20AC;˘ .' . 9/ "6 D 63 D "% # D $ - &'& â&#x20AC;˘  &0 &*! 6%# !'  &' !' ! â&#x20AC;˘ B'2 

F*!02  6, D 6%# D 6## E!*' â&#x20AC;˘ < '! +!/ $, ;*!'&  â&#x20AC;˘ * +!/ @, J K#6%#  !  F'E ' !&' &' ! ! '2 '  J K % % -! *!2 H &0 ?! ' E!' >2 :9 3E L $ %  #"

! ! * ! +-/ 33 ! +:/ ## 7#" ! + H/ 6 I 3

Model: LI16030SD

KrekĂŚrvej

<& *! ?! ' E!' >2 :9 ( &0 +E/  , E.0 2 + D D 9/ ## D D #@ OO2 ##$ !-.80 â&#x20AC;˘ !' F*!0  + D D 9/ 6" D &'* 2 !' ' ' (97 &' â&#x20AC;˘ ! !6%@ D #@ ' % â&#x20AC;˘ * +!/  , ! #6 â&#x20AC;˘ . C& !' ! !!. ' 2 .' .44* ' â&#x20AC;˘ " . '' .' .   ' !. â&#x20AC;˘ !B'! ' * * * + 8./  ' !* &0 .4*2 *. * â&#x20AC;˘ E & D 

B'! ' * * E!*' (9 ! â&#x20AC;˘ + 8./ #6 QQQQ  %" . â&#x20AC;˘ ' '& # J (K "6 C* ' 2(8(# '*' ! ' â&#x20AC;˘ *& 9' ' **' +/ # â&#x20AC;˘ R '' '** â&#x20AC;˘  !'&'E $ ! &, $ %  #"

# â&#x20AC;˘ 1&'  ' < * ! #6  !*2+-/ .'  D â&#x20AC;˘ ' &' !  .4* ' +/ '2 â&#x20AC;˘ 44* ' ! +:/ ## 7#" â&#x20AC;˘ ( .4. 2 ' ! + H/ 6 !& E.*! ! 4 '' &   !'

Model: KG36VVI30
34',5 /

 

6"( 76"#)"# & ()  

'& ! 

 

84 &,3 0"#)"#

Model: SN45D800SK

&' !/J K$# V*'&7 #2 8&' !' ! J K$ 74 !' J K$ 3" ?' ' 8&' !' ! J K$ <.  &' !' ! J K$ 3  0

;*'  T' 7 C* B'! ' * ' +/ 3 ;*' !!  .4 +!/ 3, * +!/ @, < * ! +-/ #" ! +/  ! +:/ ## 7#" ! + H/ 6 I 3 ( &0 +E/ $ , !& E.*! ! 4 ( ' ' ' +E/ " ( &0 *' ' +E/ $ !4* ' T'

$ %  #"

' &'E  # ! !' 7 -

## ""

 

8 441,3 /

 )

Model: WM14E163DN

â&#x20AC;¢ !' O2 < â&#x20AC;¢ U * &' L! 6 =>

 ' 8 #% !-. +' &0 #@ â&#x20AC;¢ 6 &'  $ =>2 ' 36=>2 L! 6 =>2 F' "6=>2 ! â&#x20AC;¢ # ''!* â&#x20AC;¢ ('* "@ +/  &â&#x20AC;¢  V*'7 2  â&#x20AC;¢ 94  '' â&#x20AC;¢ < ' 2 32 % â&#x20AC;¢ W &' 0 ! â&#x20AC;¢   â&#x20AC;¢ ' !*  â&#x20AC;¢ 44* ' !* â&#x20AC;¢ !!* *!* â&#x20AC;¢ '*  â&#x20AC;¢ !'! !! â&#x20AC;¢ ! ! !' ' ' â&#x20AC;¢ ! ! !' ' ' & â&#x20AC;¢   2 7'  ! â&#x20AC;¢ 'V*'& â&#x20AC;¢ 0 X â&#x20AC;¢ B!' ! ! â&#x20AC;¢ '   ' â&#x20AC;¢ !' ;* 08&D

## ""

9 #"

1&' !  :'* +/ ,@ 8 0  ' &&' 5 &&' B*. !&' 9!' â&#x20AC;¢ C'&'E $ ! !' !! â&#x20AC;¢ !' OO

4 * '' &' +/ â&#x20AC;¢ B'! ' E* .' . " ,8 @6 â&#x20AC;¢ 'FE 7  & ' &' &!

4 &0 &*! @6 ' ! *', &0 &*! 6%@ â&#x20AC;¢ &E'&' *&( 6G2 BD2 578.0' ! ' !8! 9 &0 &*! 6$

â&#x20AC;¢ *E.>7' 'C2 ! ' !2 EFE2 &FE 9 0 % ' +/ â&#x20AC;¢ F'   66 â&#x20AC;¢ !  !' B* E..4 +/ @6 â&#x20AC;¢ B'*'! B'! ' E..4 +/ @$6 â&#x20AC;¢ !*! B* E. +/ 3 â&#x20AC;¢ 5''E! B'! ' E. +/ 3 â&#x20AC;¢ E *02 . *' @ = 0 ! E. +/ 6$

9 #"

 8 0  0

4 * '' &' +/ @# F*!0 +/ @"@ D 3 D 6% +!/ $$, â&#x20AC;¢ C'&'E $ ! < * ! +-/ # â&#x20AC;¢ !'  ! +/  â&#x20AC;¢ * $ ! * !' " 8 7 , # !-. 7 % *I  ! +:/ ## 7#" 8 7 ,%# !-. 7 3 * ! + H/ 6 97  *! '' , B 7 ?! ' E!' >2 â&#x20AC;¢:9 ':' 9 L '  ' ( &0 +E/ 3 , â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ &' 4 ' ' &' :' !  â&#x20AC;¢ <' !02 'C '8'' !' . 9517<E2 ! ! *! 9.  . â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ (  2 . 4  .0 ' ! !' <* +/ 66 !2 & % * &' * â&#x20AC;¢

4* 4 â&#x20AC;¢ (0 !* 2 .4. . $ %  #"

â&#x20AC;¢  .4 B!  CE &*!'  -B"3 9 !'&'E ! * ' !4 '&' * . 7 - +# 8 8>/ $, ! !' 7 +# 8 8>/ OO * 0 +!-80/ 7 +# 8 8>/ %$ !* *!! ' 7 +# 8 8>/ , !*  7 ' 7 +# 8 8>/ ,@$ :'* 0 +80/ +# 8 8>/  63 Y !'  E* B'! ' E* .' .

Model: WT44C101DNJ -K V*'&7 #262 8' !' ! J -K % ! &' ' !' ! J -P%$63 <. ' !' !

By CasaFJ -K# B ' ! 8' E , J -K# 6 .4 !! *! !*


ÆNDRINGER OG TILVALG I CasaF konceptet har køber mulighed for at få indflydelse på den indvendige indretning i egen bolig, dog med respekt for bærende konstruktioner, installationer mv. Udvendigt er det fastlagt i lokalplanen, at boligerne skal fremstå ensartede for at give et arkitektonisk helhedspræg i bebyggelsen. Køber har mulighed for at designe boligen indvendigt med hensyn til gulve,

CasaF 34

vægfarver, belægninger i badeværelse og på toilet, inventar og lignende. Ændringerne kan være forbundet med omkostninger. Såfremt dette er tilfældet afregner køber selv med leverandører og entreprenør. Ønsker køber at foretage ændringer i inventaret, skal det ske ved et møde hos inventarleverandøren. Her kan de ønskede ændringer aftales. Der skal blot tages højde for de tekniske installationer.

Krekærvej


Køberen bliver under alle omstændigheder kontaktet af inventarleverandøren. CasaF anvender i projektet HTH som inventarleverandør, da producenten har et meget bredt program af kvalitetsprodukter, som køberen kan vælge imellem. For så vidt angår ændringer udover inventar, så foregår dette på et møde, som entreprenøren indkalder til.

Køber gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ændringer og tilvalg afregnes direkte med leverandørerne og entreprenøren. Det er ikke muligt at foretage ændringer, før boligen er købt og handlen er endelig.

By CasaF


KØB AF BOLIG

- Hvordan købes boligen

Underskriften på købsaftalen kan ske hos ejendomsmægleren. Boligen kan efter aftale med ejendomsmægleren reserveres i få dage med henblik på at afklare finansiering og lign. Ejendomsmægleren indhenter underskrift fra sælger. Aftalen er endelig, når købers fortrydelsesfrist er udløbet. Der er fra sælgers side det generelle forbehold for købsaftalens indgåelse, at der skal sælges 5 boliger i samme række, førend byggeriet opføres, idet det ikke er muligt at opføre rækkevillaer enkeltvis.

CasaF 36

Efter fortrydelsesfristens udløb, deponeres udbetaling på kr. 50.000,- på konto angivet af ejendomsmægler, samt garanti på restbeløbet stilles fra købers bank overfor Casaf. Beløbet der er indbetalt til ejendomsmægler, er en del af den samlede købesum, og modregnes ved betaling af købesummen. Beløbet er dækket af ejendomsmæglerens lovpligtige garantiforsikring. Såfremt projektet ikke igangsættes, tilbagebetales beløbet. Købsaftale kan ses og gennemgås på www.CasaF.dk, eller kan udleveres af ejendomsmægleren.

Krekærvej


På hjemmesiden findes ligeledes grundejerforeningsvedtægter, detaljeret materialebeskrivelse, inventarfortegnelse mv.

Det betyder, at køber allerede ved møde hos ejendomsmægleren kan få afklaret, om det er muligt at få finansieret boligkøbet.

Denne brochure og alle dokumenter er en del af aftalegrundlaget, og skal derfor gennemgås nøje, inden køber underskriver købsaftalen.

Køber gøres opmærksom på, at ejendomsmægleren ikke kan give endeligt tilsagn angående finansieringen, tilsagnet gives af BRF Kredit. Køber kan blot hurtigt få en klar fornemmelse af, om det er muligt at få finansieret købet.

Boligkøb finansieres typisk med et realkreditlån på 80 % af købesummen samt egenfinansiering eller boliglån i et pengeinstitut for den resterende del af købesummen.

Til brug for kreditvurderingen skal køber medbringe seneste årsopgørelse fra Skat og lønafregninger for de 3 seneste måneder.

CasaF kan i samarbejde med BRF Kredit tilbyde at finansiere boligkøbet op til 95 %.

Finansieringen vil bestå af 80 % realkreditlån og 15 % lån over 25-30 år.

By CasaF


Køb af bolig

- Hvordan betales boligen

- Fortrydelsesfrist

Der skal stilles garanti for købet af boligen. Garantien ”Vejledende standardgarantitekst ved nybyggeri” stilles via den garantiformular, der er udarbejdet i samarbejde mellem Advokatrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Byggeri, Finansrådet, og Realkreditrådet. Det er en garantiformular som alle pengeinstitutter kender.

Meddelelsen skal dog af bevismæssige årsager være skriftlig.

Boligen skal først betales på overtagelsesdagen. Restkøbesummen deponeres således i sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen.

Efter at sælger har tiltrådt købsaftalen, har køber en omkostningsfri fortrydelsesfrist på 6 hverdage, inden for hvilken periode køber kan meddele ejendomsmægleren, at køber alligevel ikke ønsker at gennemføre aftalen. Der kræves ikke angivelse af nogen årsag.

- Bindingsperiode/garantiperiode

Da det er forventeligt, at alle de udbudte boliger ikke sælges på en gang, er det nødvendigt med en bindingsperiode. Det vil sige en periode, hvor køber er bundet, indtil det er afklaret, hvornår betingelserne for at sætte byggeriet i gang, er opfyldt. Bindingsperioden er 6 måneder fra købet af boligen er endelig og fortrydelsesfristen er udløbet. Garanti ”Vejledende standardgarantitekst ved nybyggeri”

CasaF 38

Krekærvej


skal være gældende til den forudsatte overtagelsesdag med tillæg af 6 måneder.

- Skatter og afgifter/skattemæssige forhold

Når de betingelser, som sælger har stillet, jf. købsaftalen, er opfyldt, får køber meddelelse om, at byggeriet sættes i gang. Køber vil ligeledes få meddelelse om, at byggeriet sættes i gang, såfremt sælger vælger at igangsætte byggeriet, uden at de af sælger stillede betingelser er opfyldt.

Der skal betales ejendomsskat (grundskyld) til kommunen, og den anslåede ejendomsskat fremgår af salgsopstillingen. Skatten betales normalt 2 gange årligt.

Det skal bemærkes, at meddelelse om at byggeriet sættes i gang ikke nødvendigvis betyder, at byggeriet går i gang rent fysisk, idet der kan være en projekteringsperiode, ligesom der kan hengå tid med at få en byggetilladelse. Køber vil i bindingsperioden, og efter at sælger har meddelt at byggeriet går i gang, blive holdt løbende orienteret.

Det er væsentligt at have styr på skatter og afgifter ved et boligkøb.

En boligejer beskattes endvidere af værdien af at eje den bolig, som man bor i. Denne skat kaldes ejendomsværdiskat, og indgår normalt som en post i din årsopgørelse fra skat, og får derfor også betydning for din økonomi. Såfremt køber overtager boligen i sidste kvartal af året, beregnes der ikke ejendomsværdiskat for det kommende år, men først for året efter, i henhold til de gældende regler.

By CasaF


AFLEVERING AF BOLIG

- Mangler ved boligen

For så vidt angår fejl og mangler ved inventar og hvidevarer er det leverandørerne, der har ansvaret herfor. Der gælder for køber en 2 årig reklamationsfrist i forhold til leverandøren af hvidevarer og inventar.

Det kan være en vandlås, der ikke er spændt ordentligt, det kan være et stænk maling på gulvet, en låge der ikke er justeret ordentligt, en dør der binder eller lignende.

- Rengøring

Der er mangler ved alle nyopførte boliger, men normalt er der tale om små mangler.

Det væsentlige er, at der er tale om små mangler, og at de udbedres straks. Forinden afleveringen af boligen gennemgår entreprenøren boligen for mangler, og denne sørger for at disse mangler udbedres.

Boligen er rengjort ved afleveringen, men ikke nødvendigvis således at den er umiddelbar indflytningsklar, idet det sjældent er tilstrækkeligt at rengøre en nyopført bolig en gang, da der ofte stadig hænger ”flyvestøv” i boligen. Køber må derfor påregne en lettere rengøring inden indflytning.

Ved afleveringen af boligen gennemgår entreprenøren og køber denne sammen. Ved gennemgangen udfærdiges en mangelsliste, og med mindre der er tale om forhold, der kræver en særlig undersøgelse eller leverandørmangler, sørger entreprenøren for at få manglerne udbedret inden 14 dage efter overtagelsen af boligen. Såfremt køber efter indflytningen opdager forhold, der kræver udbedring, kan køber stadig og indtil 5 år efter afleveringen, reklamere over disse forhold. Køber skal være opmærksom på, at der kan opstå et bevismæssigt problem, f.eks. i relation til ridser på overflader, gulve, vægge, låger mv., idet disse ridser kan være opstået i forbindelse med eller efter indflytningen i boligen. Bortset fra fejl og mangler der er konstateret i forbindelse med afleveringen af boligen, samles disse op ved 1 og 5 års gennemgang. Køber indkalder entreprenøren til gennemgang, skriftligt inden fristens udløb med en liste over eventuelle mangler.

CasaF 40

Krekærvej


”Husk selv at anmelde evt. fejl og mangler”

By CasaF


FORSIKRINGER

CasaF 42

Krekærvej


- Byggeskadeforsikring

Boligen er dækket af en byggeskadeforsikring. Forsikringen er tegnet i et anerkendt forsikringsselskab, og dækker de væsentlige bygningsdele og væsentlige byggeskader i 10 år fra aflevering af boligen. Det er forventningen, at boliger der er dækket af en byggeskadeforsikring, vil have et fortrin, når boligen evt. videresælges, frem for boliger uden denne forsikring.

- Bygningsforsikring

Der gøres opmærksom på, at køber er forpligtiget til at tegne bygningsforsikring, inklusiv brand, der er gældende fra og med overtagelsesdagen.

By CasaF


ENERGI OG ENERGIMÆRKNING Med stadig stigende energipriser bliver den enkelte brugers bevidsthed omkring energiomkostninger et mere og mere afgørende faktum i forbindelse med et boligkøb. For at kunne sammenligne forskellige boligers energiforbrug, er der indført lovpligtig energimærkning. Energimærkningen angiver varmeforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Energimærket fortæller om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren er kold eller mild. På Energitjenestens hjemmeside, www.energitjenesten.dk kan forbrugeren finde information under temaet ”Energimærkning af bygninger”.

CasaF 44

Krekærvej


På Energitjenestens hjemmeside har forbrugeren ligeledes mulighed for at læse om de forskellige energikarakter (A-G), som boligen kan blive vurderet til. Boliger der opføres efter 1. februar 2011 skal bygges, så de opfylder kravene til energikarakteren A2, jf. Energitjenestens fakta vedrørende ”Energimærkning af nybyggeri”. ”Brugte” boliger vil, selvom de er relative nye, have vanskelig ved at opnå en høj energiklassificering. Dette gælder selv om, der er foretaget betydelige ekstra energiforanstaltninger, da det er vanskeligt efterfølgende at isolere grundigt nok. Der er derfor næppe tvivl om, at stigende energipriser vil få større indflydelse i forbindelse med beslutningen om et boligkøb.

By CasaF


ENERGI OG ENERGIMÆRKNING Fra Energitjenestens hjemmeside skal citeres følgende:

Boligerne i denne brochure leveres med lovpligtig energimærke, og opfylder kravene i energiklasse A2.

”3 hurtige pointer: • Et godt energimærke er et ligeså godt salgsargument som god beliggenhed. • Energimærkningsrapporten indeholder konkrete forslag til energispareaktiviteter, der kan betale sig. • Energisparende foranstaltninger er ofte én af de mest rentable ejendomsforbedringer, man kan foretage sig.”

CasaF 46

Krekærvej


)DNWD$UN )DNWD$UN

(QHUJLP UNQLQJDIE\JQLQJHU (QHUJLP UNQLQJDIE\JQLQJHU

(QHUJLP UNHWVJ\OGLJKHG (QHUJLP UNHWVJ\OGLJKHG

(QHUJLP UNQLQJDIQ\E\JJHUL (QHUJLP UNQLQJDIQ\E\JJHUL (QHUJLP UNQLQJDIQ\E\JJHULHUORYSOLJWLJW6LGHQMDQXDUVNDOHQODQJU NNHQ\HE\JQLQJHU (QHUJLP UNQLQJDIQ\E\JJHULHUORYSOLJWLJW6LGHQMDQXDUVNDOHQODQJU NNHQ\HE\JQLQJHU KDYHIRUHWDJHWHQHQHUJLP UNQLQJLQGHQGHWDJHVLEUXJ(QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQXGDUEHMGHVSn KDYHIRUHWDJHWHQHQHUJLP UNQLQJLQGHQGHWDJHVLEUXJ(QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQXGDUEHMGHVSn EDVLVDIHQE\JQLQJVJHQQHPJDQJRJHQHQHUJLUDPPHEHUHJQLQJ5HJOHUQHJ OGHUIRUHQIDPLOLHKXVH EDVLVDIHQE\JQLQJVJHQQHPJDQJRJHQHQHUJLUDPPHEHUHJQLQJ5HJOHUQHJ OGHUIRUHQIDPLOLHKXVH VRPPHUKXVHÁHUIDPLOLHKXVHE\JQLQJHUWLOKDQGHOVHUYLFHDGPLQLVWUDWLRQRJRIIHQWOLJHE\JQLQJHU VRPPHUKXVHÁHUIDPLOLHKXVHE\JQLQJHUWLOKDQGHOVHUYLFHDGPLQLVWUDWLRQRJRIIHQWOLJHE\JQLQJHU 5HJOHUQHJ OGHULNNHIRULQGXVWULPYRJIRUE\JQLQJHUPHGHWDUHDOGHUHUPLQGUHHQGP 5HJOHUQHJ OGHULNNHIRULQGXVWULPYRJIRUE\JQLQJHUPHGHWDUHDOGHUHUPLQGUHHQGP )RUPnOPHGHQHUJLP UNQLQJHQ )RUPnOPHGHQHUJLP UNQLQJHQ )RUPnOHWPHGHQHUJLP UNQLQJHUDWHQHUJLIRUEUXJHWLQ\RSI¡UWHE\JQLQJHUVNDOUHGXFHUHV6DPWLGLJ )RUPnOHWPHGHQHUJLP UNQLQJHUDWHQHUJLIRUEUXJHWLQ\RSI¡UWHE\JQLQJHUVNDOUHGXFHUHV6DPWLGLJ HUHQHUJLP UNQLQJHQHQNRQWURODIDWE\JJHULHWOHYHURSWLOE\JQLQJVUHJOHPHQWHWVNUDY HUHQHUJLP UNQLQJHQHQNRQWURODIDWE\JJHULHWOHYHURSWLOE\JQLQJVUHJOHPHQWHWVNUDY (MHUDIE\JQLQJHQInU²VDPPHQPHGHQHUJLP UNHW²HQUDSSRUWGHUEHVNULYHUE\JQLQJHQV (MHUDIE\JQLQJHQInU²VDPPHQPHGHQHUJLP UNHW²HQUDSSRUWGHUEHVNULYHUE\JQLQJHQV HQHUJLP VVLJHWLOVWDQG3nUDSSRUWHQVIRUVLGHHUHQHUJLP UNHWWU\NW HQHUJLP VVLJHWLOVWDQG3nUDSSRUWHQVIRUVLGHHUHQHUJLP UNHWWU\NW

(QHUJLP UNQLQJHQ (QHUJLP UNQLQJHQ %\JKHUUHHMHUVNDOV¡UJHIRUDWHWFHUWLÀFHUHWHQHUJLP UNQLQJVÀUPDXGDUEHMGHUHQHQHUJLP UNQLQJ %\JKHUUHHMHUVNDOV¡UJHIRUDWHWFHUWLÀFHUHWHQHUJLP UNQLQJVÀUPDXGDUEHMGHUHQHQHUJLP UNQLQJ QnUE\JJHULHWHUI UGLJW(MHUVNDOGHUHIWHUIUHPVHQGHHQHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQVDPPHQPHGVLQ QnUE\JJHULHWHUI UGLJW(MHUVNDOGHUHIWHUIUHPVHQGHHQHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQVDPPHQPHGVLQ I UGLJPHOGLQJWLONRPPXQHQVWHNQLVNHIRUYDOWQLQJ6DPWLGLJVNDOGHUWLONRPPXQHQLQGVHQGHVHQ I UGLJPHOGLQJWLONRPPXQHQVWHNQLVNHIRUYDOWQLQJ6DPWLGLJVNDOGHUWLONRPPXQHQLQGVHQGHVHQ HUNO ULQJRPDWE\JJHULHWHURSI¡UWLKHQKROGWLOE\JJHORYHQVRJE\JQLQJVUHJOHPHQWHWVEHVWHP HUNO ULQJRPDWE\JJHULHWHURSI¡UWLKHQKROGWLOE\JJHORYHQVRJE\JQLQJVUHJOHPHQWHWVEHVWHP PHOVHURJDWGHQIRUQ¡GQHGRNXPHQWDWLRQYHGUWHNQLVNHIRUKROGHUYHGODJWHUNO ULQJHQ PHOVHURJDWGHQIRUQ¡GQHGRNXPHQWDWLRQYHGUWHNQLVNHIRUKROGHUYHGODJWHUNO ULQJHQ 5HJLVWUHULQJDIHQHUJLP UNHW 5HJLVWUHULQJDIHQHUJLP UNHW (QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQLQGEHUHWWHVHOHNWURQLVNWLO6HNUHWDULDWHWIRU(QHUJLHIIHNWLYH%\JQLQJHURJ (QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQLQGEHUHWWHVHOHNWURQLVNWLO6HNUHWDULDWHWIRU(QHUJLHIIHNWLYH%\JQLQJHURJ RSEHYDUHVKHULPLQLPXPnU+HUVDPOHVRJUHJLVWUHUHVUDSSRUWHUQHVnLQIRUPDWLRQHUQHNDQKHQWHV RSEHYDUHVKHULPLQLPXPnU+HUVDPOHVRJUHJLVWUHUHVUDSSRUWHUQHVnLQIRUPDWLRQHUQHNDQKHQWHV IUHPLJHQ5DSSRUWHUQHYLOHIWHUKnQGHQEOLYHJMRUWWLOJ QJHOLJHSnZZZEROLJHMHUGN IUHPLJHQ5DSSRUWHUQHYLOHIWHUKnQGHQEOLYHJMRUWWLOJ QJHOLJHSnZZZEROLJHMHUGN (QHUJLP UNQLQJVÀUPDHWVNDORSEHYDUHUDSSRUWHQLP UNHWVJ\OGLJKHGVSHULRGHGRJPLQLPXPnU (QHUJLP UNQLQJVÀUPDHWVNDORSEHYDUHUDSSRUWHQLP UNHWVJ\OGLJKHGVSHULRGHGRJPLQLPXPnU

(UHQHUJLP UNHWXGDUEHMGHWHIWHUVHSWPHQLQGHQGHQIHEUXDUJ OGHUGHWLnU (UHQHUJLP UNHWXGDUEHMGHWHIWHUVHSWPHQLQGHQGHQIHEUXDUJ OGHUGHWLnU +YLVHQHUJLP UNHWHUXGDUEHMGHWHIWHUGHQ\HUHJOHUGHUWUnGWHLNUDIWSUIHEUXDUJ OGHU +YLVHQHUJLP UNHWHUXGDUEHMGHWHIWHUGHQ\HUHJOHUGHUWUnGWHLNUDIWSUIHEUXDUJ OGHU HQHUJLP UNHWLnU6nIUHPWGHUYHGHQHUJLP UNQLQJHQLGHQWLÀFHUHVEHVSDUHOVHUPHGHQWLOEDJHEH HQHUJLP UNHWLnU6nIUHPWGHUYHGHQHUJLP UNQLQJHQLGHQWLÀFHUHVEHVSDUHOVHUPHGHQWLOEDJHEH WDOLQJVWLGXQGHUnUGHUWLOVDPPHQXGJ¡UPHUHHQGDIHQHUJLIRUEUXJHWQHGV WWHVJ\OGLJKHGHQ WDOLQJVWLGXQGHUnUGHUWLOVDPPHQXGJ¡UPHUHHQGDIHQHUJLIRUEUXJHWQHGV WWHVJ\OGLJKHGHQ WLOnU+YLVE\JQLQJHQV OJHVHOOHUOHMHVXGLQGHQIRUGHQQHSHULRGHVNDOGHUDOWVnLNNHIRUHWDJHVHQ WLOnU+YLVE\JQLQJHQV OJHVHOOHUOHMHVXGLQGHQIRUGHQQHSHULRGHVNDOGHUDOWVnLNNHIRUHWDJHVHQ Q\HQHUJLP UNQLQJ Q\HQHUJLP UNQLQJ (QHUJLP UNHWPLVWHUVLQJ\OGLJKHGQnUGHU QGUHVY VHQWOLJWSnE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJHIRUKROG (QHUJLP UNHWPLVWHUVLQJ\OGLJKHGQnUGHU QGUHVY VHQWOLJWSnE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJHIRUKROG 'HWNDQHQWHQY UHLIRUELQGHOVHPHG 'HWNDQHQWHQY UHLIRUELQGHOVHPHG HQRPE\JQLQJGHUHUVnRPIDWWHQGHDWGHQNDQVDPPHQOLJQHVPHGQ\E\JJHUL HQRPE\JQLQJGHUHUVnRPIDWWHQGHDWGHQNDQVDPPHQOLJQHVPHGQ\E\JJHUL  QGULQJHUVRPLY VHQWOLJJUDGIRUULQJHUE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJH\GHHYQH  QGULQJHUVRPLY VHQWOLJJUDGIRUULQJHUE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJH\GHHYQH

(QHUJLP UNHWVEHW\GQLQJ (QHUJLP UNHWVEHW\GQLQJ

(QHUJLP UNHWKDUIRUVNHOOLJHY UGLHUDIK QJLJW (QHUJLP UNHWKDUIRUVNHOOLJHY UGLHUDIK QJLJW DIKYRUVWRUWGHQSnJ OGHQGHE\JQLQJVHQHUJLIRU DIKYRUVWRUWGHQSnJ OGHQGHE\JQLQJVHQHUJLIRU EUXJHUEOHYHWEHUHJQHWWLODWY UH EUXJHUEOHYHWEHUHJQHWWLODWY UH (QHUJLP UNHWÀQGHVLNDWHJRULHUQH$%²WLO* (QHUJLP UNHWÀQGHVLNDWHJRULHUQH$%²WLO* KYRU*VWnUIRUPHJHWK¡MWHQHUJLIRUEUXJ KYRU*VWnUIRUPHJHWK¡MWHQHUJLIRUEUXJ 3UIHEUXDUJ OGHUI¡OJHQGH 3UIHEUXDUJ OGHUI¡OJHQGH $JLYHVWLOHQE\JQLQJGHURYHUKROGHUNUDYHQHWLO $JLYHVWLOHQE\JQLQJGHURYHUKROGHUNUDYHQHWLO /DYHQHUJLNODVVH /DYHQHUJLNODVVH $JLYHVWLOHQE\JQLQJGHURSI\OGHUJ OGHQGH $JLYHVWLOHQE\JQLQJGHURSI\OGHUJ OGHQGH NUDYWLOQ\E\JJHUL NUDYWLOQ\E\JJHUL %WLO*UHSU VHQWHUHUHQJUDGXHULQJPHGK¡MHUH %WLO*UHSU VHQWHUHUHQJUDGXHULQJPHGK¡MHUH HQHUJLIRUEUXJHQGGHWJ OGHQGHE\JQLQJVUHJOH HQHUJLIRUEUXJHQGGHWJ OGHQGHE\JQLQJVUHJOH PHQW PHQW  +RYHGSDUWHQDIGHE\JQLQJHUGHUHUE\JJHWI¡U +RYHGSDUWHQDIGHE\JQLQJHUGHUHUE\JJHWI¡U DSULOIRUYHQWHVDWOLJJHLNDWHJRULHUQH&WLO DSULOIRUYHQWHVDWOLJJHLNDWHJRULHUQH&WLO * *

3ULVHQIRUHQHQHUJLP UNQLQJ 3ULVHQIRUHQHQHUJLP UNQLQJ 3ULVHQIRUHQHUJLP UNQLQJDIPLQGUHE\JQLQJHUHUXQGHUODJWQRJOHPDNVLPDOSULVHUVRPHUIDVWODJWDI 3ULVHQIRUHQHUJLP UNQLQJDIPLQGUHE\JQLQJHUHUXQGHUODJWQRJOHPDNVLPDOSULVHUVRPHUIDVWODJWDI (QHUJLVW\UHOVHQ3ULVHUQHIDVWO JJHVIRUHWnUDGJDQJHQLMDQXDUPnQHGKYHUWnU (QHUJLVW\UHOVHQ3ULVHUQHIDVWO JJHVIRUHWnUDGJDQJHQLMDQXDUPnQHGKYHUWnU 6H\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUSnZZZEROLJHMHUGNHQHUJLPDHUNHSULV 6H\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUSnZZZEROLJHMHUGNHQHUJLPDHUNHSULV 3ULVHUQHJ OGHUIRUHQIDPLOLHKXVHRJÁHUIDPLOLHKXVHRSWLOP)RUVW¡UUHE\JJHULHUHUKYHUYVRJ 3ULVHUQHJ OGHUIRUHQIDPLOLHKXVHRJÁHUIDPLOLHKXVHRSWLOP )RUVW¡UUHE\JJHULHUHUKYHUYVRJ HWDJHHMHQGRPPHPYVNDOGHULQGKHQWHVSULVIRUHQHUJLP UNQLQJDIGHQSnJ OGHQGHE\JQLQJ HWDJHHMHQGRPPHPYVNDOGHULQGKHQWHVSULVIRUHQHUJLP UNQLQJDIGHQSnJ OGHQGHE\JQLQJ )RUGLVVHE\JQLQJHUHUGHWDOWVnPDUNHGVSULVHQGHUHUJ OGHQGH )RUGLVVHE\JQLQJHUHUGHWDOWVnPDUNHGVSULVHQGHUHUJ OGHQGH

+XVNDW +XVNDW

(QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQE¡UEHWUDJWHVVRPHWVW\NNHY UGLSDSLUGHUVNDOJHPPHVVDPPHQPHG (QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQE¡UEHWUDJWHVVRPHWVW\NNHY UGLSDSLUGHUVNDOJHPPHVVDPPHQPHG %%5PHGGHOHOVHQ'HWHUQHPOLJHQJRGLGpDWJHPPH(QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQ'HQLQGHKROGHU %%5PHGGHOHOVHQ'HWHUQHPOLJHQJRGLGpDWJHPPH(QHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQ'HQLQGHKROGHU HQJUXQGLJEHVNULYHOVHDIE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJHWLOVWDQG'HQHUHWJRGWVDOJVDUJXPHQWKYLVGX HQJUXQGLJEHVNULYHOVHDIE\JQLQJHQVHQHUJLP VVLJHWLOVWDQG'HQHUHWJRGWVDOJVDUJXPHQWKYLVGX VNDOV OJHHOOHUXGOHMHE\JQLQJHQIRULUDSSRUWHQNDQN¡EHUHOOHUOHMHUO VHRPGHHQHUJL VNDOV OJHHOOHUXGOHMHE\JQLQJHQIRULUDSSRUWHQNDQN¡EHUHOOHUOHMHUO VHRPGHHQHUJL XGJLIWHUGHUNDQIRUYHQWHVDWY UHLE\JQLQJHQ6DPWLGLJJLYHUHQHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQQRJOH XGJLIWHUGHUNDQIRUYHQWHVDWY UHLE\JQLQJHQ6DPWLGLJJLYHUHQHUJLP UNQLQJVUDSSRUWHQQRJOH JRGHUnGRPKYRUGDQHQHUJLIRUEUXJHW\GHUOLJHUHNDQQHGV WWHV²RJLNNHPLQGVWRPKYRUVWRUGLQ JRGHUnGRPKYRUGDQHQHUJLIRUEUXJHW\GHUOLJHUHNDQQHGV WWHV²RJLNNHPLQGVWRPKYRUVWRUGLQ HJHQLQYHVWHULQJYLOY UH HJHQLQYHVWHULQJYLOY UH 0nJHUQHFLWHUHVPHGNLOGHDQJLYHOVH 0nJHUQHFLWHUHVPHGNLOGHDQJLYHOVH

 

0DUWV 0DUWV 0% 0%

<GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ <GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ 'XNDQO VHPHUHRP(QHUJLP UNQLQJVRUGQLQJHQIRUE\JQLQJHUSn(QHUJLWMHQHVWHQVKMHPPHVLGH 'XNDQO VHPHUHRP(QHUJLP UNQLQJVRUGQLQJHQIRUE\JQLQJHUSn(QHUJLWMHQHVWHQVKMHPPHVLGH ZZZHQHUJLWMHQHVWHQGNHOOHUSn(QHUJLVW\UHOVHQVKMHPPHVLGHZZZHQVGN ZZZHQHUJLWMHQHVWHQGNHOOHUSn(QHUJLVW\UHOVHQVKMHPPHVLGHZZZHQVGN /LVWHQRYHUHQHUJLNRQVXOHQWHUÀQGHVRJVnSnKMHPPHVLGHQZZZPDHUNGLQE\JQLQJGN /LVWHQRYHUHQHUJLNRQVXOHQWHUÀQGHVRJVnSnKMHPPHVLGHQZZZPDHUNGLQE\JQLQJGN /RYQURPIUHPPHDIHQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHUµ%HNHQGWJ¡UHOVHRPHQHUJLP UNQLQJDI /RYQURPIUHPPHDIHQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHUµ%HNHQGWJ¡UHOVHRPHQHUJLP UNQLQJDI E\JQLQJHUµQUDIVDPWQUDINDQÀQGHVSnDGUHVVHQZZZUHWVLQIRGN E\JQLQJHUµQUDIVDPWQUDINDQÀQGHVSnDGUHVVHQZZZUHWVLQIRGN %\JQLQJVUHJOHPHQWHW%5ÀQGHVSnKMHPPHVLGHQZZZE\JQLQJVUHJOHPHQWHWGN %\JQLQJVUHJOHPHQWHW%5ÀQGHVSnKMHPPHVLGHQZZZE\JQLQJVUHJOHPHQWHWGN 0nJHUQHFLWHUHVPHGNLOGHDQJLYHOVH 0nJHUQHFLWHUHVPHGNLOGHDQJLYHOVH

 

By CasaF

0DUWV 0DUWV 0% 0%


FORSYNING OG RENOVATION - Forsyning

- Renovation

Elforsyning leveres af Østjysk Energi. Installation og tilslutningsafgifter er inkluderet i prisen på boligen.

Forsyningen kan kontaktes på tlf.: 87 44 11 44 og på mail: kundeserviceaffald@aarhus.dk

Varmeforsyning leveres i form af fjernvarme fra Affaldsvarme Aarhus. Installation og tilslutningsafgifter er inkluderet i købesummen for boligen.

Køber skal selv anskaffe sig renovationsbeholdere hos kundeservice, der har åbningstiderne: mandag-fredag, kl. 08.00-15.00.

Vandforsyning leveres af Mårslet vandværk. Installation og tilslutningsafgifter er inkluderet i købesummen for boligen. Fra overtagelsesdagen betaler køber direkte til forsyningsselskaberne. Signalforsyning leveres ikke af CasaF. Køber opfordres til selv at undersøge og vælge mellem de muligheder, der er i området. Boligen leveres med tomrør i stue, køkken-alrum samt i hvert værelse.

CasaF 48

Krekærvej


By CasaF


TIDSPLAN Gennemførelsen af et byggeri af denne størrelse er relativt komplekst.

Når de tekniske rådgivere er færdige med at udarbejde projektet, skal dette godkendes ved bygningsmyndigheden på kommunen.

Projektet der danner grundlag for udbuddet af boligerne, er et skitseprojekt. Den egentlige projektering sker sideløbende med udbuddet. Arkitekt og ingeniør projekterer byggeriet, det vil sige de udarbejder nødvendige tegninger og beregninger, herunder detaljer af byggeriet til entreprenøren.

Bygningsmyndigheden gennemgår projektet med henblik på at afklare, om byggeriet opfylder lovgivningens og lokalplanens krav. Bygningsmyndigheden videresender det til en række afdelinger på kommunen i en intern høring, såsom vejafdelingen, forsyningsafdelinger, planafdelingen mv.

I samme forløb udvælges de materialer, der både arkitektonisk og funktionelt passer til byggeriet.

Det kan derfor på forhånd være svært at fastlægge en præcis afleveringsdato, om end det for alle parter er vigtigt at få denne dato fastlagt.

Der kan i dette forløb opstå behov for tilretninger af projektet, og det er primært derfor, at der i denne brochure er taget et såkaldt skitseforbehold.

Det forventes, at de første 5 boliger kan afleveres den 1. april 2013.

CasaF 50

Krekærvej


FORBEHOLD Der er for projektet et skitseforbehold gældende, ligesom der gælder et forbehold vedrørende visualiseringer.

Noget af det anvendte billedmateriale er modelfotos, det vil sige at der ikke er tale om konkrete visualiseringer, men fotos der viser materialer og design.

For begge forbehold gælder det, at projektet på tidspunktet for udarbejdelsen af brochuren, er på et skitseniveau. Det vil sige at arkitekter, ingeniører og myndighederne endnu ikke i detaljen har forholdt sig til tegninger og beregninger. Køber skal derfor være opmærksom på, at der undervejs i denne proces kan ske nødvendige tilpasninger og tilretninger, uden at projektet eller boligerne overordnet set ændrer sig.

Brochuren er udarbejdet i november 2012, og tager derfor udgangspunkt i de på dette tidspunkt gældende regler og lovgivning.

By CasaF


Malling Malling

CasaF 52

KrekĂŚrvej


By CasaF


CasaF 54

KrekÌrvej Syd Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra nord / Malling 05.11.2012


By CasaF

Boliger beliggende NORD for vejen / eksteriør set fra syd / 05.11.2012


www.CasaF.dk

Alle rettigheder til CasaF konceptet samt layout til brochurer mv. tilhører CasaF A/S. Alle rettigheder til dokumenter, metoder mv. tilhører Søberg Advokater A/S.

Hannibal Søberg

Boligløsninger

Malling  

Nyt bolig projekt i Malling.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you