Page 1

C a s a F

Lille Søgade Limited Edition

By Soeberg


Lille Søgade 2 - et ganske sÌrligt hus i Silkeborg

CasaF 2


- med en ganske sĂŚrlig udsigt...

Limited Edition

By Soeberg


CasaF 4


Indholdsfortegnelse

Lille Søgade Casa Futura Limited Edition Hvad er CasaF?

6 8

Silkeborg

10

Plantegninger

14

Facade

12

Plangrundlag

18

Energikrav

22

Energimærke

22

Boligens indeklima

22

Inventar

24

Frit valg

25

HTH Silkeborg

Om produktet uno form Bad

Materialer

25 27 30 31

Signalforsyning

31

Hvidevarer

32

Ændringer og tilkøb

Entreprenørgarantier

Hvordan købes boligen Forbehold

Limited Edition

34 35 36 38

By Soeberg


Lille Søgade Casa Futura Limited Edition Når projektet på Lille Søgade er betegnet “Limited Edition”, er det fordi, det er et ganske særligt projekt. Huset, et moderne funktionalistisk byhus i 7 etager, er beliggende med en direkte udsigt til Silkeborg Langsø og kun 50 meter fra Silkeborg Torv. Det er en unik beliggenhed med sydsolen fra torvet, vest- og aftensolen på søfacaden. Der hører 1 p-plads i p-kælderen til hver bolig og der er adgang til p-kælderen i niveau fra Lille Søgade. Boligerne kan man via trappe eller elevator komme til både fra gårdhaven mod torvet og fra p-kælderen. Boligerne er 132 m2. Det ligger i Casa Futura konceptet, at der er muligheder for at foretage ændringer, så lang tid det ikke vedrører installationer, stabiliserende og bærende vægge. Køber må dog forvente at skulle bruge tid på at designe sin egen personlige bolig, både ved inventar- og hvidevareleverandør, og ved entreprenør mv. Køber skal være omhyggelig med at kommunikere og sørge

CasaF 6

for, at aftalte ændringer bliver kommunikeret til rette vedkommende, således at man når den ønskede løsning. Det er vigtigt, at køber sørger for, at ændringer bekræftes skriftligt og prissættes. Der er valgt klassiske materialeløsninger baseret på dansk tradition for arkitektur og design. I denne brochure er vist tegninger af boligerne, udvendige skitser af huset, tegninger og opstalter af inventar samt en række modelbilleder, som ikke viser det konkrete projekt, men kvalitetsniveau og udførelsesmåder. Tegninger og beskrivelser er udarbejdet på grundlag af et skitseprojekt, og der kan derfor ske tilrettelser i det endelige projekt. Lokalplanen er vedtaget i november 2010 og har nr. 10-007. Lokalplanen kan ses i sin helhed på www.silkeborgkommune.dk. Der blev indgivet ansøgning om byggetilladelse i december 2011, og tilladelsen blev meddelt i juli 2011. Byggeriet er påbegyndt.


Limited Edition

By Soeberg


Hvad er CasaF ? CasaF udbyder nyopførte boliger i en moderne arkitektur. CasaF har 2 produktlinjer, Casa Basic, kendetegnet ved en arkitekttegnet, men prisfornuftig bolig med et fornuftigt udstyrsniveau samt Casa Futura, som er baseret på et højere niveau i design og udstyr, for den køber som vil ofre lidt mere på boligen. CasaF trodser med udbuddet af boligerne alle sortseerne på boligmarkedet, fordi tiden nu, medio 2011, er det rigtige tidspunkt at bygge og udbyde nye boliger. Jord- og byggeprisen er lav, renten er lav, og udbuddet af nye boliger er begrænset.

I CasaF ses boligen ikke som et investeringsobjekt, da det ikke giver mening, at tale om det man bor i, og det som er rammen om familiens liv, som en investering. Alle de negative udsagn betyder, at det i 2011 er billigere at købe byggejord og byggeydelser, end det har været de sidste 5 år. Forholdet skulle gerne udmønte sig i et prisfornuftigt produkt til køberen, selvom CasaF naturligvis beregner sig en avance. CasaF prissætter boligerne ud fra produktionsomkostningerne mere end ud fra, hvad der er den højest opnåelige pris i markedet. Køberen opfordres til at læse denne brochure nøje igennem, inden man beslutter sig for en CasaF bolig. Brochuren er en vigtig del af aftalegrundlaget.

Arkitekt - Arkitekthuset, Silkeborg Arkitekt - Arkitekthuset, Silkeborg

CasaF 8


Nogle tidligere projekter / Casa Futura

Arkitekt - Mads Thuesen-Møller, Åbenraa

Arkitekt - Aarstiderne, Silkeborg

Arkitekt - Friis & Moltke, Aarhus

Arkitekt - Seier & Sølvsten, Aarhus

Arkitekt - Friis & Moltke, Aarhus

Limited Edition

By Soeberg


i

Silkeborg Silkeborg er på grund af sin flotte natur, med skove, søer og dale, en af Danmarks smukkeste byer, og med sin placering midt i det jyske højland er den særdeles centralt beliggende. Naturen, der omkranser hele byen, er et kapitel for sig og de mange søer giver sammen med de vidtstrakte skovområder helt unikke muligheder for naturelskere og fritidsfolk.

CasaF 10

Foruden den meget smukke natur kan Silkeborg også bryste sig af en ualmindelig god infrastruktur med beliggenhed tæt på motorvej E45, jernbane mv., hvilket gør det let at nå vidt omkring. På det kulturelle område har Silkeborg i mange år markeret sig på forskellig vis.


Mest kendt er nok Museum Jorn med sin store samling af Asger Jorn malerier, men også Galerie Moderne har siden 1962 markeret sig som et af landets mest kendte gallerier for moderne kunst. Hvem kender i øvrigt ikke Tollundmanden, der ligger til skue på Silkeborg Museum og leder tankerne hen på vores fortid.

Desuden er Ferskvandscenteret Aqua et stort aktiv for byen. Silkeborg er desuden kendt for en række udendørs arrangementer, som jazz- og country festivals og ikke mindst Ildfestregattaen.

Limited Edition

By Soeberg


Facade Mod søen

CasaF 12


Byggeriet er opført som et betonelement hus, hvor ydervæggene dels er isolerede og pudsede som en STO-løsning, og dels er isolerede og murede med en mørk sten. Fundamentet er stribefundamenter under p-kælder, og der udføres isolering i loft i p-kælder. De indvendige vægge, som ikke er bærende, er udført i letbeton. Etageadskillelser er lyddæk og opklodsede gulve.

Der er 1 plads pr. bolig i p-kælderen, og indkørsel til p- kælderen direkte fra Lille Søgade. Der er elevator til hver etage direkte fra p-kælderen, og indgang fra gårdhaven mod Torvet. Der er 2 altaner til hver bolig, en altan mod syd-sydøst, og en altan mod nord-nordvest, dog således at boligerne på 1. sal har terrasser i gårdhaven mod Torvet og altaner mod søen.

Betonelementer er med spor og malerbehandlede på undersiden som lofter.

Vinduer er træ alu, det vil sige træ indvendigt beklædt med aluminiumskapsel udvendigt, hvilket sikrer at vinduer og dørpartier i en lang årrække er vedligeholdelsesfri, bortset fra vedligeholdelse af låse og hængsler med hensyn til smøring mv.

Adskillelser mellem boligerne, både lodret og vandret, er lydisolerede i henhold til bygningsreglementets krav.

Tagkonstruktionen er isoleret betonelementer med fiberpap som tagdækning.

Limited Edition

By Soeberg


Plantegninger

CasaF 14

Lejlighederne


Plantegningen viser 2 boliger på hver etage. Målene på plantegningen er ”nettomål” det vil sige indvendige mål uden at skillerum og ydervægge er medregnet.

Der er radiatorer placeret under vinduer, og i badeværelset samt gæstetoilet er der gulvvarme. Gulve er opklodsede trægulve på en krydsfinerkerne, og i badeværelset samt gæstetoilet er der flisebelagte betongulve.

Boligerne er 132 m2 målt i overensstemmelse med BekendtDer er valgfrihed mellem flere træsorter og fliser. gørelse om Bruttoarealer, det vil sige udvendigt målt, til midten af lejlighedsskel, og med halvdelen af elevatortårKøber indkaldes til møde hos entreprenøren for at gennet. nemgå mulighederne og foretage valg, eventuel merudgift 2 2 afregnes direkte med entreprenøren. Altaner mod søen er 10 m , og mod Torvet 9 m . De mørkt skraverede skillevægge er bærende betonvægge, de øvrige vægge er letbetonvægge.

Vægge er malerbehandlede med filt, og lofter er malerbehandlede betonlofter med spor.

Der er badeværelse og gæstetoilet i hver bolig, men der er mulighed for at ændre gæstetoilettet til et bryggers.

Døre er glatte, malerbehandlede, og der er mulighed for at vælge mellem flere farver.

De med kryds markerede rum er teknikskakter. Med hensyn til inventar henvises til inventarspecifikationen. Ændringer i inventar kan ske hos HTH Køkkenforum, Silkeborg, uanset om man som køber vælger HTH eller uno form. Der er vaskemaskine og tørretumbler placeret i hjørnet i badeværelset.

Limited Edition

By Soeberg


Plantegninger

Stue plan

¨ CasaF 16

Lille Søgade

¨


P-kælderen indeholder p-pladser til personbiler, heraf er de 10 pladser ”dobbeltpladser” via et elevatorsystem. Til hver bolig følger 1 p-plads i niveau. Der er endvidere cykelparkering, separat rum til affaldshåndtering, og 3 m2 depotrum til hver bolig. Der er placeret 1 postkasse til hver bolig mod Lille Søgade, og der er døradgang til Lille Søgade. Der er døradgang til trappe og elevatortårn fra p-kælder.

Limited Edition

By Soeberg


Plangrundlag

Lokalplanen er vedtaget i november 2010.

CasaF 18

Lille Søgade 2

Af plangrundlaget fremgĂĽr, at der er indlagt byggefelter til 2 punkthuse i 5 etager pĂĽ arealet nordvest for bebyggelsen.


Limited Edition

By Soeberg


”Delområde I Indenfor delområde I kan der opføres to punkthuse i maks. 5 etager svarende til maks. bygningshøjden som på det eksisterende Rådhus, bygning C (Kote 38.87 DNN) og en minimumshøjde svarende til det eksisterende Rådhus, bygning A (Kote 35,370 DNN). Bygningerne skal placeres indenfor de udlagte byggefelter, således at der sikres visuel forbindelse fra den bagvedliggende bebyggelse ved Lille Søgade (Delområde IV) og ned til Silkeborg Langsø. Punkthusene kan indeholde boliger og lettere erhverv/kontor samt café, galleri o.lign. Stueetagen skal mod de offentlige byrum og pladser signalere åbenhed og offentlig tilgængelighed, f.eks. ved brug af store glaspartier. Arealerne omkring bebyggelsen skal have offentlig adgang.”

Nedenfor vises vejledende illustrationsplan fra lokalplan 10-007, side 8.

Ny vej og rundkørsel Lille Søgade

CasaF 20

2


Udsigt fra Lille Søgade 2

203,426

Limited Edition

By Soeberg


Energikrav

Boligen er bygget således, at den opfylder de nyeste krav (december 2010) til isolering. Det overordnede mål med de nye bestemmelser i byggelovgivningen er at opnå en generel sænkning af bruttoenergiforbruget i bygninger. Dette gøres ved at fastsætte energirammer for bygninger. Energirammer for boliger indeholder energibehov til opvarmning, produktion af varmt brugsvand, drift af pumper, ventilatorer mv. Ambitionen med ændringerne er at reducere energiforbruget for nye bygninger med 25-30%. Boligen overholder naturligvis den gældende lovgivning på området.

Energimærke

Der vil blive udarbejdet et energimærke på ejendommen i forbindelse med afleveringen af byggeriet, som vil give et indblik i boligens energimæssige forhold.

CasaF 22

Boligens indeklima

En moderne bolig kræver naturligvis et godt indeklima. Hvis en bolig bliver for tæt uden den fornødne ventilation, kan der opstå koncentration af pollen, støv, bakterier, afgasning fra byggematerialer, radon og skimmel, hvilket kan medføre helbredsmæssige problemer og i værste fald udvikling af allergi. Moderne boliger er ofte så tætte, at frisk luft i boligen alene kan tilsikres med et velfungerende ventilationsanlæg. Der stilles derfor også krav om, at der i hvert beboelsesrum, som i boligen totalt, skal være et samlet luftskifte på minimum 0,5 gange i timen. Dette er sikret ved udsugningsanlægget i bygningen, således at der er sikret den nødvendige udskiftning af luften.


Limited Edition

By Soeberg


Inventar

I en CASA FUTURA bolig tilstræbes det at levere en boligløsning af høj kvalitet, hvorfor der er valgt inventar fra HTH Køkkenforum, Silkeborg, som inviterer køberen til et individuelt møde for gennem-

CasaF 24

gang og eventuel ændring af inventaret. Køberen har mulighed for, mod at betale en eventuel tillægspris, at vælge blandt hele HTH’s og uno forms sortiment til både køkken og bad.


Frit valg

Når der er solgt et tilstrækkeligt antal boliger, vil køberne blive indkaldt til et møde hos HTH for at vælge eget køkkeninventar. Ændringer eller tilkøb af hvidevarer aftales med punkt1. Af køkkeninventar kan køber frit vælge mellem hvid bøg, ahorn eller eg classic. Som standard medfølger det inventar, som er anført i teknisk materialebeskrivelse. Køkkenbordplade er i granit, men der kan vælges andre materialer. Ønskes der flere eller ændrede elementer til køkkenet, aftales dette særskilt mellem køberen og inventarleverandøren. Der ydes som en særlig aftale til CASA FUTURA køberen en rabat på eventuelt tilkøb.

HTH Silkeborg

HTH/uno form i Silkeborg er beliggende på Stagehøjvej 11. I vores store lyse showrooms kan du i ro og mag udforske de talrige muligheder - og i samarbejde med en af vores køkkeneksperter kortlægge dine ønsker og se de forskellige muligheder. HTH/uno form har medarbejdere, som kan rådgive i forbindelse med dit køb af inventar. Til hvert enkelt projekt bliver der fast tilknyttet 1-2 medarbejdere, som kender projektet til bunds. Vi er regionens foretrukne leverandør af inventar til køkken, bad og garderobe til større byggerier. Vi tegner, planlægger og monterer til en række andelsboligforeninger, almene boliger og ældreboliger, ligesom vi også er leverandører til en lang række byggefirmaer og håndværksvirksomheder i hele Midtjylland. Vi har stor erfaring med individuelle løsninger til sådanne byggerier - vi styrer og planlægger, så hver enkel kunde får det køkken, der tilgodeser deres ønsker.

Limited Edition

By Soeberg


“Rene linjer, der hæver sig over trends, som kommer og går“ CasaF 26


Om produktet uno form

I 1968 havde en kreativ og visionær mand ved navn Arne Munch fået nok af datidens ufleksible håndværkskøkkener. Hjemme i sin kælder i Lyngby gav Arne Munch sig derfor til at tegne skitserne til et nyt og bedre køkken - uno form køkkenet. Det tog udgangspunkt i et enkelt og kvadratisk modul med et uendeligt antal kombinationsmuligheder. Et modul, der gav ny frihed i køkkenindretningen. Hermed havde Arne Munch lagt grundstenen til uno forms originale design køkken. Det har nu i mere end 40 år været kendetegnet ved den enkelthed, funktionalitet og tidsløse æstetik, der har givet dansk arkitektur og møbelkunst sin internationale anerkendelse.

En dansk møbelklassiker

Siden 1968 har uno form stædigt holdt fast i både idéen, designet og æstetikken i det originale modul på 60 x 60 x 60 cm. Sammen med de klassiske lamelskuffefronter giver de kvadratiske moduler uno form køkkenet sit originale udtryk. Elementerne skaber tilsammen et interiør i balancerende linjer, der hæver sig over trends, som kommer og går. Og såvel køkkenets enkle og harmoniske helheder, som dets æstetiske detaljer fanger og fryder øjet - igen og igen. Derfor stiller uno form sig i rækken af danske møbelklassikere, som med banebrydende design og et ønske om forandring har tegnet profilen for dansk designkultur. En designkultur, der verden over er anerkendt som et udtryk for god smag.

Limited Edition

By Soeberg


CasaF 28


HTH-INVENTAR

Man kan fravælge uno form og i stedet vælge HTH.

Limited Edition

By Soeberg


Bad

Inventar til badeværelset er uno form, hvor der er mulighed for at vælge mellem 3 træsorter som for køkken. Vaskebordplade er formstøbt kunstmarmor, som anført i teknisk materialebeskrivelse. Øvrigt inventar i boligen er HTH garderobeskabe med hvide låger.

CasaF 30


Materialer udvendigt

Huset er opført af betonelementer med etageadskillelser i lyddæk. Betonelementer er pålimet isolering afsluttet med facadepuds i hvidt. Etageadskillelser er malerbehandlede på underside som lofter med spor. Trappe er i terrazzo. Vinduer er i træ med aluminium kapsel udvendigt for at sikre lavest mulig vedligeholdelse. Gårdareal vil blive flisebelagt og beplantet.

Signalforsyning

Casa Futura leverer ikke signalforsyning i boligerne. Køber opfordres til selv at undersøge og vælge mellem de muligheder, der er

Materialer indvendigt

Flydende trægulve med valgfrihed mellem en række træsorter. Granitfliser eller klinker i vådrum. Vægge er malerbehandlede med glasfilt. Døre fuget i væggen, det vil sige uden gerigter. Gulvgerigter/fodpaneler leveres i hvid malerbehandlede. Toiletter er IFØ væghængt.

i området. Boligen leveres med tomrør fra monopolpunkt til stue, køkken-alrum samt hvert værelse.

Limited Edition

By Soeberg


Miele opvaskemaskine G 1172 SCVI Energiklasse: A Opvaskeevne: A Tørreevne: A integrerbar

6 programmer 5 temperaturer Vandforbrug pr. opvask 13 liter. Kapasitet 12 kuverter Lydniveau 48 dB

Miele vaskemaskinge W 1614 Energiklasse: A Vaskeevne: A Centrifugeringsevne: B

Intelligent vask: Traditionel tromle med kapacitet til 6 kg, Mængdeautomatik til automatisk energi- og vandbesparelse, Elektronisk skumregulering, Mulighed for ajourføring af vaskeprogrammer Programvalg: Programvalg med drejeknap, Programforløb vises i display Vaskeprogrammer: Automatic, Bomuld, Strygelet, Syntetisk, Skjorter, Cowboytøj, Mørkt, Håndvaskbar uld, Ekspres

CasaF 32

Miele tørretumbler T 7644 C Energiklasse: B

Intelligent tørring: Fuldelektronisk kondenstørretumbler med luftkøling, kræver kun tilslutning til strøm Traditionel tromle med kapacitet til 6 kg Sensitiv-system til skånsom og energibe- sparende tørring, Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer Programvalg: Programvalg med drejeknap, Variable tørre- trin, Tidsvalg, Programforløb vises i display Tørreprogrammer, Automatic, Bomuld, Strygelet, Syntetisk, Skjorter, Cowboytøj, Finish uld, Udglatning og Luft Tørresystem: Stor kondensbeholder med hældetud, Inte- greret kondensafledning med slangeoprul


HVIDEVARER

CASA FUTURA har ingået aftale med punkt1, Nørrevænget 5, Silkeborg om at levere Miele produkter til boligerne. Emfang bliver leveret af entreprenøren, da der etableres centraludsugningsanlæg i etagebyggeri. Ændring eller tilkøb af hvidevarer aftales med punkt1.

Miele indbygningsovn H 4312 BP Energiklasse: A

Programmer: 7 programmer Varmluft Plus, over-/undervarme Grill, grill med ventilation, Intensiv bagning, Optøning, Bruning Nem rengøring: Pyrolytisk selvrens Cleansteel på front, CleanGlass på ovndør, PerfectClean emalje i ovnrum samt nemt aftagelige ribber. Sikkerhed: Kølesystem, Kølig front Tilbehør: 1 bageplader med PerfectClean emalje 1 Combi-rist

Miele Induktionskogeplade KM 6115

Miele køleskab KDN 9713 iD

Funktioner: Centreret betjening via en central +/- tast for alle kogezoner, Digital angivelse af varme effekttrin 1-9, Minutur, Timerfunktion til tidsindstilling op til 9,5 time med frakobling- steknik, Opkogs-automatik, Booster-funktion på alle zoner, Restvarmeindikator for hver kogezone

integrerbar Kapacitet: Kølezone 200 l, 4-stjernet frysezone på 62 l I alt 262 l Styring: Elektronisk temperaturindstilling, Temperaturindstilling til kølezonen, Termometer til køleog frysezonen. Kølezone: Afrimningsautomatik, Indvendig belysning, Hylder i fuldtransparent, brudsikkert glas med, kantlister i rustfrit stål, 4 fleksibelt flyt- bare hylder, Deraf en delbar 1 fast hylde, 2 frugt- og grøntsagsskuffer. 4-stjernet frysezone: NoFrost-system, Frysekapacitet på 24 timer: 6 kg, Superfrost-automatik, 3 fuldtransparente fryseskuffer, Frysebakke, der kan hænges op Hver boks kan anvendes om indfrysningsboks.

Kogezoner: Forrest venstre: 160-230 mm Ø, 2300 watt Bagerst venstre: 100-160 mm Ø, 1400 watt Forrest højre: 140-200 mm Ø, 1850 watt Bagerst højre: 140-200 mm Ø, 1850 watt

Sikkehed: Sikkerhedsafbryder, Børnesikring/lås, Beskyttelse mod overophedning

Limited Edition

Energiklasse: A

By Soeberg


Ændringer og tilkøb Der er i projektet indbygget en række valgmuligheder, man som køber må bestemme sig for. Køberne bliver skriftligt inviteret til et individuelt møde med entreprenøren, og på dette møde aftales ændringer og indiviuelle tilkøb. Prisfastsættelse af tilkøb/ændringer oplyses af entreprenøren, inden den endelige aftale træffes på en aftaleseddel, som parterne tiltræder.

sædvanligvis først et stykke tid efter byggeriets påbegyndelse. Alle ændringer og tilkøb herunder også vedrørende inventar og hvidevarer sker efter direkte aftale mellem den enkelte køber og leverandøren, ved aftalen aftales endvidere betalingsvilkår. Det er køberens ansvar, at oplysning om ændringer og tilkøb fremsendes til hovedentreprenøren, som koordinerer, at dette implementeres ved opførelsen af boligen.

Eventuelt tilkøb afregnes direkte med hovedentreprenøren. Hvis tilkøbet/ændringen nødvendiggør assistance fra arkitekt/ingeniør, må køber tillige påregne et krav derfra.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ændring af inventar, hvidevarer mv. kan medføre konsekvensændringer af eksempelvis vvsog el-installationer mv. Køberen vil tillige skulle betale udgiften ved konsekvensændringer.

Ændringer og tilkøb kan først aftales efter, at købet er endeligt, og

Tilkøb og ændringer er projektudbyder uvedkommende.

CasaF 34


Entreprenørgarantier Entreprenøren stiller garanti i henhold til AB 92, som overtages af køber, således at køber kan rette krav direkte mod entreprenøren.

BYGGESKADEFORSIKRING

Garantien stilles af et pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab.

Ud over de garantier entreprenøren stiller, er boligen også dækket af en byggeskadeforsikring.

Garantien er på 15% i byggeperioden og nedskrives til 10% når byggeriet afleveres. Når eventuelle mangler konstateret ved 1 års gennemgangen er rettet nedskrives garantien til 2%, som henstår indtil eventuelle mangler konstateret ved 5 års gennemgangen er rettet.

Loven om byggeskadeforsikring trådte i kraft for et par år siden, men det er først i 2011, at de første byggerier dækket af byggeskadeforsikring gennemføres.

Garantien omfatter ikke hårde hvidevarer, idet hårde hvidevarer er dækket af leverandørens garantier. KØBER SKAL SELV INDKALDE ENTREPRENØREN TIL 1 OG 5 ÅRS GENNEMGANGE VED SKRIFTLIGT AT GØRE ENTREPRENØREN OPMÆRKSOM PÅ, HVILKE MANGLER DER ER KONSTATERET. DEN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL ENTREPRENØREN INDEN UDLØBET AF DE NÆVNTE FRISTER. Det skal bemærkes at entreprenørens hæftelse ikke er begrænset til garantiens størrelse.

Forsikringen er tegnet i et anerkendt forsikringsselskab og dækker de væsentlige bygningsdele og væsentlige byggeskader i 10 år. Dækningen er subsidiær i forhold til entreprenørens hæftelse, men skulle entreprenørens hæftelse være udløbet, (normalt efter 5 år), eller skulle det af andre grunde være umuligt at få omkostninger ved fejl og mangler dækket ved entreprenøren, træder byggeskadeforsikringen til, således at ejeren af boligen er forsikret mod væsentlige og økonomiske belastende fejl og mangler ved ejendommen. Det er forventningen, at boliger, som er dækket af en byggeskadeforsikring, vil have et fortrin, når boligen videresælges, frem for boliger uden denne forsikring.

Limited Edition

By Soeberg


Hvordan købes boligen

Boligen købes ved at køber underskriver købsaftale og erklæring om fortrydelsesret i materialesamlingen. Købsaftalen danner samtidig grundlag for den elektroniske tinglysning af købers ejendomsret. Sælger forestår og bærer udgiften til denne registrering, mens køber bærer udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift (stempel) samt til egne rådgivere.

CasaF 36

Samtidig med underskrift af købsaftale og fortrydelsesret underskriver køber en fuldmagt til elektronisk registrering, medmindre køber har NemID.


Limited Edition

By Soeberg


Forbehold

Der tages endvidere forbehold for, at brochuren er udarbejdet på grundlag af et skitseprojekt, og at der kan forekomme justeringer. Billeder vist i brochuren er modelbilleder, som viser materialer og kvalitet, men ikke nødvendigvis det konkrete projekt.

CasaF 38

Arealer er beregnet efter Bekendtgørelsen om Bruttoarealer, det vil sige, at en forholdsmæssig del af adgangsareal er medregnet i arealberegningen. Når ejerlejlighedens endelige areal foreligger, kan dette være anderledes, da man opgør arealer forskelligt.


Limited Edition

By Soeberg


www.CasaF.dk

Alle rettigheder til CasaF konceptet samt layout til brochurer mv. tilhører Jon Søberg Holding ApS. Alle rettigheder til dokumenter, metoder mv. tilhører Søberg Advokater A/S.

Hannibal Søberg

F a s a C

Lille Soegade  

bolig projekt midt i Silkeborg

Advertisement