Page 6

4

Kokkuvõte

Kaitsevägi 2012. aastal JAANUAR „„3. jaanuaril kell 10.30 tähistati vaikuseminutiga Vabadussõja relvarahu aastapäeva. „„3. jaanuaril lõppes Eesti jalaväekompanii Estcoy‑13, Afganistani julgeolekujõudude ja Helmandi väekoondise üksuste koostööoperatsioon Talvevõit. „„29. jaanuaril külastas Riigikogu riigikaitsekomisjoni delegatsioon Eesti kaitseväelasi Camp Bastionis ja Wahidi patrullbaasis.

VEEBRUAR „„2. veebruaril tähistasid kaitsevägi ja Eesti Meestelaulu Selts kontsertaktusega Estonia kontserdisaalis Vabadussõja lõpetanud Tartu rahulepingu sõlmimise 92. aastapäeva. „„14. veebruari pärastlõunal pidas Scoutspataljoni kapral Sergei Korotkevit kinni trammis relvaga vehkinud mehe ja andis ta üle politseile. „„22. veebruaril andis kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras Eesti Sõjamuuseumis üle vanemohvitseride auastmetunnused ja kaitseväe teenetemärgid. „„23. veebruaril kohtusid president Toomas Hendrik Ilves ja kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes telesilla vahendusel Eesti kaitseväelastega Afganistanis.

Päästeteenistuse kopter märtsi lõpus korraldatud õhuturbeharjutusel Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

MÄRTS „„14. märtsil andis Kaitseväe Logistikakeskuse logistikapataljoni senine ülem kolonelleitnant Gunnar Havi pataljoni juhtimise ja lipu üle kapten Avo Virkile. „„18. märtsil möödus 20 aastat taasiseseisvunud Eesti kaitseväe esimeste väeosade – Kalevi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni – loomisest.

„„19. märtsil alustas Scoutspataljon IdaVirumaal Sirgalas kahenädalast õppust BAM, kus tegutsetakse olukordades, mis on võimalikult sarnased Afganistanis olevatele. „„27. ja 28. märtsil korraldas NATO õhuvägede juhatus koos Rootsi ja Soome õhuväelastega Balti riikide õhuruumis üheteistkümnenda õhuturbeharjutuse.

APRILL „„2. aprillil pidas Eesti kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras avaloengu esimestel Gruusia riigikaitsekursustel. „„5. aprillil võttis Scoutspataljoni aastapäeva puhul Pakri poolsaarel korraldatavast traditsioonilisest Scoutsrännakust osa ligi 1400 inimest. „„24. aprilli hommikul tähistati piduliku liputseremooniaga Hollandi liitumist Tallinnas asuva NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusega. „„27. aprillil lõppes Tallinnas nädalane Kaitseväe Peastaabi ja Ameerika Ühendriikide sõjameeste teenistusjärgse kohanemise pataljoni esindajate seminar «Vigastatud sõdurite ja veteranide hoolekanne». „„29. aprilli pärastlõunal saabus koju Euroopa Liidu piraatlusvastaselt operatsioonilt Atalanta kolmas mereväe laevakaitsemeeskond.

MAI „„9. mail lõppes 3. mail alanud kaitseväe suurõppus Kevadtorm 2012, kus osalesid koos Eesti kaitseväelaste, ajateenijate, reservväelaste ja kaitseliitlastega ka Läti ja Leedu kaitseväelased. „„24. mai andis Jõhvis Viru jalaväepataljoni senine ülem major Janno Märk pataljoni juhtimise ja lipu üle kolonelleitnant Eero Kinnunenile. „„26. mail saabusid Eestisse üle poole aasta Helmandi provintsis teeninud Eesti jalaväekompanii Estcoy-13, logistiline toetuselement NSE-12 ja staabiohvitserid. „„26. mail lõppes miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2012, mille käigus leiti kahe nädala jooksul Eesti vetest 132 maailmasõdadeaegset lõhkekeha. „„30. mail sulges Eesti jalaväekompanii Estcoy-14 Afganistanis tänu paranenud julgeolekuolukorrale oma vastutusalal ühe kontrollpunkti ja andis selle üle kohalikele.

USA mereväe transpordilaev USNS Bobo Paldiskis merejalaväelaste relvastust maha laadimas

JUUNI „„2. juunil marssisid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kadetid Roomas Itaalia Vabariigi 66. aastapäeva paraadil. „„6. juunil saabus Paldiski Lõunasadamasse USA mereväe transpordilaev USNS Bobo, mis tõi tehnika, varustuse ja merejalaväeüksused liitlaste vastuvõtuõppuseks BALTOPS. „„6. juunil korraldasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste humanitaar- ja sotsiaalteaduste õppetool ning Tartu Ülikooli Euroopa Liidu – Vene uuringute keskus (CEURUS) rahvusvahelise teadussümpoosioni teemal «Hiina, Venemaa ja Lääs: huvid, kuvandid ja suhted». „„11. juunil avasid kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras ja Ameerika Ühendriikide maaväe kolonel Russell Holscher Tapal rahvusvahelise koostööõppuse Saber Strike. „„19. juunil lõpetas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli 22 nooremleitnanti, 16 ohvitseri sai magistrikraadi sõjalise juhtimise alal, Lahingukooli lõpetas 41 vanemallohvitseri. „„21. juunil lõppes Lätis Ādaži polügoonil õppusel Saber Strike osalenud Eesti, Läti, Leedu ja USA maaväelastest koosneva rahvusvahelise pataljoni koondharjutus.

JUULI „„2. juulil lõppes alates 28. juunist üheaegselt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud liitlasvägede vastuvõtuõppus Baltic Host. „„12. juulil sulges Helmandi provintsis teeniv Eesti jalaväekompanii tänu paranenud julgeolekuolukorrale oma vastutusalal kontrollpunkti Limbang ja andis selle üle kohalikele. „„13. juulil andis NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse senine juht kolonel

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement