Page 37

35

Helipüstol (Sonic Devestator)

Valjuhääldi LRAD 1000X tekitatava maksimaalse impulssi helivaljus on 152 dB

sest nende taga on heli ca 60 dB võrra vaiksem kui ees. Huviline võib 300 dollari eest tellida endale firmast Future Horizons akustili‑ se käsirelva. Seade töötab 9-voldise pa‑ tarei toitel ja genereerib intensiivset heli sagedusvahemikus 5–20 kHz. Peletava toime ulatus on umbes 10 meetrit.

Helikahur

11 Pasternak, Douglas 1997. Wonder Weapons. U.S.News & World Report, 29 June. URL (kasutatud oktoobris 2012) http://www.usnews.com/usnews/culture/articles/970707/archive_007360.htm. 12 Vt nt Most Stupid Weapon of WWII. vBulletin: Forum, 6 August 2007. URL (kasutatud oktoobris 2012) http://ww2f.com/weapons-wwii/12666-most-stupid-weapon-wwii-7.html. 13 Nevdušov, I. Oružije nesmertelnogo deistvija – tendentsii i perspektivõ.. Daily.SeC.Ru. Publikatsii. 26 dekabrja 2007. URL (kasutatud oktoobris 2012) http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=14&pid=19484 &pos=1&stp=25.

kumminuiaga). Kinnitamata andmeil viidi katsetused läbi merejalaväe baasis Camp Pendeltonis. Eelöeldu kohta ei ole kindlaid ja kontrollitavaid andmeid avalikustatud ning siinkohal ei saa mär‑ kimata jätta, et Zippermeyeri imekahu‑ rist on enamasti juttu rubriikides, mille teemaks on maailma kõige jaburamad relvad.12 Üks tänapäeval arendatavatest teh‑ noloogilistest lahendustest on nn tu‑ listav ruupor. Selline madalsageduslik heligeneraator konstrueeriti 1999. aastal Cambridge’i ülikoolis ja see suutis pu‑ rustada kiviseina. Välimuselt meenu‑ tabki ta ruuporit, kuid seadme läbimõõt on nii suur, et inimene võib sinna kum‑ mardamata sisse astuda. Katsetatakse seadmeid, mille ülitu‑ gev heliimpulss saadakse lõhkeaine või hapniku katalüütilisel plahvatamisel. Seni on õnnestunud saavutada lööklai‑ ne, mis liigub kiirusega 60 m/s ja tekitab inimestele tugevaid põrutusi.13

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Juba enne Teist maailmasõda ehitas Ma‑ rio Zippermeyer Saksamaal 12-meetrise kahuri, mis pidi tugeva heliimpulssiga kukutama alla vaenlase lennuki. Löök‑ laine tekitamiseks kasutati nn õhu‑ keeriste tehnoloogiat, nende baasil

konstrueeris legendaarne Saksa insener Victor Schauberger (1885–1958) kum‑ malisi lennuaparaate. Pärast Teist maailmasõda sattus see imekahur ameeriklaste kätte. Saadud trofeest innustatuna alustas USA valit‑ sus 1940. aastate keskel projekti Squid (Kalmaar).11 1949. aastaks õnnestus ameeriklasel Guy Obolenskil väideta‑ valt luua oma laboris sakslaste seadme koopia. Jäikade esemete suhtes olevat selle katsetustulemused olnud ülihead: lööklaine purustas enamiku neist. Elast‑ semad objektid valdavalt siiski ei pu‑ runenud, kuid said tugevalt põrutada (inimese puhul toodi võrdluseks löök

Piraadid olid juba ronimas laeva pardale, kui nad ootamatult, visates käest automaadid ja granaadiheitjad, paaniliselt põgenema hakkasid. Nimelt oli laev varustatud võimsa valjuhääldiga LRAD 1000X, mis on võimeline tekitama heli valjusega 152 dB. Selline heliimpulss ületab inimese valuläve ja tekitab kirjeldamatut hirmu.

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement