Page 3

Detsember 2012

1

Sisukord 2 Eesti uudised 4 Kaitsevägi 2012. aastal Kokkuvõte aasta jooksul toimunust.

6 Välisuudised

60

Eesti allohvitserkond aastatel 1918–1940

8 Kõikide sõda kõikide vastu Bosnias ja Hertsegovinas II Jugoslaavia lagunemisele järgnenud kõige keerukama ja verisema sõjalise konflikti ülevaadet jätkab Mattias Jõesaar.

16 Eesti veteranid peavad tundma rahva toetust Kaitseminister Urmas Reinsalu vastab Sõduri küsimustele tänavu novembris avalikkusele tutvustatud Eesti veteranipoliitika kohta.

20 Ajutine Valitsus kutsus 94 aastat tagasi kokku rahvaväe Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase sõnavõtt 15. novembril 2012, kaitseväe 94. aastapäeval.

24 Uue kaitseväeteenistuse seaduse jõustumine on ukse ees Kaitseväe Peastaabi üldosakonna juhataja Maire Kurvits tutvustab järgmise aasta 1. aprillist kehtima hakkavat uut kaitseväeteenistuse seadust.

26 Saber Strike oli Ämari Lennubaasile vaheeksamiks Ämari Lennubaasi staabiülem major Maanus Nigul ja teenistuste ülemad teevad kokkuvõtte tänavu 6.–24. juunini üheaegselt Eestis ja Lätis läbi viidud rahvusvahelisest õppusest Saber Strike 2012.

31 Liivimaa greif sirutab taas tiibu Lõuna Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Vahur Murulaid tutvustab kaitseringkonna ülesandeid ja sümboolikat.

Tehnoloogia areng ja maailma rahvaste ees avanevate kriiside spektri kiire laienemine külma sõja järgsetel aastatel on toonud paljude riikide jõustruktuuride varustusse hulgaliselt nn mittekineetilisi relvi, mille eesmärgiks pole mitte niivõrd tappa ja hävitada, kuivõrd allutada ning kuuletuma sundida. Ülevaate on koostanud Erik Levoll.

52 Kaitseväe nõrkused 1930. aastate lõpul

NATO peab manööversõjapidamist eelistatuks teiste sõjapidamisviiside ees ning selle valdamine on usutava heidutuse üks alustugesid. Manööversõjapidamise õpetamise oskuse pikaajalisi kogemusi USA merejalaväes vahendab erukolonel Michael D. Wyly.

Valearvestustest ja tegematajätmistest, mis soodustasid kaitseväe sõjalise heidutuse jõu nõrgenemist usutavaks vastuhakkamiseks idanaabri diktaadile Teise maailmasõja eelõhtul, kirjutab kolonelleitnant Boris Püssa.

51 Merepimeduse leevendaja

60 Eesti allohvitserkond aastatel 1918–1940

Sarja «Riigikaitse raamatukogu» teise teosena ilmunud «Merevõim» võtab kokku senise meresõjateooria ajaloo ja hetkeseisu ning paneb selle tänapäevasesse konteksti. Raamatut tutvustab vanemleitnant Ott Laanemets.

Pärast Vabadussõja lõppu tekkis Eesti kaitseväes vajadus korrastada kogu riigikaitse ja koos sellega ka allohvitserkond ning luua kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste süsteem ja edendada teenistustingimusi. Ülevaate teeb vanemveebel Peeter Einbaum.

Väljaandja Kaitseväe Peastaap Toimetus Juhkentali 58, 15007 Tallinn Tegevtoimetaja major Ivar Jõesaar (e-mail: ivar.joesaar@mil.ee) Makett ja küljendus Siim Saidla (www.saidla.ee) Trükitud ASi Kroonpress trükikojas Esikaanefoto Andres Riisaar

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

33 Mittetapvad relvad

42 Kuidas õpetada manööversõjapidamist?

Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement