Page 54

Ajalugu fookus

2. diviisi lendsalga haigemaja palat, sõjavälja õpetaja (tn kaplan) Aksel Kallas vastu võtmas viimast armulauda surevatelt sõduritelt.

Autor: Peeter Kaasik Eesti Sõjamuuseumi teadur ß

Eesti Vabadussõja inimkaotused K

Iga sõda toob kaasa rohkem või vähem ohvreid. Mida rohkem arenes relvastus, seda suuremad olid kaotused, mida tõestas ka I maailmasõda. Sõjaohvreid saab tinglikult jaotada tsiviilisikuteks ja sõjaväelasteks (viimaste hulka võib lugeda ka paramilitaarsete üksuste võitlejad, Eestis nt kaitseliit). 54 aprill 2019 SÕDUR

ohe võib öelda, et Vabadussõja ajal ja selle järel tsiviilohvrite temaatikaga kuigi palju ei tegeletud. Surma võis tsiviilisik saada otsese lahingutegevuse käigus. Enim oli ohvreid Narvas, mis rindelinnana oli pike-

Profile for Sõdur

Sõdur 02/19  

Sõdur 02/19  

Profile for sodur
Advertisement