Page 25

PÖÖRDUMINE

ARDI HALLISMAA

25

Eesti akadeemilised kodanikud on traditsiooniliselt kinnitanud oma toetust kaitseväele. Tudengiorganisatsioonide esindused mälestustseremoonial Kaitseväe kalmistul 14. novembril 2013.

Sada aastat eestluse nimel

S

järgnesid üsna pea kõik teised korporatsioonid. Neid üliõpilasi, kes ei sobinud tegevteenistusse, saadeti maale, et seal agiteerida Eesti rahvast võitlema vaba­riigi eest. Kokku võitles Vabadussõjas rindel aga ligi 400 üliõpilast. Iga kolmas rindele suundunud tudeng ehk kokku 130 üliõpilast sai Eesti kõrgeima sõjalise autasu – Vabadusristi. 38 üliõpilast said lahingutes surma. Langenute seast 14 kuulusid EKL!-i üliõpilasorganisatsioonidesse. Patriootlikult meelestatud akadeemilised organisatsioonid suutsid oma liikmeid ühtselt tegutsema panna. Tudengite vaimustus ja otsustuskindlus Eesti riigi kaitsel suurendas kogu Eesti rahvaväe motivatsiooni halastamatus heitluses verejanulise vaenlasega. Nappi sõjalist väljaõpet kompenseeris kõrgete moraalsete väärtustega, mis aitasid Eesti üliõpilastel anda maksimaalse panuse Eesti riigikaitsesse Vabadussõja päevil. Kümned Eesti sõjaväe kaadri­ ohvitserid aastatest 1920–1940 kuulusid EKL!-i üliõpilasorganisatsioonidesse. Nende hulgas olid sakalanused kindral

Johan Laidoner, kindralleitnant Paul Lill, kindralmajor Aleksander Tõnisson, kindralmajor Jaan Soots ja paljud teised. Korp! Vironia liikmeskonda kuulus kindralmajor Gustav Jonson ja korp! Fraternitas Estica – meditsiiniteenistuse kindralmajor Hans Leesment. Välis-Eestis liitus ka Teise maailmasõja kangelane kolonel Alfons Rebane. Korp! Ugala liige oli tolleaegne Kaitseliidu ülem kindralmajor Johannes Orasmaa jne. Ka tänapäeval kuuluvad paljud EKL!-i üliõpilasorganisatsioonide liikmed Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu koosseisu. Nad kindlustavad Eesti riigi­ kaitset ja pühendavad oma elu Eesti vaba­riigi hüvanguks. EKL!-i 100. aastapäeva puhul tahan tervitada kõiki Eesti riigikaitsega seotud akadeemilisi vendi ning soovida neile jõudu Eesti riigikaitse edendamisel. Vivat et res publica, vivat academia! EKL!-i praeguse eesistuja korp! Fraternitas Estica nimel vil! reservnooremleitnant Igor Kopõtin, MA

SÕDUR NR 2 (83) 2015

ada aastat tagasi, 28. märtsil 1915. aastal koostasid Eesti vanimad üliõpilaskorporatsioonid Vironia, Fraternitas Estica, Sakala, Ugala ja Rotalia korporatsioonide liidulepingu, millest sai alguse ja aluse Eesti korporatsioonide ühendorganisatsioon – Eesti korporatsioonide liit (EKL!). Hiljem liitusid sellega korporatsioonid Fraternitas Liviensis, Leola, Revelia, Tehnola ja Fraternitas Tartuensis. Eesti korporatsioonide liit seisis alati rahvuslikel põhimõtetel, mistõttu sattus ta Vene tsaarivalitsuse ametkondade sanktsioonide alla. Revolutsioonilisel 1917. aastal korraldas EKL!-i üliõpilasorganisatsioonide rahvuslikke meeleavaldusi ja proteste. Eesti rahvusliku armee loomisel novembris 1918 astusid paljud EKL!-i üliõpilasorganisatsioonide liikmed vabatahtlikult sõjaväeteenistusse. 12. novembril 1918 tegi korp! Ugala otsuse astuda Eesti sõjaväkke in corpore. 25. novembril liitus samasuguse otsusega korp! Fraternitas Estica, millele

Profile for Sõdur

Nr 2, 2015  

Eesti sõjandusajakiri

Nr 2, 2015  

Eesti sõjandusajakiri

Profile for sodur