__MAIN_TEXT__

Page 1

HĂĽllbarhetsrapport 2019 Sodexo Sverige

A


Hållbarhet – integrerat i vår service Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” har tagits fram i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål och omfattar nio åtaganden. De är konkreta och mätbara. Vi känner ödmjukhet inför de utmaningar som ligger framför oss men även stolthet över de framgångar som vi gör inom hållbarhet. För 15:e året i rad har Dow Jones Sustainability Index *(DJSI) utsett Sodexo globalt sett till branschens mest hållbara företag. Sodexos ansvarstagande och integrering av CSR i vår affär stärker våra medarbetares engagemang, samarbetet med våra kunder, främjar miljön och samhället samt bidrar till bättre lönsamhet.

*DJSI är ett oberoende globalt erkänt hållbarhetsindex som utvärderar resultat hos över 3 400 börsbolag avseende ekonomi, sociala och miljömässiga dimensioner. De bedömer bland annat företagsledning, risk- och krishantering, klimatstrategi, miljöpolicy/ledningssystem, inköpsrutiner, arbetarrutiner och filantropiska insatser.

Hållbarhetsrapport 2019

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat för: • ökad mångfald och inkludering • fler hållbara måltidsalternativ • minskat matsvinn • minskat koldioxidavtryck • utfasning av engångsplaster • ökat samarbete med lokala leverantörer • stöd till personer som lever i utsatthet I vår hållbarhetsrapport för Sodexo Sverige hittar du information och många berättelser från det senaste verksamhetsåret, om hur vi tillsammans med våra kunder och medarbetare driver på en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

Vi har bestämt oss, vi ska ligga längst fram i vår bransch, det är därför vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet. Vår dagliga ambition är att på olika sätt bidra till kunders och medarbetares livskvalitet. Vi tar vårt arbetsgivaransvar, utvecklar våra tjänster och hjälper våra kunder och samhället att bli mer hållbart. Jag önskar dig intressant läsning! Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi kan samverka. Peter Mellin, VD Sodexo AB Peter Mellin, VD Sodexo AB


Innehåll

09 23 31

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp

Hållbarhetsrapport 2019

19

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

26 Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

35

Bekämpa hunger och undernäring

38

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

28 42

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt

Främja hållbar resursanvändning


Nio åtaganden för en bättre morgondag

Sodexo globalt har utarbetat nio åtaganden som ska guida oss fram till år 2025. Varje åtagande är mätbart så att vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna.

Öppenhet i rapporteringen hjälper oss att förstå vad som har gått bra och vilka områden vi har mött utmaningar inom, och som vi kan hitta lösningar på tillsammans med våra partners. Årlig rapportering hjälper oss att bygga förtroende bland alla våra intressenter. Den vittnar om hur vi förbättrar livskvaliteten i de samhällen där vi är verksamma.

Hållbarhetsrapport 2019

INDIVIDER

SOM ARBETSGIVAR

SOM SERVICELEVERANTÖR

SOM SAMHÄLLSAKTÖR

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare 80 % medarbetarengagemang .

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval 100 % av våra gäster erbjuds sunda alternativ varje dag . Bekämpa hunger och undernäring Stödja och hjälpa 100 miljoner människor via Stop Hungeraktiviteter

SAMHÄLLEN

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet 100 % av våra medarbetare jobbar för könsbalanserade team

MILJÖ

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser 100 % av våra medarbetare har fått utbildning inom hållbarhet .

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt 10 miljarder euro av vårt totala företagsvärde ska gå till små och medelstora företag

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp Minska CO2-utsläppen med 34 %

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring Utbilda 500 000 kvinnor via centrum för jobbutbildning

Främja hållbar resursanvändning Minska matsvinnet med 50 %


Vi följer FN:s hållbarhetsmål FN:s hållbarhetsmål lanserades 2015 och är världens gemensamma arbetsplan för att bekämpa globala utmaningar inom klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Hållbarhetsmålen omfattar 17 mål som gäller för alla länder i världen, såväl rika som fattiga länder. Det innebär att även myndigheter, verksamheter och samhällen i Sverige måste jobba tillsammans för att skapa en mer hållbar, rättvis och jämlik värld innan 2030. Som en global aktör med verksamhet i 67 länder tar Sodexo ansvar för att bidra till att vi når FN:s hållbarhetsmål både lokalt och globalt. Under 2017 uppdaterade vi vår egen hållbarhetsplan så att den överensstämmer med de globala hållbarhetsmålen. Vi har ett antal mål under de 17 huvudmålen och totalt har vi 114 delmål som vi ska jobba för att uppnå.

Hållbarhetsrapport 2019

För ett företag med 470 000 medarbetare i 67 länder innebär det att vi har en stor inverkan både lokalt och globalt. Inget enskilt företag kan skapa en hållbar morgondag på egen hand. Vi måste jobba tillsammans för att uppnå varaktiga förbättringar. Inom Sodexo jobbar vi med globala organisationer för att göra skillnad. Vid flera tillfällen har vi även startat upp egna initiativ för att kunna hjälpa andra på ett bättre sätt. Vi jobbar också tätt med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Med FN:s globala mål upplever vi att vi har en gemensam utgångspunkt och gemensamma mål, som vi kan jobba för att uppnå tillsammans. OBS! Symbolerna vid artiklarna i rapporten visar vilket eller vilka av FN:s globala hållbarhetsmål de har koppling till.


Vad innebär Quality of Life för Sodexo?

   

470 000 medarbetare 100 miljoner kunder tar del av våra tjänster varje dag Världens 19:e största arbetsgivare Vi är verksamma i 67 länder

Våra värderingar   

Serviceanda Laganda Utveckling

Hållbarhetsrapport 2019

Våra etiska principer    

Lojalitet Respekt Öppenhet Affärsintegritet

Genom undersökningar och över 50 års erfarenhet har Sodexo identifierat

6

Socialt samspel

Enkelt och effektivt

Personlig utveckling

Uppskattning

Fysisk miljö

Hälsa och välbefinnande

dimensioner av livskvalitet som våra tjänster har en direkt inverkan på.


Våra utmärkelser 15 år som branschledande inom hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2019

#3 inom vår sektor bland världens högst ansedda företag #1 för Innovation

12 år i RobecoSAM Sustainability Yearbook


Sodexo i final i Storköks-SM

Dubbla White Guide Juniornomineringar till Täby

Sodexos nystartade kocklag ”Team Sodexo School Restaurants” kvalificerade sig till final i de Svenska Storköksmästerskapen 2019. Laget fick bra gensvar från publiken och var nöjda med sin prestation, men det blev ingen pallplats denna gång. Bakom tävlingen står Svenska Kockars förening. Den fjärde september gjorde totalt sex lag upp om mästartiteln i professionell matlagning, kategori storkök, på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Årets måltidschef och Årets skolrestaurang Sodexos platschef Kim Duggin nominerades till ”Årets måltidschef 2019”, och Åva gymnasium där Sodexo lagar maten, nominerades i kategorin ”Årets skolrestaurang 2019”. Juryn i White Guide Junior besökte drygt 250 förskolor, skolor seniorboenden i jakten på bästa engagemang och utförande inför årets nomineringar. White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten. Man bedömer smak och näring men tittar även på parametrar så som måltidsmiljö, service och hållbarhet. Syftet är att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel.

Från vänster: Patrick Dunn; Alisha Mynders; Michael Bäckman; Nevena Misic, Commis; Johan Grund. Foto: Per Erik Berglund Hållbarhetsrapport 2019

Kim Duggin, Sodexos platschef på Täby skolor


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Sodexo Norden kvalitetssäkrar arbetsmiljön Som ett av ännu ganska få bolag har Sodexo Norden certifierats enligt ISO 45001. Certifieringen fokuserar på både säkerhet och hälsa. Vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och har genom målmedvetet arbete lyckats halvera antalet olyckor som medfört sjukskrivning. ISO 45001 är en internationell arbetsmiljöstandard som publicerades 2018 och som möjliggör globala jämförelser när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

– Certifieringen bekräftar att vi arbetar systematiskt och bra med arbetsmiljöfrågor. Den relativt nya ISO-standarden kommer att bidra till kontinuerliga förbättringar i vår strävan efter en olycksfri och hälsosam arbetsplats för alla, säger Peter Mellin, vd Sodexo AB. Vårt ökade fokus på hälsa och säkerhet har under de fyra senaste åren halverat antalet olyckor som medfört sjukskrivning. Tydligare rutiner för arbetsmiljöarbetet och en satsning på riskbedömningar är ett par av de bidragande faktorerna som gett resultat. Målet är dock att komma ner till noll olyckor. De vanligaste orsakerna till våra olyckor idag är fallolyckor och skärskador. André Sandberg, Quality Manager Sodexo Nordics och Anna Burholm, HSE Manager Sodexo Sverige visar stolt upp vårt nordiska certifikat som fokuserar på både säkerhet och hälsa.

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Ökad flexibilitet och förbättrad livskvalitet med obetald ledighet I början av 2019 implementerade vi en ny nordisk policy för obetald ledighet. Bakgrunden till detta är våra medarbetares förändrade förväntningar och vår önskan att utvecklas som modern och attraktiv arbetsgivare. Policyn stöttar Sodexos mer omfattande initiativ FLOW (Flexibility Optimizes Work).

Varierande livssituationer kan ligga bakom behovet att ta obetald ledighet; en medarbetare kanske vill stanna hemma för att ta hand om en närstående som blivit sjuk, en annan vill följa med en familjemedlem på jobb utomlands, eller så kanske man vill tillbringa tid i sitt hemland eller studera.

– Vi funderade över hur vi skulle kunna förbättra våra medarbetares livskvalitet och på vad människor vill ha och förväntar sig av sin arbetsgivare idag. Undersökningar visar att företag som erbjuder en bättre framtid värdesätts allra högst/mest. Vi tror att bara vetskapen om att man kan ta ledigt i sig själv förbättrar medarbetares livskvalitet, även om man inte väljer att använda den möjligheten, säger Inkeri Puputti, HR-direktör i Finland.

Medarbetare stannar kvar hos arbetsgivare som ger dem möjlighet att utvecklas i olika karriärstadier, utöver att de erbjuder ett intressant arbete.

Hållbarhetsrapport 2019

För att få obetald ledighet krävs det att man varit anställd hos Sodexo i tre års tid och man kan vara ledig längst ett år i sträck. En medarbetare som beviljas obetald ledighet förväntas ha för avsikt att återvända till Sodexo efter ledigheten. Man kommer överens om tidpunkten för sin ledighet med sin närmaste chef.

Obetald ledighet uppfyller behov som normalt inte uppfylls genom lagstadgade och kollektiva avtal, som exempelvis frånvaro i samband med alterneringsledighet eller studier. – I första hand har medarbetare använt ledigheten för resor och för att umgås med sina familjer. Målet är att medarbetaren ska vara mer engagerad, motiverad och kunnig när hen återvänder till arbetet efter sin ledighet, säger Puputti. .


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

CASE Visste du att…

Rundresa i Asien gav ny energi

• vår nordiska policy för obetald ledighet har implementerats för att erbjuda våra medarbetare större flexibilitet när det gäller perioder av obetald ledighet och för att stärka Sodexo som en attraktiv arbetsgivare?

Finska HR-chefen Anna Römpötti hade obetald ledighet i åtta månader för att resa runt i Asien.

• alla medarbetare som har varit anställda på Sodexo i Sverige i minst tre års tid, kan ansöka om obetald ledighet som inte omfattas av lagstadgad rättighet för exempelvis studier och ledighet? Ledigheten kan till exempel användas för resor, för att tillbringa mer tid med familjen eller för att följa med en familjemedlem på jobb utomlands.

- Jag älskar att resa och hade under flera års tid drömt om att ta en liten paus från arbetslivet tillsammans med min livskamrat, säger Römpötti. Paret besökte 14 länder. Bland annat spenderade de en månad i Indien, provade att rotera bönehjul i Tibet, beundrade Terrakotta-armén som byggdes åt Kinas förste kejsare och tog hand om elefanter som räddats från dåliga förhållanden i ett thailändskt djurreservat. – Resan var en djupdykning i den asiatiska livsstilen. Jag fick bevittna olika levnadssätt och fick uppleva världens ojämlikheter på nära håll. Jag lärde mig mycket om Asien som område; om dess olika kulturer, historia och geografi. Nu har jag en bättre förståelse för vad och hur Asien är. Jag lärde mig mycket om mig själv. Ledigheten gav mig själv ny energi inför vardagen och jag tror att jag kommer ha med mig erfarenheterna och lärdomarna den gav i många år framöver. Hållbarhetsrapport 2019

• alla ansökningar om obeviljad ledighet behandlas på samma sätt, oberoende av vem som är medarbetarens chef? Hänsyn måste dock alltid tas till affärsrelaterade konsekvenser och under känsliga perioder som en uppstart eller högsäsong kan Sodexo inte garantera att ansökan blir beviljad. . Anna Römpötti i Kioto


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Vi vill se fler inrapporterade tillbud och observationer Olycksfall vet de flesta vad det är. Våra medarbetare vet också att olyckor ska rapporteras. Tillbud* och observationer* anmäls inte lika ofta, trots att de statistiskt sett bör inträffa och förekomma oftare än olyckor. I ett digitalt system som testats sedan april på Astra Zeneca- och Tetra Pak-kontrakten, kan anmälan av såväl olyckor, som tillbud och riskobservationer, enkelt göras via en app på mobil eller surfplatta. - Att öka rapporteringen av tillbud och observationer är viktigt för att kunna jobba mer förebyggande. Vi är bra på att utreda och vidta åtgärder när en olycka har hänt, men helst vill vi så klart kunna förebygga att olyckor överhuvudtaget inträffar. Hållbarhetsrapport 2019

Då är den kunskap vi kan få från anmälningar av tillbud och observationer oerhört viktig. Eftersom vi vill ha in så många tillbud och observationer som möjligt, vill vi göra det enkelt att rapportera. Att göra det möjligt att anmäla via en app är ett sätt att sänka tröskeln, säger Anna Burholm, HSE Manager Sverige. På Astra Zeneca har man sedan april drivit en kampanj för att öka antalet anmälda tillbud och observationer. Redan den första veckan i april, då kampanjen inleddes och systempiloten startades, anmäldes fler tillbud och observationer än månaden innan. Därefter har anmälningarna fortsatt öka. Fler enskilda medarbetare är också med och rapporterar nu.

Det gör att vi nu kan vidta fler och bättre förebyggande åtgärder och därmed undvika potentiella olyckor.

* Observation = Fel, risk eller brist som hade kunnat leda till en olycka eller ett tillbud.

Exempel: En pall som placerats högt upp i ett pallställ står på snedkant och det finns risk för att den kan ramla ned.

Tillbud = Oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall, men inte gjorde det. Exempel: En pall som placerats högt upp i ett pallställ står på snedkant och ramlar ned, men ingen skadas i samband med händelsen.


ÅTAGANDE

1

Vi förbättrar våra medarbetares livskvalitet

Vi vill skapa en säkerhetsmedveten kultur

Anette Arwenhed,, Kontraktschef AstraZeneca.

Under verksamhetsåret 2020 är förhoppningen att en app-lösning för rapportering ska finnas på plats för resten av Sodexo i Sverige.

- Vi pratar mycket om varför det är viktigt att arbeta förebyggande och anmäla så mycket som möjligt. Vet vi vilka risker våra medarbetare ser och vilka olyckor som nästan hänt, har vi mycket bättre förutsättningar att undvika att olyckor verkligen händer. Vi ser också ett ökat engagemang och intresse bland våra medarbetare för att rapportera observationer. Det är ett led i arbetet att skapa en ännu mer säkerhetsmedveten kultur, berättar Anette Arwenhed, kontraktschef på Astra Zeneca.

I samband med det kommer också mer information om rapportering gå ut till alla medarbetare.

- Våra medarbetare är en viktig del i säkerhetsarbetet på Astra Zeneca, eftersom många av dem rör sig över stora områden när de utför sitt arbete och på så sätt kan uppmärksamma saker som händer, Det är viktigt att de känner att de kan vara med och bidra till en ökad säkerhet för alla på siten. Att vi nu kan rapportera på ett enkelt sätt underlättar också. För att uppmuntra till fler anmälningar, belönar vi de bästa rapporterna av tillbud och observationer varje månad, både i Södertälje och Mölndal. Målsättningen är självklart att ingen ska skadas inom vårt kontrakt, avslutar Anette. Anette Arwenhed , kontraktschef Astra Zeneca Hållbarhetsrapport 2019

App för rapportering av olyckor, observationer och tillbud


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Vi är ”Food Safety Champions” Att varje dag erbjuda säker mat kräver vår kökspersonals ständiga uppmärksamhet i alla led, från förberedelse till servering. Bra mat måste förstås också vara säker mat. För att vår kökspersonal ska öka sin förståelse för livsmedelssäkerhet, har vi under våren 2019 genomfört en global livsmedelssäkerhetskampanj kallad ”Food Safety Champion” på våra måltidsuppdrag i Sverige. - Det är viktigt att alla som jobbar med mat hos oss förstår vikten av livsmedelssäkerhet och att arbetet utförs enligt Sodexos 10 grundläggande regler för livsmedelssäkerhet och andra interna riktlinjer, som tagits fram för att underlätta det dagliga arbetet i köken. Men självklart är det bra att påminna vår kökspersonal om reglerna och riktlinjerna med jämna mellanrum; exempelvis i samband med interna kampanjer som Food Safety Champion eller vid ordinarie arbetsplatsträffar, säger Patrik Lundh, Food Safety Manager på Sodexo i Sverige.

Hållbarhetsrapport 2019

Sodexo har

10

grundläggande regler för livsmedelssäkerhet


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Sodexo utsedd till ”Årets Employer Branding-företag 2019” I slutet av mars utsågs Sodexo till ”Årets Employer Branding-företag 2019” av undersökningsföretaget Universum Communication. Utmärkelsen tilldelas företag som aktivt involverar hela organisationen i employer branding-frågor och som erbjuder bra karriär-och utvecklingsmöjligheter. I hård konkurrens från andra företag valde universitets- och högskolestudenter ut Sodexo som en av Sveriges mest intressanta arbetsgivare. Framtidens talanger väljer företag som drivs av ett högre syfte, bidrar till balans i livet och som skapar utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhetsrapport 2019

Servicebranschen är en framtidsbransch och med den ökade digitaliseringen och innovationskraften ser vi att det kommer ännu fler utvecklingsmöjligheter.

Universum Communications motivering: ”Det här är ett företag som lyckats fokusera och framhäva den bredd av möjligheter som finns för unga talanger inom företaget. Ledningen har involverats i frågorna vilket ger såväl helhet som goda resultat. Vidare håller de en modern kultur som uppmuntrar framtidens talanger.”

Från vänster: Marie Linderoth, Camilla Isaksson, Irene Adenborg, Karin Vierma, Peter Mellin, Emma Tägt Kernan, Azita Shariati och Eva Kristensson


ÅTAGANDE

1

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare

Sodexo utvalt till Karriärföretag 2019 Sodexo utsågs till ”Karriärföretag 2019”. Karriärföretagen Sverige ger årligen utmärkelsen till 100 arbetsgivare som har den högsta kvaliteten i sitt employer branding-arbete och som erbjuder karriär- och utvecklings-möjligheter för sina medarbetare.

Juryn gav utmärkelsen till Sodexo med motiveringen: ”Genom karriärmöjligheter och en kompetensutvecklande arbetsmiljö arbetar Sodexo med Employer Branding. Med medarbetare som tar ett aktivt ansvar för sin egen utveckling och en utvecklande arbetsmiljö utses härmed Sodexo till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.” Syftet med Karriärföretagen är att hjälpa yrkesverksamma, speciellt studenter och Young Professionals, i sitt val av arbetsgivare. Vårt employer branding-arbete är viktigt när det gäller att attrahera nya talanger och erbjuda utvecklingsmöjligheter för de som redan arbetar hos oss. Vi ser utnämningen som en kvalitetsstämpel och gläds över att vara utvalda i år igen.

Vad krävs för att bli ett ”Karriärföretag”? Enligt grundkriterierna ska företagen ha minst 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning, ha personalchef och vara en rekryterande organisation. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bedömningar görs av: • Organisationens karriärsidor • Kvaliteten på social/digital media inom Employer Branding • Fokus på arbetsmarknadsdagar och andra talangforum

• Attraktivitet som arbetsgivare i relevanta mätningar

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

2 2

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

2

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

Vi säkerställer mångfald och en inkluderande kultur Mångfald och inkludering är en inneboende del av vår kultur inom Sodexo. Vår jämställdhetsstrategi är en viktig drivkraft för att se till att både kvinnor och män har lika möjligheter för tillväxt och möjligheter på vår arbetsplats. År 2017 undertecknade vi FN:s kvinnostärkande principer (Women’s Empowerment Principles), som inkluderar ett åtagande att främja jämställdhet genom samhällsinitiativ.

Vi säkerställer mångfald och en inkluderade kultur genom att:

• Implementera vår handlingsplan för mångfald och inkludering på regional nivå • Säkerställa flexibla arbetsarrangemang och praxis • Förbättra utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare • Säkerställa att behålla och fortsätta förbättra könsbalansen 40-60 % för ledande positioner • Tillämpa ett mångfaldsperspektiv på personalresurser och på medarbetares lärande och utveckling

Nordiska nyckeltal (KPIs):    

661,8 % kvinnor av total arbetskraft 59,6 % kvinnor i ledande befattningar 50 % kvinnor i Regional Leadership Committee 45 % kvinnor bland nordiska gruppledare med målet att behålla 40-60 % fram till 2025

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

2

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

Sodexos jämställdhetsstudie 2018 Målet med Sodexos jämställdhetsstudie var att utöka tidigare forskning om affärsläget för kvinnor i ledarskap till affärsläget för paritet i representation av män och kvinnor i ledningspositioner (”jämställdhet”). Studien syftade därför till att testa konsekvenser på resultat med en jämställd och inkluderande arbetskultur, i motsats till en kultur där ett kön dominerar över det andra.

Bekanta dig med jämställdhetsstudien: Denis Machuel, Chief Executive Officer, Sodexo Group

Hållbarhetsrapport 2019

HÄR

Dessutom tog Sodexos studie ett större grepp genom att undersöka kvinnor över alla ledningsnivåer. Det bredare perspektivet utformades för att belysa den ”pipeline” som så småningom kommer att påverka jämställdheten på högsta ledningsnivå. Data samlades in och analyserades från över 50 000 chefer på 70 enheter världen över.

I ett försök att bygga på tidigare studier från Catalyst, McKinsey och andra byråer som till stor del har fokuserat på ekonomiska resultatindikatorer under-söktes både finansiella och icke-finansiella affärsindikatorer som resultat av en jämställd ledning. Sodexos tidigare forskning antyder att de optimala resultaten uppvisas när ledningsgrupperna har ett könsförhållande på 40 % - 60 % kvinnor, och detta förhållande användes i den aktuella studien för att definiera en jämställd ledning. - Blandade kön är avgörande. Det sträcker sig utöver en moralisk skyldighet – det är affärsmässigt krav och särskiljande. På Sodexo är större mångfald och inkludering delar av en kulturell omvandling som kräver tid och ödmjukhet, säger Denis Machuel, Chief Executive Officer, Sodexo Group.


ÅTAGANDE

2

Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

Stolta partners till vinnare av innovationspris I september 2018 tilldelades apputvecklaren Lingio IFMA:s innovationspris 2018. Vi är stolta över att ha varit med och utveckla världens största digitala språkkurser i yrkessvenska för städ och storkök tillsammans med dem. Språkappen har introducerats för våra medarbetare under förra verksamhetsåret. Appens syfte är att öka deras yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter och fortsatta integration i det svenska samhället. Flera av våra medarbetare har andra modersmål än svenska. För många är det en tuff utmaning att lära sig ett nytt språk. Lingios språkapp för städ och storkök består av ett omfattande material med vanligt förekommande dialoger, ord och fraser och ska underlätta det dagliga arbetet och bidra till fortsatt språkutveckling. Hållbarhetsrapport 2019

Appen har en tematisk indelning och engagerande interaktiva övningar i att lyssna, läsa, skriva, stava och uttala. I dagsläget finns språkkurserna för städ och storkök på svenska, engelska och arabiska. För Sodexo är det angeläget och spännande att kunna erbjuda medarbetare denna möjlighet och att se vilken effekt appen har på våra medarbetares språkutveckling. Vi anser att språket är en av de viktigaste nycklarna till att få jobb och bli en del av det svenska samhället.

Victor Mannerholm-Hammar - IFMA, Christine Norberg-Francille och Eva Kristensson - Sodexo, Elin Vestberg och Morten Diesen - Lingio, Karin Adelsköld - prisutdelare, Karin Ståhl - IFMA

Digitala språkkurser i yrkessvenska  Lingio-appen innehåller språkkurser för flertalet branscher och riktar sig till nyanlända och andra som vill . förbättra sina språkkunskaper i svenska.  I en undersökning som Ledarna inom privat tjänstesektor genomfört svarar 82 procent av landets chefer att språket är ett hinder för anställning. 66 procent svarar att förmåga att kommunicera på svenska är avgörande eller mycket viktigt för anställning.


ÅTAGANDE

3

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

3

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

Vi har 400 miljöutbildade chefer Om alla skulle leva på samma sätt som vi gör i de nordiska länderna, behövs fyra gånger mer resurser än vad jorden producerar varje år. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För att nå dit behövs grundläggande kunskaper om de miljöutmaningar som finns idag och vad vi på Sodexo kan göra för att minska miljöpåverkan från våra tjänster. Därför har vi utvecklat en ny nordisk miljöutbildning där vi går igenom både miljömässiga utmaningar och lösningar. Hittills har cirka 400 chefer i Norden fått miljöutbildningen och under nästa år kommer övriga medarbetare få den på sina lokala språk.

Hållbarhetsrapport 2019

Huvudsyftet med miljöutbildningen är självklart att kunskaperna ska användas i det vardagliga arbetet. Glädjande är att vi ser ett ökat intresse för miljöfrågor även hos våra kunder. Många förväntar sig att vi ska arbeta aktivt med miljöfrågor och vårt mål är att ligga steget före för att kunna bidra till att våra kunder når sina mål. Även konsumenter och medarbetare förväntar sig att vi erbjuder tjänster som varken skadar dem eller miljön. Det är vår hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” som definierar var vi ska fokusera våra resurser och guidar oss i vårt dagliga arbete. Planen har tagits fram i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling och består av nio åtaganden, varav tre är direkt relaterade till miljö:

• Främja en kultur med miljömässigt ansvar hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser • Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda förvaltningstjänster som minskar koldioxidutsläpp • Vara bäst på hållbar resursanvändning, med fokus på att halvera vårt matsvinn I mer än ett årtionde har Sodexo varit branschledande inom hållbar utveckling. Vi är både ödmjuka och stolta när vi uppmärksammas externt för det arbete som utförs dagligen av våra medarbetare. Tillsammans med våra intressenter bidrar vi till en mer hållbar planet.


ÅTAGANDE

3

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

Samarbete med Klimato ger lägre klimatpåverkan Klimato är ett av de lovande företagen som deltagit i Sodexos acceleratorprogram Sparx. Genom Klimatos algoritm och en smart och enkel klimatmärkning guidas bolag till att producera och konsumenter att välja klimatvänliga måltider och produkter. Vi använder Klimato hos flera av våra företagskunder. GE Healthcare i Uppsala är en av dessa. Sedan början på 2019 klimatberäknas maträtter och menyer med hjälp av Klimato. Rätternas klimatbelastning redovisas för gästerna så att de får möjlighet att göra klimatsmarta val. Gästerna uppskattar märkningen även om många gör sina val utifrån gamla vanor. För att fortsätta knuffa gästerna i rätt riktning är det viktigt att vi som leverantör erbjuder fler rätter med så låg klimatpåverkan som möjligt. Stöd och samsyn från kunden är alltid viktigt för att lyckas med förändringar.

Hållbarhetsrapport 2019

Samarbetet med Klimato har gett resultat. Innan samarbetet låg den genomsnittliga klimatbelastningen runt 1,9 kilo koldioxidekvivalenter per portion. Numera ligger den runt 0,9 kilo koldioxidekvivalenter per portion. De vegetariska rätterna har mindre klimatpåverkan än kött och har därför utökats till två per dag. Nötkött serveras endast en dag i veckan.

Läs mer om:   

Sparx acceleratorprogram Klimato GE Healthcare och deras arbete för att minska klimatpåverkan i Sodexos personaltidning INsett april – 2019

Maria Redander och Göran Pändel Berggren, Restaurang Björken på GE Healthcare i Uppsala .


ÅTAGANDE

4

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

4

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

Hälsosam och hållbar mat Vi har lanserat ett nytt måltidskoncept med fokus på goda och nyttiga lunchrätter, minimalt matsvinn och miljövänliga förpackningar. Vi placerar hållbar och nyttig mat med hög kvalitet i högsätet och gör EAT till huvudkonceptet i Sodexo Norden. - Lunchsortimentet är brett men vi vill gärna framhålla vår stora, attraktiva salladsbuffé och våra nyskapande vegetariska rätter i diskussionerna med våra kunder, säger Britten Viklund, Food service developer and adaption specialist, som varit med och utvecklat konceptet. Det centrala i EAT-konceptet är den dignande salladsbuffén med sina frestande färger. Här är det lätt att låta sig lockas av olika typer av grönsaker, bönor, linser, hemgjorda dressingar, ugnsrostade grönsaker med mera. Menystrukturen är flexibel och allt lagas från grunden.

Hållbarhetsrapport 2019

Frukt och grönsaker är fulla av fibrer och de viktigaste näringsämnena sitter i eller precis under skalet. Grönsakerna sköljs därför grundligt men skalet får sitta kvar. Vatten med tillsatta örter, frukt och citrus har fått ersätta juice och mjölk. På den dagliga menyn står färskt, hembakat surdegsbröd och EATrestauranger erbjuder ofta även en bra start på dagen för de som inte hinner äta frukost hemma. På morgonen kan det exempelvis erbjudas gröt och yoghurt med bär och näringsrika tillbehör. Sodexo är ett företag som arbetar ambitiöst med hälsa och hållbarhet. Självklart följer vi detta även i EATkonceptet. Vi arbetar även med olika serveringsformer och försöker att implementera vackert portionerad mat på tallrik och försäljning på vikt. Detta minskar matsvinnet radikalt.

Vi var tidigt ute med att klimatmärka menyn med hjälp av ett system utvecklat av Klimato. Vårt Culinary team planerar medvetet veckomenyerna med hänsyn till koldioxidavtrycket så att det inte blir för stort. Gästerna kan i sin tur se på menyn hur stor mängd koldioxidutsläpp en lunchrätt av kött, fisk eller vegetariskt genererar. Att minska matsvinnet är ett av Sodexos många hållbarhetsmål. Hela 30 % av maten som produceras globalt kastas, något som utgör ett betydande miljöproblem. Gästerna måste därför tänka efter en extra gång innan de tar om. Som bekant vill ju ögonen ofta ha mer än magen orkar. – Vi ser fram emot att få implementera många EAT-restauranger där fantastisk presentation av mat, ambitiösa hållbarhetsmål och modern, klimatsmart mat står i centrum, avslutar Viklund. .


ÅTAGANDE

4

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

Nordic Culinary Chefs leder produktutvecklingen Under 2018 utsågs Edis Dautovic och Joonas Immonen till Nordic Culinary Chefs. Deras huvuduppgift är att bygga samarbeten mellan segmenten, marknad, enheterna och Food Platform som ansvarar för produktutvecklingen.

De ska även upprätta och leda särskilda Culinary Teams i alla nordiska länder. I Sverige, Finland och Norge är teamen redan på plats. Utöver Nordic Culinary Chefs utgörs teammedlemmarna av köksmästare med stor passion för mat. De jobbar inom olika segment och bidrar till produktutvecklingen genom sin kunskap om det dagliga kundbeteendet. Den nya organisationen med Culinary Chefs i samordnande roller, har bidragit till att dialogen mellan kunder, driften och supportfunktionen Food Platform har förbättrats och fördjupats. Hållbarhetsrapport 2019

Återkopplingen från kunderna når Food Platform på ett smidigare sätt, vilket medför att det blir enklare för dem att planera recept och aktiviteter som överensstämmer med kundernas förväntningar och önskemål. Innovativa lösningar som tas fram i samarbete med driften, kan implementeras mycket snabbare på våra enheter.

.

Food Platform kan även skapa högkvalitativa och kostnadseffektiva recept och samarbetet med inköp har förbättrats. Vår kundinsikt har fördjupats tack vare den nya organisationen. Nu är vi ännu bättre på att ge mervärde till våra kunder och på att hålla vårt löfte om att erbjuda tjänster som förbättrar livskvaliteten.

Våra Nordic Culinary Chefs Edis Dautovic och Joonas Immonen


ÅTAGANDE

4

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

Mer vegetariskt, klimatsmart och hållbart för framtiden

Culinary Team

Efterfrågan på vegetariska måltidsalternativ har ökat under de senaste åren, och våra nordiska Culinary teams har tagit fram fler vegetariska, klimatsmarta och hållbara maträtter som håller även i framtiden. Sodexos svenska Culinary Team träffas regelbundet och ambitionen är att ha minst fyra gemensamma provmatlagningar med teamet per år.

• • • • • • • •

- Just nu så handlar det mycket om att ta fram nya provlagade rätter som håller en hög nivå. Hittills har vi tagit fram nya recept till 51 vegetariska varmrätter, 30 lättare maträtter och 30 fiskrätter, berättar Edis Dautovic, Nordic Culinary Chef.

Följ gärna vår Nordic Culinary Chef på Instagram-kontot: @sodexonordicculinary

.

Hållbarhetsrapport 2019

Den 1-4 april ägnade sig Culinary-teamet åt att provlaga nya, spännande vegetariska rätter i Menigos provkök i Stockholm. Kryddrostad morot med crunch och tahini var en av dem.

Camilla Svensson, Electrolux Oscar Jonasson, GE Healthcare Niklas Pallgren, IFL Kämpasten Johnny Sandberg, Astra Zeneca Södertälje Christoffer Norell, Tetra Pak Lund Mikail Suvar, Täby Skolor Cecilia Hägnemark, Food Platform Susanne Johansson Quddus, Food Platform


ÅTAGANDE

5

Främja lokal utveckling och rättvisa samt inkluderande och hållbara verksamhetssätt

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

5

Främja lokal utveckling och rättvisa samt inkluderande och hållbara verksamhetssätt

Hållbara inköp är självklara vägen framåt Våra inköp styrs både av kundernas krav och ekonomiska ramar men också av våra egna krav på oss själva. Vårt mål är att fortsätta knuffa den hållbara utvecklingen i Norden framåt. Inköparnas engagemang, kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i hållbarhetsarbetet. De ställer krav på och förhandlar med våra leverantörer. Nedan är några av områdena som de utvecklat och förbättrat nordiskt under verksamhetsåret. ”CODE OF CONDUCT” Uppförandekoder är riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljövänligt sätt. Under verksamhetsåret har vi uppdaterat dem för att ännu tydligare koppla dem till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Hållbarhetsrapport 2019

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG För att stödja lokala näringsverksamheter har vi påbörjat ett arbete där vi ska förenkla och därmed göra det lättare för små och medelstora företag att bli godkända leverantörer till oss. Genom oss kan de bli leverantörer till företag, kommuner och landsting utan att själva behöva delta i omfattande upphandlingsprocesser. STÄDNING Utvecklingen inom städområdet har gått framåt de senaste åren. Idag används kemfri städning där det är möjligt. 81 procent av städprodukterna som vi använder har en miljömärkning (85 procent i Sverige). Våra pappersinköp har Svanenmärkning.

MÅLTIDSTJÄNSTER Hållbarhetsarbetet inom måltidsområdet är komplext. Matproduktion har stor påverkan på miljö och klimat men det handlar också om livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetsvillkor. Vi arbetar efter Upphandlingsmyndighetens, UHM:s, kriterier som till stora delar stämmer överens med våra egna regler för djuromsorg. Våra leverantörer undertecknar avtal där de åtar sig att som minst leva upp till våra stadgar som bygger på ”Five freedoms” – fem friheter där djuren ska: • Ha tillgång till rent vatten och foder som bidrar till deras hälsa • Växa upp i lämplig miljö där det finns plats för skydd och vila • Få tillgång till snabb diagnos och behandling vid eventuell skada eller sjukdom • Ha möjlighet att uttrycka sitt normala beteende • Ha levnadsförhållanden och behandling som inte utsätter dem för psykiskt lidande


ÅTAGANDE

5

Främja lokal utveckling och rättvisa samt inkluderande och hållbara verksamhetssätt

Några nordiska nyckeltal ÄGG Sodexo på global nivå driver sedan tidigare ett arbete med att fasa ut ägg från burhöns till år 2025. I de nordiska länderna har vi kommit långt. Av de närmare fem miljoner ägg som vi köpte in under verksamhetsåret är över 57 % från frigående hönor (72 % i Sverige). Av de ägg som vi köpte in i flytande form, 89 500 liter, är 36 % från frigående hönor (42 % i Sverige). FISK Vi värnar om havsmiljöerna och köper inte fisk från bestånd som rödlistats av Världsnaturfonden. I de nordiska länderna köpte vi: • 64 % grönlistad fisk (83 % i Sverige) • 56 % certifierad fisk (82 % i Sverige) • 32 % orangelistad fisk (17 % i Sverige)

Hållbarhetsrapport 2019

KAFFE Varje verksamhetsår serverar vi nästan 58 miljoner koppar kaffe i de nordiska länderna. 80 % har en eller flera certifieringar enligt KRAV, Rainforest Alliance och Fairtrade. KYCKLING Under senaste verksamhetsåret har vi åtagit oss att utöka de nuvarande kraven på djurskydd för att förbättra djurens välfärd inom kycklinguppfödning. Genom samarbeten med nuvarande leverantörer ska vi uppnå fastställda standarder inom ramen för European Chicken Commitment för 100 % av allt kycklingkött som köps inom Sodexo i Europa senast år 2026.


ÅTAGANDE

6

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

6

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp

Vi slutar med engångsplast I början av 2019 informerade vi om vårt åtagande att fasa ut engångsplast i Norden som ett ytterligare steg mot en hållbar planet. Vårt mål är att eliminera engångsplaster i Norden och ersätta dem med mer hållbara och miljövänliga alternativ. Avfall är en av världens största utmaningar. Genom Sodexos globala hållbarhetsplan, Better Tomorrow 2025, har vi åtagit oss att eliminera onödigt avfall till 2025. Som en av Nordens största serviceoch måltidsleverantör till bland annat universitet, arbetsplatser, sjukhus och skolor ser företaget stora möjligheter att göra en hållbar skillnad utan att den som tar del av servicetjänsterna upplever någon försämring.

Hållbarhetsrapport 2019

Vi anser att det finns enormt utrymme för att minska avfallet utan att en enda person som använder sig av våra tjänster känner att de utesluts.

• Ständigt söka innovativa metoder och produkter som minskar eller utesluter användningen engångsplaster.

Detta har vi åtagit oss att göra:

För att säkerställa fortsatt livskvalitet för människor med funktionsnedsättning, patienter på sjukhus, äldre och människor med matallergier, tillämpas riktade insatser. Med det undviker vi oavsiktliga konsekvenser som skulle kunna uppkomma vid ett fullskaligt uteslutande av plast. Vi kommer att fortsätta samarbeta med leverantörer kring innovativa och mer hållbara förpackningar för alla konsumenter inom detaljhandeln.

Sluta med engångsplaster i form av plastmuggar, plastpåsar för take-away och omrörare av plast till slutet av 2019. • Sluta med plastlock och matlådor av plast till 2025. • Minska användningen av sugrör under 2019. Kunder som verkligen är i behov av sugrör kan fortsätta beställa dem under övergångsperioden till mer hållbara material. • Använda återvinningsbar plast i de fall plast är nödvändigt.


ÅTAGANDE

6

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp

Hållbara och mer miljövänliga lösningar

Visste du att… • många av engångsartiklarna slutar som skräp ute i miljön eller i världshaven, där de kan orsaka stor skada?

- Som stor aktör inom måltidssektorn har vi ett ansvar att ta initiativ för att öka takten och hitta nya hållbara och mer miljövänliga lösningar. Att vi slutar med engångsplaster är ett av stegen vi tar för att minska vår miljöpåverkan. Utfasningsarbetet har påbörjats och vårt första mål har varit att eliminera plastpåsar för take-away och omrörare av plast i vår nordiska verksamhet under 2019. Det är en utmaning men tack vare innovativt samarbete med våra leverantörer är vi nu på rätt spår, säger Per Liljedahl, Miljö- och kvalitetsansvarig för Sodexo i Norden.

• plast hopar sig i sjöar, hav och stränder världen över, på grund av engångsplasternas långsamma sönderfall? • man ofta kan hitta plastrester i marina arter som havssköldpaddor, sälar, valar och fåglar, men även i fisk och skaldjur, och därför även i den mänskliga livsmedelskedjan?

Vårt åtagande att minska engångsplaster är ett av flera steg i arbetet med att minska vår miljöpåverkan. Vi söker ständigt efter hållbara alternativ som återvinningsbara material, bioplast samt organiskt material i vår strävan efter att eliminera material från fossila och ändliga råvaror.

• djur kan svälta till döds när de äter plast och det inte längre finns utrymme i deras magar för mat?

Per Liljedahl, Miljö- och kvalitetsansvarig för Sodexo i Norden Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

6

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda servicetjänster som minskar koldioxidutsläpp

Slut med engångsplast i Sodexos restaurang i Løren, Oslo Sodexomedarbetaren Cecilie Amundsen driver restaurangen i Karvesvingen, Oslo, medan Synnøve Fagerhaug Dalen är rådgivare hos Bymiljøetaten (the Urban Environment Agency). I januari inledde de ett samarbete med målet att göra någonting lokalt gällande miljöutmaningarna med engångsplast. Varje dag äter cirka 350 personer lunch på Sodexos restaurang i Løren. Bymiljøetaten är en av hyresgästerna i byggnaden. - En av åtgärderna vi har genomfört är att sluta servera färdigpackad yoghurt. Istället har vi en separat yoghurtbar och yoghurtportionerna serveras i glasskålar. Vi har också slutat använda bestick, muggar, sugrör och andra produkter av

Hållbarhetsrapport 2019

engångsplast, säger Amundsen. Alla våningar i byggnaden har även en egen kaffestation. - Här har vi slutat med alla små portionsförpackningar med mjölk och ersatt dem med mjölk i literförpackningar. Vi har även slutat använda pappersmuggar i hela byggnaden, eftersom muggarnas insida är plastbelagd. Numera använder alla porslinsmuggar och det finns diskmaskiner på varje våning, berättar Fagerhaug. Åtta miljoner ton plast hamnar i havet varje år, och år 2050 kommer det att finnas mer plast i haven än fisk om vi inte gör något åt utvecklingen.

Restauranggästerna har tagit emot förändringarna på ett positivt sätt. - Några av våra gäster har frågat efter sugrören som brukade finnas vid kassan. Men när vi berättar för dem att vi har tagit bort dem av miljömässiga skäl, så accepterar de det direkt, säger Amundsen. Cecilie Amundsen och Synnøve Fagerhaug Dalen

Amundsen menar att förändringarna inte har inneburit extra jobb för henne och hennes tre kollegor i restaurangen. - Men det är självklart att förändringar kräver viljekraft, och det är förstås en fördel om man har en positiv attityd.

Cecilie Amundsen framför yoghurtbaren där portionerna serveras i glasskålar istället för i plastförpackningar.


ÅTAGANDE

7

Bekämpa hunger och undernäring

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

7

Bekämpa hunger och undernäring

Stop Hunger – ett globalt nätverk Möjligt med en värld utan hunger

Stop Hunger är ett internationellt icke-vinstdrivande nätverk, som i över 20 års tid har stöttat de mest utsatta med att bekämpa hunger. Stop Hunger har växt till ett nätverk för ideella organisationer, vars verksamhet går ut på att bekämpa hungern inom tre områden: stötta lokala organisationer, stärka kvinnor samt katastrofhjälp. Förenta nationernas (FN:s) mål är att utrota hungern i världen innan år 2030. Stop Hunger, som grundades av Sodexo, bidrar till och aktivt agerar internationellt för att stoppa hungern i världen.

Stop Hunger i Norden Inom Sodexo i Norden samarbetar vi huvudsakligen med Stadsmissionerna och andra liknande lokala välgörenhetsorganisationer som stöttar utsatta människor. Vi bidrar med donationer och matleveranser genom engagerade medarbetare. Under verksamhetsåret 2019 serverade vi sammanlagt 5 898 måltider, motsvarande 1 866 kilo mat.

Hållbarhetsrapport 2019

Klicka på bilden för att läsa Stop Hunger 2019 Activity Report


ÅTAGANDE

7

Bekämpa hunger och undernäring

Sodexos volontärprogram Under verksamhetsåret har vi introducerat Sodexos volontär-program, som erbjuder alla medarbetare en betald dag per år för att arbeta i en volontärorganisation. Initiativet ligger i linje med våra värderingar samt vår ambition att bidra till social hållbarhet och lokal närvaro. Volontärprogrammet ger varje enskild medarbetare möjlighet att göra en insats på arbetstid. Det står var och en fritt att välja en ideell organisation som riktar sig till att stödja samhället, miljön, djur eller människor. Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter. Volontärprogrammet ska stödja och stimulera medarbetarnas engagemang och det kompletterar de stödinsatser som vi gör sedan många år tillbaka för välgörenhetsorganisationer på olika platser i landet via Stop Hungerprogrammet.

Hållbarhetsrapport 2019

Det är så roligt och givande att få kunna bidra till ett bättre samhälle tillsammans med mina kollegor. Marie Linderoth, Sodexomedarbetare

Kriterier för volontärarbete  Volontärarbetet måste göras inom ideella organisationer som riktar sig till samhället, miljön, djur eller människor.  Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.  Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.  Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.

Ett glatt gäng Sodexokollegor som volontärarbetade på Stockholms Stadsmissions produktion- och insamlingsenhet i Sätra under året.


ÅTAGANDE

8

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

8

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

Jämställdhet – nyckeln till framgång - Jobbskuggning med SheWorks Mångfald och inkludering är en självklar del av vår företagskultur. Mångfalden skapar dynamik och bidrar till våra medarbetares engagemang, kreativitet och vår lönsamhet. Hos oss handlar mångfald och inkludering om att människors lika värde respekteras oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Alla ska ha möjlighet att bidra utifrån sina egna individuella förmågor och förutsättningar. Våra undersökningar visar att jämställda team presterar bättre, och därför strävar vi efter att ha minst 40 % kvinnor bland våra ledare senast 2025.

Hållbarhetsrapport 2019

Det kommer att ta tid att nå detta viktiga mål, så vi har etablerat en jämställdhetsstrategi till vår hjälp. Vår globala jämställdhetsstrategi är en drivande faktor som säkerställer att både kvinnor och män har samma tillgång till utveckling och möjligheter på vår arbetsplats. Och vi investerar i en mängd initiativ för att påskynda kvinnors befordringar och framgångsgnista mot jämlikhet globalt. Varför? När kvinnor får en bättre ställning, förbättrar vi samtidigt allas ställning. Jämställdhet mellan könen driver också vår konkurrenskraft och hjälper våra medarbetare, kunder, konsumenter och de samhällen där vi har verksamhet att nå en bättre morgondag.

Vi introducerar SheWorks Jobbskuggning I samband med firandet av Internationella kvinnodagen i mars 2019, introducerade Sodexo SheWorks-programmet, en global dag för jobbskuggning. Initiativet kommer att sammanföra kvinnor i samhället med Sodexomedarbetare i ett dagsprogram, där syftet är att kvinnor ska få möjlighet att lära sig om Sodexos verksamhet och jobbmöjligheter. SheWorks är en bra möjlighet att stödja kvinnor i våra lokala samhällen, samtidigt som det är en möjlighet för oss att hitta nya talanger och potentiella kandidater till Sodexo.


ÅTAGANDE

8

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

CASE

Våra kandidater som jobbskuggar ambassadörerna har liknande erfarenheter. De tycker att det är givande att få nya kontakter, nya idéer och inspiration i sitt jobb och sin framtida tillväxt.

Jobbskuggning för tillväxt

Det är en bra möjlighet för studenter att få praktisk erfarenhet på ett enkelt sätt och inspireras till att jobba på Sodexo.

Syftet med jobbskuggning är att ge kvinnor och män en introduktion till karriärer som de annars inte skulle ha i åtanke. Medarbetare som redan provat på denna möjlighet vittnar om att detta verkligen är en chans att bidra till någon annans tillväxt som ambassadör, samtidigt som man själv lär sig någonting nytt. Ambassadörerna tycker även att det är väldigt användbart att bli skuggad, eftersom de lär sig att se på det de gör dagligen med helt nya ögon, genom att de får feedback som hjälper dem att förbättra sin verksamhet.

Erfarenheten beskrivs med ord som roligt, viktigt och att man gör det med stolthet.

Hållbarhetsrapport 2019

Christina Ydrauw, Bid Project Manager var ambassadör för kandidaten Linda Backström, Operations Manager Transport och de har bestämt sig för att hålla kontakten även i framtiden, så Christina kommer att fortsätta vara Lindas ambassadör även framöver.

Jag är nyfiken av mig och tycker verkligen om att möta och inspireras av nya människor, samt att bygga upp ett större nätverk. På Sodexo är ens nätverk mycket viktigt, ingen kan göra jobbet själv. När en möjlighet som denna erbjuds internt är det välinvesterad tid att hoppa på tåget. Linda Backström


ÅTAGANDE

8

Driva mångfald och inkludering som katalysator samhällsförändring

Årets mångfaldschef För tredje året i rad delades priset ”Årets mångfaldschef” ut. Bakom priset står Sodexo och tidningen Chef. Priset 2019 gick till Nyamko Sabuni för hennes arbete som hållbarhetsdirektör på ÅF AB, en position som hon hade fram till sommaren 2019 innan hon lämnade företaget i samband med att hon valdes till partiledare för Liberalerna. Nyamko har integrerat mångfaldsarbetet i ÅF:s tillväxtstrategi. Vid varje rekrytering ska människors kompetens sättas i fokus. Hon poängterar att man måste förstå att kompetens kommer i olika förpackningar. Hon tycker att många företag lägger för mycket vikt vid hur en person antas fungera socialt i en grupp. Först när vi ger människor en chans kan vi avgöra om gruppdynamiken blev ett problem. Nyamko fokuserar på tillväxt och då är människors kompetens avgörande, inte varifrån man kommer, vilket kön man har eller hur man ser ut. På Sodexo anser vi att den som klarar av att skala bort förpackningen har bra förutsättningar att bygga ett starkt företag.

Juryns motivering ”Denna ledare sporras av motgångar och tror att förändring alltid är möjligt. Hen har inte bara visat att kompetens är viktigare än bakgrund och personlighet. Hen har också bevisat att mångfaldsarbete bidrar till tillväxt. I en tid där det behövs förebilder som visar mod har vår vinnare tagit initiativ till kraftfulla insatser för att bryta normer inom rekrytering såsom ”Ladies’ Month”. Här har vi en chef som tror stenhårt både på sig själv och sin organisation.” . Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer. Läs mer om kriterierna på chef.se

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

Klimatet – en av vår tids största utmaningar De globala utsläppen av växthusgaser behöver vändas från dagens ökning till en kraftig minskning för att stanna på en nivå med hanterliga risker för allvarliga klimateffekter. Alla världens länder påverkas och alla är både en del av problemet och en del av lösningen. Vårt miljömål är att minska vår klimatpåverkan med 34 % till år 2025, med basår 2011. Åtagandet är i linje med the Intergovernmental Panel on Climate Change´s rapports vägledning att minska uppvärmningen till 1,5°C. Vårt miljöengagemang är en del av Sodexos mission och en utpekad prioritering inom vårt hållbarhetsprogram Better Tomorrow 2025. För att nå våra uppsatta mål behövs kunskap och därför har vi i Sverige sedan 2014 en miljöutbildning som är obligatorisk för alla medarbetare. Hållbarhetsrapport 2019

Vi mäter vår klimatpåverkan enligt den internationellt vedertagna standarden från Global Reporting Initiative (GRI) där det finns en direkt och indirekt kategorisering av koldioxidutsläpp som koldioxidekvivalenter.

Scope 1 avser direkta utsläpp från verksamhet som ägs eller kontrolleras av Sodexo, och inkluderar utsläpp från fordon, verktyg och egen uppvärmning.

Vi ska minska vår klimatpåverkan med 34 % till år 2025, med basår 2011.

Scope 3 avser andra indirekta utsläpp, för Sodexo främst utsläpp från vår leverantörskedja, produktion av råvaror (livsmedel), köpta transporter och tjänsteresor. Det är här vår stora klimatpåverkan uppstår på grund av vår restaurangverksamhet.

/ Globalt mål inom Sodexo

Scope 2 avser indirekta utsläpp som härrör från inköpt och förbrukad el, värme och kyla. Rent fysiskt görs dessa utsläpp vid de anläggningar där el, värme och kyla produceras.


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

Sodexos arbete för att minska klimatpåverkan Vi har uppnått betydande minskningar av klimatpåverkan från transporter och el, inte minst genom att vi sedan 2015 endast köper fossilfri vattenkraftsel. Möjligheten för oss att göra skillnad är störst inom området indirekta utsläpp (Scope 3). Enligt EAT/ Lancet och flera andra rapporter krävs en stor omställning där konsumtionen av rött kött och socker behöver minska med cirka 50 %, medan konsumtion av nötter, frukt, grönsaker och baljväxter behöver mer än fördubblas. Det är en stor utmaning för oss att påverka barns och vuxnas matvanor. För att lyckas krävs ett omfattande arbete och en dialog med kunder och gäster.

Hållbarhetsrapport 2019

Våra åtgärder är främst att: 1. Bekämpa matsvinn Att bekämpa matsvinn är det viktigaste området där vi kan arbeta för att minska utsläppen. Sodexo har t.ex. implementerat WasteWatch, ett speciellt program som hjälper oss i vårt matsvinnsarbete och med att minska matsvinnet och uppfylla våra mål gällande minskat matsvinn. Med hjälp av programmet vidtar våra team på måltidsuppdragen åtgärder och driver förändringar för att minska såväl köks- som tallrikssvinn. Det krävs bra planering, verktyg, uthållighet och kunnig personal för att lyckas.

Vi har mätt och minskat matsvinn på ett strukturerat sätt sedan 2013. Vi rapporterar redan idag in mängden matsvinn på de flesta av våra måltidsuppdrag. Sodexos nordiska mål är att minska matsvinnet till under 50 gram per serverad portion senast 2022. Ett annat exempel är vårt samarbete med företaget Karma och deras app, med vars hjälp vi kan sälja överskottsmat från våra restauranger och kaféer till konsumenter till ett reducerat pris. Resultatet blir att konsumenterna får bra mat till ett lägre pris och vi får en extra inkomstström, samtidigt som vi minskar matsvinnet.


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

Sodexos arbete för att minska klimatpåverkan 2. Främja växtbaserade måltider Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (the United Nation´s Food and Agriculture Organization), bidrar uppfödning av boskap med 14,5 % av alla utsläpp relaterade till klimatförändringar (FAO) eller runt 7 gånger mer än globala flygtransporter. För att öka medvetenheten om hälso- och miljömässiga fördelar med växtbaserade måltider, har vi implementerat program som Love of Food och erbjudanden som Mindful. Vi samarbetar också med Världsnaturfonden för att ta fram kriterier för rätter som är bättre för gästerna och miljön.

Hållbarhetsrapport 2019

Sodexo kommer att ta fram recept inspirerade av Knorr och WWF: s Future 50 Foods-rapport. Den består av 50 näringsrika måltider som är hälsosamma, aromrika, tillgängliga och bättre för planeten än andra måltider i jämförelse. Dessa kommer att tillhandahålla och främja ett balanserat intag av protein genom växtbaserade proteinalternativ och andra hållbara erbjudanden. Vårt långsiktiga mål är att minska vår klimatpåverkan per måltid till under 0,5 kilo koldioxid ekvivalenter. Detta görs exempelvis genom vårt samarbete med Klimato, som är ett av start-up-företagen i Sodexos acceleratorprogram Sparx.


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

Sodexos arbete för att minska klimatpåverkan 3. Minska vår användning av engångsplast Vi har ett nordiskt åtagande att sluta använda engångsplast senast 2025. Vi har redan börjat att ersätta plastartiklar med mer hållbara alternativ (läs mer på sida 33).

4. Öka engagemanget för lokala och små företag samt ansvarsfulla inköp Vi fokuserar på att stödja lokala och små företag; exempelvis leverantörer som främjar hållbara jordbruksmetoder. Idag kommer mer än hälften av våra koldioxidutsläpp från vår leveranskedja, främst från kolintensiva råvaror som nötkött, mejeriprodukter, palmolja, soja och papper som också kan påverka avskogningen. Hållbarhetsrapport 2019

Vi fortsätter vårt samarbete med WWF (vår globala partner gällande miljöfrågor sedan 2010) och dess leverantörer, för att minska utsläppen som är förknippade med de produkter som används, särskilt ovannämnda produkter. Med vår strukturerade process för leverantörsbedömning (SoSP) kan vi utvärdera och prioritera leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor. Sodexos leverantörskod innebär att vi har specifika krav inom olika inköpsområden, som reglerar exempelvis inköp av råvaror som palmolja, skaldjur och engångsartiklar.

5. Utveckla tjänster som hjälper våra kunder att mäta och minska sin klimatpåverkan Vi arbetar med våra kunder på uppdragen för att minska energianvändningen. I vissa fall kan vi hjälpa en verksamhet att minska deras energikostnader med upp till sexsiffriga belopp; och att minska verksamhetens koldioxidutsläpp genom att revidera, bevaka, designa och få till ändrat beteende. Utöver detta köper Sodexo i Norden endast fossilfri vattenkraftsel med väldigt lågt koldioxidavtryck.


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

CASE

WasteLESS Week WasteLESS Week är en global, fem dagar lång kampanj som Sodexo genomför årligen under hösten. Under veckan uppmanar vi medarbetare, kunder och konsumenter att vara extra sparsamma med användningen av vatten, energi och papper samt minska mängden matsvinn.

Under kampanjen som ägde rum 15-19 oktober 2018 detta verksamhetsår, fokuserade våra enheter på att gå igenom olika åtgärder för att effektivisera och förbättra avfallshanteringen. Vikten av att minska matsvinnet lyftes också fram under veckan. Bland annat uppmanade vi våra gäster på Sodexorestaurangerna att bara ta så mycket mat på tallriken som de orkar äta upp, samt att ta endast en servett åt gången. - Våra medarbetare arbetar dagligen med att minska avfall och förbrukning av naturresurser. Under WasteLESS Week lägger vi extra mycket fokus på att kommunicera vårt miljöarbete och försöker få till en positiv dialog med kunder och gäster, säger, Anna Burholm, HSE Manager på Sodexo i Sverige.

Hållbarhetsrapport 2019


ÅTAGANDE

9

Främja hållbar resursanvändning

CASE

Karma En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Det finns flera anledningar att ändra på det. På Sodexo i Sverige har vi startat upp ett samarbete med Karma, ett företag som genom sitt affärskoncept och sin app, räddar mat från att hamna i soporna. Hittills har vi räddat närmare 9 000 måltider tillsammans med dem och det är bara början. Varje år slängs 1,3 miljarder ton mat i världen. Det är ett enormt slöseri med resurser, en stor ekonomisk förlust och det bidrar till enorma utsläpp av växthusgaser. Vårt främsta mål inom Sodexo är att få ned matsvinnet till lägsta möjliga nivå i våra restauranger. Vi mäter svinnet dagligen, följer upp och vidtar åtgärder. Men det är svårt att eliminera allt svinn. Dels på grund av att det ofta blir en del överproduktion inom restaurangbranschen. Vid dagens början vet vi inte hur många patienter eller gäster som kommer att behöva mat. Vi tillagar maten efter uppskattningar och prognoser.

Hållbarhetsrapport 2019

När vi för ett par år sedan kom i kontakt med fyra unga svenskar som skapat en plattform som bidrar till att minska matsvinnet, var det en självklarhet att vi skulle stötta deras affärsidé som går ut på att erbjuda restauranger, kaféer och bagerier att sälja mat som annars skulle slängas till halva priset. Vårt samarbete med Karma startades upp i liten skala i slutet av 2017 och utökas gradvis till fler måltidsverksamheter. När dagens servering är slut, går restaurangerna och tillverkningsköken som samarbetar med Karma igenom vad som kan säljas. Sen går de in i Karmaappen och lägger upp information om rätterna som är till salu och vad de kostar. Den överblivna maten matchas sedan med någon i närheten som är i behov av lunch eller middag. Personen hämtar upp maten på restaurangen eller på något annat överenskommet utlämningsställe. Alla bokningar och betalningar hanteras direkt via Karma-appen, vilket minimerar restaurangens jobb.

Stjärnköket = ”Årets maträddare 2018”

Hittills har Karma-appen hjälpt oss att rädda närmare 9 000 måltider. Detta motsvarar cirka tre ton koldioxid som kan driva en bil med fossilbränsle cirka 1 500 mil.

• Stjärnköket tillagar dagligen flera tusen portioner till sjukhus, äldreboenden och hemmaboende pensionärer. Samarbetet med Karma räddar överbliven mat från att hamna i soporna och minska matsvinnet.

Läs mer om Karma på deras hemsida

• Under januari 2019 fick Sodexo Stjärnköket i Arlandastad ta emot Karma-utmärkelsen ”Årets maträddare 2018”.


Sodexo AB Dalvägen 22 Box 3072 169 03 Solna

Telefon: 08-5788 4000 Kommunikation.FMS.SE@sodexo.com se.sodexo.com

Profile for Sodexo Sverige

Hållbarhetsrapport 2019 - Sodexo Sverige  

Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” har tagits fram i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål och omfattar nio åtaganden. De...

Hållbarhetsrapport 2019 - Sodexo Sverige  

Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” har tagits fram i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål och omfattar nio åtaganden. De...