Page 1

HÃ…LLBARHETSRAPPORT 2016 SODEXO SVERIGE


BETTER TOMORROW PLAN

Better Tomorrow Plan är Sodexos globala plan för att bidra till hållbar utveckling. Det är en långsiktig plan för att skapa en bättre framtid och programmet omfattar fyra olika fokusområden. Planen omfattar 80 länder, 75 miljoner konsumenter och 425 000 medarbetare.

WE ARE Medvetna om vårt sociala ansvar. Våra värderingar och etiska riktlinjer utgör grunden för vårt företag.

2 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

WE DO Fyra prioriteringar. 1) Ansvarsfull arbetsgivare 2) Näringsriktiga måltider, hälsa och välbefinnande 3) Lokal närvaro 4) Miljö

WE ENGAGE Vi ska öka medvetenheten hos våra intressenter, medarbetare, kunder, gäster, leverantörer och samarbetspartners.


Sodexos 18 åtaganden enligt Better Tomorrow Plan är numrerade i rapporten.

INNEHÅLL 4 Sophie Bellon, styrelseordförande Sodexokoncernen

5

Hälsning från VD Azita Shariati: “Man växer med ansvar och samvete”

6

Om Sodexo

7

Våra tjänster

8

Quality of Life

9

WE ARE Värderingar och etiska principer

10 WE DO Som arbetsgivare Miljö- och kvalitetscertifiering Arbetsmiljö Have a safe day Zero October Livsmedelssäkerhet Nordisk Quality of Life-konferens Sodexo supports me Sodexo 50 år! 19

24

WE DO Näringsriktiga måltider, hälsa och välbefinnande Sjukfrånvaro på Sodexo Res dig upp ur stolen Temadagar Brasilien Mat från tre världsdelar Kött från Berga gård på skolmenyn Vegetariskt är magiskt! Ta vara på vardagsmotionen WE DO Lokal närvaro Stop hunger Sodexo deltog i Portionskampen Huvudkontoret har fått ny kostym

29

WE DO Miljö Vad krävs för att bli en av Sodexos leverantörer? Leverantörsbyte ger miljösprång Ägg från frigående höns Tillsammans mot minskat matsvinn WasteLESS Week

35

WE ENGAGE Sodexo Site Survey Hållbarhetsrapport Aktivitetskalender Utmärkelser och erkännanden

Utgivare: Sodexo AB

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 3


«Organisationers framgångar handlar inte bara om finansiella resultat, vi måste även se på vad de bidrar med till samhället.»

SOPHIE BELLON STYRELSEORDFÖRANDE 4 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


”MAN VÄXER MED ANSVAR OCH SAMVETE” SODEXO ÄR FORTSATT BRANSCHENS MEST HÅLLBARA FÖRETAG. Det gör mig stolt, glad och fast besluten att fortsätta utveckla hållbara lösningar. För tionde året i rad fick vi toppoäng i RobecoSAM:s ”Sustainability Yearbook”. Deras årliga rapport granskar företagens arbete med hållbarhet och anses vara världens mest omfattande. RobecoSAM:s granskning ligger till grund för ”Dow Jones Sustainability Index”, som placerade oss i topp för tolfte gången. Grunden i hållbarhetsarbetet är vår globala hållbarhetsplan: ”Better Tomorrow Plan”. Den lanserades år 2009 och sedan dess har vi mätt resultat, rapporterat och satt upp nya mål. En plan är ingenting värd om det inte hela tiden kontrolleras att den används och att vi når våra mål. Vår mission är att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och kunder samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen på de platser där vi är verksamma. Varje land och region har sina egna utmaningar och behov. Här i Sverige har vi under 2016 bland annat fokuserat på minskat matsvinn, ekologiska livsmedel, mindre kemikalieanvändning samt ytterligare stärkt vårt arbete med mångfald och inkludering. Alla har ett ansvar för vår planet. För oss som är världens 19:e största arbetsgivare är det extra stort. Varje dag levererar vi service till 75 miljoner människor världen över. Det kan verka ambitiöst att säga att vi ska bidra till deras livskvalitet, men vi menar det. Våra höga ambitioner har inte bara ökat den interna stoltheten, den har även gynnat våra affärer. Nyfikenheten hos våra kunder har ökat och de vill veta mer om hur vi arbetar. Vi delar gärna med oss. Man växer inte bara med ansvar, utan också av samarbete. Azita Shariati VD Sodexo AB

KVALITET I ALLA LED

KONTINUERLIG UTVECKLING

Sodexo är världens 19:e största arbetsgivare. Vi har ett ansvar för våra anställda och våra framgångar är helt beroende av medarbetarnas kunnande, stolthet och tillfredsställelse. Vi strävar efter att varje individ får möjlighet att utveckla sin förmåga och utöka sina ansvarsområden. Vi erbjuder vidareutbildning och möjligheter att jobba i andra Sodexoländer.

Vi har en nära dialog med våra kunder, så att vi ständigt kan förbättra vår service och de tjänster vi erbjuder. Våra processer säkerställer att kundernas förväntningar infrias. Sodexo i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt auktoriserat genom Almega serviceentreprenörerna.

ARBETSGIVARANSVAR Vårt företag består av våra medarbetare, kunder, gäster, brukare och aktieägare. För att kunna leva upp till allas förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt.

CODE OF CONDUCT Vi accepterar inte verksamhet som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. Vi följer strikta principerna i vår förklaring om affärsintegritet och våra leverantörer förbinder sig att följa en detaljerad uppförandekod. Code of conduct finns tillgänglig på 28 språk och den har skrivits under av 93 % av våra leverantörer globalt.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 5


Sodexo levererar tjänster till 75 000 000 människor varje dag.

Världens 19:e största arbetsgivare.

OM SODEXO

S

odexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för stärkt välbefinnande och individers och organisationers förmåga att prestera.

Vi erbjuder våra kunder kompletta integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet och expertis. Vi är det enda företaget i världen som i åttio länder kan erbjuda service för livskvalitet inom tre områden: On-site Services, Benefits & Rewards Services och Personal & Home Services.

Hälften av medlemmarna i högsta ledningen för Sodexo Sverige är kvinnor.

Sodexo Sverige blir kvalitetscertifierat. (ISO 9001)

1989

2007

2009

Första gasdrivna Sodexo globalt mindre servicefordonet lanserar Better börjar användas inom Tomorrow Plan för en Sodexo Sverige. hållbar framtid. Sodexo Sverige blir miljöcertifierat. (ISO 14001) Sodexo Sverige börjar med Stop Hungeraktiviteter.

6 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

2012

2013 2014

Sodexo Supports Me lanseras i Sverige – medarbetare och Sodexo globalt åtar sig deras närmaste familj att endast använda ägg erbjuds telefonsupport från frigående höns från och med 2025. för ökad livskvalitet.

Sodexo Sverige inför Mångfaldsnätverket rutiner för minskat bildas i Sodexo Sverige. matsvinn på alla restauranger. Första eldrivna servicefordonet börjar användas inom Sodexo i Sverige.

2015 2016

2016 –

Sodexo Sverige är först med miljömärkta städkemikalier.

Startskottet går för den globala Sodexo-kampanjen WasteLESS Week.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 425 000 medarbetare runt om i världen.

2025

Vi arbetar för en bättre framtid och strävar efter att: • Förbli bäst inom vår bransch när det gäller hållbar utveckling. • Fortsätta utveckla vår lokala närvaro. • Främja våra kunders, gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande. • Jobba för att främja en kultur där mångfald och unika talanger värdesätts.


VÅRA TJÄNSTER MÖTEN & KONFERENS

SERVICE MANAGEMENT

MÅLTIDSTJÄNSTER

FASTIGHETSTJÄNSTER

STÄDNING

RECEPTION

LOGISTIK

HJÄLPMEDELSSERVICE

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 7


WE DO • VÅRA TJÄNSTER

QUALITY OF LIFE FÖR KUNDER OCH MEDARBETARE Sodexo ska som leverantör av Quality of Life Services förenkla och effektivisera våra kunders vardag och bidra med mervärde. Vi ska bidra till att öka livskvaliteten, självklart både för våra kunder och användare, men också för våra egna medarbetare.

VAD INNEBÄR QUALITY OF LIFE FÖR SODEXO? Genom undersökningar och 50 års erfarenhet har Sodexo identifierat 6 dimensioner av livskvalitet som våra tjänster har en indirekt inverkan på.

SOCIALT SAMSPEL

Alla faktorer som stärker individers relationer och ger tillgång till kultur och underhållning.

PERSONLIG UTVECKLING

Allt som bidrar till att individer lär sig och utvecklas.

8 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

ENKELT & EFFEKTIVT

FYSISK MILJÖ

Alla faktorer som gör det möjligt för individen att utföra aktiviteter enkelt, effektivt och med minimal störning.

Alla faktorer som bidrar till den individuella komforten och ökar tryggheten.

UPPSKATTNING

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

Alla faktorer som bidrar till att en individ känner sig verkligt uppskattad.

Uppmuntra till en hälsosam livsstil genom välbalanserad kost och motion.


WE ARE VÅRA VÄRDERINGAR SERVICEANDA

LAGANDA

UTVECKLING

Våra kunder och brukare ska stå i centrum.

Laganda är nödvändig inom hela vår verksamhet – på uppdrag, inom supportfunktioner och företagsledning.

Det går alltid går att göra saker bättre.

Vi ska vara tillgängliga, lyhörda och leva upp till deras förväntningar, uppfylla deras behov och visa stolthet över den service vi ger. Sodexo är ett stort och globalt företag, men vi har fortfarande stark lokal förankring med närhet till kunder och marknad.

• •

Medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper ligger till grund för våra framgångar. Laganda bygger på att lyssna och vara öppen, respekt för andra, mångfald, solidaritet med och respekt för fattade beslut och regler samt ömsesidigt stöd – särskilt under svåra omständigheter.

• •

Utvärdering, uppföljning och utveckling av våra medarbetare. Ständiga förbättringar bygger på självinsikt och på att vi förstår både framgångar och misslyckanden. Balans mellan ambition och ödmjukhet. För varje problem finns en lösning, en innovation eller en förbättring att göra.

˜

VÅRA ETISKA PRINCIPER LOJALITET

RESPEKT

En gemensam grund, baserad på lojalitet, delas av Sodexo

Sodexo erbjuder samma möjligheter oavsett ursprung, ålder,

och våra kunder, medarbetare och intressenter. Förtroende, ärliga och öppna relationer är en av hörnstenarna i vår organisation.

kön, övertygelser, religion eller livsstil.

ÖPPENHET

AFFÄRSINTEGRITET

En av våra viktigaste principer, som är genomgående för alla våra intressenter: kunder, gäster, brukare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, aktieägare och allmänheten.

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. Vi talar tydligt om vår inställning för våra kunder, leverantörer och medarbetare – och förväntar oss att de instämmer.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 9


WE DO SOM ARBETSGIVARE .

Vi ger våra medarbetare utvecklingsmöjligheter och främjar mångfald

10 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


SOM ARBETSGIVARE

Foto: Per Myrehed, UHR-utbildning AB

S

odexo ska vara en bra arbetsplats där engagerade medarbetare vill vara. Våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas och ska vilja utvecklas. Vi värdesätter mångfald och har ett inkluderande förhållningsätt och uppmuntrar medarbetarna att vara aktiva och engagerade på sina arbetsplatser. Vi respekterar medarbetarnas grundläggande rättigheter och har åtagit oss att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. 1. UTVECKLING Utveckling är viktigt för oss på Sodexo: det är en av våra tre värderingar och en av de fem delarna i vår EVP (ett globalt program som tydliggör Sodexos arbetsgivarerbjudande). Vi arbetar strategiskt med planering av utveckling: varje medarbetare ska ha ett utvecklingssamtal och en utvecklingsplan för året. Vi arbetar med olika metoder för att utvecklas. E-learning, webinar och klassrumsutbildning är några sätt, men också studiebesök, praktik, arbetsplatsträffar, nätverkande med kollegor. Många av våra medarbetare har arbetat länge i företaget, men i olika roller. Under 2016 har vi genomfört över 10 000 tim-

mars utveckling inom bland annat städområdet, matområdet och olika utbildningar för våra chefer.

bra arbetsförhållanden världen över. Sodexos policy gällande mänskliga rättigheter finns på vår hemsida och vårt intranät.

2. MÅNGFALD OCH INKLUDERING På Sodexo i Sverige har vi en stor etnisk mångfald bland våra medarbetare. Inkludering är viktig för affärsnyttan. 39 % av våra medarbetare är födda utanför Norden. Vi har ungefär lika många kvinnor som män i verksamheten och i ledningsgruppen. En framgångsfaktor för att vi ska förstå våra kunder som också har mångfald i sina verksamheter. Mångfald och inkludering bidrar till att göra oss starkare och mer innovativa. I Sverige genomgår alla chefer ett ledarprogram, där bland annat Sodexos workshop om mångfald och inkludering ingår. Sodexo har åtagit sig att respektera principerna i FN:s internationella deklaration för mänskliga rättigheter, Labour Organisation ILO:s deklaration för principer och riktlinjer för multinationella företag och social hänsyn samt FN-initiativet Global Compact. Sodexos värderingar och etiska riktlinjer är desamma i alla 80 länder där Sodexo bedriver verksamhet, och de har funnits där sedan företaget grundades. Våra åtaganden, värderingar och etiska principer säkerställer att Sodexomedarbetare har

3. HÄLSA OCH SÄKERHET Som arbetsgivare är det vår plikt att se till att våra medarbetare är säkra när de är på jobbet. Hälsa , arbetsmiljö och säkerhet är viktigt för att våra medarbetare ska uppleva en god kvalitet i vardagen. Vi jobbar hela tiden med system för att tillmötesgå kraven inom hälsa, miljö och säkerhetslagstiftning.

Andelen kvinnliga chefer på Sodexo i Sverige är 51,3 %.

4. ENGAGEMANG BLAND MEDARBETARE Sodexo genomför en medarbetarundersökning vartannat år. Undersökningen ger oss en insikt i medarbetarnas förväntningar och behov, samt hur engagerade de är. Förra undersökningen genomfördes under 2016, och baserat på denna har det beslutats om ett antal åtgärder som vi ska jobba med fram till nästa medarbetarundersökning 2018.

Vi har 134 nationaliteter representerade bland medarbetarna på Sodexo i Sverige.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 11


WE DO • SOM ARBETSGIVARE

MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERING Sodexo i Sverige har miljöcertifikat enligt ISO 14001 sedan 2000 och kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 sedan 2012. Hela den svenska verksamheten är certifierad från servicetjänster till administration. Vårt uppdrag är att förbättra livskvaliteten och bidra till en hållbar utveckling i de samhällen, regioner och länder där vi är verksamma. Miljöarbetet tillsammans med kvalitetsarbetet blir allt viktigare för att möta kund- och myndighetskrav, minska kostnader och effektivisera verksamheten i stort. LIVSCYKELPERSPEKTIV För att förbättra livskvaliteten vill vi sätta kundens behov och förväntningar i centrum i ett helhets- och livscykelperspektiv för vår verksamhet. Vi ska arbeta systematiskt och använda våra resurser på ett effektivt sätt för att minska verksamhetens miljöbelastning och kontinuerligt övervaka och förbättra vår verksamhet för att möta förväntningar från kund, medarbetare och samhället.

Carin Eriksson är kvalitets- och miljökoordinator och har mångårig erfarenhet av att genomföra interna revisioner på Sodexo.

Revisioner sker inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet samt säkerhet och riskhantering. Revisionerna genomförs av Sodexomedarbetare och de granskar alla typer av tjänster inom Sodexos olika segment. Detta ger en bra genomlysning och stöttar verksamhetens förbättringsarbete.

Antal revisionsavvikelser 2016 1 5 1% 6 11 21

17 5

5 11 41

HUNDRATALS REVISIONER För att säkerställa att regler, rutiner och krav efterlevs och för att ständigt förbättra vår tjänsteleverans genomför vi interna revisioner regelbundet.

Uppstarter Leverans av kontrakt HR-frågor Inköpsfrågor Arbetsmiljö Miljö Kvalitet Städ Måltid Hard FM

Egenkontroller, interna revisioner, kundsynpunkter samt information från det dagliga arbetet genererar signaler som indikerar hur vi kan förbättra vår leverans. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i vår strävan att alltid ge en optimal och kvalitativ leverans till våra kunder.

“Revisionerna genomförs av Sodexomedarbetare som granskar alla typer av tjänster inom Sodexos olika segment”.

1%

PRIORITERADE OMRÅDEN INOM MILJÖ • • • •

Minska matsvinnet Minska klimatpåverkan från en snittportion Minska kemikalieförbrukningen Öka andelen förnybart bränsle för våra transporter

12 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


Sodexo utnämndes 2016 till bäst inom sin bransch för tionde året i rad i RobecoSAM:s ”Sustainability Yearbook”.

ARBETSMILJÖ Vårt arbete inom arbetsmiljö bygger på Sodexos värderingar, laganda, serviceanda och utveckling. Hälsa och säkerhet är en integrerad del av Sodexos uppdrag att förbättra livskvaliteten i vardagen. Sodexo strävar efter en global hälso- och säkerhetskultur och ett hälso- och säkerhetsarbete i världsklass. Vi anser att integrering av hälsa och säkerhet i allt vi gör minimerar riskerna för människor och egendom. ARBETSMILJÖMÅL • Öka medarbetarnas engagemang och trivsel • Öka rapportering av avvikelser, observationer och tillbud • Minska antalet arbetsskador UTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA Sodexo ska säkerställa att våra medarbetare har en förståelse för hälsa och säkerhet inom ramen för deras individuella roller. Vi ska säkerställa att våra medarbetare har rätt utbildning samt tillgång till rätt instruktioner och information. En av förutsättningarna i vårt arbete med hälsa och säkerhet är att alla medarbetare får en grundläggande utbildning i arbetsmiljöfrågor. Alla medarbetare på Sodexo Sverige ska vid anställningens början genomgå en introduktionsutbildning inom hälsa och säkerhet. År 2016 har följande utbildningar lagts till i vår katalog: • Arbetsmiljöintroduktion - Policy och säker- hetskultur • Arbetsmiljöintroduktion - Livsmedel • Arbetsmiljöintroduktion - Städ • Arbetsmiljöintroduktion - Hard FM • Utbildning i riskbedömning SÄKERHETSKULTUR Sodexo har som mål att förbättra sitt arbetsmiljöarbete genom att förbättra säkerhetskulturen och införa nya arbetssätt. Exempelvis via safety walks, safety moments och safety alerts. Syftet med chefernas safety walks är att upptäcka säkerhetsrisker på arbetsplatsen och förbättra Sodexos säkerhetskultur genom att bland annat stärka säkert beteende via feedback. Safety moments och safety alerts fokuserar på att uppmärksamma alla medarbetare om vilka risker som finns i verksamheten samt kommunicera ut lärdomar vi får efter de olyckor som sker.

KAMPANJER Vi har genomfört kampanjer med fokus på hälsa och säkerhet för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra medarbetare: • Have a Safe Day - 3 kontroller för säkerheten • Zero October - Global accident free month • Safety Walks - Senior leaders commitment CAMK Centrala arbetsmiljökommittén genomförs i syfte att samverka mellan fack och arbetsgivare i arbetsmiljöfrågor. Under 2016 genomfördes tre möten med centrala arbetsmiljökommittén och en samverkanskonferens. Företagshälsovården var även på plats under årets sista möte för att presentera sitt arbete.

RAPPORTERING AV AVVIKELSER OCH OLYCKOR Vi anser att integrering av hälsa och säkerhet i allt vi gör minimerar riskerna för människor och egendom. Olycksstatistisken följs upp och analyseras löpande och handlingsplaner tas fram på nationell nivå för att sprida information och kunskap. Olycksstatistisk presenteras kvartalsvis i mötet med skyddsombud och fackliga representanter. SALUS är vårt verktyg för att hantera observationer, tillbud och olyckor. Det används för att: • Rapportera tillbud och olyckor • Utreda och analysera incidenter • Utveckla handlingsplaner, Safety Alerts och Safety Moments • Följa upp korrigerande åtgärder

Olyckskategorier 2016 1% 13 % 7%

33 %

13 %

13 %

Fall- och halkolycka Kläm/kross Slag Manuell hantering Brännskada Skärskada Allergisk reaktion

20 %

1% SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 13


WE DO • SOM ARBETSGIVARE

HAVE A SAFE DAY Vår ambition är att ha en skadefri miljö och minimera riskerna för att olyckor sker på våra arbetsplatser.

er 3 konKtErRoHll ETEN F R SÄ

Slagordet för årets första arbetsmiljökampanj var “Have a safe day”. Vår “Have a Safe Day”-kampanj är framtagen för att hjälpa oss nå en nollvision gällande olyckor, målet är att öka medvetenheten om säkerhet och skapa nya attityder och beteenden.

3 réflexes

RJAR JOBBA INNAN DU BÖ OCH RITÉ CULL NKSÉTI US DE UR PLTÄ P STANNA UP P JOBBET VET JAG HUR S? RA FÖ UT SKA

Att följa våra 3 kontroller för säkerheten är enkelt och lätt att komma ihåg, men ger också resultat.

HAR JAG RÄTT UTRUSTNING? VNING

ÄR MIN OMGI SÄKER?

Genom att ställa tre enkla frågor innan vi börjar jobba kan vi identifiera om det finns någonting särskilt som skulle kunna orsaka en olycka.

SÄG TILL

ntrollerna, n av de tre ko “nej” för någo r. go lle Om svaret är ko a chef och din prata med din

Om svaret är “nej” på någon av frågorna, ska medarbetaren lyfta frågan till sina kollegor eller till sin chef för att hitta en lösning på problemet.

ZERO OCTOBER Den andra stora arbetsmiljökampanjen 2016 var Zero October. Dialog mellan chefer och medarbetare om de tre vanligaste typerna av olyckor på Sodexo var i fokus. Den första veckan var en introduktion till kampanjen och de tre efterföljande veckorna tillägnades de tre riskområdena: • • •

Belastningsskador Fallolyckor Skärsår och brännskador

Varje vecka samlades medarbetare för att gå igenom veckans fokusområde. För varje riskområde användes ett aktivitetsblad som verktyg för att engagera och skapa diskussion mellan kollegor. Enligt vår erfarenhet är dessa kampanjer viktiga, har en direkt positiv effekt på vår olycksstatistik och minskar risken för våra medarbetare att skada sig.

14 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


LIVSMEDELSSÄKERHET “Att servera god, näringsriktig och säker mat är en självklarhet för oss på Sodexo.”

VERKSAMHETSANPASSADE EGENKONTROLLPROGRAM Avdelningen QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö) jobbar aktivt med att revidera och uppdatera våra rutiner för matsäkerhet och med att utbilda vår personal i Sodexos system för säkra livsmedel. Alla måltidsverksamheter inom Sodexo arbetar efter ett verksamhetsanpassat egenkontrollprogram som är baserat på HACCP-principen (Hazard Analysis Critical Control Points). INTERNUTBILDNINGAR I LIVSMEDELSSÄKERHET Inom Sodexo har vi flera interna livsmedelsexperter som stöttar, hjälper, utbildar samt reviderar våra verksamheter och vår personal. Sodexo har ett gediget utbildningsprogram för livsmedelssäkerhet, uppdelat i tre olika nivåer; grund, fördjupning och uppfräschning. Samtliga utbildningar genomförs ett flertal gånger per år. Vi utför även kortare uppfräschningsutbildningar ute på enheterna. Under 2016 har våra livsmedelsexperter utbildat över 100 medarbetare i livsmedelssäkerhet, samt utfört cirka 250 interna revisioner. STRUKTURERADE REVISIONER Interna revisioner utförs på ett fastställt och strukturerat sätt med hjälp av checklistor och provtagningsinstrument. Samtliga avvikelser följs upp av våra livsmedelsexperter. Målet med de interna revisionerna är att säkerställa att alla måltidsverksamheter följer Sodexos rutiner för livsmedelssäkerhet, samt att öka förståelsen för matsäkerhet bland våra medarbetare. Revisionerna bidrar till nöjdare kunder, bättre ekonomi och en kvalitetssäkring av hela livsmedelshanteringen. Utöver detta utför våra livsmedelsexperter även externa revisioner på Sodexos underleverantörer av mat, för att garantera livsmedelssäkerheten och kvaliteten genom hela kedjan.

“Målet med våra interna revisioner är att säkerställa att alla måltidsverksamheter följer Sodexos rutiner för livsmedelssäkerhet, samt att öka förståelsen för matsäkerhet bland våra medarbetare.”

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 15


WE DO • SOM ARBETSGIVARE

NORDISK QUALITY OF LIFE-KONFERENS Den 8 juni besökte Sodexos koncernchef Michel Landel Stockholm. Ledare, kunder och samarbetspartners var inbjudna till det nya kontoret Sodexo Nordic House i Arenastaden, Solna, för att delta i seminarier kring temat Quality of Life. Ambitionen var att skapa samtal om hur mångfald, livskva- Under konferensen togs det upp ett par exempel där de norlitet och mänsklig utveckling påverkar individ, företag och diska länderna ligger långt framme: samhället i stort. 1. I Norden har det nåtts goda resultat i arbetet med att Med 425 000 medarbetare och kunder i 80 länder är Sodexo minska resursslöseriet. Framförallt inom måltidsservice världsledande inom Quality of Life Services och leder stora där vi på Sodexo dagligen arbetar för att minska matkonferenser runt om i världen på detta tema. svinnet och öka medvetenheten både bland restaurang gästerna och våra medarbetare. Syftet med konferenserna är att Sodexos ledare tillsammans 2. Sodexos globala arbetsmiljökampanj ”Have a safe day” med kunder och samarbetspartners ska få ökad insikt i vilka är en strategi med syfte att värna om både medarbetare kriterier som styr välmående och kan skapa idéer om hur och kunder. Det är viktigt att vi är rädda om och visar att man kan hitta nya smarta metoder för att attrahera både vi bryr oss om varandra. Alla kan göra skillnad för andra medarbetare och kunder. människor och inom Sodexo är det själva grunden i hur vi förhåller oss till service. - Världen går idag igenom en enorm förändring. Frågor som handlar om Quality of Life blir allt viktigare och vi måste vär- Anthony Gooch Gálvez från OECD (Organisationen för ekona om varandra och vår jords resurser. Inom Sodexo är vi nomiskt samarbete och utveckling) fanns på plats för att dedikerade att hjälpa företag och organisationer med effekti- berätta om trender inom hälsa och samhällsutveckling, och va servicelösningar som förenklar och förgyller vardagen för hjärnforskaren Katarina Gospic berättade hur människor människor. Tillsammans kan vi fortsätta en utveckling där fungerar i olika situationer och hur man kan använda denna livskvaliteten ökar på många olika plan”, sa koncernchefen kunskap för att skapa bättre hälsa och framgång på Michel Landel under sitt tal. arbetsplatser.

Sodexos koncernchef Michel Landel var en av talarna på konferensen.

16 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


SODEXO SUPPORTS ME GER MEDARBETARE ÖKAD LIVSKVALITET

Sodexo Supports Me är en telefonsupport som finns till för att förbättra livskvaliteten för alla Sodexomedarbetare. Supporten som drivs av kvalificerade rådgivare från ICAS (icalifestyle.com) har öppet dygnet runt. Deras rådgivare erbjuder praktisk och opartisk vägledning i olika frågor både i och utanför arbetet. Det är gratis att ringa och man kan välja att vara helt anonym om man vill. Alla samtal är konfidentiella och eventuella privata frågor som tas upp förs givetvis inte vidare till någon annan inom Sodexo.

Sodexo Supports Me kan hjälpa medarbetare och deras närmaste familj med exempelvis följande frågor:

FAMILJEN Råd gällande barnens utbildning; relationen mellan dig och din partner; assistans/hjälp vid äldre/behövande personer eller vid dödsfall eller sjukdom hos någon närstående. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Sluta röka; kostråd eller sömnproblem; viktproblem; alkohol- eller drogrelaterade ärenden.

HEMMET Hyresvärd/hyresgäst eller grannrelationer; försäkringsrådgivning eller hjälp med att organisera fritidsaktiviteter. ARBETE Förbereda återgång till arbete efter föräldraledighet eller sjukfrånvaro; stresshantering; förberedelser för livet efter pensioneringen; relationer med kollegor. PRIVATEKONOMI Privatekonomi; förstå dina rättigheter som konsument; planering av återbetalning av skulder.

OM ICAS: • •

ICAS är en helt oberoende organisation. ICAS experter är kvalificerade rådgivare som kan hjälpa dig med frågor som påverkar ditt välbefinnande eller din psykiska hälsa. De erbjuder praktisk och opartisk information. Läs mer om ICAS på www.icalifestyle.com

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 17


SODEXO 50 ÅR! På ett halvt sekel har vårt företag utvecklats från ett enmansbolag till en global koncern och världens nittonde största arbetsgivare. Våra grundläggande värderingar och alla medarbetares insatser har legat till grund för framgången.

Under 2016 fyllde Sodexo 50 år. För lika länge sedan grundade entreprenören Pierre Bellon från Marseilles det som skulle bli ett av de största franska företagen i världen. Sodexo har under den här tiden konsekvent betonat vikten av livskvalitet och hur det påverkar individuella och kollektiva prestationer. Jubileet firades under hela 2016 tillsammans med medarbetare, kunder, konsumenter och andra intressenter. Det genomgående temat var ”Imagine Quality of Life” och utmanade deltagarna till att reflektera över – och forma – framtidens livskvalitet. Världen idag förändras omvälvande och snabbt. Oavsett om det handlar om den dramatiska ökningen av vår äldre befolkning, förändringar i arbetslivet, ökad automatisering eller den digitala världens omvälvande påverkan, så revolutionerar alla dessa trender våra liv och våra ekonomiska modeller. Tillsammans kan vi utforma en vision om en bättre värld!

Sodexos grundare Pierre Bellon tillsammans med dottern Sophie Bellon, som tog över posten som styrelseordförande i Sodexokoncernen i början av 2016.

“Jubileumsårets genomgående tema var Imagine Quality of Life”.

18 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


WE DO • NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

WE DO NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Vi ska främja hälsosam kost, hälsa och välbefinnande

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 19


WE DO • NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

5. HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Vi ska utveckla och främja lösningar inom hälsa och välbefinnande för våra kunder, gäster och medarbetare. Våra personalrestauranger erbjuder välsmakande och hälsosam mat som är gjord enligt myndigheternas krav för näringsriktiga måltider. Måltidsutbudet ska uppfylla olika behov och förväntningar som våra gäster har, och vi strävar efter att lunchrasten ska vara ett trevligt avbrott i en hektisk vardag.

20 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

Rena och snygga lokaler är en förutsättning för att folk ska trivas på jobbet. En funktionell reception och servicedesk gör att arbetet kan göras på ett effektivt och flexibelt sätt. Våra städare ser till att lokalerna är rena och trivsamma. 6. NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER Vi ska erbjuda varierande och näringsriktiga måltider till våra kunder. Vår målsättning är att kunderna ska få hälsosam och god mat varje dag. För att säkerställa detta använder vi oss bland annat av ett verktyg för menyplanering, där våra erfarna kockar sammanställer recept.

7. SALT, SOCKER OCH FETT Vi har åtagit oss att minska mängden socker, salt och fett i måltiderna som serveras i våra personalrestauranger. Vi använder främst fiberrika produkter och undviker användning av för mycket socker och salt i matlagningen. Vi använder tillagningsmetoder som kräver mindre fett; till exempel kokning, ångning och stekning i ugn. För att smaksätta rätterna använder vi färska örter.


Motion och hälsa är viktigt. Sodexos medarbetare får årligen friskvårdsbidrag genom ActiWay.

Sjukfrånvaron under FY 2016 var 6,16 %.

SJUKFRÅNVARO PÅ SODEXO UPPFÖLJNING AV SJUKFRÅNVARO Sodexo har ständigt fokus på att följa upp sjukfrånvaron. Detta gör vi genom att skicka sjukfrånvarostatistik till cheferna och genom att följa faserna i Sodexos sjukfrånvarouppföljning.

Förebygga

1–3 dagar

14 dagar

4 veckor

7 veckor

12 veckor

6 månader

12 månader

Medarbetare ringer chefen

Chefen ringer chefen

Chefen kallar till uppf.möte

Chefen kallar

Chefen ringer medarbetaren

NAV kallar till dialogmöte

Chefen kallar till möte

På vårt intranät Sodexo_Net kan alla chefer och medarbetare hitta information om vad som görs i de olika faserna av sjukfrånvaroprocessen; vem som är ansvarig för de olika faserna och vilka formulär det är relevant att använda.

till dialogmöte

SJUKFRÅNVARO PÅ SODEXO FY 2016

Sodexo jobbar också aktivt med att förebygga sjukfrånvaro. Det gör vi på följande sätt: • Är medvetna om arbetsuppgifter som kan medföra hälsorisker. • Förebygger hälsorisker (t ex via rotation) • Bidrar till en positiv och bra arbetsmiljö • Totala sjukfrånvaron på Sodexo FY 2016 var på 6,16 % • Korttidsfrånvaro (sjuk färre än16 dagar) 2,76 % • Långtidsfrånvaro (sjuk mer än 16 dagar) 3,40 %

RES DIG UPP UR STOLEN

Markus Eriksson på Supply Management byter gärna ut stolen mot en pilatesboll ibland.

Ett av nutidens största hälsoproblem är att vi sitter mer än våra kroppar är skapta för att göra. Många tillbringar så mycket som 13 timmar om dygnet sittandes. Vi sitter stilla på jobbet, på vägen till och från jobbet och framför tv:n eller datorn på kvällen. Undersökningar visar att den som sitter mycket har större risk för att råka ut för en mängd sjukdomar, värk och övervikt. På kontoret Sodexo Nordic House i Solna har vi tagit tag i problemet. Vi har köpt in pilatesbollar som medarbetarna kan sitta på, och alla skrivbord i det öppna kontorslandskapet är höj- och sänkbara.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 21


TEMADAGAR BRASILIEN

Under våren ägde Sodexos temadagar ”Taste the Exotic Brazil” rum. Det brasilianska köket är ett av de mest varierade i hela världen. Världens femte största land Brasilien är mångkulturellt med människor från hela världen. Mellan åren 1570 och 1888 kom över tre miljoner afrikaner till Brasilien som slavar och i samband med det fick det brasiliansk-portugisiska köket sin början. Brasiliens självständighet 1822 öppnade landet för invandring från hela världen – först från Tyskland, sedan Schweiz, Italien, Spanien, Japan och Mellanöstern.

Miljontals människor fann ett nytt hem i detta enorma land och matlagningen ändrades gradvis när nya vanor, nya ingredienser och tillagningsmetoder lämnade sina ursprungliga kulinariska rötter och blev brasilianska.

”Idag har Brasilien ett av världens mest inspirerande, spännande och exotiska kök”.

Brasiliens nationalrätt Feijoada kan göras på en mängd olika sätt, men basen i rätten består av svarta bönor och kött. Sodexos recept är något förenklat. En äkta brasiliansk Feijoada kan även innehålla ingredienser som grisfötter, knorrar och öron. Det kan ta upp till tre dagar att laga rätten på grund av alla olika styckningsdelar från nos till svans. Namnet kommer från ordet Feijão, som är det portugisiska ordet för böna.

MAT FRÅN TRE VÄRLDSDELAR

”World Food” var mattemat på Sodexos personalrestauranger över hela Norden i höstas. Under tre dagar reste vi genom tre världsdelar. Mattraditionerna i de tre världsdelarna Asien, Afrika och Amerika skiljer sig väldigt mycket åt och det finns även större olikheter inom själva världsdelarna. I Asien, som är den största världsdelen, påverkar både religion och filosofi matkulturen. Det ska vara en balans i livet såväl som i maten, något som anses viktigt om man ska hålla sig frisk och uppnå en hög ålder. Smaker balanseras genom att kombinera sött, surt, salt och bittert. Örter är också väldigt viktiga i matlagningen. Sprödbakad torsk med tandoori, Tom Kha-soppa 22 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

och fläskkött med röd curry och kokosmjölk, var några av rätterna som serverades under mattemat. Afrika är värdens näst största världsdel och här är både kristendomen och islam utbredd. Kyckling och lamm är därför vanliga ingredienser inom matlagningen. Många rätter har ris och couscous som bas, ofta smaksatt med kryddor som kanel, mynta, nejlika, saffran och kardemumma. Vi serverade marockansk lammgryta och swahilikyckling med koriander denna temadag.

Amerika är en region med invandrare från olika kulturer och religioner. Detta bidrar till att regionen har en rik matkultur och det kan förekomma stora variationer gällande vad som serveras i den vidsträckta världsdelen från Argentina till Alaska. Under temadagen koncentrerade vi oss på de centrala delarna av Amerika och serverade bland annat jamaicansk kycklingtortilla, majsbröd och chiligryta från Texas.


Sodexo kan räkna ut carbon footprint från en meny via en modul i menyplaneringsverktyget.

Sodexo i Sverige serverade totalt 15 miljoner portioner under FY 2016.

KÖTT FRÅN BERGA GÅRD PÅ SKOLMENYN Sodexo har samarbetat med flera lokala producenter genom åren och under hösten 2016 inledde vi ett samarbete med lantbrukaren Elin Bäckman på Berga gård i Husby-Oppunda utanför Nyköping. I september serverades eleverna i Nyköpings skolor köttfärssås lagad på kött från den närbelägna gården. Samarbetet innebär att vi kommer att kunna erbjuda eleverna måltider lagade på kött från den lokala gården även vid tillfällen framöver, vilket uppskattas av både elever och föräldrar som länge haft önskemål om mer lokalproducerat på skolmenyn. Berga gård har drivits av samma släkt sedan år 1936. Djuren går ute från tidig vår till sen höst beroende på väder och tillgång på gräs. Resterande del av året utfordras djuren med egenproducerat gräs.

VEGETARISKT ÄR MAGISKT! Under året har Sodexos skolkockar träffat Isak Wiig, nordisk mästare i matlagning 2016, för att utveckla och förnya recepten på flera vegetariska rätter tillsammans med honom. Isak har bidragit med förslag på nya maträtter samt tips på hur man kan presentera maten på nya och annorlunda sätt. Tillsammans med Sodexos kockar har han utvecklat recept på vegetariska rätter från den befintliga menyn för att göra dem mer populära.

TA VARA PÅ VARDAGSMOTIONEN Fysisk aktivitet förbättrar kognitiv prestation, IQ samt psykiskt välbefinnande, förbättrar sömn och återhämtning och ger ett skydd mot sjukdomar. Motion gör dig även mer effektiv på arbetet och på fritiden. Den ökade cirkulationen i kroppen vid fysisk aktivitet ger förstås även ökad cirkulation i hjärnan. Det ökade blodflödet för med sig mer syre, mer näring och mer energi till hjärncellerna. Enbart 15-20 minuters promenad ger positiva effekter i hjärnan, effekter som gör att hjärnan fungerar bättre redan idag, och dessutom inte åldras lika fort som den kan göra om du missköter den. • • •

Ta trappan istället för rulltrappan eller hissen. Cykla eller gå till jobbet om du har möjlighet. Räkna dina steg med hjälp av en stegräknare/ app i mobilen och tävla med vänner/ familj/ kollegor om vem som kan gå flest steg under en dag/ vecka/ månad.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 23


WE DO • LOKAL NÄRVARO

WE DO LOKAL NÄRVARO Vi ska stötta utvecklingen i de samhällen där vi är verksamma

24 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


Sodexo har varit i toppen på ”Dow Jones Sustainability Index” 12 år i rad.

2015-2016 bidrog våra medarbetare i Sverige till 4 800 måltider.

8. STOP HUNGER Sedan flera år tillbaka bekämpar vi hunger och undernäring genom Sodexos globala initiativ STOP Hunger. Sodexomedarbetare världen över är engagerade i arbetet, vars syfte är att göra vardagen bättre för medmänniskor via volontärarbete, kunskapsspridning, matdonationer och finansiell bidrag. Vi samarbetar med ideella organisationer, engagerade kunder och leverantörer och stöttar dem som verkligen behöver det i de samhällen där vi verkar. 9. STÖTTA LOKAL OCH SOCIAL UTVECKLING Vi strävar efter att stötta utvecklingen av den lokala ekonomin i alla länder där vi är verskamma. Sodexo är en av världens största arbetsgivare. Vi är också en betydelsefull inköpare av produkter och tjänster och vi lägger stor vikt på utveckling och samarbeten med våra underleverantörer. 10. CERTIFIERADE VAROR Vi strävar efter att öka andelen certifierade varor i Sverige. Vi serverade exempelvis över 18 miljoner koppar Fairtrade-märkt kaffe under 2016 De certifierade produkterna är ofta odlade i fattiga länder. Sodexo vill föregå med gott exempel och välja produkter som är tillverkade på ett miljövänligt sätt och som skyddar böndernas rättigheter. Därför erbjuder vi kunderna ett brett utbud av certifierad espresso, färdigmalet kaffe och hela bönor. All vår kakao är Rainforest Alliance-certifierad.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 25


WE DO • LOKAL NÄRVARO

STOP HUNGER

GLOBALT INITIATIV FÖR LOKALT STÖD

97%

av våra medarbetare är anställda lokalt i de 80 länder där vi är verksamma. Genom långsiktiga partnerskap strävar Sodexo efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen.

Stop Hunger är ett globalt initiativ som började med lokala aktiviteter i USA 1996. Idag görs insatser inom Sodexo över hela världen för att ändra det faktum att nästan en miljard människor varje dag lider av hunger och undernäring. Vi bidrar genom volontärarbete och genom att dela med oss av kunskap om mat och hälsa. Vi ger även donationer i form av måltider och finansiella bidrag. I Sverige arbetar vi sedan 2009 med Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet. Genom samarbetsavtal med dessa organisationer medverkar vi aktivt i verksamheter där målet är en bättre framtid för utsatta människor i utanförskap.

Sarwar Jawhar var volontär hos Stockholms Stadsmission och serverade frukost på verksamheten Crossroads.

26 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

Varje år under april och maj månad genomförs extra hjälpinsatser av Sodexo i hela världen, ett servicemaraton som vi kallar Servathon. Exempel på volontärarbete är servering av måltider och insamlingar. Under Servathon 2016 bidrog vi med över 1 500 måltider till utsatta människor. Totalt under 2015-2016 bidrog våra medarbetare till 4 800 måltider och drygt 244 000 kronor till stadsmissionerna och liknande verksamheter.

Anna Jonsson, Azita Shariati, Giannis Thanasis och Julia Grigoryan hjälpte till med lunchserveringen på Klaragården i Stockholm.


SODEXO DELTOG I PORTIONSKAMPEN

Göran Pändel Berggren, köksmästare på GE Healthcare i Uppsala.

I slutet av året var vi med och bekämpade hunger tillsammans med Stadsmissionen i Uppsala. Under perioden 16 november - 31 december drev de insamlingskampanjen Portionskampen för att kunna stötta så många utsatta människor som möjligt under 2017. Sodexo sponsrar Stadsmissionen i Uppsala med cirka 75 portioner mat i veckan. Enligt en överenskommelse som vi hade med vår kund GE Healthcare under Portionskampen, skänkte vi maten som inte gick åt under deras lunchservering till Mikaelsgården, en öppen dagverksamhet för utsatta människor i Uppsala.

151 25 portioner mat skänktes till hemlösa och utsatta under Portionskampen 2016.

Vår köksmästare Göran Pändel Berggren medverkade i två filmer som gjordes med anledning av kampanjen. I den ena filmen berättade alla sponsorer kortfattat om varför de valt att vara med i Portionskampen, och i den andra fick Göran mer utrymme att berätta om Sodexo som företag och Stop Hunger, vårt globala initiativ för att bekämpa hunger och undernäring.

”Stadsmissionen i Uppsala gör cirka 40 000 hjälpinsatser per år. De flesta av dem handlar om att stötta människor med mat.”

Sodexo sponsrar Stadsmissionen i Uppsala med cirka 75 matportioner i veckan.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 27


HUVUDKONTORET HAR FÅTT NY KOSTYM I januari 2016 gick flytten från Västberga till Arenastaden i Solna. Den 9 juni invigdes Sodexo Nordic House officiellt. Nya huvudkontoret har en arbetsmiljö som speglar företagets värderingar om ett modernt och innovativt arbetsklimat.

Michel Landel, VD för Sodexokoncernen, invigde kontoret Sodexo Nordic House tillsammans med Christian Hermelin, VD för Fabege. Invigningen ägde rum den 9 juni i samband med Sodexos nordiska Quality of Life-konferens.

FAKTA OM SODEXO NORDIC HOUSE Man kan komma in i Sodexos kontorshus från två håll, från Dalvägen 22 och Evenemangsgatan 17. Sodexo driver en bistrorestaurang och konferensverksamnet på entréplanet. Bistrons franska namn Le Vélo (cykel på svenska) berättar historien om hur Sodexos grundare Pierre Bellon startade sin verksamhet med cykelleveranser för femtio år sedan. Det finns inga fasta arbetsplatser på kontoret vilket skapar en större rörlighet. Man planerar sin arbetsdag och checkar in på den plats som bäst passar för dagens aktiviteter.

Det finns höj- och sänkbara skrivbord, men nästan lika många projektplatser, loungeplatser, platser i samlingskök och mötesrum. Detta skapar större valmöjligheter och stärker effektivitet och kommunikation. Kontoret är uppdelat i fyra arbetszoner; West, South, North och East som symboliserar de fyra vädersträcken sett från receptionen. Lokalerna har också delats in i fyra olika zoner; flexibel zon, fokuszon, tyst zon och projektzon. I flexibel zon kan man samtala och ta emot telefonsamtal. I fokuszon är det tyst för enskilt arbete, telefonsamtal tas i telefonrum. Har man arbete som

kräver extra hög koncentration och inte vill bli störd finns en helt tyst zon. I projektzon eller touch down som det också kallas, kan man boka projektplatser som lämpar sig för gemensamma projekt. Varje enskild materialdel på kontoret är inköpt utifrån ett aktivt miljöval. Det finns kontorsbollar i pilatesmodell, yogamattor, fotbollar, gåstavar och andra aktivitetsredskap att låna. Det finns ett trevligt samlingsrum som kallas ”köket” och ingen av medarbetarna äter längre vid sin dator, vilket skapar större gemenskap och mindre stress.

”Undersökningar visar att trivseln bland medarbetarna ökat markant genom flytten till Arenastaden.”

28 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016


WE DO MILJÖ Vi ska värna om miljön

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 29


MILJÖ

11. SÄKRA ATT GLOBALA SUSTAINABLE SUPPLY CODE OF CONDUCT FÖLJS Vi ska säkerställa att Sodexos Global Sustainable Supply Code of Conduct följs. Vi ställer krav på våra leverantörer när det gäller att ta etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Med anledning av detta har Sodexo tagit fram en Supplier Code of Conduct som våra leverantörer skriver på och förväntas efterleva. Mänskliga rättigheter Sodexo har undertecknat FN-initiativet Global Compact och är i och med det förpliktigat till att följa FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och ILO:s deklaration för grundläggande principer och rättigheter inom arbetslivet, inklusive barnarbete, tvångsarbete, organisationsfrihet, lika behandling, arbetstid, lön och prestanda samt hälsa och säkerhet. Det forväntas att våra leverantörer följer dessa riktlinjer. Business integrity Sodexo följer de strängaste standarderna för business integrity. Vi tolererar ingen verksamhet som inte bygger på ärlighet, integritet och rättvisa, någonstans i världen där vi är verksamma. Sodexo vill identifiera leverantörer som bedriver sin verksamhet i linje med etiska standarder som överensstämmer med våra. 12. LOKALA PRODUKTER Vi ska välja produkter som är lokalt producerade, säsongsanpassade och som är tillverkade eller odlade på ett sätt som överensstämmer med hållbar utveckling. Sodexo använder huvudsakligen svenska råvaror. Vi använder svenska grönsaker när det är säsong. Andelen svenska kött- och brödprodukter är också stor. Sodexos viktigaste inköpskriterier är produktsäkerhet, spårbarhet och hållbarhet. 13. HÅLLBART FISKE Sodexo har åtagit sig att välja fisk och skaldjur som är fångade på ett hållbart sätt. Sodexo uppmanar alla att äta fisk och skaldjur som inte är utrotningshotade eller fångade på ett

30 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

sätt som strider mot hållbar utveckling. Globalt samarbetar vi med WWF för att bidra till det viktiga arbetet med att skydda bestånden av fisk och skaldjur. WWF:s fisk- och skaljdursguide för Sverige är ett viktigt rättesnöre när det gäller arbetet och vi ska inte servera fisk som är rödlistad. Vi arbetar aktivt med att öka andelen certifierad fisk. 14. MASKINER OCH UTRUSTNING Vi har åtagit oss att främja användning av miljövänliga maskiner och hållbart tillverkad utrustning. Vi tar hänsyn till miljöaspekterna i alla våra inköp och rekommenderar också våra kunder att köpa miljövänliga maskiner. Vi använder miljömärkta kemikalier så långt det är möjligt och använder i största möjliga mån kemikaliefria metoder. Användningen av kemikalier minimeras genom att vi använder rätt rengöringsmetoder samt doserar kemikalierna. 15. ENERGI Sodexo arbetar för att i möjligaste mån minska miljöpåverkan från transporter av varor och personal. Det görs genom att dels ställa krav på våra leverantörer om förbättrad samordning av leveranserna till våra uppdrag, dels styra inköpen till färre leverantörer för att därmed minska det totala antalet leveranser. Vi utbildar våra chaufförer i ”ecodriving” och använder biogasbilar för matdistribution. Vi ställer även krav på leverantörernas fordon och val av transporter. Sodexo har även miljökrav med avseende på tjänsteresor och tjänstebilar. Idag finns väl utvecklade rutiner för en effektiv energianvändning på våra uppdrag. Arbetet med energieffektiviseringen bedrivs i nära samarbete med våra kunder. Sodexo arbetar därtill med att förbättra möjligheterna att följa upp och vidta åtgärder för att minska den egna energianvändningen (exempelvis för uppvärmning, ventilation och belysning) och för den utrustning (exempelvis städmaskiner och köksutrustning) som används.

16. VATTEN Vi ska minska energi- och vattenanvändningen hos våra kunder. Det gör vi genom att öka medvetenheten hos våra medarbetare via kampanjer, utbildning, bra rutiner och skyltar med råd om hur användningen av energi och vatten kan minskas. Vi ska samarbeta med kunderna gällande bra lösningar där det är möjligt. Vi kan installera vattenmätare, energimätare eller vara till hjälp när ny utrustning ska köpas in. 17. ORGANISKT AVFALL Då 95 % av vårt totala avfall består av organiskt avfall och förpackningsmaterial, är just minskningen av matsvinnet ett högt prioriterat område. År 2012 intensifierade Sodexo i Sverige arbetet för att minska andelen slängd mat i våra restauranger genom att upprätta ett permanent och integrerat system för att mäta och minska andelen mat som slängs till ett minimum. Arbetet omfattar alla våra skolrestauranger, företagsrestauranger och produktionskök. En framgångsfaktor är att vi lyckats integrera uppföljningen och återrapporteringen av matsvinnet i vårt ekonomisystem. 18. ANNAT AVFALL Vi ska minska mängden avfall som vår verksamhet orsakar, och stötta initiativ för återvinning och återanvändning av avfall. Vi vill källsortera enligt den kommunala avfallssorteringen, med en så stor återvinningsandel som möjligt för att mängden avfall som kastas ska bli så liten som möjllgt.

I Sverige köper Sodexo endast 100% klimatneutral vattenkraftsel när vi själva har möjlighet att välja elleverantör.


WE DO • MILJÖ

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI EN AV SODEXOS LEVERANTÖRER? Sodexo har som en del av sitt globala engagemang för långsiktigt hållbar utveckling - Better Tomorrow Plan (BTP) - tagit fram miljömässiga och hållbara krav och riktlinjer som gäller för alla Sodexos leverantörer. För att en leverantör ska bli godkänd måste den gå med på våra villkor, uppfylla våra krav och riktlinjer, samt kunna säkerställa alla led bakåt i värdekedjan. Innan vi ingår ett avtal med en ny leverantör, måste leverantören skriva på att den accepterar och ska följa kraven och riktlinjerna som gäller inom dess produktportfölj. Krav och ritklinjer som måste accepteras: • Supplier Code of conduct (etiska riktlinjer för leverantörer). Dessa finns tillgängliga på svenska. • Sustainable Seafood charter (inte servera fisk som rödlistats av MSC) • Animal Welfare (etisk djurhållning genom hela värdekedjan) • Sustainable Palmoil charter (ha produkter utan palmolja eller certifierad palmolja) • Sustainable Chemicals (fokus på minskning av kemikalier genom nya rengöringsmetoder som till exempel ånga, samt högre andel miljömärkta och koncentrerade kemikalier) • Sustainable paper (fokus på återvinningsbara pappersprodukter) • Certifierat kaffe (vi serverar kaffe med olika certifieringar; Rainforest Alliance, Fair Trade, Organic/KRAV-märkt och UTZ)

LEVERANTÖRSBYTE GER MILJÖSPRÅNG Sodexo har bytt leverantör av rengöringsmedel för att skapa en renare och hälsosammare miljö för våra medarbetare och kunder. Kemikalieanvändningen ska minskas genom att vi tar i bruk nya tekniska och smarta doseringssystem. Det ska tas fram detaljerade och bra städscheman och metoder, så att städningen kan uföras på ett ordentligt och effektivt sätt. Dessa ska vara lättillgängliga för medarbetarna så att arbetet kan genomföras efter standardiserade rutiner enligt städscheman.

Innan vi bytte till ny leverantör gjordes inspektioner i våra lokaler samt nulägesanalyser för att identifiera förbättringsområden. Fokus låg på att välja rätt utrustning och produkter, så att jobbet blir utfört på ett ergonomiskt och effektivt sätt. Valet av kemikalier gjordes med hänsyn till lokala förhållanden och miljön, och målet är att öka andelen koncentrerade och miljömärkta kemikalier.

ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS I juli 2016 meddelade Sodexo att vi som första företag inom vår bransch åtar oss att endast använda ägg från frigående höns från och med 2025 i alla 80 länder där vi har verksamhet. Det ska vi uppnå genom att jobba aktivt med våra samarbetspartners när det gäller att stötta och bidra till en utveckling inom branschen. Vi ska underlätta övergången till och utvecklingen inom produktionen, så att vi från och med 2025 endast ska kunna köpa ägg från frigående höns från lokala producenter i alla länder där vi är verksamma. Sodexo köper årligen över 250 miljoner ägg globalt och därför har vi en unik möjlighet att påverka och göra skillnad inom detta område.

Medarbetarna fick grundlig utbildning i att använda de nya kemikalierna och rengöringsschemana, samt information om vad de bör tänka på ur säkerhetssynpunkt i samband med förvaring och användning av kemikalierna. Framöver kommer vi att göra uppföljningar i nära samarbete med den nya leverantören, för att säkerställa att utrustningen fungerar bra och att den ger önskvärt resultat.

UNDER FY 2016 KÖPTE SODEXO I SVERIGE: 1 038 903 ägg från frigående höns 270 105 kg kaffe varav 237 411 kg var Fairtrade/ KRAV-certifierat

487 514 kg ekologisk frukt och grönt 578 088 kg fisk och skal- djur varav 403 220 kg var miljömärkt.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 31


WE DO • MILJÖ

Alla medarbetare på Sodexo måste gå en miljöutbildning.

Sodexokoncernens övergripande mål är att till 2020 minska klimatpåverkan med 34 % jämfört med 2011.

TILLSAMMANS MOT MINSKAT MATSVINN En tredjedel av all den mat som idag produceras i världen hamnar i soporna. Den miljöpåverkan som maten ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i onödan om maten ändå slängs. För att bidra till en minskad miljöpåverkan införde Sodexo hösten 2012 ett system för att mäta och registrera mastvinnet. Ett arbete vi är mycket stolta över. För att synliggöra var i restaurangflödet som matsvinnet uppstår delades matsvinnet in i följande kategorier: förvaringssvinn, beredningssvinn, överproduktion, serveringssvinn och tallrikssvinn. Restaurangpersonalen registrerar dagligen matsvinnet inom respektive kategori. Orsakerna analyseras tillsammans med ansvarig platschef och sedan vidtas åtgärder för att minska matsvinnet ytterligare. Den dagliga kollen hjälper oss att hålla svinnet på en låg nivå. VI VILL ÖKA MEDVETENHETEN KRING MATSVINN Nyckeln till minskat matsvinn är att motivera och engagera våra medarbetare samt våra gäster och kunder. För att lyckas med detta har Sodexo tagit fram matsvinnsmaterial, som omfattar allt ifrån tävlingar, affischer, inspirerande tips till pedagogiskt material. Syftet med materialet är att göra alla delaktiga i matsvinnsarbetet samt öka medvetenheten kring matsvinn. Om vi lyckas med detta, kan vi minska den miljöpåverkan som matsvinnet ger upphov till. VÅRT HÅRDA ARBETE LÖNAR SIG Våra medarbetare kämpar dagligen med de utmaningar som matsvinnet för med sig. Det hårda arbetet som lagts ned på att minska matsvinnet har lönat sig. Sedan starten år 2012 har Sodexos restauranger lyckats minska matsvinnet med 218 ton vilket motsvarar 662 720 CO2. Målet år 2017 är att minska matsvinnet med 10 % vilket motsvarar cirka 83 ton mat. Våra undersökningar visar att den största andelen av matsvinnet kommer från serveringen och tallriken.

32 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

NÅGRA KNEP FÖR ATT MINSKA MATSVINNET Det finns flera sätt att minska matsvinnet på, men det viktiga är att engagera medarbetare, gäster och kunder. Genom att öka medvetenheten kan vi komma långt. Nedan följer några enkla tips på vad man kan göra för att minska matsvinnet i köket, restaurangen eller matsalen: Använd noggranna produktionsplaner, följ recepten och använd rekommenderad mängd råvaror för det antal personer som du ska laga mat åt. Laga maten i flera omgångar för att undvika att det blir för mycket rester. Ägna tid åt att utveckla goda rutiner för bufféservering. Tänk igenom hur mycket du ställer fram åt gången och hitta goda lösningar för cirkulation och uppföljning av buffén. Placera gärna salladen först och proteinet sist. Serveringsutrustning: använd anpassad serveringsutrustning när du ställer fram mat och tillbehör. Använd mindre uppläggningsbestick, tallrikar, assietter och skålar. Återanvänd överbliven mat genom att till exempel servera en ”extrarätt” en dag. Synliggör matsvinnet genom att informera medarbetare och gäster om hur mycket som slängs. Involvera gästen genom att anordna matsvinnsrelaterade aktiviteter.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans gör vi skillnad”.

STO

PPA

MA TSV

INN

ET


WASTELESS WEEK

- ETT GLOBALT ENGAGEMANG

WasteLESS Week är en fem dagar lång global informationskampanj som Sodexo genomför på alla enheter i oktober varje år. Kampanjen fokuserar på att mindre avfall ger mer kvalitet i vardagen - «Quality of Life». Vi uppmanar alla att tänka på vad de kan göra för att minska avfallet på plats och inspirera till framtida åtgärder. Under 2016 genomfördes WasteLESS Week i totalt 51 av de länder där Sodexo har verksamhet.

Över 70 % av avfallet skulle kunna återvinnas. Vi bidrar genom att sortera avfall både i Sodexos egna lokaler och hos våra kunder.

100 % av kopieringpappret som används på Sodexo Sverige är miljömärkt.

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 33


WE ENGAGE

.

Vi ska öka medvetenheten hos våra intressenter; medarbetare, kunder, gäster, leverantörer och samarbetspartners Sodexos vision är att förbättra livskvaliteten i vardagen för våra medarbetare, kunder och gäster och att bidra till ekonomisk, miljömässig och social utveckling i de länder där vi är verksamma. Better Tomorrow Plan är en långsiktig, global plan för hur vi ska bidra till en långsiktigt hållbar framtid. Planen säger mycket om vad Sodexo är, vad vi gör och hur vi samarbetar med andra. SODEXO SITE SURVEY För att säkerställa att vi uppnår resultaten med vår Better Tomorrow Plan deltar alla våra personalrestauranger i en årlig Site Survey. Denna undersökning omfattar frågor om energi, vattenförbrukning, avfall och näring. Undersökningen är viktig för att skapa medvetenhet kring bland annat miljö och hälsa. Varje enhet rapporterar sina resultat och måste visa framsteg från år till år. 10 082 enheter deltog i undersökningen på global nivå under 2016. HÅLLBARHETSRAPPORT Denna årsrapport är en sammanfattning av Corporate Social Responsibility-aktiviteter som blev genomförda på Sodexo under 2016. Rapporten kommer att finnas tillgänglig i digital version på vår hemsida www.sodexo.se och på vårt intranät. AKTIVITETSKALENDER Under 2016 publicerade vi en årskalender med en översikt över alla aktiviteter med koppling till Better Tomorrow Plan. Tryckta versioner av kalendern distribuerades till våra uppdrag och ett antal kunder och en digital version av kalendern publicerades på vårt intranät. Kalendern fungerade som inspiration och aktivitetsöversikt för medarbetarna under hela året. Vi informerade även om aktiviteterna på vår hemsida, intranätet, Facebook, LinkedIn, Twitter, i nyhetsbrev och i personaltidningen INsett.

Vill du följa oss på sociala medier? Du hittar oss på: Facebook - Twitter - LinkedIn

34 SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016

Vill du prenumerera på Sodexos nyhetsbrev? Registrera dig för en prenumeration på www.sodexo.se.


UTMÄRKELSER & ERKÄNNANDEN ÅRETS VARDAGSHJÄLTE JOBBAR PÅ SODEXO Sodexomedarbetaren Taria Olsson utsågs till ”Årets vardagshjälte” under ”Clean bright awards”. Efter mer än 25 år som städare brinner hon fortfarande för att hjälpa andra, ger förbättringsförslag och har en smittande arbetsglädje. – Att vara städare är något fint, säger Taria Olsson. Du behövs varje dag. ”Clean bright awards” är ett branschpris som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom städ-, sanerings- och tvätteribranschen. För Taria Olssons chef, Johan Karlsson, var det självklart att nominera henne. – Jag är speciellt glad att hon vann i just den här kategorin. Att vara en vardagshjälte stämmer så bra in på Sodexos värderingar om att skapa den bästa servicen – varje dag, säger han . – Att få utmärkelsen var utan tvekan den största dagen i mitt arbetsliv, säger Taria Olsson.

Taria arbetar på Sodexos uppdrag för Sweco i Göteborg. Sitt anställningskontrakt med Sodexo skrev hon på när hon bara var 17 år gammal. I en intervju med ”Fastighetsfolket” har hon berättat att hon stannat inom Sodexo så länge då det är en trygg anställning och företaget erbjuder möjligheter till vidareutbildning och omplacering. Själv bad Taria Olsson en gång om att få slippa rena rum-städning. Hon tyckte inte om att komma in i ett utrymme som redan verkade kliniskt rent och att behöva bära skyddsutrustning. Att Sodexo finns i hela världen har också varit ett plus. När Taria var ihop med en engelsman funderade hon på att söka stationering i England. Arbetsglädje är något centralt för Taria Olsson. – Jag har jättebra kolleger. Vi har roligt ihop och stöttar varandra. Ibland kan jag få skifta arbetsuppgifter, vilket är kul. Både glädjen och sina digra yrkeskunskaper sprider hon vidare, bland annat då hon handleder praktikanter. – Det är en oerhörd glädje att folk som jag handlett faktiskt fått jobb efteråt. Det gör mig riktigt lycklig.

KVARTALETS SODEXOSTJÄRNA ”Kvartalets Sodexostjärna” är en utmärkelse där samtliga Sodexomedarbetare i Sverige har möjlighet att nominera en kollega, medarbetare eller chef. Personen som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation ha agerat i enlighet med Sodexos värderingar och etiska principer. Nominering – så här går det till: Den som nominerar fyller i en avsedd blankett och det bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses kvartalsvis. Vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamraterna och presenteras även i olika lokala kommunikationskanaler. I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet; besök på ett av Sodexos uppdrag, middag etc.

TOLFTE ÅRET PÅ TOPPEN

TARIAS VINNARMOTIVERING: ”Taria har ett genuint intresse för att hjälpa andra och att göra sin omgivnings vardag bättre varje dag. Taria skapar god kontakt med kunden och slutkunderna, med kollegor och chefer. Taria föregår alltid med gott exempel och försöker alltid att underlätta arbetet för såväl kunder som för chefer. Taria är alltid positiv och smittar av med sin positiva attityd till såväl kunder som kollegor. Hon kommer med förbättringsförslag och är mycket uppskattad av alla i sin omgivning. Taria började som lokalvårdare som tonåring och över 20 år senare fortsätter hon att sprida glädje och kunskap omkring sig. Alla större arbetsplatser skulle må bättre av att ha en lokalvårdare som Taria.”

Under flera års tid har Sodexo fått utmärkelser och erkännande för sitt arbete inom långsiktigt hållbar utveckling. ”Dow Jones Sustainability Index” (DJSI) är ett globalt index som används för att följa upp finansiella, miljömässiga och sociala resultat bland de företag som är världsledande inom långsiktig hållbar utveckling. Det bygger på analyser av finansiella, miljömässiga och sociala faktorer och Sodexo har en topprankning som ”Industry Leader ” för tolfte året i rad. Sodexo fick också utmärkelsen ”Gold Class” under rankningen i RobecoSAM:s ”Sustainability Yearbook.”

SODEXO HÅLLBARHETSRAPPORT 2016 35


Sodexo AB Dalvägen 22 169 03 Solna info.se@sodexo.com www.sodexo.com

Profile for Sodexo Sverige

Hållbarhetsrapport 2016 - Sodexo Sverige  

Hållbarhetsrapport 2016 - Sodexo Sverige