Page 1

MARIASKOLAN

INFORMATIONSFOLDER


MATEN TILLAGAS I KÖKET PÅ MARIASKOLAN Maten som serveras på din skola lagas i köket på Mariaskolan av våra duktiga kockar. De har även utbildning i att hantera och laga specialkost till de elever som behöver det på grund av medicinska eller religiösa skäl.

Våra menyer och recept är framtagna tillsammans med Svenska Kocklandslaget.


KÄNNER DU TILL ATT... • Våra menyer och recept är framtagna av våra kockar tillsammans med Svenska Kocklandslaget. • Minst 80% av all mat tillagas från grunden i vårt kök. • Andelen ekologiska råvaror uppgår till minst 25%. • All transport och slakt av djur följer svenska djurskyddsregler och lagar. • Vi köper in svensk kyckling och svenskt fläskkött. • Nötköttet kommer främst från Sverige, Tyskland och Polen. • Fisken som serveras är fångad från hållbara bestånd (MSC- märkt). • Alla råvaror är GMO-fria (genetiskt modifierade organismer). • Vi inte använder köttråvaror från djur som fått antibiotika eller tillväxthormon i fodret. • Vi utesluter livsmedel med smakförstärkare och syntetiska färgämnen. • Maträtter och grönsaker säsongsanpassas för smakens och miljöns skull. • Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet för att bidra till en bättre miljö.

MATRÅD På våra skolor arbetar vi tillsammans med ett matråd eller elever från skolans elevråd, för att vidareutveckla de tjänster som vi levererar. Under mötena som sker minst två gånger per läsår, diskuterar vi och tar fram idéer för att öka trivseln i matsalen och vi ser även över olika maträtter som serveras.


VÅRA KUNDER FORMAR VÅR SERVICE 25%

av varuinköpen på Mariaskolan består av ekologiska livsmedel.

Genomsnittliga fördelningen mellan varugrupperna 2018

Ekologiska varugrupper januari - mars 2017 1%

6% 12% 27%

1%

36%

17% %

Frukt &Grönt Fisk Kött/Fågel Mejeri Bröd Kolonial Pannkaka/Veg. Rätter

1%

1%

I samband med upphandlingar ställer våra kunder krav som formar vår service, våra menyer och inköp. Vi ställer samtidigt höga krav både på våra svenska och utländska leverantörer. De måste till exempel kunna leverera tillräckligt stora mängder och leva upp till de krav som ställs gällande miljö och djurskydd inom EU. Sodexo har väl upparbetade rutiner för att kvalitetssäkra leverantörer när det gäller livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Våra leverantörer har oftast ett eller flera certifikat som styr deras kvalitets- och miljöarbete. På global nivå arbetar Sodexo för att förbättra djurskydd och minska antibiotikaanvändning i de länder där vi har verksamhet. Djuren ska till exempel ha fri tillgång till mat och vatten, inte behandlas med antibiotika utan ordination från veterinär och de ska bedövas innan slakt. Sjuka och skadade djur ska få en behandling som minimerar lidande och stress, med tillgång till veterinärvård när det krävs.


VI GÖR HÅLLBARA INKÖP • MSC-certifierad fisk – I våra skolrestauranger serverar vi endast fisk som är fångad på hållbart sätt. På så vis bevaras fiskbestånden i våra hav och sjöar. • Ägg – Vi har börjat trappa ned användningen av ägg från burhöns och ska sluta använda dem helt och hållet senast år 2018. • Fairtrade-märkta produkter – Är ett led i vårt CSR-arbete/hållbarhetsarbete (mänskliga rättigheter) och råvaror från utvecklingsländer är extra viktiga för oss. Vi använder bland annat rättvisemärkt kakao, bananer, kaffe och socker. • Logistik – I samband med våra inköp jobbar vi med ständiga logistikförbättringar för att minska vår miljöpåverkan. Vi har dragit ned på antalet transporter genom att ha färre leverantörer och leveransdagar per vecka. • Närproducerat & lokala produkter - Vi stöttar aktivt den lokala marknaden och dess utveckling, och gör aktiviteter för att stärka samarbeten med lokala leverantörer. • Sodexo som företag - stöttar långsiktig utveckling av hållbar växelverkan i samhället.


LOKALA SAMARBETEN Berga gård i Nyköping Under 2016 inledde vi ett samarbete med Berga gård i Husby-Oppunda utanför Nyköping. Samarbetet med lantbrukaren Elin Beckman har lett till att eleverna i Nyköping har fått äta lunch lagad på kött från den lokala gården vid ett flertal olika tillfällen. Samarbetet var ett test för att ta reda på hur vi skulle kunna samverka med fler lokala producenter framöver.

Geten Gerda & Ko Under våren 2018 inledde vi ett samarbete med Geten Gerda & Ko i Lidingö. De tillverkar ostkakor, färskost och blåmögelost på ekologisk mjölk från fjällkor, rödkullor och andra fina kor på Lovö prästgård. När det finns tillgång till getmjölk finns det även ett sortiment av getost. Mejeriet ligger längst ut på Lidingö och produkterna säljs än så länge lokalt, bland annat på Elfviks Gårdscafé, ICA Rudboda och på kringliggande kursgårdar. Målsättningen är att bidra till ett utbud av lokala produkter på våra skolor i Lidingö, som håller hög kvalitet och kommer från välmående djur.


MICHAEL BÄCKMAN ENTUSIASMERAR Vårt mål är att vidareutveckla våra skolkockar och skolmåltider något som erfarne och prisbelönte skolkocken Michael Bäckman kan entusiasmera oss med. Under 2017 inledde vi ett samarbete med den prisbelönte skolkocken Michael Bäckman. Han är en välkänd och respekterad profil inom skolmatsvärlden. Han har lyft skolmaten på Annerstaskolan i Huddinge och för det har han bland annat vunnit White guide junior. Syftet med samarbetet är att fortsätta vidareutveckla våra skolkockar och skolmåltider. Michael har bland annat genomfört några bakkurser för våra skolkockar. Att erbjuda nybakat bröd några dagar i veckan har uppskattats av både elever och lärare. Eftersom vi har samsyn kring vad som bidrar till en bra skolmåltid har Michael även lett det praktiska arbetet i flera av köken samt tagit in nya rätter på menyerna.


VI VILL MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN “Att tänka långsiktigt är att tänka hållbart. Vi uppmanar eleverna att inte ta mer mat än de orkar äta upp.”


“I våra restauranger serverar vi endast fisk som är fångad på hållbart sätt. På så vis bevaras fiskbestånden i våra hav och sjöar.”


VI ARBETAR DAGLIGEN MED MATSVINN En tredjedel av den mat som produceras i världen hamnar i soporna. Det är inte acceptabelt och vi jobbar därför målmedvetet med att minska matsvinnet. Under hösten 2012 införde vi ett nytt system för att mäta och kartlägga var och hur matsvinnet uppkommer. Vi delade in matsvinnet i fem kategorier: Förvaringssvinn, beredningssvinn, överproduktion, serverings- och tallrikssvinn. Restaurangpersonalen registrerar dagligen svinnet inom de fem kategorierna. Kartläggningen har gett oss facit på hand och möjlighet att vidta åtgärder. Sedan år 2013 har våra medarbetare i skolköken och alla som äter i skolrestaurangerna hjälpts åt att minska matsvinnet med 125 ton.

Miljöpåverkan från den mängden svinn motsvarar nästan 480 000 mil med tåg eller drygt 166 000 mil med bil. Med tåget kommer man då 119 varv runt jorden och med bilen nästan 42 varv. Tänk vilka miljöförbättringar det går att göra genom att öka medvetenheten. Men vi lutar oss inte tillbaka. Målet är att minska svinnet ytterligare. För planetens och kommande generationers skull.


LEVANDE MATSVINNSARBETE Nyckeln till ett levande matsvinnsarbete är att motivera och engagera vår personal, våra gäster och kunder att hjälpa oss att minska matsvinnet. För att lyckas med detta har Sodexo tagit fram en mängd matsvinnsrelaterat material som kan användas i skolorna. Materialet omfattar bland annat affischer, inspirerande tips och pedagogiskt material.

Flera av våra skolrestauranger samarbetar även med företaget Grace Organic, som erbjuder kundanpassade produkter och tjänster som hjälper till att förebygga matsvinn. Vårt mål är att alla ska vara delaktiga i arbetet med att minska matsvinnet och den miljöpåverkan som det ger upphov till. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad.

“Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra skillnad.”


HÅLLBARA FORDON OCH TRANSPORTER

Vår transportavdelning arbetar med långsiktiga miljömål och de följer upp och utvärderar betydande miljöaspekter via olika utbildningsprogram och projekt. Detta innebär att vi arbetar aktivt med att optimera användandet av våra transportfordon för att få en hållbar fordonsflotta.

Alla våra fordon är utrustade med alkolås och ISA-system, för att främja sparsam körning och minska koldioxidutsläppen. Alla nya fordon har också backkamera för säkrare körning. Vi använder oss av auktoriserade verkstäder som hanterar eventuellt restavfall i samband med service av verksamhetens fordon.

Läs mer om oss på energizonen.com

Informationsfolder Maria skolor  

Information Avtal/Folder

Informationsfolder Maria skolor  

Information Avtal/Folder

Advertisement