Page 1

Södertörns högskola

STU DI EK ATALOG HÖST TER M I N EN 2012 | VÅRTER M I N EN 2013

H U MAN IOR A, SAM HÄLLSVETEN SK AP, NATU RVETEN SK AP, TEKN I K OCH L ÄR AR UTB I LDN I NG. ANMÄLAN SENAST 16 APRIL OCH 15 OKTOBER.


Innehåll FAKTA

UTBILDNINGAR

4

Översikt

31

Lärarutbildning

6

En spännande studiemiljö

41

Kandidatprogram

8

Ditt liv som student

68

Magisterprogram

10

Utbildningsguide

68

Masterprogram

11

Årets lärare på Södertörns högskola

71

Ämnen

12

Studie- och karriärvägledning

89

Index över program och ämnen

13

Studentservice

90

Viktiga datum

14

Anmälan

18

Behörighet och urval

20

Studentkåren SöderS

21

Examen

22

Livet efter studierna

24

Forskning

28

Läs på innan du läser vidare

UTBILDNINGSKATALOG 2012-2013 produktion Södertörns högskola projektledning Anna Arvidsson, Malena Granbom, Lena Sköld text Anna Arvidsson, Annika Borg, Annika Hällqvist, Kristina Karlén, Monica Lundbom, Evelina Sköld, Lena Sköld. För beskrivningar av ämnen och program ansvarar respektive institution. foto Henrik Peel, Martina Huber (samtliga intervjuporträtt), Ingemar Björling (sidan 28) illustration Anna Larsson Andrén grafisk form Anders Bäckström tryck RGP – Raising Grafisk Produktion, februari 2012


Välkommen till Södertörns högskola! Det finns få beslut som är så livsavgörande som beslutet att börja studera. Som student på Södertörns högskola kan du få det bästa av två världar – den lilla högskolans möjlighet till personliga möten och närhet till lärarna och den stora högskolans möjlighet till kvalitativ utbildning ända upp på forskarnivå. Våra lärare är välutbildade och engagerade. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns hos oss en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de allra bästa i världen. När du läser vidare i katalogen kommer du att upptäcka att vi är en modern högskola som kombinerar spännande och viktiga ämnen till utbildningar avsedda att ge dig nya perspektiv. Akademiska studier ger dig ett försprång på arbetsmarknaden och hos oss läggs stor vikt vid att du som student får möjligheter till kontakter med arbetsmarknaden. Här erbjuds bland annat praktikkurser, karriärseminarier, alumnverksamhet, innovationsrådgivning och stöd till dig som vill starta eget. Högre utbildning är mer än studier, den hjälper dig att utvecklas och växa som människa. Inte minst om du tar chansen att studera utomlands med hjälp av något av våra utbytesprogram. Välkommen till oss och till nästa steg i livet!

Moira von Wright Rektor, Södertörns högskola

Akademiska studier ger dig ett försprång på arbetsmarknaden


Översikt program och ämnen Eng = programmet ges på engelska

Lärarutbildning

Magisterprogram, 60 hp

Ämnen

Förskollärarutbildning med interkulturell profil ...................32 Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad...................................................................33 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3......................................34 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 .........................................................................35 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem............................................................................36 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad...................................37 Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 7-9...........................................38 Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan .................................39

Economics, Master’s Programme Eng..................................68 Infectious Disease Control Eng ...............................................68 Interactive Media Design Eng..................................................68 Magisterprogram i arkeologi .....................................................68 Magisterprogram i estetik...........................................................68 Magisterprogram i Europarättsliga studier ...........................68 Magisterprogram i filosofi ..........................................................68 Magisterprogram i företagsekonomi ......................................68 Magisterprogram i idéhistoria...................................................68 Magisterprogram i internationellt företagande...................68 Magisterprogram i journalistik ..................................................68 Magisterprogram i konstvetenskap .......................................68 Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen ..................................................68 Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning.......................................................................................68 Magisterprogram i praktisk kunskap.......................................68 Magisterprogram i sociologi......................................................68 Political Science, Master’s Programme Eng ......................68 Tourism Studies, Master’s Programme Eng........................68

Arkeologi...........................................................................................72 Biologi................................................................................................72 Engelska............................................................................................73 Estetik.................................................................................................73 Etnologi .............................................................................................74 Filosofi................................................................................................74 Företagsekonomi ...........................................................................75 Genusvetenskap ............................................................................75 Geografi ............................................................................................76 Historia ..............................................................................................76 Idéhistoria.........................................................................................77 Informatik .........................................................................................77 Internationella relationer.............................................................78 Journalistik........................................................................................78 Konstvetenskap ..............................................................................79 Litteraturvetenskap........................................................................79 Medie- och kommunikationsvetenskap................................80 Medieteknik.....................................................................................80 Miljövetenskap................................................................................81 Måltidskunskap...............................................................................81 Nationalekonomi ...........................................................................82 Offentlig rätt ....................................................................................82 Pedagogik.........................................................................................83 Psykologi...........................................................................................83 Religionsvetenskap .......................................................................84 Retorik ...............................................................................................84 Sociologi ...........................................................................................85 Statsvetenskap................................................................................85 Svenska.............................................................................................86 Turismvetenskap ............................................................................86 Utveckling och internationellt samarbete.............................87

Kandidatprogram, 180 hp Ekonomi, teknik och design......................................................43 Ekonomie kandidatprogrammet..............................................44 Entreprenörskap, innovation och marknad .........................45 Estetikprogrammet........................................................................46 Förvaltningsprogrammet .............................................................47 Informatörsprogrammet .............................................................48 Internationell migration och etniska relationer (IMER)...49 Internationella ekonomprogrammet ......................................50 IT, medier och design..................................................................51 Journalistik med samhällsstudier.............................................52 Journalistik och multimedia ..................................................... 53 Journalistik, människa och miljö..............................................54 Konst, kultur och ekonomi.........................................................55 Logistik och ekonomi...................................................................56 Medicinteknisk ekonom..............................................................57 Medier, engelska och globalisering ........................................58 Medievetarprogrammet ..............................................................59 Miljö och utveckling......................................................................60 Personalvetarprogrammet..........................................................61 Retorikkonsultprogrammet....................................................... 62 Socialt arbete med storstadsprofil ..........................................63 Spelprogrammet............................................................................64 Sport Management ......................................................................65 Turismprogrammet .......................................................................66 Utveckling och internationellt samarbete.............................67

Masterprogram, 120 hp Environment, Communication and Politics Eng ...............68 Masterprogram i arkeologi.........................................................68 Masterprogram i företagsekonomi .........................................68 Masterprogram i offentlig organisation och ledning ........68 Masterprogram i retorik............................................................. 68 Masterprogram i sociologi .........................................................68 Masterprogram i svenska ...........................................................68 Media, Communication and Cultural Analysis Eng..........68 Political Science, Master’s Programme Eng........................68

Utbildningsutbudet kan komma att ändras efter katalogens tryckning. Utbildningar kan tillkomma eller ställas in (på grund av exempelvis för få anmälningar eller uteblivna resurser). Mindre ändringar kan också förekomma i utlysta utbildningar. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31. Senaste nytt hittar du alltid på www.sh.se/utbildning.

4


En spännande studiemiljö, femton minuter med pendeltåg från Stockholms innerstad Ditt campus

Nyfiken på högskolestudier?

Södertörns högskola ligger i Flemingsberg söder om Stockholm. Här studerar cirka 13 000 studenter på behändigt avstånd från Stockholms city – 15 minuter från Stockholms södra och 18 minuter från Stockholms central med pendeltåg. På vårt campus finns allt du som student behöver och det är lätt att få kontakt med lärare och personal. Här finns Moas båge med institutioner, aula, föreläsnings-, laborationsoch datorsalar med mera. På campus finns också caféer, restauranger, studentkåren, studentbokhandel och vårt moderna bibliotek med gott om läsplatser och grupprum. Södertörns högskola ligger mitt i en kunskapsintensiv omgivning. I anslutning till campus finns Karolinska Institutet, KTH och Karolinska universitetssjukhuset.

I samband med sista anmälningsdag till höst- respektive vårtermin erbjuder Södertörns högskolas studie- och karriärvägledare informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Studie- och karriärvägledare vid Södertörns högskola berättar om högskolans utbildningsutbud och förklarar bland annat hur du söker till högskolan, begrepp som behörighet och urval, skillnaden mellan att läsa fristående kurser och program, hur akademiska studier går till och hur du kan bygga ihop en examen. Du får också möjlighet att ställa frågor till vägledarna. Under 2012 hålls följande informationsträffar: • Tisdag 3 april klockan 16.30 • Torsdag 12 april klockan 16.30 • Torsdag 4 oktober klockan 16.30 • Tisdag 9 oktober klockan 16.30 Informationsträffarna hålls på Södertörns högskolas campus där studie- och karriärvägledarna möter deltagarna vid huvudentrén i Moas båge. Träffarna tar ungefär en och en halv timme och du anmäler dig via e-post till studier.karriar@sh.se. Skriv ditt namn, telefonnummer och vilket datum du önskar komma. Läs mer på www.sh.se/nyfiken. Dessutom anordnar Södertörns högskola under våren ett öppet hus dit alla intresserade är välkomna: • Torsdag 22 mars klockan 10.00–15.00 På öppet hus håller högskolans studie- och karriärvägledare flera informationstillfällen och några av högskolans studenter berättar om sina utbildningar. Dessutom erbjuds rundvandringar i högskolans lokaler. Till öppet hus ber vi dig anmäla dig senast den 19 mars till oppethus@sh.se.

Bredd och kvalitet Södertörns högskola har ett stort utbud av både kurser och program på grund- och avancerad nivå. Många av utbildningarna är resultat av gränsöverskridande samarbeten mellan olika ämnen. På Södertörns högskola är den akademiska nivån hög och kopplingen mellan grundutbildning och forskning är stark. Vi har en mycket hög andel disputerade lärare – bland de högsta procentsiffrorna i landet. Under 2010 fick högskolan examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden som omfattar en stor del av högskolans undervisning och forskning. Därmed kan vi nu själva examinera våra doktorander, vilket tidigare har skett i samarbete med ett universitet.

6


STOCKHOLM

FLEMINGSBERG

BUSSHÅLLPLATS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

AULA

STUDENTHÄLSAN

Hus MB

BLICKAGÅNGEN

MOAS BÅGE [M]

BUSSHÅLLPLATS BLICKAGÅNGEN

Hus MC

Hus MA Hus MD

MEDIECENTER

HUVUDENTRÉ/RECEPTION

CAFÉ

Biblioteket Hus ME

RESTAURANG

CAFÉ BOKHANDEL

KOMPASSEN

Hus Primus P

F-huset

STUDENTKÅREN SÖDERS

ENTRÉ

P

FLEMINGSBERGS STATION — PENDELTÅG OCH FJÄRRTÅG

J


Ditt liv som student Från elev till student

Kompassen – information och vägledning

Studier på högskolan skiljer sig från studier på gymnasiet. Friheten är större på högskolan – men du har också mer ansvar för dina studier och för att lära dig det du behöver. Högskolan underlättar dock övergången genom att tillhandahålla stöd under terminsstarten i form av Södertörnsguiden. Den består av flera informationspass om exempelvis studieteknik och akademiska begrepp. Mer information hittar du på www.sh.se/sodertornsguiden. Studier på helfart motsvarar 40 timmars ”arbetsvecka”. Du får chansen att utvecklas och utbilda dig inom ett område som du är intresserad av, och som ger dig möjligheten till ett intressant och meningsfullt arbete när du är klar med studierna. Studentlivet är också fyllt av möjligheter att ha kul tillsammans med andra. Studentkåren, en rad studentföreningar och dina kurskamrater kommer att se till att det finns många möjligheter till en givande studietid.

Kompassen är högskolans informations- och vägledningscenter där du träffar studie- och karriärvägledare, internationella handläggare samt idé- och innovationsrådgivare. Du kanske har funderingar kring studieval, vart studierna leder, examen, utlandsstudier eller annat som rör dina studier. Här kan du också hämta utbildningskataloger och material från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Kompassen ligger på entréplanet i F-huset. Mer information finns på www.sh.se/kompassen.

Institutioner Oavsett om du väljer att läsa fristående kurser eller ett helt program, kommer du att tillhöra en institution. Institutionen är den enhet som organiserar forskning och utbildning inom vissa ämnen. Vid Södertörns högskola finns sex institutioner. Vid institutionerna finns utbildningsexpeditioner, som ansvarar för att allt det praktiska fungerar runt din utbildning. Här får du bland mycket annat hjälp med registrering på kursen, scheman och inlämning och utlämning av tentamen. På institutionen arbetar också de forskare och lärare du kommer att möta i din utbildning. Institutionen leds av en prefekt. Förutom institutionerna finns många andra funktioner som ger dig stöd och service under din studietid. Det kan bland annat handla om råd och hjälp inför uppsatser och tentamen, studievägledning, idéoch affärsutveckling samt att ge stöd till dig som är funktionshindrad.

Det lärande biblioteket – till din hjälp Södertörns högskola har ett modernt, arkitekturprisbelönt bibliotek som snabbt blir studenternas favoritplats. Här finns både traditionella boksamlingar och tillgång till en mängd e-böcker, databaser och tidskrifter på nätet. Alla studenter kan också boka handledning i informationssökning inför uppsatsskrivande. Det finns ett trådlöst nätverk som gör att du kan sitta var som helst och arbeta vid din egen eller lånad dator. I byggnaden finns också Studieverkstan, en restaurang, ett café, tentasalar och en inglasad läsesal med sköna fåtöljer som ”svävar” mellan två våningsplan. Sammanlagt har biblioteket 600 trivsamma studieplatser. Mer information hittar du på www.sh.se/biblioteket.

8

Studie- och karriärvägledning Du som funderar på att börja studera hos oss kan vända dig till studie- och karriärvägledningen. Här får du hjälp att göra val utifrån dina intressen, förutsättningar och högskolans utbud. Du får svar på frågor om högskolans utbildningar, förkunskaper, innehåll i program och kurser, om hur din examen kan se ut och vad tidigare studenter arbetar med efter sin examen. Om du som redan är student på Södertörns högskola behöver prata om din utbildning, diskutera val av kurser och din målsättning med studierna, eller har frågor om examen och arbetsmarknaden, kan du vända dig till den studie- och karriärvägledare som är kopplad till ditt program eller din kurs. Mer information hittar du på www.sh.se/studievagledning.

Studentservice På Studentservice arbetar studenter som läst några terminer vid Södertörns högskola. De kan berätta om hur det är att läsa på högskolan och ge tips och råd om vad man bör tänka på under studietiden. De svarar på allmänna frågor om högskolans utbildningar och på enklare antagningsfrågor. Behöver du mer specifik information hänvisar de vidare till exempelvis utbildningsexpeditioner och/eller studie- och karriärvägledare. Via Studentservice kan du även beställa registrerings- och resultatintyg från Ladok. Telefon 08-608 32 00. E-post studentservice@sh.se.

Studieverkstan – hjälp till effektivare studier Studieverkstan ligger i biblioteket och är till för dig som är student på Södertörns högskola, oavsett ämne eller nivå. I Studieverkstan arbetar lärare i svenska, engelska och retorik. Hit kan du komma med frågor om allt som har med akademiskt skrivande, muntliga uppgifter, talängslan och studieteknik att göra, både på svenska och engelska. Studieverkstan ger också handledning, kurser och seminarier. Information och öppettider finns på www.sh.se/studieverkstan.


MedieCenter hjälper till med IT-relaterade frågor. Det kan till exempel vara inloggningsuppgifter till högskolans datorer, trådlösa nätverk och intranät. Här kan du som student också låna teknisk utrustning om din institution/ditt ämne har lämnat sådant för förvaring till MedieCenter. MedieCenter finns på entréplanet i Moas båge. För öppettider se www.sh.se. E-post mediecenter@sh.se. Telefon 08-608 41 90.

Våra internationella kontakter omfattar inte bara de studenter som reser utomlands för att studera. Södertörns högskola tar inom utbytesavtalen även emot utländska studenter. På Södertörns högskola fanns läsåret 2010-2011 drygt 240 utbytesstudenter från olika länder. Du får mer information och stöd i att komma ut i världen genom våra internationella handläggare. Läs mer på www.sh.se/utlandsstudier. E-post exchange-out@sh.se.

CSN och studiemedel

Studentkåren SöderS

Den vanligaste formen av studiestöd för studier på universitet och högskola är studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Information om hur du ansöker, hur mycket studiemedel du kan få och hur CSN betalar ut pengarna hittar du på CSN:s hemsida. Du kan hämta blanketter från CSN i Kompassen, entréplanet i F-huset. Läs mer på www.csn.se.

Södertörns högskolas studentkår heter SöderS. En studentkår fungerar som en fackförening för studenter. SöderS finns till för att göra din studietid så bra som möjligt, både när det gäller att finnas till hands för studenter som behöver hjälp, stöd och råd, men också genom att erbjuda dig ett rikare studentliv utanför studierna med till exempel temadagar, fester, fadderverksamhet och kulturaktiviteter. Inom SöderS finns även ett flertal studentföreningar som erbjuder en mängd olika aktiviteter. Ett medlemskap i SöderS studentkår kostar 150 kronor per termin, och ger dig till exempel tillträde till SSSB:s bostadskö, reducerat inträde till SöderS fester och events, och mycket mer. Läs mer på www.soders.nu eller besök SöderS på plan 5 i F-huset.

MedieCenter

Funktionshinder Är du student med funktionshinder rekommenderas särskilt pedagogiskt stöd i studierna för att du ska få möjlighet att studera på lika villkor som studenter utan funktionshinder. Sådant stöd kan till exempel vara talböcker, anteckningshjälp och anpassad tentamen. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen. Även dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär räknas hit. Förutsättningarna för vilket stöd som går att få ser olika ut beroende på den enskilda studenten och studievalet. Mer information finns på www.sh.se/funktionshinder. Telefon 08-608 44 68. E-post funktionshinder@sh.se.

Studera utomlands Vill du kombinera dina studier i Sverige med studier utomlands? Södertörns högskola har avtal med lärosäten i andra länder genom olika utbytesprogram. Vi har utbyte med ett 80-tal högskolor och universitet, främst inom Europa men även med bland andra Japan, Korea, Kanada, Mexico, Chile och USA. Du kan också söka ett MFS-stipendium (Minor Field Studies) för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland för din kandidat- eller master-/magisteruppsats.

Tips till dig som letar bostad Några tips till dig som söker bostad: • Börja söka så tidigt som möjligt, helst redan innan du blivit antagen. Olika bostadsförmedlingar kan hjälpa dig: www.sssb.se, www.svenskabostader.se, www.huge.se, www.botkyrkabyggen.se, www.riksten.se/studentbostader, www.akademiskkvart.se. • Håll ögonen öppna när du går på stan. Bostadslappar sitter uppe på många lyktstolpar, väggar och anslagstavlor. • Läs på om dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst, särskilt om du söker bostad i andra hand. • Kontakta SöderS så försöker de hjälpa dig att hitta bostad. E-post bostad@soders.nu. • Tänk igenom dina eventuella kontakter i Stockholm. Många får tag i en bostad via en bekants bekant. Var inte rädd för att fråga! • Kolla även tipsen som finns på www.jagvillhabostad.nu.

9


Utbildningsguide

Södertörns högskola har utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Dessutom har vi en lärarutbildning med interkulturell profil. Förutom våra utbildningsprogram erbjuder Södertörns högskola även fristående kurser. Det aktuella utbudet av fristående kurser presenteras på www.sh.se/utbildning. I juli 2007 införde Sverige ett nytt utbildningssystem – Högskolereformen 2007. Det är en anpassning av den högre utbildningen till ett gemensamt europeiskt system i enlighet med den så kallade Bolognamodellen.

60 högskolepoäng – ett läsår På universitet och högskolor räknas studieprestationer från och med höstterminen 2007 i högskolepoäng. Ett helt studieår om 40 veckor räknas som 60 högskolepoäng. Antalet timmar i veckan som du har lärarledd undervisning varierar men man utgår från att en heltidsstuderande behöver ägna ungefär 40 timmar per vecka åt studierna. Du kan maximalt bli antagen till 45 högskolepoäng per termin och det betyder för de flesta studenter mer än heltidssysselsättning.

Utbildning på tre nivåer Södertörns högskola erbjuder utbildning på tre nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningen på grundnivå ges i form av treåriga kandidatprogram (180 högskolepoäng) samt fristående kurser. Utbildningen på avancerad nivå ges i form av ettåriga magisterprogram (60 högskolepoäng), tvååriga masterprogram (120 högskolepoäng) samt fristående kurser. För lärarutbildningen som är en yrkesutbildning gäller särskilda regler.

Kurser All högskoleutbildning bygger på kurser. En kurs behandlar ofta ett avgränsat ämne, men Södertörns högskola erbjuder också mångvetenskapliga kurser. Södertörns högskola erbjuder kurser både på grundnivå och på avancerad nivå. Istället för att välja att studera på ett program kan du läsa kurser och själv kombinera dessa till en examen. Vilka huvudområden som Södertörns högskola har examensrätt i samt vilka krav olika examina ställer ser du på www.sh.se/examen. De flesta kurser omfattar 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng och du söker normalt kurser för en termin i taget. Några av kurserna på grundnivå ges sommartid. Varje kurs innehåller minst en examination som kan vara av olika slag. Hur många högskolepoäng varje examina-

10

tion omfattar och hur ofta du examineras varierar mellan olika kurser. Många kurser i högskolans utbildningsutbud bygger på varandra och du måste därför läsa A-kursen i ett ämne för att bli behörig till B-kursen och så vidare.

Program Ett program är sammansatt av olika kurser som har valts ut för att ge en viss kunskapsgrund. Undervisningen planeras i de flesta fall av lärarlag vilket borgar för mångvetenskaplighet, bredd och djup. Programmen på grundnivå är treåriga och leder till en kandidatexamen inom något av högskolans huvudområden. Till många program söker och antas du redan från början till en viss inriktning. Vilket program du har studerat på framgår av examensbeviset. Programmen på avancerad nivå är ettåriga magisterprogram eller tvååriga masterprogram. För att antas till ett program på avancerad nivå krävs att du först uppfyller kraven för en kandidatexamen. En utbildning på avancerad nivå ger både ökad inblick i aktuell forskning samtidigt som den förbereder dig för ett kommande arbetsliv. En masterexamen är även internationellt jämförbar vilket ger ökade möjligheter till såväl vidare utbildning som arbete utomlands.

Nätbaserad distansutbildning Några av högskolans kurser och program ges på distans. Det betyder att du som student har ditt ”klassrum” på webben. Nätbaserade studier är ofta mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Arbetsuppgifter och annat som du behöver för att fullfölja kursen eller programmet kommer du åt via ett nätbaserat kursverktyg. Där samarbetar och diskuterar du med andra kursdeltagare och med läraren. Examinationen kan ske via grupparbeten och/eller enskilda insatser. Du söker distansutbildningar på samma sätt som du söker till övriga utbildningar vid Södertörns högskola. För att gå en nätbaserad distansutbildning behövs en viss datorvana och en dator med internetuppkoppling. Mer information hittar du på www.sh.se/distansutbildning. Utbildningsutbudet kan komma att ändras efter katalogens tryckning. Utbildningar kan tillkomma eller ställas in (på grund av exempelvis för få anmälningar eller uteblivna resurser). Mindre ändringar kan också förekomma i utlysta utbildningar. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31. Senaste nytt hittar du alltid på www.sh.se/utbildning.


Årets lärare på Södertörns högskola Ali Hajighasemi är välfärdsforskaren som vill lyfta och entusiasmera sina studenter

Hur känns det att utnämnas till årets Gullegrip? – Det känns hedrande och jag är mycket glad. Det är ett stort erkännande av mig som lärare av mina studenter. Utnämningen fick mig samtidigt att börja fundera över min egen roll som lärare. Varför tror du att du har fått utmärkelsen? – Jag tror att det handlar om att jag verkligen brinner för att mina studenter ska utvecklas och att jag hela tiden försöker se deras potential. Jag försöker sätta mig in i deras förväntningar på mig, samtidigt som jag försöker hitta tillbaka till de förväntningar jag själv hade på mina lärare. Dessutom brukar jag uppmuntra dem att ifrågasätta, problematisera och kritiskt granska under undervisningens gång. Min förhoppning är att det ska lyfta dem som individer. Vad undervisar du i? – Jag undervisar bland annat i global utveckling och socialt arbete. Forskar du idag? – Nej, idag ägnar jag mig åt undervisning, samtidigt som jag är programansvarig för programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER). Men tidigare forskade jag. Min avhandling handlade om det svenska välfärdssystemet. Intresset för ”den svenska modellen” uppkom efter att jag kom till Sverige som flykting från Iran. Alla sociala orättvisor i mitt hemland ledde till att jag ville utforska hur en modell för ett rättvist socialförsäkringssystem skulle

Priset Gullegripen delas årligen ut av studentkåren SöderS för att uppmärksamma pedagogikens eldsjälar på Södertörns högskola. 2011 hette pristagaren Ali Hajighasemi. Han är programansvarig för Internationell migration och etniska relationer (IMER) och har forskat om det svenska välfärdssystemet inom ämnet socialt arbete.

kunna utformas. Efter avhandlingen gjorde jag en hel del utvärderingsuppdrag för olika myndigheter, främst i Södertörnskommunerna. Vad är viktigast i mötet med studenterna? – Att se dem som individer och att bekräfta dem så att alla vågar uttrycka sin åsikt. Jag försöker hela tiden skapa en bra dynamik och ett utbyte inom gruppen. Jag tror också att det är viktigt att få in mer entusiasm i utbildningen. Då skapas ett intresse för ämnet och en vilja att lära sig mer. Hur länge har du arbetat på Södertörns högskola? – Jag började på högskolan för tio år sedan, men har haft uppdrag och arbeten utanför Södertörns högskola en tid. Jag kom tillbaka 2009 när jag fick en lektorstjänst i socialt arbete. Det är en högskola som fortfarande präglas av en nybyggaranda, som vill åstadkomma skillnad och tillföra något nytt i dagens samhällsklimat. Södertörns högskola har en spännande sammansättning av studenter, lärare och personal. Här studerar och arbetar människor från hela världen. Motivering: Ali Hajighasemi upplevs av sina studenter som en lärare som brinner för att främja deras utveckling och motiverar dem att fortsätta sina studier. Han beskrivs som en lärare med förmågan att lyssna till sina studenter och se deras individuella potential. Hans förmåga att återkoppla på uppkomna frågeställningar och hans innovativa vägar för att främja kunskap lyfts också fram i nomineringarna. Ali involverar och respekterar alla och lägger därigenom grunden för ett positivt undervisningsklimat och en bra gruppdynamik.

11


Studie- och karriärvägledning på Södertörns högskola Mia Svanqvist är en av åtta studie- och karriärvägledare på högskolan

– På högskolan får du en akademisk utbildning och en examen. Din titel får du på din blivande arbetsplats.

Beskriv den studie- och karriärvägledning som erbjuds vid Södertörns högskola! – Vi arbetar med ett helhetsperspektiv på studier och karriär då de hänger mycket nära samman för de flesta studenter. Vi har till exempel utvecklat en egen karriärguide som ska hjälpa våra studenter att redan under studietiden börja fundera på arbetsmarknaden och sin framtida karriär. Hur söker man vägledning rent praktiskt? – Du kan ringa, mejla, komma på ett informationstillfälle eller boka tid för individuellt samtal. Dessutom har vi ett informationsoch vägledningscenter som kallas Kompassen, där vi fyra dagar i veckan tar emot drop-in besök. I Kompassen har vi samlat flera olika stödfunktioner till studenter. Varje termin har vi dessutom ett antal karriärseminarier med till exempel cv-granskning och simulerade anställningsintervjuer, föreläsningar om att starta eget företag, hur arbetsmarknaden ser ut för en specifik bransch och hur du som student kan planera din karriär redan under studietiden. Varför ska man studera på högskola/universitet? – Högskolestudier ger en generell kompetens som väldigt många arbetsgivare efterfrågar. Du får verktyg för att ta dig an och lösa många olika typer av arbetsuppgifter samtidigt som du övar din problemlösningsförmåga och utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom finns det yrken, som exempelvis läraryrket, som kräver en viss examen.

12

Vad skiljer högskolestudier från gymnasiestudier? – På högskolan behöver du både vara mer aktiv än på gymnasiet och ha bättre studiedisciplin. Du måste till exempel uppnå ett visst antal högskolepoäng varje termin för att kunna fortsätta på ditt program. Vad är det för skillnad mellan program- och kursstudier? – Kursstudier kräver att man som student tar mer eget ansvar eftersom ingen annan har kombinerat kurser åt en. Samtidigt får man mer frihet. Programstudier upplevs av många som tryggare samtidigt som man blir lite mer låst. Normalt är slutprodukten, själva examen, lika mycket värd. Däremot finns det program som har programspecifika kurser, fältstudiemöjligheter utomlands och liknande, som bara ges inom programmet. Vad har du att säga till dem som är osäkra på om högskolestudier passar dem? – Det är viktigt att ta studievalet på allvar samtidigt som vi kan behöva avdramatisera valet för vissa. Efter en högskoleutbildning har du generella kunskaper som gör att du ofta kan byta bransch under ditt yrkesliv och fortsätta utvecklas hela livet. Har du några råd till dem som inte har en aning om vad de vill studera? – Vi studievägledare träffar personer som vet att de vill studera men säger att de inte har en aning om vad de vill läsa. När vi börjar nysta i det brukar vi ändå hitta något intresseområde,


någon dröm eller liknande. På så sätt har man startat processen. Det första steget i vår karriärguide är just att fundera på frågor som: Vad kan jag? Vad vill jag? Vilka är mina främsta färdigheter? Vilka är mina främsta egenskaper? Vad bör man tänka på när man söker utbildning? – Jag brukar börja med att fråga vad den sökande vill ha utbildningen till. Är det för att få ett arbete, vidareutvecklas i sin karriär eller för att bilda sig? Det är också viktigt att ta reda på så mycket som möjligt. Läs på, fråga studenter eller alumner (tidigare studenter) hur de uppfattar utbildningen. Det är också bra att diskutera ditt studieval med en studie- och karriärvägledare eller personer i din omgivning. Vilken är den vanligaste frågan som blivande studenter brukar ställa? – Vad blir jag? En annan vanlig fråga handlar om hur mycket schemalagd tid det är på en viss utbildning. Vi brukar då betona att det är viktigt att du som nybliven högskolestudent tänker på att heltidsstudier för de flesta motsvarar 40 timmar per vecka. Du ska inte bara räkna de schemalagda timmarna när du till exempel bokar upp dig för extrajobb.

Hur vet man vad en utbildning leder till? – Det är först och främst viktigt att förklara att en och samma utbildning kan leda till många olika arbeten och tjänster. Det handlar mer om vad du gör med dina kunskaper än vad du blir. På högskolan får du en akademisk utbildning och en examen, men själva titeln får du på ditt arbete. Inte ens efter lärarutbildningen som leder till en yrkesexamen finns det bara en enda sak som man kan arbeta med. På vissa program finns det olika inriktningar som tydligt skiljer sig åt. Då påverkar själva valet av inriktning vad man kan arbeta med efteråt. På andra program kan det snarare vara val av uppsatsämne, praktikplats eller projekt som man arbetar med under studietiden, som gör att man kan profilera sig. Jag visar ofta exempel på vad alumner från olika utbildningar arbetar med idag. Vad bör man tänka på under sina studier för att få jobb? – Bli medveten om din utbildning och vad den kan leda till. Kartlägg arbetsmarknaden redan under studietiden. Ta tillvara alla möjligheter och allt stöd som finns på högskolan! Dina kurskamrater kan bli ditt kanske viktigaste nätverk när du kommer ut på arbetsmarknaden. Kom också ihåg att avsluta dina kurser och att ansöka om examen när du är klar!

Studentservice Moa Ranung och Emil Annetorp är studenter som arbetar på högskolans informationstjänst Studentservice. Moa studerar masterprogrammet Media, Communication and Cultural Analysis och Emil läser kandidatprogrammet Journalistik och multimedia.

Vad är Studentservice? – Studentservice svarar på frågor från nuvarande och blivande studenter om utbildning, anmälan, antagning och generellt om hur det är att studera på Södertörns högskola. Vilka är de vanligaste frågorna? – Det är många frågor om studievägledning och om Södertörns högskolas kurs- och programutbud. Även vilken behörighet som krävs för en viss utbildning, var man hittar scheman, kursplan, tid för upprop med mera. Inför terminerna är det många som undrar vilken chans de har att komma in på en specifik utbildning. Då tar vi fram antagningsstatistik från tidigare år som kan ge en fingervisning om vilka betyg eller poäng på högskoleprovet som krävs.

Hur kan man kontakta Studentservice? – Antingen ringer man till oss på telefonnummer 08-608 32 00, eller skickar ett mejl till studentservice@sh.se. Vi besvarar frågor på svenska eller engelska. Alla är välkomna att höra av sig till oss.

När hänvisar ni studenter vidare? – Frågor om studievägledning hänvisar vi vidare till studie- och karriärvägledare. Vår roll är mest att svara på generella frågor om utbud. När det gäller registrering på kurser eller program hänvisar vi vidare till rätt institutionssekreterare. Studenter som söker bostad hänvisar vi i första hand till studentkåren SöderS.

Är det någon fördel med att ni som arbetar är studenter? – Absolut! Vi vet hur det är att studera på Södertörns högskola, hur student- och föreningslivet ser ut, hur lärarna är, stämningen, lokalerna och så vidare. Vi har dessutom färskt i minnet vilka frågor man har som ny student. Det gör att vi lättare kan sätta oss in i studenternas situation.

foto: Monica Lundbom

13


Anmälan

Webbanmälan på www.antagning.se

Vad ska bifogas anmälan?

Du söker till både program och kurser via en nationell webbportal – www.antagning.se. Första gången du söker på antagning.se skapar du ett användarkonto. Därefter söker du fram de kurser och program som du är intresserad av, och prioriterar anmälningsalternativen – det du helst vill läsa placerar du först och så vidare. Eftersom du bara kan antas till 45 högskolepoäng per termin är det viktigt hur du prioriterar utbildningarna. När du har skapat ett användarkonto skickas en pinkod till din folkbokföringsadress. Med pinkoden bekräftar du din användaridentitet och därefter kommer du på antagning.se att kunna följa din anmälan, läsa kontrollbesked samt läsa och svara på antagningsbeskedet. Du som har sökt via studera.nu tidigare ska inte skapa ett nytt konto utan använda samma lösenord som tidigare. Du som har skyddade personuppgifter ska anmäla dig på en blankett som du kan beställa på telefonnummer 08-613 99 00. Läs mer om hur du går till väga på antagning.se.

För att din anmälan ska kunna bedömas behövs vidimerade kopior av gymnasiebetyg eller motsvarande samt eventuellt andra handlingar för behörighetsprövning och meritvärdering. Slutbetyg som rapporterats till den nationella betygsdatabasen samt högskoleprovsresultat hämtas automatiskt. Även akademiska meriter som rapporterats till Ladok hämtas när du gjort din anmälan. Betyg från komvux, intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in i samband med din anmälan. Du kommer att kunna logga in och se dina registrerade meriter på antagning.se efter att du har bekräftat din användaridentitet. De uppgifter som rör din anmälan samt preliminära bedömningar meddelas dig även i så kallade kontrollbesked. Om du anmält dig på webben får du ett meddelande per e-post om att du ska logga in på antagning.se och kontrollera uppgifterna. Läs kontrolluppgifterna noga för att se om några uppgifter saknas! I kontrollbeskedet framgår vilket datum du senast ska skicka in de handlingar som eventuellt saknas. Du behöver bara skicka in handlingar som inte redan finns i registret. Handlingarna ska skickas till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Viktiga datum Webbanmälan öppnar omkring en månad innan sista anmälningsdag. Anmäl dig gärna i god tid, du kan sedan ändra din anmälan fram till sista anmälningsdag. • Sista anmälningsdag inför sommaren 2012 är 15 mars • Anmälan till sommarkurser kan inte kompletteras • Sista anmälningsdag inför höstterminen 2012 är 16 april • Sista kompletteringsdag (pågående utbildning) är 21 juni • Sista anmälningsdag inför vårterminen 2013 är 15 oktober • Sista kompletteringsdag (pågående utbildning) är 1 december

Endast en anmälan Du gör bara en anmälan även om du söker både program och kurser och även om du söker till flera olika högskolor/universitet. När du antagits till 45 högskolepoäng stryks du från lägre prioriterade alternativ så det är viktigt hur du prioriterar alternativen i din anmälan. Du kan till exempel antas till en heltidsutbildning på 30 högskolepoäng samt ytterligare en kurs om 15 högskolepoäng alternativt två om 7,5 högskolepoäng. Att läsa 30 högskolepoäng per termin räknas som heltidsstudier och att antas till ett program på helfart räknas som att antas till 30 högskolepoäng.

14

Sen anmälan och lediga platser Du kan anmäla dig även efter att sista anmälningsdag har passerat. Din anmälan räknas då som sen och du konkurrerar inte med meritvärden i de vanliga urvalsgrupperna utan antas i mån av plats, efter dem som sökt i tid. På www.sh.se/antagning hittar du information om hur du ska göra en sen anmälan. Utbildningsutbudet kan komma att ändras efter katalogens tryckning. Utbildningar kan tillkomma eller ställas in (på grund av exempelvis för få anmälningar eller uteblivna resurser). Mindre ändringar kan också förekomma i utlysta utbildningar. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31. Senaste nytt hittar du alltid på www.sh.se/utbildning.

Antagningsbesked Första urvalet På antagning.se kommer du att kunna läsa och svara på ditt antagningsbesked. Du som söker till höstterminen 2012 får beskedet i mitten av juli. Du som söker till vårterminen 2013 får beskedet


i mitten av december. På antagningsbeskedet ser du om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken. Alla som är behöriga men som inte har blivit antagna reservplaceras – på beskedet framgår då vilken reservplats du har och hur många antagna det finns i urvalsgruppen. Observera att du måste svara för att behålla din plats. Det gäller både dig som är antagen och dig som är reservplacerad. Vilket datum du senast måste svara för att behålla din plats till höst- respektive vårterminen publiceras på antagning.se. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Observera att du redan när du söker ska prioritera utbildningsalternativen – när du antagits till 45 högskolepoäng stryks lägre prioriterade alternativ. Tackar du ja till för många högskolepoäng stryks alternativen nedifrån enligt den prioritetsordning du gjorde på din anmälan. Andra urvalet Efter sista svarsdag görs ett andra urval och du får ett andra antagningsbesked. I det andra antagningsbeskedet framgår om du har blivit antagen till en utbildning där du tidigare varit reservplacerad alternativt ditt nya reservnummer. Observera att poänggränsen gör att om du i det andra urvalet blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, kan du komma att strykas från ett lägre prioriterat alternativ som du var antagen till i det första urvalet. Upprop och reservantagning Upprop och registrering äger rum veckan innan kurs- eller programstart för de flesta utbildningarna. Inför varje terminsstart publicerar Södertörns högskola information om terminsstarten samt uppgifter om tid och plats för upprop och registrering på www.sh.se/terminsstart. Många institutioner skickar också ut kallelse till upprop och registrering tillsammans med praktisk information till alla antagna och reserver med möjlighet att bli antagna. I informationen framgår vad du ska göra för att behålla din plats eller reservplats. Uppropet/ registreringen är obligatorisk och kommer du inte, förlorar du din plats. Anstånd Du som är antagen ska påbörja studierna den termin som antagningen avser och närvara vid upprop för att inte förlora din plats. Du som inte kan påbörja dina studier vid föreskriven tidpunkt kan, om det finns särskilda skäl, medges anstånd med studiestarten. Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som värnpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag och uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om rätt till ledighet för utbildning. Beslut om anstånd fattas på samma sätt som beslut angående antagning. Anstånd beviljas normalt för högst 18 månader. Anstånd beviljas inte till den som redan är registrerad på en utbildning. Du ansöker om anstånd genom att skriva ett brev där du anger dina skäl för att inte påbörja utbildningen. Skicka ditt ansökningsbrev tillsammans med intyg som styrker dina skäl för anståndet till Antagningen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge.


Behörighet och urval Reglerna för antagning till högskolestudier har ändrats de senaste åren. De nya reglerna påverkar kraven för grundläggande och särskild behörighet, meritvärdering och urval. Utförlig information om de nya tillträdesreglerna hittar du på www.antagning.se.

Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet är de krav som du måste uppfylla för att läsa vid högskola eller universitet i Sverige. Du kan ha grundläggande behörighet genom något av alternativen nedan. Svensk förutbildning Du som gick ut gymnasiet eller avslutade dina komvuxstudier efter den 1 januari 2010: För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har: • Slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning samt • lägst betyget G i minst 2250 gymnasiepoäng samt lägst betyget G i kurserna Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A. Om du 2010 eller senare har avslutat gymnasieskolan med ett reducerat program uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet. Du kan inte heller styrka grundläggande behörighet genom ett samlat betygsdokument från komvux. Du som gick ut gymnasiet eller avslutade dina komvuxstudier senast den 31 december 2009: Om du uppfyllde kraven för grundläggande behörighet senast den 31 december 2009 uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som senast den 31 december 2009 uppfyllde grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har något av följande alternativ: Slutbetyg från nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett fullständigt program eller slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett slutbetyg eller folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet eller har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och i ditt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före juli 1994 (mellanårsbetyg). eller har avgångsbetyg från 4-, 3- eller 2-årig linje och/eller motsvarande utbildning från gymnasial vuxenutbildning. I detta fall måste du dessutom ha dokumenterade kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst 2-årigt gymnasium. Betyget måste vara ett avgångs- eller slutbetyg. Du som har gått 4-årigt tekniskt gymnasium söker på ditt avgångsbetyg från årskurs 3.

18

OBS! Enbart samlat betygsdokument från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet. Det går heller inte att kombinera ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan med ett från komvux. Nordisk utbildning Du har grundläggande behörighet om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till högre utbildning där. Utomnordisk utbildning Du har grundläggande behörighet om du har utländsk utbildning som motsvarar nationellt program samt dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande Svenska B/Svenska som andraspråk B med lägst betyget G eller godkänt Tisustest (motsvarande), dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska A med lägst betyget G och dokumenterade kunskaper i matematik motsvarande Matematik A med lägst betyget G. Reell kompetens Om du inte formellt uppfyller något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker, kan du ansöka om att Södertörns högskola prövar din reella kompetens. Högskolan gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter samt din motivering och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Ansökan om reell kompetens gör du i två steg: • Anmäl dig på www.antagning.se. • Fyll i blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/ att undantag görs som du hittar på antagning.se (där även mer information finns). Skicka blanketten tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker din ansökan till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Observera att ansökan och alla intyg ska vara VHS Antagningsservice i Strömsund tillhanda senast sista anmälningsdag. Du ska inte skicka ansökan om reell kompetens eller kopior av dina meriter direkt till Södertörns högskola. Reell kompetens är normalt en individuell helhetsbedömning av dina meriter. Om du uppfyller samtliga krav listade nedan anses du dock uppfylla kraven för reell kompetens per automatik. Du behöver då inte fylla i den särskilda blanketten på antagning.se. Du anses per automatik uppfylla kraven för reell kompetens om du har: • Dokumenterad arbetslivserfarenhet om minst 3 år på minst halvtid efter 19 års ålder samt • lägst betyget G i kurserna Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Samhällskunskap A samt Matematik A, eller motsvarande. Observera att ansökan om reell kompetens inte gäller dig som är formellt behörig. En bedömning av reell kompetens är enbart en behörighetsbedömning och ger inte några extra meriter vid urvalet. Om du varken formellt eller genom reell kompetens uppfyller något eller några behörighetskrav, kommer Södertörns högskola att pröva om det finns skäl att bevilja dig undantag.


Särskild behörighet

Högskoleprovet

De flesta program och kurser kräver, utöver grundläggande behörighet, även så kallad särskild behörighet. Särskild behörighet är de förkunskaper som krävs för att klara av ett visst program eller en viss kurs. Under ”behörighetskrav” anges särskild behörighet för respektive kurs och program. När behörighetskravet gäller studier på gymnasienivå uttrycks det i områdesbehörigheter och kurser från programgymnasiet. Under ”behörighetskrav” står det vilka gymnasiekurser som krävs samt aktuell områdesbehörighet. Kursen/programmet kan ha beslutat att minska kravet i områdesbehörigheten – det är alltid kurserna som står utskrivna under respektive kurs/program som krävs. Om du har betyg från linjegymnasiet eller etappsystemet från komvux kan du i en översättningstabell se vad dessa motsvarar i det nuvarande gymnasiesystemet. Översättningstabellen finns publicerad på www.antagning.se. På antagning.se hittar du även fullständig information om områdesbehörigheterna. Observera att du måste ha lägst betyget G eller 3 för att uppfylla de särskilda behörighetskraven. När behörighetskravet inte gäller studier på gymnasienivå är den särskilda behörigheten uttryckt i akademiska studier och/eller i arbetslivserfarenhet.

För att bli antagen till en utbildning räcker det inte alltid med att vara behörig. Är det fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs ett urval. Du som har blivit behörig genom till exempel reell kompetens och saknar ett slutbetyg eller avgångsbetyg kan behöva göra högskoleprovet för att få ett meritvärde att konkurrera med. Du som redan har ett meritvärde genom ditt slutbetyg, intyg från folkhögskola eller motsvarande får ytterligare ett meritvärde att konkurrera med om du gör högskoleprovet. Läs mer på www.antagning.se.

Överklagande av behörighetsbeslut Du kan endast överklaga beslut om behörighet och beslut att inte medge undantag från behörighetsvillkoren. I antagningsbeskedet framgår vart överklagandet ska skickas.

Urval Är det fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning görs ett urval. I urvalet konkurrerar de sökande med meritvärden i olika urvalsgrupper. Du konkurrerar i samtliga urvalsgrupper där du har ett meritvärde, förutsatt att urvalsgruppen används till kursen/programmet som du söker. Normalt används urvalsgrupperna betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Andra urvalsgrunder kan förekomma och anges då vid respektive program. Urvalsgruppen högskolepoäng är den som är specifik för Södertörns högskola och beskrivs nedan. Mer information om meritvärdering, platsfördelning och de andra urvalsgrupperna hittar du på www.antagning.se.

Fördelning av platser på Södertörns högskola Urval till program på grundnivå Platserna till program på grundnivå fördelas normalt på två urvalsgrupper enligt följande: • Urvalsgruppen betyg (67 procent av platserna) • Urvalsgruppen högskoleprov (33 procent av platserna) Urval till A-kurser A-kurser omfattar de första 30 högskolepoängen i ett ämne. Det finns även andra kurser som, liksom A-kurserna, saknar krav på förkunskaper i form av högskolestudier. Platserna till dessa kurser fördelas normalt på tre urvalsgrupper enligt följande: • Urvalsgruppen betyg (en tredjedel av platserna) • Urvalsgruppen högskoleprov (en tredjedel av platserna) • Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR (en tredjedel av platserna) Urval till B- och C-kurser B- och C-kurser kräver tidigare studier inom ämnet. Det finns även andra kurser på grundnivå med krav på tidigare högskolestudier. Vid urval till dessa kurser används normalt endast en urvalsgrupp: • Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR

Antagningsordning Antagningsordningen innehåller de övergripande bestämmelserna som gäller för antagning vid Södertörns högskola. Den beslutas av högskolans styrelse. Antagningsordningen finns på www.sh.se/antagning.

Förklaring till urvalsgruppen högskolepoäng I denna grupp konkurrerar du som har tidigare akademiska studier. Högskolepoängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Du som har poäng enligt det tidigare systemet får dessa omräknade till högskolepoäng i urvalet: 1 poäng räknas som 1,5 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng du kan konkurrera med beror på om du söker till kurs på grundnivå eller kurs/program på avancerad nivå. • HPGR – urvalsgruppen används vid urval till kurs på grundnivå. Du kan konkurrera med lägst 1 och högst 165 högskolepoäng. • HPAV – urvalsgruppen används vid urval till kurs eller program på avancerad nivå. Du kan konkurrera med lägst 30 och högst 285 högskolepoäng.

19


Studentkåren SöderS Marco Villegas, ordförande för studentkåren SöderS 2011/2012

– Kårarbetet ger bra erfarenhet för framtida yrkesliv och bidrar till den personliga utvecklingen

Vad sysslar studentkåren SöderS med? – Vi arbetar i huvudsak med tre områden: Utbildningsbevakning innebär att vi kontrollerar att studenters rättigheter tas tillvara på högskolan. Vi är även med och granskar kurs- och programinnehåll ur ett studentperspektiv. Studiesocial miljö är allt som händer utöver själva studierna för studenter. Vi arrangerar roliga aktiviteter och driver studentpub i egen regi. Vi bistår kåranslutna föreningar med lokalbokning, informationsspridning och föreningstelefon. Det går även att söka föreningsbidrag hos oss, som kan användas för att arrangera särskilda aktiviteter. Arbetslivsanknytning är en ganska ny punkt som har vuxit fram under 2011. Eftersom arbetsmarknaden kan vara tuff för studenter som precis har tagit examen, försöker vi bidra till kontakter med företag och organisationer. Målet är att studenter ska kunna skaffa sig arbetslivserfarenhet samtidigt som de studerar. Övergången mellan studier och arbete ska inte vara alltför stor. Vad innebär ditt arbete som kårordförande? – Jag är arbetsledare för sex personer som är anställda av kåren. Utöver det arbetar jag med information, fattar beslut och ser till att SöderS följer stadgar och håller sig inom budgeten. Det ingår även en del representation. Varför valde du att engagera dig i kåren från början? – Jag hade en uppfattning om att kårobligatoriet var odemokratiskt och jag var emot den kultur som kårobligatoriet skapat. Studentkårer runt om i landet fick stora intäkter av den obligatoriska kåravgiften som alla studenter betalade – utan att behöva leverera eller visa vad man egentligen arbetade med. Men den största anledningen till att jag gick med i kåren är utmaningen. Jag såg att organisationen skulle behöva genomföra drastiska förändringar och den utmaningen lockade mig. Svåra

20

tider för med sig stora utvecklingsmöjligheter och låter idéer växa som under normala omständigheter inte skulle kommit fram. Nu har SöderS behövt tänka nytt för att stå på egna ben. Det var och är en stor utmaning – och jag älskar utmaningar! Varför ska jag som student gå med i SöderS? – Oavsett vad du vill få ut av studierna kan SöderS hjälpa dig. Vi bevakar studenters rättigheter och stöttar dig i frågor som rör utbildning, rättning av tenta, jämlikhetsfrågor och mycket mer. Dessutom ser vi till att det alltid händer roliga och intressanta aktiviteter utanför schemat. Vilka frågor arbetar ni mest med just nu? – Tidigare har studenter varit tvungna att betala kåravgift för att få studera på högskola. Nu när det är frivilligt måste vi visa varför de ska välja att vara med i kåren. Vår viktigaste fråga har därför varit hur vi kan synliggöra vad SöderS arbetar med. Det måste bli tydligare vad SöderS kan erbjuda studenter vid Södertörns högskola! Varför rekommenderar du studenter att bli kåraktiva? – Det är en bra erfarenhet för framtida yrkesliv och för den personliga utvecklingens skull. Genom engagemang och sam arbeten hittar du nya talanger hos dig själv. Vissa har en fallenhet för att organisera aktiviteter, andra är bättre på marknadsföring och så vidare. Genom att prova på olika saker kan man hitta nya sidor hos sig själv samtidigt som man utvecklar sådant som man redan är bra på. Hur gör jag som student för att engagera mig? – Kom förbi kårens lokaler och prata med oss. Vill du hellre höra av dig via e-post och telefon går det också bra. Eller hugg tag i mig när jag är ute och springer i högskolan. Alla är välkomna att engagera sig i kåren och kan bidra med viktig kompetens!


Examen Generella examina på grundnivå

Yrkesexamina

Högskoleexamen En högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. Minst 60 högskolepoäng ska utgöras av studier inom ett huvudområde, en grundkurs och en fortsättningskurs. Fortsättningskursen ska innehålla ett självständigt arbete om 7,5 högskolepoäng. Därutöver ska examen innefatta valfria kurser om totalt ytterligare 60 högskolepoäng.

Lärarexamen Förutom generella examina har Södertörns högskola rätt att utfärda lärarexamen som är en yrkesexamen. I examensbeviset anges vilka inriktningar och specialiseringar som har fullgjorts och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Fler regler om lärarexamen finns på www.sh.se/lu

Kandidatexamen En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde, det vill säga en grundkurs, en fortsättningskurs och en påbyggnadskurs. Påbyggnadskursen ska innehålla ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

I juli 2007 införde Sverige ett nytt utbildningssystem – Högskolereformen 2007. Även du som påbörjade dina studier före första juli 2007 söker kurser och program enligt det nya systemet med högskolepoäng.

Utbildning på forskarnivå Licentiatexamen och doktorsexamen Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och leder till en doktorsexamen. Utbildningen kan avslutas efter halva tiden och leder då till en licentiatexamen. Forskarutbildningen består dels av kurser, dels av ett självständigt forskningsprojekt som utmynnar i en vetenskaplig avhandling. För tillträde till utbildning på forskarnivå behövs dels grundläggande- och dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktorsexamen 240 högskolepoäng FORSKARNIVÅ

Masterexamen En masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng. En masterexamen ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå. Minst 60 högskolepoäng ska omfatta kurser inom ett huvudområde. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng. För att får ut en masterexamen krävs en avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng.

Det är viktigt att sätta sig in i den information som rör examen, huvudområden, hur man ”bygger upp” en examen, hur man kvalificerar sig för att gå vidare till avancerad nivå, hur man ansöker om examen och vad som krävs innan man kan ansöka om en examen. Information finns på www.sh.se/examen.

AVANCERAD NIVÅ

Magisterexamen En magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng. En magisterexamen ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå. Minst 30 högskolepoäng ska omfatta kurser inom ett huvudområde. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. För att få ut en magisterexamen krävs en avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng.

OBS!

GRUNDNIVÅ

Generella examina på avancerad nivå

Övergångsregler

ÅR 9 ÅR 8

Licentiatexamen 120 högskolepoäng

ÅR 7 ÅR 6

Masterexamen 120 högskolepoäng

ÅR 5

Magisterexamen 60 högskolepoäng

ÅR 4

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

ÅR 3

Högskoleexamen 120 högskolepoäng

ÅR 2 ÅR 1

Bilden visar en översikt av de olika examensnivåerna som beskrivits i texten här ovanför. Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt antal år per nivå. Vill man studera från grundnivå fram till en avslutad doktorsexamen motsvarar detta, precis som skissen visar, nio års studier.

21


Livet efter studierna

Praktik – ger en rivstart i arbetslivet

Karriärvägledning

Redan under studietiden är det viktigt att du som student ges möjlighet att knyta viktiga kontakter för ditt framtida arbetsliv. Praktik ger dig möjlighet att praktiskt tillämpa dina teoretiska kunskaper. Kursen Vägledd yrkespraktik är ett exempel på vad som erbjuds. Det är en program- och ämnesövergripande kurs som är öppen för alla studenter inom ekonomi, samhällsvetenskap samt miljövetenskap. Kursen innebär en hel termins praktik som kan räknas in i en generell examen.

Studie- och karriärvägledaren ger dig som student verktyg för att börja orienteringen mot arbetsmarknaden, vilket du med fördel kan göra redan under din utbildning. Det kan handla om att se kopplingen mellan din utbildning och arbetsmarknaden eller att börja definiera en riktning i det kommande arbetslivet. Det kan givetvis också handla om att vässa både de skriftliga och de verbala argumenten i till exempel cv och ansökningsbrev – allt för att du ska bli mer attraktiv för en potentiell arbetsgivare. Med hjälp av Södertörns högskolas karriärguide kan du arbeta med din egen karriärplanering på ett strukturerat sätt på egen hand, eller tillsammans med din studie- och karriärvägledare. Varje termin arrangeras ett antal karriärseminarier och arbetsmarknadsdagar på högskolan. Där belyses olika typer av karriärfrågor och representanter från arbetslivet medverkar. Läs mer på www.sh.se/karriarvagledning.

SH Innovation: Idé- och affärsutveckling Kostnadsfri rådgivning för dig som har en idé om en tjänst, produkt eller lösning på ett problem som du vill ha stöd att utveckla. Högskolans idé- och innovationsrådgivare ger stöd och råd i processen från idé till hållbara affärs- och verksamhetskoncept. Idé- och innovationsrådgivaren har flera kontakter med experter inom olika områden som kan behövas i utvecklingsprocessen. Att ta hjälp av SH Innovations tjänster under studietiden kan också vara ett sätt att utveckla en entreprenörsanda och stärka förmågor som kan vara till nytta i ditt kommande arbetsliv, oavsett om du kommer att vara anställd eller driva företag. Läs mer på www.sh.se/innovation, eller boka tid för rådgivning via ide@sh.se.

SH karriär – mötesplats och forum för karriärfrågor SH karriär riktar sig till dig som är student på Södertörns högskola och till högskolans företags- och organisationskontakter. Varje vecka publiceras annonser och tips om hel- och deltidsarbete, praktikplatser och traineejobb, stipendier, uppsatsförslag och exjobb. På SH karriär finns även presentationer av företag och organisationer samt information om högskolans karriärseminarie- och arbetsmarknadsdagar. SH karriär hittar du på http://karriar.sh.se.

22

SH Alumni Alumnverksamheten är främst till för de som tidigare studerat på Södertörns högskola, men om du studerar på ditt sista år (och har tagit minst 150 högskolepoäng) är du också välkommen in i nätverket. Nätverket är tänkt att vara en resurs för alumnernas karriär och fortsatta kunskapsutveckling. Samtidigt är det också en länk till högskolan och en möjlighet för alumnerna att stödja högskolan i vår strävan att utvecklas som lärosäte. SH Alumni utvecklas hela tiden och vill ge möjlighet till ömsesidig utveckling av kompetens, kunskap och kontakter för framtiden. Bli medlem på www.sh.se/alumni.


23


Forskning

foto: Per-Arne Pettersson

Forskning vid Södertörns högskola Att forska betyder att systematiskt söka ny kunskap, eller nya sätt att använda kunskap som redan finns. Man kan forska om nästan vad som helst. Genom litteraturstudier, intervjuer, experiment eller försök – beroende på vilket ämne som man forskar inom – undersöker forskaren olika företeelser, analyserar sina resultat och gör dem tillgängliga. Vissa problem kan lösas bättre om forskare med olika ämnesbakgrund samarbetar. Inom en del forskningsområden arbetar därför forskare från flera olika ämnen gemensamt. Det kallar man för tvärvetenskap eller mångvetenskap. På Södertörns högskola finns många sådana forskningsområden. Ett exempel är miljövetenskap, som du kan läsa mer om i intervjun med Magnus Boström här intill. Men det finns många fler exempel på spännande gränsöverskridande forskningsområden. Läs mer om dem på vår webbplats. Forskarutbildningen kan vara grunden för en karriär som forskare vid universitet eller högskola, eller inom näringsliv, industri och organisationer. Det kan leda till många spännande och kvalificerade jobb.

Examensrätt på forskarnivå inom fyra områden Forskningen vid Södertörns högskola spänner över många discipliner och områden. Forskning om Östersjöregionen och Östeuropa har en särställning vid högskolan. Inom fyra särskilt starka områden kan vi erbjuda forskarutbildning. Det betyder att vi kan anta, utbilda och examinera forskarstuderande inom dessa områden. Inom varje område finns ämnen med examensrätt på forskarnivå. De fyra områdena är: Historiska studier Fyra gemensamma vetenskapliga profiler binder samman hela området. Det är Östersjö- och Östeuropaforskning, genusperspektiv, samtidshistoria, samt forskning kring kulturarv och kulturella processer. Området har examensrätt på forskarutbildningsnivå för ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. Kritisk kulturteori Inom området ägnar man sig åt att studera kulturella, meningsbärande företeelser. I centrum för forskningen står litterära och filosofiska texter, konstverk och medialiseringsformer. Området har examensrätt

24

på forskarutbildningsnivå inom tre ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), filosofi, genusvetenskap och estetik. I området ingår även ämnena litteraturvetenskap och konstvetenskap. Miljövetenskapliga studier Här kombineras angreppssätt och metoder från olika discipliner, för att nå en fördjupad kunskap och förståelse om miljö- och naturresursproblemens orsaker, omfång och hantering, samt förutsättningar för hållbar utveckling. Området har examensrätt på forskarutbildningsnivå inom ämnet miljövetenskap. Politik, ekonomi och samhällets organisering Inom området analyseras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag. Området har examensrätt på forskarutbildningsnivå inom ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Hur blir man forskare? Är du nyfiken, gillar problemlösning och drivs av att ta reda på mer? Då kanske forskning efter studierna är något för dig. Den vanligaste vägen mot en forskarkarriär är att bli forskarstuderande (eller doktorand som det också heter). För att antas till en forskarutbildning måste du ha en akademisk examen i det ämne du vill fördjupa dig i, samt den särskilda behörighet som krävs. Det vanligaste sättet att finansiera sina forskarstudier på är med doktorandtjänst. Forskarstudierna brukar ta omkring fyra år, och avslutas med en doktorsexamen. Under den tiden har du möjlighet att fokusera på ett ämne eller en problemställning som engagerar dig. Det är också vanligt att forskarstuderande undervisar studenter. En handledare, som oftast är professor i ämnet, stöttar doktoranden under hela forskarutbildningen. Doktoranden ska redovisa sina forskningsresultat i en doktorsavhandling. Därefter är det dags för själva examinationen, som kallas för disputation. Då ska doktoranden offentligt försvara sin avhandling. Opponenten, en etablerad forskare som är väl insatt i ämnet, ställer frågor och doktoranden försvarar sina resultat. Läs mer om forskning på www.sh.se/forskning.


Åtta frågor till en forskare Magnus Boström är docent i sociologi och lektor i miljövetenskap vid Institutionen för livsvetenskaper

Vad forskar du om? – Jag skrev min avhandling om miljörörelserna i Sverige, och efter det har jag bland annat arbetat med hur miljömärkning fungerar. Nu har jag tre projekt på gång. För det första ett projekt om den sociala dimensionen av hållbar utveckling, som till exempel inkluderar rättvisa och deltagande. Jag fokuserar på miljömärkning av skogsbruket. För det andra deltar jag i ett projekt som handlar om risker i Östersjöns miljö. Vi vill ta reda på hur miljöproblem hanteras i Östersjöländerna i samband med fiske, oljetransport, kemikaliehantering, med mera. Och för det tredje leder jag ett projekt som handlar om kemikalier i textilier. Det handlar om hur svenska inköpsorganisationer hanterar riskerna med kemikalier i kläder. Hur kom du in på ämnet miljövetenskap? – Jag studerade sociologi och nationalekonomi, och sen när jag skulle börja mitt avhandlingsarbete ville jag arbeta med miljösociologi. Miljövetenskap är ett ämne där det passar att arbeta tvärvetenskapligt, eftersom arbetet med miljöproblem ofta kräver flera olika perspektiv och kunskap från olika ämnen. Hur kom det sig att du blev forskare? – Tanken på att börja forska kom redan i mitten av studierna. Jag tyckte det var kul att skriva uppsats, och forskaryrket verkade som ett spännande och fritt yrke. Och de förväntningarna har absolut infriats! Det är ett väldigt självständigt jobb, där man får disponera sin tid fritt. Arbetet som forskare handlar mycket om problemlösning, så man får vara lite av en detektiv och luska ut saker. Det är kul! Vad är det bästa med att vara forskare? – Det är som roligast när man kommer på någon intressant fråga som man verkligen vill gräva i. Det är också spännande att kunna

fundera ut och säga något nytt om till exempel miljömärkning som ingen annan sagt tidigare. Det är lite som att lägga pussel! Jag gillar självständigheten väldigt mycket också. Jag kan ju i stor utsträckning välja själv hur jag vill lägga upp min arbetstid. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – En ”vanlig dag” kan se rätt olika ut för mig. Ibland jobbar jag hemma, om jag behöver vara ostörd och skriva på något till exempel. Det blir ganska mycket mejlande, projektmöten och diskuterande med forskarkollegor. Sen försöker jag alltid få lite lästid, det finns alltid mycket att läsa in. Har du mycket undervisning? – Ja, just nu undervisar jag 40 procent av min arbetstid, mest på programmet Miljö och utveckling. Jag håller också i ett par kurser på masternivå, och gör enstaka föreläsningar om mina forskningsämnen på olika kurser. Beskriv Södertörns högskola som arbetsplats! – Jag gillar miljön här på min institution. Den tvärvetenskapliga andan genomsyrar ämnet, och jag tror det är generellt för hela högskolan. Tips till den som vill satsa på en forskarkarriär? – Det är bra att lägga energi och tid på uppsatserna. Det är där man visar att man kan skriva, och analysera fakta – som är grundförutsättningar för jobbet som forskare. Satsa på att lära känna folk på institutionen, och var tydlig med vad du själv vill. Det är inte ovanligt att man på institutionen tar hjälp av studenter som är intresserade och duktiga, som forskningsassistenter i olika projekt. På så vis kan man få viktiga erfarenheter, kunskaper och kontakter.

25


Läs på innan du läser vidare

Funderar du på att läsa vidare? Kanske känner du dig överöst av information. Vi hoppas kunna hjälpa dig att på ett strukturerat sätt ta del av all information och göra ett genomtänkt val. I denna katalog presenteras Södertörns högskolas kandidatprogram, lärarutbildningar och ämnen. Om du letar efter ett program eller ett ämne hittar du sidhänvisningar i översikten på sidan 4 eller i det bakre titelindexet på sidan 89. Detaljerad information om magister- och masterprogram och våra fristående kurser hittar du på högskolans webbplats, www.sh.se/utbildning.

Mer information på www.sh.se/utbildning Du som söker detaljerad information om en utbildning hittar kursoch utbildningsplaner på www.sh.se/utbildning under respektive kurs och program. Kursplaner Till varje kurs finns en kursplan. I planen finns bland annat information om behörighetskrav, kursens innehåll, delkurser, examinationer, undervisningens upplägg och litteraturlista. I kursplanen finns också lärandemål som bland annat listar vad du som student ska ha för kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga efter genomgången kurs. Utbildningsplaner Till varje program finns en utbildningsplan. I planen står bland annat hur programmet är upplagt, vilka kurser som ingår och vilka krav som gäller för examen. I planen finns också programspecifika mål som bland annat listar vad du som student ska ha för kunskaper, förmågor och färdigheter efter genomgången utbildning.

28

Lättare att hitta på vår nya webbplats Södertörns högskola lanserade i oktober 2011 en ny webbplats med helt nytt utseende och många nya funktioner. Du som går i studietankar hittar utförlig information om våra kandidat-, magister- och masterprogram samt våra fristående kurser på www.sh.se/utbildning. Där finns även studieinformation, utbildnings- och kursplaner, kontaktuppgifter, utbildningsnyheter och inspirerande intervjuer med studenter, alumner och lärare. Den nya webbplatsen har filtreringsfunktioner som gör att du kan söka fram de utbildningar som passar just dig – utifrån intresseområde, förkunskaper, studieform, studietakt med mera.


29


Oscar Hägglund Student på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan

Hur kom det sig att du ville utbilda dig till lärare? – Haha, hela min släkt är lärare. Jag började först på en juristutbildning men hoppade av efter en termin. Det kändes inte rätt. Innerst inne var jag intresserad av pedagogik och att hjälpa andra människor. Slutligen tippade det över för min del. Jag brinner särskilt för att få elever att förstå att de själva skapar sin egen kunskap. Varför valde du att läsa vid Södertörns högskola? – Jag kommer ursprungligen från Örnsköldsvik men hade hört talas om Södertörns högskola och lockats av inriktningen mot mångkultur. När jag såg att det fanns lärarutbildning sökte jag bokstavligt talat på en gång. Jag ville gå en lärarutbildning anpassad efter ett modernt samhälle. Vad kommer du att undervisa i? – Efter examen kommer jag att undervisa gymnasieelever i historia och svenska. Historia har alltid känts rätt och har alltid varit ett favoritämne. Svenska är också jätteroligt! Berätta lite om programmet! – Den fria bildningstanken återkommer under utbildningen. Vi arbetar verkligen med att lära oss på olika sätt. Vi diskuterar och vänder ut och in på gamla tankemönster. Vi utgår inte alltid ifrån ett bestämt problem som ska lösas, för då inriktas diskussionen enbart på det. Det är fria tyglar och mycket eget ansvar. Alla som går lärarutbildningen är intresserade av mångkulturella och interkulturella frågor vilket bidrar till en öppen mentalitet i klassrummet.

30

Beskriv Södertörns högskola! – Det är fantastiskt bra studiemiljö och studenterna har en stor kunskapstörst. Det här är första gången som jag faktiskt åker in till högskolan varje dag och sitter och pluggar från morgon till kväll. Alla hjälps åt och backar upp varandra i studierna. Biblioteket är jättefräscht! Jag vet flera studenter från andra lärosäten i Stockholm som kommer hit bara för att plugga. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Det som jag främst har fått med mig genom utbildningen är vilken bra hjälp skönlitteratur är för att förstå historiska skeenden. Man måste stimulera elevernas fantasi och inte bara läsa om hur det var i fackböcker. Eleverna tycker att det är roligt att leva sig in i hur andra människor har haft det och får samtidigt en djupare förståelse för en viss tidsera. Sedan har jag förstås fått med mig pedagogiska småknep att ta till i klassrummet. Tänker du på något särskilt? – Vi har bland annat tittat på inspelade filmer från när lärare undervisar. Sedan har vi analyserat vad som var bra och vad som var mindre bra. Att se filmer har varit smidigt eftersom man då kan pausa och diskutera något, spola tillbaka och så vidare. Då kan alla se samma sak samtidigt vilket gör att diskussionerna blir bättre. Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Ja, verkligen! Södertörns högskola har levt upp till mina högt ställda förväntningar.


Lärarutbildning sidan 31–40

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola förbereder dig på uppgiften att ge barn och unga verktyg för lärande, insikt och växande. Du får kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för undervisning och annan pedagogisk verksamhet inom för skola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Speciellt för Södertörns högskola är lärarutbildningens interkulturella profil och bildningsprofilen. Den interkulturella profilen förbereder dig för den mångfald och komplexitet som präglar dagens skola och

andra lärandemiljöer ifråga om livsstil, identitet och kulturella värderingar. Bildningsprofilen innebär att inslag av konstnärliga gestaltningar, perspektivbyten och självreflektion stöder dig i din yrkesutveckling. Lärande och utbildning är en av det demokratiska samhällets mest grundläggande verksamheter. Det är genom förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem som barn och ungdomar får tillgång till, och lär sig förstå, det samhälle och den verklighet som de är en del av. Som förskollärare, lärare eller fritidspedagog bidrar du till att forma unga männi-

skors möjligheter och framtid. På Södertörns högskola erbjuds tre olika examina – förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen. Läs mera om lärarutbildningens program på följande sidor.

Terminsöversikterna ger en aktuell bild av kurser och delkurser inom programmen. Samtliga program utvecklas dock under åren och innehåll och ordningsföljd kan därmed förändras. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31.


Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 högskolepoäng | Förskollärarexamen

Utbildningens interkulturella profil ger dig kunskaper och färdigheter att möta barn i dagens mångkulturella samhälle. Programmet passar dig som vill jobba medvetet med barn för att stödja och stimulera deras utveckling. Utbildningen Den interkulturella profilen genomsyrar alla terminer av förskollärarutbildningen. Kunskapen om barns olika kulturella bakgrund innebär att du under utbildningen arbetar med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation samt hur dessa samverkar. Du får genom programmet kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som lärare i förskola. Du är som student nyfiken på att hela tiden lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill ständigt utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Programmet består av sju terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör sammanlagt 30 högskolepoäng (20 veckor). De utbildningsvetenskapliga kurserna omfattar 60 högskolepoäng och ger generella lärarkunskaper i till exempel pedagogik, lärande, sociala relationer, dokumentation, barns utveckling, specialpedagogik och ledarskap samt förskolans uppdrag. Ämnesstudierna om 120 högskolepoäng innehåller kurser i till exempel barns kommunikation och språkutveckling, barns existentiella frågor, grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, naturvetenskap, barnkultur, religion och barndomshistoria utifrån ett förskoledidaktiskt perspektiv. Förskoledidaktiken kännetecknas av att lärandet utgår från barnets egna erfarenheter och tankar. Din uppgift som förskollärare är att möta barnet och inspirera det att utveckla sina föreställningar om världen och sin förmåga att möta sin omgivning. Förskoledidaktiken integreras med estetiska lärprocesser, som bild, dans, drama och musik, för att träna förmågan att genomföra lärande aktiviteter som är varierade, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. Museipedagogik, studiebesök och exkursioner är andra viktiga inslag.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i förskoledidaktik om 15 högskolepoäng. Förskolläraryrket handlar om att samspela med många människor. I utbildningen tränas därför särskilt förmågan till samarbete, både genom teoretiska kurser om ledarskap och gruppsykologi och genom grupparbeten och seminariediskussioner. Dina språkliga färdigheter övas genom träning i både muntlig och skriftlig framställning. Terminsöversikt Termin 1: Utbildningsvetenskap 1, Vfu-kurs: Förskolans arbete, Språk- och matematikutveckling i förskolan 1 Termin 2: Utbildningsvetenskap 2, Vfu-kurs: Förskolebarnets värld, Barn och kultur 1 Termin 3: Natur och kultur Termin 4: Utbildningsvetenskap 3, Vfu-kurs: Förskolebarnets utveckling, Barn och kultur 2 Termin 5: Språk- och matematikutveckling i förskolan 2 Termin 6: Utbildningsvetenskap 4, Vfu-kurs: Förskollärarens arbete Termin 7: Utbildningsvetenskap 5, Examensarbete Examen Förskollärarexamen med interkulturell profil. Efter studierna Inom programmet får du kunskaper och praktiska färdigheter för att hantera den komplexa arbetssituationen i dagens förskola. Efter utbildningen har du bland annat de kunskaper och färdigheter som krävs för att bidra till att förverkliga förskolans mål, samt för att medverka i utvecklingen av verksamheten. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Nk A, Sh A (Områdesbehörighet 6 a) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25925

32


Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad 210 högskolepoäng | Förskollärarexamen

Det saknas utbildade förskollärare! Det här är utbildningen för dig som arbetar som barnskötare och vill få behörighet som förskollärare. Utbildningen bygger på din och dina kurskamraters yrkeserfarenheter. De teoretiska studierna fördjupar och utvecklar din praktiska kunskap. Utbildningen Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger dig de kunskaper och färdigheter som är centrala för arbetet som lärare i förskolan. Du kommer också att få praktiska erfarenheter i övningar och studiebesök för att vidareutveckla din förmåga att stödja barn i deras lärande och utveckling. Programmets interkulturella profil förbereder dig för den komplexa lärandemiljö som dagens förskola utgör. Genom vår interkulturella profil får du insikt i vad begrepp som till exempel kultur, genus och etnicitet står för, vilket hjälper dig i dina möten med föräldrar, barn och kollegor som har en annan bakgrund än din egen. Utbildningen sker på heltid och är dels förlagd på campus (en dag i veckan), dels på distans via vår kurswebb. De internetbaserade inslagen kan till exempel bestå av att studierna sker i arbetsgrupper på webben, men även av filmer, ljudfiler och digitala föreläsningar. Under hela utbildningen kommer du att använda estetiska uttrycksmedel som bild, drama och musik. Detta är en bred utbildning som ger dig en rymlig kunskapsbank för att kunna ta tillvara barnens alla intressen. Programmet innehåller bland annat pedagogik, didaktik, lekteori, språkutveckling, matematikutveckling, barnkultur, förskolans historia, kulturell mångfald och experimentell naturvetenskap för barn. Utbildningens teoretiska perspektiv knyts genomgående till arbetsplatsens praktiska erfarenheter.

Terminsöversikt Termin 1: Utbildningsvetenskap 1, Barn och kultur 1 Termin 2: Natur och teknik, Språk och matematikutveckling 1 Termin 3: Utbildningsvetenskap 2 Termin 4: Barn och kultur 2, Förskollärarens arbete Termin 5: Barn och kultur 3 och en veckas verksamhetsförlagd utbildning på en annan förskola Termin 6: Utbildningsvetenskap 3 och 4 samt Examensarbete Examen Förskollärarexamen med interkulturell profil. Efter studierna Enligt de kommuner som har varit med och utvecklat programmet är det brist på arbetssökande med formell utbildning. Den interkulturella inriktningen i kombination med utgångspunkten i dina praktiska kunskaper ger dig goda möjligheter på arbetsmarknaden. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Information publiceras på www.sh.se/lararutbildningen urval Information publiceras på www.sh.se/lararutbildningen programstart ht 12 anmälningskod SH-25929

33


Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3 240 högskolepoäng | Lärarexamen

Utbildningens interkulturella profil ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta som grundlärare i dagens mångkulturella samhälle. Programmet passar dig som vill jobba medvetet med barn för att stödja och stimulera deras utveckling. Utbildningen Den interkulturella profilen genomsyrar alla terminer av grundlärarutbildningen. Kunskapen om elevers olika kulturella bakgrund innebär att du under utbildningen arbetar med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Du får genom programmet kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år. Du är som student nyfiken på att hela tiden lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan också skönlitteratur. Programmet består av åtta terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör sammanlagt 30 högskolepoäng (20 veckor). De utbildningsvetenskapliga kurserna omfattar 60 högskolepoäng och ger generella lärarkunskaper i till exempel pedagogik, utveckling och lärande, sociala relationer, didaktik, specialpedagogik, ledarskap och bedömning. Ämnesstudierna består av sammanlagt 150 högskolepoäng i ämnena svenska, matematik, engelska samt samhälls- och naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna innehåller kurser i till exempel barns kommunikation och språkutveckling, läs- och skrivinlärning, matematikinlärning, engelska, naturvetenskap, teknik, barnkultur och barnlitteratur och är varvade med ämnesdidaktik. Utbildningen innefattar två examensarbeten med didaktisk inriktning (om vardera 15 högskolepoäng), ett i engelska, samhällsorienterande och/eller naturorienterande ämnen samt ett i svenska och/eller matematik. Estetiska uttrycksmedel som bild, dans, drama och musik används för att belysa och fördjupa studierna genom hela utbildningen. Dessutom är museipedagogik, laborationer, studiebesök och exkursioner integrerade i flera delar av programmet.

Läraryrket handlar om att samspela med många människor. I utbildningen tränas därför särskilt förmågan till samarbete, både genom teoretiska kurser om ledarskap och gruppsykologi och genom grupparbeten och seminariediskussioner. Dina språkliga färdigheter tränas genom övningar i muntlig och skriftlig framställning och du förväntas arbeta aktivt för att utveckla ditt eget språk. Terminsöversikt Termin 1: Utbildningsvetenskap 1, Skolans arbete (Vfu-kurs), Svenska och kommunikation Termin 2: Svenska och matematik 1, Språkutvecklande arbetssätt (Vfu-kurs) Termin 3: Matematik, natur och kultur Termin 4: Engelska, Utbildningsvetenskap 2 Termin 5: Svenska och matematik 2, Svenska och matematik (Vfu-kurs) Termin 6: Utbildningsvetenskap 3, Examensarbete I med didaktisk inriktning i engelska, samhällsorienterande och/eller naturorienterande ämnen Termin 7: Utbildningsvetenskap 4, Svenska och matematik 3 Termin 8: Utbildningsvetenskap 5, Läraruppdraget i praktiken (Vfu-kurs), Examensarbete II med didaktisk inriktning i svenska och/eller matematik avancerad nivå Examen Grundlärarexamen med interkulturell profil för verksamhet i förskoleklass och årskurs 1-3. Efter studierna Inom programmet får du kunskaper och praktiska färdigheter för att hantera den komplexa arbetssituationen i dagens skola. Efter utbildningen har du bland annat de kunskaper och färdigheter som krävs för att bidra till att förverkliga skolans mål, samt för att medverka i utvecklingen av skolans verksamhet. Dessutom ger utbildningen en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många områden. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Nk A, Sh A (Områdesbehörighet 6 b) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-25923

34


Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 240 högskolepoäng | Lärarexamen

Programmet gör dig väl förberedd att börja arbeta som lärare i den allt mer mångkulturella skolan och ger dig kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som lärare i årskurserna 4-6 i grundskolan. Alla terminer genomsyras av högskolans interkulturella profil. Du får även bekanta dig med estetiska uttrycksmedel som bild, dans, drama och musik.

den inriktning du väljer. Dessa examensarbeten innebär att du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt på avancerad nivå. Du har också möjlighet att välja en nionde termin, då du kan bredda dig genom att antingen läsa NO-ämnena och teknik om du tidigare valt SO-inriktningen, eller SO-ämnena om du valt NOinriktningen och teknik.

Utbildningen Programmet består av åtta terminer med en möjlighet att läsa ytterligare en termin för att bredda din kompetens. Tyngdpunkten i programmet är dels språk- och matematikutveckling motsvarande drygt tre terminer, dels utbildningsvetenskap om två terminer. Därtill väljer du en inriktning mot antingen naturorienterande ämnen (NO) och teknik eller samhällsorienterande ämnen (SO) om en termin. I utbildningen ingår också motsvarande en termins verksamhetsförlagd utbildning, Vfu, som innebär praktik ute på skolor. De utbildningsvetenskapliga kurserna omfattar 60 högskolepoäng. De ger dig allmänna lärarkunskaper och innehåller exempelvis pedagogik, didaktik, barns utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, bedömning och specialpedagogik. Inom de tre terminerna med språk- och matematikutveckling ingår svenska, engelska och matematik. Undervisningen i språk- och matematikutveckling är delvis ämnesöverskridande, vilket innebär att till exempel delkurser om läs- och skrivutveckling respektive grammatik berör både svenska och engelska. Det gäller också en delkurs i barnkultur och textgenrer, liksom delkurser i interkulturell matematikutveckling och etnomatematik. Den femte terminen har en valbar inriktning mot antingen NO-ämnen och teknik eller SO-ämnen. Även här är undervisningen ämnesöverskridande i stor utsträckning. Både NO- och SO-ämnena tas upp med utgångspunkt i interkulturella perspektiv där mångfalden i dagens samhälle står i centrum. Bildningsperspektivet är centralt i både längre och kortare exkursioner, där du kommer att märka att upplevelser och ämnesövergripande undervisning kan ge fördjupade kunskaper inom de flesta områden. I samma syfte innehåller undervisningen museipedagogik, utomhusdidaktik, studiebesök och för NO-inriktningen laborationer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är uppdelad på fyra olika perioder som ligger utspridda under utbildningens gång. Här får du bra möjligheter att öva dina pedagogiska och ämnesdidaktiska färdigheter, och att förstå bredden av ditt uppdrag som lärare. Utbildningen innehåller två examensarbeten med didaktisk inriktning om vardera 15 högskolepoäng. Examensarbetena kan ha en inriktning mot ämnena engelska, matematik, svenska, NO eller SO beroende på

Terminsöversikt Termin 1: Introduktion till lärarutbildning, Barns utveckling och lärande, Vfu-kurs (3 veckor), Skolans matematik, Språk och språkstruktur Termin 2: Engelsk språkstruktur, Att undervisa i engelska, Sociala relationer, Pedagogiska tanketraditioner Termin 3: Barns språkutveckling, Vfu-kurs (5 veckor), Didaktik och etnomatematik och Ämnesintegrerad matematik Termin 4: Skriva, tala och läsa engelska, Engelsk barnkultur, Matematisk modellering och skolans matematik, Inkluderande undervisning Termin 5: Samhällsorienterande ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik Termin 6: Bedömning och ledarskap, Bedömning språkanalys, Vfu-kurs (5 veckor), Barnlitteratur Termin 7: Den professionella läraren 1, Vetenskapsteori, Examensarbete 1 med didaktisk inriktning Termin 8: Den professionella läraren 2, Vfu-kurs (7 veckor), Examensarbete 2 med didaktisk inriktning Termin 9 (tillval): Samhällsorienterande ämnen eller Naturorienterande ämnen och teknik Examen Grundlärarexamen med interkulturell profil för verksamhet i årskurs 4-6. Efter studierna Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som du behöver för att kunna vara en bra lärare i grundskolans årskurs 4-6. Tack vare den interkulturella inriktningen är studenter som har gått på Södertörns högskola mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Nk A, Sh A (Områdesbehörighet 6 b) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-25928

35


Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem 180 högskolepoäng | Lärarexamen

Det saknas utbildade fritidspedagoger! Det här är en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill jobba med barn och ungdomar på fritidshem eller liknande. Här varvas teori och praktik och den interkulturella profilen förbereder dig för de komplexa lärandemiljöer som dagens skola och fritidshem utgör. Utbildningen Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba med pedagogisk verksamhet inom främst fritidshem. Att ha kunskaper om kulturer, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar är centralt inom den här typen av arbete. Kunskapsområden som till exempel barn- och ungdomskultur, fritidshemmets pedagogik och ledarskap samt kulturell mångfald ingår därför i programmet. Detta är en bred, tvärvetenskaplig och forskningsanknuten utbildning som ger dig en rymlig kunskapsbank för att kunna ta vara på barnens alla intressen. Studierna knyter ihop teori och praktik – verksamhetsförlagd utbildning ute i skolan och på fritidshemmet är ett viktigt inslag i utbildningen. Programmet omfattar bland annat pedagogiska traditioner, historiska och interkulturella perspektiv på fritid, utomhusdidaktik, konflikthantering, språkutveckling, matematisk mångfald, barns utveckling, barn- och ungdomskultur med genusinriktning, psykologiska teorier samt religion och existentiella frågor samt ledarskap och gruppsykologi. Dessutom får du inblick och träning i en rad praktiska metoder som du kommer att ha användning för i ditt kommande arbetsliv. Hela termin 3 ägnas åt bild och musik. Här får du dels egna praktiska färdigheter, dels kunnande i att använda dessa i arbetet med barnen. I slutet av de tre studieåren görs ett examensarbete. Terminsöversikt Termin 1: Interkulturalitet och det fritidspedagogiska uppdraget, Historiska perspektiv på lek och rörelse, Vfu-kurs: Omsorg och barns behov, Pedagogiska tanketraditioner

Termin 2: Informellt lärande 1: Utomhuspedagogik och informell matematikutveckling, Informellt lärande 2: IKT och informell språkutveckling, Utvecklingspsykologi och specialpedagogik, Vfu-kurs: Informellt lärande Termin 3: Bild, Bild som didaktiskt verktyg för social, emotionell och existeniell utveckling, Musik, Musik som didaktiskt verktyg för social, emotionell och existentiell utveckling. Termin 4: Ledarskap och gruppsykologi, Barn- och ungdomskultur med genusinriktning, Religion i media och på skolgården, Vfu-kurs: Barns världar. Termin 5: Barns existentiella frågor och deras didaktik, Kris- och konflikthantering, Vfu-kurs: Social, emotionell och existentiell förmåga, B-uppsats Termin 6: Teori och metod, Examensarbete, Skolpolitik och politisk styrning

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem med interkulturell profil, 180 högskolepoäng. Efter studierna Enligt de kommuner som har varit med och utvecklat programmet är det brist på arbetssökande med formell utbildning till fritidspedagog. Det här ger dig goda möjligheter på arbetsmarknaden. Du får genom utbildningen ny kunskap och praktiska verktyg för att kunna ta vara på barnens egna intressen och deras energi. Du blir friare att betona ett annat lärande och att vara en bra medmänsklig resurs för barnens utveckling och lärande. Inte minst ger programmets interkulturella inriktning unika kunskaper och färdigheter för att kunna verka i det moderna svenska samhället, i pedagogiska miljöer där barn med olika bakgrunder möts. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Nk A, Sh A (Områdesbehörighet 6 a) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25926

36


Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad 180 högskolepoäng | Lärarexamen

Det saknas utbildade fritidspedagoger! Det här är en ny akademisk utbildning för dig som har arbetat på fritidshem eller liknande i några år och vill komma vidare i din yrkesroll. I programmet kombinerar du högskolestudier med ditt arbete som fritidspedagog och får en efterfrågad lärarexamen. Utbildningen Programmet har en interkulturell profil som genomsyrar hela utbildningen och som förbereder dig för de komplexa lärandemiljöer som dagens skola och fritidshem utgör. Interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik är utvecklad tillsammans med representanter från närliggande kommuner som har ett behov av akademiskt bildade fritidspedagoger. Programmet är en vetenskaplig och erfarenhetsbaserad vidareutbildning som är anpassad för fritidspedagoger som har jobbat i minst tre år på fritidshem eller i liknande verksamheter. Utbildningen är forskningsanknuten och bygger på studenternas praktiska erfarenheter som knyts till teoretiska kunskaper. Här ligger med andra ord forskning, teori och praktik nära varandra. Eftersom utgångspunkten är praktisk kunskap, både din egen och andras, blir teorierna och vetenskapen levande och reflektionerna utvecklande. Detta är en bred utbildning som ger dig en rymlig kunskapsbank för att kunna ta vara på barnens alla intressen. Programmet omfattar bland annat pedagogiska traditioner, historiska och interkulturella perspektiv på fritid, utomhusdidaktik, konflikthantering, språkutveckling, matematisk mångfald, barns utveckling, barnoch ungdomskultur med genusinriktning, psykologiska teorier samt religion och existentiella frågor samt ledarskap och gruppsykologi. Dessutom får du inblick och träning i en rad praktiska metoder som du kommer att ha användning för i ditt kommande arbetsliv. Hela termin 3 ägnas åt bild och musik. Här får du dels egna praktiska färdigheter, dels kunnande i att använda dessa i arbetet med barnen. I slutet av de tre studieåren görs ett examensarbete. Utbildningen leder till grundlärarexamen med interkulturell profil riktad mot fritidshem, erfarenhetsbaserad. En viktig del av programmet är att du jobbar i yrket parallellt med studierna. Då kan du direkt använda den teoretiska och praktiska vetenskapen du lär dig på högskolan och samtidigt ta med dig nya erfarenheter från din vardag på fritidshemmet eller liknande. Det finns med andra ord ett stort utrymme för ett berikande givande och tagande mellan dig och dina studiekamrater. Kvaliteten i arbetet och inlärningen ökar med nya insikter och idéer under studietiden. Programmet innebär att du studerar på halvdistans. En dag i veckan är du på högskolan i Flemingsberg. Övriga studier och grup-

parbeten gör du via vår distanswebb. Den är lätt att lära sig att använda även om du inte har någon datorvana. Vi rekommenderar starkt att du högst arbetar 50 procent för att få tillräcklig tid för dina studier. Terminsöversikt Termin 1: Interkulturalitet och det fritidspedagogiska uppdraget, Lärande i flerspråkliga miljöer 1: utomhuspedagogik och informell matematikutveckling, Lärande i flerspråkliga miljöer 2: IKT och informell språkutveckling, Pedagogiska tanketraditioner Termin 2: Historiska perspektiv på lek och rörelse, Barn- och ungdomskultur med genusinriktning, Utvecklingspsykologi och specialpedagogik, Ledarskap och gruppsykologi Termin 3: Bild, Bild som didaktiskt verktyg för social, emotionell och existentiell utveckling, Musik, Musik som didaktiskt verktyg för social, emotionell och existentiell utveckling Termin 4: Religion i media och på skolgården, Barns existentiella frågor och deras didaktik , Kris- och konflikthantering, Praktisk kunskap, B-uppsats Termin 5: Teori och metod, Examensarbete, Skolpolitik och politisk styrning Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem med interkulturell profil. Efter studierna Enligt de kommuner som har varit med och utvecklat programmet är det brist på arbetssökande med formell utbildning till fritidspedagog. Det här ger dig nya möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen ger även grund till att kunna söka ledande tjänster inom fritidsverksamhet. Du får ny kunskap och praktiska verktyg för att kunna ta vara på barnens egna intressen och deras energi. Du blir friare att betona ett annat lärande och att vara en bra medmänsklig resurs för barnen, vilket är viktigt för den sociala processen. Inte minst ger programmets interkulturella inriktning unika kunskaper och färdigheter för att kunna verka i det moderna svenska samhället, i pedagogiska miljöer där barn med olika bakgrunder möts. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan behörighetskrav Information publiceras på www.sh.se/lararutbildningen urval Information publiceras på www.sh.se/lararutbildningen programstart ht 12 anmälningskod SH-25930

37


Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 7-9 270 högskolepoäng | Lärarexamen INRIKTNINGAR: HISTORIA | RELIGIONSKUNSKAP | SAMHÄLLSKUNSKAP | SVENSKA ÄMNESKOMBINATIONER FÖR LÄRAREXAMEN FÖR ÅRSKURS 7-9: Historia 90 hp Religionskunskap 60 hp Geografi 45 hp Historia 90 hp Geografi 60 hp Religionskunskap 45 hp Religionskunskap 90 hp Historia 60 hp Geografi 45 hp Religionskunskap 90 hp Geografi 60 hp Historia 45 hp Samhällskunskap 90 hp Historia 60 hp Religionskunskap eller Geografi 45 hp Samhällskunskap 90 hp Religionskunskap 60 hp Historia eller Geografi 45 hp Svenska 90 hp Historia 60 hp Religionskunskap eller Geografi 45 hp Svenska 90 hp Religionskunskap 60 hp Historia eller Geografi 45 hp

Att vara ämneslärare och arbeta med ungdomar i dagens mångkulturella skola kan vara krävande, men också roligt och utvecklande. Södertörns högskolas ämneslärarutbildnings interkulturella profil genomsyrar programmets alla kurser och förbereder dig för den kulturella mångfald som präglar dagens skola.

• Två examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng. För behörighet i ämnena svenska och samhällskunskap i gymnasieskolan krävs alltid 90 högskolepoäng. Det är viktigt att du redan vid ansökan till utbildningen kontrollerar vilka behörigheter som gäller för respektive undervisningsämne.

Utbildningen Kunskaper om kultur, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar är centrala och innebär att du under utbildningen arbetar med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation samt hur dessa samverkar. Du får genom programmet ämneskunskaper i två eller tre ämnen, liksom allmänna lärarkunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter, som gör dig väl förberedd för arbetet som ämneslärare i årskurs 7-9. Du är som student villig att satsa helhjärtat på studierna och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och du är medveten om att du måste arbeta aktivt med att ständigt utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja elevers utveckling. Därför är det viktigt att du tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan också skönlitteratur. Programmet består av flera integrerade delar: • Kurser i utbildningsvetenskap om sammanlagt 60 högskolepoäng. Dessa kurser ger generella lärarkunskaper på områden som didaktik och lärande, betyg och bedömning, specialpedagogik, sociala relationer och ledarskap. • Kurser i tre (i några fall två) kommande undervisningsämnen om sammanlagt 180 högskolepoäng. Ämneskurser som ger de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för undervisning i årskurs 7-9 inom de ämneskombinationer som utbildningen omfattar. • Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) om sammanlagt 30 högskolepoäng. Vfu-kurserna är skolförlagda och inriktade på årskurserna 7-9. De är genomgående ämnesrelaterade. De utvecklar också generella och praktiska professionskompetenser.

Terminsöversikt Termin 1: Utbildningsvetenskap I, Vfu I, Ämne 1:I Termin 2: Ämne 1:II, Utbildningsvetenskap II, Vfu Termin 3: Ämne 1:III, Ämne I:IV, Ämne 1 Vfu Termin 4: Ämne 1:V, Ämne 1: examensarbete Termin 5: Ämne 2:I, Ämne 2:II Termin 6: Ämne 2:III, Ämne 2 Vfu, Utbildningsvetenskap III Termin 7: Ämne 2:examensarbete, Ämne 3:I Termin 8: Ämne 3:II, Ämne 3:III Termin 9: Vfu, Utbildningsvetenskap avancerad nivå Examen Ämneslärarexamen med interkulturell profil för verksamhet i grundskolans årskurs 7-9. Efter studierna Utbildningen ger en ämneslärarexamen med interkulturell profil mot årskurs 7-9. Den ger dessutom god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många områden. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

Anmälan HISTORIA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Geografi krävs även Ma B. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25919 RELIGIONSKUNSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Geografi krävs även Ma B. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25920 SAMHÄLLSKUNSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Geografi krävs även Ma B. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25921 SVENSKA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Geografi krävs även Ma B. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25922

38


Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan 300-330 högskolepoäng | Lärarexamen INRIKTNINGAR: HISTORIA | RELIGIONSKUNSKAP | SAMHÄLLSKUNSKAP | SVENSKA Att vara ämneslärare och arbeta med ungdomar i dagens mångkulturella skola kan vara krävande, men också roligt och utvecklande. Södertörns högskolas ämneslärarutbildnings interkulturella profil genomsyrar programmets alla kurser och förbereder dig för den kulturella mångfald som präglar dagens skola.

För behörighet i ämnena svenska och samhällskunskap i gymnasieskolan krävs alltid 120 högskolepoäng. För behörighet i övriga ämnen krävs 90 högskolepoäng. Det är viktigt att du redan vid ansökan kontrollerar vilka behörigheter som gäller för respektive undervisningsämne. Se utbildningsplan för respektive utbildning.

Utbildningen Kunskaper om kultur, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar är centrala och innebär att du under utbildningen arbetar med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation samt hur dessa samverkar. Du får genom programmet ämneskunskaper i två ämnen, liksom allmänna lärarkunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter, som gör dig väl förberedd för arbetet som ämneslärare i gymnasieskolan. Du är som student villig att satsa helhjärtat på dina studier och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och du är medveten om att du måste arbeta aktivt med att ständigt utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja elevers utveckling. Därför är det viktigt att du tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan också skönlitteratur. Programmet består av flera integrerade delar: • Kurser i utbildningsvetenskap om sammanlagt 60 högskolepoäng. Dessa ger den ”utbildningsvetenskapliga kärna” av kunskaper som läraryrket kräver. • Kurser i två kommande undervisningsämnen om sammanlagt 210 eller 240 högskolepoäng. Ämneskurserna ger de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för undervisning i gymnasieskolan inom de ämneskombinationer som utbildningen omfattar. • Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) om sammanlagt 30 högskolepoäng. Vfu-kurserna är skolförlagda och inriktade på gymnasieskolan. De är genomgående ämnesrelaterade. De utvecklar också de generella och praktiska professionskompetenser som det kommande yrket kräver. • Två examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng. Examensarbeten i utbildningens båda ämnen.

Terminsöversikt Termin 1: Utbildningsvetenskap I, Vfu, Ämne 1:I Termin 2: Ämne 1:II, Utbildningsvetenskap II, Vfu Termin 3: Ämne 1:III, Ämne I:IV Termin 4: Ämne 2:I, Ämne 2:II Termin 5: Ämne 2:III, Ämne 2:IV Termin 6: Utbildningsvetenskap III, Ämne 1, Vfu i ämne 1 och 2 Termin 7: Ämne 2:V, Ämne 2: examensarbete I Termin 8: Ämne 1:V, Ämne 1: examensarbete II Termin 9: Ämne 1: avancerad nivå 2 Termin 10: Vfu, Utbildningsvetenskap avancerad nivå Termin 11: Eventuellt Ämne 2: avancerad nivå 2 Examen Ämneslärarexamen med interkulturell profil för verksamhet i gymnasieskolan. Efter studierna Utbildningen ger en ämneslärarexamen med interkulturell profil mot gymnasieskolan. Den ger dessutom god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många områden. Hemsida www.sh.se/lararutbildningen

ÄMNESKOMBINATIONER FÖR GYMNASIELÄRAREXAMEN: Historia 120 hp Religionskunskap 90 hp Historia 120 hp Samhällskunskap 120 hp Historia 120 hp Svenska 120 hp Religionskunskap 120 hp Historia 90 hp Religionskunskap 120 hp Samhällskunskap 120 hp Religionskunskap 120 hp Svenska 120 hp Samhällskunskap 120 hp Historia 90 hp Samhällskunskap 120 hp Religionskunskap 90 hp Samhällskunskap 120 hp Svenska 120 hp Svenska 120 hp Historia 90 hp Svenska 120 hp Religionskunskap 90 hp Svenska 120 hp Samhällskunskap 120 hp

Anmälan HISTORIA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25915 RELIGIONSKUNSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25916 SAMHÄLLSKUNSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25917 SVENSKA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Hi A. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Ma B, Sh B. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-25918

39


Lisa Öberg Akademisk chef på lärarutbildningen vid Södertörns högskola och docent i historia

Berätta lite om lärarutbildningen på Södertörns högskola! – På Södertörns högskola bedriver vi lärarutbildning på alla stadier inom skolan, från förskola till gymnasium. Grundlärarutbildning finns med inriktning mot förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 eller fritidshem. Det finns två ämneslärarprogram, antingen mot årskurs 7-9 eller gymnasiet.

Hur kan man inspireras av konst i sin undervisning? – Låt mig ge ett exempel. Små barn som ska lära sig om geometriska former behöver som komplement till traditionell undervisning även göra andra saker. Som att rita trianglar, ligga på golvet och bilda olika geometriska figurer och så vidare. Bra förskollärare och lärare ser till att många sinnen utnyttjas i lärandet.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har de särskilda inriktningarna interkulturell profil och bildningsprofil. Vad innebär interkulturell profil? – De interkulturella glasögonen har vi med oss genom hela utbildningen i allt som vi studerar. Våra lärare utbildas i att arbeta i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle. Målet är att öka förståelsen för alla typer av bakgrunder. Hur ser barnens utveckling ut i familjer med exempelvis två mammor eller två pappor? Vad skiljer storfamiljssystem från en traditionell kärnfamilj? Hur påverkar olika religioner barnens förutsättningar i skolan?

Berätta om lärarutbildningens studenter! – Våra kullar med studenter är väldigt blandade och studenterna tränas i att arbeta tillsammans i olika konstellationer, precis som i yrkeslivet. De lär sig att reflektera kring vad det innebär att komma från olika bakgrunder. Många har medvetet valt att söka utbildningen för att få möjlighet att arbeta med mångkulturella frågor.

Vad innebär bildningsprofil? – Bildningsprofilen genomsyrar också alla våra lärarutbildningar. Studenterna blir beredda på att ständigt söka ny kunskap och inte känna att de är färdiga bara för att de tagit examen. Det ska finnas en nyfikenhet hos dem att vilja lära sig. En annan sida av bildningsprofilen är att vi integrerar olika konstformer i undervisningen. Konst och skönlitteratur är uttryck för mänsklig kunskap, men studenterna får också lära sig att använda konstnärliga uttryck som pedagogiska verktyg.

40

Vilka undervisar på lärarprogrammet? – Vi har ett mångvetenskapligt lärarlag. Det betyder att vi använder lärare efter kompetens, oavsett vilken institution eller vilket ämne som de vanligtvis tillhör. Lärare med olika bakgrund sätter ihop kurserna tillsammans, vilket innebär att det finns ett helhetsgrepp som ändå rymmer flera perspektiv och infallsvinklar. Beskriv Södertörns högskola! – Det är en väldigt öppen miljö som är präglad av sin internationalitet. Högskolan är inte tyngd av gamla traditioner utan alla är öppna för nya former och idéer. Lokalerna möjliggör även samarbete över ämnesgränser: lärarutbildningen har inte en separat byggnad utan är integrerad i resten av huset.


Kandidatprogram sidan 41–67

På följande sidor kan du läsa om de 25 kandidatprogram som Södertörns högskola erbjuder läsåret 2012/2013. Programmen kombinerar kurser som tillsammans ger dig bra förutsättningar för kommande arbetsliv eller vidare utbildning på avancerad nivå. Våra program har skapats av lärarlag och för att du som student ska få kompetens som verkligen efterfrågas på arbetsmarknaden samarbetar vi ofta även med branschföreträdare när vi utvecklar nya program. Mångvetenskap tillhör Södertörns

högskolas profil. Många av våra program sträcker sig därför över flera vetenskapsområden. På detta sätt studerar du en och samma fråga utifrån flera perspektiv och kan även se sambanden mellan frågor inom olika vetenskapsområden. För varje program hittar du en beskrivning av utbildningen, en terminsöversikt och information om vad du kan göra efter studierna. Här finns också korta intervjuer med lärare, studenter och alumner. Intervjuerna är genomförda mellan hösten 2009 och hösten 2011.

Mer information om våra utbildningar, längre intervjuer och senaste nytt hittar du alltid på vår webbplats, www.sh.se/utbildning.

Terminsöversikterna ger en aktuell bild av kurser och delkurser inom programmen. Samtliga program utvecklas dock under åren och innehåll och ordningsföljd kan därmed förändras. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31.


Huvudområden inom kandidatprogram HT 2012/VT 2013

Tabellen ovan listar vilka huvudområden som erbjuds på högskolans kandidatprogram. Observera att Södertörns högskola erbjuder ett brett utbud av olika valbara inriktningar och huvudområden på många av kandidatprogrammen. Utbildningsutbudet kan komma att ändras efter katalogens tryckning. Utbildningar kan tillkomma eller ställas in (på grund av exempelvis för få anmälningar eller uteblivna resurser). Mindre ändringar kan också förekomma i utlysta utbildningar. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31. Senaste nytt hittar du alltid på www.sh.se/utbildning.

42


Ekonomi, teknik och design 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Produktdesign är ett allt viktigare globalt konkurrensmedel. Utbildningen ger dig kunskap om hur man skapar mervärden genom design. Vi varvar företagsekonomi, teknik, kultur- och designhistoria med studier i ”färg och form” och design. Delar av programmet sker i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Konstfack. Utbildningen Vår tid kännetecknas av globalisering och internationalisering. Tillverkning av produkter läggs i de delar av världen där det är mest ekonomiskt förmånligt. Detta gör att design har blivit ett allt viktigare verktyg i kampen om kunderna. Programmet är till för dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och som vill skapa dig en framtid inom detta. Du får kunskap om hur man utvecklar produkter och skapar nya affärsområden genom design. Utbildningen är både teoretisk och praktisk samt utformad utifrån tre synsätt på design. Som differentieringsfaktor handlar design om att skapa känslor och göra produkter attraktiva. Design som innovationsfaktor handlar om att skapa användbara produkter som det finns en marknad för. Den förändringsdrivande kraften handlar om att skapa, leda och driva företag som genomsyras av design på ett strategiskt sätt. Hälften av utbildningstiden ägnar du åt klassiska företagsekonomiska ämnen. Utbildningen börjar med designhistoria. Du läser även immaterialrätt, designpolitik och idéhistoria som ger viktig kunskap för alla typer av designprojekt. Projektorganisering, design management och strategi ingår också. Dina lärare i de teoretiska ämnena är disputerade och har därmed djup kunskap i ämnet. Lärarna i de mer praktiska inriktningarna har sin grund i näringslivet. Två kursmoment av programmet läser du på KTH, Material- och produktionsteknik samt Produktionsteknik för design. Du får också en del av din utbildning på Konstfack där yrkesinriktade lärare med spetskompetens ger dig kunskap i momenten Färg och form samt Designmetodik. Digitala medier är också viktiga för designföretag och du får bland annat grundkunskaper i Photoshop. I ditt kommande yrkesliv kan din förmåga att formulera dig och tala för dina idéer vara avgörande för hur du lyckas. Därför finns tillämpningar i retorik på schemat. Kombinationen av tre akademiska institutioner med helt olika perspektiv på designbegreppet ger dig både en bred kunskapsbas och förståelse för hur man tänker

inom olika discipliner samt hur det påverkar interaktionen mellan ekonomer, tekniker och designers. Att kunna fungera som länk mellan olika yrkesgrupper är något som du med säkerhet kommer att ha stor användning av i ditt yrkesliv. Terminsöversikt Termin 1: Vad är design? Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteten Termin 2: Samhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik Termin 3: Strategisk marknadsföring, Design management, Designstrategi, Immaterialrättsliga avtal Termin 4: Färg och form, Material och produktionsteknik, Grundläggande organisationsteori, Ekonomistyrning Termin 5: Designmetodik, Investering och finansiering, Produktionsteknik för design, B-uppsats Termin 6: Företagsekonomi C Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Programmet ger dig ett brett arbetsfält inom designområdet, allt från det kreativa till produktion och administration. Mycket tyder på att design är ett allt viktigare konkurrensmedel. Samtliga företag, småföretag, internationella koncerner och intresseorganisationer använder design som konkurrensmedel på en globalt konkurrensutsatt marknad. Efter utbildningen har du möjlighet att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande. Du kan arbeta för större tillverkningsföretag såväl som för små entreprenörer. Du kan jobba för ett globalt industriföretag såväl som för ett internationellt varumärke, tjänsteföretag, modeföretag eller företag inom upplevelseindustrin. Hemsida www.sh.se/etd

MAJA WETTERBERG, alumn, projektledare på designbyrån Silver

Beskriv ditt arbete! – Jag jobbar som projektledare på en byrå som designar förpackningar inom bland annat skönhetsvård, mat och vin. Vi jobbar i team och min roll är att börja med att ta emot briefingar från kunder, sedan ansvara för att kunden får det den vill ha, och att det som vi har sagt blir gjort. Det innebär att jag har en striktare, professionell roll utåt mot kund, och en intern roll där jag peppar teamet och beslutar om vem som gör vad. Vad är roligast? – Att jobba nära designen, att följa arbetet och se hur saker växer fram. Och det ger en härlig känsla att sedan se våra produkter ute i affärerna. Vilken nytta av din utbildning har du i ditt arbete? – Jag förstår designprocessen och den ekonomiska delen. Jag vet vad en marknadsplan är, vad marknadskommunikation är, vad ekonomisk planering innebär. Även den tekniska delen, att till exempel känna till tryckteknik, har jag nytta av.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15970

43


Ekonomie kandidatprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Ekonomiska kunskaper efterfrågas inom allt fler områden i samhället. Programmet ger dig breda kunskaper i ekonomiska ämnen och en stabil grund för såväl yrkesliv som fortsatta studier. Inom ramen för programmet har du möjlighet att ge din utbildning en egen profil med studier utomlands eller studier i ett annat ämne under en termin.

EMELIE KYRK, student

Beskriv utbildningen! – Det är ett brett program och man får snabbt en klar bild av vad ämnet ekonomi är och vad en ekonom sysslar med. Man kan välja mellan olika inriktningar. Jag har valt redovisning och finansiering. Vi har också en valbar termin då man kan välja ett ämne själv. Den terminen valde jag juridik. Vad är det bästa med programmet? – Allt! Det är en bra utbildning och man lär sig väldigt mycket. Varför fastnade du för programmet? – Ämnet tilltalade mig. Föreläsningarna var intressanta. Jag har alltid gillat politik och samhälle och insåg att samhället bygger på ekonomi. Det är Södertörns högskolas förtjänst att jag vill lära mig mer hela tiden. Jag är inte ett dugg skoltrött och skulle kunna plugga hela livet.

Utbildningen Företagsekonomi är det dominerande ämnet inom programmet som omfattar sex terminers heltidsstudier. De två första åren utgörs av ett sammanhållet basblock som läses av samtliga studenter. I basblocket ingår företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och ekonomisk statistik. Den femte terminen har du stor frihet att påverka din utbildningsprofil med valfria kurser. Du kan välja att läsa ett annat ämne eller vidga dina vyer och kunskaper om andra kulturer genom att studera utomlands. Om du siktar på en framtid inom redovisning och revision rekommenderas du att läsa affärsjuridik och beskattningsrätt den valfria terminen. Under den sjätte terminen väljer du en fördjupningsinriktning inom företagsekonomi. Du skriver också en kandidatuppsats inom denna inriktning. De inriktningar vi erbjuder är: • organisation och förvaltning • redovisning och finansiering • marknadsföring och service management • personal och ledarskap. Ekonomie kandidatprogrammet ger dig en bred ekonomisk utbildning med fördjupning i företagsekonomi. Utöver ämneskunskaper läggs också stor vikt vid att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande, att lösa komplexa problem samt att initiera och driva utredningsprojekt.

Terminsöversikt Termin 1: Företagsekonomi A Termin 2: Nationalekonomi A Termin 3: Handelsrätt, Statistik för ekonomer Termin 4: Företagsekonomi B Termin 5: Valfria kurser/utlandstermin Termin 6: Företagsekonomi C Examen Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Ekonomer innehar eftertraktad kompetens och återfinns i många olika yrkesroller i både privat och offentlig sektor. Utbildningen ger dig en stabil grund för att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. Tidigare ekonomstudenter på Södertörns högskola arbetar idag bland annat som controllers, ekonomichefer, managementkonsulter, marknadsförare, projektledare, revisorer, utredare och värdepappersmäklare. Efter avlagd examen är du behörig till studier på magister- eller masterprogram i företagsekonomi. Hemsida www.sh.se/eka

Vad vill du jobba med i framtiden? – Just nu vill jag bli revisor och jobba med företagsanalyser och revision.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15971

44


Entreprenörskap, innovation och marknad 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Att släppa loss kreativiteten, att brinna för sina idéer, att se förbi hinder och upptäcka möjligheter och att inte ge upp är exempel på entreprenörsanda. Utbildningen ger dig kunskaper i att förstå entreprenörs-, innovations- och skapandekraft på ett djupare plan, något som behövs i alla företag och organisationer och för hela samhällsutvecklingen. Utbildningen Kullagret gav Volvo, IT-tekniken internet och klimatdebatten miljöbilarna. Samhällen förändras ständigt och det är ofta i just förändringsskeendena som de nya idéerna och innovationerna skapas. Det kan handla om ny teknik, influenser utifrån eller övergripande samhällsomvandlingar. Utbildningen leder fram till en examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne med spetskompetens i entreprenörskap. Du har möjlighet att välja mellan de flesta huvudområden inom humaniora och samhällsvetenskap vid Södertörns högskola – till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, etnologi med flera – förutsatt att du är behörig till respektive A-kurs. Du får också med dig en extra spetskompetens som gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, nämligen förståelsen för förändringsprocesser, entreprenörsanda och kreativitet samt hur man utvecklar, driver, skyddar och kommersialiserar en idé. Det här är något som alla företag, förvaltningar och organisationer behöver i en allt mer föränderlig värld. Det är också nödvändigt för att nya företag och organisationer ska kunna växa fram. Under den inledande terminen läser du kurser som behandlar kreativitet, innovation samt entreprenörskap ur ett företags-, samhälls- och kulturellt perspektiv. Under ytterligare två terminer läser du kurser som är specifika för programmet, till exempel ekonomisk förändring och globalisering, affärsutveckling, immaterialrätt, företagande och projektorganisation. Under dessa

terminer knyts kurserna till fadderföretag. Du kommer att ta upp kursrelevanta frågor med ditt fadderföretag och på så sätt jämföra teorierna med hur företaget arbetar med dessa frågor. Tre av de sex terminerna ägnar du åt det huvudområde som du valt. Sista terminen skriver du en C-uppsats inom ditt huvudområde. Terminsöversikt Termin 1: Entreprenörskap – ekonomi, kultur, struktur och samhälle Termin 2: A-kurs i huvudområde Termin 3: B-kurs i huvudområde Termin 4: Entreprenörskap i teori och praktik Termin 5: Entreprenörskap i teori och praktik Termin 6: C-kurs i huvudområde, Metod- och uppsatsarbete

TIM DANIELSON, student

Examen Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde.

Går det att utbilda sig till entreprenör? – Jag tror inte det. Men under utbildningen får du nyttiga verktyg med dig på vägen som gör att du blir en bättre entreprenör. Därmed inte sagt att du måste vara entreprenör eller vilja arbeta som entreprenör för att läsa Entreprenörskap, innovation och marknad. Utbildningen ger en bred bas som du har användning för oavsett.

Efter studierna Du får en bred utbildning och spetskompetensen inom entreprenörsområdet gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Dina kunskaper behövs inom alla delar av samhället; näringslivet, offentliga förvaltningar, politiken och organisationer. Tidigare studenter jobbar idag bland annat som egna företagare, inom företagarfrämjande organisationer och myndigheter, exempelvis Tillväxtverket, Connect Sverige samt inom bank och finans.

Vad är bäst med utbildningen? – Jag är väldigt nöjd med balansen mellan teori och praktik. Sen har vi mycket grupparbeten vilket ger bra förutsättningar för arbetslivet. Det ger ett kreativt och inspirerande klimat i klassen att ta del av varandras kunskap och erfarenhet.

Hemsida www.sh.se/eim

Hur är Södertörns högskola? – Högskolan har fräscha, schyssta lokaler! Biblioteket och grupprummen ger studenterna bra förutsättningar för att plugga. Vi har nära kontakt med lärarna.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6). Se under Behörighetskrav vid respektive huvudområdes A-kurs vilka särskilda förkunskaper dessa kräver. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15973

45


Estetikprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med kultur. Inom utbildningen kopplas teoretisk kunskap samman med frågor rörande konst- och kulturvärlden.

ANTONIOS BOGADAKIS, student Hur skulle du beskriva Södertörns högskola? – Mitt starkaste intryck är att jag får känslan av att det jag lär mig är väsentligt, att högskolan har en orientering i sin strävan efter att lära och förstå. Södertörns högskola är lite annorlunda jämfört med det universitet jag gick på tidigare – här finns mer substans och fördjupning. Beskriv utbildningen! – Estetikprogrammet handlar om hur vi förnimmer vår miljö och världen, och går djupare än det vi ser. Hur och varför ser vi på världen och miljön som vi gör? Estetiken handlar om hur vi upplever världen med våra sinnen. Vi läser inte bara teorierna, utan också om hur de appliceras i samtidskulturen och samhället. Vad är det bästa med Estetikprogrammet? – Att kunskapen är anpassad till ett brett område, men framför allt att det ger tid till att reflektera över vad man läser, och att man får sätta sig själv i centrum för att förstå sig själv och världen. En annan sak som gör programmet lockande är att det har spännande lärare som är verksamma inom konst och kultur. Vad vill du arbeta med i framtiden? – Jag kan tänka mig att arbeta med det mesta inom konst och kultur, till exempel inom museivärlden eller på någon kultur institution.

46

Utbildningen Estetikprogrammet ger dig en bred, teoretisk humanistisk utbildning vars inriktning du själv väljer. Inom utbildningen tränar du dig på att analysera, reflektera, granska texter, samt på att skriva, läsa och tänka kritiskt. Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttryck som film, konst och litteratur. Du utvecklar din förmåga till skriftlig framställning. Programmet inleds med ett basår i estetik (60 högskolepoäng). Under den första terminen introduceras du för den moderna kulturhistoria som har format dagens estetiska uttryck. Här ingår även en orientering i ett antal estetiska grundbegrepp och deras historiska och samtida betydelse. Under andra terminen står samtida teman i fokus, vilket innebär att vi granskar vår samtida kultur – orden, bilderna, ljuden och medierna som omger oss – och de teorier som fordras för att förstå den. Diskussionen förs i relation till aktuella frågor som rör litteratur, bild, teater, musik, arkitektur och film. Stor vikt läggs vid originalverk och teoretiska grundtexter liksom vid mötet med de olika konstarterna. Den teoretiska diskussionen förs alltid i mötet med estetiska verk. Under det andra året studerar du något av följande ämnen: arkeologi, estetik, etnologi, historia, genusvetenskap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, svenska eller retorik. Du läser 90 högskolepoäng, inklusive uppsats, inom det ämne du väljer. Om du bestämmer dig för att fortsätta att läsa estetik som huvudområde väljer du ett av de valbara breddningsämnena inom vilket du läser 60 högskolepoäng.

Den sista terminen utgörs av 30 högskolepoäng där teori och praktik möts. Terminen innehåller ett praktikmoment, en kurs i samarbete med en konstnärlig högskola samt en kurs där du utvecklar ditt skrivande och språk. Praktiken är en ingång till arbetslivet. Du kan bygga på utbildningen med ett fjärde studieår, 60 högskolepoäng, till en magisterexamen. Du kan även läsa till magisterexamen inom ditt huvudområde, om du inte valt att fördjupa dig i ämnet estetik. Terminsöversikt Termin 1: Estetik A Termin 2: Estetik B Termin 3: Huvudområde A Termin 4: Huvudområde B Termin 5: Huvudområde C/Estetik C Termin 6: Estetik: teori och praktik Examen Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde. Efter studierna Programmet ger en bred kompetens vad gäller arbete inom kulturvärlden. Utbildningen förbereder för arbete inom media, utbildning, konst- och kulturinstitutioner, till exempel inom museiverksamhet, bokförlag, kulturjournalistik eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter. Hemsida www.sh.se/estetikprogrammet

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-13975


Förvaltningsprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram INRIKTNINGAR: FÖRETAGSEKONOMI | NATIONALEKONOMI | OFFENTLIG RÄTT | SOCIOLOGI | STATSVETENSKAP Sveriges välfärd och ekonomiska utveckling förutsätter att den offentliga förvaltningen fungerar som den ska. Medborgarnas intressen är grunden för de beslut som förbereds och verkställs av förvaltningar. Programmet ger dig bred kunskap om privat och offentlig förvaltning ur såväl svenskt som internationellt perspektiv. Utbildningen Det här är programmet för dig som är intresserad av hur statlig och kommunal förvaltning organiseras, leds och styrs och hur detta påverkas av yttre förändringar. Utbildningen ger dig kunskaper i institutionella förhållanden i svensk ekonomi, hur förvaltningen fungerar och hur integration och förändringar inom EU påverkar den svenska offentliga förvaltningens relationer till omvärlden. Du får en bred allmänbildning inom området, fördjupade kunskaper om förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter – egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsmarknaden. Du får möjlighet att varva studier inom en av fem ämnesinriktningar med kurser inom området förvaltning. Som ämnesinriktning kan du välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, offentlig rätt, sociologi eller statsvetenskap. Förvaltningsprogrammet innehåller mångvetenskapliga och probleminriktade delkurser inom bland annat svensk förvaltning, förvaltnings- och arbetsrätt, politisk ekonomi, förvaltningsstyrning, organisations- och ledarskapsteori. Du kommer också att få ta del av en hel del praktiska moment, som studiebesök samt kurser i karriärutveckling och mentorskap. Sista terminen kan du välja att göra yrkespraktik vid till exempel en statlig eller kommunal förvaltning, en ideell organisation eller ett företag. Som alternativ kan du välja att läsa temakursen Organisation och personalarbete eller andra kurser i till exempel organisation och ledning eller arbets- och organisationspsykologi. Du kan också läsa på något av de utländska universitet som Södertörns högskola samarbetar med. Majoriteten av dina lärare är forskare som disputerat, vissa av dem docenter och professorer.

Terminsöversikt Termin 1: Politik och förvaltning*: Den svenska förvaltningsmodellen, Offentlig organisationsteori, Vetenskaplig metod, Förvaltningsrätt översiktskurs Termin 2: A-kurs i huvudområdet Termin 3: B-kurs i huvudområdet Termin 4: Organisation och ledning i offentlig verksamhet: Politisk ekonomi, Förvaltningsstyrning och effektivitet, Ledning och organisation, Arbetsrätt Termin 5: C-kurs i huvudområdet Termin 6: Vägledd yrkespraktik, temakursen Organisation och personalarbete, övrig valfri kurs eller Utlandstermin * Studenter med ämnesinriktning Offentlig rätt läser kursen Politik och förvaltning under termin 3 och läser istället sin A-kurs termin 1 och sin B-kurs termin 2. Examen Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde. Efter studierna När 40-talisterna avgår från den privata, kommunala och statliga tjänstesektorn kommer det att uppstå ett stort hål som måste fyllas av välutbildade människor. Utbildningen kvalificerar dig för varierande arbete bland annat inom administration, utrednings- och projektarbete. Tidigare studenter arbetar idag som utredare, handläggare, banktjänstemän, projektledare, förvaltningschefer, analytiker, sakkunniga och informatörer. Efter avlagd examen är du behörig till studier på avancerad nivå (magister eller master) i din ämnesinriktning och till Södertörns högskolas nya tvärvetenskapliga magisteroch masterutbildning i Offentlig organisation och ledning. Hemsida www.sh.se/forvaltningsprogrammet_foretagsekonomi www.sh.se/forvaltningsprogrammet_nationalekonomi www.sh.se/forvaltningsprogrammet_offentligratt www.sh.se/forvaltningsprogrammet_sociologi www.sh.se/forvaltningsprogrammet_statsvetenskap

Anmälan FÖRETAGSEKONOMI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17985

ROBERT FALKÉN student Vad är det bästa med Förvaltningsprogrammet? – Praktikterminen. Just nu gör jag min praktik på Svenskt Näringsliv och trivs otroligt bra. Praktikplatsen känns nästan skräddarsydd för mig, och jag är fantastiskt nöjd. Vad ger praktiken dig? – Att jag får varierade arbetsuppgifter gör att jag får mycket erfarenhet och kontakter. Men framför allt har det lett till en del konsultuppdrag för Svenskt Näringsliv, och sedan ett vikariat på sex månader. Superkul! Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Framför allt det akademiska arbetssättet, att man vet hur man hittar rätt information och bra information. Att kunna plöja stora mängder text är också en fördel. Det hjälper också att ha en examen i sitt cv när man söker sitt första jobb. Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Ja, jag blev glatt överraskad över kontakten med näringslivet. Vi har bland annat mentorsprogram och studiebesök.

NATIONALEKONOMI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4). Ma C kan ersättas av Ma B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17986 OFFENTLIG RÄTT: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Ma C) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17987 SOCIOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Ma C) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17988 STATSVETENSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Sh A (Områdesbehörighet 4) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17989

47


Informatörsprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

ROBERT KARLSSON, student Varför valde du Informatörsprogrammet? – Jag arbetade tidigare på en flygplats med vissa kommunikationsfrågor men saknade teoretiska kunskaper. Jag fastnade särskilt för att det ingår utbildning i kriskommunikation på Informatörsprogrammet. Dessutom har jag alltid tyckt om att skriva. När jag såg utbildningen kände jag direkt att den skulle passa mig! Vad är det bästa med programmet? – Att vi får kunskap om det mediebrus som vi lever i. Utbildningen känns väldigt aktuell eftersom vi har föreläsare med en fot i yrkeslivet. Vad vill du arbeta med efter examen? – Jag är öppen för det mesta. Förmodligen kommer jag att söka mig till en större arbetsplats för att få en bred bas. När jag har fått prova på mycket kommer jag nog att vilja nischa mig mot något. Men exakt mot vad är svårt att säga nu. Det som lockar är framför allt att arbeta med uttryck, den kreativa sidan av språket, att påverka och bilda opinion. Beskriv Södertörns högskola! – Högskolan känns modern och full av möjligheter. Man får bra kontakt med lärare och andra studenter. För mig som bor i Nyköping passar det bra att pendla, eftersom tåget stannar i Flemingsberg.

48

Informatörsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en informatörsutbildning där teori kopplas till praktisk övning och du förvärvar kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. En sådan är förmågan att hantera språket väl. En informatör har överblick över kommunikationsbehoven inom en organisation och hittar den lämpligaste vägen och det bästa språkliga uttrycket. Utbildningen Programmets huvudområde är svenska, som du läser upp till C-nivå. Du lär dig att arbeta professionellt med det svenska språket i tal och skrift. Det ger en trygg bas för ditt framtida yrkesliv som informatör (eller kommunikatör som yrket allt oftare kallas). Språkanvändning i olika sammanhang och förhållandet mellan språk och samhälle är några av de områden du studerar. Textanalys och skrivträning är andra viktiga inslag. Ett särskilt fokus ligger vid språket som ett verktyg i olika delar av arbetslivet. Utbildningen innehåller också andra delar som ger en modern informatör den kompetens som krävs för att på djupet förstå vad kommunikation handlar om. Webbpublicering, PR-kunskap, grafisk design och internkommunikation ingår därför i utbildningen. Även organisationskunskap och kriskommunikation ingår. Flera inslag handlar om hur man skapar förtroende för den egna organisationen och förstår kommunikationsprocessen – från idé till genomförande. Informatörsprogrammet varvar teori med praktik, till exempel fältarbeten, studiebesök, praktiska övningar och föredrag av yrkesverksamma informatörer. Du gör också praktik på en arbetsplats under en halv termin.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24981

Terminsöversikt Termin 1: Svenska A inom Informatörsprogrammet Termin 2: Medieteknik A Termin 3: Information i teori och praktik I Termin 4: Svenska B inom Informatörsprogrammet Termin 5: Svenska C Termin 6: Information i teori och praktik II (inklusive15 hp praktik) Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska. Efter studierna Efterfrågan på välutbildade informatörer beräknas växa. Utbildningen är bred och du kommer att kunna söka jobb inom till exempel informationsproduktion (webb, kundtidningar, intranät med mera). Du får en bra grund för arbetsuppgifter som specialist eller strateg inom informationsområdet. Hemsida www.sh.se/informatorsprogrammet


Internationell migration och etniska relationer (IMER) 180 högskolepoäng | Kandidatprogram INRIKTNINGAR: ETNOLOGI | HISTORIA | OFFENTLIG RÄTT | RELIGIONSVETENSKAP | SOCIOLOGI | STATSVETENSKAP IMER-programmet ger dig två arbetsmarknadsinriktade spår mot framtiden. Det ena är internationell migration och etniska relationer, som du läser för att du är intresserad av möjligheter och utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Det andra ger dig kompetens inom ett av sex områden. Utbildningen Internationell migration och etniska relationer (IMER) är ett program som ger dig kunskaper om en mängd aspekter kring minoriteter, migration och integration i Sverige och hur den svenska staten förhåller sig till den kulturella mångfalden. Du läser programmet för att du tycker att dessa frågor är intressanta och att det är spännande att hantera de möjligheter och utmaningar som ett mångkulturellt samhälle för med sig. Dessutom vill du skaffa dig en spetskompetens inom ett speciellt område. Därför omfattar programmet två spår i en unik kombination, dels IMER-frågorna, dels det huvudområde som du har valt. Den första terminen handlar helt om IMER-frågor. Den omfattar bland annat den politik som har förts när det gäller invandrare och ursprungsbefolkningar i Sverige. Den ger också en introduktion till de grundläggande begrepp och teorier som används när de här frågorna diskuteras. Under terminen ges även kunskaper om de största utomeuropeiska minoriteterna i Sverige och inkluderar möten med företrädare för minoritetsorganisationer. Den andra terminen ändrar programmet karaktär för att bredda dina kunskaper. Då skaffar du dig generella kunskaper om bland annat rättsarv, offentlig rätt, lagstiftning och hur svensk förvaltning är organiserad. Terminen avslutas dock med en delkurs om migrationens villkor och dess potential för samhällsutvecklingen. De tre följande terminerna läser du det huvudområde som du har valt som inriktning. Den sista terminen är starkt kopplad till arbetsmark-

naden. Det innebär tio veckor kvalificerad utredningsmetodik och tio veckor projektarbete. Tanken är att projektarbetet ska kunna knytas till ett företag, en kommun eller en annan organisation. Terminsöversikt Termin 1: Etniska relationer – interkulturell kompetens Termin 2: Etniska relationer – politik, offentlig rätt och migration Termin 3: A-kurs i huvudområdet Termin 4: B-kurs i huvudområdet Termin 5: C-kurs i huvudområdet Termin 6: Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete Examen Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde. Efter studierna Världen är i ständig förändring liksom arbetsmarknaden. Frågor om etniska relationer och mångfald kommer dock att vara minst lika prioriterade i samhället och i näringslivet som idag. IMER-programmet är en unik utbildning eftersom den ger dig två tydliga styrkor på arbetsmarknaden. Du är med andra ord inte begränsad till ett arbetsområde utan har två kompetenser att välja mellan när du ska visa upp dig för en möjlig arbetsgivare. Hemsida www.sh.se/imer_etnologi, www.sh.se/imer_historia, www.sh.se/imer_offentligratt, www.sh.se/imer_religion, www.sh.se/imer_sociologi, www.sh.se/imer_statsvetenskap

EVA JORVÉN BERNEGARD, student Vad är det bästa med programmet? – Att det ligger i tiden med EU, globaliseringen och med hur samhället ser ut. Jag gillar att man kan plocka ut och läsa det man är mest intresserad av. Lärarnas engagemang är också ett stort plus. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Jag kommer att ha stor nytta av att jag har lärt mig att tänka kritiskt och analysera ord, handlingar och skeenden. Examensarbetet med praktisk förankring och koppling till en arbetsplats är också ett plus. Beskriv Södertörns högskola! – Byggnaderna är pampiga. Högskolan är inbjudande, den har en tillåtande miljö och här finns en närhet till lärarna. Jag gillar mångfalden, att studenterna har olika nationaliteter och åldrar.

Anmälningsfakta ETNOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17975 HISTORIA: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17976 OFFENTLIG RÄTT: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17977 RELIGIONSVETENSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17978 SOCIOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17979 STATSVETENSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17980

49


Internationella ekonomprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

I takt med en ökad internationalisering av arbetsmarknaden växer behovet av ekonomer med goda kunskaper i internationellt företagande och insikt i pågående globalisering. Morgondagens ekonomer kommer att ha hela världen som arbetsfält. Programmet ger dig en bra grund för ett framgångsrikt yrkesliv.

JENNY JOHANSSON, alumn, Account Manager, SWO Global Settlement på SEB Beskriv utbildningen! – Den är spännande, intressant och bred. Föreläsningarna är på svenska, men mycket litteratur är på engelska, vilket är bra eftersom man lär sig många internationella begrepp. – Förutom ekonomi läser man språk och kan välja att läsa utomlands under en termin. Tanken är att man ska få ett ”mindset” som passar på den internationella arenan. Beskriv ditt arbete! – Jag har en back office-tjänst på SEB, på en avdelning som avvecklar utländska värdepapper. Främst har jag jobbat med utvecklingsländer, vilket är intressant eftersom jag dagligen ställs inför nya utmaningar och tvingas hantera oväntade situationer. Jag har mycket kontakt med kunder och utländska banker, vilket är jätteroligt. Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete? – Jag har nytta av den grundläggande förståelsen för begrepp och strukturer, och av förmågan att snabbt ta in mycket information och bearbeta den. Studierna gav också ett bra nätverk som jag har, och kommer att ha, nytta av.

Utbildningen Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där allt fler företag blir globala och arbetsmarknaden alltmer internationell. Många stora företag ser Europa och övriga världen som arbetsfält och har en stor del av sin sysselsättning och försäljning utomlands. Att ha goda kunskaper om olika kulturer och i språk är därför en stor merit i yrkeslivet idag. Internationella ekonomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang och som vill använda språk som arbetsverktyg. Utbildningen passar dig som uppskattar utmaningar, är nyfiken på och vill lära mer om andra länder och kulturer samt är intresserad av att ha hela världen som arbetsfält. Den internationella utbildningen ger dig, utöver kunskaper i traditionell företagsekonomi, en djupare förståelse för hur ett framgångsrikt multinationellt företag organiseras, leds och styrs. Utbildningen integrerar ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, statistik och språk. De två första åren består av ett basblock där du läser kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk statistik och handelsrätt. Därefter läser du ett valfritt språk i Sverige eller studerar utomlands. Sista terminen skriver du ett examensarbete i internationell ekonomi. Efter avslutade programstudier kan du välja att fortsätta studera ett år på Magisterprogrammet i internationellt företagande för att få en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi. Ambitionen är att utbildningen även ska bidra till din personliga utveckling. Förutom teoretiska kunskaper får du lära dig att tänka kritiskt, utrycka dina åsikter och hålla dig uppdaterad om vad som händer i samhället och omvärlden. De kunskaper du får med dig ger dig en bra och stabil grund för att ta ansvar inom ditt kompetensområde och vara en värdefull resurs.

Terminsöversikt Termin 1: Företagsekonomi A Termin 2: Nationalekonomi A Termin 3: Handelsrätt, Statistik för ekonomer Termin 4: Företagsekonomi B Termin 5: Valbart språk (minst 30 hp i ett utomnordiskt språk), alternativt Utlandsstudier Termin 6: Företagsekonomi C Examen Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Internationella ekonomprogrammet ger dig en bra grund för ett framgångsrikt yrkesliv. Du får en bred och djup ekonomutbildning med specialisering i internationellt företagande. Yrkesområdena för internationella ekonomer spänner över ett brett fält. Du har kompetens att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Du kan arbeta inom det privata näringslivet eller den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. Tidigare studenter återfinns inom yrken som personalchef, affärsstrateg, ekonomichef, controller, finansanalytiker, marknadschef, konsult, handläggare och revisor. Efter avlagd kandidatexamen är du behörig att studera vidare på master- eller magisterprogram i företagsekonomi. Hemsida www.sh.se/intek

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15974

50


IT, medier och design 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Bluetooth, Twitter, Skype och webb-tv. Varje dag förändras medie- och informationstekniken och varje dag uppstår det nya yrken. Suget efter välutbildade människor inom området ökar hela tiden och den här utbildningen ger dig en bred och uppdaterad kunskapsgrund att forma ditt yrkesliv utifrån. Utbildningen Kanske blir du webbdesigner, programmerare eller multimediaproducent. Kanske kommer du att ha ett yrke som ingen hört talas om idag. Mängden digitaliserad information bara ökar och det kommer alltid att behövas människor som kan ta hand om informationen. Det här är en utbildning för dig som vill jobba med teknik utifrån ett humanistiskt perspektiv. Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas och så småningom möjligheten att specialisera dig på ett område som du är särskilt intresserad av. Programmet passar både dig som kommer direkt från gymnasiet och dig som har studerat eller arbetat inom området tidigare. Studenter på programmet förväntas använda egen bärbar dator. Medieteknik är programmets huvudområde och det tvärvetenskapliga tema som studierna kretsar kring. Du kombinerar kurser om hur medie- och informationstekniken påverkar individ och samhälle med praktiska moment som grafisk design, internetpublicering, multimedia, programmering, interaktionsdesign, designmetodik och kommunikation. Kunskaperna förmedlas både av disputerade lärare som har arbetat med forskning och av praktiker som har jobbat yrkesmässigt inom medieteknik och informatik, till exempel med interaktionsdesign, grafisk design, ljud, rörlig bild eller programmering. En stor del av tiden arbetar du i projekt tillsammans med andra studenter. Vi bygger situationer som efterliknar yrkeslivet där det till stor del handlar just om att kunna interagera och samarbeta med andra människor. Under det sista året skriver du en C-uppsats och genomför även ett examensarbete som visas på pro-

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24964

grammets slututställning, Projektor. Du har också möjlighet att läsa utomlands tack vare Södertörns högskolas samarbete med en rad utländska högskolor och universitet. Du kan själv påverka dina studier genom att engagera dig i olika sammanhang, både på skolan och i själva utbildningen. För dig som vet vad du vill få ut av programmet och sätter upp egna mål för framtiden ger utbildningen fantastiska möjligheter. Terminsöversikt Termin 1: Medieteknik A Termin 2: Informatik A Termin 3: Medieteknik B Termin 4: Svenska och retorik, Design, innovation, kreativitet, Projektledning, Designprojekt Termin 5: Medieteknik C Termin 6: Valbar kurs, Praktik, Examensarbete Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik. Efter studierna Studenter från tidigare årskullar har haft lätt för att få kvalificerade arbeten inom medie- och informationsområdet. Du får en bred kompetens och exempel på jobb som du kan söka är webbdesigner, gränssnittsprogrammerare, informationsdesigner, webbutvecklare, multimediaproducent och projektledare. Hemsida www.sh.se/imd

LINDA NYGÅRD, alumn, projektledare på Avanza Bank Varför valde du IT, medier och design? – Utbildningens innehåll och kombinationen av IT, medier och design lät intressant. Jag letade efter program där jag fick prova på många olika saker för att ta reda på vad jag ville arbeta med. Beskriv ditt arbete! – Jag arbetar som projektledare på Avanza Banks marknadsavdelning. Jag planerar och driver projekt inom reklam och kommunikation, och ansvarar för bankens närvaro i sociala medier. Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete? – Stor nytta! Som projektledare är det särskilt bra att ha kunskap om och förståelse för hur till exempel programmerare och art directors arbetar. Det är lättare att samordna projekt om du kan bilda dig en uppfattning om hur lång tid saker tar och vilka tekniska och grafiska möjligheter som finns. Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Ja, utan den hade jag inte kommit dit jag är idag. Utbildningen var startskottet som på sikt kommer att leda till drömjobbet. Direkt efter examen fick jag anställning på webbyrån Britny där jag gjorde både min praktik och mitt examensarbete. Efter några år gick jag vidare till Avanza Bank. Det är olika steg i karriären och det är viktigt att skaffa sig så mycket erfarenhet som möjligt. Utbildningen ger dig bra redskap och sedan är det upp till dig hur du använder dem.

51


Journalistik med samhällsstudier 180 högskolepoäng | Kandidatprogram INRIKTNINGAR: ETNOLOGI | HISTORIA | IDÉHISTORIA | NATIONALEKONOMI | RELIGIONSVETENSKAP | SOCIOLOGI | STATSVETENSKAP En journalist befinner sig mitt i flödet av händelser som präglar dagens samhälle. En journalist behöver därför både kunskaper om samhället och om journalistiska arbetsmetoder. Journalistik med samhällsstudier (JMS) kombinerar journalistik och ett samhällsinriktat ämne, en bra grund för en samhällsinriktad journalistik.

VIKTOR MEIDAL, student Beskriv utbildningen! – Den börjar med en grundkurs i journalistik. Ganska tidigt kommer en kort praktik för att vi ska känna på arbetslivet. Sedan läser vi vårt samhällsämne och därefter journalistik igen. Det är mycket produktivt och praktiskt arbete, mycket skrivande, även inom samhällsämnet, vilket är nyttigt och lärorikt. Vad gjorde du under din första praktik? – Åkte till Sundsvall och gjorde två veckor på tidningen Dagbladet. Jag fick en eller två artiklar publicerade varje dag – det var otroligt häftigt att se sin byline i tidningen. Det var roligt att pröva på yrket så tidigt i utbildningen och nyttigt att känna på hur det är att jobba som allmänreporter. Vad är det bästa med utbildningen? – Att det är väldigt mycket skrivande och att en hel del av studierna liknar arbetslivet. Vi läser inte bara om hur vi ska göra det – vi gör det också på högskolan. Jag gillar att det är mycket praktiskt arbete.

Utbildningen Under utbildningen kombineras journalistik med fördjupning inom ett samhällsämne. Genom att journalistik och ämnesstudier varvas kan kunskaperna utnyttjas fortlöpande i journalistutbildningen. Såväl det ämnesmässiga som det journalistiska perspektivet används för att förstå mediernas roll i vår omvärldsuppfattning, liksom i frågor om demokrati och sociala förhållanden. Du får verktyg att tolka och skildra den komplexa samhällsutvecklingen med egna fördjupade kunskaper inom områden som allt från religionens roll till räntans betydelse. Journalistikkurserna ger en bred grundutbildning för dig som vill arbeta som journalist. Du får grundläggande färdigheter inom radio, tv, tidningsproduktion och webb. I utbildningen ingår träning i research, källkritik och genrer som reportage, nyhets- och opinionsjournalistik samt praktik. I programmet läser du Journalistik A, B och C samt A och B-kurs i ditt samhällsämne. Den sista terminen väljer du mellan att läsa C-kursen i ditt samhällsämne och en kurs som består av journalistiskt projektarbete och praktik. Du kan även läsa ditt samhällsämnes C-kurs efter programmet för ytterligare fördjupning. Genom att läsa både journalistik och ett samhällsämne får du en bred och eftertraktad kompetens i arbetslivet. Vill du veta mer om programmets inriktningar, se ämnets hemsida.

Terminsöversikt Termin 1: Journalistik A Termin 2: A-kurs i inriktningsämne Termin 3: Journalistik B Termin 4: B-kurs i inriktningsämne Termin 5: Journalistik C Termin 6: Valbart: C-kurs i inriktningsämne/ Samhällsjournalistik och praktik Terminsöversikten är preliminär. Beslut fattas under våren 2012 och publiceras på www.sh.se/jms Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Studenter som läser upp till C-nivå i sitt inriktningsämne kan även ta ut en Filosofie kandidatexamen med detta huvudområde. Efter studierna Utbildningen lägger grunden för arbete som journalist i olika medieformer, från tryckta medier till radio, tv och webb. Med din samhällskompetens är du också attraktiv för arbeten på myndigheter, organisationer och företag. Efter programmet är det möjligt att gå vidare till magisterprogram i journalistik eller magisterprogram i de olika ämnena (förutsatt att du läst ämnets C-kurs). Det är också möjligt att efter programmet bygga på med en hel termins praktik som journalist. Hemsida www.sh.se/jms

Anmälan ETNOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24987 HISTORIA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24986 IDÉHISTORIA: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24984 NATIONALEKONOMI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24990 RELIGIONSVETENSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Hi A, Sh A (Områdesbehörighet 1) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24985 SOCIOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24989 STATSVETENSKAP: behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24988

52


Journalistik och multimedia 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Journalistik och multimedia är en av landets mest eftersökta högskoleutbildningar. Vi tar journalistiken ett steg vidare och utbildar dig till det medieföretagen vill ha idag och kommer att behöva i framtiden. Du får en bra grund i god traditionell journalistik, kryddad med den nya medietekniken. Utbildningen Programmet Journalistik och multimedia (JMM) är en modern journalistutbildning som ger dig den kompetens som medieföretagen allt mer efterfrågar. Den unika kombinationen av journalistik och medieteknik gör att du blir attraktiv på många medieföretag och för flera olika typer av arbetsuppgifter. Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och ger dig en bred praktisk och teoretisk journalistisk utbildning. Du får kunskaper om arbetsmetoder som intervjuteknik, research, nyhetsvärdering och källkritik samt insikter i medierätt och etik. Vi arbetar med praktiska övningar i kombination med teori genom hela utbildningen. Samtidigt diskuterar vi aktuella frågor och debatter i samhället och i omvärlden. Du får också en inblick i mediernas betydelse i samhället, journalistyrkets historia samt teorier och metoder inom journalistikforskningen. Till detta kommer kunskaper i multimedia. Utbildningen lär dig hur journalistik kan förmedlas i nya kanaler genom att kombinera ord, bild, ljud och film. Detta är en mycket efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Våra lärare har erfarenhet från såväl yrkeslivet som från forskning kring journalistik och medieteknik. Den sista terminen gör du 10 veckors praktik och ett projektarbete där du sammanfattar vad du har lärt dig.

Terminsöversikt Termin 1: Journalistik A Termin 2: Journalistik B Termin 3: Medieteknik B/Mediegestaltning Termin 4: Medieteknik B/Mediegestaltning Termin 5: Journalistik C Termin 6: Journalistik i nya medier och praktik Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Efter studierna Efter utbildningen kan du söka jobb inom till exempel press, radio och tv. Många av våra tidigare studenter har framför allt efterfrågats på webbredaktioner på stora medieföretag som SVT, SR, DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare på ett ettårigt magisterprogram i journalistik eller att bygga på med en hel termin journalistisk praktik. Hemsida www.sh.se/jmm

NIKE JACOBSON, student Beskriv utbildningen! – Den är bred och ger grundkunskaper inom det mesta inom media: radio, tv, skrivande och webb. Vi lär oss till exempel att samla in material, filma och intervjua. Vi lär oss Flash, filmredigeringsprogram och hur vi gör hemsidor. Utbildningen är praktisk. När vi läser om hur man skriver krönikor, skriver vi också krönikor. De flesta lärarna har en fot i arbetslivet och vet vad branschen vill ha, vilket är ett plus. Är du nöjd med ditt val? – Jag är jättenöjd, både med högskolan – det är en toppenskola – och med programmet och inriktningen, eftersom journalistik med multimedia ligger i tiden. Vad vill du arbeta med i framtiden? – Nyhetsjournalistik i någon form. Tidigare var jag inställd på att bli reporter på TV 4 Nyheterna, men nu har jag lärt mig så många olika saker och tycker att både radio och webb vore jättekul. Jag är inte så sugen på att skriva, men har fått upp ögonen för redigering så jag har inte stängt dörren till tidningsvärlden helt.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Sh A (Områdesbehörighet 4) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24967 programstart vt 13 anmälningskod SH-24968

53


Journalistik, människa och miljö 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Är det för sent att rädda torsken i Östersjön? Vad har vi för nytta av stamcellsforskning? Allt fler nyhetsredaktioner efterfrågar journalister som kan naturvetenskap. De senaste rönen behöver förklaras, larmrapporterna måste kunna granskas kritiskt.

MIKAELA ÅKERMAN, student Beskriv utbildningen! – Den är bra, balanserad och blandar naturvetenskap och journalistik. Inom naturvetenskapen finns ett helt smörgåsbord av kurser, vilket gör att man får pröva på allt från ekologi till cellbiologi. Under sista året binds journalistiken och naturvetenskapen ihop, och efter utbildningen kan man jobba som vetenskapsjournalist. Vad vill du arbeta med i framtiden? – Mitt mål har länge varit att skriva för någon av de stora morgontidningarna där det finns renodlade vetenskapsredaktioner, men jag har blivit mer och mer sugen på modernare medier som tv och webb. Jag är också jättesugen på att jobba utomlands.

Utbildningen Journalistik, människa och miljö vänder sig till dig som är intresserad av biologi/medicin och miljö och som vill kombinera ditt intresseområde med journalistik. Journalistik är huvudområdet (90 högskolepoäng) och tonvikten ligger på textmedier. Studier i radio-, tvoch webbjournalistik erbjuds också. Du får träna dig i journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, källkritik samt i att bearbeta fackkunskaper i journalistiska former. Reflektion över yrkesetiska frågor är en betydelsefull del. Du lär dig sådant som nyhetsjournalistik, reportage, mediehistoria och tidningsproduktion. Vidare studeras teorier och metoder inom journalistikforskningen. I naturvetenskap får du självständigt söka information, identifiera och lösa problem och träna din förmåga i kritiskt tänkande. Du skaffar dig grundläggande kunskaper inom områdena biologi/medicin och miljövetenskap samt får viss träning i experimentellt arbete, dokumentation och statistisk behandling av resultaten. Inom programmet belyser vi också vikten av etiska frågor samt betydelsen av att tolka modern biologi ur ett filosofiskt och idéhistoriskt perspektiv. Sista terminen kan du välja att göra ett journalistiskt projektarbete och en praktik på tio veckor. Du kan också läsa fler naturvetenskapliga kurser eller kurser från andra ämnesområden. Det finns även möjlighet att studera utomlands. Efter avslutat program har du möjlighet att bygga på med en hel termin journalistisk praktik.

Terminsöversikt Termin 1: Journalistik A Termin 2: Journalistik B Termin 3: Biologins filosofi och Människan och medicinen Termin 4: Cellens värld och Ekologi och naturresurser Termin 5: Journalistik C Termin 6: Valfri termin: Journalistiskt projektarbete och praktik, valfria naturvetenskapliga kurser eller annan kurs på högskolenivå. Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Efter studierna Du förbereds för en yrkesverksamhet som journalist med naturvetenskaplig inriktning. Efter utbildningen kan du söka arbete inom press, radio, tv, myndigheter, förvaltning, företag och intresseorganisationer. Hemsida www.sh.se/jmom

Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Jag kommer att ha stor nytta av den och jag har redan haft nytta av den när jag sommarjobbat på Kvällsposten. Utbildningen gör att jag känner igen begrepp och kan ställa mer avancerade frågor när jag intervjuar. Dessutom har jag fått det rätta, kritiska tänket. Utbildningen ger en trygghet. Mitt tips till dem som ska gå en journalistutbildning är att försöka få sommarjobb eller praktik i branschen – då får man ut mer av sin utbildning.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Nk B, Sh A (Områdesbehörighet 3) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24969

54


Konst, kultur och ekonomi 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Man kan undra vad teater, film, musik, bildkonst och dans har att göra med företagsekonomi. Idag står diskussioner om humanistiska värden kontra ekonomiska värden i fokus. Hur viktig är kulturen för samhällsutvecklingen? Kan kulturfältet utvecklas även ekonomiskt? Utbildningen I takt med att kultur- och mediesektorn blir större ökar också behovet av människor som har kunskaper i ekonomi, marknadsföring, projektledning och juridik. Konst, kultur och ekonomi är programmet för dig som har hjärtat inom kultur och vill komplettera med andra kunskaper som är nödvändiga för att göra konsten och kulturen tillgänglig. Du får de verktyg du behöver för att underlätta för konstnärer, kulturutövare och kulturskapare att förverkliga sina idéer och visioner. Kultursektorn är expanderande och innefattar allt från traditionella konstformer som bildkonst, scenkonst, musik, film och festivaler till events, sponsring och kulturindustrier. Konst, kultur och ekonomi ger dig kunskaper i kulturvetenskap, företagsekonomi och andra relevanta områden, som till exempel upphovsrätt. Internationellt kallas den här typen av utbildning för Cultural Management. Utbildningen förbereder dig för ett kreativt yrke. Du bör vara initiativrik och ha förmågan att bemöta såväl konstnärer som medborgare, publik och finansiärer. Ditt engagemang och din förmåga till samarbete är det som avgör om projekten lyckas eller inte. Det här har vi tagit fasta på genom att skapa ett mångsidigt program. Du jobbar bland annat med att i mindre projekt studera och analysera kulturinstitutioner och företag ute i praktiken. Vi läser allt det som företagsekonomer läser, men vi vinnlägger oss om att sätta in kunskaperna i ett sammanhang av kulturprojekt, kulturpolitik och kulturteori. I mitten av utbildningen får du även göra en tio veckors praktik i en kulturorganisation som du får välja själv. Programmet ger dig en god humanistisk utbildning med grunder i företagsekonomi eller om du hellre vill – en estetisk ekonomutbildning.

Terminsöversikt Termin 1: Kultur- och konstbegrepp, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteten Termin 2: Samhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik Termin 3: Strategisk marknadsföring, Kulturmanagement, Ekonomistyrning, Immaterialrättsliga avtal Termin 4: Praktik inom programmet KKE, Estetikens idéhistoria Termin 5: Kulturstudier och estetikens idéhistoria, Investering och finansiering, Grundläggande organisationsteori, B-uppsats Termin 6: Företagsekonomi C Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Våra studenter är väl sedda i kultursektorn och de flesta tidigare studenter jobbar inom kulturområdet. Du kan förstås arbeta i olika slag av kulturorganisationer, men även i näringslivet. Inom kultursektorn handlar det framför allt om uppgifter som projektledning, publikarbete, marknadsföring och administration. Inom kommunerna arbetar tidigare studenter på kulturförvaltningar, i kulturprojekt och i barn- och ungdomsverksamhet. En del tidigare studenter jobbar även som egna företagare och som projektanställda, exempelvis som producent för fria teatergrupper, med eget musikförlag eller med marknadsföring av kulturprojekt. Hemsida www.sh.se/kke

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15972

CHRISTOPHER MAIR, alumn, marknadsprojektledare på Riksteatern Beskriv utbildningen! – Man kan kalla den en kulturproducentutbildning där man varvar företagsekonomi med kulturämnen och läser om allt från konstproduktion till kulturpolitik. Även inom företagsekonomin går det att styra innehållet mot kultur, till exempel genom de case man gör ute i olika organisationer. Är du nöjd med ditt val? – Ja, utan den hade jag inte fått mitt jobb. Hur är det att läsa så skilda ämnen som ekonomi och kulturämnen? – Det är inte så stor skillnad som man kan tro. Snarare är mötet mellan dem intressant. I och med att man själv kan styra ekonomiämnet mot kultursektorn, till exempel inom organisations- och kommunikationskurserna, får man en kontext och en djupare kunskap om branschen. Beskriv ditt arbete! – Jag är marknadsprojektledare på Riksteatern som är en folkrörelse där 95 procent av allt arbete utförs ideellt runt om i landet. När det visat sig finnas en efterfrågan på en viss typ av föreställning ute i landet, fattas beslut om att producera den. Mitt jobb är då att ta fram material och sälja in föreställningen till föreningar ute i landet. När det är klart, börjar arbetet med att sälja in föreställningen till publiken. Jag jobbar då tajt med bland annat webbteam och pressteam, briefar formgivare och skriver copytexter med mera.

55


Logistik och ekonomi 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Logistik handlar om timing. Material och varor ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt till konkurrensmässigt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan. I en global värld blir logistiken allt viktigare och efterfrågan på personal med logistikkunskaper på högskolenivå blir allt större. Utbildningen gör dig till expert på timing, samtidigt som du får en ekonomexamen.

LINA SPORRE, alumn, logistikansvarig på Gant Sweden AB Beskriv utbildningen! – Ämnet logistik handlar om att ha koll på flöden. Allt som vi ser som självklart i samhället, att saker och ting finns på rätt plats vid rätt tid – det är logistik. De två ämnena i utbildningen – logistik och ekonomi – hänger ihop väldigt mycket. I logistikkurserna kände man att ekonomin fanns där och i ekonomikurserna kände man igen logistiken. Beskriv ditt arbete! – Jag planerar leveranser och har hand om alla leveranser ut till kund. Jag har hand om lager både när det gäller kläder och det vi kallar ”Home”. Jag ansvarar för allt som rör varor och fraktfakturor. Vilken nytta av din utbildning har du i ditt arbete? – Jag har haft mest nytta av logistiken, att jag lärt mig termer och fått helhetsförståelsen för vad logistik innebär. Sedan är man aldrig fullärd när man slutar en utbildning. Studierna är en platå, en grund att bygga vidare på.

Utbildningen Hur kan vi bli ännu bättre? Det här är en utbildning för dig som tycker om att planera, se helheter och ständigt vässa metoderna. Den passar både för dig utan tidigare erfarenhet inom området och för dig som redan jobbat med logistikfrågor. Programmet ger dig en ekonomexamen med specialinriktning mot logistik och omfattar förutom logistikmomenten även företagsekonomi och juridik. Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, till exempel lastbilar. Men i själva verket omfattar logistik det mesta som sker i företaget, från styrelsemötet till valet av transportform för varorna. Det gäller att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och – inte minst kapitalhantering. Väl koordinerade rörelser inom alla led är en av de viktigaste nycklarna till att företaget ska kunna uppvisa ett gott slutresultat. Av denna anledning spänner utbildningen över många företagsekonomiska områden. Finansiering, inköp och transporter är centrala ämnen i utbildningen. Den allt viktigare näthandeln och hur internet påverkar företagandet är områden som du också kommer att studera. Även Lean-production som på senare år blivit mycket aktuellt studeras ingående. Miljö och klimat hänger intimt samman med transporter. Vi har därför lagt stor vikt vid miljöperspektivet, liksom betydelsen av att kvalitetstänkande genomsyrar hela företaget. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. För att du ska få den allra bästa utbildning anlitas även experter inom olika logistikområden. Teorier varvas med praktiska applikationer, vilka ofta sker i form av grupparbeten. Studierna avslutas med en självständig C-uppsats där du har möjlighet att få ytterligare fördjupning inom logistikområdet. Uppsatsen kan innebära att du löser ett logistikproblem hos ett företag.

Terminsöversikt Termin 1: Samhälle, marknad och företagande, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Ekonomistyrning, Redovisning och beskattning Termin 2: Grundläggande logistik, Tillämpad logistik projekt, Grundläggande kvalitetsteknik, Grundläggande miljöteknik Termin 3: Strategisk marknadsföring, Investering och finansiering, Statistik för ekonomer Termin 4: Transportjuridik, Civilrätt – en introduktion, Grundläggande organisationsteori, B-uppsats i företagsekonomi Termin 5: Transportsystem, Logistiksystem, Inköpslogistik, Tillämpad logistik 2 Termin 6: Företagsekonomi C Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Näringslivet efterfrågar högskoleutbildade ekonomer med logistik som specialitet. Hittills har våra studenter haft lätt att få jobb efter utbildningen. Många har även snabbt fått avancerade arbetsuppgifter, till exempel som logistikchef, inköpschef eller befattningar inom finansieringsfunktionen. Efter genomgånget program är du behörig att läsa vidare på magister- eller masterprogram inom företagsekonomi. Hemsida www.sh.se/log

Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Ja, jag trivs så bra på mitt jobb och utan utbildningen hade jag inte fått jobbet.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15977

56


Medicinteknisk ekonom 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Medicin. Teknik. Ekonomi. Det är tre stora kunskapsområden i detta unika och mångvetenskapliga program. En medicinteknisk ekonom har en bred och attraktiv kunskapsgrund och samtidigt en identifierad nisch i en stadigt växande framtidsbransch. Utbildningen Tekniken är viktig i modern sjukvård. Därför behövs ekonomer som kan kommunicera med både läkare och ingenjörer. Samtidigt behövs ekonomer som kan hantera ökade krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet liksom en god hushållning med vårdens resurser. Detta är programmet för dig som vill jobba i gränslandet mellan medicin, teknik och ekonomi. Du kommer att läsa både samhällsvetenskap och naturvetenskap, vilket kräver att du har intresse och aptit för båda områdena. I programmet varvas under tre läsår kurser inom företagsekonomi, medicin och ingenjörsvetenskap (teknik). Kurserna i företagsekonomi samläser du med studenter från andra program vid högskolan. Kurserna i medicin och teknik läser du delvis med studenter vid Kungl. Tekniska högskolan. Utbildningen ger dig bland annat kunskaper i säkerhet och regelverket kring medicintekniska produkter. Du förbereds att arbeta i en multiprofessionell miljö och bli problemlösare med förmågan att se sambanden mellan olika kunskapsområden. Undervisningen är varierad och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer och besök på sjukhus och företag. Lärarna är forskare och yrkesverksamma från bland annat Karolinska institutet och den medicintekniska branschen. Företagsekonomi: Huvudområde som du läser i den traditionella formen upp till C-nivå (90 högskolepoäng) under tre år. Förutom grunderna i företagsekonomi väljer du år 3 en inriktning (organisation, ledarskap, marknadsföring, service management, redovisning eller finansiering). Ekonomi och teknik är normalt en stark kombination i en ekonomexamen. Medicinsk teknik: Profilområde som utvecklas snabbt (90 högskolepoäng). Det är i sig mångvetenskapligt med inslag av medicin och olika ingenjörsvetenskaper. I programmet ingår bland annat grundläggande medicin, användning och funktion för olika medicintekniska produkter, medicinteknisk verksamhet, säkerhet och regelverk. Här finns även en naturvetenskaplig plattform för djupare förståelse av tekniken i sjukvården. Du läser därför grundläggande matematik, fysik, statistik, elektronik och mätteknik. Utbildningen ger en bra bas för fortsatta studier. Du

kan bland annat läsa ytterligare ett år och få en filosofie magisterexamen alternativt studera ett år utomlands. Utbildningen anordnas i samarbete med Karolinska institutet. Terminsöversikt Termin 1: Samhälle, marknad och företagande, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Biovetenskap och teknik, Humanfysik och statistisk analys 1 Termin 2: Medicinsk grundkurs, Redovisning och beskattning, Humanfysik och statistisk analys 2, Sensorer och mätsystem Termin 3: Tillämpad medicinsk mätteknik, Teknik i intensivvård och kirurgi, Humanfysik och statistisk analys 3, Ekonomistyrning Termin 4: Strategisk marknadsföring, Investering och finansiering, Medicinska bilder, Medicinteknisk verksamhet Termin 5: Implantat och artificiella organ, Medicinsk informatik, Medicin och ekonomi, Grundläggande organisationsteori, B-uppsats i företagsekonomi Termin 6: Två kurser inom vald inriktning, C-uppsats i företagsekonomi Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Efter utbildningen är du verifierad företagsekonom men med en unik profilering mot medicin och teknik. Medicintekniska ekonomer arbetar både i offentlig och privat sektor, det vill säga såväl hos användarna i sjukvården som hos leverantörer och tillverkare. Du kan arbeta på företag som producerar och säljer medicintekniska produkter till sjukvården eller på sjukhus respektive myndigheter. Utbildade från programmet arbetar som produktspecialist, marknadsförare, utredare, inköpare, hälso- eller klinikekonom, läkemedelskonsulent och finansanalytiker. Kombinationen ekonomi/medicin/ teknik är användbar även utanför hälso- och sjukvårdsområdet.

SARA HOLST, alumn, upphandlare på Stockholms läns landsting Beskriv utbildningen! – Den består av en mix av ämnen, en spännande tvärvetenskaplig kombination av företagsekonomi, tillämpad fysik och medicinsk teknik. Variationen är rolig och gör att man inte tröttnar. Beskriv ditt arbete! – Jag jobbar med upphandling vid Stockholms läns landsting, och tar med hjälp av läkare, sjuksköterskor och specialister fram en kravspecifikation på vad vi ska handla. Sedan kompletterar jag med avtal. Jag är projektledare för hela processen och är inriktad på upphandling av förbrukningsmaterial till vården och lite utrustning. Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete? – Företagsekonomin har jag nytta av när jag ska göra smarta affärer. Medicinsk teknik och fysiken gör att jag förstår industrin och en del benämningar. Jag har vokabulären, och förstår vad de pratar om, vilket underlättar kontakter.

Hemsida www.sh.se/medte

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Nk B (Områdesbehörighet 3, undantag ges för Sh A) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-19992

57


Medier, engelska och globalisering 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

I dagens internationella mediesamhälle är engelskan på väg att bli ett universalspråk. Engelska är det officiella språket inom FN, EU och i många svenska företag. Medier, engelska och globalisering (MEG) är ett program som ger dig gedigna kunskaper i engelska och kompetens för arbete inom dagens mediesamhälle.

MARIA SCHÜTT, student Varför valde du Medier, engelska och globalisering? – Det var ett lätt val, mitt förstahandsval. Jag ville läsa medie- och kommunikationsvetenskap och jag ville läsa engelska för att lättare kunna jobba utomlands om jag skulle vilja. Kombinationen fanns bara på Södertörns högskola. Vad vill du jobba med i framtiden? – Att forska verkar väldigt kul. Samtidigt verkar PR-branschen vara en rolig och spännande början på en karriär. Jag har ingen panik, utan tror att jag kommer att hitta något roligt att jobba med. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Utbildningen har hjälpt mig att förstå hur medier och kommunikation fungerar tillsammans, och vilken betydelse det har för nästan alla branscher.

Utbildningen Världen krymper och det internationella inflytandet i vår vardag blir allt mer påtagligt genom effektivare och snabbare kommunikationer. Utbildningen Medier, engelska och globalisering har som syfte att möta de krav och den omställning som detta innebär. Utbildningen passar dig som är intresserad av kulturella utbyten och vill arbeta med internationella mediefrågor. Inom det tre år långa programmet varvar du terminsvis studier i medie- och kommunikationsvetenskap och engelska. Det är ett teoretiskt program, men du får även öva din förmåga att pedagogiskt och professionellt presentera dina tankar och kunskaper inför andra. I programmets karaktärs- och examensämne medieoch kommunikationsvetenskap belyses mediernas uttrycksformer, publiker, institutioner, produktionsvillkor samt de dominerande medieområdena: kultur och underhållning, nyheter och journalistik samt reklam och information. Dessa studier kombineras med studier i engelska. Språkstudierna ger goda muntliga och skriftliga färdigheter samt kunskaper inom språkområdets kultur, samhällsliv, litteratur och historia. Du får även ett historiskt perspektiv på engelskans utbredning i världen. Genom att kombinera medie- och kommunikationsvetenskap med en utbildning i engelska, ger det här programmet dig allmänbildning, historisk förståelse och kompetens för arbete inom det alltmer internationella mediesamhället. Under utbildningen gör du ett självständigt vetenskapligt arbete, företrädesvis på engelska. Den sista terminen har du möjlighet att göra praktik, studera utomlands eller bredda dina kunskaper inom ett tredje ämne.

Terminsöversikt Termin 1: Medie- och kommunikationsvetenskap A Termin 2: Engelska A Termin 3: Medie- och kommunikationsvetenskap B Termin 4: Engelska B Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin 6: Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieoch kommunikationsvetenskap. Efter studierna Utbildningen Medier, engelska och globalisering ger dig en bra grund för att förstå mediernas betydelse i olika samhällen. Du får en bred och flexibel grundkunskap som öppnar möjligheter för arbete inom det internationella mediesamhället inom en rad olika yrkesverksamheter: • framställning av medietexter inom olika genrer • informationsförmedling via medier • planering och utveckling av mediefrågor inom företag och organisationer • utbildning inom olika medieområden. Exempel på yrkesroller är: medieanalytiker, medieproducent eller webbredaktör inom olika organisationer, myndigheter eller företag. Hemsida www.sh.se/meg

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-13978

58


Medievetarprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Hur påverkar medierna samhället? Medievetarprogrammet ger dig en bred och djup förståelse för medierna och vilken roll de spelar i det moderna samhället. Du blir bildad och analytisk, lär dig att tänka kritiskt och övar dig i konsten att presentera och kommunicera muntligt, skriftligt och digitalt – egenskaper som dagens medieföretag efterfrågar. Utbildningen Medievetarprogrammet ger dig en kombination av teoretisk och branschinriktad praktisk kunskap om du vill göra karriär som till exempel informatör, medieanalytiker, medieproducent eller opinionsbildare. Det här är ett program för dig som är intresserad av medier, inte bara som verktyg utan också som samhällsföreteelse. Utbildningen ger dig en djup och teoretiskt grundad förståelse av det svenska och internationella medielandskapets historiska framväxt liksom reella kunskaper om medierna i Sverige och världen – både traditionella massmedier och nya, personliga medier. Du lär dig förstå de internationella medieföretagens agerande och utbredning, handel med tv-format, vad medierna betyder för människors vardagsliv samt medieteknikens betydelse för berättande, bland mycket annat. Utbildningen ger dig möjlighet att träna din analytiska och kritiska förmåga, öva dig i konsten att presentera och kommunicera såväl muntligt, skriftligt som med hjälp av digitala verktyg. I programmet ingår även egna produktionsmoment och näst sista terminen genomför du ett självständigt vetenskapligt projektarbete i form av en C-uppsats. Medievetarprogrammet rymmer dessutom två terminer med specialkurser i medierätt, kommunikationsteori och analys, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, mediekritik och möjlighet att ytterligare utveckla din uttrycksförmåga i olika publiceringsformer. Programmet avslutas med en termin där du kan välja mellan att göra praktik på en arbetsplats, studera utomlands eller bredda dina kunskaper genom studier i ett valfritt ämne.

Terminsöversikt Termin 1: Medie- och kommunikationsvetenskap A Termin 2: Medier, lag och rätt, 7,5 hp, Kommunikationsteori och analys, 7,5 hp, Medieproduktion: text och bild, 15 hp Termin 3: Medie- och kommunikationsvetenskap B Termin 4: Publik- och omvärldsanalys, 15 hp, Mediekritik, 15 hp Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin 6: Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Efter studierna Programmet ger breda och flexibla grundkunskaper som är relevanta för en rad olika yrkesverksamheter inom den svenska och internationella mediesektorn: • framställning av medietexter inom olika genrer, exempelvis journalistik, PR, opinionsbildning, information liksom inom konstnärliga uttrycksformer • informationsförmedling inom organisationer och via medier • planering och utveckling av mediefrågor inom företag och organisationer • analys av mediernas innehåll, marknader, publiker och utvecklingsområden. Hemsida www.sh.se/mvp

SEBASTIAN KARLSSON, student Vad är det bästa med programmet? – Det analytiska tankesättet: att alltid se saker ur flera perspektiv! Det är också bra att vi läser varannan termin medie- och kommunikationsvetenskap som är teoretiskt, och varannan termin programspecifika kurser som är mer praktiskt inriktade. Det gör att vi både får en djupare förståelse och konkret användning av kunskaperna. Vi får också mycket övning i att skriva, vilket är positivt. Vad vill du arbeta med i framtiden? – Några konkreta yrken som jag kan tänka mig i framtiden är copywriter eller kommunikatör med anknytning till sport. Nästa termin gör du en utbytestermin i Paris, berätta om det! – Jag ska läsa marknadsföring på en Handelshögskola i Paris som heter Negocia. Under alumndagar har jag fått rådet av tidigare studenter att åka utomlands sista terminen eftersom det är populärt hos arbetsgivaren. Undervisningsspråket är engelska, men förhoppningsvis slipar jag till franskan också.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-13974

59


Miljö och utveckling 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Bli miljöambassadör för världen! Utbildningen ger dig breda kunskaper inom miljö, klimat och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Det här är en unik kombination av natur- och samhällsvetenskap som ger dig grunderna för att ta täten i arbetet för ett hållbart samhälle.

EVA HEDENSTRÖM, student Beskriv utbildningen! – Den är både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig och ger ett brett perspektiv på miljöfrågor. Under utbildningens gång växer det fram vad man är mest intresserad av, men jag tror att man behöver båda perspektiven på miljöfrågor. Vad är det bästa med programmet? – Att de naturvetenskapliga terminerna varvas med de samhällsvetenskapliga. Det gör att man inte tröttnar, utan blir taggad och längtar till nästa termin. Och folk i klassen är otroligt engagerade och seriösa. Även de som har kommit direkt från gymnasiet är oerhört motiverade. Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Jättenöjd, eftersom jag har fått en bred kunskapsbas, och jag har redan fått jobb som forskningsassistent fastän jag inte är klar med utbildningen.

Utbildningen Programmet ger dig den helhetssyn som behövs för att du ska kunna jobba för att ge jorden en välmående framtid. En hållbar samhällsutveckling hänger nära samman med frågor som rör jordens ekosystem och miljöförhållanden. Kunskaperna om dessa samband växer snabbt och de behöver tillämpas inom offentlig förvaltning, privata företag och i internationella samarbeten. I programmet Miljö och utveckling får du en mångvetenskaplig grund att stå på. Huvudområdet i din utbildning är miljövetenskap som innehåller både naturoch samhällsvetenskaper samt miljö- och hållbarhetsfrågor. Ekologi, geovetenskap, miljöpolitik, förvaltning och ekonomi är några av de ämnen som ingår. Du får lära dig hur jorden fungerar, varför miljöproblem uppstår, hur de påverkar människan och ekosystemen samt olika vägar för att försöka lösa problemen. Du får kunskaper om de institutioner, lagar och regelverk som du behöver förhålla dig till när du ska arbeta med miljöfrågor. Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment och lär dig också att hantera miljöanalytiska redskap som till exempel GIS (geografiska informationssystem). Programmet startar både vår- och hösttermin med årsvis progression. De första två åren läser du en sammanhållen utbildning med miljövetenskapliga kurser. Det tredje året väljer du bland programmets valbara C-kurser, till exempel Naturresurshushållning, Internationell miljöförvaltning, Geografisk informationsbehandling för miljövetare, Östersjöns ekosystem och naturresurser, Miljökonsekvensbeskrivning, Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, eller Miljö och utveckling i syd där det ingår en treveckors exkursion med fältarbete i ett utvecklingsland.

Vad vill du arbeta med i framtiden? – Jag kan tänka mig att jobba som miljökonsult, med miljöledningssystem eller som miljösamordnare på någon kommun.

Terminsöversikt Termin 1: Höstintag: Introduktion till miljö och utveckling, Miljöpolitik, förvaltning och regional utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Miljörätt Vårintag: Introduktion till miljö och utveckling, Organismbiologi, Naturens processer Termin 2: Höstintag: Statistik för miljövetare, Organismbiologi, Naturens processer Vårintag: Statistik för miljövetare, Miljöpolitik, förvaltning och regional utveckling, Befolkning, kultur och miljö, Miljörätt Termin 3: Höstintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Utvecklingsteori Vårintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, Projektarbete i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi Termin 4: Höstintag: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Kvalitativ metod, Projektarbete i miljö och utveckling, Tillämpad ekologi Vårintag: Miljökemi och miljötoxikologi, Tillämpad naturgeografi, Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete, Utvecklingsteori Termin 5: Valbara C-kurser Termin 6: Valbara C-kurser, Examensarbete Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap. Efter studierna Det är framför allt den tvärvetenskapliga inriktningen och programmets bredd som har givit tidigare studenter konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig möjlighet att jobba inom många områden. Tidigare studenter på programmet Miljö och utveckling arbetar inom statliga verk, intresseorganisationer, bostadsföretag, kommuner och länsstyrelser, både i Sverige och utomlands. Hemsida www.sh.se/mu

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma B, Nk B, Sh A (Områdesbehörighet 15) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-19994 programstart vt 13 anmälningskod SH-19995

60


Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram INRIKTNINGAR: PSYKOLOGI | SOCIOLOGI Vill du arbeta med att studera och utveckla organisationer och företag? Det kan handla om rekrytering, kompetensutveckling, kommunikationsträning, analys och strategisk planering. Utbildningen ger perspektiv på det moderna arbetslivet och kunskap om hur man tar till vara och utvecklar människors yrkesmässiga kreativitet. Utbildningen När du söker Personalvetarprogrammet hos oss, väljer du samtidigt vilken inriktning du ska studera. Inriktningen omfattar totalt 90 högskolepoäng (en filosofie kandidatexamen). Du hittar mer information om vad ämnena handlar om på www.sh.se/psykologi respektive www.sh.se/sociologi. Programmet inleds med en bastermin som är gemensam för samtliga studenter. Först ges en bred introduktion till det moderna arbetslivet med fokus på psykologiska och sociologiska aspekter, allt från hur människor upplever sina vardagliga villkor till övergripande förändringsprocesser. Sedan följer mer ingående genomgångar av etnicitet och genus. Under terminerna två och tre fördjupar du kunskaperna i din valda inriktning på A- och B-nivå. Psykologin handlar om hur människor tänker, känner och handlar i relationer, olika livsfaser och sammanhang. På Södertörns högskola betonas faktorer och processer som leder till balans och utveckling under livets gång. Utbildningen med psykologi förutsätter god läsförståelse på engelska. Sociologi som vetenskap intresserar sig för sociala processer och relationer av skiftande slag. Alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen. Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Termin fyra består av kurser som behandlar viktiga förutsättningar för ett effektivt och framgångsrikt personalarbete med retorik, arbetsrätt, organisationsteori och ledarskapsfrågor. Under termin fem sker en fortsatt fördjupning i din valda inriktning med teorikurser och författande av ett självständigt arbete (C-uppsats). Den avslutande, sjätte terminen är direkt inriktad mot centrala arbetsuppgifter och problemområden som möter en yrkesverksam personalvetare. Delkurserna behandlar de moderna arbetsvillkoren, rekrytering och kompetensförsörjning. Halva terminen består av en kurs i utredningsmetodik, som bedrivs i samverkan med organisationer och företag där studenten genomför ett realistiskt utredningsuppdrag.

Terminsöversikt Termin 1: Bastermin om arbetslivet utifrån ämnena psykologi, sociologi, etnologi och genusvetenskap Termin 2: A-kurs i huvudområdet Termin 3: B-kurs i huvudområdet Termin 4: Retorik, organisation, ledarskap och arbetsrätt Termin 5: C-kurs i huvudområdet Termin 6: Gränslöst arbete, rekrytering och projektarbete Examen Filosofie kandidatexamen med valt huvudområde. Efter studierna Som personalvetare kommer du att ha kompetens att arbeta med personal- och organisationsfrågor inom alla branscher. Utbildningen är bred och ger dig möjligheter att arbeta praktiskt, strategiskt eller förebyggande. Studierna förbereder dig för din framtida arbetsroll i tre olika arbetsområden: människa, verksamhet och regelverk. Du kan syssla med rekrytering och kompetensutveckling eller arbetsmiljöarbete. Du kan även söka dig till andra ansvarsområden som organisations- och ledarskapsutveckling. Andra arbetsuppgifter är löneoch försäkringsfrågor. Personalvetare finns inom näringslivet och offentlig sektor och på större och mindre företag. Titeln på din framtida tjänst kan vara till exempel personalchef, personalansvarig, rekryterare, HR-ansvarig eller personalkonsulent. En del blir egna företagare och arbetar som personalkonsulter. Hemsida www.sh.se/pvp_psykologi www.sh.se/pvp_sociologi

SEBASTIAN MARCUS, student Vad är det bästa med programmet? – Framtidsperspektivet! Det är väldigt framåtblickande och aktuellt. Vi får lära oss om morgondagens personalfrågor. Situationen på arbetsmarknaden ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Fler människor har exempelvis korta och tillfälliga anställningar. Med det uppstår nya frågor och problem som vi lär oss att arbeta med. Vad vill du arbeta med efter examen? – Något inom administration där jag har möjlighet att sätta agendan för hur man förhåller sig till personalen, arbetet och hur man ska uppnå vissa mål. Samtidigt som jag vill verka för en arbetsplats där rättvisa existerar genom tydlig kommunikation och hälsosam relation mellan grupp och ledare. Har du engagerat dig i något utanför studierna? – Ja, jag var med och startade Personalvetarföreningen på högskolan. Det är ett roligt och enkelt sätt att träffa nya vänner och knyta kontakter. Jag rekommenderar alla att engagera sig i kåren eller i någon förening. Då får man ut så mycket mer av studentlivet!

Anmälan PSYKOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-13980 SOCIOLOGI: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-13981

61


Retorikkonsultprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatexamen INRIKTNINGAR: OPINIONSBILDNING | RÅDGIVNING OCH UTBILDNING Vill du jobba med att förbättra andra människors kommunikation i tal och skrift? Vill du påverka samhället och göra skillnad? Retorikkonsultprogrammet passar dig som vill arbeta med att utbilda och coacha företag, organisationer och politiska partier i kommunikationsfrågor och att hjälpa uppdragsgivare att anpassa budskap i ett samhälle med ständiga flöden av information.

IDA JOHANSSON, student Beskriv utbildningen! – Den är bred, kommunikationsinriktad och vi tittar på talad, skriftlig och bildförmedlad retorik som vi lär oss att granska, kritisera och ifrågasätta på samma sätt som man gör inom journalistiken. Retorik är ett antikt ämne, men utbildningen ligger i tiden. Är du nöjd med ditt val av utbildning? – Jättenöjd! Förutom kunskapen har utbildningen också inneburit en personlig utveckling. I början var jag så nervös att knäna skakade när jag skulle hålla tal, men idag har det blivit upplyftande och roligt. Man skolas in i det, får respons och växer. Lärarna är bra på respons och vi studenter lär också av varandra. Vad vill du arbeta med i framtiden? – Drömyrket är att jobba med politiker, antingen genom att granska dem utifrån, eller att jobba från insidan med coachning och rådgivning. Båda sätten verkar roliga och chansen att påverka lockar.

Utbildningen Inriktning mot opinionsbildning: Utmärkande för inriktningen är att du lär dig hur du påverkar opinionen i aktuella samhällsfrågor på ett ansvarsfullt och etiskt försvarbart sätt. Samtidigt som du lär dig argumentera och påverka får du därför lära dig att analysera och kritiskt värdera argumentationer av olika slag och resonera kring etiska förhållningssätt till påverkansarbete. Du får träna på att bygga upp övertygande argumentationer och att debattera med andra. Utbildningens fokus är retorik, men du läser också om kommunikationsteori och moderna ideologier och om hur demokratin fungerar i praktiken samt om medias roll i vårt samhälle. Dessutom har utbildningen arbetslivsanknutna inslag. Till exempel möter du gästföreläsare som arbetar med opinionsbildning, gör studiebesök och genomför projektarbeten i mindre grupper. Meningen är att du i din framtida yrkesroll ska kunna söka fram information, sätta in den i sitt sammanhang, värdera den och föra den vidare i en retoriskt övertygande form för att skapa opinion. Inriktning mot rådgivning och utbildning: Inriktningen passar dig som vill arbeta med kommunikationsfrågor och kunskapsutveckling på företag, myndigheter och i organisationer. Du lär dig hur kommunikationsplaner skapas och hur personlig coachning går till. I utbildningen får du också lära dig att analysera kommunikationssituationer och arbeta med att anpassa texter, tal och samtal till olika situationer. Även pedagogiska frågor, problemlösning, argumentation och etiska aspekter är viktiga inom programmet. På programmet kombinerar du studier i retorik och svenska med programspecifika praktiska moment som projektledning, talarträning och fältstudier. Du möter också gästföreläsare som arbetar med kommunikation och du gör studiebesök. Teoretiskt ger programmet kun-

skap om såväl retoriska som språkvetenskapliga aspekter av kommunikation. Praktiskt ger utbildningen dig god träning i att leda projekt, undervisa i tal och skrift samt lösa olika typer av konsultuppgifter som exempelvis att få interna och externa kommunikationsprocesser att fungera effektivt. Terminsöversikt Termin 1: Retorik A Termin 2: Retorik B | Svenska A Termin 3: Samhälle, politik, påverkan | Svenska B Termin 4: Att skriva för opinionsbildning; Opinionsbildning i teori och praktik | Retorik B Termin 5: Att leda retorikprojekt – påverkan och opinionsbildning | Att leda retorikprojekt – rådgivning och utbildning Termin 6: Retorik C Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik. Efter studierna Efter studierna har du kunskap och verktyg för att vara en effektiv retoriker som kan vara med och förändra samhället. Du har kunskap och förmåga att skapa debatt och utbyte av idéer, du får folk att lyssna, reagera och agera. Du kan arbeta för företag, politiska partier, sociala rörelser och ideella organisationer eller vid myndigheter, kommunikationsbyråer och inom media. Du kan arbeta med rådgivning i kommunikations- och språkfrågor, som utbildare i skriftlig och muntlig framställning eller som talskrivare, debattör, redaktör, utredare eller informatör. Som utredare och problemlösare bidrar retorikkonsulten med olika metoder för kunskaps- och idéutveckling, och en retorikkonsult kan därför också arbeta med personlig kommunikationsträning, varumärkesbyggande, samtalsledning, copywriting och liknande uppdrag. Hemsida www.sh.se/retorik

Hur skulle du beskriva Södertörns högskola? – Lokalerna är nya, fräscha, stora och ljusa. Studiemiljön är bra och biblioteket är helt fantastiskt och har en hjälpsam personal.

Anmälan OPINIONSBILDNING: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart vt 13 anmälningskod SH-24963 RÅDGIVNING OCH UTBILDNING: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24962

62


Socialt arbete med storstadsprofil 180 högskolepoäng | Kandidatexamen

Ensamhet, hemlöshet, missbruk och skadegörelse. Den här typen av problem finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och för hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är det här utbildningen för dig. Utbildningen Efterfrågan på människor som är högskoleutbildade inom sociala frågor kommer att öka i framtiden. Programmet ger dig en fullvärdig teoretisk och praktisk utbildning i socialt arbete, med en bredd som är mycket användbar på arbetsmarknaden. Du kan inte bara söka arbete inom den kommunala socialtjänsten utan också nya typer av jobb inom till exempel bostadsföretag, arbetsmarknadscentra och frivilligorganisationer. Det viktigaste när du väljer Socialt arbete är att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Utbildningen ger dig en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och som akademiskt ämne. Det som gör utbildningen unik är inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor. Kopplingen mellan teori och praktik är stark och redan från början kommer du att göra fältarbeten. Under hela utbildningen kommer du sedan att vara ute i verkligheten och pröva dina kunskaper. Termin fyra avslutas med ett fältförlagt projektarbete och under det tredje läsåret fördjupas ett tillämpat perspektiv på det sociala arbetet, bland annat genom handledarledd praktik. Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Kurser i vetenskapsteori och fältmetodik ger dig en vetenskaplig grund för vidareutveckling av yrkesverksamheten i socialt arbete. Den viktiga relationen mellan individ, familj, kultur och samhälle belyses utifrån olika perspektiv. Det storstadsperspektiv som präglar Södertörns högskola är klass, kön, etnicitet och ålder. Du får också kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen samt fördjupade kunskaper kring utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete samt grunderna för statistiska bearbetningar och analys. Fördjupningskurser kring sociala problem som missbruk eller omhändertaganden ingår också.

Den femte terminen ägnar du dig åt fördjupad forskningsmetodik i kombination med ett självständigt fördjupningsarbete. Genom samarbetsavtal med Ersta Sköndal högskola ges möjlighet till påbyggnadsutbildning för erhållande av socionomexamen. Vissa kurser/kursavsnitt inom programmet kan även komma att förläggas vid Ersta Sköndal högskola. Terminsöversikt Termin 1: Socialt arbete som ämne och profession Termin 2: Perspektiv på sociala problem och utsatta grupper Termin 3: Juridik i socialt arbete Termin 4: Välfärdens organisering och metoder i socialt arbete Termin 5: Fördjupningskurser och examensarbete Termin 6: Det sociala arbetets praktik Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete. Efter studierna Södertörns högskolas mångvetenskapliga och mångkulturella inriktningar med fokus på storstaden och dess förorter samt de många praktiska inslagen gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden. Du får en bred kompetens i socialt arbete. Efter utbildningen kan du arbeta inom till exempel kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer samt inom kriminal- och missbruksvården. Du har också rätt kompetens för att söka jobb som områdesutvecklare, boendeutvecklare eller något annat av de nya yrken som hela tiden växer fram. Hemsida www.sh.se/socialtarbete_storstad

DENNIS WIJK, student Beskriv utbildningen! – Storstadsprofilen märks genom att vi behandlar problem som finns överallt, men som utmärker sig mer i storstaden: hemlöshet, segregation och missbruk. Vi riktar särskilt in oss på Stockholm, Göteborg och Malmö, men har också läst böcker om Los Angeles och Chicago. Inriktningen är ändå bred. Sociologi, psykologi och juridik är tre viktiga delar. Hur skulle du beskriva Södertörns högskola? – Två ord beskriver högskolan bra: mångkulturell och jämlik. Blandningen av folk gör att man lär sig mycket om människor från olika levnadsförhållanden. I grupparbeten och vid seminarier har man stort utbyte av andras erfarenheter. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av din utbildning i ditt framtida yrkesliv? – Framför allt förståelsen för varför människor hamnar i olika situationer. Fältarbeten och praktik ger dessutom kontakter – den jag träffar kan bli min nästa arbetsgivare.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma B, Sh A (Områdesbehörighet 5) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-17981

63


Spelprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram INRIKTNINGAR: SPELDESIGN OCH PROJEKTLEDNING | SPELGRAFIK | SPELPROGRAMMERING Allt fler människor spelar spel och möjligheten att använda spel inom olika yrkesområden växer. Spelindustrin expanderar samtidigt som spelens kulturella anseende ökar. Spelprogrammet erbjuder branschanpassade kunskaper, färdigheter och kontakter som ger dig möjlighet att arbeta professionellt med spelutveckling, såväl nationellt som internationellt.

ULF HAGEN, lärare Vilken nytta tror du att studenterna kommer att ha av utbildningen i sitt framtida yrkesliv? – Under studietiden bygger studenterna upp en portfolio av spel som de gjort under studietiden, vilket är bra att visa upp när de söker jobb. De kommer att ha en gedigen design-, programmerings- eller grafikutbildning, som går att använda även utanför spelbranschen. Dessutom ingår det i programmet att lära sig om att starta eget, eftersom det inte är ovanligt i spelbranschen. Varför ska man läsa programmet på just Södertörns högskola? – En anledning är att vi har lärare som är verkligt spelintresserade och kunniga inom området. Vi har bra kontakter i spelbranschen, vilket gör det lättare att få hit gästföreläsare och handledare. Vi kommer att profilera oss genom att studenterna arbetar i team enligt den modell som används på spelföretag idag. Biblioteket på Södertörns högskola har en omfattande spelsamling, som ständigt växer och vi har en spelstudio med en stor mängd konsoler och speldatorer, där vi kan testa, analysera och bedriva spelforskning. Är det här ett program som du själv hade velat gå? – Ja, absolut, eftersom jag då skulle fått utlopp för min kreativa sida. Den här utbildningen hade passat mig perfekt. Jag gillar att skapa upplevelser för andra. Att få studera med andra som har samma intresse betyder mycket, man lär av varandra och kan få vänner för livet.

64

Utbildningen Vill du vara med och utveckla framtidens spel? Spelprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta kreativt med att utveckla spel. Programmet ger möjlighet att välja mellan tre inriktningar utifrån intresse och vilken roll du vill ha i utvecklingsteamet: speldesign och projektledning, spelgrafik eller spelprogrammering. Inriktningen speldesign och projektledning handlar om att utveckla spelidéerna genom spelmekanik, story och leveldesign. Speldesignern är också den som ansvarar för att teamet arbetar effektivt och målmedvetet mot att idéerna blir verklighet. Dina verktyg blir bland annat: konceptdokument, prototyper och agila projektmetoder. Inriktningen spelgrafik handlar om att med färg och form utveckla spelestetik och grafiska element i spel, allt från 2D-grafik, texturer, animationer och 3Dmodellering. Dina verktyg blir bland annat: concept art, story board, Maya och Photoshop. Inriktningen spelprogrammering handlar om att designa, skriva och testa kod som ligger till grund för spelet. Sinne för matematik och logiskt tänkande är en styrka. Dina verktyg blir främst programmet Unity och olika programmeringsspråk. De två första åren inom Spelprogrammet läser du Medieteknik A och B, varvat med programspecifika kurser i spelutveckling. Det sista året läser du Medieteknik C inom Spelprogrammet och gör ett större projektarbete som leder fram till ett färdigt spel. Sista året innehåller även en tio veckors praktik på ett spelföretag. Utbildningen är projektbaserad där du arbetar i ett team bestående av speldesigner/projektledare, grafiker samt programmerare. Detta skapar god förståelse för de olika rollerna och efterliknar spelföretagens arbetssätt. Många av kurserna resulterar i fullbordade spel, vilket ger en bra portfolio att visa upp efter utbildningen. Under utbildningen bjuder vi in föreläsare och handledare från spelbranschen för att bygga nätverk och ge en verklighetsnära spelutbildning.

Södertörns högskola har idag flera teknik- och designorienterade utbildningar där det finns en hög andel kvinnor. Vi eftersträvar och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning inom traditionellt mansdominerade tekniska utbildningar. Terminsöversikt Termin 1: Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 2: Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 3: Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 4: Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 5: Medieteknik C inom Spelprogrammet Termin 6: Examensarbete: Projekt inom spelprogrammet, Praktik inom spelprogrammet Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik. Efter studierna Programmet ger dig en gedigen kompetens inom din inriktning. När du tar examen kommer du att ha flera års erfarenhet av praktiskt arbete i den rollen, vilket ger dig goda förutsättningar för en karriär i spelbranschen, både som anställd och som egen entreprenör. Det du lär dig på programmet är också användbart inom närliggande branscher där du kan arbeta med projektledning, webbdesign, reklam, animering, 3D-grafik, film etc. Hemsida www.sh.se/speldesign www.sh.se/spelgrafik www.sh.se/spelprogrammering

Anmälan SPELDESIGN OCH PROJEKTLEDNING: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24971 SPELGRAFIK: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24972 SPELPROGRAMMERING: behörighetskrav Grundläggande behörighet urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-24973


Sport Management 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisationer? Är du den idrottsintresserade ekonomen? Sport Management är en utbildning som ger dig kunskap inom företagsekonomi, juridik och ledarskap – med inriktning på sportsektorn. Efter genomförd utbildning kan du arbeta med ledning och utveckling av idrottsorganisationer. Utbildningen Idrotten är idag en central del av vårt moderna samhälle. Programmet är ett intressant alternativ för dig som har intresse för idrottssektorn i vid bemärkelse och eventuellt funderat på att läsa en ekonomutbildning. Utbildningen har en administrativ inriktning och är lämplig för dig som lockas av att kunna kombinera ditt idrottsintresse med ett intresse för ekonomi och ledarskap. Du får ökad förståelse för och kunskaper om den moderna idrottens olika ideella och kommersiella beståndsdelar och idrottens roll i samhället. Huvudområdet inom utbildningen är Företagsekonomi (90 högskolepoäng), som du kompletterar med delkurser i Juridik/Idrottsjuridik (22,5 högskolepoäng), Ledarskap och personaladministration (22,5 högskolepoäng), Event management/Sportturism, Idrottshistoria, Idrottssociologi, Projektledning samt Idrott och medier. Programinnehållet motsvarar de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn; företagsekonomi, juridik med inriktning mot idrottssektorn och ledarskapskompetens. I många avseenden har en utbildning i sport management även en mer allmän relevans för management, i betydelsen organisera, leda och förvalta. Det övergripande syftet med programmet är att du ska utveckla kompetenser för att inta en ledarfunktion inom såväl den kommersiella som ideella idrottsorganisationen samt yrkeslivet i stort. Att leda och utveckla idrottens organisationer kräver idag en hög kompetens. Lärarkåren på Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt team med ekonomer, jurister, sociologer, etnologer, historiker, turismvetare och medievetare. Föreläsningar och seminarier kombineras med regelbundna inslag från ett antal externa föreläsare vilket ger en kontinuerlig arbetslivsanknytning under utbildningen. Kontakterna med arbetslivet öppnar upp för möjligheten att göra projekt- och examensarbete vid en organisation eller ett företag inom idrottssektorn. Att arbeta med ledning och utveckling av idrottens moderna organisationer – förbund, föreningar, företag, arrangörsorganisationer – är både en möjlighet och en utmaning. Gränsen mellan idrott, underhållning och kommersialism håller på att suddas ut. Villkor och förut-

sättningar förändras snabbt. Det ställs allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer samt marknadsföra idrottsliga evenemang. Exempelvis krävs förståelse för hur sportturismen fungerar och hur man som professionell projektledare hanterar omfattande evenemang där besökarens upplevelse är central. Terminsöversikt Termin 1: Idrotten i samhället I, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Socialpsykologi med inriktning mot sport management, Idrotten i samhället II Termin 2: Samhälle, marknad och företagande, Idrott och medier, Ekonomistyrning, Redovisning och beskattning Termin 3: EU-rättens grunder, Idrottsjuridik I, Ledarskap med inriktning mot sport management, Idrottsjuridik II Termin 4: Strategisk marknadsföring, Investering och finansiering, Personal- och kompetensförsörjning, Event and Project Management Termin 5: Praktik/valbar kurs, Praktik/valbar kurs, Organisationsteori, B-uppsats Termin 6: Företagsekonomi C: Teorikurs, Profilkurs, Självständigt arbete Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Du får de grundläggande kunskaperna inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys som krävs för att framgångsrikt bemästra en ledningsbefattning i en modern idrottsorganisation. Du kan arbeta inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn. Efter utbildningen Sport Management har du på kort sikt behörighet att fortsätta studierna inom företagsekonomi på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller masterexamen. På längre sikt möter du en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden inom den nya snabbväxande idrottssektorn samt näringslivet i stort.

SOFIA GARDHOLM, har deltagit i utvecklingen av programmet Vad är sport management? – Idag drivs allt fler idrottsorganisationer med kommersiella syften samtidigt som den ideella idrottsrörelsen ständigt utvecklas – professionell kompetens inom båda områdena är efterfrågad. En utbildning i sport management handlar om ekonomi, juridik och ledarskap som öppnar dörrar för arbete inom idrottsvärlden. På den ideella sidan finns föreningar som behöver projektledare för organisation och utveckling. Den kommersiella sidan handlar mycket om samarbeten, kommunikation och ekonomi. Du har själv läst ett motsvarande program och arbetat inom idrottsbranschen. Vilken nytta har du haft av din utbildning? – För mig innebar utbildningen möjligheter att kombinera mitt stora idrottsintresse med business och att både arbeta strategiskt och praktiskt för att utveckla idrotten. En stor fördel med denna utbildning är att du får en bred kunskapsbas inom idrotten och därmed stora möjligheter till egna vägval, både inom idrottsbranschen och som ekonom.

Hemsida www.sh.se/sportmanagement

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för En B) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15978

65


Turismprogrammet 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Turism är en av världens och Sveriges mest expansiva näringar. Detta märks i ökningen av antal resenärer, antal som arbetar med turism och omsättning i turistföretag. Turistströmmen in i Sverige är större än ut. Södertörns högskolas turismprogram är inriktat mot både privat- och affärsresande i storstadsregioner, vilket vi är ensamma om i Sverige.

KERSTIN LARSSON, alumn, säljare Beskriv utbildningen! – Programmet består av turismvetenskap A-, B- och C-kurs, och ett biämne som man väljer själv. Genom biämnet kan man koppla sin utbildning till det man är intresserad av och det man vill göra i framtiden. – Jag valde geografi som inriktning. Förutom geografi A och B, läste jag också en termin utomlands. Vad är det bästa med programmet? – Att man kan bygga det som man vill utifrån intresse och vad man vill göra i framtiden. Möjligheter att välja fritt finns, samtidigt som det finns en bas med turismvetenskap A, B och C, som gör att man får en kandidatexamen. Du har precis fått jobb. Beskriv ditt nya arbete! – Jag kommer att jobba som säljare och ha hand om hela säljbilden med allt vad det innebär av kundkontakter, offerter med mera. Hur ser du tillbaka på din studietid? – Jag ser på den som en väldigt bra tid, särskilt med tanke på att jag var lite skeptiskt till att studera. De tre åren gick så fort, men det var tre bra år då jag träffade bra människor, fick en examen, fick kunskaper och goda möjligheter för framtiden.

Utbildningen Det första året får du grundläggande kunskaper i turismvetenskap. Under termin tre läser du ett av programmets fem biämnen: företagsekonomi, geografi, historia, medieteknik och sociologi. Biämnet läser du under minst två och högst tre terminer. Om du väljer att avsluta studierna i biämnet efter två terminer, kan du under programmets femte termin välja mellan utlandsstudier, praktiktermin, internationella kurser i turismvetenskap på Södertörns högskola eller studier i annat turismrelaterat ämne. Under programmets sista termin avslutar du studierna i turismvetenskap. Kurserna handlar om storstadsturism, affärsresande och turismutveckling. Du gör även ett omfattande och självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats. Programmets biämnen: Företagsekonomi handlar om service, marknadsföring, organisering, affärsutveckling, ekonomisk redovisning och bedömning samt entreprenörskap. Både historia och geografi lär dig skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. Historieinriktningen ger dig kunskap att skapa och marknadsföra kulturhistoriska turismprodukter. Inom geografi studeras hur människan är beroende av och upplever sin verklighet i stad och land, lokalt och globalt. Sociologiinriktningen ger möjlighet att förstå hur grupper fungerar i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar om att utveckla kommunikationsförmågan, med fokus på interaktiva medier och digital teknik. Terminsöversikt Termin 1: Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap och metod, Integrerad kommunikation och turism, Turismens historia Termin 2: Turismvetenskap B: Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, Individ, turism och kulturmöten, Utveckling av besöksattraktioner, Turistföretaget

Termin 3: Valt biämne A-nivå Termin 4: Fortsättning valt biämne, B-nivå Termin 5: Fortsättning valt biämne C-nivå eller utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser på Södertörns högskola eller studier i annat turistrelaterat ämne Termin 6: Turismvetenskap C: Storstadens upplevelseturism och professionella möten, Destinations- och affärsutveckling av turisminnovationer, Kandidatuppsats Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap. Studenter som läser upp till C-nivå i företagsekonomi, historia, geografi, medieteknik eller sociologi kan även ta ut en filosofie kandidatexamen med något av dessa huvudområden. Efter studierna I den växande turismnäringen finns goda utvecklingsmöjligheter för välutbildade. Dina framtida arbetsuppgifter beror på val av biämne samt övriga inriktningsval. Exempel på yrken och arbetsområden som utbildningen kan leda till är: • Turistföretag: Marknadsförare, företagsledare, chef, controller, säljare, serviceutförare, eller egenföretagare. • Upplevelseturism: Arbete inom utveckling och drift av upplevelseattraktioner, utvecklare av historiska turer eller guide. • Destinationsutveckling: Samhällsplanerare med inriktning mot utveckling av turism och turismaspekter eller destinationsutvecklare. • Kommunikation: Informatör, marknadsförare eller omvärldsbevakare. • Mötesindustrin: Projektledare, säljare eller arrangör på mötesföretag, destinationers mötesarrangörsföretag, hotell eller mäss- och konferensanläggningar. • Turismkunskapsutveckling: Projektassistent, projektledare, konsult, utredare. Hemsida www.sh.se/turismprogrammet

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet krävs för tillträde till programmet och huvudområdet turismvetenskap. Se under Behörighetskrav vid övriga huvudområdens A-kurser vilka särskilda förkunskaper dessa kräver. urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-15983

66


Utveckling och internationellt samarbete 180 högskolepoäng | Kandidatprogram

Detta program behandlar några av dagens viktigaste och mest komplexa utvecklingsfrågor. Programmet är utformat för att ge dig den breda och nödvändiga kompetens som behövs för att kunna bedriva kvalificerat utvecklingsarbete. Utbildningen Mångvetenskapligheten som karaktäriserar programmet är unikt inom Sverige liksom inriktningarna mot hälsa, ekonomi och politik. Programmets lärarlag har lång och gedigen erfarenhet av forskning och arbete i länder i Syd. Programmet ger en möjlighet att få praktisk erfarenhet av utvecklingsfrågor genom fältstudier i Syd, Sidafinansierade Minor Field Studies och utbytesstudier på universitet i Europa och i utvecklingsländer. Programmet inleds med två gemensamma mångvetenskapliga terminer som ger grundläggande kunskaper om utvecklingsteorier, globalisering, politik, ekonomi och naturresurshantering kopplat till utvecklingsfrågor. Inriktningen internationell hälsa omfattar frågor som rör förutsättningar för försörjning som ekologi, demografi, nutrition och hälsa. Inriktningen ger också kunskaper om de maktprocesser som påverkar försörjning och villkor för produktion, distribution och konsumtion av mat i ett globalt perspektiv och hur det i sin tur påverkar folkhälsan. Inriktningen internationella relationer omfattar bland annat internationell politik och ekonomi, konflikt och fredslösning, politisk filosofi, samarbete och integration på den internationella arenan. Denna inriktning har ett begränsat antal platser som tilldelas baserat på merit. Inriktningen utvecklingsekonomi inom nationalekonomi omfattar mikro- och makroekonomi, miljöekonomi, handelsteorier samt hur dessa teorier tillämpas nationellt, regionalt och internationellt. För inriktningen utvecklingsekonomi krävs behörighet Matematik C. Behörigheten kan du få genom att läsa kursen Matematik för samhällsvetare som ges varje termin på halvfart. Termin fem kan du studera på C-nivå inom respektive inriktning alternativt läsa kursen Praktiskt utvecklingsarbete. Väljer du din inriktning fördjupar du dig i ämnet och skriver därefter en C-uppsats. Väljer du att läsa Praktiskt utvecklingsarbete studerar du hur myndigheter, företag och organisationer arbetar med biståndsfrågor

och lär dig praktiska planeringsverktyg som används inom biståndsarbete. Du har också möjlighet att göra en kortare praktik under denna termin. Termin sex innehåller antingen studier i mänskliga rättigheter med tematisk specialisering eller en regionalgeografisk kurs med fältarbete i ett utvecklingsland. Terminen avslutas med ett examensarbete. Terminsöversikt Termin 1: Utveckling och internationellt samarbete A Termin 2: Utveckling och internationellt samarbete B Termin 3: Inriktning A Termin 4: Inriktning B Termin 5: Praktiskt utvecklingsarbete med fördjupning, alternativt Inriktning C Termin 6: Utveckling och internationellt samarbete C Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet utveckling och internationellt samarbete. Studenter som läser upp till c-nivå i internationella relationer, nationalekonomi, eller internationell hälsa kan även ta ut en filosofie kandidatexamen i något av dessa huvudområden. Efter studierna Efter genomgången utbildning har du praktiska och teoretiska färdigheter att arbeta med utvecklingsfrågor på myndigheter, internationella organisationer och företag. Programmet ger en unik kunskapsbredd som alltmer efterfrågas av arbetsgivare och biståndsorganisationer. Genom att läsa kursen Vägledd yrkespraktik kan du öka din anställningsbarhet och med studiemedel praktisera under ett halvår på någon myndighet, företag, NGO i Sverige eller utomlands. Hemsida www.sh.se/uis

SIRI TROILI, student Vad är det bästa med programmet? – Vi övar upp en förmåga att analysera komplicerade skeenden, hämta in och använda stora mängder information. Genom programmet får vi en grundläggande och användbar förståelse för omvärlden och varför den ser ut som den gör idag. Du praktiserar på Utrikesdepartementet just nu, berätta! – Efter tredje året på Utveckling och internationellt samarbete kan man välja att läsa en praktiktermin. Jag ansökte om praktikplats på Utrikesdepartementet och fick den – mycket tack vare mitt engagemang i föreningar både inom och utanför högskolan. På praktiken arbetar jag på Enheten för multilateralt utvecklingsarbete, med intern och extern kommunikation. Jag tar bland annat fram utbildningsmaterial och bistår med underlag till beslut. Man får verkligen insyn i hur Utrikesdepartementet arbetar, vilket är jättespännande. Beskriv Södertörns högskola! – Mångkulturell, nytänkande och positiv! Det finns en framåtsträvande vilja inom utbildningar och man är inte rädd för att ta in nya perspektiv. Dessutom händer det mycket spännande runtomkring utbildningen.

Anmälan behörighetskrav Grundläggande behörighet samt En B, Sh A (Områdesbehörighet 6) urval betyg 67%, högskoleprov 33% programstart ht 12 anmälningskod SH-19993

67


Magister- och masterprogram Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare? För dig som redan har en kandidatexamen erbjuder Södertörns högskola ett flertal ettåriga magisterprogram och tvååriga masterprogram. På dessa program kan du fördjupa dina kunskaper inom ditt huvudområde och stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En utbildning på avancerad nivå ger både inblick i aktuell forskning och förbereder dig för ett kommande arbetsliv. En masterexamen är även internationellt jämförbar vilket ger ökade möjligheter till såväl vidare utbildning som arbete utomlands. Flera av programmen på

avancerad nivå har engelska som undervisningsspråk och är öppna även för internationella studenter. På www.sh.se/utbildning hittar du alla våra program på avancerad nivå. Se också vårt ämnesavsnitt (sidorna 71-87). Utbildningsutbudet kan komma att ändras efter katalogens tryckning. Utbildningar kan tillkomma eller ställas in (på grund av exempelvis för få anmälningar eller uteblivna resurser). Mindre ändringar kan också förekomma i utlysta utbildningar. Utbildningsutbudet i denna studiekatalog speglar beslut fattade till och med 2011-12-31. Senaste nytt hittar du alltid på www.sh.se/utbildning.

Magisterprogram, 60 hp n

Economics, Master’s Programme (Eng)

www.sh.se/nationalekonomi

n

Infectious Disease Control (Eng)

n

Interactive Media Design (Eng)

n

Magisterprogram i arkeologi

n

Magisterprogram i estetik

n

Magisterprogram i Europarättsliga studier

n

Magisterprogram i filosofi

n

Magisterprogram i företagsekonomi

n

Magisterprogram i idéhistoria

n

Magisterprogram i internationellt företagande

n

Magisterprogram i journalistik

n

Magisterprogram i konstvetenskap

n

Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen

n

Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning

n

Magisterprogram i praktisk kunskap

n

Magisterprogram i sociologi

n

Political Science, Master’s Programme (Eng)

www.sh.se/statsvetenskap

n

Tourism Studies, Master’s Programme (Eng)

www.sh.se/turism

www.sh.se/idc www.sh.se/ixmd www.sh.se/arkeologi www.sh.se/estetik www.sh.se/offentligratt www.sh.se/filosofi www.sh.se/foretagsekonomi www.sh.se/idehistoria www.sh.se/foretagsekonomi www.sh.se/journalistik www.sh.se/konstvetenskap www.sh.se/offentligratt www.sh.se/pedagogik www.sh.se/praktiskkunskap www.sh.se/sociologi

Masterprogram, 120 hp

68

n

Environment, Communication and Politics (Eng)

www.sh.se/ecp

n

Masterprogram i arkeologi

n

Masterprogram i företagsekonomi

www.sh.se/foretagsekonomi

n

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi

www.sh.se/foretagsekonomi

n

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi

n

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap

n

Masterprogram i retorik

n

Masterprogram i sociologi

www.sh.se/sociologi

n

Masterprogram i svenska

www.sh.se/svenska

n

Media, Communication and Cultural Analysis (Eng)

n

Political Science, Master’s Programme (Eng)

www.sh.se/arkeologi

www.sh.se/sociologi www.sh.se/statsvetenskap www.sh.se/retorik

www.sh.se/mkv www.sh.se/statsvetenskap


Fyra röster om studier på avancerad nivå Jennie, Gülay, Simon och Delsooz har alla valt att läsa vidare efter sin kandidatexamen

JENNIE K LARSSON, Master’s programme in Political Science

GÜLAY KILICKIRAN, Masterprogram i företagsekonomi

SIMON FALLERT, Media, Communication and Cultural Analysis (Master's Programme)

DELSOOZ PALANI JAFI, Masterprogram i sociologi

Why did you choose a Master’s programme in Political Science? – I wanted an education that is comparable to programmes in the rest of Europe, in case I want to conduct research or work abroad. That’s why I added this Master’s programme to my previous degrees.

Varför valde du Masterprogram i företagsekonomi? – Konkurrensfördelen! Mitt mål är att jobba utomlands och där har man höga krav på en master.

Describe the programme! – The students all have different backgrounds: some have studied Media, others have studied Cultural Sciences, Art or Gender, for instance, so there is a wide range. To get the same foundation we study general subjects during the first semester. The second semester we choose our subjects and begin to study our own areas of interest. In the third semester you prepare for the Master’s dissertation that is completed in the last semester.

Varför valde du Masterprogram i sociologi? – Efter min kandidatexamen kände jag att jag inte hade fått nog. Jag ville utvecklas mer, förbereda mig bättre för att få ett kvalificerat jobb som utredare eller handläggare, och en master väger mycket tyngre när man söker jobb.

How do you find studying for a Master’s degree compared to a Bachelor’s? – More fun! When I could think ‘out of the box’ and try things more freely it started to get really fun and I began to see other opportunities, such as getting involved in research. Both the 60-credit Master’s programme and this programme offer more theoretical challenges than the undergraduate programme did. It is more difficult, more demanding and it is not as compartmentalised, but at the same time that is what makes it fun. What do you want to work with in the future? – I can imagine working with inquiries, analyses or investigations, but I have an open mind. Research is an option. In some way or another I would like to incorporate aspects of equality and diversity in what I do.

Vad är det bästa med programmet? – Det känns nästan som om jag lämnat studentlivet. På masterutbildningen kan man påverka mer och det man säger får större tyngd. Att jobba självständigt gör att man engagerar sig mer i sin uppgift. Det ger också aha-upplevelser av tidigare kunskaper. Nu förstår jag vad målet var, bitarna faller på plats. Hur är det att läsa på avancerad nivå jämfört med grundnivå? – Det är mer av allt. Mer analyser, förståelse, teorier, forskning, kritik. Det är djupare. Är masternivån mycket svårare? – Nej, jag tycker nästan att det är enklare. För att förstå saker behöver jag gå ner i grunden, borra djupare, och det gör man mer nu. Då greppar jag bättre.

You are from Germany. Where are your fellow students from? – Sweden, Belarus, China, Korea and Indonesia. Being from different countries is interesting and gives us different perspectives on the subjects we study. How do you find studying for a Master’s degree compared to a Bachelor’s? – The main difference is that it specialises earlier, it is not that wide ranging any more. The evaluations of the papers are tougher and there is more text production. Master’s level is tougher, but not that tough. The teachers are very helpful.

Beskriv utbildningen! – Vi läser med andra discipliner, och har till exempel haft gemensamma kurser med ekonomer och statsvetare. Dessutom har vi haft två delkurser med doktorander. Även när vi läser med andra discipliner har vi ett sociologiskt perspektiv på allt vi gör, och det är alltid studier på avancerad nivå. Det är mycket självstudier, vilket är viktigt på den här nivån. Det märks att Södertörns högskola satsar och fokuserar på utbildningen. Vad har du läst tidigare? – Fristående kurser i psykologi, pedagogik, sociologi och statsvetenskap. Jag satte samman en kandidatexamen i sociologi. Är du nöjd med ditt val? – Ja, och jag är väldigt nöjd med att jag inte gick ett program tidigare, utan valde fristående kurser. På så sätt fick jag med mig psykologin och pedagogiken också.

69


Elaine Eksvärd Retorikkonsult som driver Retorikbyrån ”Snacka snyggt”. Har läst fristående kurser i bland annat retorik och svenska och har en filosofie kandidatexamen med retorik som huvudområde.

Vad gör en retorikkonsult? – Jag arbetar mest med chefer i näringslivet som vill ha hjälp inför till exempel möten, presentationer eller när de ska hålla tal. Jag har skrivit böckerna ”Härskarteknik – den fula vägen till makt” och ”Du är din generation”. Sen är jag ute och föreläser väldigt mycket, i snitt fem gånger i veckan. Hur kom det sig att du började läsa retorik? – Jag hade det som tillval i gymnasiet, och tyckte det var så kul att jag ville fortsätta med det. Men innan jag började läsa på högskolan hade jag ingen aning om vad jag ville bli egentligen. Varför valde du att läsa på Södertörns högskola? – Att det blev just Södertörns högskola var för att det kändes som en modern högskola. Det var inte så mossigt, utan en ny högskola med ett nytt tänk. Och jag hade jättekul! Jag tycker att jag fick världens bästa utbildning. Finns det någon fördel med att läsa fristående kurser jämfört med att gå ett utbildningsprogram? – För mig personligen innebar det att jag kunde läsa i högre takt och bli klar snabbare. Det passade mig – jag är väldigt rastlös av mig och blir stressad när jag sitter på en brygga på landet och det inte händer något! Sen ger ju kursstudier en större frihet att lägga upp utbildningen så som man själv vill ha den. Vilka är dina starkaste minnen från Södertörns högskola? – Vilken hög klass det var på lärarna! Man blir bortskämd som retorikstudent, lärarna ger verkligen allt. Jag glömmer aldrig när en av våra lärare började en föreläsning med att sjunga för oss! Handledarsamtalen jag hade under B-uppsatsen kommer jag

70

också väl ihåg – det var då jag lärde mig att tänka kritiskt. En otroligt nyttig kunskap att ta med sig, som ledde till att jag omvärderade mycket. Jag lärde mig att det alltid finns en sändare bakom varje budskap – till och med sådant som man tror är objektiv kunskap som förmedlas i läroböcker till exempel. Du startade ditt företag redan innan du tagit din examen? – Det var under C-kursen i retorik som jag kände att det var det här jag ville ägna mig åt. Det var också då som jag startade min retorikfirma. Första tiden gick det lite trögt. Jag kommer ihåg hur jag satt och stirrade på min tomma inkorg. När jag till slut fick ett mejl var det spam! Men jag var oblyg, och började ringa runt och sälja in mig själv. Nu har jag fullt upp, och har två anställda som också är retorikstudenter från Södertörns högskola. Har du tips till studenter på Södertörns högskola som vill utveckla idéer och starta företag? – Gör det du inte vågar! Jag själv har alltid letat efter de där projekten som jag egentligen varit rädd för – och sen gjort det. Just nu är det en föreläsning jag ska hålla på engelska i Washington om två veckor. Det känner jag mig nervös inför, och just därför tackade jag ja till det. Jag försöker alltid motarbeta den inre rösten som säger ”nej, det här fixar jag inte”. Mod är att göra något trots att man är rädd. Ett konkret tips när man vill marknadsföra sig är också att fokusera på ett företag i taget, och skräddarsy sina tjänster och erbjudanden. Kunden märker om det är ett massmejl man skickar. Hur har studierna bidragit till att du är där du är idag? – På alla sätt! Utan utbildningen skulle jag aldrig göra det jag gör idag. Jag har fått träffa fantastiska lärare och professorer, som har gett mig mycket.


Ämnen sidan 71–87

Förutom program erbjuder Södertörns högskola ett stort antal fristående kurser inom en mängd olika ämnen. Vi erbjuder kurser både på grundnivå och på avancerad nivå. All högskoleutbildning bygger på kurser. Istället för att studera på ett program kan du välja att läsa fristående kurser. Du kan utgå från just dina intressen och framtidsplaner och kombinera fristående kurser till en examen. Det kräver att du själv tar ett stort ansvar, samtidigt som det ger dig stor valfrihet. Du kan också läsa en sommarkurs, en

kvällskurs eller komplettera tidigare studier med en distanskurs samtidigt som du arbetar. De ämnen som presenteras på följande sidor är inrättade huvud områden vid Södertörns högskola. Dessa ämnen har en egen webb plats och adressen dit presenteras för respektive ämne. Utöver dessa erbjuder Södertörns högskola även fristående kurser i till exempel arkivvetenskap, handelsrätt, matematisk statistik och litterärt översättarseminarium. Alla våra kurser presenteras på www.sh.se/utbildning.

Ett 4 i rutan fristående kurser under ett ämne innebär att fristående kurser ges i det ämnet läsåret 2012/2013. Kursutbudet kan bestå av A-, B- och Ckurs i ämnet, kortare kurser, distanskurser eller kurser som kräver tidigare studier i ämnet. Ett 4 i rutan kandidatprogram, magisterprogram eller masterprogram innebär att ämnet är huvudområde eller valbart huvudområde i program som startar läsåret 2012/2013. Informationen om utbudet speglar endast vad som startar läsåret 2012/ 2013. Vilka examensrättigheter Södertörns högskola har i de olika ämnena hittar du på www.sh.se/examen.


Arkeologi

www.sh.se/arkeologi, arkeologi@sh.se Om ämnet Arkeologer studerar människans kultur och samhälle i ett mycket långt tidsperspektiv – från äldsta tid till idag. Utifrån materiella lämningar tolkar arkeologen hur det har varit att leva i olika tider och i olika kulturella sammanhang. Ämnet kombinerar därför praktik och teori på ett påtagligt sätt.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4 4

Utbildning Inom den arkeologiska utbildningen vid Södertörns högskola betonar vi ett kritiskt perspektiv och vikten av att relatera arkeologin till aktuella samhällsfrågor. Under den första terminen ges en kronologisk översikt från äldsta stenålder till modern tid. Den fortsatta utbildningen är varierande och innehåller både självständiga uppgifter och arbeten i grupp. Stor vikt läggs också vid tolkningen av materialet, och den roll det förflutna och de arkeologiska kunskaperna spelar i dagens samhälle. Arkeologi erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, studiebesök, exkursioner och arkeologiska fältarbeten. Studiebesök görs till museer, myndigheter och andra forskningsinstitutioner där du som student får stifta bekantskap med kulturmiljövårdens praktik. Vid Södertörns högskola finns även möjlighet till specialisering i marinarkeologi. Marinarkeologisk under-

visning ingår även i grundutbildningen och när du skriver uppsats har du möjlighet att välja ett marinarkeologiskt tema. Vi har också en introduktionskurs i marinarkeologi på distans. Utbildningen i arkeologi ger dig kompetens för arbete bland annat på museer, inom kulturmiljövården och kulturarvssektorn samt vid universitet och högskolor. Kunskaper om hur vi kan förstå människor i olika tider och kulturella sammanhang är också viktiga inom till exempel journalistik, samhällsplanering, utbildning och turism. Forskning Lärarnas och doktorandernas forskning och intresseområden sprider sig över olika tidsperioder, från den äldsta stenåldern till samtiden, och är inriktade mot olika delar av det arkeologiska fältet. Ämnet arkeologi vid Södertörns högskola bedriver också forskning genom det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS. Trots att våra intressen speglar olika inriktningar inom arkeologin samlas vi kring frågor rörande Östersjön och Östeuropa – det geografiska område som är Södertörns högskolas fokus – och kring den roll arkeologin spelar i samhället.

Biologi

www.sh.se/biologi, utbexp.d5@sh.se Om ämnet Biologi är ett mycket brett ämne som ger kunskap om allt liv. Ämnet riktar sig till alla som är intresserade av den levande världen. Kurserna i biologi vid Södertörns högskola har allmänbiologiskt innehåll med en inriktning mot biologisk vetenskapsfilosofi, fysiologi, ekologi och artkunskap.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

72

4

Utbildning Södertörns högskola ger ett antal fristående kurser i biologi. I till exempel kursen Biologins filosofi utgår vi från att biologi är mer än en empirisk vetenskap. Biologin kan sätta ramar för vad som kan vara möjligt, men ofta krävs ett filosofiskt beaktande för att kunna analysera resonemang och dra slutsatser. I medierna konstateras det till exempel ofta att den biologiska mångfalden är hotad. Hur vet vi det och är det så självklart vad biologisk mångfald är? Liknande frågor dyker upp inom till exempel genetiken. Under kursens gång studeras ett antal biologiska begrepp och processer och med hjälp av fallstudier analyseras dessa från ett filosofiskt och ofta evolutionärt perspektiv. En annan av Södertörns högskolas kurser i biologi är Cellens värld där du lär dig grunderna för hur cellen är uppbyggd, fungerar och hur den producerar och utnyttjar energin den behöver för sin överlevnad. Du lär dig också om grunderna för flödet av genetisk information, genetik och hur immunförsvaret fungerar.

I kursen Människan och medicinen får du övergripande kunskaper om människans olika organ och fysiologi, de problem som uppkommer vid olika sjukdomstillstånd och de bakomliggande orsakerna. Kursen är uppdelad i olika teman som energi och näring, andning och cirkulation, immunförsvar, hormonsystem etc. Ekologi och naturresurser är en kurs som utreder hur djur, växter, svampar och bakterier samverkar med varandra och sin miljö. Individer och grupper förändras genom evolution i komplexa ekosystem som också är livsavgörande resurser för oss människor genom de ekosystemtjänster vi drar nytta av. Kurserna i biologi kan kombineras med andra utbildningar för att ge dem en biologisk profil. Många verksamheter i samhället innefattar arbete mot miljöanpassning och hållbar utveckling. Där är kunskaper i biologi och ekologi viktiga komponenter oavsett vilken huvudinriktning din utbildning har. Vill du starta ett eget företag kan du utforma ett eget kunskapskapital genom att kombinera kurser. Ämnet biologi ingår också i Södertörns högskolas kandidatprogram Journalistik, människa och miljö och Miljö och utveckling. Forskning Information om forskningsprojekt och -publikationer inom ämnet biologi vid Södertörns högskola hittar du på ämnets webbplats.


Engelska

www.sh.se/engelska Om ämnet Engelska är det gränsöverskridande, gemensamma språket världen över. Närmare 400 miljoner människor har engelska som modersmål och för nästan lika många fungerar det som andraspråk. Engelskan är såväl det akademiska språket som politikens, diplomatins, affärsvärldens och populärkulturens språk. Utbildning På Södertörns högskola studeras engelska språket och den engelskspråkiga kulturen utifrån ett globalt perspektiv. Kurserna har ofta tvärvetenskapliga inslag och betonar såväl praktiska färdigheter som teoretiska kunskaper. Som student i engelska förbättrar du din talade och skriftliga språkfärdighet och lär dig att kritiskt granska litteratur, film och andra sorters kulturuttryck från till exempel USA, Storbritannien, Indien, Västindien och Nigeria. Du lär dig att analysera talad och skriven text från olika språkvetenskapliga perspektiv. Under A-kursen studerar du språkets struktur och roll i samhället, övar dig i att skriva akademiska texter, analyserar samtida skönlitterära texter från den engelskspråkiga världen och diskuterar samhälls- och kulturfrågor på engelska. B-kursen innebär en fördjupning av både språkliga och litterära kunskaper och omfattar klassisk engelsk litteratur, grammatik och tematiska kurser med fokus på språk och makt respektive etnicitets- och genusfrågor i litteratur.

Under C-kursen studerar du språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod samt postkolonial litteratur och skriver med en handledares hjälp en uppsats på engelska. Under arbetet får du insikt i aktuella forskningsfrågor och höjer din språkliga kompetens. Gedigna kunskaper i engelska efterfrågas allt oftare. Med kompetensen du får genom studierna i engelska klarar du dig i en mängd olika nationella och internationella sammanhang: på arbetsplatser, i forskningsmiljöer och i möten med andra kulturer. Kurserna på A-, B- och C-nivå förbereder dig också för studier i engelskspråkig litteratur eller lingvistik på avancerad nivå. Forskning Forskningen i engelska vid Södertörns högskola bedrivs med inriktning mot litteratur, kulturstudier och språkvetenskap och omfattar postkolonialism, mångkulturalism, genusstudier, diskursanalys, korpuslingvistik och distans- och webbaserat lärande.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Estetik

www.sh.se/estetik Om ämnet De flesta människor förknippar estetik med teorier om konstens väsen och det skönas natur. Det stämmer bara till hälften. Estetik kommer ifrån grekiskans ”aisthesis” som har att göra med ”varseblivning”. Ämnet har sina rötter i den filosofiska estetiken. Estetiken är ursprungligen en sinnlighetslära – ett tänkande som riktar in sig på hur människor närmar sig världen via sina sinnen, antingen för att hämta kunskap om den eller för att njuta och behagas av den. Ämnet är därför högst aktuellt i dagens mediesamhälle som är mättat av budskap, information och sinnesintryck. Utbildning På Södertörns högskola aktualiserar vi estetikens ursprungliga betydelse i en samtida kontext. Samtidigt undersöker vi estetikens historia. Vi arbetar i övertygelsen att estetiken erbjuder en nyckel till förståelsen av samtiden. Denna blandning av klassiskt och samtida, teori och praktik, gör oss unika i Sverige. I fokus står teorier som analyserar konst, språk, politik, genus och kultur. Redan på grundnivå introduceras teoretiska perspektiv och du lär dig att analysera teori och metod och övar samtidigt upp din förmåga att tänka kritiskt. Undervisningen kretsar kring estetiska uttryck som film, konst, litteratur, miljöestetik och vardagens estetik. Ämnets bredd skapar möjligheter på arbetsmarknaden. Flera av våra studenter har fått arbete inom konst-

och kulturvärlden, på till exempel gallerier, bokförlag och kulturinstitutioner samt inom media. Studier i estetik kan även vara en förberedelse för studier inom andra humanistiska ämnen. Några av våra tidigare studenter har valt att forska, såväl i Sverige som utomlands. Forskning Forskningen inom ämnet estetik vid Södertörns högskola kretsar kring förhållandet mellan konst och kultur å ena sidan och historisk utveckling å den andra. Forskarna anlägger filosofiska, historiska, kulturteoretiska och/eller samhällsvetenskapliga perspektiv på estetiska artefakter och företeelser. För närvarande pågår forskning om den filosofiska estetikens portalfigurer, sjukdomens estetik, poetikbegreppet, Hannah Arendts konstsyn, 1800-talsrealismen och det synligas historia, den blå färgen med mera. Information om forskningsprojekt och -publikationer hittar du på ämnets webbplats.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

73


Etnologi

www.sh.se/etnologi, etnologi@sh.se Om ämnet Etnologi är en kulturvetenskap som studerar aktuella samhällsfrågor. Som etnolog studerar man hur kultur skapas och förändras ur till exempel genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Etnologisk forskning är inriktad på såväl samtiden som historiska skeden och bygger bland annat på intervjuer, observationer, internetmaterial och material i arkiv och på museer. Ämnet etnologi kallades tidigare folklivsforskning och vi forskar och undervisar just om ”folks liv” – det vill säga människor och deras vardagsliv – och kopplar detta till övergripande samhällsprocesser.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Utbildning Kurserna i etnologi vid Södertörns högskola ger dig en bred kunskap som är särskilt inriktad på frågor om internationalisering och på hur olika gruppers levnadsförhållanden och tankevärldar påverkas av in- och utvandring. Som student får du kunskap om kultur och kulturella variationer med fokus på Europa i ett globalt perspektiv. Du övas i kulturanalys och får lära dig att arbeta i arkiv och att använda etnografiska metoder som intervjuer och observationer. Tonvikt läggs vid kritisk textgranskning och självständiga analyser av forskningsproblem. Detta ger en god grund för yrken där du förväntas arbeta självständigt och analytiskt. Relationerna till arbetslivet fördjupas ju längre du

kommer i utbildningen. Efter C-kursen kan du välja en termin med praktik på till exempel ett museum eller annan kulturinstitution, en förvaltning, myndighet eller organisation som efterfrågar kulturanalytisk kompetens och särskilda kunskaper om samhällsutveckling och mellanmänskliga relationer. Inom magister- och masterprogrammen ingår arbetslivspraktik där du formar ett eget projekt och utarbetar en projektplan i samverkan med arbetslivet. Planen ligger sedan till grund för ytterligare fältarbeten, fördjupande inläsning av teorier och områdeskunskaper med målet att skriva ett examensarbete med koppling till arbetslivspraktiken. Etnologi erbjuder en god grund för studier av samband mellan kultur, identitet och samhälle och är därför också ett bra komplement till andra ämnen. Etnologer efterfrågas av medier, museer, arkiv, mångfalds- och integrationsprojekt samt företag med behov av om världsanalys eller med internationella kontakter. Forskning I den etnologiska forskningen länkas övergripande strukturer och samhällsförändringar till enskilda människors erfarenheter, tankevärldar och vardagsliv. Forskningen vid Södertörns högskola rör områden som kulturell mångfald, kulturella processer och transnationalism, bland annat med fokus på östra Europa.

Filosofi

www.sh.se/filosofi Om ämnet Filosofi är konsten att tänka väl och det grekiska ordet betyder ”kärlek till visdom”. Filosofin utgår från varje människas undran inför världen. Den övar dig i att reflektera och tänka systematiskt kring grundläggande frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia? Filosofiämnet vid Södertörns högskola samarbetar i olika former med flera av landets kulturinstitutioner. Dessutom är flera av lärarna aktiva i kulturdebatten som skribenter och recensenter i dagspress och tidskrifter.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

74

4 4 4

Utbildning I Sverige har filosofin länge delats upp i en teoretisk och en praktisk gren. På Södertörns högskola sammanförs de båda aspekterna. Redan från början intresserar vi oss för hur frågor om naturen, konsten, språket och moralen hänger samman. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att du som student tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter. Studiet av antikens klassiska filosofer ger dig en stabil historisk bakgrund samtidigt som den moderna kontinentaleuropeiska traditionen med filosofer som Kant, Hegel, Heidegger och Foucault betonas. Undervisningen utgår från läsning och tolkning av originaltexter. Med stöd av föreläsningar och seminarieövningar upp-

muntras du att reflektera över filosofiska frågeställningar och att formulera dig i skrift. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Filosofin erbjuder dig en plattform för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Med studier i filosofi lägger du en bra grund för studier inom varje annat ämne. Forskning Filosofiämnet på Södertörns högskola är ett aktivt forskningsämne. Lärarna publicerar sig ofta, både nationellt och internationellt. Ämnet har under åren stått värd för många framstående gästföreläsare och internationella konferenser. I sin senaste utvärdering (2008) lyfte Högskoleverkets bedömare särskilt fram ämnets ”betydande vetenskapliga produktion” tillsammans med lärarnas ”starka engagemang” och utbildningens ”handfasta forskningsanknytning”. Information om forskningsprojekt och -publikationer hittar du på ämnets webbplats.


Företagsekonomi www.sh.se/fek, ief@sh.se

Om ämnet Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som möjliggör spetskompetens inom olika delämnen som redovisning, finansiering, organisation och marknadsföring. Företag och organisationer utgör en central del av dagens globaliserade samhällen och studier i ämnet företagsekonomi ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. Kritisk reflektion, problematiserande och analytiskt problemlösande är viktiga inslag i våra utbildningar. Utbildning Företag och organisationer är komplexa fenomen. Vår utbildning ger dig kunskap om företag och organisationer som enheter och hjälper dig samtidigt att förstå deras roll i samhället och på allt mer globaliserade marknader. Du får i utbildningen en rad olika verktyg för att ta beslut, agera och samarbeta utifrån olika funktioner och ledarskapsroller inom företag och organisationer. Företagsekonomi är samtidigt ett tvärvetenskapligt ämne som införlivar kunskaper från bland annat sociologi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik och juridik. Våra utbildningar anknyter till den senaste forskningen inom området och har nära kontakter med näringsliv och forskning regionalt, nationellt och internationellt. Företagsekonomer arbetar inom i stort sett alla delar

av samhället. Våra studenter får arbete till exempel inom redovisning, finansiering, budget och revision, marknadsföring, försäljning och inköp, samt inom projekt-, administrations- och utredningsarbeten. Våra studenter återfinns också i egna företag, och på företagsledande befattningar i såväl små som stora företag, på myndigheter och i andra organisationer. Andra vanliga arbetsplatser är inom sektorerna tjänster, handel, industri och kultur, branscher som banker och försäkringsbolag, revisions- och konsultbyråer, samt även offentliga verksamheter. Många arbetar i internationella företag och organisationer. Forskning Forskningen inom ämnet företagsekonomi på Södertörns högskola sker framför allt inom fyra områden: Institutionell förändring, Entreprenörskapets dynamik, Konst, kultur och ekonomi samt Finansmarknaden och dess organisationer. Många av forskningsprojekten inom dessa områden har ett internationellt perspektiv. Flera av ämnets forskningsprojekt sker i hög grad i ett samarbete med forskare från andra discipliner. Forskningen fungerar som en vitaliserande faktor i utbildningen och ambitionen är att alla lärare ska vara forskningsaktiva och att alla forskare ska undervisa.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4 4

Genusvetenskap

www.sh.se/genusvetenskap, genus@sh.se Om ämnet Inom genusvetenskap studeras hur föreställningar om kön och sexualitet – det vill säga genus – skapas och förändras i historia och nutid. Genusvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält som grundar sig på flera decenniers feministisk forskning. Några av de frågor som genusvetenskapen behandlar är: Hur upplevs, förstås, omförhandlas och påverkas till exempel lagstiftning, politik, sexualitet, kultur, ekonomi och vardagsliv av den genusordning och den könsförståelse som råder? Hur ”görs” kön, och vilka faktorer leder till en förändrad syn på kön och makt? Medvetenhet om genusdimensionens betydelse för identitet, kunskap och makt är utgångspunkt när vi analyserar både personliga och samhällspolitiska förhållanden. Utbildning Många studenter läser genusvetenskap mot bakgrund av ett personligt engagemang i frågor som rör kön, makt och livsvillkor. Studier i genusvetenskap ger dig redskap att analysera hur köns- och sexualitetsnormer, såväl som maktkategorier såsom etnicitet, klass, ålder med mera, skapas och upprätthålls, i omvärlden likväl som hos dig själv. I vår pedagogik arbetar vi medvetet med feministiska, antirasistiska och antihomofoba metoder för kunskapsutbyte. Vi arbetar med att motverka härskartekniker och

för att lyfta fram främjartekniker. Genom teoretiska och praktiska undervisningsmoment med bas i kritiskt tänkande får du en genusvetenskaplig spetskompetens som ger dig verktyg i det privata likväl som i arbetslivet. För att kunna erbjuda relevant och framåtsyftande utbildning är det viktigt för oss att påverkas och ta intryck av det omgivande samhället, men också att kritiskt analysera olika samhällsfrågor. Du som student tränas till att bli en aktiv samhällsmedborgare genom övning i kritisk reflektion och förmåga att koppla samman insikter från olika kunskapsfält. Vår ambition är att utbildningen i så hög grad som möjligt ska vara forskningsanknuten. Därför bedriver alla de lärare som du möter egen forskning med genusvetenskaplig inriktning. Forskning Inom ämnet bedrivs en rad forskningsprojekt. De flesta har en tvärvetenskaplig inriktning och spänner över ett stort fält. Exempel på detta är allt från bioteknik och queer femininitet idag till kön, religion och makt under tidigt 1800-tal och historieteoretiska frågor. Gemensamt för oss som forskare är vårt intresse för hur makt och kön samspelar i samtid och dåtid och hur kön eller genus interagerar med andra maktordningar. Vår empiri, våra metoder och teoriinfluenser skiljer sig däremot åt.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

75


Geografi

www.sh.se/geografi, utbexp.d5@sh.se

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Om ämnet Geografisk information flödar dagligen i våra medier. Samhället är beroende av geografiska informationssystem för till exempel räddningstjänst och marknadsföring. Analysen bakom all geografisk information hör till geografernas arbetsuppgifter, där en viktig fråga är: Varför ser det ut som det gör, just här? En geografs kunskaper om att analysera omvärlden är viktiga bland annat i samhällsplanering, turism och miljöstudier. Ordet ”geografi” betyder jordbeskrivning eller, mera aktivt uppfattat, jordristning: både naturen och människan ”ristar” sina spår. Geografiämnet, med rötter i det antika Grekland, blev ett universitetsämne i mitten av 1800-talet. Det delades sedan upp i en natur- och en samhällsvetenskaplig del: natur- och kulturgeografi. Numera finns en strävan att se ämnet som en helhet igen för att kunna förstå hur naturen och människan formar landskap. Behovet av integrering av kultur- och naturgeografi ökar inom samhällsplanering, miljöförvaltning, turism, internationella relationer etc.

hållanden och samband för att presentera och analysera naturens och människors villkor på olika platser. Kurserna i geografi inriktas mot teman som GIS (digital kartografi), stadsutveckling, näringslivs- och försörjningsfrågor, samhällsplanering och natur- och kulturmiljöanalys. Ämnets teori och metod är en ”röd tråd” i kurserna, inte minst i rapport- och uppsatsarbete, som är väsentliga moment i studierna. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och egna arbeten, ute i fält och med datorns hjälp. Som geograf förstår du hur rumsliga och sociala avstånd samt territorier ska analyseras för att förklara fördelning och lokalisering över jordytan. Genom att kombinera geografi med ett annat ämne skapar du dig en egen profil på arbetsmarknaden. Tänkbara arbetsplatser finns inom offentlig förvaltning – från kommunal till internationell nivå, utredningsinstitut och konsultföretag inom miljö- och samhällsbyggnad samt inom turistsektorn.

Utbildning Inom ämnet geografi tillämpar vi den helhetssyn som många av dagens miljö- och samhällsproblem kräver. Integrerat i undervisningen används geografiska informationssystem (GIS), en kunskapsgren som stadigt vinner nya tillämpningar i samhället. Med hjälp av kartor och diagram kan du visualisera historiska och nutida för-

Forskning De flesta forskningsprojekt i geografi vid Södertörns högskola har en tvärvetenskaplig karaktär där kulturoch naturgeografer samarbetar i gemensamma projekt, eller med andra ämnen, främst inom området miljövetenskapliga studier.

Historia

www.sh.se/historia, www.sh.se/arkivvetenskap Om ämnet Tiden är grundläggande för mänsklig erfarenhet – vi är i hög grad vad vi minns. Vår miljö och våra samhällen har formats genom långa kulturella, politiska, sociala och ekonomiska processer. Historiker strävar efter att förstå och förklara hur människor före oss själva har levt, vilka villkor de verkade under, vilka katastrofer som drabbade dem, vilka glädjeämnen de upplevde, vad de trodde på, hur de såg på världen och vilka förändringar som påverkade deras liv. Med hjälp av de metoder och teorier som historiker förfogar över studeras de källmaterial av skilda slag som människor i alla tider har lämnat efter sig. Historiker lär sig att kritiskt granska påståenden både från förr och från vår egen nutid.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

76

4 4

Utbildning Inom historieämnet på Södertörns högskola får du lära dig mer om viktiga processer som har bundit samman regioner och länder genom sociala kontakter, handel, idéströmningar, krig och folkomflyttningar. Under kurserna på grundnivå (Historia A–C) får du som student grundläggande träning i att ”tänka historiskt”, att arbeta praktiskt med historieforskning och att sätta dig in i och diskutera hur man genom tiderna har tänkt och resonerat kring både sin samtid och det förflutna. A-kursen i historia skiljer sig lite från de flesta andra svenska lärosätens. Vårt syfte är inte i första hand att ge en allmän översikt över historien. Vi strävar istället efter

att du som student ska lära dig att själv genomföra historiska undersökningar och få insikt i hur historiker arbetar, hur kunskapen om det förflutna skapas och vilka möjligheter och begränsningar som finns med de historievetenskapliga metoderna. Du får under studierna göra dina egna historiska undersökningar i form av en B- och en C-uppsats. Historia ger en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap som är gångbar inom många områden. Idag, när det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt och globalisering och miljöeffekter på allt fler sätt påverkar vår vardag, blir den historiska bakgrunden allt viktigare. Ämnesstyrelsen i historia administrerar även ämnet Arkivvetenskap, med ett kursutbud från A- till C-nivå. Forskning Ämnet tillhör Institutionen för genus, kultur och historia. Här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet uppdelad på ett trettiotal olika projekt. En mycket stor andel av lärarna är disputerade och flertalet av dessa har forskningsmedel från Östersjöstiftelsen i form av enskilda projekt eller större program. Historieämnet har ett nära samarbete med Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och ämnet och institutet utgör tillsammans en stor och dynamisk vetenskaplig miljö.


Idéhistoria

www.sh.se/idehistoria Om ämnet Vi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss att den är beskaffad. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga förklaringar, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har idag blivit oreflekterade självklarheter. Idéhistoria handlar om hur olika föreställningar har vuxit fram och förändrats. Det kan handla om sådant som hur människan genom tiderna har förstått sig själv och sitt förhållande till naturen, samhället och staten. Ämnet behandlar även äldre och nyare föreställningar om teknik, kunskap och medicin. Utbildning Studier i ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger dig en allmän översikt av idéernas utveckling i västerlandet. Vi intresserar oss särskilt för politiska teorier under olika tider. På högre nivåer läggs särskild stor vikt vid det senaste århundradets idéutveckling. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen som du kan läsa. Redan i A-kursen ingår utdrag ur klassiska texter och i B-kursen ingår en särskild kurs där vi läser en klassiker som till exempel Kant, Hegel eller Foucault. Vi ger också en kurs om samtida kulturteori och politisk filosofi. Studier i idéhistoria ökar möjligheten att förstå stora förändringsprocesser genom att vi visar på

hur till exempel en teknisk nymodighet kan påverka det politiska tänkande, eller hur en vetenskaplig upptäckt kan leda till förändringar i synen på framtiden och människans möjligheter. Vi försöker bidra till våra studenters möjligheter på arbetsmarknaden. För dig som har läst idéhistoria upp till C-nivå finns till exempel möjlighet till en praktiktermin, där du gör praktik på en populärvetenskaplig tidskrift eller kulturtidskrift, i förlagsbranschen eller högskolesektorn, i en ideell organisation etc. Kunskaper i idéhistoria är användbara inom alla yrken som kräver god allmänbildning, förmåga att sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv samt förmåga att analysera text – till exempel arbete inom kultursektorn och som journalist eller lärare. Idéhistoria ger också en god grund för studier i andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Forskning Forskningen inom ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola har sedan starten i huvudsak varit inriktad mot 1900-talets idéutveckling och då främst mot politiskt tänkande i vid mening. Även om svensk samtidshistoria stått för en stor del av forskningen finns här även betydande forskning inriktad mot Östersjöområdets idéhistoria.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

Informatik

www.sh.se/informatik, informatik@sh.se Om ämnet Vi lever idag i ett globalt IT-baserat samhälle. Informationstekniken påverkar våra organisationer och arbetsprocesser men också vår fritid och vardag. Inom ämnet informatik vid Södertörns högskola studerar vi användning och utveckling av IT och webb inom olika yrkesoch kunskapsområden, speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildning Genom våra kurser i informatik strävar vi efter att ge dig som student en bred IT-kompetens där du bland annat lär dig att skapa nya sätt att använda IT i samhället, utforma IT på rätt sätt och använda medieteknik och design för IT. Du lär dig också att samarbeta i, och leda, IT-projekt samt att konstruera IT-system för olika typer av produkter och plattformar. Läsåret höstterminen 2012/vårterminen 2013 består vårt utbildningsutbud av ett tiotal fristående distanskurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Ett exempel ur kursutbudet är kursen Design och utveckling för mobila webbplattformar: iOS och Android. Utgångspunkten för kursen är att moderna, kraftfulla telefoner, läsplattor och andra handhållna enheter idag skapar nya förutsättningar för webbanvändning och vårt sätt att kommunicera. Du får lära dig förutsättningarna för att producera för handhållna enheter och hur enheternas egenskaper påverkar interaktionen med använ-

daren och presentationen av innehåll. Du får både lära dig att anpassa befintliga lösningar till mobila plattformar och att skapa nya lösningar specifikt för dessa plattformar. Ett annat kursexempel är Information management: analysera data för webben. Idag finns data tillgängligt i en omfattning som aldrig tidigare har skådats. Samtidigt utvecklas allt bättre tekniker och e-tjänster för att hantera stora datamängder. Under kursen bekantar du dig med området information management där vi diskuterar hur information från olika källor kan kombineras och hur man kan extrahera och analysera mönster ur dessa. Viktiga begrepp som kursen innefattar är bland annat data warehouse, business intelligence, textbaserad data, sociala medier, länkad data, informationsströmmar, sökindex, globala datarymder, XML och NoSQL. Södertörns högskola ger även kurser i informatik som behandlar fildelning, informationsarkitektur, avancerade webbramverk och webbutveckling med skriptspråket PHP (som idag rankas som det mest använda skriptspråket för webben). Forskning Information om forskningsprojekt och -publikationer inom informatik vid Södertörns högskola hittar du på ämnets webbplats.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4

77


Internationella relationer www.sh.se/ir

Om ämnet Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Detta är exempel på frågor som behandlas inom ämnet internationella relationer. Inom ämnet studerar vi relationer och maktförhållanden som överskrider statsgränser. Detta inkluderar exempelvis studier av internationellt samarbete, transnationella (det vill säga icke-statliga) organisationer, utrikespolitisk analys, internationell integration samt freds- och konfliktstudier.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Utbildning Utbildning i internationella relationer syftar till att du som student ska tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt och systematiskt kunna analysera politiska förhållanden i världspolitiken och i transnationella sammanhang. Du tränas i att kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera internationella problem. Detta ger dig en ökad förståelse för hur politiska processer och institutioner fungerar på ett transnationellt, europeiskt och globalt plan. A-kursen i internationella relationer vid Södertörns högskola ger en introduktion till grundläggande perspektiv och forskningsområden i ämnet. Bland annat studeras de dominerande teoretiska perspektiven, grunderna i freds- och konfliktkunskap, internationellt samarbete och globalisering. B-kursen ger dig fördjupade kunskaper om internatio-

nell politisk filosofi och internationell politisk ekonomi samt en introduktion i samhällsvetenskaplig metod och projektarbete. C-kursen breddar och fördjupar dina kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod och ger dig möjlighet till teoretisk fördjupning inom ämnet. Kursen avslutas med en C-uppsats. Våra tidigare studenter arbetar bland annat inom Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Säpo, EU, FN, Utrikespolitiska institutet, Sida och andra biståndsorganisationer. De återfinns också inom tjänsteföretag och nyhetsmedier. Många arbetar som handläggare, analytiker eller utredare men ämnet internationella relationer är även en lämplig utbildningsbakgrund för chefstjänster, särskilt inom organisationer och offentlig förvaltning. Studierna ger också nyttiga kunskaper till dig som är eller vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Utbildningen är dessutom forskningsförberedande. Forskning Lärarna i internationella relationer vid Södertörns högskola bedriver alla forskning. Forskningen sker inom en rad olika områden – framför allt handlar den om utrikesoch säkerhetspolitik, transnationellt partisamarbete, europeisk integration, regionalt samarbete samt globalisering.

Journalistik

www.sh.se/journalistik, journalistik@sh.se Om ämnet Nya medier, ny teknik och tätare deadlines. Framtidens journalister måste vara stresståliga, mångsidiga, kunniga och källkritiska. Inom ämnet journalistik vid Södertörns högskola strävar vi efter att utbilda dessa journalister. Vårt intresse för nyare publiceringsformer och dess konsekvenser för både journalister och branschen är synligt såväl i vår utbildning som i vår forskning.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

78

4 4 4

Utbildning Lärarna i journalistik vid Södertörns högskola kombinerar vetenskaplig kompetens och bred journalistisk erfarenhet. Detta berikar våra utbildningar med den senaste forskningen samtidigt som du som student får god inblick i yrkeslivet som journalist. Vi lägger stor vikt vid att utrusta dig med praktiska kunskaper för ett föränderligt yrke. Södertörns högskola utbildar journalister genom tre kandidatprogram, ett magisterprogram och en ettårig påbyggnadskurs. Beskrivning av kandidatprogrammen Journalistik och multimedia, Journalistik med samhällsstudier och Journalistik, människa och miljö hittar du i denna katalog. Beskrivning av magisterprogrammet i journalistik hittar du på vår webbplats. Den ettåriga påbyggnadskursen Journalistik för akademiker vänder sig till dig som redan har en akademisk examen och som vill komplettera den med en praktiskt inriktad journalistutbildning. Du får möjlighet att

använda din kompetens från tidigare utbildning och yrkesliv och du får träning i att arbeta som allmänreporter. Kursen behandlar bland annat nyhetsvärdering, källkritik, medierätt, etik, redaktionellt arbete och mediernas betydelse i samhället. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet både i webbaserade medier och i traditionella medier som dagspress, tidskrifter, radio och tv. Arbetet sker i en realistisk redaktionsmiljö för flerkanalspublicering. Ämnet journalistik har nära anknytning till branschen. Kandidatprogrammen innehåller praktikperioder och efter avslutade studier på grundnivå har du möjlighet att läsa en praktikkurs som löper över en hel termin. Våra studenter har till exempel praktiserat på Sveriges Radio, SVT, TV4, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Smålandsposten och Forskning & Framsteg. Forskning Journalistyrket och yrkesutövningen i samtida medier utgör en betydande grund i forskningsprofilen för ämnet journalistik vid Södertörns högskola. Mycket av forskningen är kopplad till aktuella förändringar inom yrket, främst genom att fokusera på journalistens förändrade roll både professionellt och i samhället.


Konstvetenskap www.sh.se/konstvetenskap

Om ämnet Ämnet konstvetenskap vid Södertörns högskola strävar efter att förena det bästa från klassisk konsthistoria med vår tids mångvetenskapliga visuella kulturstudier. Vi utgår från att vi inte kan analysera något verk utan att även studera dess skiftande sammanhang. När vi till exempel behandlar da Vincis Mona Lisa strävar vi förstås efter insikter om den italienska högrenässansens bildkultur och porträttkonventioner, liksom kunskap om konstnärens specifika sätt att måla och hantera förebilder ur konsthistorien. Men vi reflekterar också över begreppet mästerverk, tavlans unika hängning på Louvren och hur ”världens mest kända målning” kom att bli ett kommersialiserat kitschobjekt med betydelser långt bortom dess egen tidshorisont. Utbildning Vår utbildning i konstvetenskap är både samtidsförankrad och tematiskt upplagd. Istället för att följa en enda kronologisk linje får du som student arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder. Vi behandlar inte heller mångkulturella perspektiv, genus- och klassaspekter separat utan integrerar dem fortlöpande i utbildningen. Konstvetenskap A och B omfattar allt från grottklotter och magiska bilder till arkitektur och digitala rum, från självständiga mästerverk i form av måleri, skulptur eller film till konsthantverk och design. Till exempel analyserar vi bilder som söker

påverka oss till vissa handlingar, känslor och beteenden – som reklam, propaganda, pornografi och vetenskaplig bild. Ämnet konstvetenskap samverkar aktivt med det omgivande samhället. Vi har till exempel samverkan i olika former med Stockholms Auktionsverk, Moderna Museet, Kungliga Konsthögskolan, Tensta konsthall och webbplatsen Atlasmuren. Redan från början får du som student möta representanter för yrkeslivet i form av konstnärer, kritiker, intendenter med mera. Vi gör också kontinuerligt studiebesök på museer, gallerier, konsthallar och konstskolor. Idag arbetar flera av våra tidigare studenter som galleriassistenter och liknande. Några har själva byggt upp nätverk eller plattformar och producerat utställningar och flera har publicerat artiklar i dagspress, konst- och kulturtidskrifter. Flera har också valt att studera vidare inom ämnet på avancerad nivå medan andra har studerat vidare exempelvis till curator eller på Konstfack. Forskning Inom ämnet bedrivs flera olika forskningsprojekt, de flesta med anknytning till samtida konst och arkitektur. Ett par projekt berör forskningsområden direkt knutna till fenomenet modernitet och temporalitet. Andra viktas mot arkitektur och virtualitet respektive europeisk identitet i Östersjöregionen.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

Litteraturvetenskap www.sh.se/litteratur

Om ämnet I myter, dikter, dramer och romaner har människan genom årtusenden gestaltat sig själv och sin plats i världen. Inom litteraturvetenskapen analyserar och tolkar vi alla slags litterära texter i deras språkliga och historiska sammanhang. Utbildning Ämnets övergripande målsättning är att tillhandahålla kunskap om litteraturhistoria och ge tolkningsverktyg för en djupare förståelse av litteratur och drama. Vi vill också ge våra studenter möjlighet att självständigt ta till sig och delta i det litteraturvetenskapliga samtalet. Lärarna i litteraturvetenskap har stor praktisk yrkeserfarenhet och vidsträckta kontaktnät i kulturlivet. Kurserna i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola ges på grundnivå i två olika varianter: litteraturvetenskap respektive litteraturvetenskap med dramainriktning (den senare endast vissa terminer). Inom ämnet ryms dessutom praktiska kurser. Kurserna är från första början inriktade på att träna in en kritisk medvetenhet. Därför introducerar vi tidigt inflytelserika tolkningar som uppmuntrar teoretiskt tänkande kring de litterära verk, epoker eller genrer som studeras. I utbildningen betonas genusperspektivet genomgående, både i synen på historien och i tolkning. Vi anlägger också postkoloniala och globala perspektiv. Som student får du pröva att använda olika teoretiska

infallsvinklar och metoder och får dessutom grundläggande litteratur- och teaterhistorisk kunskap. Du får öva självständig analytisk förmåga och språkbehandling bland annat i momentet Skapande svenska. Där skriver du både kortare skönlitterära texter i anslutning till litteraturen och mer faktabaserade texter som recension och essä. Studier i litteraturvetenskap ger dig en bred humanistisk grundutbildning som öppnar vägen till många olika yrkesverksamheter där det krävs avancerad analysförmåga – till exempel inom informationsbehandling, förlags-, teater-, medie- och läraryrken. Många av våra studenter är efter studierna verksamma inom kulturområdet och arbetar med att förmedla litteratur och drama på olika sätt. Institutionen för genus, kultur och historia erbjuder också Litterärt översättarseminarium – kurser som riktar sig till dig som är yrkesverksam eller blivande översättare av skönlitterära texter (se www.sh.se/gkh). Forskning Vår forskning är ofta inriktad på enskilda författarskap: Peter Weiss, Karen Blixen, Selma Lagerlöf, Ann Charlotte Leffler; alltid i relation till samhälleliga, politiska kontexter. Det politiska perspektivet finns i högsta grad med i vår forskning om ”den nya kvinnan” i litteraturen och om 1970-talets kulturfeminism i Tyskland och Sverige.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

79


Medie- och kommunikationsvetenskap www.sh.se/mkv

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

Om ämnet Medier genomsyrar varje del av det moderna samhället, såväl nationellt som internationellt. De utgör arenan för strider om makt, demokrati och opinionsbildning. De präglar också vår vardagskultur: våra berättarformer, verklighetsbilder och estetik, vår uppfattning av historien, våra möjligheter att resa virtuellt och att upprätta nya gemenskaper och identiteter. Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) presenterar historiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och kulturteoretiska perspektiv på medier – från de nya till de äldre, från de privata till de offentliga, från journalistik och nyheter till kultur och underhållning, från mediekonst till datorspel.

Vi ger kurser i medieproduktion och utbildningen rymmer moment som tränar din analytiska förmåga och övar dig i konsten att kommunicera muntligt, skriftligt och med digitala verktyg. Syftet med grundutbildningen är i första hand allmänbildande och forskningsförberedande vilket innebär att du som student får kompetens inom det breda fältet medierad kommunikation. Utbildningen är inte inriktad mot någon bestämd yrkesroll, men ger dig kompetenser som är användbara inom en rad medierelaterade yrkesområden som till exempel informatör, medieanalytiker, journalist och utredare. Ämnet har fått goda vitsord i Högskoleverkets jämförelser mellan landets MKV-utbildningar.

Utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig verktyg att förstå nya och gamla mediers produktionsförhållanden, innehåll, uttrycksformer och publiker. På Södertörns högskola arbetar ämnet med både teoretiska och praktiska moment i utbildningarna. Vi vill ge dig som student en kritisk, analytisk och historisk medieförståelse. Utbildningen ska också ge förtrogenhet med branschens praktiker och verktyg. Vi har därför utvecklat samarbeten med företag som till exempel TV4 och erbjuder praktik och anordnar studiebesök. Redan första terminen träffar du representanter från yrkeslivet som deltar i paneldebatter och håller gästföreläsningar.

Forskning Medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola är en levande forskningsmiljö och så gott som alla lärare är disputerade och forskningsaktiva. Områden som är särskilt framträdande är medieanvändning, identitet och vardagsliv, medier och rumslighet, medieproduktion och digitalisering, mediehistoria och mediefilosofi.

Medieteknik

www.sh.se/medieteknik, medieteknik@sh.se Om ämnet Medieteknik vid Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet har starka band till discipliner som interaktionsdesign, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap. Medieteknik omfattar områden som audio-visuell gestaltning, interaktionsdesign, mobila tjänster, spel- och webbutveckling och är både praktiskt och teoretiskt inriktat. Hantverksinriktade färdigheter som text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild kombineras med mer teoretiska resonemang om till exempel informationsteknikens roll i samhället.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

80

4 4 4

Utbildning Utbildningen i medieteknik vid Södertörns högskola kombinerar teori och praktik. Som student blir du förtrogen med grundläggande teorier inom medieteknik och närliggande områden. Du utvecklar förståelse för hur dessa teorier kan tillämpas i praktisk yrkesverksamhet. Kurserna ger både bredd och fördjupade kunskaper i metoder och tekniska verktyg som används inom bildbehandling, typografi, grafisk formgivning, ljud och rörlig bild, programmering, prototyputveckling och webbdesign. Du får även kunskaper i projektmetodik och projektledning för att kunna arbeta mer effektivt i blandade och föränderliga arbetsprocesser. Medieteknik är undervisningsintensivt jämfört med

många andra högskoleämnen men en stor del av arbetet är ändå självständigt och sker ofta i projektform. Medie- och informationstekniken genomsyrar samhället och våra liv. Kunskaper om interaktiva och nätbaserade medier har blivit oumbärliga i takt med att nya yrken skapas och befintliga yrkesroller förändras. Detta gäller inte minst inom områden som information, nyheter, upplevelser, umgänge, spel och lärande. Kunskaper i teknik, kommunikation och design samt god förståelse för informationsteknikens inverkan på individ och samhälle är numera kärnan i många yrken inom medieområdet. Den mångfacetterade och snabbt föränderliga verklighet vi lever i idag kräver flera olika sorters kompetens. Kurserna i medieteknik kan med fördel kombineras med andra ämnen såsom informatik, journalistik, retorik, svenska, turismvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi, naturvetenskap etc. vilket ger dig goda möjligheter att skapa en unik och konkurrenskraftig utbildning. Forskning De pågående forskningsprojekten i ämnet medieteknik utförs enligt bästa akademiska praktiker och standarder. För närvarande bedrivs forskning inom inriktningarna Interaktions- och upplevelsedesign, Social interaktion och teknikanvändning samt Medieteknik i samhället och kultur.


Miljövetenskap

www.sh.se/miljovetenskap, utbexp.d5@sh.se Om ämnet Hur påverkar våra mänskliga aktiviteter naturen? Hur skapar vi förutsättningar för en ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling? För att skapa en helhetssyn på naturresurs- och miljöfrågor kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och metoder inom det mångvetenskapliga utbildnings- och forskningsområdet miljövetenskap. Genom att kombinera kunskap inom till exempel biologi/ekologi, geografi, miljöpolitik och förvaltning, miljörätt och ekonomi kan vi skapa bättre förutsättningar för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Utbildning Vid Södertörns högskola kan du på grundnivå studera miljövetenskap inom programmet Miljö och utveckling eller i form av fristående kurser. Du får lära dig hur ekologiska och samhälleliga system fungerar och påverkar varandra, varför miljöproblem uppstår både lokalt och globalt, hur de påverkar oss människor och ekosystemen samt olika vägar för att försöka lösa problemen. Du får dessutom kunskaper om de institutioner, lagar och regelverk som du behöver förhålla dig till, liksom hur attityder, historiska samband och miljöorganisationer påverkar hur vi uppfattar olika miljöproblem och hur de kan hanteras. På avancerad nivå kan du läsa till en magister- eller en masterexamen i miljövetenskap. Du kan välja ett ettårigt

program med inriktning mot miljö och hälsa (Infectious disease control) eller ett program med inriktning mot miljö, kommunikation och politik (ett eller två år). Båda inriktningarna präglas av ett mångvetenskapligt upplägg. De har också en internationell inriktning då de ges på engelska och lockar studenter från hela världen. Du kan också välja att läsa fristående miljövetenskapliga kurser på avancerad nivå och på så sätt sätta samman en egen profil. Studierna ger dig en bred kompetens för arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller det privata näringslivet. En möjlig karriärväg utomlands kan vara arbete med miljö- och moderniseringsfrågor i ett utvecklingsland. Forskning Södertörns högskola erbjuder forskarutbildning i miljövetenskap. Forskningen är strukturerad i tre angränsande och samverkande teman: Miljöförändringar och ekologiska processer, Miljö och utveckling samt Environmental governance. Vi har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4 4

Måltidskunskap www.sh.se/maltidskunskap

Om ämnet Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt och branschorienterat ämne. För att förstå måltidens helhet krävs djupa kunskaper om sociala och kulturella aspekter av måltiden och måltidssituationen, kemiska och mikrobiologiska processer inom livsmedelshantering och livsmedelsproduktion och sambandet mellan måltidens innehåll och påverkan på miljö och ekosystem. Vidare krävs kunskaper inom vin- och dryckeskunskap, provningsmetodik, produktkännedom, mat och dryck i kombination, matsalshantverk, sensorik, juridik och management. Utbildning Ämnet måltidskunskap riktar sig till dig som är intresserad av dryck, måltid och service inom restaurang och måltidsservice samt inom offentlig sektor. Läsåret höstterminen 2012/vårterminen 2013 består utbildningsutbudet inom ämnet av fristående kurser om 7,5 eller 15 högskolepoäng. Kurserna ges helt eller delvis på distans. Ett exempel ur kursutbudet är kursen Sensorik – kunskap om våra sinnen. Kursen vänder sig till dig som har ett privat eller professionellt behov av kunskap om sensorik, med tonvikt på livsmedels- och dryckessensorik. Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka biologiska och kemiska processer som påverkar hur människor uppfattar dofter och smaker. Några av de

frågor som besvaras under kursen är: Vilken aktivitet i hjärnan aktiveras vid vissa dofter? Vad är feromoner? Kan miljön påverka doftsinnet? Kan doftsinnet förändras? Hur tränar man upp det? Finns det biologiska skillnader i hur män och kvinnor uppfattar smak och doft? En annan av kurserna inom ämnet är Vinets utveckling, dess historia, ekonomi, kemi och biologi. Denna kurs ger dig mångvetenskaplig kunskap om hur vinproduktion går till i teori och praktik. Tonvikten ligger på vintillverkning och de viktigaste socioekonomiska processer som har påverkat och påverkar branschens utveckling. Kursen tillgodoser det framväxande behovet av professionalisering för personer som arbetar inom restaurang- och turismbranschen. Där efterfrågas bland annat kunskaper om vinets kulturhistoria, geografi och de regler som omgärdar produktion och konsumtion av vin. Genom kurserna i måltidskunskap strävar vi efter att förmedla kunskap om dagens utmaningar för måltidsoch dryckessektorn. Målet är att ge dig som student både en teoretisk och praktisk grund för att öka yrkes skickligheten och kreativiteten inom sektorn. Forskning Information om forskningsprojekt och -publikationer inom ämnet måltidskunskap vid Södertörns högskola hittar du på ämnets webbplats.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4

81


Nationalekonomi www.sh.se/nationalekonomi

Om ämnet Inom ämnet nationalekonomi studerar vi hela samhällets ekonomi och behandlar frågor som du dagligen möter i medierna. Det kan dels handla om studiet av en avgränsad marknad – som till exempel att undersöka hur en avreglering av elmarknaden påverkar vår välfärd. Det kan dels handla om att undersöka hur sammanlänkade marknadssystem på nationell och global nivå påverkar våra möjligheter till arbete och inkomstutveckling. Då kan vi till exempel använda den nationalekonomiska teorin för att förklara hur problem på en avlägsen bostadsmarknad kan ge upphov till en global finanskris med kraftigt ökad arbetslöshet som följd.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

Utbildning Nationalekonomin kan delas in i olika specialområden. Den generella uppdelningen är mikroekonomi och makroekonomi. Inom ramen för denna uppdelning finns ett antal specialområden som finansiell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, fastighetsekonomi, innovationsekonomi och utvecklingsekonomi. Kurserna i nationalekonomi ger dig grundläggande insikt i de analysredskap som är till nytta för en yrkeskarriär inom dessa specialområden. Undervisningen inleds med en grundläggande presentation av de dominerande teoribildningarna inom mikro- och makroekonomi. Utifrån dessa teoribildningar

analyseras centrala och aktuella samhällsekonomiska problem. På högre nivåer, från B-kursen och uppåt, sker en fördjupning och utvidgning av de grundläggande teoribildningarna och av de samhällsekonomiska analyserna. Här blir också matematiken ett allt viktigare hjälpmedel och nödvändiga matematikmoment integreras i undervisningen. Vi samverkar med omvärlden på en rad sätt – till exempel via studiebesök, gästföreläsningar och uppsatsarbeten i samverkan med organisationer, myndigheter och företag. Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom privat och offentlig sektor. Under studierna tränar du upp din förmåga att självständigt genomföra analyser av ekonomiska problemställningar och att presentera dina resultat i tal och skrift. Vår målsättning är att ge dig kunskaper och färdigheter som motsvarar kraven i arbetslivet och kraven som ställs för forskarutbildning. Forskning Den nationalekonomiska forskningen vid Södertörns högskola spänner över ett brett spektrum av områden. Ämnet bedriver till exempel forskning inom penningpolitik, internationell handel samt industriell organisation med inriktning mot konkurrens- och regleringsfrågor.

Offentlig rätt www.sh.se/juridik Om ämnet Ämnet juridik på Södertörns högskola utmärker sig genom sin tydliga offentligrättsliga profil. Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och oss enskilda. Här regleras vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

82

4 4 4

Utbildning Sveriges medlemskap i EU samt dess anslutning till Europakonventionen gör att Europarätten till stor del påverkar den svenska rättsbildningen, och inte minst företagandets villkor. När du studerar offentlig rätt lär du dig om stat och rätt, hur styrregler fungerar och hur man kan hävda sin rätt. Många av dessa regler rör företag och kurserna i offentlig rätt på grundnivå har en särskild inriktning mot företagandets villkor. Detta gör att de områden som rör miljö, hälsa och marknad specifikt sätts i fokus. På Södertörns högskola kan du på grundnivå läsa offentlig rätt som fristående kurser eller som huvudområde inom flera kandidatprogram. På avancerad nivå finns två magisterprogram. På grundnivå erbjuds bland annat kursen Europa, staten och den offentliga rätten som omfattar 60 högskolepoäng. Kursen är uppbyggd av de tre delkurserna EU, den svenska staten och företagandets villkor,

Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter samt Rättsstat och offentlig rätt. Efter kursen Europa, staten och den offentliga rätten kan du studera kursen Komparativ offentlig rätt om 30 högskolepoäng. I denna C-kurs behandlar vi konstitutioner och förvaltningsförfaranden i ett komparativt perspektiv. Kursen syftar till att du som student ska få en djupare förståelse för den svenska offentliga rätten genom jämförelser med utländska rättssystem. I kursutbudet finns även fristående kurser i till exempel idrottsjuridik, miljöjuridik, socialrätt, arbetsrätt och civilrätt. Kurserna i offentlig rätt på Södertörns högskola är avsedda att framför allt ge dig kunskaper om grunderna för den maktutövande verksamhet som förvaltningsmyndigheter bedriver och om de krav som Europarätten ställer på det svenska rättssystemet. Kurserna är tänkta att förbereda för arbete som handläggare av förvaltningsärenden på en myndighet eller som anställd vid ett företag med många myndighetskontakter. Forskning Information om forskningsprojekt och -publikationer inom offentlig rätt vid Södertörns högskola hittar du på ämnets webbplats.


Pedagogik

www.sh.se/pedagogik Om ämnet Världen blir alltmer globaliserad. Det har på ett plan inneburit en tendens till kulturell likriktning. Samtidigt har globaliseringen på ett djupare plan inneburit att nya kulturer, men också motsättningar och utmaningar, har uppstått. I detta sammanhang har ämnet pedagogik med interkulturell profil en viktig roll att spela. Utbildning Ämnet pedagogik vid Södertörns högskola tar sin utgångspunkt i aktuell forskning i pedagogik ur ett interkulturellt perspektiv. I fokus är frågor som rör socialisation, lärande, kunskapsbildning och identitet i transnationella, globala och mångkulturella sammanhang. Vi studerar också mediernas roll i dessa processer. Inom ämnet vill vi vidga förståelsen för hur kunskap konstrueras och värderas. Som student förväntas du arbeta utifrån dina egna erfarenheter för att förstå och tolka dessa med hjälp av aktuella begrepp och teorier. A-kursen i pedagogik innehåller en genomgång av ämnets centrala tanketraditioner som bland annat handlar om individens egna och sociala villkor för lärande och kunskapsbildning. Kursen belyser mångfaldens betydelse för lärande, socialt samspel och kommunikation. Fokus utgörs av begreppet interkulturellt förhållningssätt – att kritiskt kunna analysera och problematisera pedagogiska processer och vedertagna föreställningar om olika sociala fenomen ur olika perspektiv som genus, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning.

B-kursen innebär en teoretisk fördjupning av hur dagens migrations- och globaliseringsprocesser påverkar den västerländska synen på lärande. Vi går också igenom hur denna utveckling historiskt har påverkat socialisation, lärande, undervisning och skola. C-kursen i pedagogik förbereder dig för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt till forskning. Interkulturell kompetens efterfrågas alltmer i olika sammanhang där lärandeprocesser pågår som exempelvis inom yrkesliv, i organisationer och föreningar, i skola och förskola samt andra former av utbildningsverksamhet. Forskning Inom forskningen i pedagogik vid Södertörns högskola studerar vi villkor för lärande och socialisation, kunskapsbildning och identitetskonstruktion ur ett interkulturellt perspektiv. För närvarande bedrivs tvärvetenskaplig forskning i ämnet inom en rad olika områden – till exempel Interkulturell kommunikation och flerspråkighet, Globalisering, identitet och fred, Rasism och diskriminering samt Flyktingars mottagande och livssituation.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Psykologi

www.sh.se/psykologi Om ämnet Psykologiämnet etablerades 2010 på Södertörns högskola och har redan hunnit bygga upp en dynamisk och gedigen utbildningsmiljö med ett starkt söktryck. I vår profil för psykologin betonar vi faktorer och processer som leder till balans och utveckling under livets gång. Vi är måna om att skapa utbildning som ger kunskaper om de nutida och även de framtida livsvillkoren för människan. Områden som kreativitet, mänskligt samspel, interkulturalitet, välbefinnande och existentiella frågeställningar om fri vilja och moral är en del av kursernas innehåll. Utbildning Psykologin vilar på beteendevetenskaplig grund med inriktning mot humanvetenskapliga frågor. Undervisningen utgår från aktuell forskning och omfattar psykologins huvudområden som social-, livslopps- och biologisk psykologi samt kognition. Vi arbetar aktivt med kursutveckling där innehåll och läroprocess är i fokus. Målet är att kurserna ska omfatta grundläggande kunskaper och färdigheter i psykologi (Psykologi A) och därefter erbjuda fördjupning kring etablerade forskningsområden med mer humanvetenskaplig inriktning (Psykologi B och C). Vi har även en stark ambition att koppla litteraturen till exempel i vår vardag och samtid. Ett annat mål är att erbjuda en studiemiljö med ett pedagogiskt förhållningssätt som

vilar på forskning om lärande, grupper och kreativitet. Kunskaper i psykologi ökar förståelsen för hur människor handlar och varför de handlar som de gör. Kunskaperna är därför till nytta i sammanhang där människor ska samspela. Kurserna är inte inriktade på ett speciellt yrke utan ger dig färdigheter som är användbara inom många yrken och branscher. Förutom kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar, kommer du att utveckla din analytiska förmåga att ta ställning och dra slutsatser om människans varande och existens inom en rad frågor och områden. Studier i psykologi kan användas som komplement till andra ämnen, som humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Forskning På Södertörns högskola har vi på kort tid byggt upp en dynamisk utbildningsmiljö inom ämnet psykologi. I nästa steg ska en motsvarande forskningsmiljö skapas. För närvarande pågår två projekt, dels ett projekt om personlighetens och sociala faktorers betydelse för andraspråksinlärning på hög nivå, dels ett projekt om samband mellan arbetsvillkor i termer av gränslöst arbete och hälsa hos professionella röstanvändare.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

83


Religionsvetenskap www.sh.se/religion

Om ämnet Religion har spelat en viktig roll för människor i alla tider. Religion handlar om att tolka livet i dess helhet. Myter, riter och trossystem har ramat in tillvaron och gett livet mening och sammanhang. Men religionen kan också vara en destruktiv kraft som kan ge legitimitet åt olika sorters förtryck och vara en orsak till våld och konflikter. I religionsvetenskap studeras olika religioner och livsåskådningar i historia och nutid. Det akademiska studiet av religion har aldrig varit mer relevant än idag. Vi lever i en tid då olika former av religion dagligen diskuteras, analyseras, kritiseras eller försvaras i den allmänna debatten. De senaste decenniernas demografiska utveckling i Europa har också lett till att de europeiska samhällena i mycket större utsträckning än tidigare har blivit mångreligiösa.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Utbildning Religionsvetenskapen innefattar både samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Eftersom religion ofta är intimt sammanflätad med politik, etik, livsstil och kultur blir religionsstudiet ett sätt att studera samhällsliv, kultur och vardagsliv i allmänhet. Våra utbildningar strävar efter att vara samhällstillvända och fokusera på verkliga människor och inte endast religionernas ledande företrädare. Ett genomgående tema på Södertörns högskolas religionskurser är mötet mellan tradition och moderna

tankesätt. Religionsvetaren arbetar med att tolka ritualer och livsstilar såväl som texter och tankar. Idag framstår betydelsen av att studera globala sammanhang som större än någonsin och religionsvetenskapen på Södertörns högskola behandlar den religiösa mångfalden i vår samtid ur ett globalt perspektiv. I blickfånget ligger särskilt religionsformer med grund i kristendom och islam, liksom asiatiska religioner som hinduism och buddhism och nyandlighet. Ämnet religionsvetenskap kan komplettera studier i andra ämnen. På Södertörns högskola finns även en religionsvetenskaplig utbildning med didaktisk inriktning för blivande lärare. Forskning Inom ämnet bedrivs en mycket omfattande forskningsverksamhet och ambitionen är att utbildningen i hög grad ska vara forskningsanknuten. I betydande utsträckning förekommer mångvetenskapligt samarbete med forskare från andra discipliner. Information om forskningsprojekt och -publikationer hittar du på ämnets webbplats.

Retorik

www.sh.se/retorik, retorik@sh.se

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

84

4 4 4

Om ämnet Som ämne är retorik ständigt närvarande i samhället. Retorik handlar om påverkan och kommunikation. Den som studerar retorik intresserar sig för kommunikativa handlingar där syftet är att beröra och övertyga i avsikt att åstadkomma något. Ämnet retorik vid Södertörns högskola har grunden i den gamla retoriska traditionen men med huvudfokus på kommunikation och påverkan i vår tid. Hos oss innebär retorikstudierna att du lär dig att analysera och förstå de skiftande villkor som gäller i olika situationer och att medvetet kommunicera utifrån detta.

utbildningar utvecklar din analytiska förmåga så att du kan genomskåda propaganda, bemöta härskartekniker och bedrägliga argument samt lösa kommunikationsproblem som du ställs inför. Retorikämnet ger även Våga tala-kurser utifrån en egenutvecklad metod som kallas för Södertörnsmodellen. Tänkbara yrken och uppdrag efter studier i retorik är till exempel talskrivare, utredare, redaktör och informatör. Man kan arbeta som självständig konsult eller vara anställd på exempelvis en kommunikations- eller informationsavdelning.

Utbildning Vid Södertörns högskola förenar vi den retoriska tradi tionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Genom ökade kunskaper i retorik blir du väl förberedd i en värld där utbytet av information får allt större betydelse. Med hjälp av den klassiska retoriken får du lära dig att upptäcka och uppfinna argument, samt att handla både etiskt och ändamålsenligt. Med modern retorik får du bland annat kunskaper och praktiska erfarenheter av lärande, kris- och konflikthantering, av opinionsbildning i medielandskapet och av hur berättande kan påverka och engagera. Retorik handlar om trovärdighet, att kunna agera klokt i komplexa och krävande situationer och att hitta de rätta tillfällena för kommunikation och för påverkan. Våra

Forskning Under tidigare år har vår forskning bedrivits såväl inom de humanvetenskapliga som inom de samhällsvetenskapliga och pedagogiska fälten. Under senare år har forskningen dessutom fått en politisk-filosofisk prägel, inriktad mot socialt meningsskapande, så som exempelvis visuell retorik, semiotik och berättande. Retoriken vid Södertörns högskola har en uttalad tvärvetenskaplig inriktning. Vår forskning präglas av retorikämnets mångdisciplinära karaktär där de moderna retoriska frågeställningarna står i fokus. Retorikämnet vid Södertörns högskola samverkar med det omgivande samhället genom olika samverkans- och forskningsprojekt.


Sociologi

www.sh.se/sociologi Om ämnet Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag – alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen. Sociologer försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används metoder som till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter om sådant som tidigare har tagits för självklart. Utbildning I ämnet sociologi på Södertörns högskola varvas redan från början teoretiska och praktiska aspekter. Vi ser studiet av sociologisk teori samt sociologiska perspektiv på samhället som en nödvändig väg in i det sociologiska tänkandet. Du utvecklar även detta tänkande genom eget fältarbete och kursarbete som koncentreras kring hur olika undersökningsmetoder används och hur resultaten kan analyseras. Flertalet undervisande lärare är disputerade och har stor erfarenhet av undervisning och handledning. Ämnet har en aktiv forskarmiljö med framstående forskare vilket

påverkar undervisningen på flera sätt. Som student får du bland annat ta del av aktuell forskning inom de områden som behandlas – inte bara genom litteratur utan också genom praktiska exempel. Utbildning i sociologi ger dig särskild kompetens för arbeten där det är viktigt med kunskaper om hur sociala förhållanden påverkar människors handlingar. Du lär dig att genomföra och leda utvärderingsprojekt, delta i utredningar, genomföra analyser och tolka olika datamaterial. Sociologer arbetar inte bara som utredare eller utvärderare utan också med opinionsundersökningar, utbildning, information samt med personal- och organisationsfrågor. De arbetar till exempel inom den offentliga sektorn, i fackliga och politiska organisationer eller i företag. Forskning och undervisning är ytterligare ett verksamhetsområde. Forskning Inom ämnet sociologi på Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad olika områden. Särskilt starka forskningsområden är arbetssociologi, medicinsk sociologi, urbansociologi och forskning om civilsamhälle och sociala rörelser.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4 4

Statsvetenskap www.sh.se/statsvetenskap

Om ämnet Vill du arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning? Är du intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället – från lokal till global nivå? Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och statsvetare analyserar politiska förhållanden såväl inom som mellan stater. Utbildning Utbildning i statsvetenskap vid Södertörns högskola syftar till att du ska tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt och systematiskt kunna analysera politiska förhållanden både inom och mellan stater. Du tränas i att kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera statsvetenskapliga problem. Detta ger en ökad förståelse för hur politiska processer och institutioner fungerar både i Sverige och i andra länder samt på olika nivåer. Vi presenterar översiktligt statsvetenskapens traditionella subdiscipliner – politisk teori, svensk politik, förvaltningspolitik, jämförande politik och internationell politik. A-kursen i statsvetenskap ger en introduktion till politik och makt i samhället medan B-kursen bland annat ger fördjupade kunskaper om politisk filosofi och relationer mellan stat, marknad och välfärdssystem. C-kursen breddar och fördjupar dina kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod och ger dig möjlighet till fördjupning inom ett specialområde.

Statsvetenskaplig utbildning ger en bra grund för kvalificerat handläggnings-, utrednings- och analysarbete inom ett flertal yrken. Våra tidigare studenter arbetar bland annat inom Regeringskansliet, EU, FN, myndigheter, kommunal förvaltning, organisationer, tjänsteföretag och nyhetsmedier. Många arbetar som handläggare, analytiker eller utredare men statsvetenskap är även en lämplig utbildningsbakgrund för chefstjänster, särskilt inom organisationer och offentlig förvaltning. Utbildningen är dessutom forskningsförberedande. Studier i statsvetenskap ger också nyttiga kunskaper till dig som är eller vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Forskning Lärarna i statsvetenskap vid Södertörns högskola bedriver alla forskning. Detta sker inom en rad olika områden – framförallt om politiska partier, politiska institutioner, demokrati och demokratisering, civilsamhällets organisationer, expertmakt, ledarskap, policyprocesser, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Ämnet har en välmeriterad grupp forskare och en stark och levande forskningsmiljö.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4 4

85


Svenska

www.sh.se/svenska, svenska@sh.se Om ämnet Svenska språket finns runt omkring oss varje dag, och påverkar oss hela tiden. Vi använder vårt språk för att förmedla fakta och kunskap, men språket är också viktigt när vi vill uttrycka vår identitet och kreativitet. Svenska är ett spännande, mångsidigt och användbart ämne, och kunskaper i svenska efterfrågas mer och mer i alla branscher. Att kunna läsa och bearbeta text, eller att skriva klara och tydliga texter i olika genrer, är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information. Att dessutom veta hur det svenska språksamhället fungerar, att känna till hur vi kommunicerar och hur språket hänger ihop med identiteten är viktigt inom många arbeten.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4 4

Utbildning Då kurserna i svenska vid Södertörns högskola innehåller såväl teoretiska som praktiska moment får du som student öva dig i att både beskriva och använda svenskan. Några delkurser är främst inriktade på kommunikation i praktik och teori, medan andra fokuserar på språkets relation till sociala variabler som kön, klass och etniskt ursprung. Flera av delkurserna behandlar språkutveckling och språkinlärning. Vi ger också kurser i kreativt skrivande. För att du som student ska få kontakt med potentiella arbetsgivare ser vi till att du får möta personer som arbetar inom språkvetarfältet under din utbildning. Gästföre-

läsningar med språkvårdare från Språkrådet och seminarier med yrkesverksamma språkkonsulter är regelbundna inslag på många kurser. I vissa fall arrangerar vi studiebesök på potentiella arbetsplatser och praktikperioder förekommer inom program. Vi uppmuntrar också de studenter som vill skriva uppsatser eller rapporter i samverkan med externa aktörer. Ämnets bredd gör att studier i svenska kan leda till verksamhet inom många olika yrken. Med svenska i bagaget kan du till exempel bli informatör, redaktör, skribent, utredare, utbildare eller forskare. Kurserna Svenska A, B och C ger behörighet till den kompletterande lärarutbildningen vid landets högskolor. Forskning Svenskämnet som forskningsämne vid Södertörns högskola är ungt men under stark expansion. Vår forskningsmiljö har formerats under senare tid i nära samverkan med flera ämnen, särskilt retorik. Vi samlas kring frågor inom tre delvis överlappande områden: Kommunikativa praktiker i arbetslivet, Språk, kunskap och lärande samt Språk och genus. Gemensamt för områdena är att språk- och textvetenskaplig teori kombineras med ett praxisnära arbetssätt och ett genomgående intresse för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv.

Turismvetenskap www.sh.se/turism, ief@sh.se

Om ämnet Turismbranschen är en av världens mest expansiva, eftersom möjligheten till fritid ökar i det moderna samhället samtidigt som människors behov och önskemål blir allt mer sofistikerade. Turism är dock inget nytt fenomen, utan har funnits i olika skepnader under lång tid och i olika civilisationer. Inom ämnet turismvetenskap studeras till stor del individers resande till olika destinationer. Vi undersöker syftet med resandet och även hur exempelvis naturliga förutsättningar på en destination och olika aktörers erbjudanden möjliggör resande till och vistelse på destinationen.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

86

4 4 4

Utbildning Vid Södertörns högskola är huvudtemat storstadsturism med följande delteman: turistföretag, upplevelseturism, destinationsutveckling, turismkommunikation och mötesindustri. Under till exempel A-kursen får du som student ta del av kärnbegrepp och olika betraktelsesätt av turism. Vi analyserar bakomliggande mönster till hur turism uppstår och fungerar i samhället samt rese- och turismnäringens struktur och omfång. I kursen behandlas också bland annat kommunikationsplanering och medieteknik i turistnäringen, retoriska färdigheter och turism ur ett historiskt perspektiv. I kursen Turismvetenskap B behandlar vi kvalitativt

inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur. Vi studerar även hur kulturhistoria och naturförutsättningar på ett resmål kan undersökas och hur man utifrån denna kunskap kan utveckla en permanent eller temporär besöksattraktion. I kursen behandlas även turismens geografiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på lokal nivå utifrån ett hållbart samhällsperspektiv med mera. I kursen Turismvetenskap C behandlas bland annat den urbana turismens särart samt distinktionen privatresande och affärsresande. En framtidsstudie utförs för att på ett kreativt sätt identifiera potentiella turisminnovationer. Dessa innovationer hanteras i en formell utvecklingsprocess och resulterar i en destinations- och affärsplan. I slutet av kursen skriver du en C-uppsats. Allt fler människor arbetar inom turistrelaterade verksamheter. Arbetslivsorienterad akademisk kunskap inom ämnet har blivit allt mer eftertraktat på arbetsmarknaden – hos såväl nyanställda som redan yrkesverksamma. Forskning Forskning i ämnet turismvetenskap vid Södertörns högskola bedrivs bland annat inom områdena mötesindustri, destinationsutveckling, kulturella besöksattraktioner, IKT-stöd i turism, cityturism och hållbar turismutveckling.


Utveckling och internationellt samarbete www.sh.se/utveckling, utbexp.d5@sh.se Om ämnet Den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är centrala inom ämnet utveckling och internationellt samarbete. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? Inom ämnet utveckling och internationellt samarbete studerar vi globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av både klassiska och moderna utvecklingsteorier undersöker vi varför världen ser ut som den gör idag. Orsaker och effekter av ojämlika maktförhållanden, genusrelationer, klimatförändringar, beslutsprocesser, bistånd samt hälso- och miljöfrågor är alla viktiga aspekter som tas upp. Utbildning Dagens komplicerade situation med en ekonomisk utveckling och hot om klimatförändringar påverkar politiska beslut och människors försörjningsförmåga samt fördelning av resurser mellan Nord och Syd. På Södertörns högskola kan du studera utveckling och internationellt samarbete både i form av fristående kurser på Aoch B-nivå och som huvudområde inom kandidatprogram. Utveckling och internationellt samarbete A vänder sig till dig som är intresserad av globala frågor i ett utveck-

lingsperspektiv. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur utvecklingsteori, global styrning, politik, ekonomi och naturresurshantering påverkar och förhåller sig till historiska och aktuella utvecklingsproblem. I delkurserna ingår olika samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska teoretiska förklaringar till samhällsutveckling, främst i Syd. B-kursen ger dig en fördjupning av de kunskaper om globalisering och utvecklingsfrågor som du har fått i Akursen. Du får ytterligare kunskaper om postkolonial teori och de globala miljöfrågorna och deras påverkan på utvecklingen i Syd. I kursen tar vi även upp hur hälsoproblematiken, framförallt hiv/aids, motverkar utveckling. Ämnet utveckling och internationellt samarbete ger dig kunskaper om relevanta konventioner och globala ekonomiska och politiska institutioner som påverkar och styr vår värld och som ökar din förståelse av internationellt samarbete. Studierna ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som är relevanta för arbete på myndigheter och inom organisationer och företag – lokalt, nationellt, internationellt eller globalt. Forskning Information om forskningsprojekt och -publikationer inom ämnet utveckling och internationellt samarbete vid Södertörns högskola hittar du på ämnets webbplats.

Utbud HT2012/VT2013: Fristående kurser Kandidatprogram Magisterprogram Masterprogram

4 4

Dalai Lama höll ett uppskattat anförande och svarade på frågor från Södertörns högskolas studenter vid sitt besök i april 2011.

87


Julia Schehl Exchange student

Why did you decide to go to Sweden as an exchange student? – I was obliged to study abroad, because my programme includes two semesters at a foreign university. I chose between Paris and coming to Scandinavia, but I decided against Paris. Learning French is not everything and as I do a lot of cross-country skiing I preferred Scandinavia. My home university in Austria is very positive about Södertörn, and I wanted to be in Stockholm.

Swedish way. I also like that students take more responsibility and do more independent studying here.

What are you studying at your home university? – A Bachelor’s degree in International Business. When I get back home I just have my graduation still to come.

Where are you living in Stockholm? – I live ten minutes’ walk from Södertörn, in a student residence called Björnkulla. Students from Germany, Austria, South Korea, Japan, Sweden, Czech Republic, Ireland, Finland, Holland, Spain, France and Poland live there. We are all in the same situation and we hang out together.

What are you studying at Södertörn University? – Different business courses, such as International Marketing and International Management. In addition, I am taking some Swedish courses. I pick the courses myself, but my teacher back home has to approve them. What are your plans for your professional future? – I want to concentrate on marketing and communication. If I get a job after my Bachelor’s degree I’ll go for that. Gaining some work experience would be a good thing. Otherwise I will probably study for a Master’s degree. Sooner or later I’ll need a Master’s anyway. What do you think of Södertörn University? – It’s different! It is more multicultural than back home. The way of studying is also different. Here I study one course at a time, maybe for four weeks, instead of several courses at the same time. That way I can concentrate and focus on one thing without getting distracted and confused. I learn more that way and I prefer the

88

What is the best thing about being an exchange student? – Being an exchange student makes me feel free, and I am getting to know a lot of people from different countries. It also gives me the opportunity to get to know another country.

What do you think of Stockholm? – Expensive! Besides that, my expectations were high because I had heard so many good things from friends who told me about Stockholm. But I really like it here. It’s a nice city, quiet and not as chaotic and stressful as many other big cities. So far, for instance, I have seen the archipelago, which reminded me of home. Are you homesick? – No! Do you have any advice for future exchange students? – Bring a lot of money! Planning your finances is important because you don’t want to stay in the student residence all the time. If you go to a new country you should see it. Plan different trips, even if they are just day trips.


Index Kandidatprogram, magister- och masterprogram samt ämnen i bokstavsordning, A-Ö.

A-I

J-M

N-Ö

Arkeologi...........................................................................................72 Biologi................................................................................................72 Economics, Master’s Programme ............................................68 Ekonomi, teknik och design .......................................................43 Ekonomie kandidatprogrammet ..............................................44 Engelska ............................................................................................73 Entreprenörskap, innovation och marknad...........................45 Environment, Communication and Politics...........................68 Estetik.................................................................................................73 Estetikprogrammet........................................................................46 Etnologi .............................................................................................74 Filosofi................................................................................................74 Företagsekonomi ...........................................................................75 Förskollärarutbildning med interkulturell profil.....................32 Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad...................................................................33 Förvaltningsprogrammet .............................................................47 Genusvetenskap ............................................................................75 Geografi ............................................................................................76 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3........................................34 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 ..........................................................................35 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem ............................................................................36 Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad....................................37 Historia ..............................................................................................76 Idéhistoria.........................................................................................77 Infectious Disease Control..........................................................68 Informatik .........................................................................................77 Informatörsprogrammet..............................................................48 Interactive Media Design.............................................................68 Internationell migration och etniska relationer (IMER) .....49 Internationella ekonomprogrammet.......................................50 Internationella relationer .............................................................78 IT, medier och design ...................................................................51

Journalistik........................................................................................78 Journalistik med samhällsstudier..............................................52 Journalistik och multimedia....................................................... 53 Journalistik, människa och miljö54Konst, kultur och ekonomi...............................................................................................55 Konstvetenskap ..............................................................................79 Litteraturvetenskap........................................................................79 Logistik och ekonomi....................................................................56 Magisterprogram i arkeologi ......................................................68 Magisterprogram i estetik............................................................68 Magisterprogram i Europarättsliga studier.............................68 Magisterprogram i filosofi ...........................................................68 Magisterprogram i företagsekonomi .......................................68 Magisterprogram i idéhistoria....................................................68 Magisterprogram i internationellt företagande ....................68 Magisterprogram i journalistik ...................................................68 Magisterprogram i konstvetenskap .........................................68 Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen ...................................................68 Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning.......................................................................................68 Magisterprogram i praktisk kunskap ........................................68 Magisterprogram i sociologi.......................................................68 Masterprogram i arkeologi..........................................................68 Masterprogram i företagsekonomi ..........................................68 Masterprogram i offentlig organisation och ledning...........68 Masterprogram i retorik .............................................................. 68 Masterprogram i sociologi ..........................................................68 Masterprogram i svenska ............................................................68 Media, Communication and Cultural Analysis .....................68 Medicinteknisk ekonom ..............................................................57 Medie- och kommunikationsvetenskap.................................80 Medier, engelska och globalisering..........................................58 Medieteknik.....................................................................................80 Medievetarprogrammet ..............................................................59 Miljö och utveckling ......................................................................60 Miljövetenskap................................................................................81 Måltidskunskap...............................................................................81

Nationalekonomi ...........................................................................82 Offentlig rätt.....................................................................................82 Pedagogik.........................................................................................83 Personalvetarprogrammet..........................................................61 Political Science, Master’s Programme...................................68 Psykologi...........................................................................................83 Religionsvetenskap .......................................................................84 Retorik ...............................................................................................84 Retorikkonsultprogrammet ....................................................... 62 Socialt arbete med storstadsprofil............................................63 Sociologi ...........................................................................................85 Spelprogrammet............................................................................64 Sport Management .......................................................................65 Statsvetenskap................................................................................85 Svenska.............................................................................................86 Tourism Studies, Master’s Programme...................................68 Turismprogrammet .......................................................................66 Turismvetenskap ............................................................................86 Utveckling och internationellt samarbete ..............................67 Utveckling och internationellt samarbete (ämne) ..............87 Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 7-9.............................................38 Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan...................................39

89


Viktiga datum 2012/2013 Antagning till sommarkurser 2012

Antagning till höstterminen 2012

Antagning till vårterminen 2013

21 februari 15 mars April 27 april Vecka 23

15 mars 16 april Maj-juni 21 juni 12 juli

15 september 15 oktober November Se antagning.se Se antagning.se

Webbanmälan öppnar Sista anmälningsdag Kontrolluppgifter Antagningsbesked Upprop och registrering

Webbanmälan öppnar Sista anmälningsdag Kontrolluppgifter Sista kompletteringsdag Antagningsbesked med svarskrav 30 juli Sista svarsdag 6 augusti Slutgiltigt antagningsbesked Vecka 35 Upprop och registrering Vecka 36-03 Terminstid

Se antagning.se Början av januari Vecka 3 Vecka 4-23

Webbanmälan öppnar Sista anmälningsdag Kontrolluppgifter Sista kompletteringsdag Antagningsbesked med svarskrav Sista svarsdag Slutgiltigt antagningsbesked Upprop och registrering Terminstid


Södertörns högskola adress Södertörns högskola, 141 89 Huddinge besök Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg tel 08-608 40 00 fax 08-608 40 10


Siri Troili har läst kandidatprogrammet Utveckling och internationellt samarbete och fick sedan praktikplats på Utrikesdepartementet. Läs mer på sidan 67.

t

Kontakta oss Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg Telefon: 08-608 32 00 Fax: 08-608 40 10 Postadress: Södertörns högskola, 141 89 Huddinge E-post: studentservice@sh.se www.sh.se

B

Porto betalt

SVERIGE

Södertörns högskola

Södertörns högskolas studiekatalog ht 2012 - vt 2013  
Södertörns högskolas studiekatalog ht 2012 - vt 2013  

Södertörns högskolas studiekatalog ht 2012-vt 2013.

Advertisement