Page 1

SÉCULOS ESCUROS E ILUSTRACIÓN LITERATURA CULTA E POPULAR ESQUEMA-RESUMO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SÉCULOS ESCUROS E ILUSTRACIÓN

DECADENCIA DA ESCOLA TROBADORESCA (SEGUNDA METADE S.XIV) GUERRA ENTRE PEDRO DE BORGOÑA E HENRIQUE DE TRASTAMARA (1366-1369) CONDICIOFRACASO DAS REVOLTAS ANTINOBILIARIAS DOS IRMANDIÑOS (S.XV) NAMENTOS LOITA ENTRE ISABEL, A CATÓLICA, E XOANA, A BELTRANEXA, POLA COROA DE CASTELA (1480) DISTANCIAMENTO DE PORTUGAL, QUE INICIA O SEU IMPERIO MARIÑO (1500, CHEGADA A BRASIL) HISTÓRICOS NACEMENTO DUN NOVO GRUPO SOCIAL, A FIDALGUÍA (S.XVI) INSTAURACIÓN DA MONARQUÍA BORBÓNICA (S.XVIII) 1. TEMÁTICA TRADICIONAL: ALALÁS, REGUEIFAS… 1. ACTITUDE ANTIGALEGA 2. TEMÁTICA DO MARISCAL: CONSECUENCIAS CANCIONEIRO 2. CONFLITO LINGÜÍSTICO PRANTO DA FROUSEIRA. SOCIOLINGÜÍSTICAS POPULAR 3. TEMÁTICA DE CIRCUNSTANCIAS: SAQUEO DE CANGAS POLOS TURCOS LITERATURA POPULAR DE TRADICIÓN ORAL

MOSTRAS LITERARIAS

1. CONTOS NARRACIÓN ORAL 2. LENDAS 3. REFRÁNS E ADIVIÑAS 1. SONETO DE MONTERREI (1530) 2. ARACANA NAÇAO… CONDESA DE RENACENTISTA ALTAMIRA (1587)

LITERATURA CULTA

BARROCA

TEATRO

Sofia Rama

1. SONETO CON FALDA. GOMEZ TONEL (1612) 2. RESPICE FINEM. VAZQUEZ DE NEIRA (1612) 3. DÉCIMAS AO APÓSTOLO. MARTÍN TORRADO 4. NOVE ROMANCES DAS FESTAS MINERVAIS (1679) ENTREMÉS FAMOSO… FEIXOO DE ARAÚXO (1671)


SÉCULOS ESCUROS E ILUSTRACIÓN LITERATURA CULTA E POPULAR ESQUEMA-RESUMO

PADRE SARMIENTO

PADRE FEIXOO PADRE SOBREIRA CORNIDE SAAVEDRA

A ILUSTRACIÓN

DIEGO CERNADAS E CASTRO (O cura de Fruíme) PLÁCIDO E ANSELMO FEIXOO MONTENEGRO Mª FRANCISCA ISLA LOSADA

Sofia Rama

ESQUEMA. SSEE E ILUSTRACIÓN  

Esquema a modo de resumo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you