Page 1

LITERATURA MEDIEVAL A PROSA MEDIEVAL ESQUEMA-RESUMO

1. ETAPA GALEGOPORTUGUESA (até 1350)

ÁMBITO XEOGRÁFICO E CRONO-

2. ETAPA GALEGA (desde 1350)

LÓXICO

A PROSA MEDIEVAL

CONDICIONAMENTOS HISTÓRICOS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

O LATÍN SEGUÍA A SER A LINGUA DE PRESTIXIO PARA A PROSA CARENCIA DUNHA CORTE PROPIA E DEPENDENCIA DA MONARQUÍA CASTELÁ FALTA DE PRIMEIRAS NORMAS ORTOGRÁFICAS PARA O GALEGO SOMETEMENTO DOS DERRADEIROS NOBRES GALEGOS REBELDES IMPOSICIÓN DO CASTELÁN A PARTIR DO SÉCULO XV DESCOÑECEMENTO DA NOSA PROPIA PROSA MEDIEVAL

Sofia Rama


LITERATURA MEDIEVAL A PROSA MEDIEVAL ESQUEMA-RESUMO

TEXTOS LATINOS CON PALABRAS GALEGAS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

DOAÇAO À IGREJA DE SOZELLO (GLOSA, 870) CARTA DA… LARDOSA (GLOSA, 882) DIPLOMA DO… COIMBRA (GLOSA, 1008) PACTO DOS IRMAOS PAIS (GLOSA, 1173) NOTÍCIA DE FIADORES (GLOSA, 1175) AUTO DAS PARTILHAS (GLOSA, 1192)

PRIMEI-ROS TEXTOS CONSERA PROSA

VADOS

1. 2. 3. 4.

NOTÍCIA DE TORTO (inicios séc. XIII) TESTAMENTO DE AFONSO II (1214) FORO DO BO BURGO DE CASTRO CALDELAS (1228) INQUIRIÇOES DE DON DINIS (1288)

MEDIEVAL 1.• PROSA TABELIÓNICA

ESCRITOS ELABORADOS CON FINS UTILITARIOS

2. PROSA HISTORIOGRÁFICA

PROSA PROPAGANDÍSTICA (CRONICOES)

3. PROSA HAXIOGRÁFICA

TEXTOS SOBRE VIDA E MILAGRES DOS SANTOS

TIPOS

Sofia Rama

1. SETE PARITDAS 2. LIVRO DOS CAMBEADORES… 3. ORDENANZAS DOS ACIBECHEIROS.. 4. ESCRITOS NOTARIAIS 5. LIBROS DE CONTAS 6. TRATADOS 7. ARTE DE TROVAR 1. LIVROS DE LINHAGENS 2. CRÓNICA XERAL GALEGA 3. GENERAL ESTORIA 4. CRÓNICA GERAL DE ESPANHA 1344 5. CRÓNICA GALEGA DE 1404 1. VIDA DE BARLAAN… 2. VISIÓN DE TÚNDALO 3. MIRAGRES DE SANTIAGO 4. CRÓNICA DE SANTA MARÍA DE IRIA


LITERATURA MEDIEVAL A PROSA MEDIEVAL ESQUEMA-RESUMO

1. CICLO ARTÚRICO

1. 2. 3. 4.

XOSÉ DE ARIMATEA LIVRO DE MERLIN LIVRO DE TRISTAN DEMANDA DO GRAAL

MATERIA DE BRETAÑA

1. CRÓNICA TROIANA A PROSA MEDIEVAL

TIPOS

2. CICLO CLÁSICO

MATERIA DE TROIA

2. HISTORIA DE TROIA

MIRAGRES 3. CICLO CAROLÍNXEO

MATERIA DE CARLOMAGNO

DE SANTIAGO

Sofia Rama

ESQUEMA-RESUMO. PROSA MEDIEVAL  
ESQUEMA-RESUMO. PROSA MEDIEVAL  

Esquema a maneira de resumo.

Advertisement