Page 1

LITERATURA DO SÉCULO XIX CURROS ENRÍQUEZ ESQUEMA-RESUMO

INTRODUCIÓN XORNALISTA REPUBLICANO. PROGRESISTA. COMPOSICIÓNS POETA REBELDE. ANTICLERICAL.

ESTRUTURA

ENCOMENDA GALEGUISTA. COMPROMISO SOCIAL. POESÍA CÍVICA POESÍA SOCIAL CURROS

AIRES DA MIÑA TERRA,

ENRÍQUEZ

POESÍA INTIMISTA TEMÁTICA

1880

POESÍA COSCOSTUMISTA A OBRA MOTIVO

FINALIDADE

O DIVINO SAINETE, FONTE

1888

A PEGADA

BANDEIRA DE GALIZA HIMNO GALEGO REAL ACADEMIA GALEGA

Sofia Rama

TEMÁTICA

ESTRUTURA

ARGUMENTO

ESQUEMA. CURROS  

Esquema a modo de resumo

Advertisement