Page 1

LITERATURA MEDIEVAL CANTIGA DE AMIGO ESQUEMA-RESUMO

1. A CANCIÓN FEMININA DE AMOR

1. CHABSONS DES FEMMES 2. FRAUENLIEDER 3. CARXAS MOZÁRABES

ORIXES

CANTIGA

2. LÍRICA AUTÓCTONA COMPOSTELÁ

DE AMIGO CARACTERÍSTICAS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

XÉNERO SINCRÉTICO ESTRUTURA FIXA PROTAGONISTA FEMININA INTERLOCUTORES: NAI, IRMÁS, AMIGO, NATUREZA… ESPAZO: NATUREZA PERSONIFICADA AMBIENTE RURAL, DOMÉSTICO E CONSERVADOR

Sofia Rama


LITERATURA MEDIEVAL CANTIGA DE AMIGO ESQUEMA-RESUMO

TEMAS

TIPOS

1. AUSENCIA DO AMIGO 2. PSICOLOXÍA DA XOVE NAMORADA 3. A PAISAXE COMO EXPRESIÓN DOS SENTIMENTOS 1. 2. 3. 4.

ALBAS OU ALBORADAS CANTIGAS DE ROMARÍA BAILADAS MARIÑAS OU BARCAROLAS 1. PARALELISMO

CANTIGA DE AMOR

2. REPETICIÓNS

  

PARALELISMO LEIXAPRÉN REFRÁN

  

DOBRE MORDOBRE ATÁ-FIINDA

  

RIMA MACHO RIMA FEMIA PALABRA PERDUDA

  

UNISONANS ALTERNAS DOBLAS

RECURSOS

3. RIMA

4. COBRAS

Sofia Rama

/

SINGULARS

ESQUEMA. CANTIGA DE AMIGO  
ESQUEMA. CANTIGA DE AMIGO  

Esquema a modo de resumo

Advertisement