__MAIN_TEXT__

Page 1

Ingeschakeld MATCHMAGAZINE November 2018


Inhoudsopgave Voorwoord Harry van de Kraats

3

Matchen is Mensenwerk

4

Janny matchen is bovenal mensenwerk

6

Doorgroeien en een plek vinden binnen de maatschappij

10

Bijdragen aan de groei van de leerling is het allermooiste

13

Ingeschakeld in de regio

16

Colofon

18

Partners

19

Project Ingeschakeld | pagina 2


Voorwoord Harry van de Kraats Als samenleving zijn we flink op weg om van een verzorgingsstaat een participatiemaatschappij te worden. Een belangrijk onderwerp in dit kader zijn de nieuwe groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt, onder andere mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. In 2013 maakten werkgevers, werknemers en kabinet de zogeheten ‘banenafspraak’, die werd vastgelegd in de Participatiewet. Werkgevers beloofden om zich extra in te spannen om deze groep aan de slag te helpen. Al langere tijd maken wij bij werkgeversvereniging AWVN ons hard om met zoveel mogelijk werkgevers die banenafspraak uit te voeren en meer mensen uit de doelgroep van de Participatiewet duurzaam aan het werk te helpen. Ook vanuit de werkgeverskoepels hebben we geijverd voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs (VSO/PrO). Sinds 2016 kunnen leerlingen uit het VSO en PrO zonder toetsing door UWV toegang krijgen tot het doelgroepregister. Daarmee kunnen werkgevers, die deze schoolverlaters aan de slag helpen, gebruikmaken van verschillende instrumenten en tegemoetkomingen voor eventuele extra risico’s en bijzondere aanpassingen van de werkplek. Dat leek voor VSO- en PrO-leerlingen een goede regeling, maar de praktijk is altijd weerbarstiger dan het papieren plan, want de afstand tussen deze jongeren en werkgevers bleek toch erg groot. Het project Ingeschakeld, dat AWVN en het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak samen met Edunova uitvoeren, helpt hier nu een handje bij. Dat doen we door inspirerende voorbeelden van vruchtbare samenwerkingen tussen scholen en werkgevers te beschrijven, met de gemeente als facilitator. En door in verschillende regio’s VSO-/PrO-scholen, werkgevers en gemeenten met elkaar in verbinding te brengen. Ingeschakeld is hierbij niet zelf de matchmaker tussen werkgever en schoolverlater, maar brengt scholen en werkgevers met elkaar in contact en ondersteunt hun samenwerking bij stages en de mogelijke doorstroom naar een baan. Het resultaat is een win-win-winsituatie. Meer van deze jongeren kunnen vanuit de schoolbanken via een stage direct aan de slag, werkgevers vinden meer kandidaten voor hun vacatures in deze verkrappende arbeidsmarkt en de gemeente is met een tegemoetkoming voor begeleiding en werkplekaanpassing aanzienlijk goedkoper uit dan met een uitkering. Deze tweede editie van het MatchMagazine van Ingeschakeld bevat opnieuw inspirerende verhalen over succesvolle samenwerking – in verschillende regio’s en op verschillende manieren vormgegeven. Maar allemaal zijn de succesverhalen doorspekt met wederzijds respect en veel oog voor de belangen en wensen van de ander. Een prachtig voorbeeld hiervan is het artikel over de Buitengewoon Onderwijsgroep in Limburg, waar de stagebegeleider stelt: “Wij vieren niet een diploma, wij vieren het als iemand een baan heeft”. Werk doet ertoe, voor iedereen. Ik wens u veel leesplezier.

Harry van de Kraats Algemeen directeur werkgeversvereniging AWVN

Project Ingeschakeld | pagina 3


Matchen is Mensenwerk Ingeschakeld is inmiddels op allerlei plekken in het land actief. We leggen verbindingen tussen scholen en werkgevers; in de bouw, in de zorg, in het onderwijs, in de schoonmaak, in de techniek en in de logistiek. Deze verbindingen leggen we zo veel mogelijk vast in stappenplannen en systematische aanpakken, want daarmee maken we succesvolle werkwijzen overdraagbaar naar andere regio’s of sectoren. De belangrijkste ingrediënten voor succes Het wordt steeds duidelijker wat die succesvolle werkwijzen zijn. Deze komen terecht in de MatchBox, een online tool die scholen en werkgevers ondersteunt bij het tot stand brengen van een samenwerking. We zien al één duidelijk werkzaam bestanddeel: mensenwerk. Daar waar verbindingen tot stand komen, is een projectmatige aanpak niet per se zaligmakend. Energie, inzet, passie, enthousiasme, openheid, vasthoudendheid, pro-activiteit, creativiteit en durf zijn de ingrediënten die voor de betrokken mensen doorslaggevend zijn.

Project Ingeschakeld | pagina 4


“Het vraagt af en toe een beetje lef om langs het randje van bestaande regels en afspraken te gaan.” Project Ingeschakeld

Behoeften omzetten in kansen Het vraagt een zekere creativiteit om behoeften op de arbeidsmarkt om te zetten in kansen voor jongeren uit het VSO en PrO. Het vraagt inzet en energie om contact te leggen en onderhouden met andere betrokken mensen bij de transitie van school naar werk. Het vraagt een open en nieuwsgierige houding om je te verdiepen in een school of een bedrijf en te kijken naar kansen voor jongeren. Het vraagt enthousiasme en passie om met deze kwetsbare jongeren het avontuur van werk aan te gaan. Het vraagt vertrouwen om de voorzichtigheid eens te laten varen en te gáán voor een kans. Het vraagt af en toe een beetje lef om langs het randje van bestaande regels en afspraken te gaan. Het blijft toch mensenwerk Kortom, het vraagt al datgene, dat wij als mens in moeten en kunnen zetten om plannen, werkwijzen en systemen voor ons te laten werken. Pas als mensen écht werk maken van een verbinding met elkaar, kunnen we onze jongeren aan werk helpen. Als het kan met ondersteuning van stappenplannen, logische werkwijzen en systeemaanpakken. Maar ook als we het zonder deze ondersteunende instrumenten moeten doen, blijven we ons nog steeds inzetten voor deze match. Matchen blijft immers mensenwerk.

Over Ingeschakeld Eén van de kerntaken van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar werk. In dat kader wordt er al jaren succesvol samengewerkt met werkgevers om voor iedere leerling een passende stage- en arbeidsplaats te vinden. Deze traditie van leren & werken kent veel goede voorbeelden. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs is arbeidstoeleiding sinds enkele jaren opgenomen in de wet en ook daar worden meters gemaakt. Inmiddels trekt de economie weer aan en dat biedt allerlei kansen voor leerlingen die aan het werk willen en kunnen. Om te voorkomen dat leerlingen na het behalen van een diploma langs de kant komen te staan, is het van belang dat scholen, werkgevers en gemeenten elkaar tijdig weten te vinden. Dáár slaat Ingeschakeld een brug. Scholenkoepels voor VSO en PrO én werkgevers slaan de handen ineen en geven de onderlinge samenwerking en de samenwerking met gemeenten een flinke impuls met als doel om voor nog meer schoolverlaters een passende plek op de arbeidsmarkt te realiseren.

Project Ingeschakeld | pagina 5


“Een tevreden leerling; dat voelt uiteindelijk voor iedereen als een prachtige ervaring.” Karlien Lenssen

Janny matchen is bovenal mensenwerk Een modern zoemgeluid gaat af en niet veel later keert de rust terug in de gangen van het oude schoolgebouw. Rijen met jassen hangen netjes aan haakjes, hier en daar trekt een leerling gehaast de deur van een klaslokaal achter zich dicht. Schoolleider Jack Smulders stapt richting de kantine en wijst naar de muur waar rijen met fotolijsten hangen. ‘Onze zogenaamde wall of fame,’ legt Smulders stralend uit. ‘Onze uitstromers verdienen een mooi plekje aan de muur.’ Bij Wildveld, onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon in Venlo, wordt er dan ook alles aan gedaan om de leerling naar een mooie en duurzame plek op de regionale arbeidsmarkt te begeleiden. Door middel van een speciaal traject, probeert de school de leerlingen klaar te stomen voor deze stap. Jack Smulders schuift aan zijn bureau en stalt enkele papieren uit. ‘De leer-werklijn bestaat uit arbeidsoriëntatie, arbeidstraining, opgevolgd door een stage en met de juiste match zelfs een arbeidsplek. Het zijn eigenlijk verschillende stations die de leerlingen langs gaan. Hier leren zij diverse vaardigheden die ze uiteindelijk kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt.’

Project Ingeschakeld | pagina 6


Succesverhalen Het traject is zeer succesvol. De school werkt samen met een netwerk van inmiddels 800 bedrijven in de regio. En ook het uitstroompercentage naar werk liegt er niet om: al jaren ligt dit ver boven de vereiste norm. Lou Gommans is verantwoordelijk voor het uitstroomtraject en weet precies waar succes te behalen valt. Waar voorheen alleen de stagedocenten verantwoordelijk waren voor de begeleiding van uitstromers, versterkt sinds januari dit jaar een transitiecoach het team. Een welkome aanwinst, legt Gommans uit. ‘Er zijn altijd leerlingen die niet direct mee kunnen komen of toch niet bij een stageplek passen waardoor ze uitvallen. De reguliere stagedocent had niet genoeg ruimte om deze leerlingen hulp te bieden. Met de komst van de coach kunnen wij ook hen nu een intensief begeleidingstraject aanbieden.’ Maatje en vliegende kiep Voor transitiecoach Karlien Lenssen werd snel duidelijk waar zij kon inspringen, toen zij afgelopen winter bij de onderwijsgroep startte. ‘Ik zag dat de stagedocenten duidelijk ondersteuning nodig hadden. Vaak was er al een match gemaakt en kon een leerling ergens aan het werk. Wanneer daar plotseling toch hulp nodig was, kon ik die bieden.’ Gommans: ‘Vergeet ook vooral niet de meerwaarde van jou tijdens bijvoorbeeld schoolvakanties.’ Lenssen knikt. ‘Als coach val ik niet onder de leraren-cao. Daardoor kan ik tijdens de zomervakantie gewoon door blijven werken als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, werkgevers en de gemeente. Daar kregen we afgelopen zomer heel veel enthousiaste reacties op. Zo’n zomerperiode van zes weken kan een match maken of breken.’ Lenssen heeft zichzelf inmiddels ontpopt tot vliegende kiep voor haar collega’s, maar bovenal als maatje voor de leerlingen die zij begeleidt. Van meetings op school tot bezoekjes bij de leerlingen thuis of op de werkplek, het valt allemaal onder haar werkzaamheden. ‘Samen ga je een traject door en dat is zeker niet altijd even makkelijk. Maar een goede match en een tevreden leerling; dat voelt uiteindelijk voor iedereen als een prachtige ervaring.’

Project Ingeschakeld | pagina 7


Twee Janny’s Een voorbeeld van zo’n succeservaring is Janny (18) uit Venlo. ‘Hem matchen bleek maatwerk, maar bovenal mensenwerk’, legt Gommans uit. ‘Door de jaren heen merkten we aan Janny dat het theoretisch leren niets voor hem was. Als school kun je dan door blijven hameren op de ontwikkeling, maar je kunt ook kijken waar zo’n leerling dan wel in uitblinkt.’ Toen Janny eenmaal op snuffelstage was, ging er een wereld voor hem open. ‘Het was net alsof wij twee verschillende Janny’s zagen: op school een worstelende leerling, maar op stage een hardwerkende jongen met een tevreden begeleider.’ Dit was zo’n positieve ontwikkeling dat Gommans en Lenssen met hun team besloten te kijken naar verdere mogelijkheden. ‘Door in gesprek te gaan met het bedrijf en te peilen wat voor arbeidsperspectief er verder was, konden we met Janny toewerken naar wat er nodig was om deze werkplek voor hem te realiseren,’ vertelt Lenssen enthousiast. Voor een plek bij een regionaal rioolservicebedrijf moest Janny in het bezit zijn van een VCA diploma, een heftruckcertificaat en een rijbewijs. In de laatste fase van zijn schoolperiode liep Janny vier dagen in de week stage, terwijl hij één dag in de week op school werkte aan het behalen van de theorie. Gommans: ‘Je ziet zo’n jongen gewoon veranderen en met succes: hij heeft vorige week een jaarcontract aangeboden gekregen!’ Elke dag leren Een paar kilometer van de school vandaan staat Janny over een pompinstallatie gebogen. Terwijl zijn collega aan de knoppen zit, vraagt Janny hem het hemd van het lijf. Hoe werkt de installatie precies? Waar zijn de knoppen voor? Lachend kijkt Janny op wanneer zijn coach hem wenkt. De twee groeten elkaar vriendschappelijk. Enthousiast vertelt Janny over zijn werk. ‘Elke dag hier is weer anders en nieuw. Ik leer continu en ook het contact met de collega’s vind ik ontzettend leuk.’ Om de week spreekt hij met Karlien, die bij hem langs komt op zijn werk. ‘Dat was eerst wel wennen, zomaar iemand die zich met mij bemoeide. Nu ben ik er alleen maar hartstikke blij mee. Als ik ergens mee zit, dan kan ik dat delen en we bespreken hoe het gaat, wat ik geleerd heb en wat beter kan.’ Verder leren Voordat Janny aan de slag kon, stortte hij zich op de verschillende certificaten die hij nodig had. Met hulp van de school en van Karlien heeft hij inmiddels zijn VCA en een heftruckcertificaat op zak. ‘Ja daar ben ik ontzettend blij mee, nu alleen nog mijn theorie-examen. Al ben ik daarna zeker niet uitgeleerd. Graag wil ik dan nog verder leren binnen het bedrijf, zodat ik nog meer verschillende dingen mag gaan doen.’ Maar hoe was het voor Janny geweest als Karlien er niet zou zijn? Lachend: ‘Dan had ik hier nu niet gestaan en was alles heel anders gelopen. Ze zeggen toch altijd: “had je maar een vak geleerd?” Nou dat heb ik dus niet en tóch heb ik werk. Dat is gewoon geweldig, ik hoef niet meer thuis op de bank te zitten.

Project Ingeschakeld | pagina 8


Jack Smulders

Janny

Karlien Lenssen

Lou Gommans

Project Ingeschakeld | pagina 9


Doorgroeien en een plek vinden binnen de maatschappij In een kring staat een vijftal volwassen mannen aandachtig te luisteren naar de SVOB-docent die in het midden staat. Met een grote autoband in zijn armen praat hij honderduit en geeft hij de mannen instructies. Vandaag zijn de docenten zelf weer even leerling tijdens de speciale docentendag, georganiseerd door SVOB bij branchetakorganisatie voor de banden- en wielenbranche; vereniging VACO. ‘Je kunt er geen les in geven, als je het niet zelf hebt geleerd,’ aldus Rick Zeeman, manager opleidingen van SVOB, het opleidingsinstituut van VACO. Vereniging VACO vertegenwoordigt als branchetakorganisatie negen verschillende sectoren, van de fabrikanten tot de inzamelingspunten. Daarbij is de bandenservicesector het grootst, de plek waar je banden kunt laten verwisselen. Het is een grote branche waar zeker extra handen nodig zijn. De banden- en wielenbranche kampt met personeelstekorten, er is te weinig nieuwe aanwas. ‘Een blijvend probleem waar iets aan gedaan moet worden’, vertelt Zeeman. ‘VACO wil graag beter contact en kortere lijntjes tussen scholen en werkgevers. Zij kunnen leerlingen tenslotte helpen met die eerste stap richting de bandenbranche te zetten.’ Eén van de manieren om daaraan bij te dragen is de zogenaamde docentendag. Op deze dag leren docenten hoe zij hun leerlingen kunnen interesseren en voorbereiden op de stages binnen

Project Ingeschakeld | pagina 10


de banden- en wielenbranche. In feite draait het hierbij allemaal om arbeidsgericht les geven, waardoor de uitstroomkansen voor leerlingen uit het VSO en PrO vergroot worden. Daarnaast helpt SVOB mee aan het opleiden van de leerlingen, door scholen van leerstof te voorzien. Vervolgens start er een leertraject, waarin de leerlingen in zo’n twintig weken worden klaargestoomd voor het behalen van een banden- en wielen certificaat. De juiste wisselwerking Inmiddels doen zo’n acht praktijkscholen dankbaar mee aan het traject. ‘Juist deze scholen zijn ontzettend blij met een certificering’, vertelt Zeeman. Marco Bleumer beaamt wat Zeeman zegt. Als docent op het VSO Mariëndael doet hij enthousiast mee met de docentendag. Inmiddels heeft hij in zijn werk al diverse leerlingen voorbij zien komen die warm liepen voor de branche, iets waar Bleumer nu wel raad mee weet. ‘Het is allemaal een kwestie van de juiste wisselwerking. Past de leerling bij het bedrijf en vice versa. Maar ook tijdens zo’n stage is en blijft het aftasten. In hoeverre kan de leerling mee komen en wil het lukken met de theorie? Mocht dat niet het geval zijn, dan laat het bedrijf dat ook horen en weten wij in het vervolg waar we op moeten focussen in de les.’

Project Ingeschakeld | pagina 11


‘De docentendag is daarbij eigenlijk een soort bonus’, legt Bleumer uit. ‘Tijdens zo’n dag komen we ook weer in contact met andere docenten en delen wij ervaring. Daarnaast vertelt de brancheorganisatie ons waar behoefte aan is bij de werkgevers en wat de vereisten zijn voor bepaald werk en wat onze leerlingen moeten kunnen. Die informatie kunnen wij goed gebruiken tijdens het onderwijzen van onze leerlingen.’ Succeservaring Een succeservaring die Bleumer zich nog goed kan herinneren, is een leerling die ooit uitstroomde naar een klein bandenbedrijf. Vanuit daar maakte hij een opleiding af binnen de banden- en wielenbranche en inmiddels werkt hij alweer vijf jaar op dezelfde plek in vaste dienst.

“VACO en SVOB investeren met dit initiatief in de branche, maar ook in de toekomst van deze leerlingen. Daarvoor krijgen we loyale en trouwe werknemers terug. Een betere investering kan ik niet bedenken.” Marco Bleumer

‘Deze jongen heeft echt een plekje in de maatschappij gekregen en dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.’ Bleumer ziet zichzelf dan ook als meer dan een mentor alleen. ‘Ik ben eerder een soort coach. Het gaat niet alleen om het werk zelf waarmee ze zitten, maar denk ook aan de ingewikkelde formulieren die ze tegenwoordig moeten invullen. Bij mij kunnen de leerlingen op elk moment terecht en ik help ze waar ik kan.’ Inmiddels werkt hij naast zijn functie als mentor ook als uitstroomcoach. ‘Deze leerlingen hebben ook na het behalen van hun diploma dat extra steuntje in de rug nodig. Gecombineerd met de andere initiatieven kunnen we zorgen voor nog meer van dit soort succesverhalen.’ De juiste connectie In de ogen van Bleumer is de banden- en wielenbranche een mooie connectie tussen de onderwijssector en het bedrijfsleven. ‘VACO en SVOB investeren met dit initiatief in de branche, maar ook in de toekomst van deze leerlingen. Daarvoor krijgen we loyale en trouwe werknemers terug. Een betere investering kan ik niet bedenken.’ Zeeman knikt. ‘De banden- en wielenbranche is nu eenmaal vrij onbekend en wordt veelal gezien als zwaar, maar het is allemaal een kwestie van leren en ontwikkelen. Uitstromen vanuit school is in feite de eerste stap, daarna kunnen zij zich ook binnen de branche nog voluit specialiseren en ontwikkelen. Doorgroeien en een plek vinden binnen de maatschappij, daar gaat het hier om.’

Project Ingeschakeld | pagina 12


“De bureaucratie zat ons echt nog in de weg; maar dat begint nu gelukkig te veranderen” Henrie Mastwijk

Bijdragen aan de groei van de leerling is het allermooiste Het is halverwege de ochtend. Met zelfverzekerde tred loopt de 21-jarige Dik door de stallen. Hier en daar reageert een koe op zijn komst door te loeien, waarna de jongen teder over het hoofd van het dier aait. ‘Ik wist altijd dat ik iets in een boerenbedrijf wilde gaan doen, maar ik voldeed niet aan de opleidingseisen. Via mijn stage mocht ik uiteindelijk tóch aan de slag.’ Dik was de eerste leerling in de Gelderse regio die in 2015 met een werkgever gematcht werd. Met succes. Dik wandelt verder terwijl hij uitgebreid vertelt over de stallen, het verzorgen van de koeien en de melkmachine. ‘Die was eerst nog best ingewikkeld, maar inmiddels heb ik ook dat helemaal onder de knie. Eigenlijk wel een heel handig ding.’ Het is één van de vele dingen die hij de afgelopen jaren geleerd heeft, want naast de boerderij, werkt Dik ook nog in een boomkwekerij. De uitkomst van een zorgvuldig tot stand gekomen match, beaamt ook Henrie Mastwijk, stagecoördinator bij De Ziep, de oude school van Dik. ‘De stage bij het boerenbedrijf beviel zo goed, dat Dik er graag wilde blijven werken. Helaas was er geen mogelijkheid om hem een volledig contract aan te bieden. Uiteindelijk is de boer in gesprek gegaan met de boomkwekerij, die Dik ook graag wat uren wilde aanbieden. Samen kwamen ze tot een mooie verdeling.’

Project Ingeschakeld | pagina 13


De eerste pioniers Terugblikkend herinnert Mastwijk zich vooral hoe spannend alles destijds was. ‘We hadden zoiets nog nooit gedaan en waren echt aan het pionieren. Voor iedereen kleefde er wel een risico aan, maar toch heeft niemand zich destijds teruggetrokken; zelfs wanneer het moeilijk en stroef ging – en dat ging het vaak genoeg - gingen we door. Dat vind ik nog altijd ontzettend bijzonder.’ Toen het idee er was, werd het tijd voor actie. Zowel Boomkwekerij Vonk als het melkveebedrijf deed mee. De uren waren verdeeld en via een payrollconstructie kon Dik de eerste periode aan de slag. Maar daar kon de pilot nog niet mee van start gaan. ‘Het was echt nog aftasten. De gemeente, het UWV, het WSP: ze kenden hun rol nog niet, waardoor alles best stroef en traag verliep. De bureaucratie zat ons echt nog in de weg,’ herinnert Mastwijk zich. ‘Dat begint nu gelukkig steeds meer te veranderen, al kun je van matchen nooit een haastklus maken.’ Matchen is maatwerk Mastwijk noemt de soms starre regelgeving als valkuil, maar het probleem dat het meest voorkomt zijn de verschillende verwachtingspatronen. ‘Een werkgever die denkt dat er maar weinig begeleiding nodig is, terwijl dit juist het allerbelangrijkst is bij de goede match. Onze leerlingen hebben nu eenmaal wat meer geduld en aandacht nodig.’ Echter, wat voor het ene bedrijf een valkuil is, geldt voor het andere bedrijf juist als een pluspunt. ‘Zo zijn het vooral eenmansbedrijven die een extra maatje in het bedrijf wel kunnen gebruiken en bovendien meer ruimte hebben voor begeleiding en persoonlijke aandacht,’ legt Mastwijk uit. ‘Onze leerlingen zijn ontzettend gevoelig voor de manier waarop ze aangesproken worden. Pushen of opjagen kan al weerstand opwekken en dan is iemand niet op de goede plek. Het is een kwestie van de juiste knoppen indrukken, matchen is echt maatwerk.’ Passie voor handenarbeid Dik sluit de schuurdeur en stapt in zijn auto. Even verderop duikt tussen de Gelderse landerijen Boomkwekerij Vonk op waar hij het andere dagdeel werkt. Aan de keukentafel praten hij en mede-eigenaar Danny Lubbers over het werk op de boomkwekerij en hoe hij ooit terecht kwam bij het bedrijf in Didam. ‘We hadden de ruimte om iemand aan het werk zetten en zagen dat als een mooie kans voor iemand uit het speciaal onderwijs. Het gaat hier niet om lezen of schrijven, dus we zochten iemand met een passie voor handenarbeid. Dat werd uiteindelijk Dik.’ Naast de kans die ze de leerling bij de boomkwekerij wilden aanbieden, zagen ze ook de meerwaarde voor henzelf in. ‘Het is bovenal leuk om er een collega bij te hebben. Extra handen, maar ook wat sociaal contact kan dan het verschil maken. Daarnaast is het fijn om je kennis aan iemand te kunnen overdragen,’ aldus Lubbers.

Project Ingeschakeld | pagina 14


Samen groeien De band die Dik en zijn werkgever hebben is dan ook hecht. ‘Als er iets is kan ik het hier vertellen en we kletsen regelmatig over hoe het gaat,’ vertelt Dik enthousiast. ‘Ja. Ik ken jouw familieleden, stuk voor stuk,’ knikt Lubbers. ‘Toen Diks oma onlangs overleed, kon hij hier rekenen op troost en support.’ Ook Henrie Mastwijk benadrukt het belang van zulk contact. ‘Onze jongeren zijn hartstikke loyaal. Daarvoor moet er wel eerst een vertrouwensband zijn. Om die te ontwikkelen, helpen wij als school de werkgever graag een handje. Soms begeleiden we deze nog meer dan de leerling zelf.’ Lubbers knikt lachend. ‘Uiteindelijk werk je allemaal mee aan de groei van Dik en dat geeft je ook persoonlijk een heel fijn gevoel. Ik sprak Henrie er nog over, wij staan zeker open voor een tweede leerling.’ De inmiddels ervaren Dik ziet daar zijn rol absoluut in: ‘Ik help een andere leerling graag mee, ik weet tenslotte maar al te goed wat snel fout kan gaan en waar je tips bij kunt gebruiken als beginner.’

Project Ingeschakeld | pagina 15


Ingeschakeld in de regio Inmiddels heeft Ingeschakeld nogal wat succesvolle, werkende aanpakken geïnventariseerd en beschreven. Uit die aanpakken heeft Ingeschakeld een algemene aanpak gedestilleerd. Nu is er een pilot gestart, om die aanpak in verschillende regio’s uit te rollen en te testen. Ingeschakeld wil de samenwerking tussen VSO-/PrO-scholen, werkgevers en gemeenten tot stand brengen of verder verbeteren. Daarbij werkt Ingeschakeld vanuit bewezen aanpakken op het gebied van samenwerking die leiden tot succesvolle plaatsingen. Ingeschakeld sluit, waar mogelijk, aan bij bestaande vragen of behoeften van één of meer van de partners in regio’s voor een verdergaande samenwerking rond plaatsing van jongeren. Voor regio’s is inmiddels een aanpak ontwikkeld, waarin voornamelijk scholen en werkgevers, maar ook gemeenten, worden geactiveerd, verbindingen tot stand worden gebracht en samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Redenen voor de regioaanpak Steeds meer beleid vindt op regionaal niveau zijn uitwerking. Door decentralisaties komen verantwoordelijkheden bij lokale overheden terecht. Reden voor Ingeschakeld om ook op dit niveau ondersteuning te bieden. Tegelijkertijd biedt dit niveau de mogelijkheid om laagdrempelig met elkaar in gesprek te komen. Door lokale netwerkbijeenkomsten tussen gemeenten, scholen en werkgevers te faciliteren, ontdekken steeds meer partijen de kracht van deze samenwerking. Als mensen elkaar ontmoeten, wordt de drempel lager om daadwerkelijk samen aan de slag te gaan. Het blijft immers mensenwerk. Van behoefte naar realiseren De regioaanpak bestaat uit een viertal stappen - ondersteund door verbinders van Ingeschakeld; Stap 1: Enthousiasmeren / informeren Richting de regio’s wordt gewerkt vanuit vraagsturing. Via bestaande structuren, netwerken en organisaties zijn drie bijeenkomsten (Noord, Midden en Zuid) georganiseerd om het veld van werkgevers, scholen en gemeenten te informeren over Ingeschakeld en aanwezige behoeften naar samenwerking verkend. Er is speciaal aandacht gevraagd voor de schoolverlaters van het afgelopen schooljaar, die (nog) geen vervolgplek hebben gevonden.

Project Ingeschakeld | pagina 16


Stap 2: Mobiliseren Als in de fase van het enthousiasmeren een vraag of behoefte in de regio naar voren is gekomen, wordt binnen de regio gewerkt aan het mobiliseren van alle benodigde partners. Verbinders organiseren dan werkbijeenkomsten om de eerste stappen te zetten naar verdergaande samenwerking tussen partijen. Stap 3: Realiseren In de fase van realiseren krijgt de samenwerking vorm. Deze samenwerking moet leiden tot het plaatsen van leerlingen bij werkgevers. Concrete activiteiten tussen partners worden opgezet, uitgevoerd en in een structuur geborgd. Het doel is een infrastructuur voor samenwerking te stimuleren en creëren, waarlangs schoolverlaters uit het VSO en PrO vroegtijdig onder de aandacht komen van werkgevers en gemeenten. Dit resulteert in werkconvenanten tussen minimaal twee van de drie samenwerkingspartijen. Stap 4: Communiceren De opgedane kennis en ervaring vanuit de aanpak wordt gecommuniceerd binnen de regio, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door verhalen in de MatchMagazines en door goede voorbeelden te delen op de Participatiekaart. Zo worden de lessen inspiratie voor een nieuwe samenwerking elders. Van kleine tot grote acties In de regio’s Amersfoort, Zwolle en Twente is de regioaanpak inmiddels actief en er zijn al concrete resultaten te melden. In deze regio’s werken partijen, elk vanuit een eigen invalshoek, nu beter dan voorheen samen aan de duurzame plaatsing van jongeren uit het VSO en PrO. In elke regio hebben de scholen en het bedrijfsleven concrete behoeften benoemd voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Met deze behoeften zijn de verbinders van Ingeschakeld aan de slag gaan gegaan. Van activiteiten als brainstormsessies of de procesbegeleiding van een participatiescan tot aan een beroepenmarkt met bijna 300 bezoekers. Van het voorlichten van praktijkscholen over een overkoepelend scholenoverleg tot het koppelen van diverse werkgevers met de behoefte voor een leerwerkconstructie voor leerlingen met een beperking. Toekomst van de regioaanpak Op dit moment onderzoekt Ingeschakeld hoe de regioaanpak overdraagbaar is naar andere regio’s. Het is belangrijk dat deze aanpak duurzaam in het systeem van scholen, werkgevers en gemeenten te verankeren, om zo over langere termijn effect te hebben. Ingeschakeld verkent welke samenwerkingspartners kunnen bijdragen aan het verankeren van een succesvolle regioaanpak.

Project Ingeschakeld | pagina 17


Colofon Dit MatchMagazine is gemaakt door so/creatie: Eefje van den Akker; redactie en fotografie Eelco van der Wal; vormgeving Hylke van der Wal; (hoofd)redactie en fotografie Jasper Kars; eindredactie en fotografie

Met medewerking van: Annemieke Visscher (AWVN) Annemieke Janus (AWVN) Robin Kok (AWVN) Jelle Bosch (Edunova) Hylke van der Wal (so/creatie)

Project Ingeschakeld | pagina 18


Project Ingeschakeld | pagina 19


Project Ingeschakeld | pagina 20

Profile for socreatie

MatchMagazine #2: Matchen is Mensenwerk