Teinivanhemmat

Page 1

TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638

1


Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tärkeä huomautus kirjoittajilta: Tätä sarjakuvaa tulee käyttää yhdessä oppaan kanssa. Jos tarvitset ohjeita, löydät yhteystiedot sarjakuvan lopusta. Tämä työkalu on Erasmus+:n ja vastaavien tekijöiden omaisuutta. Sitä ei saa kopioida tai käyttää ilman viittausta.

Tämän sisällön ovat laatineet Asociacija MINTIES BITĖS (Liettua), Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu i Biznesu (Puola), Future in Perspective Limited (Irlanti), Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Suomi), WILLINGNESS (Malta) ja sarjakuvan luoja – Tomas Januškevičius. Erityinen kiitos sarjakuvahahmoille: Kornelija, Agata, Džiugas, Kamilė, Arnoldas. Projekti: Innovatiivisen työkalun kehittäminen nuorisotyössä teinivanhemmille, nro – 2019-3LT02-KA205-006638 2022

TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638

2


Sisältö Johdanto .......................................................................................................................................... 4 Miten kerron vanhemmilleni? ......................................................................................................... 5 Mitä teen?...................................................................................................................................... 12 Olen koulutyttö! ............................................................................................................................ 18 Varhainen äitiys. Äidin tarpeet ..................................................................................................... 24 Positiivinen vanhemmuus ............................................................................................................. 35 Lisäinformaatio ............................................................................................................................. 44

TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638

3


Johdanto Kädessäsi on sarjakuva, joka on osa projektia ”Innovatiivisen työkalun kehittäminen nuorisotyössä teinivanhemmille”. Tästä sarjakuvasta löydät tarinan teinitytöstä, josta tulee äiti. Teini-ikäisenä vanhempana hän kohtaa erilaisia haasteita, kuten koulun loppuunsaattaminen vauvan hoidon ohella, suhteiden työstäminen tyttäreen ja muihin ihmisiin omassa elämässään, sekä huolehtiminen itsestään. Lukemalla tämän tarinan huomaat, että vastuu lapsen kasvattamisesta nuorena painaa häntä. Vaikka jotkut hetket ovat todella vaikeita ja hän kamppailee paljon, lopulta hän on onnellinen elämästään. Tätä sarjakuvaa lukiessasi pääset tutustumaan teini-ikäiseen tyttöön ja erilaisiin tilanteisiin, joihin hän joutuu. Saatat jopa pystyä samaistumaan häneen ja joihinkin tai kaikkiin hänen kohtaamiinsa tilanteisiin ja tuntea itsevarmuutta itsestäsi ja elämänvalinnoistasi. Toivomme, että tämä tarina opettaa sinulle tärkeitä asioita ja on esimerkki positiivisesta vanhemmuudesta. Tämä tarina on vain yksi esimerkki teinivanhemman kokemuksesta. Jokaisen ihmisen tarina on erilainen, ja oma kokemuksesi voi olla täysin erilainen. Jos herää kysymyksiä tai haluat tietoa tämän sarjakuvan lukemisen jälkeen, voit kysyä lisä. Sarjakuvan jälkeen, viimeisestä osiosta, löydät luettelon organisaatioista, joista voit etsiä apua.

TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638

4


Miten kerron vanhemmilleni?

5


6


7


8


9


10


Teini-ikäinen tyttö on tunnustanut vanhemmilleen odottavansa lasta ja onneksi hänen vanhempansa tukevat häntä. Nyt hänen on kerrottava poikaystävälleen, joten he sopivat tapaavansa seuraavana päivänä.

11


Mitä teen?

12


13


14


15


16


Molemmat teini-ikäiset ovat hämmentyneitä, eivätkä tiedä miten menetellä raskauden kanssa. Kaikesta huolimatta tyttö päättää pitää vauvan, mutta seuraavana päivänä istuessaan luokkahuoneessa hän on huolissaan tulevaisuudestaan.

17


Olen koulutyttö!

18


19


20


21


22


Keskusteltuaan poikaystävänsä kanssa hän tajuaa jäävänsä yksinhuoltajaksi. Siitä huolimatta hän synnyttää.

23


Varhainen äitiys. Äidin tarpeet

24


5 vuotta on kulunut. Teini-ikäinen tyttö on jo lopettanut koulun ja yrittää nyt selviytyä äidin roolista.

25


26


27


28


29


30


31


32


33


Nuori äiti ymmärtää olevansa roolimalli tyttärelleen ja haluaa näyttää parasta esimerkkiä. Hän vie tyttärensä ulos viettämään hauskaa päivää yhdessä.

34


Positiivinen vanhemmuus

35


36


37


38


39


40


41


42


Kaikkien kokemiensa vaikeuksien jälkeen hän ymmärtää nyt, että oman tyttären hymy on kaiken sen arvoinen.

43


Lisäinformaatio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) ja Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Toimintaa linjaa valtakunnallisella tasolla Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintojen rahoitus tulee valtionavustuksena, joka jaetaan alueellisille osaamiskeskuksille väestömäärän ja pinta-alan mukaan. Varsinainen kehittämistoiminta rahoitetaan hankerahoituksella eri lähteistä. Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä on alueellisesti turvata 1. Sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen 2. Peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen 3. Sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys 4. Sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen sekä 5. Muiden osaamiskeskustoiminnan tavoitteita palvelevien tehtävien toteutuminen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallintomalli on osakeyhtiö, jossa omistajina ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat, Eksote, Kymsote, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi osaamiskeskuksella on yhteistyösopimukset Itä-Suomen yliopiston ja eräiden muiden tutkimusja koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhteystiedot Kotisivu: https://socom.fi/ Puhelin: +358 044 7485307 Facebook: @SocomOy Twitter: @OySocom Suomi TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638 44


Luettelo organisaatioista, joihin voit ottaa yhteyttä: Organisaatio Ensi- ja Turvakotien Liitto Finlex Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Nuorten Helsinki

NuPa Nuorten Paikka Kouvola

Kotisivu https://ensijaturvakotienliitto.fi/ vauvaperhe/raskausaika/ https://www.kela.fi/lapsiperheetpikaopas https://www.mll.fi/vanhemmille/ tietoa-lapsiperheenelamasta/raskausaika/ https://nuorten.helsinki/terveysja-hyvinvointi/keho-ja-hyvaolo/ehkaisy-jaseksuaalisuus/raskaus/ https://www.nuortenkouvola.fi/v apaa-aika/nuorisotilat/nupanuortenpaikka/

Terveyskylä

www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaa literveys/raskaudenkeskeytys-eliabortti/raskaudenkeskeytykseenhakeutuminen

Terveiden ja hyvinvoinnin laitos: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

thl.fi/fi/web/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/lastensuoje luilmoitus-ja-lastensuojeluasianvireilletulo/ennakollinenlastensuojeluilmoitus thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/sote-palvelut/aitiys-jalastenneuvola/aitiysneuvola

Terveiden ja hyvinvoinnin laitos: Äitiysneuvola

-

Puhelin

Yhteys Live chat

-

-

Vanhemmat: 0800 92277

Live chat

Lapset ja nuoret: 116 111 -

Live chat

-

youth@kouvola.fi

TOOL4TEEN 2019 – 3- LT02-KA205-006638 45