Page 1

Oktober 2013

SOCIALDEMOKRATERNE I ODSHERRED

www.facebook.com/socods

Kom og vær med i valgkampen

VALGKAMPEN ER I GANG Vi er kommet godt i gang med

Lokaldemokrati skal fortsætte med

valgkampen. Vi er synlige, vi er i Nykøbing Sj.,

yderligere inddragelse af lokalsamfundet og de

Vig, Asnæs og Hørve hver lørdag med roser. Vi

mange ressourcer, der skal være med til at

deltager ved bankospil, vi kører i uge 44, 45,46

udvikle Odsherred.

Odsherred tyndt med vores kampagnebus. Som vi meget gerne vil have at I besøger. Planen bliver offentliggjort i ugeavisen.

Vi deltager i valgmøder, og vi vil snart gå dør til dør for at fortælle om de tanker vi gør os om de næste 4 år.

En stærk indsats på ældreområdet –

En opsøgende og serviceorienteret erhvervsservice

Foreninger og deres frivillige hjælpere og ildsjæle skal have gode vilkår.

Understøtte kulturen og kunsten som en meget vigtig del af kommunens profil.

Vi lægger vægt på, at dette er en

ingen udlicitering, flere penge til den personlige

kommunal valgkamp, hvor borgmester Thomas

pleje.

Adelskov skal fortsætte sin indsats for at holde

Fra redaktionen! Som beskrevet i sidste Odsherred med stor vægt på børneinstitutioner fortsatte udviklingen.

nyhedsbrev, er nyhedsbrevet i og dets personale, evt. pendlerinstitution, Alle skal stemme til kommunevalget – vi gang med at blive fornyet udvikling og økonomi til folkeskolen til at skal sammen gøre en indsats for, at det

layoutmæssigt. Samtidigt knokles der for at gøre gennemføre den nye folkeskolelov

Lykkes.

nyhedsbrevet interaktivt via Alle unge skal have en internettet. ! Vagn Ytte Larsen Ris & ros til nyhedsbrevet kan ungdomsuddannelse

formand sendes til martin@adelskov.net En større indsats for børnefamilierne i

økonomien i balance og stå i spidsen for den

!

[1]


vores FÆLLESSKAB - din FREMTID STOR KONKURENCE Vind 1 middag på Madkunsten i Nykøbing eller 1 middag på Dragsholm slot. Eller 1 Vigbio billet(10 stk) eller 1 flaske rødvin(10 stk). Du/I skal gætte rigtig på 4 udsagn fra socialdemokraternes Valgprogram. Udleveres på gaden. Stemmesedler fås lørdage den 19.oktober, den 26.oktober og den 2. november i Nykøbing på Ahlgade, i Vig foran brugsen, i Asnæscentret og i Hørve ved Fakta. Alle steder mellem kl. 11-13. der bliver trukket lod mellem de rigtige besvarelser - udlevering foregår den 16.november, der hvor man har afleveret billetten. SOCIALDEMOKRATERNE I ODSHERRED

https://www.facebook.com/socods Se Socialdemokraternes valgprogram på facebook.com/socods [2]


AKTIVITETER INDTIL VALGET Roser, balloner og politiske debatter Hver lørdag  i  Nykøbing,  Vig,  Asnæs  og   Hørve  er  vi  på  gaden  11-­‐13.   Hvis  I  har  lyst  @l  at  hjælpe  er  I  hjertelige   velkommen.   Mandag  den  21.oktober  kl.  17.30  –   21.00.  Vælgermøde  med  Lis  Ingemann  i   panelet.  På  Odsherred  gymnasium  Arr.   Danske  handicaporg.   Den  25.10  kl.  24.00  begynder   plakatophæng.   Lørdag  den  26.10  er  ballonmanden  i   Hørve  –  familier  er  meget  velkommen   Lørdag  den  26.10  begynder   valgprogramkonkurrencen.  

Lørdag den  2.11   ballonmand  i  Asnæs.  Og   salgsboderne  på  Nykøbing   Torv  bliver  valgboder  de   næste  3  lørdage   Mandag  den  4   november.  Kl.  19.00.   Vælgermøde  med   Thomas  Adelskov  i   panelet.  

kom og vær med

Skippinge  forsamlingshus.    Arr.   Skippinge  bylaug   Onsdag  den  6.11.  kl.  19.00-­‐  21.00   Vælgermøde  med  Thomas  Adelskov  i   panelet.  I  Pakhuset.  Arr.  Bibliotek  og   kulturhuse  

forsamlingshus. Arr.  Venstre  og   handelsstandsforeningen  i  Vig.   Lørdag  den  16.11.  Ballonmand  i   Nykøbing.  Den  store   valgprogramskonkurrence  slu^er  og  de   store  præmier  kan  hentes.  

Mandag den  28.10  –  15.11  kører  Thomas   Lørdag  den  9.11  ballonmand  i  Vig   rundt  med  bus  i  Odsherred  med   kandidater.  Kom  og  få  en  snak  og  kaffe  og   11.11  kandidatmøde  i  Højby  kl.  19.00  –   kage.   21.00  

Søndag den  17.11  Topduel  mellem   Thomas  Adelskov  og  Morten  Egeskov   ordstyrer  Mar@n  Kønig  Hoffmann,   redaktør  på  Nordvestnyt.  I  Pakhuset   14.00  –  16.00.  

Mandag den  28.10  begynder   kandidaterne  ”dør  @l  dør”  kampagnen  

Arr. Socialdemokraterne.  

Vælgermøde med  Vagn  i  panelet  i   Egebjerg  forsamlingshus  19.00  –  22.00.   arr.  Egebjerg  bylav.  

Tirsdag den  29.10  byrådsmøde  i  Fårevejle   adm.center.  Hvis  du  ikke  kan  komme  kan   Tirsdag  den  12.11  kl.  19.00  -­‐21.00   du  se  byrådsmøde  på   Vælgermøde  med  Gi^e  i  panelet.   www.odsherredkommune.dk.   Vallkilde  højskole.  Arr.  DN   Onsdag  den  30.10  kl.  19.00-­‐20.30.   Vælgermøde  med  Thomas  Adelskov  i   panel.  Høve  skovpavillon  Arr.   Erhvervsrådet.  

Kom og hils på Hver lørdag  i  Nykøbing,  Vig,   Asnæs  og  Hørve  er  vi  på  gaden   11-­‐13.
 Mød  kandidaterne  og  få  en   snak  om  aktuelle  emner.


! Torsdag den  14.11.  kl.  19.00-­‐  21.00   Vælgemøde  med  Gi^e  i  panelet.  I  Vig  

Ballonmanden for hele familien • • • •

!

26/10 i Hørve

2/11 i Asnæs

9/11 i Vig

16/11 i Nykøbing

Mandag den  18.11  uddeling  af   morgenbrød  på  sta@onerne  på   Odsherredbanen.   Tirsdag  den  !9.     VALGDAG  –  ALLE  SKAL  STEMME.

ADELSKOV VS. EGESKOV Topduel mellem Thomas Adelskov og Morten Egeskov ordstyrer Martin Kønig Hoffmann, redaktør på Nordvestnyt.

Sted: Pakhuset i Nykøbing Tid: 14.00 – 16.00

[3]


Borgmesteren og de socialdemokratiske Byrådskandidater

Ønsker en Odsherred stemme i regionen, og anbefaler derfor at der stemmes personligt på

Carsten Adelskov (A)

Det er vigtigt med en lokal Odsherred stemme i regionsrådet

Carsten Adelskov, Socialdemokraterne www.carstenadelskov.dk

[4]

Socialdemokraterne i Odsherred Nyhedbrev okt 13  

Nyhedsbrevet for Socialdemokraterne i Odsherred. Oktober 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you