Page 1

De complete carnavalskrant

m

et ca het rn o av ffi op al ciĂŤ pa sp le gi ro Kn na gr ot 20 am se en m nb 21 a 2 urg 01 s 2 e

voor Nijmegen 2012

Prins Ronald II van Knotsenburg

Pagina 3

Carnaval: een feest met traditie

Pagina 6-7

Jeugdprins Pascal I

Pagina 23

Dweilorkesten in Knotsenburg

pagina 24-25


Proost! Jac. Bongers Dranken zorgt ook dit jaar weer voor de gevulde glazen!

Groothandelsweg 10 6515 AJ Nijmegen

T (024) 34 88 220 F (024) 34 88 250

E info@bongersdranken.nl www.bongersdranken.nl

J Ac. B o N G E r s d r A N k E N w E N s T A l l E c A r N AvA l s v i E r d E r s E E N G E z E l l i G c A r N AvA l !

Collection CARNAVALSKLEDING & FEESTARTIKELEN Plataanstraat 4 | Venray | Telefoon 0478-583968 | www.thetru.nl


3

Dames en Heren

Met trots presenteren wij u als Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen de Carnavalskrant van Knotsenburg. Onder het motto: Knotsenburg een grenzeloos feest.

E

en krant boordevol informatie, een agenda, waar u kunt zien wat waar te doen is en leuke artikelen over het Knotsenburgse carnaval. Wij hopen met deze carnavalskrant u te informeren en te enthousiasmeren om carnaval in Nijmegen te gaan vieren. 1,2,3,4 dagen feest in de binnenstad of ergens in een van de buurthuizen van Nijmegen. Voor jong en oud is er wel ergens een feest op maat. Al lezend komt u erachter dat carnaval meer is dan alleen maar 4 dagen feest, Carnaval is een van de oudste volksfeesten van het land, heeft een culturele, sociaal maatschappelijke waarde voor de stad en is een feest van verbroedering, saamhorigheid en gezelligheid. Honderden vrijwilligers werken mee om voor iedereen een feest te maken. Dankzij onze sponsoren, adverteerders, Gemeente en Horeca die onze activiteiten omarmen kunnen wij het Openbare Carnaval in Nijmegen faciliteren en daar zijn wij iedereen heel dankbaar voor. De Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen is er trots op om samen met de aangesloten carnavalsverenigingen en

dweilorkesten voorafgaand aan de 4 dolle dagen, gezellige avonden en middagen voor bejaarden en zieken te hebben georganiseerd. Onze lespakketten over carnaval zijn ook dit jaar weer veel toegepast op de basisscholen. De SOCN organiseert op de vrijdag voor het groot carnaval voor de basisscholen een feestelijk bezoek van onze jeugdprins met dweilorkest, dansgardes en Knotsie (onze jeugdmascotte) om het carnaval ook hier aan de jeugd positief uit te dragen. Carnaval in Nijmegen wordt in 2012 gehouden van zaterdag 18 t/m dinsdag 21 februari. Nijmegen wordt dan omgedoopt tot Knotsenburg en de hele stad viert uitbundig feest. Nijmegen is een van de leukste carnavalsteden van Gelderland. Carnaval vindt hoofdzakelijk plaats in alle cafés en in de feesttent, Het Marikenpaleis, op De Grote Markt, in de cafés op de Grote Straat en in de Molenstraat. Op zaterdagmorgen verzamelen zo rond de klok van 11 minuten over 11 de carnavallisten zich op De Grote Markt om tegen 12.00 uur in optocht samen met

de Knotsemarij en de twee Prinsenkabinetten het stadhuis te bestormen om de Burgemeester te sommeren de stadssleutel van Nijmegen voor 4 dagen te overhandigen aan de Stadsprins van Knotsenburg. Na dit officiële gebeuren, waar aansluitend ook het eerste gratis biertje voor alle Knotsenburgers op de Blauwe Steen door de Burgemeester wordt getapt, zijn er vooral in en om de cafés veel activiteiten. Zondag en maandag zijn de drukste dagen. Zondag is traditioneel om 11.00 uur de Carnavalsmis in de Molenstraatkerk en aansluitend om 14.00 uur de carnavalsoptocht en op maandag trekt een bonte stoet feestvierders en dweilorkesten door de binnenstad met Van Café Naar Café. Dinsdag is er Carnaval ien Rosso en op deze middag nemen de jonge Knotsenburgertjes afscheid van de Jeugdprins. s’Avonds rond 23.30 uur wordt er in een collectief afsluitingritueel afscheid genomen van het narrenrijk en zijn Prins. Op Aswoensdag wordt het dagelijkse leven weer opgepakt. Hou je van feesten? Dan vind je dat zeker in Nijmegen.(Knotsenburg)

Willem Arns, Voorzitter Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Prins Ronald II van Knotsenburg:

‘Heel Knotsenburg op één lijn’ ‘Knotsenburg zonder grenzen, een groot feest voor alle mensen’. Zo luidt het motto waarmee het kabinet van Ronald II het Knotsenburgse Carnaval 2012 ingaat. Dat kabinet gaat er, als het aan de nieuwe prins ligt, hard aan werken om alle Knotsenburgers op één lijn te krijgen. Door Harry Janssen

R

onald Rutten kreeg het carnaval met de paplepel ingegeven. Als tienjarige zong hij carnavalsliedjes op het Lammerenbal van het Swerte Schaop, in de jaren die volgden bleef hij in die vereniging actief onder meer in het podiumwerk in De Vereeniging tijdens zittingen, als tonprater en als jeugdig senator. Na een onderbreking voor studie en werk in Amsterdam werd hij in 2001 president van het Swerte Schaop als opvolger van ras-carnavallisten als Wim Winters en André Smeeman. Zeven seizoenen leidde hij de Schaopen, waarbij zijn dagelijkse werk als hoofd entertainment op een groot vakantiepark hem goed van pas kwam. Door dat werk kwam hij veel in contact met jongeren en het was dan ook geen verrassing dat de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen hem in 2007 benaderde om chef protocol voor de jeugdprins te worden. Drie kabinetten van jeugdprinsen heeft hij in die functie meegemaakt. Hij slaagde erin de proclamatie van de jeugdprins weer nieuw leven in te blazen, onder meer door het door hem geschreven theaterstuk ‘De verdwenen jeugdprins’, door de kindertalentenjacht en door het ‘Knotsielied’ dat hij schreef voor het carnaval van vorig jaar. En in 2010 was hij de president van de proclamatiezitting waarin Colin I als prins werd gepresenteerd. Protocol heeft Ronald II hoog in het vaandel staan. “We spelen een spel met zijn allen en daar horen spelregels bij. Die regels moet je niet uit het oog verliezen want die helpen je om het carnaval op een hoger niveau te tillen.” Het kabinet gaat met behulp van de Heeren van Knotsenburg een ‘protocolspel’ lanceren met elf ludieke vragen en elf antwoorden. Een Grenzeloos Carnaval bestaat er voor de nieuwe prins vooral uit dat de Knotsenburgers buiten hun eigen straatje komen en ervaren dat samenwerking in alle gelederen geboden is om het voortbestaan te garanderen. “Alleen ben je niets, samen sta je sterker. Of, zoals in punt negen van

de proclamatie staat: ‘Als wij ons tijdens carnaval gaan plezieren, denk dan ook eens aan hen die het niet kunnen vieren”. Die samenwerking wordt in het seizoen 2011-2012 wel bijzonder in de hand gewerkt door het centreren van alle activiteiten op de Grote Markt. “We moeten er met zijn allen voor zorgen dat Knotsenburg één blijft,” zegt prins Ronald II. En daarbij mag de jeugd niet vergeten worden. “Vooral de leeftijdgroep tussen 14 en 25 jaar verdient alle aandacht. De afgelopen jaren is die doelgroep vaak vergeten. Maar zij moeten ervoor zorgen dat het balletje blijft rollen. En als die straks met hun kinderen naar het Knotsenburgse carnaval trekken is de cirkel rond.” Het samenstellen van het kabinet 2011-2012 was een kwestie van enkele minuten. Het 50-jarige Swerte Schaop leverde adjudant Marcel Raemakers (uit Grave), dweilorkest Al mo’we krupe adjudant Jimmy Kosman. De pages – grenzeloos qua lengte – zijn de 1.86 meter lange Mieke Remers van de Waoterjokers en Annemaricke van Summeren (1.60 m.) van de Platte Knip. “Een grenzeloos stel. Het klikte binnen een minuut en er was eenheid vanaf het eerste moment dat we bij elkaar waren.” Momenteel is Ronald werkzaam als clustermanager bij Monuta Uitvaartzorg in Nijmegen, Venlo en Roermond. Wij praten in zijn kantoor op de Postweg, op Rustoord, op de grens van leven en dood. In zijn prinsenonderscheiding heeft de nieuwe prins een knipoog gemaakt naar het logo van zijn werkgever. De beschermende handen omvatten hier een wereldbol, ‘een grenzeloze wereld die we moeten beschermen voor het nageslacht’. “Mijn collega’s van Monuta in Venlo en Roermond hebben mij alle medewerking toegezegd en ze waren heel dankbaar dat ze bij de proclamatie aanwezig mochten zijn. Ze vonden het een geweldige happening die ze in Nijmegen niet verwacht hadden. Daar kunnen we in Limburg nog veel van leren, zeiden ze.”

De voor een prins carnaval luwe decembermaand heeft Ronald met zijn kabinet benut om vast te stellen wat de rode draad, de boodschap van zijn regering over Knotsenburg zal moeten zijn. ‘Wij gaan streven naar een verbroedering van de verenigingen onderling. Daarvoor laten we een legpuzzel maken van 1000 stukjes. Overal waar we komen laten we een zakje met een aantal van die puzzelstukjes achter en de verenigingen kunnen vanaf een week voor carnaval samen gaan proberen die stukjes in de Derde Kamer samen te voegen tot één geheel. Op carnavalszaterdag maken de burgemeester en het kabinet de puzzel compleet door het aanbrengen van het ene ontbrekende stukje.”


 

Dagelijks veilingverse snijbloemen Trendy boeketten en bloemstukken

  

Specialist in rouw- en trouw arrangementen Binnen- en buitenplanten Home decoratie

Wij wensen u een fijne carnaval toe!

Monuta Nijmegen Postweg 60 Nijmegen Tel. 024 - 3222286

Van Eenvoudige tot Prinselijke Uitvaarten Ook als u niet bij ons verzekerd bent


5

Door Karel Hermsen

Grenzeloos Carnaval

`Knotsenburg, een grenzeloos feest!`, heeft de SOCN dit seizoen als motto gekozen. Prins Ronald borduurt hierop vrolijk door en roept overal uit: ‘Knotsenburg zonder grenzen, een groot feest voor alle mensen.’ De vraag is natuurlijk hoe je dit Grenzeloos Carnaval - carnaval zonder grenzen - moet interpreteren. Heeft na Nijmegen nu ook Knotsenburg in eens wilde annexatieplannen? Is ons eigen Prinsenrijk niet groot genoeg? Voegen wij er nu ook Arnhem, Kleef en Puiflijk toe?

A

ls je het woord grens letterlijk neemt - als een op een kaart getrokken streep om twee of meerdere gebieden van elkaar te scheiden – dan kom je niet zo ver. Natuurlijk zoeken carnavallisten van heinde en verre elkaar op. Ze bezoeken elkaars zittingsavonden of andere activiteiten. Het jaarlijkse internationale Prinsentreffen in Knotsenburg is daar een prachtig voorbeeld van. Maar deze `grensoverschrijdende contacten` vinden toch vooral plaats in de tijd voorafgaand aan de eigenlijke carnavalsdagen. Carnaval wordt immers vooral ín en mét de eigen gemeenschap gevierd. Met de eigen carnavalsvereniging in de kroeg, de buurt, het dorp of de stad. Zijn er binnen een plaats meerdere carnavalsverenigingen actief, dan worden er zelfs nog meer grenzen getrokken. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Vaak is de concurrentie hevig en proberen de organisatoren van carnaval er van alles aan te doen om de eigen aanhang binnen boord te houden en angstvallig te voorkomen dat de carnavallist het feestje bij de buren opzoekt. Want succes, wat betreft plezier en niet op de laatste plaats uit financieel oogpunt, is pas verzekerd bij liefst zo groot mogelijke bezoekersaantallen. Pas dan is de felbegeerde carnavaleske triple A-status Aandacht, Aanhang en Alcohol - verzekert. In zo`n situatie worden de carnavalsgrenzen zelfs kleine

Berlijnse muurtjes. Want stel je eens voor dat het carnavalsgras bij de buren toch groener blijkt te zijn. Dan breekt spontaan de pleuris uit en wordt alles uit de kast gehaald om de kudde bij elkaar te houden en de schaapjes juist bij de buurman weg te lokken. Het gevolg is een weergaloze concurrentieslag om de carnavalsconsument. Uiteindelijk houdt niemand dat vol en verdwijnen er veel leuke feestjes. Gelukkig heeft Knotsenburg een Stichting Openbaar Carnaval met als doel alle krachten te bundelen en grenzen te slechten. Ook onze Prins heeft dat tot heilig doel verheven. Een andere betekenis dan? Grenzeloos Carnaval als een feestje van ongekende remming? Drie dagen van totale losbandigheid, waarin de in ons sluimerende driften en lusten onder invloed van grote hoeveelheden alcohol plots worden ontketend en botgevierd. En dan bij voorkeur op de andere sekse.

Kortom het feestje waar alles mag en kan. Toegegeven, dit soort feestgangers zijn er. Maar of het echte carnavallisten zijn? Carnaval is in essentie een spelletje dat gespeeld moet worden. Een spel waarin veel lokale tradities zijn opgenomen, die vaak al eeuwenoud zijn. Zo stond bijvoorbeeld het middeleeuwse narrenschip `de Blauwe Schuit` aan de wieg van de huidige carnavalsoptochten. Carnaval is ook het feest van de `omkering`. Wat belangrijk is wordt even aan de kant geschoven. Carnaval kent geen rangen of standen. Carnaval is in dat opzicht grenzeloos. Hoogwaardigheidsbekleders, meestal politici, verliezen hun macht. Met hun serieuze bezigheden wordt tijdens de drie dolle dagen ongecensureerd de draak gestoken. Hun functie - en meestal niet de persoon zelf wordt bespot en de bestuurders leggen hun `waardigheid` af en worden vervangen door schertsfiguren. Tijdens een raadhuisbestorming of sleuteloverdracht

neemt Prins Carnaval - een zot uit het gewone volk - de macht over van de burgemeester en een Raad van 11 neemt de plaats in van de gemeenteraad. Met carnaval kijk je ook eens goed in de spiegel om vervolgens de draak met je zelf te steken. Je mag - al dan niet uitbundig vermomd - even iets of iemand anders zijn; een boer, een piraat, een zontomaatje of zelfs een bloemetjesgordijn. De fantasie en creativiteit die je daarbij aan de dag legt mogen natuurlijk grenzeloos zijn, maar het is een ongeschreven carnavalswet dat je daarbij gedraagt binnen de grenzen van fatsoen. Zo moet Grenzeloos Carnaval dan ook vooral geïnterpreteerd worden. Als een mogelijkheid om je zelf te ontstijgen. En dat lukt meestal het beste in je eigen carnavalsgemeenschap, samen met anderen die daar ook mee bezig zijn. En die eigen carnavalsgemeenschap zou ook grenzeloos moeten zijn. Toegankelijk voor iedereen: zot en dwaas, rijk en arm, jong en oud, zonder daarbij welke grenzen dan ook op te werpen. Probeer het maar eens en vier het feestje met grenzeloos enthousiasme. Het zal je bevallen.


6

Net zoals de meeste traditionele feesten komt carnaval elk jaar gewoon weer terug. Ergens in februari, soms in maart is het plotseling weer zo ver. Wat is nou de oorsprong van het feest en waar komt het vandaan? Hoe is carnaval in Nijmegen of Knotsenburg gegroeid? Wij hebben de informatie voor u bij elkaar gezet.

Carnaval een feest met traditie

Historische achtergrond

Carnaval of `vastelaovend` is een van oorsprong katholiek feest met heidense wortels en wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag gevierd. Volgens de traditie duurt het drie dagen - de drie dolle dagen- van zondag tot dinsdagavond, vastenavond. Om middernacht begint de 40-daagse vastentijd tot Pasen. Pas later is de zaterdag erbij getrokken. Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie en heeft de Rooms Katholieke Kerk het gemakkelijker gevonden het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit was zeer gebruikelijk: zo is Kerstmis de voortzetting van het heidens midwinterfeest en de Mariaverering is een voortzetting van de aanbidding van de moedergodin.

Oudheid

Zo is carnaval een smeltkroes geworden geworden van heidense en godsdienstige rituelen om het nieuwe jaar maar vooral een nieuwe lente in te luiden. Al in 2600 voor Christus werd er in Mesopotamië een nieuwjaarsfeest georganiseerd waarbij een misdadiger voor één dag tot koning werd gekroond en in een boot op wielen feestelijk werd rond gevoerd en dan al even feestelijk werd terechtgesteld. Hier ligt een eerste link met praalwagens, het fenomeen van Prins Carnaval en het verbranden van een pop - de symbolische terechtstelling van Prins Carnaval – op

vastenavond. Ook in Egypte en de oude Grieken kenden deze gebruiken waarbij er wagens met vruchtbaarheidssymbolen werden rondgereden. De Romeinen kenden een trits van carnavaleske feesten: de Kalendae (nieuwjaarsfeesten), Saturnalia (enige dagen in de derde week van december), Bacchanalia en Lupercalia (eind februari). Deze feesten, waarbij vermommingen, rolverwisseling en uitspattingen centraal stonden, hadden zich met de uitbreiding van het Romeinse Rijk over Gallië verspreid. Ook de Kelten en Germanen kenden dit soort vruchtbaarheidsfeesten, compleet met een schip op wielen en een stoet gemaskerde mensen.

Middeleeuwen

Tijdens de middeleeuwen zag de kerk met lede ogen al dit heidens gedoe aan en ze slaagde er maar niet in om narrenfeesten en andere uitspattingen aan het begin van de lente uit te bannen. Zoals zo vaak werden ze van een religieus sausje voorzien en gekoppeld aan het begin van de vastentijd. Men kon nog één keer luidruchtig feestvieren met veel spijs en drank om vervolgens vanaf Aswoensdag de rooms katholieke vastentijd in te gaan als voorbereiding op Pasen. In één van de verklaringen voor het woord carnaval wordt de relatie tussen dit uitbundige en de vastenperiode gelegd: carne vale, vaarwel aan het vlees! Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus na-

valis: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, ook wel Blauwe Schuit genoemd.

Carnaval in Nederland

In de zestiende eeuw kwam aan de openbare en massale carnavalsviering uit de middeleeuwen een eind. De Reformatie leidde tot een religieuze tweedeling: boven de rivieren Maas en Rijn werd het protestantisme dominant. De gebieden ten zuiden van de grote rivieren bleven overwegend katholiek. Boven de grote rivieren werd carnaval met verboden de kop ingedrukt. Echter ook in het katholieke zuiden nam de deelname aan het feest af. Met uitzondering van een aantal plaatsen in Limburg en Noord-Brabant waar in de 19e eeuw de organisatie van carnavalsfeesten weer werd opgepakt, is de overgrote meerderheid van de carnavalsverenigingen opgericht na de Tweede Wereldoorlog.

Rijnlands versus Bourgondisch Carnaval

In Nederland worden twee soorten carnaval gevierd. Het Rijnlands carnaval en het Bourgondisch carnaval. De Rijnlandse variant zie je vooral in Limburg en het zuidoosten van Noord-Bra-

bant, de Bourgondische in het noorden en westen van Noord-Brabant en Zeeland. In andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het Rijk van Nijmegen, is er een mengvorm ontstaan. De Rijnlandse variant, die in de hele provincie Limburg, het oosten van Brabant en Gelderland gevierd wordt, is gebaseerd op de carnavalsviering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vooral Keulen, dat zich op haar beurt weer veel op het carnaval in Venetië baseerde, heeft een grote invloed gehad. Tegen het eind van de 19e eeuw werd het carnavalsfeest in het Rijnland gebruikt als een ludiek protest tegen de imperialistische en protestantse Pruisen die het gebied annexeerden. Veel van de huidige tradities zoals luisterrijke zittingsavonden, een uitbundig straatcarnaval, en prachtige luisterrijke zittingsavonden, kunnen hiernaar herleid worden. Het Bourgondisch carnaval is de variant in de meeste plaatsen in Noord-Brabant, het Land van Maas en Waal en katholiek Zeeuws-Vlaanderen. Zij vindt haar oorsprong in de welvarende steden van het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaanderen ten tijde van de Bourgondische Nederlanden. Oorspronkelijk was het een gekostumeerd eetfestijn waarbij men elkaar belachelijk maakte. Door de grote armoede die er onder de gewone bevolking heerste in Brabant vanaf de Gouden Eeuw tot de Tweede wereldoorlog wordt carnaval gekenmerkt door eenvoudige kostuums, waarvan de beroemde


7

blauwe boerenkiel met rode zakdoek er het meest uitspringt.

Carnaval in Nijmegen

In Nijmegen werd al ver voor de 15e eeuw Vastenavond gevierd. In de middeleeuwen groeide dit uit tot een waar volksfeest, dat in hoofdzaak bestond uit overvloedig eten en drinken. Ook ging men verkleedt in allerlei vermommingen en waren er optredens met komische toneelstukjes, liederen en een optocht met wagens. Alles overgoten met een dikke laag aan spot, waarvan vooral de stedelijke magistratuur het slachtoffer was. Helaas liep het Vastenavondfeest regelmatig uit de hand, waardoor het een negatief imago kreeg. Vanaf de 15e tot in de 18e eeuw werd er dan ook bijna jaarlijks een

verbod op de vastenavondviering afgekondigd. Dronkenschap, zedeloos gedrag en vechtpartijen waren de hoofdoorzaken. Door de invloed van het protestantisme was er vanaf de 18e tot halverwege de 19e eeuw helemaal geen vastenavondviering in het openbaar meer. Vanaf de 2e helft van de 19e eeuw kreeg de gegoede katholieke burgerij weer wat meer invloed in de stad. Daarmee keerde ook het carnaval terug. Vooralsnog wel in besloten kring met chique gemaskerde bals zoals in herensociëteit Burgerlust aan het Kelfkensbos, de Harmonie aan de Oude Stadsgracht en in de De Veereniging aan het Keizer Karelplein. Het `gewone volk` moest zijn vertier zoeken in cafés met

optreden van orgeldraaiers en liedjeszangers. Later werd het carnaval weer steeds meer een volksfeest totdat de Eerste Wereldoorlog roet in het eten gooide. Hoewel Nederland neutraal bleef besloot de geestelijkheid om het in haar ogen vermaledijde carnavalsfeest maar weer te verbieden. Toen in 1919 het carnaval weer terug dreigde te keren, besloot de gemeenteraad om tijdens de kermis, het carnaval, nieuwjaarsdag en Koninginnedag de stad voor enkele dagen droog te leggen.

Carnaval in Knotsenburg

Pas na de Tweede wereldoorlog kwam het carnaval in Nijmegen meer in beweging en werd de basis gelegd voor het carnaval zoals het momenteel nog steeds gevierd wordt. Men keek naar Limburg

en Keulen en adopteerde het Rijnlandse carnaval. Pas later kwamen daar vanuit Brabant invloeden van het Bourgondisch carnaval bij. In 1948 werd de eerste carnavalsvereniging in Nijmegen opgericht: De Blauwe Schuit. Daarop volgden als snel `t Swerte Schaop, Het Geberste Kruukske, St.Anneke, de Vrolijke Heikneuters. Kiek ze Kieke en de Waoterjokers. Sommige richtten zich op bepaalde doelgroepen zoals `t Swerte Schaop, oorspronkelijk een ambtenarenclub, andere waren toch vooral wijkgebonden.` Vele verenigingen zouden nog volgen, maar ook een groot aantal verdween weer van het carnavalspodium. Nijmegen telt momenteel een twintigtal carnavalsverenigingen, waarvan

de meeste zijn aangesloten bij de SOCN. Deze SOCN, Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen, werd in 1966 opgericht met als voornaamste doel het Openbaar Carnaval te stimuleren, te faciliteren en verder te ontwikkelen. Tijdens de carnavalsperiode is het Prinsenkabinet aan de macht. Dit Prinsenkabinet bestaat uit Prins Carnaval, twee mannelijke adjudanten en twee vrouwelijke pages. Het geheel staat onder leiding van de Chef Protocol. Het Prinsenkabinet wordt traditiegetrouw tijdens de Prinsenproclamatie bekend gemaakt. Die vindt plaats op de zaterdag rond 11 november. Naast het Prinsenkabinet is er ook een Jeugdprinsenkabinet dat de jeugd voorgaat in het kinder- en jongerencarnaval. De `dorpen ` Lent en Brakkenstein hebben ieder nog hun eigen Prins Carnaval. De SOCN is verantwoordelijk voor de keuze van het jaarlijkse motto voor het Openbaar Carnaval, het benoemen van het Prinsenkabinet en

het Jeugdprinsenkabinet en een aantal activiteiten zoals; de prinsenproclamatie, de sleuteloverdracht op carnavalszaterdag, de carnavalsmis op zondagochtend en de optocht op zondagmiddag. Hieromheen plooien zich de talrijke festiviteiten van de afzonderlijke verenigingen.

De naam Knotsenburg

Knotsenburg is sinds 1969 de naam van Nijmegen tijdens het carnaval. Burgers van Nijmegen hanteerden al vele eeuwen lang de knots als strijdwapen om onderlinge meningsverschillen kracht bij te zetten. In 1566 begonnen de Knotsendragers zich in stad en regio te bemoeien met godsdiensttwisten tussen protestanten en katholieken. De protestanten werden door de katholieken letterlijk de stad uit-

geknuppeld. In de jaren daarna werd het `Knotsendragersfeest` gevierd. Het woord `Knotsendrager` werd daarmee een geuzennaam voor de burgers van Nijmegen. De reactie liet niet lang op zich wachten. Toen de protestanten in de Tachtigjarige Oorlog het katholieke Nijmegen weer wilden veroveren, bouwden zij tussen 1558 op de Lentse oever een schans die in 1590 werd omgevormd tot een echt fort. Om Nijmegen en haar burgerij te beledigen, noemden ze dat fort Knodsenburg. Met de naam Knotsenburg brengen carnavallisten hulde aan dit roemruchte verleden. De `knots` is het symbool geworden van carnavalesk Nijmegen. Zo draagt `de ridder van Knotsenburg` een beeld van een Bataaf, de symbolische oercarnavallist met trots zijn strijdwapen over zijn schouder. Op alle onderscheidingen van de SOCN prijkt de knots prominent. `De Knots` is sinds jaar en dag de naam van

Knotsenburgs officiële carnavalsgids en sinds enkele jaren hebben we een heuse Knotsemarij, een echte prinsengarde geheel volgens de Rijnlandse traditie maar dan toch weer helemaal anders.

Bronnen:

• carnaval.pagina.nl (startpagina) • Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? (Maasbree 1981) • A.P. van Gilst , Vastelaovond en Carnaval. De geschiedenis van een volksfeest. (Veendaal 1974) • A. Lansink/C.Boef, Van de Prins geen kwaad. Carnaval in Nijmegen, vroeger en nu. (Nijmegen 2009)


9

Knotsenburg zonder grenzen, een groot feest voor alle mensen!

MARIKENPALEIS,

hart van Knotsenburg Alweer voor de zesde keer staat tijdens het carnaval midden op de Grote Markt het Marikenpaleis. De naam is overigens niet zomaar verzonnen: het beeld van de Nijmeegse stedenmaagd Mariken staat binnen de ‘muren’ van het paleis en ziet toe op het Knotsenburgse vertier.

N

a twee jaar feest in een circustent en twee jaar in de spiegeltent is het nu de tweede editie van het Marikenpaleis nieuwe stijl. Velen noemen het nog steeds een hostent, maar dat geldt nog enkel de buitenkant. “Die gelijkenis met de vroegere Hostent op Plein 1944 is er zeker, maar daar proberen we in de toekomst aan te werken,” zegt Bart van den Berg, al bijna tien jaar eigenaar van café De Derde Kamer en met zijn vriendin Lobke en hun medewerkers voor de zesde keer verantwoordelijk voor de exploitatie van het Marikenpaleis. “Een authentieke Spiegeltent heeft natuurlijk meer uitstraling en roept sentimenten op, maar is nauwelijks betaalbaar. Bovendien kunnen er te weinig mensen in en zijn er ook allerlei logistieke problemen aan verbonden. Het Marikenpaleis zoals het er nu staat is een geweldige feestlocatie die er van binnen ook als een echt feestpaleis komt uit te zien.” De Derde Kamer, vindt Bart, is niet meer

weg te denken uit Knotsenburg en dat komt niet alleen door de roemruchte afterparty. Menig carnavalsvierder heeft er herinneringen aan en nog onlangs is er de vierde videoclip opgenomen, dit keer door Bennie Solo. Ook de binding met de overige horecabedrijven in de omgeving is erg belangrijk, benadrukte Bart. “We hebben gelukkig de handen ineen kunnen slaan om vanaf 2012 de carnavalsfunctie van het hart van Knotsenburg nog meer inhoud te geven. Vanaf de Grotestraat tot aan de Augustijnenstraat zijn er tal van cafés en restaurants die een bijdrage leveren aan het Knotsenburgse carnaval. Ik ben daar zeer verheugd over want ook deze samenwerking sluit aan bij het motto van dit jaar: een grenzeloos feest.” Met twee in- en uitgangen en een open karakter past het Marikenpaleis daar naadloos bij. Openbaar carnaval is weer terug met ook buiten, op plein en straat, volop vertier. Eten, drinken, dweilen en hossen kan straks binnen en buiten.

Er wordt zelfs een buitenpodium gebouwd om van daaraf op bepaalde momenten mede de sfeer te verhogen. Naast het buitenpodium komt op de Grote Markt ook een Prinsenbar. Het Knotsenburgse volk kan zo ongestoord dweilen van de ene naar de andere kroeg. Voor het Marikenpaleis is er alleen op de zaterdagavond kaartverkoop. Helaas zal collega Job van De Waagh wegens de ingrijpende asbestverbouwing dit jaar het carnaval niet halen. Dat is niet alleen triest voor Job, maar ook voor het Nijmeegse carnaval. Gelukkig wordt de functie van De Waagh door de samenwerkende horecacollega’s overgenomen. De programmering van het Marikenpaleis sluit natuurlijk ook aan bij het motto: een grenzeloos feest. Verschillende carnavalsverenigingen leveren daar hun bijdrage aan. Voor het eerst is de exploi-

tatie van het paleis behalve voor Al Mo We Krupe, Wermblaose, Kernefal ien Rosso, de Sint Stevenskrupers, Marikes Bierfest, ook gastheer voor Kiek ze Kieke. In de tent wordt live muziek verzorgd door o.a. Total Eclipse, Summerland en vele artiesten. Verder zorgt DJ Richie voor echte Knotsenburgse muziek tussen de optredens door. Kortom, het wordt een spannend Knotsenburgs feest, waarop de Grote Markt en de Grotestraat bruisen als nooit tevoren. Kijk voor het volledige programma op www.cafedederdekamer.nl en volg het Marikenpaleis op Twitter en Facebook.


Om de Knotsenburgse historie te uiten...

Maakt de weg vrij

Grond-, wegen waterbouw Afval en reiniging Sloop en asbestsanering

zetteneuro wij teveel Geen de bloemetjes buiten! met de Wico Knots! VOOR ALLES WAT MET VERF TE MAKEN HEEFT

Beton-, puin- en asfaltrecycling Laad, los, op- en overslag Projectontwikkeling

Veilingweg 8 Postbus 32 6850 AA Huissen Telefoon 026 3266200 Fax 026 3257040

Oude Molenweg 137 (zijstraat van de St. Jacobslaan) 6533 WH Nijmegen | T 024 323 26 68


11

DWEILFESTIJN

GA MEE VAN CAFÉ NAAR CAFÉ

OOK BUITEN KNOTSENBURG BEKEND

O

f het nu gaat om de doorgewinterde carnavallist of een spontane bezoeker, Knotsenburg heeft genoeg ingrediënten in huis om je voor altijd thuis te voelen in deze carnavalsstad aan de Waal. Want dat is Knotsenburg terdege en ook de carnavallist buiten de stad beaamt dit. Carnaval in Knotsenburg is grenzeloos en een goed voorbeeld daarvan is Neerlands leukste dweilfestijn: Ga Mee Van Café Naar Café. Op 20 februari, carnavalsmaandagmiddag, zal het startschot verricht worden voor alweer de 13e editie van deze kroegentocht, zoals we het in de volksmond wel willen noemen. Maar niet zo maar een kroegentocht. Daarom klinkt dweilmiddag vriendelijker.

Vanaf de Grote Markt, omgedoopt tot het Hart van Knotsenburg verzamelt zich een grote meute carnavallisten om de stempelkaart op te halen. Hét startbewijs waarmee men bij alle deelnemende cafés een stempeltje kan ophalen na lekker iets genuttigd

te hebben. Als opwarmer worden de mensen getrakteerd op een heus voorprogramma met veel carnavalsentertainment. Rond de klok van elf voor één gaat de meute starten aan de tocht naar de 16 deelnemende cafés. Deze cafés bevinden zich niet alleen in de buurt van het carnavalshart van Knotsenburg maar ook daar buiten. De carnavalsgrens stopt niet als men de Grote Markt of Grotestraat afgaat. Vanaf de Grote Markt heeft men de gelegenheid om zelf uit te maken wat voor een route men loopt naar de deelnemende cafés. Ook cafés in o.a. de Augustijnenstraat, Molenstraat en Bloemerstraat bevinden zich op de route. En dit jaar wordt ook café De Fuik aangedaan op de eerste Walstraat. Ga Mee Van Café Naar Café is een evenement voor jong en oud dat muzikaal wordt omlijst tijdens de route door een record aantal deelnemende dweilorkesten uit Knotsenburg en zelfs daarbuiten, o.a. het Land van Maas en Waal. Tot ongeveer de klok van 18:11 uur heeft men de tijd om zoveel mogelijk cafés te bezoeken. Behalve de organiserende vereniging De Sint Stevenskrupers zijn er ook andere verenigingen die een actieve bijdrage leveren tijdens de dweilmiddag. Op de Molenstraat heeft dit jaar carnavalsvereniging De Waoterjokers zijn residentie. Café Van Buren wordt omgedoopt tot café De Watermolen. Voor het café heeft deze vereniging een verrassingsactiviteit in pet-

to voor elke deelnemer. Carnavalsvereniging De Duvelse Dertien kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan aan de 13e editie van dit evenement. Zij zorgen er op een ludieke manier voor dat tijdens de route geen van de deelnemers droog hoeft te staan. Rond de klok van 18:11 uur zal er in het Marikenpaleis nog een geweldige finale plaatsvinden die muzikaal wordt omlijst door o.a. de Piratentoppers en orkest Summerland. Dit evenement moet vet gedrukt in uw agenda komen te staan en beleef mee dat

Al weer 13e editie Ga Mee Van Café Naar Café Record aantal cafés doen mee Nieuw in de dweilroute zijn: Café De Fuik, Café Van Buren, Stadscafé TouT en Chicco Record aantal dweilorkesten

carnaval in Knotsenburg een grenzeloos feest is.

Deelnemende cafés:

D’n August, Tio Pepe, Irish pub Shamrock, De Fuik, Van Buren, Malle Babbe, De Mug, Stadscafé TouT, De Fiets, Lenthe, Chicco, De Derde Kamer, Marktzicht, Goossens, en Daen.


Tapijt • Vinyl • Marmoleum • Pvc • Trappen Gordijnen • Binnenzonwering • Verf en Behang Laminaat • Pakket

Bij inlevering van deze bon 10% korting op tapijtshop uw aankoop

HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN FINANCIËLE PLANNING PENSIOENEN

haefkens

SPAREN & BELEGGEN ECHTSCHEIDINGSADVIES

Wolfkuilseweg 67 • Nijmegen • 024-3976407 • www.tapijtshophaefkens.nl

SMS Visitekaartje dunja:SMS Visitekaartje dunja

SMS Visitekaartje dunja:SMS Visitekaartje dunja.qxd 28-01

Ook deze uitgave is gedrukt door:

Spaan Media Service Spaan Media Service Ton Ton Spaan Ton

Directeur Ton Spaan

Directeur Voor al uw Thorbeckestraat 17 drukwerk. Thorbeckestraat 17

Knotsgekke proefles

6662 ELST 6662AA AA ELST Tel.:0481-45 0481-45 2525 15 15 Tel.: Fax: 0481-45 25 02 Fax: 0481-45 25 02 Mobiel: 06-22 931 177 Thorbeckestraat 17 • 6662 AA ELST Mobiel: 06-22 931 177 E-mail: spaanmediaservice@planet.nl Mobiel: 06-22931177 • Tel.: 0481-45 25 15 Fax: 0481-45 spaanmediaservice@planet.nl 25 02 • E-mail: spaanmediaservice@planet.nl E-mail:

Voor alle Knotsenburgers een gratis proefles op Golfbaan Landgoed Welderen of Golfbaan Landgoed Bleijenbeek. Ga nu naar de website en boek een gratis les! www.golfenopeenlandgoed.nl/knotsenburg

Golfbaan Landgoed Welderen Grote Molenstraat 173 • 6661 NH Elst T. 0481 376591 E: info@welderen.nl

3174 welbleij-knotsenburg.indd 1

Golfbaan Landgoed Bleijenbeek Bleijenbeek 14 • 5851 EE Afferden (L) T. 0485 530084 E: info@golfbaanbleijenbeek.nl

09-12-2011 14:25:47

Sp


13

Hofbal blijft

grenzen verleggen! H

Carnaval: clownerie of maskerade? W

ie op de hoogtijdagen van het Knotsenburgs carnaval zich geroepen voelt de straat op te gaan - in de Nijmeegse binnenstad natuurlijk, want daar gebeurt het - loopt een gerede kans om figuren tegen te komen, die in opperste anonimiteit hun eigen feestje vieren. Neem bij voorbeeld de carnavaleske tweeling, die zich bij voorbaat gewillig op de digitale plaat heeft laten vastleggen. Het goedlachse duo bevindt zich kennelijk even binnenshuis, te oordelen naar de achtergrond om een gemeentepilsje mee te pakken. Het vrolijke tweetal duikt ook regelmatig op in de diverse, fraai versierde kroegen, die Knotsenburg rijk is. Maar gelukkig zijn de veelkleurige clowns ook in de buitenlucht te vinden om het straatcarnaval de nodige impulsen te geven, op zaterdag voor en na de sleuteloverdracht, op zondag tijdens en na de optocht, en op maandag, wanneer de anonieme tweeling met al dan niet bekende carnavallisten van café naar café trekt. Kenners van Knotsenburg zien ongetwijfeld, dat de ene helft van de tweeling de andere overvleugelt,

althans in lengte. In de carnavaleske uitstraling zijn zij weer aan elkaar gewaagd. De gebitten daarentegen hebben weinig van elkaar weg. Is het wel een heuse, onafscheidelijke tweeling, of is het een duo, dat stamppot maakt van clownerie en maskerade om vervolgens echte en onechte Knotsenburgers om de tuin te leiden? Wie het antwoord weet op deze prangende vraag, weet waarschijnlijk ook, dat gemaskerde carnavallisten zichzelf van hun bekendheid beroven om zich met een plezierige brutaliteit in het feestgedruis te kunnen storten. Anoniem gekend worden, daar gaat het om. Het gemaskerde clownsduo weet intussen van wanten, vooral in Knotsenburg, waar zij ook ongeschminkt met naam en toenaam regelmatig aan de weg timmeren. Over namen gesproken: onder Knotsenburgers, die de namen van de ‘tweeling‘ raden of weten, verloot de - anonieme - auteur van deze column maar liefst drie exemplaren van het befaamde boek ‘Van de Prins geen kwaad’

et Hofbal is al menig jaar een begrip en is gedurende de laatste jaren met recht uitgegroeid tot het grootste alsmede toonaangevende gala van Nijmegen en waarschijnlijk ver daar buiten. Dé avond waarin de meest noordelijke stad van het zuiden zich wederom op een zeer feestelijke wijze aan de vooravond van carnaval transformeert tot Knotsenburg. Daarnaast is het Hofbal het enige feest ter plaatse waar het ‘erbij zijn’ nagenoeg tot een must geworden is en waar zakelijk en feestelijk Nijmegen al ruim van tevoren halsreikend naar uitkijkt. En vreemd is dat zeker niet, want het is enerzijds de gewaarborgde grandeur waar de heren stijlvol en dames glamoureus uitgedost genieten van dat ene keertje dat het onNijmeegs mag om te zien en om gezien te worden, maar waar het anderzijds heerlijk toeven is omdat we er met elkaar weer één groot grensverleggend ontmoetingsfeest van maken in een sfeer die zich juist kenmerkt door die echte onbevangen Nimweegse gezelligheid. Een gevoel dat ons allen bindt en waar iedereen op geheel eigen wijze ontzettend veel plezier aan beleeft. Voor de één is het Hofbal dan ook de perfecte opmaak voor de 4 daaropvolgende dagen van het grenzeloos Knotsenburgse carnaval, terwijl de ander juist hier zijn of haar carnavalsavond vol overgave en allure beleeft en er zelfs de wintersportvakantie even graag voor uitstelt.

Op vrijdag 17 februari 2012 zal de Nijmeegsche Hofraad voor de 20ste keer dit Hofbal weer een prachtige glans geven en zorgen dat het van de eerste tot de allerlaatste minuut zal spetteren. Ook dit jaar is er hernieuwd voor gezorgd dat op diverse podia entertainment van de bovenste plank wordt geboden met uiteraard weer veel variatie en zeer aangename verrassingen. En natuurlijk wordt het Hofbal traditiegetrouw voorafgegaan door het Riddermaal en rond de klok van 8-en zal er in lijn met diezelfde traditie wederom een zeer verdienstelijke Nijmegenaar én Knotsenburger tot Ridder in de Orde van de Nijmeegsche Hofraad worden geslagen. Zoals u weet zijn kaartjes niet te koop doch uitsluitend via sponsoren te verkrijgen. U moet er dus altijd weer even wat moeite voor doen om een kaartje te bemachtigen of u kunt natuurlijk ook zelf als sponsor aansluiten. Vele gingen u al voor en schroom niet, het is zeer zeker de moeite waard. Hofbal 2012: een absolute top-avond die u eigenlijk niet mag missen en dat hoeft ook helemaal niet. U bent namelijk van harte welkom. Be there! De Nijmeegsche Hofraad

Olivier

BL I N K I ES ok dit jaar heeft de SOCN, in samenwerking met Van der Heijden Meubelen en Lightgimmicks bv, prachtige Blinkies van het motto laten maken.

O

Ton van Haaren H. Freezerlaan 86 6532 SM Nijmegen Telefoon: (024) 354 15 90 Mobiel: (06) 55 32 79 60 E-mail: t.van.haaren@chello.nl

Te bestellen voor € 2 of één Wico Knots bij:

Te koop bij V&D, Burchtstraat Nijmegen

Internet: www.hofbal.nl FACEBOOK: www.facebook.com/Hofraad Twitter: www./twitter.com/Hofbal


UITSTEKENDE GARANTIEVOORWAARDEN - DESKUNDIG ADVIES - GRATIS MONTAGE - RUIME SORTERING ACCESSOIRES - EIGEN BINNENHUISARCHITECT - BIJNA ALLE MERKEN LEVERBAAR

KOM EN PROFITEER VAN ONZE KNOTSGEKKE OPRUIMING! KUNO Royale 3- + 2-zitter in echt leder, leverbaar in diverse kleuren leder, als ook in diverse stoffen

1399,-

ELDERS 1995,- NU BIJ 2-zits bank in leder ca. 170x85x83 nu 649,-

DIVERSE SHOWMODELLEN TEGEN OPRUIM-PRIJZEN SOPHIE Mooie hoekbank, royale knuffelhoek, leverbaar in diverse stoffen en kleuren, compleet als afgebeeld inclusief sierkussentjes ELDERS 1745,- NU BIJ

AKTIEPRIJS

OP = OP!!!

1299,OP = OP!!!

FABIO 3- + 2-zits bank in fraaie Designstof, ook als hoek leverbaar ELDERS 1495,- NU BIJ 2-zits bank nu vanaf 489,-

999,-

RELANO Relaxfauteuil in echt leder, aparte voet + rugverstelling met ingebouwde hoofdverstelling, in diverse kleuren ELDERS 1299,- NU BIJ

899,-

OP = OP!!!

BRANDON Prachtige zitgroep in echt leder, diverse kleuren, als 3- + 2-zits, ook leverbaar in stof ELDERS 2175,- NU BIJ

1798,-

OP = OP!!!

CALDER Fauteuil in fraaie stof, in diverse kleuren stofen lederkwaliteiten mogelijk ELDERS 445,- NU BIJ

299,100 M E E R D A NT E U IL S R E L A X FA UR R A A D ! OP VOO

OP = OP!!!

DIVERSE MODELLENSHOWOPRUIM-P TEGEN RIJZEN DOUGLAS Prachtig massief dressoir in warme bruinteint 220x45x85

FERNANDO Bijpassende massieve eettafel in warme bruinteint, 190x100

ELDERS 1345,- NU BIJ

ELDERS 875,- NU BIJ

899,-

589,-

Bijpassende stoel in stof ELDERS 139,- NU 99,-

RUARD Fraaie handverstelbare relaxfauteuil leverbaar in diverse stof en lederkwaliteiten. Diverse opties zijn tegen meerprijs mogelijk, zoals b.v. met motor en STA OP hulp. In leder elders 1095,- nu vanaf 789,IN STOF ELDERS 795,- NU BIJ

VANAF

589,-

WWW.VANDERHEIJDENMEUBELEN.NL - WOONBOULEVARD NOVIUM - WIJCHENSEWEG 150/152 NIJMEGEN - TEL. (024) 344 44 66 - DORPSTRAAT 17 GEFFEN - INDUSTRIELAAN 12B UDEN


15

CARNAVALSMIS: OPEN HUIS VOOR IEDEREEEN

O

p zondag 19 februari zal wederom een bonte groep van feestelijk uitgedoste Carnavallisten Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat betreden om zich geestelijk voor te bereiden op een Grenzeloos Carnaval. Ben je jong of ben je oud, hou je van hem of hou je van haar, ben je wit of ben je zwart, geloof je wel of geloof je niet… eenieder is van harte welkom om even stil te staan bij, naast en met elkaar bij deze feestelijke viering in de met banieren en vlaggen versierde kerk in het hartje van Knotsenburg. De voorgangers hebben de opdracht meegekregen om de dienst in stijl, maar wel korter dan voorgaande jaren, voor te gaan. De zang zal natuurlijk weer afkomstig zijn van het koor van

de Petrus Canisiuskerk en de muziek zal worden verzorgd door “Feestorkest Uit je dak-kapel”, die vorig jaar voor het eerst de dienst muzikaal hebben begeleid en dat met zoveel kwaliteit en enthousiasme hebben gedaan, dat zij de eerste jaren niet meer weg te denken zijn bij de carnavalsmis.

Dinsdag blijven we gewoon in Knotsenburg

KERNEFAL

IEN ROSSO

Wie er dit jaar de preek doet houdt de commissie nog even voor zich. Maar de commissie heeft wel besloten om de schakel tussen kerk en carnaval te overladen met humor.

Al met al is en blijft het een mooie start om de carnavalsdagen mee te beginnen. Daarom verwachten wij U allen, carnavalesk gekleed in opperbeste stemming in de Molenstraatkerk op zondag 19 februari om 11.00 uur om samen deze start mee te maken. Aansluitend zal er een Ummegang plaatsvinden van de kerk, via het beeld van l’Hommage, naar het Marikenpaleis.

Zoals elk jaar zullen de beide prinsenkabinetten een deel van de mis voor hun rekening nemen.

Namens de Commissie Carnavalsmis, Bas Teurlings voorzitter.

Carnavalskalender voor en na Carnaval Sociale Zitting D’ Orangerie

Sociale zitting

Dweildaghappening

Triple-D feest

Avond voor bewoners Iriszorg

27ste Herenzitting

Sociale Zitting Huize Joachim & St. Anna

Seniorenzitting

2 februari 2012 - 19:30 D’ Orangerie t Geberste Kruukske 3 februari 2012 - 20:00 De derde kamer De Duvelse Dertien

4 februari 2012 - 14:00 Huize Joachim & St. Anna t Geberste Kruukske

50e Galazitting

4 februari 2012 - 20:11 Kolpinghuis t Swerte Schaop

Ledenbrunch

5 februari 2012 - 11:11 Kolpinghuis t Swerte Schaop

Zitting voor Ouderen 5 februari 2012 - 14:11 Kolpinghuis t Swerte Schaop

5 februari 2012 - 14:30 Oud Burger Gasthuis Kiek ze Kieke

7 februari 2012 - 19:49 De Hulsen (Nw. Dukenburgseweg) t Swerte Schaop

9 februari 2012 Wijkcentrum Dukenburg St. Anneke

Carnaval Zaalvoetbaltoernooi

11 februari 2012 - 13:00 Sportcentrum De Zwaluw De Duumkes

Artiesten Gala Bal

11 februari 2012 - 20:00 Gebouw Roomsch Leven De Platte Knip

12 februari 2012 - 11:11 Clubhuis Trekvogels, Luciaweg Narrenvogels 12 februari 2012 - 11:11 Kolpinghuis Stichting Herenzitting

Sociale zitting

13 februari 2012 - 19:30 St. Maartenskliniek Kiek ze Kieke

Avond voor bewoners Honinghoeve

14 februari 2012 - 19:49 Albanystraat Neerbosch Oost t Swerte Schaop

Seniorenavond in huize Boszicht

15 februari 2012 - 19:30 Huize Boszicht De Platte Knip

Avond voor bewoners Nijevelt 15 februari 2012 - 19:49 Heyendaalseweg t Swerte Schaop

Afscheid Kabinetten 2011-2012 en Het Halfvastenbal 17 maart 2012 - 19:00 Kolpinghuis S.O.C.N.

Bekendmaking motto seizoen 2012-2013 17 februari 2012 - 20:30 Kolpinghuis S.O.C.N.

A

l weer voor de 9de keer organiseert en presenteert het prinsenconvent op de dinsdag van het Knotsenburgse carnaval van 14.00 uur tot 19.00 uur een geweldig programma op de Grote Markt in het Marikenpaleis in samenwerking met Bart van de Berg. Voor de derde keer het thema: KERNEFAL IEN ROSSO Een keur van artiesten van regionale en nationale bodem zullen het feest tot een geweldig carnavalsfestijn maken. Ook vele Knotsenburgse artiesten en dweilorkesten zullen hun bijdrage leveren. Het wordt dus weer een feest waar je bij moet zijn. Als klap op de vuurpijl, als uitsmijter van de middag heeft de organisatie samen met Bart van de Berg gezocht naar een super slotact. Dankzij de trouwe sponsors zijn we er in geslaagd om een talent te contracteren, die op dit moment helemaal hot is. Zijn naam is VINZZENT. Met zijn nummer Dromendans wist hij een enorme hit te scoren. Hij zal vanaf 18.30 uur een geweldig optreden verzorgen. Dus de moeite waard om er bij te zijn.

Knotsenburgers… trek iets roods aan en kom feesten tijdens KERNEFAL IEN ROSSO in het Marikenpaleis


n • Het Marikenpaleis C a v • t r a h Residentie C.V. Kiek ze Kieke, C d n e p p o St Stevenskrupers en s l 2 1 Het k 0 Dweilorkest Al Mo We Krupe. in 2 g r u b n Knotse •C • Café Daen Residentie C.V. de Blauwe Schuit Vanaf 17.00 uur Knotsenburg maaltijden voor 5 Wico Knotsen.

Goossens • Café Wij vieren carnaval 2012

R

• CR

‘T D

centraal op de Grote Markt.

• GR

H c

De

Dae

n

• DV c

W

aa

gh

e

s oo

ks

c

a Sn

G

Mar Het iken pale i

toile

tten

s Pr

ins

en

Café

D’

nA ug

us t

Goossens

De De rde Ka mer

ba

r


Café Atlanta • Hotel-Grand Prinsenresidentie 2012

Café D’n August Carnaval tijdens de optocht amen met cafe de Hertog n de Hertogstraat een groot feest.

Café Marktzicht Residentie C.V. de Duumkes.

Café De Derde Kamer Residentie C.V. T Swerte Schaop en Dweilorkest Al Mo We Krupe.

Overheerlijke stamppotten en andere lekkernijen voor een Wi goede bodem.

Lenthe • Café Tijdens de carnaval bij ons de enige echte carnavalssnert.

Tout • Café Residentie C.V. St. Anneke

Bij

ons k c o K m e t du n t u not e s be tale n

!

de Fiets • Café Residentie C.V.

Grand café Chicco Residentie C.V. De Vrolijke Heikneuters, eten tijdens de arnaval bij Moenen en Camelot.

de Deurdrievers

Denies Publiekscatering Voor de lekkere snelle hap tijdens arnaval!! Frites-snacks-hamburgers. = Verkooppunt Wico Knotsen s

de Fi Lenthe

Tout

Layout/plattegrond drukkerij Quickprint

a Atlant

elot

n

ets

Cam

ene

Mo

Ch

De rd

M ar

kt

zic

ht eK am icc er o

en


Pannenkoeken Restaurant de Heksendans

Consumptiebon voor een drankje Oude Kleefsebaan 425

geldig in 2011

6527 AZ Berg en Dal Telefoon 024 - 6841610 Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

GLAS VLIESGEVELS VERKITTINGEN LICHTSTRATEN EN KOZIJNTECHNIEKEN

Glas Vliesgevels Verkittingen Lichtstraten Kozijntechnieken

Plein 1944 nr 124 6511JG Nijmegen

Tel. 0618-882064 Fax 024-3608120 Tel. (privé) 024-3608120

Plein 1944 nr 124 • 6511 JG Nijmegen Tel. 0618-882064 • Fax 024-3608120 • Tel. (Maarten van Leth) 024-3608120

Van een kinderverjaardagsfeest tot een avondvullend programma met diner voor volwassenen. Ga naar onze website voor meer informatie:

www.laserquestnijmegen.nl Ziekerstraat 3 - 6511 LD Nijmegen T: 024-3601644 - info@laserquestnijmegen.nl

V.o.f.GVL’De Service Liner, KVK Arnhem nr.12035380, Bankrelatie: ABN-AMRO 46.28.31.264, BTW-nr.8045.74.200.B.01 Betalingstermijn 30 dagen

Dagmenu al voor:

€26,50

Sfeervol dineren en borrelen aan het levendige Keizer Karelplein! dagelijkse verse en gezonde producten van lokale leveranciers zorgen voor gezonde en duurzame maaltijden. Kortom, laat je verrassen door heerlijke gerechten, een sfeervolle ambiance en een gastvrije service bij restaurant De Vereeniging.

www.restaurantdevereeniging.nl


19

Ook de Waoterjokers naar ‘De Waotermolen’ in het centrum! N

a 47 jaar carnaval gevierd te hebben in Het Gemeenschapshuis (Waterkwartier) komen nu dus ook de Waoterjokers naar het centrum. Dit gebeurt met dubbele gevoelens, de vereniging dankt zijn naam aan de wijk waar zij opgericht is en bijna een halve eeuw carnaval gevierd heeft.

De Waoterjokers zijn zelfs ontstaan door de bouw van het Gemeenschapshuis. Toen het Gemeenschapshuis klaar was hebben de bouwers besloten een carnavalsvereniging op te richten. Dit werden de Waoterjokers. Het lijkt ons duidelijk dat wanneer het mogelijk zou zijn geweest, wij nog jaren in Het Ge-

Duumkes vieren eerste lustrum

A

anstaand carnaval is het alweer vijf jaar geleden dat CV De Duumkes het levenslicht zag. Op 24 januari 2007 zaten een aantal NEC supporters, die geregeld carnaval met elkaar vierden in Knotsenburg, bij de notaris om de benodigde stukken voor een officiële vereniging te tekenen. Na ellenlange avonden in de kroeg en in het supportershome van NEC was er besloten dat de vereniging 'De Duumkes' moest gaan heten: gebaseerd op het Duimgebaar dat toenmalig reservedoelman Albert van der Sleen voor elke wedstrijd tijdens de warming-up richting De Gofferttribune maakte. In het logo moesten de twee kaketoes, die de populaire vleugelverdediger Hennie de Romijn op zijn woonboot bezat, het schild met Duim vasthouden. Wat door Knotsenburg destijds geclaimd werd als 'oude kleuren van Nijmegen' kon er bij de roodzwart-groen gezinde Duumkes niet in en moest plaats maken voor oranje-groen: de kleurcombinatie van de Vierdaagse. Een kleurcombinatie die veel meer verbondenheid met Nijmegen etaleert dan de kleuren van de voetbalclub aan de andere kant van de Waal.

val der Duumkes'. Daarnaast werd er een Brabants concept naar Nijmegen gehaald: op de website www.knotsenburgsetop44.nl kan iedereen jaarlijks een stem uitbrengen op zijn of haar persoonlijke top 5 van carnavalsliedjes aller tijden. Uiteindelijk resulteert dat ieder jaar in een heuse Knotsenburgse Top 44. Samen met het 'verkleed zaalvoetballen' tijdens het Duumkes Carnaval Zaalvoetbaltoernooi en de traditionele 'LP Avond', waarbij de carnavalskrakers van weleer van authentiek vinyl gedraaid worden, beleven deze evenementen dit seizoen hun vijfde editie. Inmiddels bestaat CV De Duumkes uit ruim 130 leden met een gemiddelde leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Nog steeds sluiten zich elk jaar enthousiaste carnavallisten aan bij de Senaat. De komende jaren staan in het teken van het vervullen van hun droom dat het tijdens het 11-jarig bestaan in 2018 de normaalste zaak van de wereld is dat iedereen in Nijmegen carnaval viert. Tot die tijd zullen De Duumkes er alles aan doen om hun steentje bij te dragen aan de feestvreugde op de Grote Markt en elders in Knotsenburg.

Al snel werd duidelijk dat Knotsenburg blij was met nieuw bloed. Het eerste jaar mocht er een page (Christel Janssen) afgeleverd worden bij het kabinet van Prins Robbert I en won de kersverse zanggroep 'De Duumzuugers' het Kiek Ze Kieke Schlagerfestival. Er werd geen pronkzitting georganiseerd maar een informele feestavond: 'Het Festi-

18 februari vanaf 19:30 uur, Café Marktzicht www.knotsenburgsetop44.nl

De Knotsenburgse Top 44

LP Avond

19 februari vanaf 18:00 uur, Café Marktzicht www.duumkes.nl

meenschapshuis hadden willen blijven. Maar helaas zijn wij genoodzaakt door bepaalde ontwikkelingen op verschillende vlakken om keuzes te maken in het belang van de vereniging! Zo is er uiteindelijk besloten om de wijk zo veel als mogelijk trouw te blijven, maar dat het groot carnaval ergens anders gevierd zal moeten worden.

sluitende avond (dinsdag) gaan we een Nimweegse avond maken. Het is de bedoeling dat hier alleen maar Knotsenburgse artiesten komen optreden. Ook is er iedere dag de mogelijkheid om te eten bij “de Waotermolen” (Café Van Buren). U heeft dan voor een carnavallistische prijs de keuze uit verschillende heerlijke maaltijden.

Onze novemberactiviteiten en onze Kindercarnaval zullen dus nog steeds in Het Gemeenschapshuis plaatsvinden (en in de toekomst waarschijnlijk in het nieuwe voorzieningenhart, welke op de huidige locatie van Het Gemeenschapshuis en de school komt). Vanaf het moment dat de beslissing genomen is, is er zeer veel nagedacht, gediscussieerd en geïnformeerd over wat wij als Waoterjokers precies wilden en wat de mogelijkheden waren. Wat als een paal boven water stond is dat wij “onze” manier van carnaval vieren willen handhaven. Dat wil zeggen het oude bekende sfeertje creëren. Wijzelf denken dat dit zeker moet lukken omdat wij van mening zijn dat het sfeertje vooral gecreëerd wordt door de mensen die aanwezig zijn. Om dit verhaal niet al te lang te maken, zal ik u besparen wat alle ideeën waren die ter sprake zijn gekomen.

Tijdens de carnavalsdagen zal Café Van Buren een andere naam hebben, namelijk “De Waotermolen”. U zult deze naam dan ook “vaak” aantreffen in plaats van “Café Van Buren” Voor ons sluit onze situatie dan ook perfect aan op het Knotsenburgse motto “Grenzeloos Carnaval”, wij komen de grens van centrum en wijk over, hebben samen met de uitbater grenzeloze ideeën. En ten slotte gaan we er van uit dat het grenzeloos gezellig gaat worden.

Dat we naar het centrum zouden gaan was al snel voor iedereen duidelijk. Gelukkig hadden we in het centrum al goede contacten, en werden er ook al snel mogelijkheden gezien! Na het eerste officiële gesprek met Khalid Oubaha (Eigenaar Café Van Buren) was voor beide partijen duidelijk dat we op een lijn zaten qua ideeën en de ambities wat betreft het carnaval. Ook zagen we allemaal in dat we elkaar gewoon nodig hebben om iets op te kunnen bouwen. Dit zorgde ervoor dat alle gevoerde gesprekken in een zeer prettige sfeer verliepen. Het was dan ook een kwestie van tijd dat de betreffende ideeën omgezet konden worden naar afspraken waar beide partijen achter staan. Een echte win-win situatie noemen ze dat! Misschien dat het zelfs wel een win-win-win situatie is of kan worden, omdat wij (de Waoterjokers en Café Van Buren) denken dat we een toevoeging kunnen zijn voor het Knotsenburgse carnaval in het centrum van Nijmegen. Zo hebben we voor zaterdag- en zondagavond zeer goede bands geprogrammeerd nl: Slamm en Hill Street, zullen we gaan proberen iets toe te voegen aan “van Café naar Café” en zullen er op maandagavond enkele artiesten optreden (zoals u van ons normaal op de zaterdagavond gewend bent). Op de af-

Ons programma voor het groot carnaval: Zaterdag 18-2-2012 14:00 - 16:00 Kindermiddag Het Gemeenschapshuis (Waterstraat) 20:11 - … Carnavalsavond “de Waotermolen” Zondag 19-2-2012 14:00 - 16:00 Optocht kijken de Molenstraat 16:00 - 17:30 Open Huis “de Waotermolen” 17:30 - 18:30 Prijsuitreiking optocht “de Waotermolen” 19:00 - … Carnavalsavond “de Waotermolen” Maandag 20-2-2012 13:00 - 18:00 Van Café naar Café “de Waotermolen” 20:00 - … Carnavalsavond “de Waotermolen” Dinsdag 21-2-2012 20:11 - 24:00 Nimweegse avond “de Waotermolen” Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in onze nieuwe carnavalslocatie “de Waotermolen” (Café Van Buren) Namens CV de Waoterjokers, Benito Kleinschiphorst Voorzitter


Nijmegen Centrum vrijdag

17 februari

Het Riddermaal S.O.C.N. en De Nijmeegse Hofraad De Vereeniging 18.00 uur

Verzamelen voor de bestorming S.O.C.N., C.V.-en en Dweilorkesten Marikenpaleis 11.00 uur

Kindercarnaval Blauwe Schuufiesers Feestcafé Bloemerstraat 46

zaterdag

18 februari

Ode aan de Prins S.O.C.N., C.V.-en en Dweilorkesten Grote Markt 13.30 uur

februari

woensdag

22 februari

De Knotsenburgse Top 44 De Duumkes Café Markzicht 19.11 uur

Carnavalsavond De Waoterjokers de Waotermolen (Café Van Buren) 20.11 uur

Stadsoptocht en bezoek aan sponsoren t Schependom Centrum Knotsenburg 12.00 uur

De Ode aan Graodus S.O.C.N. Van Molenstraatskerk naar Beeld ‘Hommage aan de St. Steven’ 12.30 uur

Stadsoptocht Knotsenburg S.O.C.N. Centrum Knotsenburg 14.00 uur

Het Swerte Schaop in de optocht t Swerte Schaop Centrum Knotsenburg 14.00 uur

Optocht kijken De Waoterjokers de Molenstraat 14.00 uur

Openhuis De Waoterjokers De Waotermolen (Café Van Buren) 16.00 uur

Prijsuitreiking optocht S.O.C.N. / De Waoterjokers De Waotermolen (Café Van Buren) 17.30 uur

Carnavalsavond De Waoterjokers De Waotermolen (Café Van Buren) 19.00 uur

Carnaval in het Marikenpaleis Kiek ze Kieke Marikenpaleis 20.11 uur

Carnavalsbal De Deurdrievers Café de Fiets 20.11 uur

Thema avond ‘Geel en Groen’ St. Anneke Café TOUT

Met beide prinsenkabinetten en dweilorkest in optocht naar het prinsenontbijt t Geberste Kruukske Kolpinghuis 10.00 uur

Met het Swerte Schaop aan het ontbijt t Swerte Schaop Marikenpaleis 10.49 uur

Prinsenontbijt Kiek ze Kieke o.a.v. S.O.C.N. Marikenpaleis 11.00 uur

start kroegentocht vanaf het Kolpinghuis t Geberste Kruukske Kolpinghuis 12.00 uur

13de Ga Mee van Café naar Café St. Stevenskruupers Marikenpaleis 12.49 uur

Met het Swerte Schaop in de dweiltocht t Swerte Schaop Centrum Knotsenburg 12.55 uur

van Kroeg naar Kroeg De Grasschoppers Centrum Knotsenburg 13.00 uur

Van Café naar Café De Waoterjokers de Waotermolen (Café Van Buren) 13.00 uur

Seniorenmiddag Kiek ze Kieke Kiek ze Kieke Kolpinghuis 14.11 uur

Carnavalsavond de Waoterjokers De Waotermolen (Café Van Buren) 20.00 uur

LP Avond De Duumkes Café Marktzicht 20.00 uur

Carnaval in het Marikenpaleis Kiek ze Kieke Marikenpaleis 20.11 uur

Carnaval met het Swerte Schaop t Swerte Schaop Café de Derde Kamer 20.30 uur

Carnavalsavond t Geberste Kruukske Kolpinghuis 20.30 uur

Dweilen door Knotsenburg Swerte Schaop Café de Derde Kamer 11.00 uur

Kernefal ien Rosso 8 Het Prinsenconvent Marikenpaleis 14.00 uur

Kindermiddag Kiek ze Kieke Kiek ze Kieke o.a.v. S.O.C.N. Kolpinghuis 14.30 uur

Ontluistering Jeugdprins Pascal I S.O.C.N. Grote Markt 17.00 uur

Uitzwaaien Jeugdprinsenkabinet t Swerte Schaop Grote Markt 17.00 uur

Letste Loodjes Bal De Deurdrievers Café de Fiets 19.30 uur

Carnaval in het Marikenpaleis Kiek ze Kieke Marikenpaleis 20.11 uur

Slotbal De vrolijke Heikneuters Café Chicco 20.11 uur

Nimweegse avond de Waoterjokers de Waotermolen (café Van Buren) 20:11 uur

Gezamenlijke carnavalsverenigingen t Swerte Schaop Café de Derde Kamer 20.30 uur

Feestavond St. Anneke Café TOUT

Ontluistering Stadsprins Ronald II S.O.C.N. Grote Markt 23.30 uur

Swerte Schaop zwaait Adjudant Marcel en Prinsenkabinet uit Swerte Schaop Grote Markt 23.30 uur

Aswoensdagdienst en aansluitend haringhappen t Geberste Kruukske Kolpinghuis 19.00 uur

Haringhappen St. Anneke Café TOUT

Carnavalsinstuif t Geberste Kruukske Kolpinghuis 15.00 uur

21

Carnaval in het Marikenpaleis Kiek ze Kieke Marikenpaleis 19.00 uur

Swerte Schaop naar de Carnavalsmis t Swerte Schaop Molenstraatskerk 11.00 uur

februari

dinsdag

Onderscheiden Ridder van Knotsenburg S.O.C.N., C.V.-en en Dweilorkesten Grote Markt 13.00 uur

Carnavalsbal t Geberste Kruukske Kolpinghuis 20.30 uur

19

februari

Kindercarnaval t Geberste Kruukske Kolpinghuis 14.00 uur

Sleuteloverdracht S.O.C.N., C.V.-en en Dweilorkesten Marikenpaleis 12.15 uur

Bal Masqué De Deurdrievers Cafe de Fiets 20.11 uur

zondag

20

Bestorming van het Stadhuis door de Knotsemarij S.O.C.N., C.V.-en en Dweilorkesten Marikenpaleis, Stadhuis 12.00 uur

Bal Masqué De vrolijke Heikneuters Café Chicco 20.11 uur

CarnavalsMIS S.O.C.N. Molenstraatskerk 11.00 uur

maandag

20ste Hofbal De Nijmeegse Hofraad De Vereeniging 20.30 uur

Wermblaosen 3 Dweilorkesten Het Marikenpaleis 19.30 uur

Swerte Schaop gaat haring happen t Swerte Schaop Café de Derde Kamer 19.00 uur

Duitse openingsavond St. Anneke Café TOUT

Haringhappen De Deurdrievers Café de Fiets


Nijmegen Oost en Zuid Seniorenavond Roomsch Leven De Platte Knip Roomsch Leven 19.30 uur Kinder Matiné De vrolijke Heikneuters Café Chicco 14.00 uur

Carnavalsinstuif met Sleuteloverdracht aan Prins Arno I De Platte Knip Roomsch Leven 14.00 uur

Nijmegen West

Nijmegen Noord

Grandioos openingsbal t Schependom Clubhuis Blauw-Wit 19.45 uur

Geweldige kindermiddag t Schependom Clubhuis Blauw-Wit 14.00 uur

Carnavalsconcert ’t Durstige Bluumke De Spil Lent 20.00 uur

Kindermiddag Openingsbal De Waoterjokers De Grasschoppers Het Gemeenschapshuis Clubhuis Quick 1888 14.00 uur 20.11 uur

Te gast bij de Grasschoppers t Schependom Clubhuis Quick 1888

vrijdag

17 februari

Start optocht Lent t Durstige Bluumke Lent 13.45 uur

Naoptocht t Durstige Bluumke de Spil Lent 14.00 uur

Adressen diverse locaties NijmegenCentrum Café Daen Grote Markt 23

zaterdag

18 februari

Café De Derde Kamer Grote Markt 34 Café De Fiets Grotestraat 8 Café De Mug Pauwelstraat 9 Café Den August Augustijnenstraat 23 Café Goossens Grote Markt 31 A Café Lenthe Grotestraat 5

Groot Frühshoppen De Grasschoppers O.C. Huismanhal 10.00 uur (open vanaf 9.30 uur)

Carnavalsbal De Grasschoppers Clubhuis Quick 1888 20.11 uur

Carnavalsmis t Durstige Bluumke Kerk Maria Geboorte Lent 10.00 uur

Thema avond t Durstige Bluumke de Spil Lent 21.00 uur

Echt Knotsenburgs St. Anneke Café TOUT

Deurdrievers op pad door Knotsenburg De Deurdrievers Knotsenburg

Carnavalsmiddag Jeugd 0 t/m 12 jaar De Platte Knip Roomsch Leven 14.00 uur

voltrekking huwelijk boerenbrullufspaar t Durstige Bluumke de Spil Lent 12.00 uur

t Schependom gaat naar het oosten t Schependom

receptie boerenbrullufspaar en Boerenbal t Durstige Bluumke Café Waalzicht Lent 14.30 uur

Feestavond ‘Het Wilde Westen’ De Platte Knip Roomsch Leven 20.30 uur

Carnavalsmiddag Jeugd 0 t/m 12 jaar De Platte Knip Roomsch Leven 14.00 uur

Afsluiting carnaval t Schependom Café de Tunnel, Marialaan 15.00 uur

Ontluistering Prinsenkabinet Arno I De Platte Knip Roomsch Leven 00.00 uur Opruimen en haringhappen t Schependom Bij de penningmeester

Boerenbal De Grasschoppers Clubhuis Quick 1888 20.11 uur

Openhuis Diny Goudkuil en Wim Verhoeven De Grasschoppers Pruimenhof 11 Bemmel 14.00 uur

bezoek aan Huize St. Jozef t Durstige Bluumke Huize St. Jozef Lent 10.30 uur

Slot Carnaval en haring happen t Durstige Bluumke de Spil Lent 21.00 uur

Kindermiddag t Durstige Bluumke de Spil Lent 14.00 uur

Café Malle Babbe Molenstraat 79 Café Marktzicht Grote Markt 32

zondag

19 februari

Café Stretto Molenstraat 69 Café Tio Pepe Bloemerstraat 82 Café Van Buren Molenstraat 89 Irish Pub The Shamrock Smetiusstraat 17 Het Kolpinghuis Smetiusstraat 1 Het Marikenpaleis Grote Markt

maandag

20 februari

De Vereeniging Keizer Karelplein 2D

Nijmegen-West Het Gemeenschapshuis Waterstraat 146A Clubhuis Quick 1888 / OC Huismanhal Dennenstraat 25 Clubhuis Blauw Wit Energieweg 45 Elmeran Nieuwe Nonnendaalseweg 161

dinsdag

21 februari

Café de Tunnel Marialaan 51

Nijmegen Oost en Zuid Roomsch Leven Heyendaalsweg 239 Restaurant Valdin Van Peltlaan 4

woensdag

22 februari

Clubhuis Trekvogels Luciaweg 25

Nijmegen-Noord De Spil Laauwikstraat 5, Lent


Van Peltlaan 4 | 6533 ZM | Nijmegen | 024-3556902 | info@valdin.nl

All-in 3-gangen keuzediner vanaf € 35,00 p.p. inclusief drank Uitgebreide à la carte-, lunch-, wijn- en hapjeskaart 3 multifunctionele zalen

Importer of novelties, gifts & premiums

Confettishooters

Blinkies

Venetiaanse

Groot buitenterras en dakterras

Verlichte

maskers

relatiegeschenken

www.valdin.nl

Hét adres voor evenementen, artiesten, bands en acts.

www.lightgimmicks.nl Telefoon nr.: +31 (0)24 3736606

Paul wenst u een prettig carnaval

Daalseweg 9 Nijmegen tel. 024 - 323 09 17 Griftdijk-zuid 133 - 6663BE Lent - (024) 360 27 62 - www.epoc.nl

wij wensen iedereen een

creatieve carnaval

f-graphics grafische vormgevers + Kerkenbos 11-09 + 6546 BC Nijmegen

+ T (024) 373 22 99 + www.f-graphics.nl


23

‘Overal staan wij voor jullie klaar’ L e kk e r

Pascal I voert Knotsenburgse jeugd aan

makkelijk betalen met Wico Knotsen - Grote Markt Marikenpaleis * - Snack wagen Denies - Zaal Het Kolpinghuis * - Café de Derde Kamer - Café Daen * - Café D’n August * - Café Goossens * - Café Marktzicht - Café Chicco - Café Restaurant Atlanta - Café Lenthe * - Café De Fiets * - Café De Hertog - Café Tio Pepe - Stads Café Tout * - Irish Pub The Shamrock - Café De Fuik - Café van Buren * - Café Malle Babbe - Café De Mug - OC Huismanhal CV de Grasschoppers

Door Harry Janssen

M

aandenlang heeft de 15-jarige Pascal Peeters het grote geheim met zich meegedragen. Trots was hij en blij met zijn uitverkiezing tot Jeugdprins Pascal I van Knotsenburg. Maar het duurde tot 8 januari van dit jaar voordat het grote geheim openbaar gemaakt werd. De jeugdprins van 2012 sluit zich met zijn kabinet aan bij het motto van Knotsenburg 2012: ‘een grenzeloos feest’. Maar ook het motto van vorig jaar, waarin de jeugd centraal werd gesteld, is hem heilig. Zijn kabinet zal ook daarop voortborduren, onder meer door de contacten met de Nijmeegse scholen. Dat kabinet bestaat behalve uit prins Pascal I, leerling van het Kandinsky College (locatie Hatertseweg), klas 3b Zorg en Welzijn, met voetbal en vissen als hobby’s, uit de pages Demy Verhofstad en Julia Ummels. Demy (14) is de dochter van Jan Verhofstad, de coördinator van de Knotsenburgse dweilorkesten en ze zit ook op het Kandinsky College (locatie Maldenburg); ze was in het verleden solodanseres van de Nimweegse Nieskes. Ook Julia (14),

leerlinge van het Mondial College (locatie Energieweg) weet wat carnaval is: ze is de kleindochter van de veel te vroeg overleden ex-prins Ton van de Laar.

Het kabinet van Pascal I wordt bijgestaan door drie heren met een rijk carnavalsverleden. Daar is allereerst chef protocol Geert Alwicher van de Waoterjokers, die samen met de adjudanten Robbert Jansen (Waoterjokers) en Rob van Kol (Geberste Kruukske) het jeugdige driespan op de rails moeten houden. Na de proclamatie wachtte het jeugdkabinet een hevig en druk programma met veel

hoogtepunten. Pascal heeft er verlangend naar uitgezien, en Geert Alwicher heeft er keer op keer op gehamerd: geniet ervan en ga er voor honderd procent in, want het is heel snel weer afgelopen. Hoogtepunten voor de nieuwe jeugdprins zijn behalve de proclamatie zelf – hij heeft tegen zijn voetbaltrainer moeten jokken dat hij op 8 januari ziek was en niet op het veld kon verschijnen – ook bezoeken op de Scholendag en het jaarlijkse bezoek aan de Maartensschool, waar hij op zijn beurt de proclamatie van de Maartensschoolprins zal voltrekken. Maar ook deelname aan de sociale avonden en natuurlijk straks het deelnemen aan de optocht tijdens het echte carnaval. ‘Carnavalisten uit het Knotsenburgse land, kom naar de optocht maar hou je aan de kant,’ luidt een van zijn proclamatieslogans, daarmee doelend op de veiligheid. Pascal I is geen lid van een carnavalsvereniging, maar hij vierde wel al carnaval, ‘overal waar het leuk is in de stad’. Hij is er wel van overtuigd dat er voor de jeugd van 12 tot 16 jaar weinig te doen is. ‘De jeugd moet carnaval vieren, want carnaval is er voor iedereen,’ zegt hij met overtuiging.

- Roomsch Leven De Platte Knip *Hier kunt u de Wico Knots ook kopen. De WICO Knots heeft een waarde van g2,- per stuk. De productie van de Wico Knots wordt al 12 jaar gesponsord door Wico Megaverf. Dit is het laatste jaar dat de roze WICO Knots geldig is.


24

D WE I L O R K ESTEN H

et is al vaker gezegd: carnaval is helemaal niets zonder muziek, zonder dweilorkesten. Dweilorkesten zijn het zout in de carnavalspap. En ieder jaar wordt de inbreng van de dweilorkesten tijdens de dolle dagen belangrijker. Beeldbepalend en sfeerbepalend. Knotsenburg is trots op zijn orkesten. En nog trotser op het feit dat die orkesten nauw samenwerken om het grenzeloos feest te doen slagen.

Muziekmakerij De Vôlle Blaos

De Vôlle Blaos is in 1976 spontaan ontstaan toen een aantal vrienden min of meer per ongeluk aan de bar tot de ontdekking kwamen dat zij een instrument konden bespelen of dachten dat te kunnen. Overigens denken sommigen dat nog steeds. Gedurende de 36 jaar van zijn bestaan heeft De Vôlle Blaos als oudste dweilorkest van Knotsenburg vele evenementen in binnen- en buitenland van ‘Schwung’ voorzien. Tijdens het elfjarig bestaan kreeg het orkest per ongeluk het voorvoegsel R.K. omdat de plakletters van het woord ‘dweilorkest’ spontaan van de grote trom sprongen op de R en de K na. Momenteel telt het orkest 19 muzikanten.

Eigenwies

Dweilorkest Eigenwies uit Nijmegen/ Beuningen heeft eind 2011 zijn 25-jarig bestaan gevierd. Zoals de meeste orkesten begon het allemaal met niks en groeide het orkest onder deskundige leiding in 25 jaar tot een gezelschap van rond 17 muzikanten die van standards en evergreens tot bewerkt klassiek en dixie spelen tijdens carnaval, zomerfeesten, voetbalkampioenschappen, kleinere evenementen en jubilea. Het zilveren jubileum was aanleiding om met z’n allen twee dagen de studio in te duiken. Het resultaat is een cd met gevarieerd repertoire, waar het plezier van afstraalt. (nog te koop voor E7,50).

De Blue Mops

De Waoterblaosjokers

De hofkapel ‘De Waoterblaosjokers’ van de carnavalsvereniging De Waoterjokers zag in november 1967 het levenslicht. Een samenvoeging van Waoterjokers die op een instrument ‘blaoze’, een hofkapel omdat er destijds nog geen dweilorkesten bestonden. Aanvankelijk een zittend orkest onder leiding van Ger Meesters. Toen rond 1980 het ledental van het orkest terugliep werd een lopend dweilorkest geformeerd met de toenmalige muzikanten uit de vereniging. Bladmuziek werd sindsdien alleen gebruikt tijdens de repetities. De Waoterblaosjokers, momenteel onder leiding van Frans Kleinschiphorst, tellen twintig spelende leden in leeftijd variërend van 80 tot 22 jaar.

Dweilband Excel-Lent

De dweilband Excel-Lent ontstond toen de roemruchte Voleza Hofkapel van ’t Durstige Bluumke in Lent het wegens de gevorderde leeftijd der muzikanten liet afweten. In 2009 ontstond vanuit het zwarte gat dat Voleza achterliet een groep enthousiaste lieden die op twee na geen noot konden lezen. Louis Peters werd bereid gevonden de repetities te leiden en na negen maanden hard werken volgde het eerste grote optreden tijdens de pronkzitting in Lent. Op dit moment bestaat de band uit 13 muzikanten. Behalve met carnaval is Excel-Lent te horen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, de Avondvierdaagse van Lent, op braderieën en tijdens de Sinterklaasintocht.

De Blue Mops danken hun naam aan exprins Frans I Veugelers en hun ontstaan aan een optreden van enkele senatoren van De Blauwe Schuit op 11 november 1977 tijdens een zitting in Erica, onder leiding van de toenmalige dirigent van de Luchtmachtkapel, de majoor Van Diepenbeek. Het verenigingsjaar van de Blue Mops kent drie jaargetijden: Carnaval, de Vierdaagse en de Wijnfeesten. Om het blauw rond de neus te verdoezelen dragen de orkestleden rode jassen. Een van de specialiteiten van het orkest is het verzoeknummer “Roept u maar!”, waarop het orkest geheel geïmproviseerd het gevraagde nummer ten beste brengt. Zonder overigens te garanderen dat het er ook op lijkt.

Sint Lazerus

18 jaar geleden, op de 25 jarige bruiloft van twee leden van de tennisvereniging Rapiditas, wordt besloten dweilorkest Sint Lazerus op te richten. Op dit moment telt het orkest zo,n twintig leden. De jongste 22, de oudste 75. Het orkest richt zich vooral op het betrekken van het publiek en het verhogen van de feestvreugde. Of dat nu gebeurt tijdens carnaval, de vierdaagse of ‘zo maar’ een feest waar Sint Lazerus is ingehuurd, maakt daarbij niet zo veel uit. Sint Lazerus valt niet meer weg te denken uit de Nijmeegse dweilorkestenfamilie.

Busband Novio

Een spontaan optreden tijdens het huwelijk van de telefoniste van de Centrale Vervoers Dienst leidde tot de oprichting op 11 maart 1986 van het Dweilorkest Bus en Belt, de voorloper van de huidige Busband Novio. Al ruim 25 jaar is het uit 25 muzikanten bestaande orkest springlevend, en straalt dat uit door plezier met muziek en met elkaar. Een ongedwongen frisse en ludieke, hechte groep vrienden en muzikanten, die vlotte en afwisselende muziek maakt tijdens het carnavalsseizoen. Carnaval begint voor de Busband Novio op vrijdagochtend op basisschool De Zonnewende, de thuisbasis van de band. En carnaval wordt afgesloten op dinsdag met een kolderiek optreden in Huize Nijevelt.

Feestorkest Uit je dak-kapel

Al mo we krupe

Dweilorkest ‘Al mo we krupe’ is een knotsgek 19-koppig muziekgezelschap dat al 25 jaar lang de boel grandioos op zijn kop zet. Overal waar zij komen weten zij de stemming erin te brengen met hun aanstekelijke muziek. Met een zeer gevarieerd repertoire van walsjes tot en met stevige popsongs weten zij vele fans aan zich te binden. Het orkest treedt op in binnen- en buitenland, in België, Duitsland, in het voormalige Oost-Duitsland en het Spaanse Salou, waar het startschot werd gegeven van de verkoop van de jubileum-cd, waarvan de opbrengst bestemd was voor de CliniClowns. Tijdens de Vierdaagse is het orkest in Nijmegen en met carnaval werden al verschillende prijzen in de wacht gesleept.

‘Feestorkest Uit je dak-kapel’ werd medio 1993 opgericht en kwam voort uit een stel enthousiaste amateurmuzikanten die in de vroege ochtenduren langs de straat stonden om de Vierdaagselopers van blaasmuziek te voorzien. Uit het groepje dat zichzelf de naam ‘No Limit’ had aangemeten ontstond – na het inlijven van nog wat blazers – geleidelijk aan het Feestorkest met een geheel eigen stijl: energiek, veel spetterwerk en nog meer volume. Inmiddels heeft de kapel een naam opgebouwd en is zij te horen niet alleen tijdens carnaval, maar ook op diverse dweilfestivals, bedrijfsfeesten, bruiloften en partijen. Het orkest luistert dit jaar voor de tweede keer de carnavalsmis op.


25

D WE I L O R K ESTEN KWIK BACCHUS BAND

Hoe We Hete Zijn We Vergete

Eind jaren zeventig, begin tachtig ontstonden bij de Nijmeegse carnavalsverenigingen verschillende dweilorkesten. Hoe We Hete Zijn We Vergete werd in 1977 het huisorkest van de legendarische CV De Slurfers. Deze vereniging werd in 2000 opgeheven, maar het dweilorkest is nog steeds springlevend ondanks het feit dat de meeste muzikanten zich al 60-plusser mogen noemen. De samenstelling van het orkest is in de loop der jaren nauwelijks veranderd; de meeste muzikanten zijn al lid sinds de beginjaren. Hoe we hete heeft een eigenzinnig repertoire: bekende melodieën worden in een verrassend arrangement ten gehore gebracht. Liefst niet op podia maar tussen de mensen op straat die bij de acts betrokken worden. In binnen- en buitenland. Drie keer reisde het orkest naar Canada en al jarenlang luistert het de wijnfeesten in Boppard op. Voorlopig zal HWHZWV niet uit het Nijmeegse verdwijnen.

De Geberste Noot

‘De Geberste Noot’ is een gezellige dweilband die in 2008 is ontstaan in de rangen van carnavalsvereniging ’t Geberste Kruukske. Het is een kleine band, die met veel lol een leuk stukje muziek maakt. Het repertoire: van alles en nog wat, van kinderliedjes tot meezingers en van carnavalskrakers tot top-40-muziek. De Geberste Noot geeft aan de muziek een eigen draai. Gerepeteerd wordt iedere dinsdag in het Kolpinghuis. Optredens worden verzorgd tijdens Kruuk-activiteiten en af en toe eens daarbuiten, zoals op de Lentse dijk tijdens de Vierdaagse.

De Kwik Bacchus Band (KBB) is een van de oudste Nijmeegse dweilorkesten. Opgericht op 4 oktober 1977 vanuit de tennis- en hockeyvereniging Quick en Tachys met als doel om gezellig muziek te maken vooral met Carnaval en de feesten rond de Vierdaagse in Nijmegen. Zij bestaat uit 14 mannen die zeker net zoveel feest vieren als de bezoekers van het feest. De basis van het orkest is vriendschap waardoor deze 14 amateurmuzikanten een enthousiasme uitstralen dat zijn weerga niet kent. Het orkest is niet een traditioneel dweilorkest, maar een feestorkest dat niet alleen speelt maar ook zingt en entertaint.

Kwakbergband

De Kwakbergband werd in 1979 opgericht door Gerrie Paas, Toon Jansen, Cor Tijssen, Theo van Meegen en Harm van Jaarsveld, en even later Alex Jaspers. Na 33 jaar zijn trombonist Cor Tijssen en trompettist Alex Jaspers nog steeds van de partij. Het orkest bestaat momenteel uit 20 muzikanten die repeteren onder leiding van Michael Hendriks. De actieve muziekcommissie zorgt regelmatig voor verversing van het repertoire, zodat ingespeeld kan worden op de actualiteit. In binnen- en buitenland is de Kwakbergband er op uit het publiek te vermaken. Carnaval en Vierdaagsefeesten zijn hoogtepunten voor het orkest, dat ook sociale optredens gaat verzorgen.

’t Kos Koyer

Dweilorkest ’t Kos Koyer is in 1986 opgericht ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van een der muzikanten. In de loop der jaren is er heel wat veranderd maar het orkest – momenteel 19 actieve leden sterk – kon in september vorig jaar zijn zilveren jubileum vieren in Cochem. Die feestweek van muzikanten en partners heeft ervoor gezorgd dat ’t Kos Koyer nog jarenlang vooruit kan. Ook werd in 2011 een serenade gebracht aan het thans gouden paar van de oprichting. Met carnaval en Vierdaagse is het orkest in Nijmegen te vinden, maar ook Cuijk wordt niet vergeten en dinsdag van de carnaval gaat het stel naar Maastricht. Dit jaar wordt op Koninginnedag een bezoek gebracht aan Bunschoten en Spakenburg.

Fantatteme

In 1983 zat trombonist Gradus in de Raad van Elf van Nijmegen. Na een zitting in De Vereeniging merkte er iemand op: ‘Gôh, nou zou er ’s een dweilorkest binnen moeten vallen, want er worden altijd maar bandjes afgedraaid. Zeg mannen….waarom beginnen wij niet gewoon een dweilorkest?!’ En zo is het idee geboren om het Nijmeegse dweilorkest Fantatteme op te richten, toen nog met elf leden, inmiddels uitgegroeid tot een orkest met 23 muzikanten.

Zet us Deur

Het dweilorkest Zet us Deur is opgericht op 11 november 1989 en bestaat dit carnavalsseizoen dus 22 jaar. Het orkest ontstond uit CV De Deurzetters, waaruit de leden Piet Remmers sr., Piet Remmers en Henk van Arkelen de ‘grote drie’ zijn die nu nog steeds actief meedoen. Afgelopen jaar zijn er zeven leden gestopt, zodat Zet us Deur nu een bezetting heeft van 12 muzikanten. Als motto voor het orkest geldt vanaf de oprichting: ‘We zijn niet het beste, maar wel het gezelligste!’ Komend carnaval is het orkest present in het centrum van Knotsenburg bij alle activiteiten, maar ook tijdens het kindercarnaval op dinsdag in cafézaal Elmeran.

Netternaost

De Personeelsvereniging van het Nijmeegsch Energiebedrijf (ONB) hield in de jaren ’70-’80 een feestavond in carnavalsstijl. Toen de muziekband van eigen leden die de avond muzikaal opluisterde ophield te bestaan, stak een aantal personeelsleden de koppen bij elkaar om met de aanwezige instrumenten een dweilorkest op te richten. Netternaost zag zo in 1986 het levenslicht. Het dweilorkest bestaat momenteel uit 22 muzikanten met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar, vandaar dat het dweilen doorgaans staand of zittend gebeurt. Tijdens carnaval is ‘Netternaost’ regelmatig in Knotsenburg te beluisteren,

’t Speult mè mekeur

Dweilorkest ’t Speult mè mekeur is opgericht op 12 oktober 2008 en telt momenteel 15 leden. Het orkest is het resultaat van het uiteenvallen of opheffen van verschillende orkestjes. De enthousiastelingen die overbleven hadden snel een aantal medemuzikanten om zich heen verzameld om gezamenlijk muziek te blijven maken. De kracht van het orkest is het plezier en muziek maken met elkaar te verenigen. De mix van evenveel mannen als vrouwen vergroot het ‘speulplezier’. In spetterende zelfgemaakte carnavalskleding is het orkest, bestaande uit louter Nijmegenaren, vijf dagen lang in het hart van Knotsenburg te vinden.


GIBO Groep

Accountants en Adviseurs heet per 1 januari 2012

GROOT MIDDEN KLEIN IN DE BEGELEIDING VAN

De perfecte gelegenheid voor uw

★ vergaderingen en congressen ★ trainingen en cursussen ★ feesten, party’s en bruiloften

EN★ toneel- en filmvoorstellingen

★ beurzen en tentoonstellingen ★ muziek- en dansuitvoeringen

KOLPINGHUIS NIJMEGEN BV

Smetiusstraat 1 • 6511 ER Nijmegen Telefoon: (024) 322 69 21 • Fax: (024) 323 89 26 Internet: www.kolpinghuis.nl • E-mail: kolpinghuis@planet.nl

BEDRIJF

EEn nIEuwE nAAm. EEn vErtrOuwdE OrGAnIsAtIE! nijmegen I Oranjesingel 2a (024) 329 74 74 I nijmegen@gibogroep.nl

Persoonlijk en deskundig advies op het gebied van: Controle, beoordeling en samenstellen van uw jaarrekening. Begeleiding van uw onderneming. Administratieve organisatie. Fiscale werkzaamheden. Financiële planning. Salarisadministratie. Tevens verzorgen wij fiscale aangiften voor particulieren!

Watertorenweg 2, 6571 CB Berg en Dal. Tel. (024) 684 31 18

Kijk voor meer informatie op www.gibogroep.nl of www.flynth.nl

Wij verhuren: • • • • • • •

partytenten serviezen biertonnen palmen buffettafels verlichting sta-tafels

• • • • • • •

partykramen glaswerk stoelen parasols bestek tafels enz.

Industriepark 4a - Wijchen, Tel: (024) 641 76 89, Tel. 06 - 51 38 96 42 Internet: www.jkpartyverhuur.nl, E-mail: info@jkpartyverhuur.nl

Raamdecoratie van dimago® heeft functionele eigenschappen. Het biedt bescherming tegen inkijk en laagstaande zon. Gecombineerd met gordijnen zorgen ze voor een bijzonder sfeervol resultaat. Kom langs in onze winkel om ons ruime assortiment raamdecoratie en gordijnstoffen te bekijken.

Gerard Noodtstraat 119, 6511 ST Nijmegen Tel.: 024 - 360 88 22, Fax.: 024 - 360 68 97

Prinsheerlijk OV!


27

Het Groot Carnaval 2012 wordt met de sleuteloverdracht officieel geopend op zaterdag 18 februari De Sleuteloverdracht

Na deze officiële sleuteloverdracht is het gebruikelijk dat de Burgemeester de aanwezigen namens de Gemeente een gratis biertje aan biedt.

Hoewel de echte carnavallisten al dagen/ waarschijnlijk wel weken in de weer zijn, wordt het Groot Carnaval in Knotsenburg officieel geopend met de sleuteloverdracht. Jaarlijks verzamelen alle belangstellenden zich op zaterdagmorgen om 11 uur in het Marikenpaleis op de Grote Markt om tegen 12 uur in optocht onder aanvoering van de Eregarde van de Prins, De Knotsemarij, en met muzikale begeleiding van enkele dweilorkesten naar het stadhuis te trekken. Met veel protocol wordt de (waarnemend) Burgemeester vriendelijk en anders dringend verzocht om met de carnavallisten mee te lopen naar het Marikenpaleis om aldaar de stadsleutels te overhandigen aan de Prins en Jeugdprins van Knotsenburg. Gevolgd door vaak zeer humoristische speeches van beide Prinsen. De ceremoniemeester Bas Teurlings probeert elk jaar weer alles in goed gareel te houden.

Het hoogtepunt van de Knotsenburgse Carnaval is de Stadsoptocht Het hoogtepunt van het Groot Carnaval is natuurlijk de Woonboulevard stadsoptocht. Op carnavalszondag trekt een bonte stoet door de straten van Knotsenburg. Prachtige wagens, schitterende aangeklede groepen en verklede individuele, die op zichzelf op het publiek een spiegel voorhouden. Er zijn voor de deelnemers leuke prijzen te winnen. Sinds een aantal jaren is er de Motto - prijs voor de wagen die het beste aansluit op het motto van het seizoen. Vele duizenden Knotsenburgers komen verkleed naar het centrum om de optocht te bekijken en daarna een

drankje te drinken in een van de vele locaties waar Carnaval wordt gevierd. De Stadsoptocht 2012 wordt door de SOCN georganiseerd op zondag 19 februari en start om 14.00 uur.

Wermblaosen

De Knotsenburgse dweilorkesten leveren een fantastiche bijdrage aan het openbare Carnaval en verzorgen legio optredens tijdens bijna alle activiteiten. Maar de wens om een eigen avond voor en door de dweilorkesten te houden leefde al lang. Tien dweilorkesten speelden in 2009 op de vrijdagavond voor het eerst op hun eigen dweilhappening in de toenmalige hostent. Een grandioze avond die smaakte naar meer. Daarom werd in 2010 onder de naam Wermblaosen de tweede muzikale dweilorkestenhappening georganiseerd maar nu in het Marikenpaleis op de Grote Markt. De volgende editie Wermblaosen 3 wordt gehouden op vrijdagavond 17 februari 2012.

‘Waarom komen die 2 meiden uit de randstad toch elk jaar in Knotsenburg carnaval vieren?’ D

at was de vraag die ons een paar weken geleden gesteld werd en of we dit toch maar eens toe konden lichtten. Eigenlijk begint het met het feit dat het bij ons al vanaf kinds af aan met de paplepel is ingegoten. Toen we nog klein waren gingen we al verkleed en vierden we carnaval in Nijmegen bij familie thuis. De optochten waren één grote gezelligheid en een enorme buitenkans om zoveel mogelijk snoep te verzamelen. Daarnaast renden we wat af in de Vereeniging om onze neefjes en nichtjes met confetti en serpentine te bombarderen. Vanzelfsprekend werd het carnaval altijd afgesloten met boerenkool en worst bij Opa en Oma thuis. Uiteraard ondernamen ze bij ons op de basisschool ook pogingen om carnaval te vieren, maar dit was totaal niet te vergelijken met de sfeer en gezelligheid in Nijmegen. Daarom namen wij ook regelmatig vriendinnen mee om hier eens wat van te proeven, wat altijd tot positieve reacties en herhaling leidde.

Nu we wat (jaartjes) ouder zijn, is de beleving van carnaval wel iets verandert. Het verkleden doen we natuurlijk nog

voorbeeld de optochten bekijk je toch met andere ogen. Hoe geniaal die wagens zijn gemaakt en de humor die je vroeger totaal

niet opviel! We hebben beide zelfs nog met veel plezier meegelopen in optochten van St. Anneke, waar achteraf zeker de nodige respect was gekweekt voor de jaarlijkse bouwers en lopers. We hebben inmiddels ook vele avonden in de Waag doorgebracht waar leuke mensen, gezelligheid, muziek, meesterlijke outfits en drankjes de succesvolle ingrediënten van geslaagde feestjes waren. Familie is wel een hele belangrijke reden voor ons om elk jaar weer een bezoekje te brengen aan Knotsenburg, maar dat is zeker niet de enige. De hartelijkheid en spontaniteit van alle mensen is iets wat het carnaval compleet maakt en waar dus moeilijk een voorstelling van te maken is zolang je het zelf niet hebt ondervonden! Hopelijk verklaart het bovenstaande enigszins waarom wij elke keer uitgedost en al afreizen naar Nijmegen. Vandaar dat we er volgend jaar gewoon weer bij zijn; lachend, dansend, genietend van de sfeer en ter afsluiting met zijn allen smullend van het vertrouwde bordje boerenkool met worst. Veel plezier met de komende carnaval,

steeds, we trappen ook nog steeds lol met nichten/neven/ooms, maar bij-

Alááááf! Lindy en Stéphanie


Electrotechnisch Buro Van Gent Bijsterhuizen 2144 6604 LG WIJCHEN Tel.: 024 3502908

T 024 - 37 90 742

M 06 - 21 80 25 06

E info@aci-schoonmaak.nl

www.aci-schoonmaak.nl A.C.I. advertentie.indd 1

13-1-2012 15:33:16

Molenveld 17, 6566 CK, Millingen a/d Rijn Tel: 0481 - 432679, Fax: 0481 - 432873, www.oliva.nl


29

Carnaval ook voor

senioren Knotsenburg staat onder leiding van Prins Ronald II dit jaar in het teken van ‘een grenzeloos feest’ voor jong en oud. En ook in het seizoen 2011-2012 zijn er weer middagen en avonden die speciaal voor de senioren onder de Knotsenburgers zijn georganiseerd.

Swerte Schaop 50 jaar jong

C

arnavalsvereniging ’t Swerte Schaop bestaat dit jaar 50 jaar. Een vereniging met een rijke geschiedenis die ook een aantal trends gezet heeft in het Knotsenburgse carnaval. Men zorgde vele jaren voor een heus Tonpraat Kampioenschap, Blaaskapellen concours, Carnavalsconcerten met o.a. André Rieu, men wist verguisde Nederlanders toch even in het zonnetje te zetten door de uitverkiezing van het Grootste Swerte Schaop van Nederland en/of Nijmegen. Naast de “gewone zittingen”, kwam er snel een middag voor de ouderen van Nijmegen. Toen al in die tijd spectaculair ondersteund door de Gebroeders Pfeil en Ben Visser (uit de kerk). Een van de belangrijkste zaken die het Swerte Schaop in het begin van haar bestaan daarnaast signaleerde, was gegeven in het feit, dat in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen behoefte was bij patiënten en bewoners voor wat heerlijke ontspanning. Het CWZ, Sonnehaert, Honinghoeve, OBG, Iris zorg- locatie de Hulsen (vroeger het Labrehuis) en Nijevelt zijn locaties waar het Schaop carnaval heeft gebracht en op een aantal nog steeds actief is. Nijvelt dit jaar voor de 40e keer! Verschillende groeperingen van het Swerte Schaop zijn daarnaast nog actief betrokken bij avonden verzorgd door collega verenigingen in Nijmegen.

V

oor de zesde keer nodigt ’t Swerte Schaop – dat op 11 januari 2012 Abraham ziet – alle Nimweegse 55-plussers uit om op zondag 5 februari naar het Kolpinghuis te komen voor een speciale carnavalsmiddag, die om 14.00 uur begint. De Swerte Schaopen zijn verder nog actief met hun programma op dinsdag 14 februari voor de bewoners van Waalboog Honinghoeve in Neerbosch en op woensdag 15 februari voor de bewoners van Huize Nijevelt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.

terende carnavalsavond te verzorgen. Op zaterdag 4 februari om 14.00 uur wordt die zitting herhaald in Huize Joachim en Anna.

14.30 uur losbarst. En verder is Kiek ze Kieke op maandag 13 februari om 19.30 van de partij in de St. Maartenskliniek.

De Blauwe Schuit – de oudste Knotsenburgse vereniging – heeft liefst vier seniorenzittingen op het programma staan. Woensdag 25 januari komt senator Maarten van Leth met de Blauwe Schuit in Verpleeghuis Margriet, woensdag 1 februari in De Veste in Brakkenstein, woensdag 8 februari in Huize Vijverhof en woensdag 15 februari in Huize Doekenborg.

Sint Anneke treedt aan voor een Seniorenzitting in Wijkcentrum Meijhorst op donderdag 9 februari om 19.30 uur.

Op donderdag 2 februari is het Geberste Kruukske present in D’Orangerie om voor de bewoners vanaf 19.30 uur een spet-

Kiek ze Kieke brengt op zondag 5 februari het Knotsenburgse carnaval naar het Oud Burgeren Gasthuis waar het feest om

De Platte Knip uit Brakkenstein zorgt voor carnavalsplezier voor de bewoners van Zorgcentrum Boszicht en de aanleunwoningen op woensdag 15 februari om 19.30 uur. En voor alle 55-plussers van het Knippenstekkie (Brakkenstein) is er op vrijdag 17 februari een carnavalsavond in Roomsch Leven (19.30, zaal open 19.00 uur).

Al enige jaren op rij, na de Gala zitting op zaterdag, geeft men aansluitend op zondagmiddag, met succes, nogmaals een complete zitting voor de ouderen van Nijmegen in het Kolpinghuis.

Het programma van het Swerte Schaop ziet er als volgt uit: • • • •

Zondag 5 februari zitting voor de ouderen van Nijmegen in het Kolpinghuis, aanvang 14.00 uur Dinsdagavond 7 februari avond voor bewoners van Iris zorg - locatie de Hulsen Dinsdag 14 februari - avond voor bewoners van de Honinghoeve Woensdag 15 februari - avond voor bewoners van Nijevelt

Voor eventuele verdere informatie: André Smeeman, tel. 06 53410553.


 Grote Markt 38-40  6511 KB Nijmegen  T 024 -360 30 00  F 024 -360 32 10  info@atlanta-hotel.nl  www.atlanta-hotel.nl

Nout Arntz M 06 - 21882234 MEMBER OF T HE VOLK SWAGEN GROUP

DE NIEUWE SEAT Mii Binnenkort leverbaar...

Grote Markt 38-40 ★ 6511 KB Nijmegen T 024 - 360 30 00 ★ F 024 - 360 32 10 info@atlanta-hotel.nl ★ www.atlanta-hotel.nl

GÉÉN BPM GÉÉN WEGENBELASTING 14% BIJTELLING SEAT Mii HIGHLIGHTS • Premium interieur met volop mogelijkheden voor personalisatie • Innovatief City Safety Assist, de Mii kijkt en remt zelf • Mii Ecomotive met slechts 97 gram CO2/km en een verbruik van 4,2 liter op 100 km • Met 251 liter inhoud de grootste bagageruimte in zijn klasse

WWW.SEAT.NL

AUTO TRAA B.V. Microweg 32, Nijmegen - T. 024 373 31 31 - E. info@auto-traa.nl - www.auto-traa.nl


31

ALLE SOCN-SPONSORen WENSEN U

EEN geweldig CARNAVAL toe! ANAC Atlanta Auto Traa Beck Beveiliging Aannemersbedrijf R. Boekhoorn Bloemisterij ‘t Molentje Bongers drankenhandel BRENG Copaco Nederland BV Van Dalen De Bruijn Accountants

Dutch Mate Company Epoc F-Graphics Frits Wolf Tuinmeubelen Geertsen vof GEJO Holding Leenders GIBO Groep Hutten Catering InBev Nederland N.V. JK Party service Juwelier Janssen

Mooi & Stijlvol...

Keizer Karel Podia Kolpinghuis Nijmegen Laserquest Lightgimmicks B.V. Nogeb Vastgoed Old Cave Plus Reclame Quickprint B.V. Juwelier Ruud de Vries Restaurant Valdin Stone Mountain

Taxi Albers Univacco Foils Holland BV Van der Heijden Meubelen Verstraaten Auto’s v.o.f. Votex Handelsonderneming Verkeersschool Wesseldijk Wico Megaverf Woonboulevard NOVIUM

Colofon Stukskes schrievers:

Harry Janssen, Karel Hermsen en Ad Lansink

Fouten kieker:

Persoonlijk...

My iMenso

Wiet Benda

Plaotjes:

Chris Hol, Ad Lansink, Gerard Brouwer en Geert Alwicher

Kleurder en opsmuk:

F-Graphics grafische vormgevers

Eindredacteur: Ex-prins Jaap I

Kom langs en bekijk bij ons de collectie!

Voorstadslaan 248 6541 SZ NIJMEGEN Tel: 024-377 33 48 info@ruuddevriesjuwelier.nl www.ruuddevriesjuwelier.nl

De S.O.C.N. wenst iedereen een fijne carnaval!


WOONBOULEVARD NIJMEGEN

STADSOPTOCHT

19 FEBRUARI IN HET CENTRUM VAN NIJMEGEN

KOM KIJKEN NAAR DE GEZELLIGSTE OPTOCHT VAN NIJMEGEN E.O. (START OM 14.00 UUR)

U KOMT TOCH OOK? IEDERE DERDE ZONDAG VAN DE MAAND KOOPZONDAG, EERSTVOLGENDE KOOPZONDAG: 26 FEBRUARI

KOOPZONDAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR WIJCHENSEWEG (NABIJ W.C. DUKENBURG) WWW.WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NL

Carnavalskrant Knotsenburg 2011-2012  

De carnavalskrant van Knotsenburg.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you