Page 1

S magazine april 2014

gezondheidsmaandblad van de Socialistische Mutualiteiten

editie OOSt足Vlaanderen

Leer gezond eten Strijd tegen mazelen gaat verder eerste hulp bij wandelingen de pracht van prei natuurlijke beautyproducten

KliniPlan KliniPlanPlus. nu ook voor 65足plussers.


april 2014

12

inhoud

10

Slaap kindje slaap, en zonder hoesten gaap

annie Ceron annie Ceron is directeur van de alarmcentrale Mutas die in 2014 haar 25­jarig bestaan viert. Zij laat ons achter de schermen kijken van de alarmcentrale en geeft uitleg bij de binnenlandse dienstverlenende activiteiten van deze intermutualistische vzw.

de eetstoornissenspecialist "90 procent van de eetstoornissen begint in puberteit en adolescentie. eetstoornissen worden veroorzaakt door psychisch lijden, niet door lichamelijke problemen. genetische factoren kunnen wel een rol spelen. Vooral bij anorexie weegt de genetische belasting sterk door." dat zegt professor Myriam Vervaet aan de ugent.

14 36

Mindfulness voor elk moment

36 38

de pracht van prei prei is niet de hipste groente, maar kan in de meest diverse gerechten sier maken met zijn frisse smaak en zijn stevige dosis gezonde voedings­ stoffen. dat wist zelfs de griekse filosoof aristoteles.

32

“Mindfulness leer je niet zomaar. je hebt verschillende lagen, een beetje zoals bijvoorbeeld bij een cursus judo.” dat zegt david Harp, auteur van het boek Mindfulness voor elk moment.

consument 26 29 32 33 35

kinkhoest ­ een besmettelijke ziekte uit een ver verleden ­ steekt opnieuw de kop op in ons land. en wel in die mate dat de Vlaamse overheid een sensibilisatiecampagne is gestart die een aansporing inhoudt om zowel baby's, jonge kinderen als volwassenen te laten vaccineren.

Plan tijdig je oude dag! Knutselen met je peuter Weet wat je eet Natuurlijke beautyproducten Neem de handschoen op voor Waardig Huishoudwerk! Mindfulness voor elk moment 5 smileys voor beste kinderhotel

gezondheid 4 6 10 14 25

Strijd tegen mazelen gaat verder Eerste hulp bij wandelingen Slaap kindje slaap en zonder hoesten gaap De eetstoornissenspecialist Voorkom een val

sociale info 5 27

Vergeet niet je toestemming te geven voor het online delen van je medische gegevens KliniPlan en KliniPlanPlus

en verder... 8 11 12 30

PlusMinus Column Bart Vandormael Annie Ceron in Close up Eyecatcher


S magazine april 2014

gezondheidsmaandblad van de Socialistische Mutualiteiten EDITIE WEST-VLAANDEREN

Leer gezond eten Strijd tegen mazelen gaat verder Eerste hulp bij wandelingen De pracht van prei KliniPlan KliniPlanPlus. Nu ook voor 65-plussers.

Natuurlijke beautyproducten

Maandelijks gezondheidsmagazine van de Socialistische Mutualiteiten Jaargang 42 April 2014

Uitgever-Directeur: Paul Callewaert

Hoofdredacteur: Urbain Vandormael urbain.vandormael@socmut.be

Medewerkers aan dit nummer: Lore Abrahams, Carine Algoet, Bram Beeck, Sophie Beyers, Joeri Bouwens, Evelien Cackebeke, Erik Cajot, Luc Carsauw, Katrien De Weirdt, Geert Dieussaert, Koen Foubert, Patrick Galloo, Isabel Geenens, Siska Germonpré, Stefan Helderweirt, Evelyne Hens, Joris Herregods, Julie Minnaert, Guy Peeters, Sara Maria Peeters, Leen Pollentier, Hanne Proost, Carolien Rietjens, Inge Roggen, Bruno Ruebens, Rik Thys, Bart Vandormael, Ivan Van der Meeren, Renée Van der Veken, Priscilla Van Even, Irene Van Humbeeck, Eva Venneman, Daniëlla Verbruggen, Jean-Marie Verlinden, Patrick Verertbruggen.

Adres: S-magazine, Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Tel. 02 515 05 45 Fax 02 515 17 55 s-magazine@socmut.be www.s-magazine.be

Postrekening: 000-0740065-52 van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Brussel Oplage: 509.000 Abonnement: 10 euro per jaar

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

COpd is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door kortademigheid en hoes­ ten. in de volksmond spreekt men van chro­ nische bronchitis. enkele maanden geleden hebben wij onze leden bevraagd over hun ervaringen met COpd, over de impact van chronische bronchitis op hun functioneren thuis en op het werk, maar ook over de gevolgen voor hun portemonnee. Op een druk bijgewoond symposium op 3 april jl. in Brussel hebben we de resultaten van die bevraging voorgesteld en besproken.

Wie heeft de langste adem? Van eerdere enquêtes weten we dat chronische ziekten vaak veel geld kosten aan de patiënten, ondanks beschermende initiatieven zoals de maximumfactuur (MaF) en het verlenen van een speciaal statuut aan personen met een chronische aandoening.

Betere toegankelijkheid voor chronisch zieken Het speciaal statuut waarvoor zo’n 850.000 mensen in aanmerking komen, zorgt ervoor dat de gerechtig­ den een snellere terugbetaling van hun remgeld krijgen en dat zij vanaf volgend jaar kunnen genieten van de sociale derdebetalersregeling, wat maakt dat zij enkel nog het remgeld moeten betalen – eventueel aangevuld met supplementen. de rest van het ereloon wordt rechtstreeks via het ziekenfonds afgerekend. Voornoemde maatregelen zijn er gekomen onder sterk druk van de socialistische mutualiteiten en zijn meer dan nodig. Vandaag betaalt de Belg immers gemid­ deld 25 procent van de ziektekosten uit eigen zak.

17 procent van de bevraagde COPD-patiënten is invalide

op 25 mei kiest u

Wat leert ons de bevraging van onze leden? de ziekte voor of tegen een solidaire en heeft een zware impact op het functioneren thuis en toegankelijke gezondheidszorg, op het werk. Bij de beroepsbevolking is maar liefst 17 procent van de COpd­patiënten invalide en vier voor of tegen uw ziekenfonds. op de tien worden minstens een keer per jaar in het ziekenhuis opgenomen. dat zijn sprekende cijfers. COpd­patiënten gebruiken ook veel en uiteenlo­ pende geneesmiddelen. tellen wij alle ziekte­uitgaven op dan blijkt dat de gemiddelde kost voor betrokkenen oploopt tot 690 euro per jaar. gelukkig zorgt het mechanisme van de MaF ervoor dat een inkomensgebon­ den drempel niet wordt overschreden ­ een maatregel waarvoor wij ons sterk hebben gemaakt.

Kleur bekennen Sommige politieke partijen en beroeps­ en drukkingsgroepen is dat een doorn in het oog. Zij vinden dat de mutualiteiten te veel macht hebben en te zwaar wegen op de politieke besluitvorming. in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei ­ de grootmoeder van alle verkiezingen ­ verkondigen zij de rol van de zieken­ fondsen fors te zullen afbouwen en herleiden tot een uitbetalingskantoor. Sommigen gaan nog een stap verder en willen de mutualiteiten gewoon afschaffen en terugkeren in de tijd. is het dat wat de Vlamingen willen? uit een onderzoek van professor Mark elchardus blijkt het tegendeel: de overgrote meerderheid van de Vlamingen heeft het volste vertrouwen in de mutualiteiten als verdediger van haar belangen en rechten. in de weken die ons nog resten tot 25 mei zullen wij de doodgravers van de sociale zekerheid en mutualiteiten ontmaskeren en van antwoord dienen. er staat immers veel op het spel, sterker nog... de toekomst van uw gezondheid staat op het spel. de Vlamingen moeten keuzes maken die dit keer verder gaan dan voor of tegen een politieke partij, op 25 mei kiest u voor of tegen een solidaire en toegankelijke gezondheidszorg, voor of tegen uw ziekenfonds. Paul Callewaert algemeen secretaris

3


sociale info

foto: S-magazine

De ziekteverzekering moderniseert. De uitwisseling van informatie verloopt almaar meer via elektronische weg. De voorbije maanden hebben we al een aantal artikels hierover geschreven. Ook in de pers is er al heel wat verschenen over o.a. het vaccinatieschema. Hieronder geven we je nog eens een kort overzicht. Ons ziekenfonds helpt je zo om bij te blijven met alles wat er verandert.

Vergeet niet je toestemming te geven voor het online delen van je medische gegevens Waarom online gegevens uitwisselen? Dokters, ziekenhuizen, verpleegkundigen en andere zorgverleners wisselen informatie uit over de gezondheidstoestand

Bekijk vanaf nu ook je vaccinatiegegevens Van zodra je jouw toestemming geregistreerd hebt, kan je ook gebruik maken van andere online toepassingen. Begin dit jaar werd de patient Health Viewer gelan­ ceerd. dit programma geeft je de mogelijkheid om je vacci­ natiegegevens te bekijken. Zo kan je steeds nagaan wanneer je je laatste vaccin gekregen hebt. Bekijk op onze website een kort filmpje met meer uitleg over het online opvolgen van je vaccinatieschema. Voor meer informatie kan je terecht bij ons ziekenfonds of op onze website: www.bondmoyson.be/vaccinatieschema of www.devoorzorg.be/vaccinatieschema.

4 • S-magazine / april 2014

van hun patiënten. Een snelle, onderlinge communicatie is belangrijk om jou als patiënt zo goed mogelijk te helpen. Door dit via elektronische weg te doen, kan dit veel sneller en efficiënter. Ook als patiënt win je daarbij, want je hoeft minder ‘dubbele’ onderzoeken te ondergaan. Hierdoor betaal je minder onderzoeken en loop je ook minder kans op onnodige gezondheidsrisico’s (bijv. straling tijdens een scan).

Geef je toestemming Heel belangrijk is dat jij je toestemming geeft voor het online uitwisselen van je gegevens. Dit kan je doen via eHealthConsent. Dat is een toepassing die je gebruikt via het internet. Je geeft er je toestemming mee aan dokters en zorgverleners om je gegevens met elkaar uit te wisselen via het beveiligde eHealthplatform. Je kan hier ook zelf bepalen welke zorgverleners jouw gegevens mogen opvragen.

Heb je jouw toestemming nog niet gegeven? Doe het dan vandaag nog! Kom langs in één van onze loketten. Wij brengen dit samen met jou in orde. Of doe het zelf thuis: 1. Hou je elektronische identiteitskaart (eID) klaar en een kaartlezer. Vergeet je pincode niet! 2. Surf naar www.devoorzorg.be/e-gezondheidsdiensten of www.bondmoyson.be/ e-gezondheidsdiensten 3. Gebruik onze handleiding. Die helpt je om eenvoudig en snel je toestemming te registreren.

Wie mag je gegevens bekijken? Alleen dokters en zorgverleners bij wie je in behandeling bent, kunnen toegang krijgen tot jouw informatie. Er moet immers sprake zijn van een ‘therapeutische relatie’ tussen jou als patiënt en de zorgverlener die jou behandelt.

Nog vragen? Kom langs in één van onze kantoren of surf naar onze website! Joeri boUWenS


sociale info

De Europese Vaccinatieweek van 24 tot 30 april 2014 strijdt dit jaar tegen de mazelen. De vaccinatie tegen mazelen gebeurt in twee keer: een spuitje voor baby’s van twaalf maanden en een tweede spuitje voor de tienjarigen in het vijfde leerjaar. Deze twee dosissen samen beschermen tegen mazelen. Belangrijk, want het blijft een ziekte die wereldwijd meer dan 100.000 doden per jaar eist. Vlaanderen is gelukkig al goed op weg. Bij de baby’s krijgt al meer dan 96% een spuitje. Ook 92,5% van de tieners krijgt het vaccin. Dat is veel, maar net niet genoeg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een vaccinatiegraad van minstens 95% nodig voor de twee vaccinatiemomenten om mazelen definitief uit te roeien. Als de mazelen dan nog opduiken zijn er zoveel mensen beschermd, dat de ziekte zich niet kan verspreiden

en verdwijnt. De Vlaamse Overheid wil daarom die 95% bij de tieners halen tegen 2015. In het vijfde leerjaar bieden de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de vaccinatie tegen mazelen systematisch aan. Ouders kunnen kiezen om hun kind via de school te laten vaccineren, of ze kunnen zelf een afspraak maken bij hun huisarts. Wie om een of andere reden niet gevaccineerd werd, kan achteraf die vaccinatie nog krijgen. Is je kind tien jaar en heeft het nog geen vaccin tegen mazelen gekregen? Maak dan een afspraak bij de huisarts. Meer info op www.operatievaccinatie.be iSabel GeenenS

Kijk na of je kind gevaccineerd is Ouders kunnen zelf nakijken of hun kind gevac­ cineerd werd in het vijfde leerjaar. alle vaccins die het Centrum voor leerlingenbegeleiding (ClB) geeft, worden geregistreerd. Ook huis­ artsen en kinderartsen registreren de vaccins die ze toedienen. Sinds dit jaar kan je als ouder met de kids­id of elektronische identiteitskaart van je kind inlog­ gen op een beveiligde onlinedatabank om na te gaan wanneer je kind de laatste keer gevacci­ neerd geweest is. Hiervoor gebruik je de patient Health Viewer. deze toepassing kan je downloaden op de website van ons ziekenfonds. Surf naar www.devoorzorg.be/ vaccinatieschema of www.bondmoyson.be/vaccinatieschema voor meer informatie.

foto: S-magazine

Strijd tegen mazelen gaat verder

Ons ziekenfonds betaalt je vaccin terug Voorkom ziektes en laat je vaccineren! Ons ziekenfonds biedt een terugbetaling tot 25 euro per jaar voor erkende vaccins. Voor meer informatie kan je terecht aan onze loketten of op onze website: www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be. www.bondmoyson.be

april 2014 / S-magazine •

5


consument

Pijnlijke voeten zijn tijdens een wandeling erg vervelend. trek daarom de juiste kousen en schoenen aan en onthoud enkele eenvoudige verzorgingstips.

Blaren voorkomen

Blaren verzorgen

Je voeten hebben een teer velletje. Het is daarom belangrijk dat ze droog blijven en niet schuren tegen je schoen of kous. Warme, vochtige voeten verhogen immers het risico op blaren.

• Pijnlijke plek of beginnende blaar: kleef onmiddellijk een pleister of een tweedehuidverband of spuit er een beschermende huidspray op. • Blaar die nog niet open is: kleef er een pleister op om stukgaan te voorkomen. • Kapotte blaar: knip de stukjes huid kort af met een fijn schaartje. Was daarvoor eerst je handen of trek nog liever handschoenen aan. Dek de blaar nadien af.

Vier tips

1. Draag schoenen van leder of spefoto's: S-magazine

ciale ademende materialen

2. Draag schoenen waarin je hiel stevig vast zit maar je tenen genoeg plaats hebben om te bewegen 3. Draag een paar wollen kousen of kousen van kunststofvezels waarin je de naden niet voelt zitten 4. Verwissel je kousen als ze nat zijn

Verstuikte enkel verzorgen Een verstuikte enkel doet pijn, is soms gezwollen en kleurt blauw. Wat te doen? • Steun niet meer op de voet • Koel de enkel af met ijs gedurende twintig minuten • Immobiliseer de voet

Een open wonde verzorgen • Spoel de wonde uit met stromend water of drinkwater en zeep • Dek de wonde af met een zuiver kompres of pleister

Blauwe nagels verzorgen Een blauwe nagel kan ontstaan door te krappe of te grote schoenen of te lange teennagels. Hij verdwijnt meestal vanzelf. Als het pijn doet, kan je dit laten verzorgen door een pedicure of huisarts. Zij boren een klein gaatje in je nagel waardoor het bloed eruit loopt. Hanne ProoSt Bron: www.socmut.be

6 • S-magazine / april 2014


consument

EErStE HuLP BIJ

WANDELINGEN Doe mee aan de ’10.000stappenclash’ en stap je gemeente naar de overwinning

TEST JE KENNIS 1. een blaar geneest het best als je ze openprikt. a. Waar b. niet waar 2. je wrijft best in een open wonde tot al het vuil eruit is. a. Waar b. niet waar 3. een open wonde ontsmet je best met ontsmettingsmiddel. a. Waar b. niet waar 4. katoenen kousen voeren het zweet goed af. a. Waar b. niet waar 5. als je op een open wonde blaast, besmet je ze met bacteriën. a. Waar b. niet waar

Een goede manier om meer te bewegen is eenvoudig: meer stappen zetten! 10.000 stappen per dag zijn voldoende voor je dagelijkse beweging (voor 65-plussers zijn dit er 8.000 per dag). Daarom, registreer je nu op www.10000stappen.be en geef gedurende een maand dagelijks het aantal stappen in dat jij gezet hebt. De stappencompetitie loopt van 16 mei tot 16 juni 2014. Gedurende deze maand stap je samen met de andere inwoners van je gemeente virtueel richting Brazilië om de Rode Duivels aan te moedigen op het wereldkampioenschap voetbal. Een stappenteller maakt het je gemakkelijk om je stappen te registeren. Je kan een stappenteller kopen in de mediotheek van je ziekenfonds. De ’10.000-stappenclash’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vlaamse Logo’s in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) en ziekenfondsen.

Het correcte antwoord (1b: De huid is de beste bescherming tegen infecties; 2b: Wrijven doet pijn. Spoel het vuil eruit met water en dep de omgeving rond de wonde nadien voorzichtig af met een zuivere doek of kompres; 3b: Ontsmetten moet enkel wanneer er geen lopend water of drinkwater beschikbaar is; 4b: Katoenen kousen nemen het zweet goed op maar voeren het niet af waardoor je voeten nat blijven; 5a: Als je blaast, besproei je de wonde met bacteriën uit je speeksel)

april 2014 / S-magazine •

7


door urbain Vandormael

PLUSMINUS SteedS Meer klaCHten over stukjes ijzer in voeding een stukje ijzer in de soep of een spijker in een pot confituur. Het komt almaar vaker voor zegt het Federaal Voedselagentschap. dat ont­ vangt steeds meer klachten over vreemde voorwerpen in verpakt of klaargemaakt eten. dat er meer klachten zijn, heeft ook te maken met het feit dat de consument mondiger is geworden en sneller naar de telefoon grijpt. Overigens ligt de schuld niet altijd bij de producent. Zo zijn gevallen gekend waarin de stukjes ijzer voortkwamen van versleten ijzersponsjes waarmee de kookpot­ ten werden afgewassen.

Volgens de amerikaanse nieuwswebsite Business Insider is het Belgische Brugge de tweede meest romantische stad ter wereld, na Bali maar voor Buenos Aires, Charleston, Cinque Terre en Fez. de site omschrijft Brugge als ‘sprookjesachtig’ en prijst de kasseistraten, de pleintjes en de reien aan. Ook het Belfort, het Begijnhof en een rit met een koets behoren tot de aanraders. net als een etentje in het driesterrenrestaurant De Karmeliet.

foto: U. Vandormael

Brugge tWeede meeSt rOMantiSCHe Stad ter Wereld

10 Keer

Volgens een team van Spaanse biologen bevinden zich tussen tweehonderd en dui­ zend meter diepte nog miljarden tonnen vis die nooit eerder zijn geteld. eerdere onder­ zoeken gebeurden met visnetten die niet zo diep reikten. de tellingen hielden het toen op twee miljard ton vis. nu wordt het aan­ tal vissen geschat op zo’n vijftien miljard. diepzeevissen zijn veeleer klein en het loont echt niet de moeite om ze te vangen. Maar voor de wetenschap is de nieuwe ontdek­ king wel van belang. Het betekent namelijk dat de voedselketen van de oceanen volle­ dig anders is opgebouwd dan tot nog toe werd aangenomen.

8 • S-magazine / april 2014

grOte FarMaBedrijVen Spannen SaMen om patiënten duurder medicijn te verkopen Bijna één op de twintig 65­plussers lijdt aan gezichtverlies door een wildgroei van bloedvaten onder het netvlies. Bij de 85­plussers heeft zelfs meer dan één op de tien last van de zogenaamde ‘leeftijdsgebonden maculadegeneratie’. Om het gezichtsverlies af te remmen, spuiten artsen het dure middel Lucentis in het oog. Het goedkopere Avastin dat even goed werkt, is niet geregis­ treerd voor de behandeling van oogaandoeningen. Volgens de italiaanse overheid spannen twee farmabedrijven samen om patiënten het duurdere medicijn te verkopen en heeft Roche en Novartis veroordeeld tot het betalen van een boete van 182,5 miljoen euro. Avastin kost minder dan 50 euro per inspui­ ting terwijl Lucentis 831 euro per dosis kost. in ons land heeft Test-Aankoop aangekondigd de zaak aanhangig te maken bij de Belgische mededingingsautoriteit.

foto’s: S-magazine

meer vis in zee dan gedacht


Meer BaCteriËn op StetHOSCOOp dan op handen arts Onderzoekers van de universitaire ziekenhuizen van Genève hebben de hoeveelheid bacteriën op de stethoscoop en de handen van artsen gemeten, na het onderzoek van een patiënt. de stethoscoop telde er het meest. dat wil nog niet zeggen dat zo’n stethoscoop besmettelijk is ­ op alles zitten bacteriën. Maar feit is wel dat stethoscopen meermaals worden gebruikt en rechtstreeks in contact komen met de huid van de patiënten en dus bacteriën kunnen overdragen van de ene patiënt op de andere. in die zin kunnen ze worden beschouwd als mogelijke overbrengers van ziekten. Ze zijn een verlengstuk van de handen van de arts en moeten dus even vaak worden ontsmet.

We Zijn Weer OptiMiStiSCHer

SEKS maaKt Slimmer Wetenschappers van de universiteit van Maryland (VS) hebben achterhaald dat seks slimmer maakt. tenminste, bij muizen. uit tests is gebleken dat deze diertjes, telkens als ze seks hebben, neuronen aanmaken in de hippocampus, dat deel van de hersenen dat instaat voor het langetermijngeheugen. De voordelen die ze tijdens het experiment ondervonden, verdwenen zodra de muizen lange tijd geen seks hadden. Waar muizen al niet goed voor zijn.

niemand drinkt meer achter het stuur dan de Belgen uit een rondvraag van de Franse Stichting voor Verantwoord Rijgedrag Vinci Autoroutes blijkt dat de Belgen een grote tole­ rantie hebben voor alcoholgebruik achter het stuur. Op de vraag ‘gebeurt het dat u achter het stuur plaatsneemt terwijl u meer hebt gedronken dan toegelaten’ antwoordt 25 procent van de Belgen bevestigend tegenover 11 procent van de rest van de europeanen. dat heeft volgens de onderzoekers niet zozeer te maken met de pakkans maar met de mentaliteit tegenover drinken. uit de studie blijkt nog dat 42 procent van de Belgische bestuurders vaak in een zeer vermoeide toestand toch nog met de auto rijdt. Wat leert de rondvraag nog? Spanjaarden bonken het vaakst op hun claxon, italianen rijden het vaakst zonder gordel en Zweden chatten op hun gsm. 63 procent van de ondervraagden vindt overigens dat alle vormen van telefoneren achter het stuur verboden moet worden.

de Belgen zien de toekomst opnieuw optimistischer in. dat blijkt uit de meest recente Eurobarometer. liefst 73 procent is tevreden over zijn professionele leven en 82 procent is positief over de finan­ ciële situatie van zijn gezin. We zien de toekomst rooskleurig in: het merendeel van de Belgen denkt dat hun leven in het algemeen (60 %), de financiële toestand van het gezin (68 %) en de eigen professionele situatie (66 %) gelijkaardig zal zijn tegenover het voorbije jaar. die optimistische stemming heeft te maken met het aantrekken van de economie. 43 procent van de Belgen vindt de situatie van onze nati­ onale economie goed, tegenover slechts 31 procent van de europese medeburgers. Bovendien denkt een kwart van onze landgenoten dat de economische situatie van ons land in de loop van het komende jaar nog De ziekteverzekering hoopt 20 miljoen te kunnen besparen op medicatie in de rust- en verzorgingszal verbeteren tegenover 21 procent tehuizen door medicijnen niet langer per doosje maar per stuk of per dosis te verdelen, zoals dat nu van de ondervraagde europeanen. al gebeurt in de ziekenhuizen. Aan de artsen wordt gevraagd om de medicatie voor de rusthuisbewoeconomen waarschuwen nochtans ners op maat van de individuele bewoner voor te schrijven en niet meer met doosjes tegelijk. uiteen voor overdreven optimisme, omdat studie van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat ouderen te veel onze concurrentiekracht onder medicijnen slikken. Een gepensioneerde in ons land slikt er gemiddeld acht per dag. Vooral het gebruik sterke druk staat. van antidepressiva en kalmeermiddelen swingt de pan uit. In enkele rvt’s lopen proefprojecten en als die een gunstig resultaat opleveren, zal worden aangedrongen op het aanpassen van de wetgeving.

pillen per stuk uitdelen kan 20 miljoen besparen

april 2014 / S-magazine •

9


Slaap kindje slaap en zonder hoesten gaap

De Vlaamse overheid gaat in op de vraag van de Hoge Gezondheidsraad om een nieuw combinatievaccin aan te kopen voor volwassenen dat zowel beschermt tegen tetanus, difterie als kinkhoest. De boodschap van enkele jaren geleden is nog steeds brandend actueel: “Bescherm je baby tegen kinkhoest, laat jezelf vaccineren.”

Kinkhoest: de naam doet denken aan een ziekte uit een ver verleden, toen de kabouters nog spraken, maar niets is minder waar. Het aantal gevallen van de besmettelijke ziekte is de voorbije jaren stelselmatig toegenomen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid noteerde in 2012 zowat 350 meldingen van kinkhoest, tegen 143 in 2011 en 115 en 2010. Eind augustus vorig jaar stond de teller in Vlaanderen al op 492 gevallen. Kortom, op amper drie jaar tijd is het aantal gevallen zowat vervijfvoudigd. Hoog tijd om de alarmbel te luiden!

Enkel bij de mens De Vlaamse overheid heeft enkele jaren geleden een brochure over kinkhoest uitgebracht met de beklijvende titel “Slaap kindje slaap en zonder hoesten gaap.” Het kan beslist geen kwaad om die brochure er nog eens bij te halen. Kinkhoest (of pertussis) is een ernstige besmettelijke ziekte van de luchtwegen, die wordt veroorzaakt door een bacterie (Bordetella pertussis). Die bacterie wordt overgedragen via kleine druppeltjes bij het hoesten en niezen of via de handen. Kinkhoest komt enkel bij de mens voor. Na de besmetting duurt het meestal zeven tot veertien dagen voor de eerste symptomen optreden.

10 • S-magazine / april 2014

Daarna kunt je de ziekte nog drie tot vier weken lang doorgeven. Tijdig de juiste antibiotica innemen kan die besmettelijke periode verkorten tot minder dan een week.

Dodelijke afloop Vooral baby’s en jonge kinderen worden door de ziekte getroffen. In het begin lijkt kinkhoest op een gewone verkoudheid, maar in een later stadium krijgt het kind hevige en langdurige hoestbuien, eventueel met draderig slijm dat moeilijk op te hoesten is. Heel herkenbaar is het ‘gierende’ geluid bij inademing. De hoestbuien kunnen leiden tot benauwdheid en braken. Het kind kan ook blauw aanlopen. Bij oudere kinderen en volwassenen blijven de symptomen meestal beperkt, maar zuigelingen lopen een reëel risico op ernstige verwikkelingen. Hevige hoestbuien kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en zuurstofgebrek, wat in extreme gevallen zelfs hersenletsels kan veroorzaken. Kinkhoest kan zelfs dodelijk zijn: ons land telt elk jaar tot vijf sterftegevallen van jonge zuigelingen ten gevolge van kinkhoest. De ziekte is ook een van de meest frequente oorzaken van sterfte aan een bacteriële infectie bij baby’s.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren Tijdige vaccinatie is cruciaal om kinkhoest uit de wereld te krijgen. Daarom worden baby’s al op 8 weken voor het eerst gevaccineerd. De gratis vaccinatie wordt herhaald op 12 en 16 weken, waarna ze nog eens wordt hernomen in het eerste leerjaar en het derde jaar secundair onderwijs. Het is belangrijk dat het vaccin op tijd wordt toegediend. Uit een studie van enkele jaren geleden blijkt dat de vaccinatie vooral bij jonge kinderen zeer goed wordt opgevolgd. Om te voorkomen dat baby’s besmet worden door volwassenen wordt een zogenaamde boostervaccinatie aanbevolen voor toekomstige ouders, gezinsleden van baby’s, personen die kleine kinderen opvangen en mensen die professioneel veel met kleine kinderen werken.

Nieuw combinatievaccin Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft volwassenen die vaak in contact komen met baby’s al meermaals opgeroepen om zich te laten (her)vaccineren tegen kinkhoest. De cijfers over het aantal meldingen van de ziekte geven het agentschap alvast gelijk. Gelukkig

foto: S-magazine

gezondheid


gezondheid

is de boodschap goed aangekomen. De Vlaamse overheid onlangs heeft een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van een nieuw combinatievaccin voor volwassenen dat zowel beschermt tegen tetanus, difterie als kinkhoest. Daarmee volgt ze een advies van de Hoge Gezondheidsraad en de vraag van de Vlaamse Vaccinatiekoepel om het vaccin op te nemen in het Vlaams vaccinatieprogramma. Het advies van de Gezondheidsraad stelt voor om naar aanleiding van de tienjaarlijkse herhalingsinenting tegen tetanus en difterie iedereen eenmalig een combinatievaccin met een kinkhoestcomponent toe te dienen. Daarnaast wordt ook voorgesteld om elke zwangere vrouw tussen de 24ste en de 32ste week van de zwangerschap een kinkhoestvaccin te geven. Op die manier worden de baby’s geboren met antistoffen die ze van hun moeder gekregen hebben. Die antistoffen beschermen hen terwijl ze geleidelijk aan hun eigen immuniteit opbouwen met behulp van vaccinaties.

Ouders opgelet! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de stijging van het aantal meldingen van kinkhoest niet noodzakelijk betekent dat de ziekte ook daadwerkelijk aan een opmars bezig is. Enkele van de belangrijkste oorzaken van de toename die naar voren worden geschoven, zijn een verbeterde diagnostiek, een grotere alertheid van de artsen en een verbeterde rapportage en registratie. Toch is er wel degelijk reden tot bezorgdheid. Aangenomen wordt dat de bescherming van het vaccin na verloop van tijd afneemt. Daar komt nog bij dat steeds meer baby’s en jonge kinderen worden besmet door volwassenen en steeds meer volwassenen in het verleden niet of niet afdoend zijn ingeënt tegen de ziekte. Het kan dus niet genoeg worden benadrukt: ouders, bescherm je kind door jezelf te laten vaccineren. Of laten we voor het gemak nog eens de titel en ondertitel van de eerder genoemde Vlaamse brochure hernemen: “Slaap kindje slaap en zonder hoesten gaap / Je ouders zijn gevaccineerd zodat de kinkhoest jou niet deert / Slaap kindje slaap en zonder hoesten gaap.”

Kind leest papa voor

e vraag even schrikken als je di sluitend el w is t he , Ja ?” od t ik geen 37 jaar do “Papa, ben jij binnen n. Na enig rekenwerk moest ik bekennen da rdop, want je dere niet ha krijgt van je eigen kin ik deed dat natuurlijk r aa m n, ve ge n ko Dus verklaarde ik g antwoord op die vraa trauma of fixatie op de dood opzadelen. .” De uitleg een el, hoor wil je kroost niet met n ben ik er dan nog w gemakshalve achzie ge l aa rm no , ou vol gespeelde hoop: “N rwachting van de westerse bevolking liet ik r niet. Waarop mee nsve over de stijgende leve e boodschap brengen, laarde: “Papa, nd le el st st ru ge n ee n rk oo terwege. Ik wilde gew bedoeld maar toch een beetje luguber, ve .” Ik was zodaed en go av gr en eft, ik zal je wel be Roos (7), volkom le r ee m et ni n da je s e knuffel moest n al het zou niet zo erg zij zelfs niet kon beslissen of ik haar een dikk t ik nig verbouwereerd, da ugelen voor haar sombere gedachten. bete geven dan wel moest tegendeel, elke week In . tje ne zin ge s on in kel kommer en kwel écht twee prachtige Het is gelukkig niet en arm om me ervan te vergewissen dat we de gel, die door het opnieuw knijp ik me in ) is nog steeds een onverbeterlijke speelvo ch voor te berei(5 h to kinderen hebben. Finn kleurige vlinder, maar stiekem lijkt hij zic en rekenen. We veel leven fladdert als een ijverige jongeman die leert lezen, schrijven komen, maar zou een at te vroeg voor hem den op het leven van w ar ja er le te rs ee t he dat j woorden die je niet sd hi t ee vr en rk ge he ng la en s en je et bb m he om enten maakt hij rekens enten. Momenten van wijsheid, momenop onbewaakte mom om m oe en waarom hij acht. Hij kiest zijn van een vijfjarige verw enten van ernst en momenten van gekte. H n open boek, ee om ten van dwaasheid, m is ons nog niet helemaal duidelijk. Roos is t die momenten kiest, da Finn eerder een rebus. te verhaaltjes meer voor en ge s oo R ik ef ho rt id filosofisch wor sproken: sinds ko Over open boeken ge t verhaaltjes voor aan mij. Ik kan uitgebre nieten van haar lees te ge lezen in bed, want zij s ervoor om gewoon kie ik r aa m , ht ac w n de a bij in slaap val. den over die wissel va intens van haar verhaaltjes, dat ik er bijn pengaan, maar zo t sla leesvlijt. Ik geniet zelfs ook de bedoeling van verhaaltjes voor he d te demonstreren. Nu is dat welbeschouw uitslooft om haar intellectuele progressie , verdiept zich Het Tinnen Soldaatje am ze en ny niet wanneer je kind Ti e, itj w uw ee nlangs kw en over Sn Na de obligate verhal aanden in de avonturen van Jommeke. O b geen goed le m ik he ze zich nu al een enke naar beneden met de boodschap: “Papa, s ot tr lang na bedtijd vol ed nieuws: ik heb mijn go él hé b he ik s, w eu ni en!” Dat heet dan strip helemaal uitgelez gelukkig zijn … Bart Vandormael Nieuwe vader ordpress.com http://nieuwevader.w

bart Vandormael april 2014 / S-magazine •

11


“Voor mij is elke dag een nieuw begin” Annie Ceron “Ik beschouw mezelf als een product van hardwerkende kleine zelfstandigen aan de ene kant, en van de sociaaldemocratie aan de andere kant.” Dat zegt Annie Ceron, directeur van de alarmcentrale Mutas die dit haar 25-jarig bestaan viert. De werking van deze intermutualistische vzw heeft een enorme vlucht genomen want naast medische bijstand in het buitenland verleent zij in het kader van personenalarmering ook bijstand aan 23.500 minder mobiele mensen die nog thuis wonen. Mensen die overdag kunnen rekenen op de hulp van familie, buren of gespecialiseerde mutualiteitsdiensten en ’s nachts of buiten de kantooruren op Mutas

Als oudste van zeven kinderen moest ik al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid opnemen “Mijn vader kwam aan de kost als kleine zelfstandige, van rijkdom was thuis geen sprake. Wat wil je, ons gezin telde zeven kinderen. Mijn ouders spaarden zich bij wijze van spreken het brood uit hun mond om alle kinderen te kunnen laten studeren. Omdat ik de oudste was, leerde ik al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid op te nemen binnen ons gezin - een ervaring die mij later goed van pas is gekomen. Tijdens mijn studies voor maatschappelijk assistente kluste ik her en der bij, en mijn master biomedische wetenschappen heb ik als werkstudent behaald. Zoals gezegd, wij hadden het helemaal niet breed maar dankzij de democratisering van het onderwijs hebben wij met zijn allen toch een diploma kunnen behalen. Ik kan niet genoeg herhalen dat dit

12 • S-magazine / april 2014

een pluim op de hoed verdient van de sociaaldemocratie. Een gedegen schoolopleiding is de beste garantie voor werkzekerheid en vormt de basis voor maatschappelijke ontvoogding.”

Mijn jobs omvatten altijd een combinatie van denken en doen Na haar studies gaat Annie Ceron aan de slag als lesgeefster bij de vrouwenorganisatie van de socialistische mutualiteit in de Rupelstreek. De eerste stap in een lange rij die haar uiteindelijk doet belanden op de stoel van adjunct algemeen secretaris van de landsbond van socialistische mutualiteiten in Brussel. In 2004 wordt ze directeur van Mutas. “Als ik mijn beroepsloopbaan in ogenschouw neem, dan zie ik een constante… de mutualiteit, in al haar verscheidenheid en geledingen. Na de vrouwenbeweging ben ik overgestapt naar de gehandicaptenvereniging van het ziekenfonds en vervolgens naar de dienst Thuiszorg. Bij nader toezien omvatten al mijn jobs een combinatie van denken en doen in de sociale sector.”

Mutas is opgericht en wordt beheerd door de mutualiteiten De alarmcentrale Mutas is een mutualistische vzw die 25 jaar geleden werd opgericht door de diverse landsbonden van mutualiteiten om medische, administratieve en financiële bijstand

te verlenen aan ziekenfondsleden die in het buitenland slachtoffer waren van een ongeval of die onverwacht ziek of gehospitaliseerd werden. “De dienstverlening bestaat onder meer uit het begeleiden en adviseren van de patiënt en zijn gezin op hun vakantieadres én van de familie in België, het contacteren en overleggen met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse, het betalen van de medische kosten en organiseren van de repatriëring, de nazorg en eventuele opname in een Belgisch ziekenhuis. Mutas opereert in een heel specifiek vakgebied waarin het een grote deskundigheid heeft opgebouwd én kwaliteitswerk aflevert - het aantal dossiers stijgt nog elk jaar met 3 à 5 procent. Ondanks de crisis blijven mensen op reis gaan!” Hoe tevreden of ontevreden zijn de patiënten en/of hun familie over uw dienstverlening? Annie Ceron: “Niemand is perfect, maar toch ben ik fier en blij te kunnen zeggen dat het klachtenpercentage uitzonderlijk laag ligt. En als er al eens een klacht binnenkomt dan heeft die vaak te maken met de specifieke voorwaarden die de internationale luchtvaartorganisatie IATA ons oplegt inzake het vervoer van zieke personen of gekwetsten. Soms wordt een patiënt ontslagen uit het ziekenhuis maar voldoet hij


Close Up

foto: U. Vandormael

belicht de opmerkelijke persoonlijkheid, de beroepsactiviteit of de sportieve prestaties van een lid van de Socialistische Mutualiteit.

(nog) niet aan de IATA-regels om te mogen vliegen. Leg dat maar eens uit aan de patiënt of zijn familie die - begrijpelijk - zo snel mogelijk naar huis wil, en ook de behandelende arts is meestal niet op de hoogte van die reglementering.” Waarin verschilt het aanbod van Mutas met dat van privéverzekeraars? Annie Ceron: “Mutas is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Dat merk je trouwens aan het verschil in hoogte van de premie. Bovendien biedt Mutas een zeer brede dekking en doen wij niet aan risicoselectie: iedereen die over een aanvullende verzekering beschikt bij zijn ziekenfonds is welkom. In tegenstelling met de meeste privéverzekeraars beperken wij ons tot medische repatriëring. Per slot van rekening zijn we een verlengstuk van de mutualiteiten.” Verleent Mutas ook diensten aan de leden van de mutualiteit in het binnenland? Annie Ceron: “Jazeker. Minder mobiele mensen die nog zelfstandig thuis wonen en die beroep doen op personenalarmering komen bij ons terecht. Dat gebeurt in een noodsituatie op een tijdstip dat zij niemand van de familie of mutualiteit kunnen

bereiken. Het komt ook voor dat zij verkeerdelijk op de knop hebben gedrukt of dat zij zijn opgeschikt door een onbekend geluid binnen of buiten de woning. Het maakt niet uit, wij zijn dag en nacht voor hen daar. Wij zijn een luisterend oor en ingeval van een noodsituatie, organiseren wij onmiddellijk de nodige hulp, verwittigen wij de politie en informeren de naaste familie. Naarmate de bevolking ouder wordt en de mensen langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen, neemt het aantal mensen sterk toe dat gebruikmaakt van personenalarmering. We hebben gemiddeld één tot twee keer per week telefonisch contact wat maakt dat er een persoonlijke band ontstaat, dat wij zeer goed op de hoogte zijn van hun situatie én het allerbelangrijkste, dat zij zich niet in de steek gelaten voelen. Wij, van onze kant, zijn blij dat wij hen kunnen helpen. Daarnaast organiseren wij voor zieken en minder mobiele mensen in een aantal regio’s ook niet dringend ziekenvervoer, onder andere voor mensen die naar een dialysecentrum moeten of voor patiënten die een chemokuur moeten volgen in het ziekenhuis. Voor jonge gezinnen doen we opvang van zieke kinderen. Recent zijn we ook gestart met de

Mutas is goedkoop, biedt een brede dekking, doet niet aan risicoselectie en beschikt over een jarenlange ervaring en grote deskundig­ heid

ondersteuning van een aantal thuiszorgdiensten buiten de kantooruren en tijdens het weekend. Wat weinig mensen weten is dat we 's nacht instaan voor de permanenties voor Child Focus. Dit is een dienstverlening die betaald wordt door alle mutualiteiten samen. Een stukje ondersteuning en waardering als het ware van de belangrijke werking van Child Focus.”

Vinger aan de pols, voet op de gaspedaal “Wat de toekomst brengt? Als organisatie houden wij de vinger aan de pols, proberen wij in te spelen op opportuniteiten en uitdagingen die zich aandienen. En die zijn er genoeg, denk maar aan specifieke diensten voor de snel verouderende bevolking. In die zin is elke dag voor mij een nieuw begin. Ik voel me lekker in mijn vel en zit boordevol energie en ideeën… ik leef met de voet op de gaspedaal. Dat heeft er allicht mee te maken dat er Italiaans en Spaans bloed door mijn aderen stroomt. Tijd voor hobby’s? Ik reis graag, bij voorkeur naar verre landen en blijf een trouwe museumbezoeker en verwoede festivalganger… Arno, Mauro en sinds kort ook Stromae staan hoog in aanzien. Bovendien ontferm ik mij zeer graag over mijn kleindochter die net anderhalf jaar is geworden.” Urbain Vandormael april 2014 / S-magazine •

13


gezondheid

Het leven zoals het is Deze rubriek belicht de medische en ethische aspecten van het werk van een specialist(e) in het ziekenhuis. Informatie over de terugbetaling van de medische ingrepen en status van de specialist krijg je bij je ziekenfonds.

de eetstoornissenspecialist Dik, dun, normaal, gestoord? Het zijn vragen en twijfels die jongeren volledig in beslag kunnen nemen. Steeds meer steeds jongere kinderen krijgen daardoor te kampen met eetstoornissen zoals anorexia nervosa en boulimie. Loopt het fout bij de diagnose, de behandeling of de beeldvorming? “Stoppen met eten is een ongezonde manier om sociaal beloond te worden.” Professor Myriam Vervaet van de universiteit Gent leidt ons rond in de wondere maar zorgwekkende wereld van de eetstoornissen.

14 • S-magazine / april 2014

Anorexie en boulimie kennen we allemaal, maar heb je al eens gehoord van “binge eating disorder”? In navolging van de huiveringwekkende beelden van jongeren die aan binge drinking doen, krijgt binge eating steeds meer aandacht in de media. Voor Myriam Vervaet, coördinator van het Centrum voor Eetstoornissen van het UZ Gent, komt die aandacht niets te laat. “Nog niet zo lang geleden werden eetstoornissen niet ernstig genomen. Terwijl ze dat wel zijn. Anorexie wordt gekenmerkt door extreem lijngedrag, boulimie door eetbuien, dit in combinatie met tegengesteld compensatiegedrag. Bij binge eating volgen de eetbuien elkaar op, zonder compensatiegedrag. De meeste patiënten worden zwaarlijvig. Vroeger werden ze louter voor hun overgewicht behandeld, met een dieet en de raad om aan lichaamsbeweging te doen. Vandaag worden de onderliggende problemen

van eetstoornissen herkend. Als je obees bent – met een BMI (body mass index) van meer dan 30 – en een eetbuienstoornis hebt die gepaard gaat met binge eating, krijg je een behandeling op maat. Eerst psychotherapie voor je eetstoornis, daarna een dieetprogramma om gewicht te verliezen.” Zijn er typische oorzaken van eetstoornissen? Myriam Vervaet: “Het gros van de patiënten kampt met angst om afgewezen te worden, om kritiek te krijgen. Als reactie streven ze een vorm van sociaal perfectionisme na. Ze proberen in de gunst te vallen van iedereen en tegemoet te komen aan de verwachtingen van anderen. Om niet afgewezen te worden, gaan ze voor zichzelf overdreven hoge eisen stellen. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht: in plaats van het nodige zelfvertrouwen te ontwikkelen

tijdens sociale contacten, zetten ze zichzelf in de hoek.” Hoe komt het dat anorexie en boulimie vaak samen voorkomen? Myriam Vervaet: “De bekende types van eetstoornissen verschillen wel in vorm, maar vertonen emotioneel en cognitief grote gelijkenissen. Anorexie uit zich in restrictief eetgedrag: zo weinig mogelijk eten, jezelf inhouden om controle te verwerven. Bij binge eating disorders zien we het omgekeerde: overmatig en impulsief eten. Boulimiepatiënten doen beide: inhouden en loslaten.” Eist de druk van de mode-industrie en de schoonheidspolitie een zware tol? Een veelzeggend cijfer: volgens een Britse studie lijdt ongeveer 40 % van de professionele mannequins aan een of andere eetstoornis. Myriam Vervaet: “Zowat 90 procent van de eetstoornissen begint in de


foto's: J. Herregods en S-magazine

gezondheid

Dat maakt dat de kost van de behandeling voor rekening is van de patiënt zelf.”

~

Veel anorectische meisjes hebben ouders of grootouders met gelijkaardige stoornissen

puberteit en de adolescentie. Op die leeftijd hebben sociale normen en schoonheidsidealen een veel grotere impact op je welbevinden dan wanneer je 30 bent. Tegen die leeftijd heb je leren relativeren. In je tienerjaren is je persoonlijkheid nog niet voldoende ontwikkeld om in te gaan tegen de normen die je impliciet of expliciet worden opgelegd. Het wrange is: mensen die vermageren, krijgen altijd complimenten over hun eetgedrag. Als je zegt dat je vermagerd bent, zullen 99 procent van de mensen je feliciteren, ongeacht je gewicht voor het begin van je dieet. En als je zegt dat je verdikt bent, zal 99 procent negatief reageren. Stoppen met eten is een ongezonde maar makkelijke manier om sociaal beloond te worden.” In recente wetenschappelijke werken worden anorexie en boulimie beschouwd als auto-immuunziekten, veroorzaakt door een afweersysteem dat niet alleen reageert tegen vreemde indringers maar ook tegen lichaamseigen stoffen. Andere wetenschappers brengen eetstoornissen in verband met genetische aanleg. Houden die theorieën steek? Myriam Vervaet: “Eetstoornissen zijn zeker geen auto-immuunziekten. Ze worden veroorzaakt door psychisch lijden, niet door lichamelijke

problemen. Genetische factoren kunnen daarentegen wel een rol spelen. Net zoals mensen een genetisch bepaalde aanleg voor depressie of schizofrenie kunnen hebben, kunnen ze ook genetisch vatbaar zijn voor anorexia of boulimie. Vooral bij anorexia weegt de genetische belasting sterk door. Veel anorectische meisjes hebben ouders of grootouders met gelijkaardige stoornissen.” Eetstoornissen worden behandeld in het departement psychiatrie en medische psychologie. Vergen ze dan geen aparte specialisatie? Myriam Vervaet: “O, maar er is wel degelijk een specialisatie in eetstoornissen. De internationale richtlijnen schrijven voor dat mensen met anorexia nervosa behandeld moeten worden in gespecialiseerde centra. We zijn volop in onderhandeling met de overheid om die gespecialiseerde centra erkend te krijgen. We ijveren voor erkenning omdat het leeuwendeel van de behandeling van een eetstoornis niet terugbetaald wordt. De behandeling van anorexia nervosa steunt voor een belangrijk deel op psychotherapie. De meeste mutualiteiten betalen wel zes sessies psychotherapie terug, maar de gemiddelde behandelingsduur van anorexia nervosa bedraagt vijf jaar.

Het wrange is: mensen die verma­ geren krijgen altijd com­ plimenten over hun eetgedrag. Stoppen met eten is een ongezonde maar makke­ lijke manier om sociaal beloond te worden

Hoe komt dat de behandeling zo lang duurt? Myriam Vervaet: “Restrictieve anorexia nervosa is een zeer hardnekkige aandoening, die echt in een gespecialiseerd centrum moet worden behandeld. Maar wat gebeurt er in de praktijk? De patiënten hebben zelf geen goed inzicht in hun ziekte. Ze geloven dat hun eetstoornis iets is wat zij zelf willen, in plaats van iets waar ze aan lijden. Ze doen er alles aan om de juiste hulpverlening te vermijden. Ze minimaliseren hun probleem door te zeggen dat ze een beetje vermagerd zijn als gevolg van of maagproblemen. Ook in hun omgeving wordt het probleem vaak geminimaliseerd of gebagatelliseerd, soms uit schrik voor stigmatisatie. Het is immers een aandoening die vaak voorkomt in maatschappelijk gezien ‘perfecte’ gezinnen. Een ‘psychische aandoening’ hoort dan niet in het plaatje. Gevolg: ze krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. En zo gaat heel wat kostbare tijd verloren. Elke psychiater weet dat anorexia nervosa een bijzonder zware aandoening is, temeer omdat men niet gemotiveerd is om de behandelingsvoorschriften te volgen We moeten patiënten iets leren doen wat ze eigenlijk niet willen doen. We moeten hen doen inzien dat niet eten het probleem is, niet de oplossing van hun probleem. De behandeling staat haaks op wat de patiënten willen. Het kost dus wel enige tijd vooraleer we hen kunnen overtuigen van het nut van onze behandeling. In veel gevallen ben ik daar een vol jaar mee bezig, vooraleer ik echte vooruitgang kan boeken.”

april 2014 / S-magazine •

15


gezondheid

Steeds meer steeds jongere kinderen kampen met eetstoornissen. Het gaat dus niet de goede kant op! Myriam Vervaet: “Klopt. We zien steeds meer meisjes rond de leeftijd van tien jaar met de eerste tekenen van eetstoornissen. Mogelijk doordat de puberteit vroeger begint dan 10 of 20 jaar geleden, zowel mentaal als lichamelijk. Let wel: die kinderen vertonen de eerste tekenen, nog niet het volle syndroom. De leeftijd bij uitstek om een eetstoornis te ontwikkelen, ligt tussen de 15 en 18 jaar. De meeste patiënten situeren zich in de leeftijdscategorie van 15 tot 30 jaar. De problematiek houdt verschillende jaren aan. Er zijn zeer weinig mensen die op hun 50ste nog een eetstoornis ontwikkelen. Het komt vooral voor bij meisjes en vrouwen. Zo zijn negen op de tien anorectische patiënten meisjes. Voor boulimie ligt de verhouding eerder op zeven meisjes tegen drie jongens. Eetstoornissen zijn een typische adolescentiekwaal. Niet alle tienermeisjes krijgen een eetstoornis, maar de meesten zijn wel gevoelig voor sociale normen en de verwachtingen van anderen.” Hoe kunnen ouders eetstoornissen bij hun kinderen herkennen? Myriam Vervaet: “Als je kind geen overgewicht heeft en toch vermagert, is dat een reden tot bezorgdheid. Tussen 13 en 18 jaar neemt een kind gemiddeld zes kilo toe. Jongeren die kampen met overgewicht mogen enkele kilo’s verliezen, maar ik wil ouders toch adviseren om zeer

16 • S-magazine / april 2014

60 procent heeft kans op volledig herstel, 20 procent houdt blijvende letsels over, psycholo­ gisch of lichamelijk. Mensen die lange tijd anorexie hebben, worden zelden ouder dan 50 jaar

foto's: J. Herregods

Af en toe lezen we over een anorexiepatiënt die het niet haalt. Komt het vaker voor dan we denken? Myriam Vervaet: “Het gebeurt gelukkig niet vaak dat iemand sterft aan een de rechtstreekse gevolgen van anorexie, maar laten we vooral niet optimistisch worden. Patiënten die binnen de zes maanden na het ontstaan van hun eetstoornis in een gespecialiseerd centrum worden opgenomen, hebben 60 procent kans op volledig herstel. Zowat 20 procent houdt er blijvende letsels aan over, psychologisch dan wel lichamelijk. Mensen die lange tijd anorexie hebben, halen zelden de leeftijd van 50 jaar. We moeten wel rekening houden met het feit dat een deel van de vroegtijdige sterftegevallen het gevolg is van zelfdoding.”

Voedseladvies op maat Mutualiteitsleden kunnen gratis voedsel­ advies inwinnen bij hun ziekenfonds. Info hier­ over vindt u op de sites www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be of in onze kantoren.

de opvoeding. Er zijn tegenwoordig wel veel kookprogramma’s op tv, maar weinig eetprogramma’s. Misschien zou daar eens wat meer aandacht voor mogen komen.”

voorzichtig en weloverwogen met een dieet aan de slag te gaan. Diëten die snelle resultaten beloven, raad ik ten stelligste af. Ook als je kind aan tafel niet meer wil mee-eten en vermagert, moet er een alarmbelletje in je hoofd afgaan. En belangrijk: wees alert als je puber niet pubert. Kinderen van die leeftijd moeten leren zichzelf te vinden en doen dat vaak door zich af te zetten tegen anderen. Puberaal gedrag is misschien niet leuk voor ouders, maar het is wel volstrekt normaal. Je moet je dus evenveel zorgen maken om een volgzame puber dan over een puber die dwarsligt. Een zogenaamd perfect kind houdt zichzelf voortdurend in toom en doet er alles aan om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Een probleem, want zo ontwikkelt het kind zich niet.” Bepaalde specialisten beweren dat samen eten eetstoornissen en obesitas bij kinderen kan voorkomen. Myriam Vervaet: “Ik ben een groot voorstander van samen eten. Je leert veel als je met zijn allen aan tafel zit: je leert respect hebben voor elkaar, je leert in dialoog te gaan met elkaar, je leert delen, je leert wat gezelligheid is. Gezamenlijk eten heeft een grote pedagogische waarde. Plus: als ouders zie je wat je kinderen eten. Ik zie ernstige problemen ontstaan doordat ouders geen tijd meer vinden om samen met hun kinderen aan tafel te zitten. Kijk, eetopvoeding is een essentieel onderdeel van

Heeft u huis-, tuin- en keukentips om gespaard te blijven van eetstoornissen? Myriam Vervaet: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen leren omgaan met emoties en met andere mensen. Het zijn niet de sociale media als Fecebook en Twitter die ons leren om sociaal met elkaar om te gaan, integendeel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat oogcontact en gezichtsuitdrukkingen de grondslag vormen voor een goed sociaal bewustzijn. Pas wanneer we oog in oog staan met anderen, leren we emoties als boosheid of blijheid bij anderen en bij onszelf goed inschatten. Eigenlijk zijn we die vaardigheid aan het verwaarlozen. We telefoneren en mailen, maar psychologisch gezien gaan we er eerder op achteruit.” Gelooft u in het heil van boeken als “Anorexia overwinnen in 13 stappen” of laten we dat soort literatuur beter links liggen? Myriam Vervaet: “De essentiële vaardigheden en strategieën die we onze patiënten moeten aanleren, laten zich niet vatten in enkele hapklare tips. Zegt dat genoeg?” Een persoonlijke vraag om mee af te sluiten: waarom heeft u destijds gekozen voor een specialisatie in eetstoornissen? Myriam Vervaet: “Mijn fascinatie voor eetstoornissen gaat terug tot de middelbare school. Ik herinner mij nog levendig dat twee heel verstandige meisjes die ogenschijnlijk heel gelukkig waren, plots uitgemergeld op de speelplaats verschenen. Tijdens mijn studies verdween die fascinatie wat naar de achtergrond, maar in de kliniek is ze teruggekeerd. Ik heb zelf nooit eetstoornissen gehad, maar ik kan me wel verplaatsen in het psychologische profiel van een anorexiepatiënt. Ik heb geen enkele aanleg tot depressie en zeg wel eens dat ik als kind in een bad vol serotonine (het gelukshormoon) ben gevallen, maar ik herken de druk die je jezelf oplegt om te presteren.” Bart Vandormael


consument

foto's: S-magazine

Voorkom een val

Ongeveer één op de drie van de thuiswonende ouderen valt één keer per jaar, één derde meerdere keren. Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele belangrijkste risicofactoren voor een val. Dat kan je vermijden door regelmatig te bewegen en aandacht te schenken aan je eigen veiligheid.

Beweeg je genoeg? Wie droomt er niet van om lang zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En op latere leeftijd nog de dingen te kunnen doen die je graag doet? Dan is fit blijven de boodschap. Dat bereik je door te voet naar de bakker of buurtwinkel te gaan én door minstens 3 keer per week een half uur aan lichaamsbeweging te doen. Ga vooral niet overhaast of onvoorbereid te werk: bouw je conditie geleidelijk op…

start met 3 keer 5 tot 10 minuten per week. Zorg er ook voor dat je voldoende water drinkt. Als je een activiteit kiest die je graag doet, kost dit minder moeite. Sport en andere activiteiten voor senioren vind je op de websites www.s-sport.be en www.s-plusvzw.be.

Zorg je genoeg voor je veiligheid? Op oudere leeftijd is het aangewezen extra aandacht te besteden aan je veiligheid. Enkele voorbeelden: • Een veilig ingericht huis en tuin. Denk bijvoorbeeld aan voldoende verlichting, antislip onder de matten, een veilige trap­ladder, … • Bijzonder aandachtig en voorzichtig stappen op de stoep. • Goed passende en ontsluitende schoenen met antislipzolen. • Je ogen regelmatig laten controleren en een aangepaste bril indien nodig.

• Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders kan je duizelig worden. • Neem je medicatie zoals je arts of apotheker het voorstelt. Vermijd zoveel mogelijk slaapmedicatie. • Ben je niet meer zo goed te been? Er bestaan hulpmiddelen om vlotter te kunnen stappen zoals een rollator(looprek) of wandelstok. Vraag ernaar bij de mediotheek van ons ziekenfonds of aan de loketten. Meer tips om vallen te voorkomen vind je op www.valpreventie.be en het valdossier op de websites van je ziekenfonds www.bondmoyson.be of www.devoorzorg.be. Isabel Geenens

Ons ziekenfonds biedt je een sportpremie Ons ziekenfonds weet hoe belangrijk sporten is voor je gezondheid. Daarom voorzien we een financiële tussenkomst voor je lidgeld bij een sport- of fitnessclub. Vraag ernaar in één van onze kantoren of surf naar onze website voor meer informatie: www.bondmoyson.be of www.devoorzorg.be

april 2014 / S-magazine •

25


consument

De Koning Boudewijn-Stichting ondersteunt projecten en burgers die zich inzetten voor een betere samenleving en lanceert een grootse campagne, genaamd: “Vroeger nadenken over later”. Die wil mensen van alle leeftijden, maar vooral 50+ers, motiveren om na te denken over hoe zij hun ‘oude dag’ willen beleven en invullen. Deze campagne wordt gesteund door 26 partners uit heel België die projecten opzetten met betrekking tot je gezondheid, je financiën, het vervolg van je beroepscarrière, actief blijven na je pensioen, huisvesting en het levenseinde. Wil je meer informatie bezoek dan de website www.maakplannen.be

Ook de Dienst Maatschappelijk Werk is partner van deze campagne! De diensten Maatschappelijk Werk van alle Vlaamse ziekenfondsen slaan de handen

26 • S-magazine / april 2014

in elkaar voor bovenstaande campagne van de Koning Boudewijn-Stichting. De opzet van hun project is alle beschikbare informatie en dienstverlening van de Vlaamse ziekenfondsen voor de leeftijdscategorie 40 tot 70 jaar te verzamelen en op een gebruiksvriendelijke wijze te presenteren, in kader van de vroegtijdige zorgplanning. Bij de Dienst Maatschappelijk Werk van Bond Moyson/De Voorzorg kan je terecht voor onder meer volgende zaken: • advies en informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen. De dienst helpt je ook met de organisatie, coördinatie en bemiddeling van zorg wanneer je hulp in huis nodig hebt en kan, indien aangewezen, een indicatiestelling voor de Vlaamse Zorgverzekering opmaken;

foto: S-magazine

Plan tijdig je oude dag! • we bieden ook de brochure ‘Waardig Levenseinde’ aan, met daarin informatie over palliatieve zorg, verzoek om euthanasie, orgaandonatie… . De maatschappelijk werker helpt je bij het begrijpen (en eventueel invullen) van de nodige documenten en formulieren, en bespreekt met jou de verschillende mogelijkheden om je laatste wensen vooraf duidelijk te formuleren; • op de website van je ziekenfonds kan je ‘De Zilveren Gids’ vinden, een online tool die je helpt in je zoektocht naar een geschikte ouderenvoorziening (dagcentra, kortverblijven, serviceflats of assistentiewoningen, woonzorgcentra of rusthuizen); Niet enkel ouderen kunnen bij ons terecht. Vroeg of laat wordt iedereen zelf (of via een naaste) geconfronteerd met ziekte, een beperking, ouder worden en de nood aan zorg. Vroegtijdige zorgplanning is dus iets dat iedereen aangaat, jong en oud! De Dienst Maatschappelijk Werk helpt je hier graag mee.


sociale info

Vanaf 1 mei, na instemming van de bevoegde instanties, zal er geen leeftijdsgrens voor aansluiting bij KliniPlan of KliniPlanPlus bestaan. Iedereen zal kunnen aansluiten, ook al ben je ouder dan 65 jaar. Maar je hoeft natuurlijk niet te wachten tot de leeftijd van 65 jaar voor het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

KliniPlan en KliniPlanPlus, een kostendekkende hospitalisatieverzekering Met KliniPlan en KliniPlanPlus ontwikkelden Bond Moyson en De Voorzorg twee hospitalisatiepolissen waarmee je je kan indekken tegen hoge hospitalisatiekosten. Je kiest zelf de formule die het best aanleunt bij jouw behoeften: KliniPlan is een volledig hospitalisatieplan

dat alle belangrijkste risico’s dekt. Zowel voor, tijdens als na de hospitalisatie kan je rekenen op de terugbetaling van de belangrijkste medische kosten. KliniPlanPlus biedt dezelfde voordelen als KliniPlan, maar nog dat tikkeltje extra. Met KliniPlanPlus betaal je nooit een franchise, je krijgt een hogere terugbetaling en je kan met een gerust gemoed kiezen voor een éénpersoonskamer.

Bond Moyson en De Voorzorg bieden KliniPlan en KliniPlanPlus aan tegen een heel voordelige premie. Wie meer informatie wenst over KliniPlan of KliniPlanPlus of een vraag heeft over de tarieven, kan binnenlopen bij één van onze kantoren. Je kan ook gerust bellen of mailen. De VoorZorg Antwerpen Tel.: 015 28 04 25 verzekeringen.304@devoorzorg.be De Voorzorg Limburg Tel.:011 24 99 11 hospitalisatieverzekeringen@devoorzorg.be Bond Moyson Oost-Vlaanderen Tel.: 09 333 58 34 Kliniplan.bmovl@bondmoyson.be Bond Moyson West-Vlaanderen Tel.: 056 230 230 (optie 1) info@bondmoyson.be

Vraag naar onze tarieven

foto: S-magazine

KliniPlan en KliniPlanPlus, jouw bescherming tegen hospitalisatiekosten. Nu ook voor 65-plussers.

Oudere vaders, grotere risico’s 45-plussers die kinderen verwekken, moeten beseffen dat hun nakomelingen 25 meer kans hebben op een psychische stoornis dan wanneer zij 24 jaar zouden zijn. Dat staat te lezen in een AmerikaansZweedse studie bij 2,6 miljoen Zweedse kinderen. Steeds meer Belgische baby’s hebben een vader van veertig of ouder. De gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van hun kind is in tien jaar gestegen van 32,1 naar 33,3 jaar. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van het zaad van mannen erop achteruitgaat met het ouder worden en dat wordt nu bevestigd door de studie van professor Brian D’Onofrio, uitgevoerd in opdracht van het Zweedse Karolinska Instituut en de universiteit van Indiana (VS). Dat heeft ermee te maken dat het sperma zich steeds opnieuw deelt. De genetische informatie die wordt opgeslagen in het DNA sterft geleidelijk af met het ouder worden. Is dit een reden voor 45-plussers om geen kinderen meer te verwekken? Het risico dat hun nageslacht wordt geboren met een of andere stoornis blijft laag. Een afwijking kan verschillende oorzaken hebben. Het is maar wanneer vele puzzelstukjes samenvallen dat er zich een probleem zoals autisme kan ontwikkelen. BART Vandormael

april 2014 / S-magazine •

27


Zondag 8 juni 2014

SUPERPAPADAG Beleef een onvergetelijke Vaderdag in Plopsaland De Panne

3000 gratis tickets te winnen Doe mee met de wedstrijd van Superpapa en win één van de 3000 gratis toegangstickets* voor Plopsaland De Panne! Surf snel naar www.superpapa.be

* Tickets zijn voorbehouden aan papa’s en enkel geldig op zondag 8 juni 2014.

Superpapa is een initiatief van VIVA-SVV vzw met de steun van de Socialistische Mutualiteiten


webnanny

• Peuters kunnen beter rechtstaand tekenen. • Geef steeds vrijheid en keuzemogelijkheden aan je peuter. Bijvoorbeeld verschillende soorten papier om te scheuren en te plakken. • Stap vooral af van een vooraf vastgelegd resultaat. • Doe even voor wat je met bepaalde materialen kan doen. • Ga een gesprekje aan met je peuter over wat hij gemaakt heeft en gooi het vooral niet onmiddellijk in de prullenmand!

knutSelen

Met je peuter

JUlie minnaert

Probeer deze knutselspelletjes uit! Volgende creatieve activiteiten zijn makkelijk uit te voeren en vergen weinig voorbereiding of speciaal materiaal.

foto: S-magazine

“Ssscheuren…”

Knutselen met je peuter kan heel leuk zijn, op voorwaarde dat je het doet voor het plezier en dat je het niet erg vindt om af te stappen van mooie en kant-en-klaar afgewerkte stukjes.

Hoe knutselen peuters? Peuters zijn best creatieve mensjes, maar voor hen is ‘bezig zijn’ belangrijker dan het resultaat. Typisch voor kindertekeningen is de snelle manier van werken. Een jong kind denkt helemaal niet na over wat hij zal maken. Hij probeert maar uit wat hij kan met het materiaal dat voor hem ligt. Daarbij gaan peuters niet braafjes te werk. Er wordt soms erg gekliederd. Peuters experimenteren graag met materialen en daarbij is alles bruikbaar. Als je een knutselmoment in een creatieve activiteit kan ombuigen dan zit je meteen op de juiste golflengte bij je peuter. Een peuter is doorgaans erg betrokken bij het spel en waardeert uitermate de extra individuele aandacht die hij van jou krijgt.

Creatief bezig zijn stimuleert de fantasie van je peuter. Het vergroot zijn kennis over het materiaal en wat hij ermee kan doen. Bovendien stimuleert knutselen zijn motorische vaardigheden. Vooral de fijne motoriek: de oog – hand coördinatie, de beheersing van de vingertjes en het grijpen worden al spelend ingeoefend.

Waarop moet je letten? • Zorg dat het plezierig blijft. • Het mag niet te lang duren voor er een resultaat is. Peuters hebben immers nog een korte aandachtspanne. • Je kan een peuter nooit dwingen om te tekenen en te schilderen. Een mooi resultaat staat niet gelijk met een door jou afgewerkt product. • Kies voor eenvoudige technieken en zorg voor aangepaste materialen. Beiden moeten aangepast zijn aan de leeftijd en het kunnen van je kind. • Fijne potloden zijn niet geschikt voor een peuter omdat hij ze nog niet goed kan vasthouden. Jonge peuters van 2 jaar tekenen nog niet met de pols. Zij hebben bewegingsruimte nodig en grote vellen papier.

Materiaal: oude tijdschriften, gekleurd papier, glanspapier of vouwblaadjes, lijm. Laat je peuter een vouwblaadje scheuren. Je zal merken dat hij er echt plezier aan beleeft. Vooral het geluid van scheuren is zo leuk. Als je peuter het vouwblad in niet al te veel stukjes gescheurd heeft, kan jij de puzzel terug samenstellen en op een achtergrond met contrasterend kleur kleven. Zo krijg je een mooi resultaat van het werk van je peuter.

“Flou artistique” Materiaal: groot tekenblad, spons, plakkaatverf en penselen, kom met water. Je werkt op een tafel. Je laat je peuter met de spons de tafel natmaken. Zo voorkom je dat straks het tekenblad opkrult. Daarna wordt het blad zelf ingewreven met een natte spons. Je peuter vindt dit gegarandeerd een leuk werkje. Daarna kan hij met verschillende kleuren plakkaatverf op het nat blad schilderen. De kleuren lopen door elkaar heen en vloeien open. Je peuter zal gefascineerd zijn door het resultaat en jijzelf verbaasd over de abstracte tekening die hij heeft geproduceerd.

april 2014 / S-magazine •

29


EYECATCHER ENQuÊtE GeZondHeidSZorG

SingapOre de duurSte Stad ter Wereld, brussel de drukste stad van europa

meer jongeren willen naar het leger

foto’s: S-magazine

Vindt de Belg het bijvoorbeeld belangrijk dat patiënten een goede levenskwaliteit hebben, maar eventueel wat minder lang leven? Of is het belangrijker om hen zo lang mogelijk te laten leven, zelfs als daarvoor een zeer belastende behandeling nodig is? Of moet een geneesmiddel dat veel mensen geneest, zelfs als het veel onge­ mak veroorzaakt, voorrang krijgen op één dat weinig mensen geneest maar wel hun levenskwaliteit verbetert? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Koning Boudewijnstichting proberen ant­ woorden op deze en andere vragen te achterhalen via een nationale, anonieme enquête bij 20.000 willekeurig gekozen mensen. de resultaten van de enquête worden in november 2014 gepubliceerd, op de website van het kCe (www.kce.fgov.be) en via de pers.

Met 9.000 sollicitanten was het Belgisch leger vorig Singapore is de duurste stad ter wereld en neemt de koppositie over jaar populairder dan ooit. Vooral de werkzekerheid en goede verloning trekken de kandidaten aan. van Tokio dat naar de zesde plaats zakt in het jaarlijkse onderzoek Opvallende vaststelling: de populairste jobs heb­ van de Economist Intelligence Unit (EIU). Voor de rangschikking worden de prijzen van 400 producten en diensten vergeleken. Hoge ben de langste en zwaarste opleiding, zoals bij de rekeningen voor water, gas en elektriciteit, autobezit, een sterke paracommando’s en piloten. Belgen tussen 18 en 26 lokale munt, dure kleding en woonkosten maken Singapore tot jaar kunnen zich kandidaat stellen. groot probleem blijft de uitstroom, eens kandidaten de duurste stad van de wereld, gevolgd door Parijs, Oslo, Zurich aan de slag zijn. drie op de tien militairen verlaten en Sydney. het leger binnen de twee jaar. de discipline, het in het algemeen schuiven veel europese steden hoger in de lijst omdat ze, in tegenstelling tot elders, hun munt niet zagen ver­ vele sporten en het buitenleven zint jonge mensen zwakken en omdat het vertrouwen in europa op zijn minst almaar minder. stabiliseerde. grosso modo zijn europese steden het duurst voor alles wat met vrije tijd en enter­ tainment te maken heeft. Londen is de stad met de meeste super­ rijken op zijn grondgebied. Een dieet vol vlees, eieren, melk en kaas kan even slecht zijn voor de gezondheid als roken, aldus de conclusie van een onderzoek door de universiteit van South California. Brussel staat op De studie bestudeerde de gegevens van 6.300 Amerikanen en daaruit bleek dat mensen kop van de lijst van de jonger dan 65 die veel dierlijke eiwitten eten tot vier keer meer kans hebdrukste steden van europa, ben om te sterven aan kanker en diabetes. De onderzoekers opgemaakt door het amerikaanse raden aan pas op latere leeftijd meer eiwitten beginnen te verkeersinformatieplatform Inrix. dat eten, omdat velen dan gewicht verliezen en fragiel worden. Proteïnen zijn dan broodnodig. Maar heeft berekend dat automobilisten in Brussel vorig jaar gemiddeld 83 uur in de zoals zo vaak worden de conclusies van dit file hebben verloren. Op plaats twee staat onderzoek bekritiseerd door wetenschapLonden dat haasje over is gesprongen met pers die van oordeel zijn dat bijkomend Antwerpen. Gent prijkt op plaats negen onderzoek nodig is. met 54 uur, één uur minder dan de inwo­ ners van Parijs.

dieet VOl VleeS en kaaS even ongezond als roken

30 • S-magazine / april 2014


door Urbain Vandormael

VlaaMSe kankerteleFOOn bestaat 30 jaar en wordt kankerlijn Kwart van tieners zet zichzelf te kijk op FaCeBOOk uit cijfers van Child Focus blijkt dat een kwart van de tie­ ners tussen 13 en 17 jaar een Facebookprofiel heeft dat voor iedereen op het internet zicht­ baar is. de organisatie noemt het verontrustend dat jonge­ ren niet beseffen dat hiervan misbruik kan worden gemaakt. recent verwijderde Facebook op vraag van Child Focus een pagina waarop schaars geklede tienermeisjes te zien waren. de beelden waren verzameld op Facebookpagina’s van meisjes die hun profiel niet goed had­ den afgeschermd.

Meer dan 53.000 oproepen heeft de Vlaamse Kankertelefoon in 30 jaar tijd al ontvangen. Het aantal contacten gaat jaar na jaar in stijgende lijn. kankerpatiënten en hun naasten maken dus uitgebreid gebruik van de hulplijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Om de drempel nog te verlagen, krijgt de kankerlijn een gratis nummer én een nieuwe naam, die verwijst naar zowel de telefoonlijn als het online contact. ‘Wie kanker krijgt, heeft heel wat vragen’, vertelt Chris Heremans, verantwoordelijke psychosociale diensten bij de Vlk. ‘Ook familieleden en vrienden hebben het er vaak moei­ lijk mee. Heel wat kankerpatiënten, maar ook naasten, hebben dan ook nood aan een luisterend oor. Het kunnen ventileren van emoties zoals angst, onzekerheid, verdriet en machteloos­ heid … kan helpen om wat rust te vinden. Mensen gaan op zoek naar iemand die begrip en aandacht kan opbrengen en die de problemen (h)erkent. Zich kunnen uiten is voor velen een hele opluchting en geeft nieuwe ruimte en energie. We proberen de patiënt of de naaste omgeving te ‘empoweren’, zodat ze op eigen kracht weer voortkunnen.’ de Kankerlijn biedt echter niet enkel een luisterend oor. Ze geeft daarnaast ook het antwoord op vragen die patiënten en hun naasten zich stellen. ter gelegenheid van de 30ste verjaardag wordt de Vlaamse kankertelefoon Kankerlijn en wordt een gratis nummer (0800/35.445) in gebruik genomen. Wie wil kan ook contact opnemen via het formulier op www.kankerlijn.be of via e­mail (kankerlijn@tegenkanker.be).

bijna alle belgen hebben BarBeCue Bijna negen op de tien Belgen heb­ ben een barbecue. dat blijkt uit een bevraging in opdracht van Barbecook. Wie een barbecuestel bezit, legt gemiddeld acht keer per jaar vlees op de grill. Barbecuegebruik is overigens sterk klimaatgebonden. toch gebruiken we de barbecue almaar vaker tussen oktober en maart.

MenSen en HOnden op dezelfde golflengte Waarom honden de beste vrienden van mensen zijn? Omdat ze letterlijk op dezelfde golflengte zitten. tenminste, dat beweren onderzoekers van de universiteit van Boedapest. Die plaatsten een dozijn honden in een MrIscanner en lieten vervolgens zo’n 200 diverse geluiden die honden en mensen produceren op hen los. De dieren kregen onder andere gelach, gehuil en geklaag te horen. Achteraf onderging een 20-tal mensen dezelfde test. En wat bleek? Bij honden en mensen lichtte hetzelfde hersengebied op wanneer ze elkaar hoorden. Dat komt omdat ze elkaar begrijpen, niet via woorden maar via emotionaliteit in het stemgeluid. Een gelijkaardig onderzoek in de Verenigde Staten had eerder aangetoond dat honden een emotionele intelligentie bezitten die vergelijkbaar is met die van een kind. De scans wezen uit dat honden hetzelfde deel van hun hersenen gebruiken wanneer zij op liefde, geluk of eten.

aantal BuitenlandSe adOptieS blijft dalen Het aantal adopties tussen België en andere landen is vorig jaar opnieuw gedaald tot 234 dossiers. dat zijn er 27 minder dan het jaar voordien. de meeste adopties gebeurden uit Ethiopië, Zuid-Afrika, Congo en Thailand. april 2014 / S-magazine •

31


WEEt WAt

je eet

de pracht van Prei

foto’s: S-magazine

Kankerwerende polyfenolen

prei is misschien niet meteen de hipste groente, maar kan in de meest diverse gerechten sier maken met zijn frisse smaak en zijn stevige dosis gezonde voedings­ stoffen. Zeg dat de gouwe Oude griek aristoteles het gezegd heeft.

SSuCCPEtEN E rEC

We mogen de Soemerische koning Ur-nammu eeuwig dankbaar zijn: niet zozeer omdat hij zijn rijk in het oude Mesopotamië vrij wist te houden van dieven en rovers, maar wel omdat hij zowat 4000 jaar geleden voor het eerst in de (gekende) geschiedenis prei liet verbouwen. Zoals wel meer groenten in die tijd, genoot prei eerder faam voor zijn heilzame eigenschappen dan voor zijn smaak. De oude Grieken en Romeinen nuttigden prei als keelsmeermiddel. Aristoteles, gekend als de eerste homo universalis (omdat hij filosofie met wiskunde en natuurwetenschappen verenigde), beweerde dat hij zijn heldere stem te danken had aan prei. Ook de Romeinse keizer Nero geloofde rotsvast in de groente als stemversterker.

• Varkenskotelet met prei en witte saus (Jeroen Meus) • Zwitserse ovenschotel met tomaat en prei (Okoko recepten) • Spaghetti met prei, kruidenkaas en gerookte zalm (Lekkervanbijons.be) • Pittige quiche van aardappel en prei (Allrecipes.nl) • Preibeignets met een pikant tomatensausje (Plantaardig.com) • Tongrolletjes of pangasius met julienne van wortel en prei (Wezooz.be)

32 • S-magazine / april 2014

zo lezen we op de website prei.nl. Aambeien kan je volgens de site bestrijden met een afkooksel van twee kilogram prei in een zitbad met zes tot acht liter water. Last van een keelontsteking? Laat twee of drie fijngesneden preien een kwartier koken en gebruik het afkookwater om de pijnlijke keel te spoelen. Dankzij het in de vezels aanwezige slijm heeft prei bovendien een licht laxerende werking. We durven echter geen uitsluitsel geven over de effectiviteit van deze natuurlijke behandelingen.

Dankzij de vooruitgang van de wetenschap kunnen we de heilzame werking van prei vandaag ook staven met feiten en cijfers. Zo heeft prei slechts 28 kcal en 0,3 gram vet per 100 gram aan boord. Cholesterol is geheel afwezig. Een portie van 100 gram prei bevat 55 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A. Ook andere vitamines (B1, B2, B6, B11 en C) zijn ruimschoots aanwezig, net als vezels en mineralen als calcium, fosfor, Overal welkom ijzer, magnesium, zink, In de keuken loopt prei mangaan en koper. Twee een zelden of nooit in de weg. jonge onderzoekers uit Je kan de groente bakken, Gent hebben enkele regelmatige jaren geleden bioactieve consumptie koken of stomen en vercomponenten in prei van prei werken in soep, vis- en gevonden geïdentificeerd vleesgerechten, pasta, verkleint die ons beschermen tegen quiches, salades … hart- en vaatziekten, zoals het risico op Doorgaans wordt enkel polyfenolen. Die stoffen prostaat­ en de witte schacht van de neutraliseren de schade- darmkanker. groente, die bestaat uit lijke effecten die worden de dicht opeengepakte toegebracht door vrije ondereinden van de bladeren, voor consumptie radicalen. Ze helpen ook aderverkalking, obesigebruikt. Maar ook het tas, diabetes type 2 en groene deel van de blaluchtwegeninfecties deren mag je eten. Alleen voorkomen. Polyfenolen en antioxi- rauw is prei niét lekker, vanwege zijn danten zijn wel vooral te vinden in de doordringende smaak. Slimme koks groene bladeren, die jammer genoeg zorgen ervoor dat ze het vocht uit vaak in de vuilnisbak belanden. de prei mee in hun gerechten verVolgens Engelse, Amerikaanse en werken, zodat er geen waardevolle Chinese studies verkleint vitaminen en mineralen verloren een regelmatige con- gaan. Vooraleer de lekkernij in de pot sumptie van prei te gooien, doe je er wel goed aan om ook het risico op eerst eventuele restjes aarde weg te prostaatkanker en wassen. Snij de witte stam doormiddarmkanker. den, trek de bladeren zacht open en hou ze boven de kraan. Staat er vanHuis-, tuin- en daag iets anders op het menu? Je kan keukenmiddelen prei zeker vijf dagen bewaren in de koelkast, bij voorkeur ingepakt, om Prei kan ook wor- te vermijden dat de stengels uitdroden verwerkt in een gen. Smakelijk! aantal huis-, tuin-, en keukenmiddelen, bart Vandormael


gezondheid

foto's: S-magazine

natuurlijke beautyproducten

tijd voor vers lentehuidje? Koop geen dure schoonheidsmiddeltjes, maar maak ze zelf met natuurlijke producten uit je eigen keuken. Hou er enkel rekening mee dat je ze beautyproducten op basis van verse ingrediënten niet lang kan bewaren.

Citroen Een citroenbadje van lauw water en enkele druppels citroen maken je nagels steviger en mooi glanzend. Een gelijkaardig effect kan je krijgen met een mengeling van amandelolie en enkele druppels citroensap. Dip je vingers tien minuten tot een kwartier in het vocht.

Honing Een mengeling van een theelepel honing, een theelepel plantaardige olie en enkele druppels citroensap werkt als een lotion voor droge plekken zoals ellebogen en hielen er mee in. Je laat het heilzaam sap tien minuten intrekken en spoelt het dan af met warm water. Droge lippen krijg je weg door er een schijfje komkommer over te wrijven en er vervolgens een laagje honing op te smeren.

Zeezout of suiker Een scrub reinigt de buitenste huidlagen. Een schuurbeurt met een mengsel van 1 kopje zeezout, 1 kopje olijfolie en 4 druppels essentiële olie geeft een wonderbaarlijk resultaat. Je masseert het mengsel zachtjes over je vochtig gemaakte huid. Achteraf smeer je je huid in met een verzorgende lotion. Als je een gevoelige of droge huid hebt, kies je beter voor een suikerscrub (1 kopje suiker, 1 kopje olijfolie en enkele druppels amandelolie).

Melk Een droge huid kan je opfrissen en oppeppen met een gezichtsmasker op basis van 1 theelepel poedermelk, 1 theelepel honing, 1 theelepel aloë vera gel en 2 druppels essentiële olie. Je dompelt een handdoek of washandje in dit mengsel en legt het op je gezicht. Melk, die rijk is aan calcium, magnesium en ijzer en vitamines, verstevigt je huid en bindweefsel. bart Vandormael april 2014 / S-magazine •

33


V.U.: Annuschka Vandewalle, Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel.

Poetsen, wassen, strijken en het vuile werk doen: de meer dan 100 miljoen huishoudhulpen wereldwijd halen er hun neus niet voor op. Zo maken ze zich onmisbaar in de samenleving, en dat verdient respect. Daarom neemt FOS de handschoen op voor huishoudwerk(st)ers in het Zuiden. Steun ons in deze strijd, zodat ze de waardering en de rechten krijgen die ze verdienen.

Een service van de Socialistische Mutualiteiten - Bond Moyson - De Voorzorg

Een service van de Socialistische Mutualiteiten - Bond Moyson - De Voorzorg


fos

Neem de handschoen op voor Waardig Huishoudwerk!

Een ondergewaardeerd beroep Wereldwijd beschouwt men huishoudelijk werk als losstaand van de arbeidsmarkt. Het staat voor onbetaalde arbeid door vrouwen in het eigen huishouden. Wanneer huishoudwerksters – het beroep wordt voornamelijk door vrouwen beoefend - diezelfde huishoudelijke taken in dienstverband uitoefenen bij een ander gezin, wordt het vaak niet als volwaardig werk aanzien. De positie van huishoudpersoneel toont aan dat deze historische onderwaardering hardnekkig is en bijgevolg moeilijk te kenteren. Het gebrek aan waardering voor huishoudwerk uit zich onder andere in lage lonen en gebrekkige arbeidswetgeving in vele landen. Marieke Koning van het Internationaal Vakverbond bevestigt: “Huishoudwerk(st) ers worden systematisch uitgesloten van de wetgeving. Het is erg belangrijk dat de arbeidswetgeving ook op hen van toepassing is.” Overal ter wereld moet huishoudpersoneel dezelfde rechten krijgen als andere werknemers. Ze werken hard en veel uren per week en ze verdienen hier waardering voor, in de vorm van een leefbaar loon en waardige werkomstandigheden. Myrtle Witbooi, vroeger zelf huishoudhulp en nu algemeen secretaris van SADSAWU (de Zuid-Afrikaanse Vakbond voor Huishoudwerk(st)ers), stelde de ongelijke behandeling in vraag: “Ik kende

foto: fos

Poetsen, wassen, strijken en het vuile werk doen: de meer dan 100 miljoen huishoudhulpen wereldwijd halen hun neus er niet voor op. Zo maken ze zich onmisbaar in de samenleving en dat verdient respect. Daarom wil de Nood-Zuid organisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen (FOS) samen met jou de handschoen opnemen voor huishoudwerk(st)ers in het Zuiden. mensen die andere jobs deden en die wel bepaalde rechten hadden en begon me af te vragen waarom wij ondergeschikt waren aan andere werknemers. Op een dag in 1968 nam ik pen en papier, en ik schreef een brief aan de krant… ‘Wat is er mis met huishoudwerk(st)ers? Waarom werken wij zo hard, 24 uur per dag? Waarom worden wij anders behandeld?’ “

De wereldwijde strijd voor Waardig Huishoudwerk De brief van Myrtle Witbooi bracht de strijd voor waardig huishoudwerk in Zuid-Afrika in een stroomversnelling, maar ook elders traden huishoudwerk(st)ers uit de schaduw. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) keurde in juni 2011 Conventie 189 goed die huishoudwerk gelijk stelt met andere soorten loonarbeid en basisnormen vastlegt voor de bescherming en arbeidsrechten van huishoudwerk(st)ers. De goedkeuring van deze internationale conventie is een mijlpaal in de strijd van huishoudwerk(st)ers wereldwijd. Nu is het van groot belang dat ieder land afzonderlijk deze conventie onderschrijft en toepast in de eigen wetgeving. FOS steunt vakbonden en verenigingen van huishoudwerk(st)ers in het Zuiden die een verschil proberen te maken en een actieve rol opnemen in de daadwerkelijke opwaardering van huishoudwerk. SADSAWU, de Zuid-Afrikaanse Vakbond

Onze partners in het Zuiden die strijden voor betere werkomstandigheden voor huishoudwerk(st)ers kunnen niet rekenen op overheidssteun. Onze solidariteit is voor hen van levensbelang. Stort daarom vandaag nog je bijdrage op: FOS-socialistische solidariteit, BE16 0000 0000 7474, IBAN: BPOTBEB1 - Mededeling: STEUN VOOR WAARDIG HUISHOUDWERK

voor Huishoudwerk(st)ers, bewijst dat de sociale strijd loont. Myrtle Witbooi: “De huidige wetgeving rond huishoudwerk in Zuid-Afrika is vooruitstrevend. Er is een minimumloon voor huishoudwerk(st)ers, de werktijden liggen vast, overuren en werk op zon- en feestdagen moeten vergoed worden en zaken als zwangerschapsverlof zijn bij wet geregeld. In 2013 onderschreef onze regering de Conventie 189 van de IAO, wat een officiële erkenning van ons werk inhield. Toch is onze strijd nog niet gestreden. Wetten en conventies zijn mooi op papier, wij moeten er nu mee voor zorgen dat ze ook in de praktijk worden nageleefd.”

Wij steunen hun strijd en roepen jou op om mee te doen! Wat kan je doen? • Surf naar www.neemdehandschoenop.be en schrijf je naam in het stof. Zo toon je jouw waardering voor huishoudwerk(st)ers • Hang een affiche voor je raam gedurende de maanden april en mei • Verspreid affiches, flyers en andere materialen • Informeer je op www.neemdehandschoenop.be • Word fan van FOS en volg en deel de campagne op facebook: www.facebook.com/fossocsol • Toon je solidariteit en koop een schort bij FOS. Alle materialen kan je aanvragen via 02 552 03 15, campagne@fos-socsol.be of Grasmarkt 105/46, 1000 Brussel

FOS steunt vakbonden en verenigingen van huishoudwerk(st)ers in Zuid-Afrika, Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia die van betere arbeids­ rechten en waardering voor huishoudwerk hun strijdpunten maken.

april 2014 / S-magazine •

35


consument

mindFUlneSS voor elk moment

foto’s: S-magazine

Geen tijd voor mindfulness? De Amerikaan David Harp gaat in zijn boek ‘Mindfulness voor elk moment’ de uitdaging aan om nonbelievers – of in zijn jargon: vogels, vleermuizen, mosselen en bijen – te bekeren. “Mindfulness leek niet weggelegd voor mij, maar het heeft mijn leven veranderd.”

36 • S-magazine / februari 2014

Zoals wel meer specialisten in oosterse meditatietechnieken heeft David Harp mindfulness ontdekt omdat hij er zelf nood aan had. “Mindfulness? Het leek me een onbereikbare droom,” zo opent hij zijn boek ‘Mindfulness voor elk moment’. “Het enige wat ik ervan begreep, was dat het woord sloeg op de mogelijkheid je aandacht te focussen, met als resultaat (in theorie tenminste) een meer evenwichtige, rustige en compassievolle manier van leven. En dat kon ik wel gebruiken, want ik had eigenlijk weinig controle over mijn gedachten. Of ze nu aangenaam of angstaanjagend waren. Ze liepen als een rode draad door mijn drukke, stressvolle en hectische bezigheden. Bovendien kon ik me niet voorstellen dat ik tijd zou vinden om mindfulness te bestuderen en te oefenen. Het leek gewoon niet weggelegd voor mij. Ondertussen weet ik wel beter. Mindfulness heeft mijn leven veranderd.” Het duurt volgens Harp slechts enkele minuten om te leren wat mindfulness precies is. En wat meer is: de basisoefeningen kan je uitvoeren terwijl je iets anders doet, bijvoorbeeld iets uit je dagelijkse routine. Tegelijk stelt hij: mindfulness leer je niet zomaar. “Je hebt verschillende lagen, een beetje zoals bijvoorbeeld bij een cursus judo. Iemand kan een vechtsport beoefenen om zijn conditie op te krikken. Een ander begint eraan om zichzelf te kunnen verdedigen. Enkele uitzonderingen starten met het ultieme doel om een medaille te winnen op de Olympische Spelen of om zo goed te worden dat het een spirituele discipline op zich wordt.” Die verschillen vormen geen enkel bezwaar, vindt


consument

Harp. “Omdat zelfs een klein beetje mindfulness in het dagelijkse leven een onmiddellijk en heilzaam effect heeft. Het antwoord ligt in drie woorden: mindfulness vermindert stress.”

Vecht- en vluchtreacties Als stress vandaag zo alomtegenwoordig is, moet het toch ergens goed voor zijn, suggereert David Harp. Waarna hij zichzelf meteen corrigeert. “Vecht- of vluchtreacties hebben een positieve waarde, namelijk om een levend wezen te beschermen, stress niet. Nuttige vecht- of vluchtreacties zijn tijdelijke reacties op een gevaarlijke situatie. Wanneer de bedreiging verdwenen is, keert het lichaam (en brein) terug tot het normale. Stress is het resultaat van een reeks van onnuttige vecht- of vluchtreacties, opgeroepen door gedachten. Elke van deze reacties roepen de symptomen op die je spijsvertering onderbreken, je bloeddruk de hoogte injagen en je spier- en beenderstelsel samentrekken. Heb je dagelijks veel vecht- of vluchtreacties, dan lopen de schadelijke effecten ervan van de ene dag op de andere over.” Onze voorouders hadden een fantastische manier om de vecht- of vluchtreactie om te keren: ze vertoonden een ontspanningsreactie. “Voor ons, met onze regelmatig stress veroorzakende gedachten, is dat niet zo eenvoudig. Maar we kunnen wel een manier vinden om terug te keren naar een geschikt evenwicht tussen stressvolle opwinding en normale toestand van ontspanning. Het begint allemaal bij onze ademhaling.”

Over vogels en bijen David Harp, van opleiding hersenwetenschapper, heeft een speciale techniek ontwikkeld om stress weg te nemen door mondharmonica te spelen. De Amerikaans is naar eigen zeggen ook de snelste mondharmonicaleraar van de wereld. Al meer dan een miljoen mensen hebben bij hem de stiel geleerd, vaak binnen de drie minuten. Met ‘Mindfulness voor elk moment’ beoogt hij een nog groter doelpubliek: het boek is bestemd voor iedereen die niet lang genoeg kan stilzitten om te mediteren, die geen tijd heeft om te mediteren of die er niet in slaagt om zich te concentreren op een mantra, een

geluid, een kaarsvlam of zijn eigen ademhaling. Harp gebruikt vier diersoorten om verschillende types van mensen te onderscheiden: vogels, vleermuizen, mosselen en bijen. Hij kiest die diersoorten om aan te tonen dat de meeste mensen een bepaalde voorkeur hebben voor hoe ze met informatie omgaan. “Vogels hebben een ruim gezichtsveld: een arend kan een muis op kilometers zien. Mensen die ik ‘vogels’ noem, zullen eerder neigen naar visuele meditatieoefeningen. Zij zijn het meest gebaat bij meditaties aan de hand van een visuele methode, zoals een persoon of dvd, in plaats van een boek of een cd. ‘Vleermuizen’, zoals je misschien al kunt raden, zijn een ‘luisterbereid’ volkje. Zij zullen waarschijnlijk genieten van mantra’s en oefeningen willen leren door te luisteren, niet door te kijken of te voelen. ‘Mosselen’ zijn honkvast. Ze leven op één plek en hun piepkleine veervormige ‘vingers’ proeven en testen constant het water. ‘Mossel’-mensen houden van meditaties met proeven en ruiken. Belangrijk voor hen zijn zintuiglijke gewaarwordingen, in alle rust. Het tegenovergestelde vind je bij de ‘bijen’. Bijen – en ik reken mij tot die categorie – zijn druk, altijd in de weer, op het randje van hectisch. Je voelt het vast al aankomen: het soort meditatieoefeningen die bijen het liefst zullen doen – en ook het meest efficiënt zullen zijn – zijn die … in beweging.”

Mindful in beweging Mindfulness roept bij de meeste mensen beelden op van kalmte. Oefeningen terwijl je rustig in je slaapkamer of in een klooster zit. Harp: “Dat is niet alleen fout gedacht, het werkt ook averechts. Want we kunnen namelijk leren om mindful te zijn … terwijl we onderweg zijn. Bovendien is het zelfs gemakkelijker om mindful te leren worden terwijl we met onze dagelijkse activiteiten bezig zijn.” Harp omschrijft mindfulness als “de toestand van de psyche waarin we kunnen kiezen om ons onmiddellijk volledig bewust te zijn op vele verschillende niveaus – lichamelijk, psychisch of filosofisch – of om ons bewustzijn doelgericht te focussen op een van deze verschillende niveaus.” Misschien denk je dat je dat nu al kunt. Dat je je al bewust blijft van verschillende niveaus van

Stress is het resultaat van een reeks van onnuttige vecht- of vluchtreacties, opgeroepen door gedachten.

waarnemen, of doelbewust op een ervan focust. Maar we moeten eerlijk zijn tegenover onszelf, aldus Harp. “De meesten onder ons geven de controle over onze gevoelens, onze woorden en onze daden uit handen. We laten die over aan onze psyche en onze gedachten. Mindfulness helpt ons om die nutteloze gedachten op te merken, de negatieve gevolgen ervan uit te schakelen en onze aandacht weer te richten op de essentie.”

In de praktijk Aan de slag dan maar. De basisoefening van Harp bestaat uit stappen en tellen. 1) Sta rechtop en bereid je mentaal voor om elke stap die je zet te tellen. 2) Stap in een gematigd tempo rond in de kamer. Ben je buiten of in een heel grote kamer, wandel dan in een cirkel die je 10 of 20 seconden kunt rondstappen. 3) Terwijl je stapt, tel je in je hoofd het aantal stappen dat je moet zetten om de oefening totaal af te werken. 4) Ga weer zitten. Herhaal ver volgens oefening 1, met deze stap eraan toegevoegd: roep een gematigd negatieve gedachte bij je op en blijf eraan denken tot je enkele symptomen van een vechtreactie (woede) of een vluchtreactie (angst) opmerkt. Je zal merken dat een negatieve gedachte teen effect meer op je heeft als je je aandacht verlegt naar het lopen en stappen tellen. Je eerste ademhalingsoefening houdt in dat je elke in- en uitademing benoemt met de woorden ‘in’ en ‘uit’. Wanneer je verschillende meditatietechnieken uitprobeert en analyseert hoe gemakkelijk of moeilijk het is om gefocust te blijven, kan je je eigen mindfulnessprogramma ontwikkelen. Harp: “Is gemakkelijk beter dan moeilijk, of omgekeerd? Dat hangt ervan af. Wanneer je een groentje bent, is het beter om oefeningen te kiezen waarbij je zonder al te grote problemen minstens een minuut gefocust kan blijven. Lang genoeg, zeg maar, om vier ademhalingen te benoemen en te tellen. Zodra je dat vlot kunt, is het tijd om iets uitdagender aan te pakken. Ik wil dat je minstens zes gelegenheden tijdens de dag zoekt om dagelijks kort te mediteren. Hoe meer je er een gewoonte van maakt om een oefening te doen als je er de gelegenheid toe krijgt, des te vlotter je ze zal leren.” Bar t Vandormael februari 2014 / S-magazine •

37


foto's: S-magazine

reportage

5 smileys voor beste kinderhotel Wanneer mag een hotel zich een kinderhotel noemen? Daar bestaan geen algemeen aanvaarde criteria voor. En dus kan je bedrogen uitkomen, als je belandt in een hotel waar bijvoorbeeld enkel een extra bedje in de kamer en drie puzzels in het restaurant zijn voorzien. Niet zo in de zowat 50 baby- en kinderhotels in Oostenrijk, die gekeurd worden op basis van objectieve maatstaven en gebundeld staan op de website www.kinderhotels.com. De kwalificatie van de hotels wordt niet uitgedrukt in sterren, maar wel in smileys. De geestelijke vader van kinderhotels.com is Siggi Neuschitzer, eigenaar en uitbater van het allereerste baby- en kinderhotel van Oostenrijk, in het door bergen en idyllische bergmeertjes omgeven landelijke Trebesing (Karinthië). Het hotel heeft zopas een nieuwe vleugel gekregen, alsook een loungebar en een nieuwe fitnesszaal. Kostprijs van de uitbreidingswerken: drie miljoen euro. Neuschitzer is resoluut: “Alles wat we verdienen, stoppen we terug in ons hotel.”

Gasten uit Australië De erkenning als “baby- en kinderhotel” geldt in Oostenrijk als een heus kwaliteitslabel. Siggi Neuschitzer: “Onze groep telde enkele jaren geleden bijna 100 hotels. Maar toen bedacht ik me: het kan niet de bedoeling zijn om groter en groter en groter te worden. De kwaliteit moet voorop staan. Na een grondige kwaliteitscontrole hebben we ongeveer 50 hotels weerhouden die aan onze strengste kwaliteitsnormen voldoen. We hanteren strikte criteria om smileys toe te kennen. Onze gasten weten: als we naar een erkend kinderhotel gaan, zijn we zeker dat we kwaliteit krijgen.” Zijn eigen hotel, met onder andere 200 gastenbedden, een wellnesscomplex en een groot

38 • S-magazine / april 2014

kinderdagverblijf, lokt een zeer internationaal publiek, uit heel Europa, Japan en zelfs Australië.

De grootste kindervriend Zoals gezegd: kindvriendelijkheid gaat veel verder dan een extra bedje in de kamer en een kinderstoeltje in de eetzaal. Wat mag je zoal verwachten in het Baby- & Kinderhotel van Siggi Neuschitzer? 80 uren per week kinderopvang. (Baby’s worden vanaf hun zevende levensdag opgevangen.) Een waterparadijs met een binnen- en buitenzwembad en een ploeterbadje. Een 100 meter lange glijbaan die vertrekt op de derde verdieping van het hotel. Een grote tuin met speeltuigen. Een apart avondbuffet voor kinderen en ouders. Gratis hapjes en drankjes gedurende de hele dag. Slabbetjes liggen altijd klaar. Kinderanimatie à volonté: zwemlessen, ponyrijden, kinderdisco, schilderen, juwelen ontwerpen, … Elke dag bij het ontbijt een krantje met het weerbericht voor de dag en een overzicht van de geplande activiteiten. En vergeten we zeker niet het ingenieus babyfoonsysteem, gekoppeld aan een gsm: bij het inchecken krijg je een mobieltje mee dat begint te rinkelen als je kleintje wakker schiet met honger of een vuile luier. De grootste kindervriend van het hotel is Hubsi Hu, de levensgrote menselijke kangoeroe die elke ochtend de kinderen komt begroeten. ’s Avonds klust de goedlachse mascotte bij als zandmannetje: hij deelt verhalenbundels uit die ouders aan hun kroost kunnen voorlezen voor het slapengaan.

“Als je jezelf wil profileren als kinderhotel, moet je er voluit voor gaan. Je kan niet een beetje zwanger zijn, hè. Om te beginnen moet je de beste kinderhotels bezoeken en daar inspiratie opdoen. Je moet er alles aan doen om de veiligheid van je jonge gasten te garanderen: auto’s uit de buurt houden, hoge drempels weghalen, de balkons zo inrichten dat kinderen er in geen enkel geval van af kunnen vallen … Je moet te allen tijde een arts en verzorgers paraat hebben. Je moet ook beseffen dat je geen vaste klanten hebt, simpelweg omdat ouders een andere vakantieplek kiezen als hun kinderen ouder worden. En je moet in al je enthousiasme ook de ouders niet vergeten, dus moet je ook wellness en beauty, sportmogelijkheden en een hoogstaande keuken aanbieden.” Waar moeten de ouders zelf aan denken vooraleer ze de koffers pakken? “Ze moeten gewoon hun kinderen meebrengen, wij zorgen wel voor de rest,” lacht Neuschitzer. “Toch enkele tips: breng voldoende kleding voor de kids mee, zet een petje op hun hoofd, koop zonnecrème met beschermingsfactor 50 en stel in overleg met je huisarts een reisapotheek samen. Zeer belangrijk: vergeet niet om de lievelingsknuffel van je kinderen mee te nemen. We hebben eens gasten gehad die helemaal terug naar huis moesten rijden om de knuffel van dochterlief te gaan halen, want het kind was ontroostbaar. En tot slot: neem voldoende boeken mee, want als je kinderen zich de hele dag door rot amuseren, heb je verrassend veel tijd voor jezelf.” Eva venneman

Een beetje zwanger bestaat niet

www.babyhotel.com info@babyhotel.com

Heeft Neuschitzer tips voor collegahoteleigenaars die het ouders én kinderen naar hun zin willen maken?

www.kinderhotels.com info@kinderhotels.com


TUNESI

Ë

G r O E P S r E I Z E N

BOEIENDE RONDREIS IN SPANJE EN PORTUGAL 27 september (11 dagen/10 nachten) Ontdekking van een regio, die bespaard is gebleven van grootschalige internationale toeristische ontwikkelingen en daardoor nog een stuk authenticiteit heeft bewaard die meer dan de moeite waard is om te leren kennen . Baskenland en Bilbao met wereldvermaarde Guggenheimmuseum van Frank Gehry Rioja, het meest prestigieuze wijngebied van Spanje. De weg naar Santiago. De kastelen van Castilië. De cultuursteden Burgos en Leon. De stad Santiago de Compostela, beroemd pelgrimsoord. Het fraaie landschap van de Rias Baixas , het zuidelijk deel van Galiciës westkust. De Portugese “costa verde” met mooie stranden en afwisselend hinterland. Porto gelegen aan de monding van de mythische rivier de Douro. Uitgebreid programma op verzoek. Inbegrepen: Vlucht met SN Brussels in economische klasse ■ Luchthaventaksen t.w.v. 127 euro ■ Verblijf in zeer goede hotels ***/**** met half pension ■ lokale gids in Bilbao, Burgos, Leon, Santiago de Compostela en in Porto ■ Voornaamste inkomgelden: Guggenheim Bilbao, Kathedraal Burgos, Sgo de Silos, Leon,Sgo de Compostela, Porto ■ bezoek wijnkelder Rioja met wijnproevenbezoek Portokelder met proeven ■ verplaatsingen met comfortabele autocar ■ begeleiding Brussel – Brussel ■ BTW Prijs per persoon in dubbele kamer (min 25 deelnemers): Prijs in éénpersoonskamer :

1575 euro 1915 euro

All-in

voor ee strandvan geslaagde uitstekenkantie in een d clubho tel 10 juni ( Hotel Riu11 dagen/10 na All-in. V Bellevue Park chten) anaf 860 ** euro. **,

All-in

Geen toeslag single!

VE ALGAR de lus van P S t e e geniet m e Algarv ig t h c a r p ni ) 3 & 10 gjuen/9 nachten**, All-in, * a * d a n (10 Guara egrepen. Hotel Raiu pen inb 2 uitst p1290 euro.

LAS VEGAS EN DE MOOISTE NATIONALE PARKEN VAN WEST U.S.A. 22 september (11 dagen/9 nachten)

MACEDONIË

Kennismaking met het Wilde Westen. De natuurlandschappen, eeuwige decors van Hollywood westerns en Las Vegas prethoofdstad van de Verenigde Staten. Laat u er overdonderen door de spectaculaire natuur en cultuur van de States. Deze prachtige rondreis omvat zowat alle tot de verbeelding sprekende bezienswaardigheden van het westen met toppers als Zion National Park, Bryce Canyon, de Colorado River, Lake Powell, Monument Valley en de Grand Canyon. Uitgebreid programma op verzoek Inbegrepen: Internationale vluchten met United Airlines in economische klasse ■ luchthaventaksen t.w.v. 360 euro ■ alle transferten in moderne en comfortabele bus met airco ■ 9 overnachtingen volgens programma ■ dagelijks Amerikaans ontbijt ■ bagage handling in de hotels ■ toegangsgelden (Zion, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Grand Canyon, Montezuma Castle) ■ BTW ■ Nederlandstalige begeleiderl. Prijs per persoon in dubbele kamer (min 20 deelnemers) Prijs in éénpersoonskamer

2400 euro 2820 euro

BULGARIJE, RIVIÈRA 11 september - 15 dagen/14 nachten De uitzonderlijk gelegen badplaats Albena is omgeven door een natuurreservaat en beboste hellingen. Het strand is 7 kilometer lang en 150 meter breed. Winkels, terrasjes en bars langs de kilometerslange boulevard. Hotel Primasol Ralitsa Superior Aqua**** Eenvoudig goed gelegen hotelresort op wandelafstand van het centrum van Albena. Buffetrestaurant en à-la-carte restaurant, snackbar, bar, poolbar, televisiesalon, safe te huur, gratis Wifi. Groot zoetwaterzwembad, zonneterras, ligstoelen, matrassen en parasol gratis aan het zwembad en het strand, verwarmd en overdekt zwembad. Betalend: tennis, spa-en wellnesscentrum, biljart en fietsenverhuur. Superior kamers met badkamer(douche), tegelvloer, telefoon, satelliettelevisie, individuele airco en balkon. Beperkt aantal singles zonder toeslag. All In met alle maaltijden in buffetvorm – beachbar met snacks, salades, pizza, fruit, snacks – selectie lokale en geïmporteerde alcoholische en niet-alcoholische dranken Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem-Varna heen en terug ■ maaltijden tijdens de vluchten ■ transfer naar hotel en terug ■ 14 overnachtingen All In ■ Nederlandstalige begeleiding ■ luchthaventaksen ■ BTW ■ annulerings-en bagageverzekering ■ brandstofgarantie. Prijs per persoon (minimum 25 deelnemers) 11 september

Tweepersoons Superior 785 euro

Single 785 euro

ontdek met A boeiende kantzura een andere, van Europa 13 mei, 17 juni & 2 september (8 dagen/7 nac h Hotel Granit**** ten) halfpension, u (Ohridmeer), itstappen inbegrepen. V3an af 810 euro. All-in

Geen toeslag single!

S RHODO de ten vanvrijheid ie n e g jk heerli e zon en gast Grieks er , 1 oktob r e b m e t sep 17 & 24en/10 nachten)ss****, g (11 da tlantica Princebegrepen. Hotel A2 uitstappen in ro. All-in, Vanaf 1250 eu COSTA DE L

SOL

All-in

voor een in Torremoontspannen vakantie linos 17 juni (1 Hotel Riu0Cdagen/9 nachten) All-in. Van osta Lago****, af 920 euro .

Info en inschrijvingen: www.azura-travel.be - 02 515 04 73 Azura, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel, groepsreizen@azura-travel.be Voor alle reizen geldt: prijzen per persoon • administratieve kosten inbegrepen • brandstoftoeslagen en wijzigingen van wisselkoersen mogelijk • uitgebreid programma op verzoek • voorbereiding, bemiddeling en uitvoering van de reizen door AZURA cvba ondernemingsnummer 0415-795-547, RPR Luik, vergunning A1374. Voorwaarden Azura-prijs voor leden van de Socialistische Mutualiteiten zie www.azura-travel.be


S-magazine - Maandblad van de Socialistische Mutualiteiten nr. 402 - april 2014 - Verantwoordelijke uitgever: P. Callewaert Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

Je longen. Je lucht. Je leven. Gezonde longen zijn van levensbelang Om de vier seconden zorgen ze voor zuurstof, in totaal zo’n twintigduizend keer per dag. Onze longen zijn keiharde werkers die onmerkbaar hun job doen. Ze zijn onzichtbaar maar wel onmisbaar. Verzorg ze daarom goed. Je ziekenfonds is er voor jou met rookstopondersteuning, vaccinatie- en beweegvoordelen, hulpmiddelen en zorg wanneer je het nodig hebt.

www.longweb.be

S-magazine april 2014  

gezondheidsmaandblad van de Socialistische Mutualiteiten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you