Page 1

S-Plus Mantelzorg

Nieuwsbrief nummer 01 | april-mei-juni 2014 Sint-Jansstraat 32 | 1000 Brussel

www.s-plusvzw.be/mantelzorg

Zorgen voor een zieke partner:

leren leven van dag tot dag

“Ik kan me niet voorstellen niet voor Jenny te hebben gezorgd. Er is haar iets overkomen wat ze zelf niet wilde”. Aan het woord is José uit Ronse tijdens een van zijn vele getuigenissen over de ziekte van zijn vrouw. vervolg op p. 2

Weetjes over mantelzorg

Positieve invloed van musea op dementiepatiënten

Ondersteuning voor mantel­ zorgers van personen met NAH

Mantelzorger ben je als je zorgt voor een zorgbehoevende partner, ouder, schoonouder, andere familie. Je doet dit omdat je met de zorgbehoevende een affectieve band hebt. Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op. Je doet dit niet omdat het je beroep is. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. vervolg op p. 4

Het museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) lanceert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen Meet Me @ MHKA, een project voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Onder de naam ‘Supportteam NAH’ start een project dat mantelzorgers en diensten helpt, die aan huis komen bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

vervolg op p. 3

vervolg op p. 7


S-Plus Mantelzorg

José verzorgde zijn vrouw bijna 12 jaar lang en Jenny is altijd thuis kunnen blijven tot ze in december 2011 onverwacht thuis overleed. Ze leed aan dementie op jonge leeftijd. Haar ziekte kwam aan het licht toen ze in 1999 overschakelde van een vol­ tijdse job als poetsvrouw in het ziekenhuis van Ronse naar een halftijdse job. Ze was net 50 geworden en omdat ze al van haar 14de werkte, werd het tijd om het wat rus­ tiger aan te doen.

Zorgen voor een zieke partner: leren leven van dag tot dag José: “Jenny was altijd een goeie werkkracht geweest, maar plots deed ze de dingen verkeerd. Nieuwe taken kreeg ze niet meer onder de knie en de collega’s begonnen over haar te klagen. De personeelsverantwoordelijke van het ziekenhuis vroeg me voor een gesprek. Zij had gemerkt dat er iets niet klopte en stelde voor om de arbeidsgeneesheer in te schakelen. Het bleek dat Jenny op alle vragen van de arbeidsgeneesheer foutief antwoordde. We hebben dan een neuroloog geconsulteerd en verschillende onderzoeken laten doen. In 2000 is de diagnose gesteld: ziekte van Alzheimer. De dokter heeft de diagnose zowel aan mij als aan mijn echtgenote meegedeeld. Ik had dat woord nog nooit gehoord, ik kende het niet.”

Alleen kun je dat niet Werken kon niet meer. Jenny kreeg ziekteverlof en werd later invalide verklaard. In 2002 werd ze definitief arbeidsongeschikt verklaard en met vroegtijdig pensioen gestuurd. José: “Door de medicatie bleef mijn vrouw 2

lange tijd stabiel. Eind 2004, begin 2005 ging het plotseling bergaf. Ze verwisselde dag en nacht en was zeer onrustig ‘s nachts. Roepen, tieren, willen weglopen. In die periode bracht ik haar één keer in de week naar de dagopvang in Avelgem. Amper zes keer is ze naar die dagopvang geweest. Tot de directeur mij zei dat het zo niet verder kon want ook daar was ze zeer onrustig. Diezelfde avond hebben we haar via de spoed laten opnemen in het ziekenhuis. Ze was niet kalm te krijgen. ‘s Anderendaags heb ik haar vastgebonden gevonden op haar bed in het ziekenhuis. Een zware schok. Mensen zeggen soms: Alzheimerpatiënten zijn agressief, maar volgens mij is dat van onmacht. Jenny kon goed koken, goed naaien, ze kon van alles goed en toch wist ze plots niet meer hoe ze al die dingen moest doen. Dat moet toch heel erg zijn?” Na twee maanden stond haar medicatie weer op punt en kon ze naar huis komen. Maar vanaf 2007 ging het bergaf, tot ze niet meer kon stappen, noch zelf eten... José

verzorgde haar van het moment van de diagnose in 2000 tot aan haar dood eind 2011. Hij reorganiseerde zijn leven in functie van zijn vrouw. Hij ging eerst halftijds werken en in 2006 stopte hij volledig met zijn job. José: “Jenny is altijd thuis verzorgd, want ik wilde haar niet ergens ‘wegsteken’. Maar ik heb dat gedaan mét hulp, want alleen kun je dat niet. Veel mensen, vooral oudere, willen geen hulp, geen vreemde mensen in huis, of zijn beschaamd over het vreemde gedrag van hun partner met dementie. Maar je moet openstaan voor hulp. Ik ben blij dat ik al die mensen had om mij te steunen en te helpen, want alleen zou ik dat niet gekund hebben.” José deed een beroep op thuishulp en thuisverpleging. De laatste jaren had hij dagelijks hulp in huis om mee voor Jenny te zorgen. De thuisverpleging kwam twee keer per dag, zeven dagen op zeven. De gezinshelpsters kwamen vier dagen per week. Maar het is een zware zoektocht geweest naar de juiste hulp. José: “Ik moest alles zelf uitzoeken. In één van de praatgroepen hoorde ik dat je bij het


Vlaams Agentschap terecht kon voor financiële hulp. Met de hulp van de sociaal assistente van Bond Moyson heb ik een dossier ingediend voor een Persoonlijk Assistentie­ budget. Het heeft een jaar geduurd vooraleer de goedkeuring kwam. Ik heb erop aangedrongen, zowel voor de thuishulp als voor de verpleging, dat het altijd dezelfde mensen waren die Jenny verzorgden. Want dat is heel belangrijk voor mensen met Alzheimer.”

Leer erover praten José zocht ook hulp voor zichzelf en ging naar verschillende praatgroepen over dementie in Leuven, Tielt en Oudenaarde. José: “Dat was belangrijk voor mij. De mensen die ik in Leuven leerde kennen zijn ondertussen vrienden. We hebben nog regelmatig contact. Het waren allemaal jonge mensen. Iedereen zat in dezelfde situatie. Je wisselt ervaringen uit. Een buitenstaander begrijpt dat niet. In de praatgroepen en praatcafés leer je erover praten en dat helpt.” Geheel onverwacht overleed Jenny in december 2011. Thuis, in haar zetel. Temidden van de familie die samen de doodsbrieven aan het schrijven was voor Josés vader. José: “We waren hier met zoveel mensen en niemand heeft het zien aankomen. Ze zat gewoon naar buiten te staren, zoals altijd. Het leek alsof ze op de één of andere manier heeft aangevoeld dat er iets niet klopte.”

Mooie momenten met de kleinkinderen Na de dood van Jenny zijn het opnieuw de mensen rondom hem die José erdoor helpen, vooral zijn twee dochters en de vijf kleinkinderen. Vandaag probeert José een

nieuwe start te maken. José: “Ondertussen heb ik een vriendin leren kennen die mij ook steunt en die ook door de kinderen aanvaard is. En ik probeer te genieten van alles. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Want als je in de miserie zit en mensen hoort klagen over kleinigheden… Ik versta dat niet.” Twaalf jaar zorgen voor een zwaar zieke partner was zwaar om te dragen. José: “Mijn houding was: ik moet niet weten wat er op me afkomt. Ik bekijk het van dag tot dag. Maar alle dagen ging er iets anders mis. De laatste twee, drie jaar kon Jenny niet meer stappen en niet meer alleen eten. Ze zat de hele dag in haar zetel te staren. De mooiste momenten waren met de kleinkinderen. Mijn vrouw heeft ze weten geboren worden maar ze heeft dat niet ten volle beseft. Als we een kindje op haar schoot zetten dan klaarde haar gezicht helemaal op en het maakte haar rustig. Ze zeggen dikwijls dat mensen met dementie het niet meer beseffen. Ik denk dat ze het op veel momenten wel nog beseffen maar dat ze

het niet kunnen uiten. Dat is het ergste.” Irene Van Humbeeck Meer info: www.dementie.be Foto’s: Jurn Verschraegen, directeur Expertise­ centrum dementie Vlaanderen vzw

Als een warme mantel José zorgde 12 jaar lang dag in dag uit voor zijn zieke vrouw. Hij was een mantelzor­ ger bij uitstek. Maar als jij de was doet voor je moeder of regelmatig binnen­ springt in het rusthuis bij je vader om te kijken of hij niks nodig heeft of elke week de boodschappen doet voor je buur­ vrouw, ook dan ben je een mantelzorger. Joop Hattinga Verschure, een Nederland­ se hoogleraar ziekenhuiswetenschappen, bedacht het woord in 1971. Het is zorg die als een warme mantel om je heen zit. Honderdduizenden Vlamingen geven niet-beroepsmatige hulp aan iemand uit hun directe omgeving en doen dus aan mantelzorg.

Museum organiseert interactieve rondleidingen voor mensen met beginnende dementie Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) lanceert in samenwerking met de Universiteit Antwerpen Meet Me @ M HKA, een project voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In een interactieve rondleiding stimuleert de gids de deelnemers om hun ervaring bij het museumbezoek met de groep te delen. De bedoeling is mensen met beginnende dementie sociaal te betrekken en de emotionele communicatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger te versterken. Meet Me @ M HKA is geïnspireerd op een gelijkaardig project in het Museum of Mo-

dern Art in New York dat in 2006 van start ging. Uit onderzoek bleek dat een aangepast museumbezoek positief effect heeft op mensen met beginnende dementie. In tegenstelling tot het Museum of Modern Art heeft het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen geen permanente tentoonstellingen en wijzigt de opstelling van het museum om de drie maanden. Dit maakt dat de interactieve rondleiding van Meet me @ M HKA om de drie maanden een andere invulling krijgt. Toch is er een basis die uit 5 modules bestaat: het kunstenaarsproces, alledaagse kunstvoorwerpen, kunst en

politiek, kunst en zintuiglijkheid en kunst en taal. De Universiteit Antwerpen zorgt voor een opleiding voor museumgidsen rond de pathologie, symptomen, gedragskenmerken en communicatiekwesties bij mensen met dementie. Bovendien organiseert de Universiteit Antwerpen een wetenschappelijk onderzoeksproject waarin men zal nagaan of deelname aan Meet Me@ M HKA de levenskwaliteit van de patiënt en de mantelzorger verbetert. Wanneer: vanaf maart 2014 Meer info? info@muhka.be 3


S-Plus Mantelzorg

Wat weet je over mantelzorg? Mantelzorger ben je als je zorgt voor een zorgbehoevende partner, ouder, schoonouder, andere familie. Je doet dit omdat je met de zorgbehoevende persoon een affectieve band hebt. Je neemt op regelmatige basis zorgtaken op jou. Je doet dit niet omdat het je beroep is. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Je kan mantelzorgers niet met één definitie omschrijven. Elke mantelzorgsituatie is anders. Elke zorgbehoevende heeft een andere zorgvraag. De ene heeft enkel nood aan ondersteuning in het huishouden, de andere heeft 24u op 24u verzorging nodig. Mantelzorgers kunnen oud of jong zijn. Vaak zijn er meerdere mantelzorgers in een bepaalde zorgsituatie.

Welke financiële ondersteuning bestaat er? Als mantelzorger kan je in bepaalde gemeenten de mantelzorgpremie aanvragen omdat je voor iemand anders zorgt. Je ont-

vangt de premie maandelijks of jaarlijks. Let op: het bedrag en de voorwaarden kunnen in elke gemeente anders zijn. Heb je een vraag hierover? Neem contact op met mantelzorg@s-plusvzw.be of met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Hoe kan je mantelzorg combineren met werken?

De Vlaamse zorgverzekering geeft een vergoeding voor de niet-medische kosten aan mensen die veel verzorging nodig hebben. De zorgbehoevende moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om de vergoeding te krijgen: • Langdurig zwaar zorgbehoevend zijn • Aangesloten zijn bij een erkende zorgkas • Minstens 5 jaar woonachtig zijn in Vlaanderen of Brussel

• Tijdskrediet. Met tijdskrediet kan je tijdelijk minder werken of je werk helemaal stopzetten. Of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen, hangt af van je beroepssituatie.

De zorgbehoefte kan vastgesteld worden door een erkende dienst. Ons ziekenfonds kan je ook hierbij helpen. Contacteer hier­ voor de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds via www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be

Heb je een vraag over een zorgsituatie of je rechten als mantel­ zorger of zorggebruiker? Wij zoeken graag samen met jou naar een oplossing. mantelzorg@s-plusvzw.be of 02 515 02 63.

Er zijn verschillende vormen van loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid geven om je werk tijdelijk te onderbreken of te verminderen.

• Zorgverlof. Verlof om medische bijstand laat je toe om tijdelijk te stoppen met werken of je werk te verminderen en de zorg op te nemen voor een ziek familieof gezinslid. • Palliatief verlof. Palliatief verlof laat je toe je werk tijdelijk te onderbreken of te verminderen zodat je voor iemand kan zorgen die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt. • Verlof zonder wedde. Je kan aan je werkgever verlof zonder wedde vragen. Gedurende deze periode ontvang je geen loon. Tijdens het verlof zonder wedde ben je ook niet beschermd tegen ontslag. • Familiaal verlof om dwingende redenen. Bij ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die bij jou onder hetzelfde dak woont, kan je familiaal verlof nemen om dwingende redenen. Je kan dit 10 keer per jaar opnemen. Je ontvangt geen loon voor deze dagen. Per dag dat je familiaal verlof om dwingende redenen neemt, heb je attest van een arts nodig. Meer info? Contacteer de dienst DMW van je ziekenfonds.

4


Je longen, je lucht, je leven! Een campagne van de Socialistische Ziekenfondsen en partners over longgezondheid Gezonde longen zijn van levensbelang. Om de vier seconden zorgen ze voor zuurstof en dat meer dan 20.000 keer per dag of zo’n 7 miljoen keer per jaar. Als ze niet goed werken, voel je dat. Een longaandoening heeft impact op iemands levenskwaliteit en soms ook op de levensverwachting. Een betere preventie en zorg zijn nodig. De dienst Gezondheidsbevordering van het Socialistisch Ziekenfonds ontwikkelt een nieuwsbrievenreeks voor mensen met COPD. Gedurende 16 weken ontvangen de geabonneerden wekelijks een digitale nieuwsbrief met gezondheidsadviezen. Het doel is de zelfredzaamheid en zelfmanagement van COPD-patiënten te verhogen door het geven van gezondheidsadviezen. In de be-

Enkele voorbeelden van thema’s die aan bod komen: tips tegen opstoten, praten met je dokter, belang van therapietrouw, gezond eten en bewegen, roken en rookstop, COPD leren aanvaarden, een longvriendelijk huis, wat doet ons ziekenfonds voor COPD patiënten.

Surf naar www.longweb.be en abonneer je daar op de nieuwsbrief!

Mantelzorghappening

Toekomstige mantelzorgers krijgen de kans om zich goed te informeren rond mogelijke thuiszorg- en begeleidings­ E-mut-pro?alle diensten. De ultieme doelstelling is menleging van uw facturen sen zo lang mogelijk thuis in veilige en comfortabele van sociale derde betaler omstandigheden laten wonen. Hebt U vragen over mantelzorg, bestaanaanvaardingen en verwerpingen de voorzieningen en premies? Kom dan d om gegevens te exporteren in Excel langs op onze happening op de dag van de mantelzorg 2014. tot de gegevens van uw GMD-patiënten

het?

handeling van COPD speelt de patiënt zelf een centrale rol. Voor iemand met COPD is het belangrijk om te weten wat een gezonde manier van leven is en hoe je het best met je ziekte omgaat. Dit verhoogt immers de kwaliteit van zijn of haar leven. Via de nieuwsbrieven krijgen de geabonneerden ook een beter zicht op het aanbod van ons ziekenfonds voor COPD-patiënten: de voordelen, dienstverlening, zorgaanbod en hulpmiddelen.

De beurs wordt afgesloten met een gezellige koffietafel voor mantelzorgers en hulpverleners.

g! ww.socmut.be/emut-pro met uw identiteitskaart (eID) iddellijk uw afrekenstaat

Wanneer?

Maandag 23 juni 2014 van 13u30 tot 17u

Waar?

De Passant (Cultuurzaal) Sint-Truidersteenweg 384, Zoutleeuw

Organisatie

S-Plusmantelzorg samen met afdeling Zoutleeuw

Toegang: gratis

Info:

S-Plus federatie Leuven: Johan Saenen - 016 20 88 69 S-Plus Mantelzorg: Liliana Nikolova - 025 15 02 63 S-Plus Zoutleeuw: René Swinnen - 011 78 01 60

5


S-Plus

Sociale info

Mantelzorg

Wilsverklaring euthanasie kan voortaan in de gemeente geregistreerd worden De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe folder gepubliceerd over de wilsverklaring euthanasie. Deze publieksfolder bevat vaak gestelde vragen over wat euthanasie nu precies is, wat de criteria en voorwaarden zijn, de geldigheid, de registratie van de wilsverklaring en het contactpunt waar je altijd terecht kan. Belangrijk om te weten is dat elke aanvrager de wilsverklaring betreffende euthanasie op de gemeente kan laten registreren. Wens je papieren folders, neem dan contact op met emilie.gambino@gezondheid.belgie.be Ook het document ‘Hoe een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie invullen?’ kan je aanvragen. Dit alles is bedoeld

om burgers te helpen bij het invullen van hun verklaring. Alle documenten en informatie over euthanasie (FAQ, wetgeving, formulier, enzovoort) kan je ook terugvinden op www.euthanasiewilsverklaring. be. Voor meer info, contacteer ook de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds via www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be

Telefonische hulplijn

De LEIF-lijn is een telefonische hulplijn voor elke patiënt, gebruiker, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde. Men kan

er terecht met vragen over een wilsverklaring, de mogelijkheden van palliatieve zorg, psychologische begeleiding, pijnbestrijding, euthanasie, rouw,… Alle mogelijke vragen die men zich rond de problematiek van waardig sterven kan stellen, worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord. De LEIF-lijn is bereikbaar op het nummer 078 15 11 55, op alle werkdagen tussen 9 en 17 uur. Bij afwezigheid kan men altijd een boodschap inspreken op het antwoord­ apparaat. De medewerkers nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Daarnaast kan je ook terecht op leiflijn@skynet.be Bron: Vlaamse ouderenraad

Iedereen verdient vakantie!

Ook mensen met beperkte mobiliteit en mensen die het financieel moeilijk hebben Steunpunt Vakantieparticipatie, een afdeling van Toerisme Vlaanderen, wil iedereen de kans geven om op vakantie te gaan in Vlaanderen en Brussel, ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben. De organisatie werkt samen met meer dan 450 toeristische partners om een sociaal tarief te hanteren. Ook mensen met een beperking die tot deze categorie behoren, kunnen van de kortingen genieten. Het gaat dan specifiek om mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling en werknemers van sociale en beschutte

werkplaatsen. Het aanbod bestaat uit daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties. Onder de partners zitten ook verschillende zorgverblijven. De toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit wordt aangeduid met het label A of A+, toegekend door Toerisme Vlaanderen.

kajakken op de Maas, een citytrip naar Brugge, een fietstocht door de bloesems, theater-of filmbezoek,…

Reserveren kan via een sociale organisatie die lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Spring eens binnen en ontdek het aanbod: vakanties aan zee, daguitstappen naar pretparken, bezoekjes aan de zoo,

Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de website www.vakantieparticipatie.be, vakantieparticipatie@ toerismevlaanderen.be, 02 504 03 91. Neem ook een kijkje op www.vfg.be en www.s-plusvzw.be voor aangepaste georganiseerde reizen.

Steunpunt Vakantieparticipatie helpt je ook bij al je vragen van inhoudelijke of praktische aard (bv. hoe je reis te budgetteren of hoe te zoeken naar geschikt vervoer).

Mensen met een beperking sneller geholpen Parkeerkaart nodig? Een tegemoetkoming of een verminderingskaart aanvragen? Vanaf nu hoef je voor deze vragen niet meer bij je gemeente langs te gaan. De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds helpt je graag verder. De nieuwe toepassing ‘Communit-e’ zorgt ervoor dat het eenvoudiger en sneller wordt om een parkeerkaart, tegemoetko6

ming, … aan te vragen. Eén adres: de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds. De maatschappelijk assistenten hebben toegang tot jouw dossier en kunnen jouw aanvraag rechtstreeks registreren. Dat doen ze via de nieuwe toepassing ‘Communit-e’. Snel en eenvoudig! Je hoeft niets mee te brengen. Je hebt

alleen je rijksregisternummer nodig. Hoe kan je de Dienst Maatschappelijk Werk contacteren? Ga naar je loket of de website van je ziekenfonds www.devoorzorg. be / www.bondmoyson.be. Via het kantorenoverzicht kan je de openingsuren in het kantoor in jouw buurt opzoeken. Je kan ook een afspraak maken voor een huisbezoek.


Ondersteuning voor mantelzorgers van personen met een niet-aangeboren hersenletsel Onder de naam “SUPPORTTEAM NAH” ging een project van start dat mantelzor­ gers en organisaties, die aan huis komen bij personen met een niet-aangeboren her­ senletsel (NAH) wil ondersteunen. Vijf organisaties slaan daarbij de handen in elkaar: de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding, Begeleid Wonen Leuven, Begeleid Wonen Tienen, Open Therapeuticum Leuven en het UPC Sint-Kamillus Bierbeek.

Niet-aangeboren hersenletsel:

datieperiode woont hij opnieuw thuis. Hij heeft er echter niets omhanden. Het Supportteam zoekt mee naar nieuwe mogelijkheden om van Albert opnieuw een bezige bij te maken. • Sarah werkt als verzorgende in het gezin van Lotte. Lotte werd twee jaar geleden slachtoffer van een verkeersongeval. Door haar hersenletsel werd ze volledig afhankelijk van de zorgen van anderen. Ze zag zich genoodzaakt opnieuw bij haar

ouders te gaan wonen. Het samenwonen verloopt niet zonder slag of stoot en de verzorgenden worden meegesleept in de dagelijkse conflicten. Zij wenden zich tot het Supportteam ivm vormingsmogelijkheden.

Hoe aanmelden ? Het centrale meldpunt is bereikbaar via 0491 56.12.22 of nah.vlabra@gmail.com

Een NAH kan verschillende oorzaken hebben: - een verkeersongeval, een kwalijke val, een zware stoot tegen het hoofd,… - een infectie in de hersenen, een CVA of beroerte, een trombose, een tumor, ... - een ziekte als Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Huntington,… Doelstelling : Het supportteam biedt mantelzorgers en diensten die bij de persoon met NAH aan huis komen advies, overleg en vorming op vlak van de volgende domeinen: 1. Begrijpen van veranderingen in het gedrag en de emoties na een hersenletsel 2. Het samenleven na een hersenletsel 3. Cognitie, geheugen, organisatie, communicatie 4. Hulpmiddelen op vlak van motoriek, communicatie, woningaanpassing, … 5. Dagbesteding en vrijetijd 6. Onderwijs, opleiding en werk 7. Afstemmen van de hulpverlening

Concrete voorbeelden : • Martine draagt de zorg voor haar vader Albert, die een jaar geleden getroffen werd door een beroerte. Na een revali-

Colofon Redactie: Liliana Nikolova, Gertie Brouwers, Irene Van Humbeeck Vormgeving: Inge Raemaekers voor All-in-Media Verantwoordelijke uitgever: Corry Maes S-Plus Mantelzorg Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel, 02 515 02 63 mantelzorg@s-plusvzw.be www.s-plusvzw.be/mantelzorg Je kan ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u. Op vrijdag zijn we er tussen 9u en 12u.

Wijzigingen in je adres of wens je de nieuwsbrief op een andere ma­ nier te ontvangen? Kreeg je deze nieuwsbrief met de post maar wens je ze via mail te ontvangen? Verwittig ons secretariaat via 02 515 02 63 of mantelzorg@s-plusvzw.be. Is je adres of mailadres ondertussen gewijzigd? Geef ons ook een seintje. Wens je deze nieuwsbrief helemaal niet meer te ontvangen? Laat het ons dan weten.

Melden van problemen/klachten Als mantelzorger kan je schriftelijk via mantelzorg@s-plusvzw.be of via telefoon bepaalde problemen of klachten binnen een zorgsituatie aan onze dienst melden. Wij gaan samen met jou naar een oplossing zoeken en zullen, indien nodig, als bemiddelaar optreden. Structurele problemen worden door onze dienst gerapporteerd aan de overheid. Heb je een klacht over de dienstverlening van S-Plus Mantelzorg? Laat het ons dan weten. 7


S-Plus Mantelzorg

Ook ik ga voor alle ik ga Ook alle voor

ar) (8 ja le vijf. a n l An oor a v t a ga

rg. enzorg. zo Oudner O ze

Ouderenzorg. Onze zorg. Will Ferdy (87 ja ar) gaat ook voor alle vijf.

Ook ik ga voor alle

Ouderenzorg. Onze zorg.

Zorgeloos en gezond oud worden, willen we daar niet allemaal voor tekenen? Ouderen schuif je niet zomaar aan de kant. Wij hebben onze visie op ouderenzorg samengevat in 5 punten.

Onze vijf standpunten voor een duurzaam ouderenbeleid 1. Elke oudere heeft recht op menselijke en kwaliteitsvolle zorg. 2. De zorg voor onze ouderen betalen we samen. Solidair. 3. Elke oudere moet de zorg kunnen krijgen die hem past. Thuis of elders. Zonder wachtlijst. 4. We schuiven ouderen niet aan de kant. 5. Ouderen verdienen een warme begeleiding op maat.

Doe zelf mee! 1. Steek 5 vingers op en neem een selfie 2. Zet de foto op www.facebook.com/allevijf 3. Tag jezelf in de foto en deel de pagina met je vrienden

8

S-plus mantelzorg Bond Moyson  

nieuwsbrief 01 april - mei - juni 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you