Page 1

soćko


alicja soćko student mgr wapw

email: alicja.socko@gmail.com tel:

514 675 877


spis treści

dyplom inżynierski, projekt czytelni miejskiej przy porcie praskim projekt dyplomowy na Wapw, promotor pracy inż. arch. Dariusz Hyc. Próba odpowiedzi na stowrrzenie idelanych warunków do pracy uwzględniając indywidualne preferencje oraz tymczasowe potrzeby użytkowników wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii środowskowej

3-16 projekt budynku wydziału inżynierii lądowej uniwersytetu stanowego san fransisco projekt wykonywany na Uniwerystecie Stanforda w ramach programiu AEC Global Teamwork. Multidyscyplinarny zespół projektowy pod nazwą Pacific, zdobywca dwóch (wszystkich) nagród w finale programu za rozwiązania architektoniczne redukujące koszty oraz oszczędność surowców

17-24 projekt rewitalizacji budynku parowozowni kolejki wilanowskiej w konstancinie opracowanie w ramach projektu konserwatorskiego na Wapw pod okiem inż arch. Grzegorza Rytla. Budynek starej parowozowni kolejki wilanowskiej w Konstancinie. Praca doceniona wyróżnieniem przez urząd miasta Konstancin.

25-34 projekt zabudowy mieszkaniowej reagującej na zmiany lokatorskie na warszawskiej pradze projekt zabuodwy wielorodzinnej pod okiem inż. arch. Małgorzaty Janickiej. Koncepcja projektu w historycznej tkance Warszawskiej Pragi oraz próba na poszukiwanie możliwości adaptacyjnych zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem rynku najmu.

35-40 projekt budynku biurowego w otoczeniu historycznym zabudowa plombowa na Warszawskiej Woli przylegając do budynku starej ceglanej kamienicy. Budynek biurowy wysokiej jakości , biura nastawionego na współpracę i kreatywność pracowników. Wprowadzenie zielonego placu na 4 kondygnacji otwartego publicznie.

41-44 projekt pawilonu medytacji i yogi pod warszawą projekt pawilonu kierowany do osób poszukujących miejca wyciszenia, niedaleka odległość od miasta ma sprzyjać uczęszczaniu. zaprojektowany jakos sekwencja pomieszczeń i rytułałów, wystawia użytkowników na działanie natury na pomostach i pawilonach na tafili jeziora

45-48


MIEJSKA

CZYTELNIA NA PRASKIM B R Z E G U

WISŁY


WYODRĘBNIENIE CZYTELNI Z BIBLIOTEK, JAKO NIEZALEŻNEJ FUNKCJI. UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA ODPOWIADAJĄCA NA ZAPOTRZEBOWANIE OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC DO PRACY I AKTYWNOŚCI MIEJSKICH. PRZESTRZEŃ ZAPROJEKTOWANA POD KĄTEM OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO PRA-


ROZRÓŻNIENIE TYPOLOGII MIEJSC DO PRACY NA PODSTAWIE WIEDZY PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ. UWZGLĘDNIENIE INDYWIDUALNYCH ORAZ TYMCZASOWYCH PREFERENCJI ZWIZANYCH ZE ZDOLNOŚCIĄ SKUPIENIA UWAGI CZY INSPIRACJI. W OPARCIU O TRZY TEORIE ZWIĄZANE Z NATURĄ I ZAPAMIĘTYWANIEM PRZESTRZENI


widok ściany z ziemi, prowadzącej wzdłuż budynku


poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni, teoria schronienia

komfort korzystania z przestrzeni, klarowny podział funkcjonalny

zapewnienie kontaktu z zielenią, teoria regeneracji uwagi

zasady kompozycji założenia


widok na koorny drzew zz gรณrnego tarasu


rzut założenia poziom 1, od lewej kubatura uzupeniająca kawiarnia, publiczna toaleta, stacja rowerowa, po prawej czytelnia

rzut założenia poziom 2, taras widokowy, od lewej oglnodostępne wejście


przekrój poprzeczny,

przekrój poprzeczny,

moduł typu A, praca w przestrzeni kreatywnej typu open space

moduł typu B, praca skupionaw ciszy


przekrój podłużny od strony Wisły, od prawej najbardziej introwertyczne przestrzenie, w kierunku prawej coraz bardziej otwarte

przekrój poprzeczny,

przekrój poprzeczny,

moduł typu C, praca skupiona w odosobnionych kubaturach

schemat funkcjonalny modułów


widok z górneggo tarasu, po lewej ściana z ziemi zapewniająca poczucie bezpieczeństwa i blokująca hałas


connections Projekt buydnku wydziału inżynierii lądowej Uniwerystetu stanowego San Fransisco. Wykonany w ramach programu AEC Global Teamwork na Uniwersytecie Stanford w Californii. Multidyscyplinarny tryp pracy, zespół: Adam Mastlair(instalacje); Kate Cuddington, Jimena Alpinez(konstrukcja); Jue Wang, Eeshan Shan (proces konstrukcji); Michał Kulesza, Alicja Soćko (architektura)


widok z wewnętrznego atrium


poziom

przekrój poprzeczny atrium, schemat działania naturalnej wentylacji i rozwiązania umożliwiające

p


poziom

przekrój wzdłuż atrium, schemat działania systemu „living machine”


poziom 3

poziom 2

poziom 1


różnorodność miejsc spotkań, widok w kierunku drugiego wejścia


rewitalizacja parowoz o w n i K o n stancin Projekt rewitalizacji budynku parowozowni kolejki Wilanowskiej w Konstancinie przy ul. Pułaskiego 4. Praca wyróżniona w konkursie urzędu miasta. Projekt rozbudowy oraz zagospodarowania terenu przynależącej działki Praca w dwuosobowym zespole Kinga Twarowska (istniejąca zabudowa) Alicja Soćko (nowa tkanka). Projekt zakłada wprowadzenie kuchni spotkań w istniejącym budynku, wraz z zespołem szklarni ziół i warzyw w dobudowanej ażurowe części, z kawiarnią i miejscem otwartej sceny, z możliwością przekrycia.


rzut zaołożenia, rzut założenia,widok widok części części rozbudowywanej dobudowywanej


wysokość wagonów kolejki

Rozbudowana drewniana ażurowa struktura odpowiada rozstawowi oraz kształtowi drewnianych krokwi w budynku parowozowni. Wysokość szklarni prezentuje wysokość wagonów kolejki wprowadzanych do budynku. Z obiektu prowadzi drewniany pomost, który nie zmieniając początkowego poziomu wysokości wprowadza gości między korony drzew a następnie wysoko nad uczęszczaną przez kajakarzy rzekę.


ul. Pułaskiego


zaudowa mieszkaniowa na Pradze


schemat adaptacji mieszkań


rzut kondygnacji powtarzalnej


Zabudowa biurowa na Woli Zabudowa biurowa uzupełniająca zabytkowe kamienice na Woli, przy ziegu ulic Chmielnej i Żelaznej Budynek opiera się na dwóch podstawowych założeniach odniesienia się do istniejącej zabudowy oraz stworzenia publicznie dostępnego ogrodu.


schemat funkcjonalny


widok z części biurowej do wewnętrznego ogrodu


PRZESTRZEŃ Y O G I I MEDYTAC J I


połączenie pomostu i kubatury

pomosty do medytacji


rzut kubatury poziom 0

rzut kubatury poziom 2


Portfolio Soćko  

Portfolio Architektoniczne A. Soćko,

Portfolio Soćko  

Portfolio Architektoniczne A. Soćko,

Advertisement