Page 1

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM Cuvântul lui Dumnezeu atestă cu claritate că plata păcatului este moartea. Domnul Isus a plătit acest preț pentru noi toți, ca să ne răscumpere! Ai primit tu, preaiubit cititor, acest Cuvânt Sfânt în inima ta? Te rog, grăbește-te! Domnul Isus bate chiar acum la ușa inimii.

2

4

Care este prima zi din viaţa unei fiinţe umane? Este dovedit ştiinţific şi acceptat faptul că viaţa umană începe în momentul concepţiei, nu la naştere. Primul simţ dezvoltat încă din prima săptămână de gestaţie, este simţul tactil. La 4 luni, fătul poate diferenţia doi stimuli tactili sau dureroşi.

NR.2 - anul 2014

Preț: 3 lei (RO) / 1€ (EU) / 1$ (USA)

6 „Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația municipiului Băilești din județul Dolj, se ridică la 17.437 de  locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt  români  (84,99%), cu o minoritate de romi (9,34%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt  ortodocși  (92,58%). Pentru 5,62% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională (...)” – aceste date compun tabloul sec al unui mic orășel din sudul Olteniei. Las deoparte statistica momentului și deschid scrisoarea păstorului bihorean Radu Praja: „Municipiul Băilești este foarte sărac din toate punctele de vedere: economic, social dar mai ales spiritual. Sărăcia este cauza care a generat numărul mare de copii aflați în situații imposibile de a continua școala. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a chemat aici să le întindem o mână de ajutor. În urmă cu 15 ani, eu și soția mea Alisa am hotărât ca, după terminarea școlii în București, să ne

mutăm pentru o perioadă hotărâtă de noi la 4 ani, în Oltenia. Iată că Dumnezeu a decis altfel iar astăzi, când ne întreabă cineva cât mai stăm în Oltenia răspundem că numai Tatăl din ceruri poate ști. Avem o fetiță, Naomi, de 13 ani. Aici neam călit și am avut numeroase experiențe cu Domnul nostru Isus Hristos. Avem aici, în zona Băilești, în comuna Rast, oameni care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, în urma inundațiilor. Acele inundații teribile din anul 2006 s-au transformat în adevărate binecuvântări. Dacă nu ar fi venit apele, oltenii nu s-ar fi întors la Domnul poate niciodată. Așa lucrează Dumnezeu aici, în această zonă secetoasă spiritual...” Citiți în pagina 3 cât de minunat a lucrat Dumnezeu cu și prin familia misionarilor bihoreni la salvarea multor suflete din sudul Olteniei, dar mai ales ce nu ne-a scris fratele Radu Praja. Din modestie și smerenie.

R E V I S TĂ C R E Ș T I N Ă A S O C I E TĂȚ I I B I B L I C E D I N R O M Â N I A

Trăim povara unei „ipoteci sociale” de nivel național impusă unei economii aflate în moarte cerebrală. Restul e teorie și vorbe în vânt, de genul „ne pasă” de tinerii noștri. Exercițiul social fiscal s-a transformat într-o relație fățarnică de tipul „care pe care„ sau „și unul și altul”.

13

În sânul marii familii creștine a Domnului Isus Hristos din Biserica Maranata, fratele păstor dr. Lazăr Gog a definit și detaliat conceptele de criză familială, ancorându-le în învățătura Sfintei Scripturi. Tematica a avut la bază cazuri ilustrative din viața de zi cu zi a familiei moderne.


EDITORIAL

2

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

O PÂINE PENTRU SUFLETUL TĂU Proiectul „Vreau o Biblie” inițiat de Societatea Biblică din România se adresează exclusiv persoanelor care nu au nicio Biblie. Acestor persoane dorim să le oferim GRATUIT o Biblie. Pentru a primi această Biblie vă rugăm să completați formularul de pe siteul www.sbro.ro. Ne mai puteți contacta prin poștă, la adresa: Oradea, 410.544, Str. Ogorului 258, Bihor, România sau telefonic la: 0359 425 990 și 0259 416 384.

DESCHIDE-I, NU MAI STA! Învierea Domnului Isus Hristos este piatra de temelie a credinței creștine. Biruința jertfei Fiului lui Dumnezeu a fost mesajul central al Evangheliei predicate de apostoli și de primii creștini. După 2000 de ani de predică, proclamarea universală a învierii Domnului Isus Hristos rămâne mai actuală ca oricând.

Dacă nu ar fi înviat Domnul, credința noastră ar fi zadarnică, nu ar exista iertare de păcate și nici nădejdea vieții veșnice cu Dumnezeu (1 Corinteni 15:14-20). Despre învierea Sa, Domnul Isus a vorbit în timpul vieții Sale în multe rânduri: că va fi dat în mâinile păcătoșilor, va fi omorât, dar a treia zi va învia (Matei 16:21). Domnul Isus a înviat așa cum a spus! Învierea Sa confirmă că tot ce a spus în timpul vieții Sale este adevărat. După înviere, Domnul Isus S-a arătat femeilor, ucenicilor și la peste cinci sute de frați deodată. Credința și nădejdea creștină depășesc limitele acestei vieți pământești. Așa cum Domnul Isus Hristos a înviat, avem făgăduința că vom învia și noi la venirea Sa! Puterea morții a fost distrusă! Prețul pentru păcatul omului a fost plătit! Pedeapsa care ni se cuvenea nouă tuturor a căzut asupra Domnului Isus – Fiul lui Dumnezeu – și am fost izbăviți de la moartea veșnică (1 Corinteni 15:55). Moartea și învierea Domnului Isus Hristos reprezintă pentru noi motivația și esența pentru care El S-a născut, a trăit și a suferit. Credința în învierea Domnului Isus dă sens răscumpărării noastre, ne face părtași firii dumnezeiești și ne dăruiește viața veșnică. Prin învierea Sa din morți, Domnul Isus Hristos l-a biruit pe cel ce avea putere asupra morții: pe diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu atestă cu claritate că plata păcatului este moartea. Domnul Isus a plătit acest preț pentru noi toți, ca să ne răscumpere! Ai primit tu, preaiubit cititor, acest Cuvânt Sfânt în inima ta? Dumnezeu poruncește tuturor să-L primească chiar acum, mărturisindu-L pe Fiul Său, Isus Hristos, ca Domn și Dumnezeu. Te rog, dragul meu cititor, grăbește-te! Nu mai amâna! Domnul Isus bate chiar acum la ușa inimii tale. Deschide, nu mai ezita! Exista o singură cale ca Fiul lui Dumnezeu să plătească pentru păcatul întregii omeniri și această cale era prin însăși moartea Sa. Era o singură cale să învingă moartea și această cale era prin învierea Sa (Coloseni 2:13-14). Învierea Domnului Isus dovedește dumnezeirea Sa (Romani 1:4). Credința în învierea Domnului Isus este sursa de viață și biruință a Bisericii Sale (Matei 16:18). Ea este siguranța învierii noastre în veșnicia lui Dumnezeu: „Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă” (Coloseni 3:4). Trăirea noastră în sfințenie se realizează zilnic printr-o credință vie și activă în Domnul Isus cel înviat din morți. Importanța acestui dar neprețuit este dovedită de noi prin primirea, asumarea și trăirea personală a învierii Domnului Hristos. Acest deziderat stă la baza mântuirii noastre și are în sine certitudinea vieții veșnice pentru toți cei ce cred că „Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!” Gabriel Fazecaș - Președintele Societății Biblice din România


WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

După 15 ani de când Biserica Penticostală „Betel” din Oradea l-a trimis în misiune în Oltenia, Radu și soția sa Alisa mulțumesc bunului Dumnezeu asemenea lui Samuel: „Până aici, Domnul ne-a ajutat!” Nu se vaită, nu se lamentează, nu se tem. Scrisoarea lor este o laudă permanentă adusă biruinței jertfei Domnului Isus Hristos în locul unde Duhul Sfânt i-a călăuzit. Vorbesc doar despre izbânda Fiului răstignit pe cruce: „Biserica Penticostală „Betel” din Băilești a avut deschiderea oficială în anul 1998 și a fost rodul misiunii unui grup de tineri înflăcărați de Duhul lui Dumnezeu, de la Biserica Penticostală „Betel” Oradea. Acest grup de tineri orădeni a misionat în această zonă din sudul extrem al Olteniei începând cu anul 1993 apoi, în fiecare an, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă ei veneau aici in Băilești și aduceau vestea bună a Nașterii Domnului Isus, până când cei dintâi credincioși și-au manifestat dorința construirii unui locaș de închinare. În anul 1996 s-a mutat familia Filimon din Oradea în Bailești, s-a construit Biserica iar în anul 1999 ne-am mutat și noi, familia Radu și Alisa Praja. Biserica Penticostală „Speranța” din Rastu Nou a fost inaugurată în anul 2007. Această biserică a luat naștere în

urma inundațiilor din anul 2006, când Dunărea a rupt digurile și a înghițit tot ce a găsit în cale. Vechiul sat a fost strămutat într-un alt amplasament și întreaga comunitate a renăscut la viață, moment în care Dumnezeu a dat biruință și primei biserici penticostale din Rastu Nou. Biserica Penticostală din Galiciuica este încă foarte mică, are doar 8 membri însă se adună în fiecare seară de miercuri la rugăciune și Duminica dimineața. În toate aceste localități din sudul Olteniei, oamenii sunt sociabili, așteaptă să fie vizitați și încurajați cu dragoste în necazurile vieții. Fundația Creștină „Casa Speranței” din Băilești a deschis porțile pentru cei sărmani și nevoiași cuprinși acum în câteva proiecte: Centrul de Zi pentru copiii cu risc de abandon școlar (26 de copii); Cantina Socială pentru persoanele vârstnice; Punctul pentru distribuirea ajutorului umanitar și a medicamentelor care vin prin Asociatia Christian Aid Ministries din Cluj; Asistență socială pentru familiile sărace; Ajutor pentru reconstrucția satelor afectate de inundațiile din anul 2006:

Rast, Plosca, Bistreț și Cârna (cu ajutorul Bisericii Creștine Baptiste Iris din Cluj). Astăzi, prin bunătatea Domnului, în fiecare sat unde am ajutat oamenii afectați de inundații s-a deschis o biserică neoprotestantă unde se vestește Cuvântul Domnului. O zi pe săptămână, eu merg în vizită la Spitalul din Băilești unde împart cel puțin 40 de exemplare din Noul Testament și broșuri creștine. Din salon în salon, stau cu oamenii de vorbă, îi îmbărbătez să Îl caute pe Dumnezeu și să se încreadă mereu în El. Ce nu relatează fratele Radu, om smerit și modest, este modul în care Dumnezeu l-a călăuzit și i-a oferit resurse ca timp de mai multe luni de zile, să ofere zi de zi câte o pâine ficărui suflet dintre cele 800 de persoane evacuate în urma inundațiilor catastrofale din anul 2006. Slujirea sa l-a determinat pe primarul localității să urce la amvonul Bisericii Penticostale „Speranța” din Rastu Nou și, în lacrimi de bucurie, să mulțumească lui Dumnezeu pentru creștinii bihoreni purtați de mâna Domnului în Oltenia. Sorin Petrache

MISIUNE

„Ne-am simți încurajați dacă ne puteți susține în rugăciune și mai ales dacă s-ar mai găsi printre dumneavoastră oameni dedicați, gata să slujească aici, în sudul Olteniei, alături de noi” – aceasta este rugămintea fierbinte a fratelui nostru Radu Praja, pastor în zona Băilești- Rast din județul Dolj.

3

PROMO

Adevărata dragoste așteaptă Autor: Nelu Mureșan „Adevărata Dragoste Așteaptă” oferă o perspectivă clară, biblică asupra perioadei de curtare din viaţa cuplului, abordând subiecte precum: „anturajul decide mariajul”, „intimitatea nu înseamnă relaţii intime”, „respectul din timpul relaţiei de prietenie pune bazele respectului în viaţa de

căsătorie”, „permisivitatea de azi înseamnă suferinţa de mâine”, „nimeni nu-și poate bate joc de tine decât cu acordul tău”. Chiar dacă ai pornit cu stângul în relaţia ta de prietenie și viaţa ta se află sub semnul dezonoarei, Dumnezeu îţi întinde o mână salvatoare – nu refuza rezolvarea pe care ţi-o pune El la dispoziţie. Citește! Comandă acum la telefonul: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând www.sbro.ro


4

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

Te laud că sunt o făptură așa de minunată... Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Ps.139:14-16) Dacă vă doriţi un copil sănătos, evitaţi consumul de toxice (alcool, tutun) și relaţiile conflictuale intrafamiliale! Mămica (dar și tăticul) își poate mângâia și alinta „puiul”încă din a 5-a lună de sarcină, deci vorbiţi și cântaţi celui mic, căci vă aude! Orice copil se naște cu abilitatea și nevoia de a se atașa de o altă persoană specială. Atașamentul se dezvoltă precoce, din primele zile după naștere și este o forţă superioară instinctului... dar mai multe despre aceasta, în numărul următor.

Care este prima zi din viaţa unei fiinţe umane? În prezent, este dovedit știinţific și acceptat faptul că viaţa umană începe în momentul concepţiei, nu la naștere, de aceea voi prezenta câteva aspecte privind procesul de dezvoltare neuropsihică a nou-născutului, făcând referire și la perioada embrio-fetală. Dezvoltarea este un proces continuu, de la procreere până la maturitate, și depinde de factori genetici și factori de mediu care influenţează maturizarea sistemului nervos.

Cu toţii ne naștem cu o zestre genetică, moștenită de la părinţi, astfel că nu ne putem alege culoarea ochilor sau a părului, înălţimea, dar nici temperamentul: unii copii sunt mai activi decât alţii, începând chiar din perioada intrauterină. Ceea ce putem schimba însă, sunt factorii de mediu (fizici, chimici, biologici) care pot perturba procesul normal de dezvoltare, astfel că o importanţă deosebită o au condiţiile de viaţă ale părinţilor, în special alimentaţia și echilibrul emoţional al gravidei. Primul simţ dezvoltat încă din prima săptămână de gestaţie, este simţul tactil, iar la 4 luni fătul poate diferenţia doi stimuli tactili sau dureroși. Apoi, la 5 luni de viaţă intrauterină, este dezvoltat simţul auditiv, astfel că fătul recunoaște și reacţionează la vocea mamei. Acuitatea vizuală se dezvoltă de la naștere până la 6 luni, nou-născutul nu poate fixa privirea, preferă contururile curbe celor ascuţite, și în special figura umană, vede la început alb-negru iar culorile le deosebește doar după 2 luni. Mirosul și gustul sunt bine dezvoltate în momentul nașterii iar după prima săptămână de viaţă, nou-născutul își recunoaște mama după miros. La naștere sunt prezente o serie de reflexe cu rol adaptativ: mișcarea respiratorie, clipitul, reflexul de supt, de fixare pentru supt, de împingere a limbii cu expulzia oricărui corp străin introdus în gură, și alte reflexe tranzitorii care preced dezvoltarea mișcărilor voluntare (reflexul Moro, de aptitudine statică, de pășire automată, ș.a.). Așadar, nou-născutul este dotat cu capacitatea de adaptare la un nou mediu și de interacţiune cu mama, dar calitatea interacţiunii și stimulării precoce din viaţa lui are rol decisiv pentru întreaga sa dezvoltare ulterioară. Dr. Elena Simona Nedela - Medic specialist Psihiatrie pediatrică la Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

PROMO

Cum să te rogi pentru copiii tăi Autor: Towns & Earley Poţi produce o schimbare – cu ecou în eternitate – în viaţa copiilor tăi, începând chiar de azi! Citind această carte vei afla despre rolurile și responsabilităţile părinţilor în creșterea unor copii care învaţă să se bazeze pe Dumnezeu pentru a avea putere și biruinţă în ori-

ce împrejurare. Sunt aduse în atenţie exemple biblice de părinţi și rugăciuni, evidenţiindu-se faptul că lui Dumnezeu Îi face plăcere să răspundă rugăciunilor noastre pentru copii. Nu trebuie să fii un mare luptător în rugăciune ca Dumnezeu să-ţi asculte rugăciunile pentru copii. Secretul este Dumnezeu! Rugăciunea simplă, înălţată cu cea mai umilă credinţă, poate pune în mișcare roţile cerului. Comandă acum la www.sbro.ro sau la telefon: 0359.425.990. Prin poștă, la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România.


5

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

Sursa: www.nudaspaga.ro

Proiectul Codului de Etică pentru învățământul preuniversitar, aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de stat, particular și confesional, a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca observațiile să fie primite la minister până în 12 mai.

Proiectul noului Cod Etic inițiat recent de Ministerul Educației prevede ca persoanele responsabile cu instruirea și educația elevilor, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită care se referă la ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor, prin supravegherea permanentă, pe tot parcursul activităților desfășurate în școală. De asemenea, profesorilor le sunt interzise agresiunile fizice și tratamentele umilitoare, sub orice formă. Totodată, dascălii trebuie să combată orice formă de abuz sexual, emoțional sau spiritual. Potrivit proiectului noului Cod de Etică, profesorii nu mai au voie să-și mediteze propriii elevi. Sunt interzise activitățile care generează corupție: fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii; solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorecte; traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare, precum și colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare școlară. Profesorul Petrică Crețu, care predă religia baptistă la Colegiul Național „Teodor Neș” din Salonta și este pastorul Bisericii Baptiste din Micherechi

(Ungaria), a acceptat cu responsabilitate și dragoste creștină provocarea unui interviu privind cele mai sensibile aspecte reglementate prin noul Cod de Etică pedagogică. PC: Ce înseamnă să fim recunoscători, mulțumitori unii față de alții? Petrică Crețu: Un element foarte important din mozaicul care compune viața umană este dat de mulțumire. În repetate rânduri, Sfânta Scriptură invită și educă omul să fie mulțumitor. Sfântul Pavel a scris celor din Efes și Tesalonic: „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. Consider că un elev bine educat, un părinte dar și un profesor trebuie să-și exprime recunoștința pentru tot ce are și este în primul rând față de Dumnezeu – mulțumirea verbală izvorâtă din inimă fiind practicată de noi sub forma „Rugăciunii de mulțumire” și apoi prin investirea cu dragoste în alții. PC: Cum trebuie să fie recunoscători părinții creștini față de efortul și implicarea afectivă a dascălului în educarea copiilor? Petrică Crețu: Numai prin mulțumiri verbale, prin rugăciuni personale către Dumnezeu pentru călăuzirea dascălilor care se ocupă de copiii lor, în aprecieri constructive rostite în anumite cercuri de părinți sau în mediul eclesial. În afară de cele menționate, nu mă gândesc la alte forme. Un profesor creștin nu se lasă vândut pentru foloase materiale.

PC: Într-un act firesc, sincer și spontan de recunoștință, de mulțumire a unui părinte față de un dascăl, unde se termină gestul frumos, dezinteresat și unde începe compromisul și coruperea fățarnică și ipocrită manifestate și prin dărnicia materială? Petrică Crețu: Mulțumirea naturală, exprimată ca o apreciere pentru efortul didactic, în urma căruia un elev a fost îndrumat și calificat pentru viață și care poate însemna, fie un „Mulțumesc frumos!”, fie o floare sau o carte, le consider forme pertinente de mulțumire. Ce trece peste acestea, de pildă lauda exagerată sau cadouri – bani, bijuterii, electrocasnice, vacanțe, mese la restaurant, îmbrăcăminte, nu sunt altceva decât hidoșenii care compromit total. Când vorbim de mită, șpagă sau foloase necuvenite nu avem niciun câștigător. Și cel care dă și cel care primește sunt compromiși și corupți moral. Dar cel mai mult pierde cel pentru care se dă și se primește mită, adică elevul. Principiile moralei creștine definesc într-un singur cuvânt aceste deviații păcătoase: nebunie. Un părinte care-și iubește copilul nu-l expune acestor acțiuni otrăvitoare. Sorin Petrache

Pastor prof. Petrică Crețu

PROMO

Caracterul contează John & Susan Yates Caracterul nostru se modelează în cămin, în familie și în monotonia vieţii de zi cu zi. Devenim acel tip de oameni de care prietenii noștri își vor aminti nu neapărat sus, pe vârful muntelui, ci jos, pe câmpiile monotone ale contemporanului. Caracterul, în sensul lui cel mai de bază, este pur și simplu calitatea esenţială a ceva, esenţa din care este

făcut ceva sau cineva. Dar în această carte folosim cuvântul „caracter” pentru a descrie constituţia morală a cuiva – calitatea interioară a unui individ, care se manifestă în comportament sau ceea ce determină dacă o persoană se va comporta într-un mod onorabil sau într-un mod dezonorabil. Este ceea ce suntem noi cu adevărat atunci când toate măștile sunt date la o parte, cum suntem noi, când nimeni nu știe ce facem. Comandă acum la telefonul: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând www.sbro.ro


ECONOMIC

6

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

Îmi aduc aminte de vorbele minunate ale lui Richard Wurmbrand, care spunea: „Când gura rămâne prea mult timp deschisă, chiar și pentru a rosti binele, sufletul își pierde flacăra, așa cum o cameră își pierde căldura printr-o ușă deschisă”. Biblia ne învață în cartea Proverbe: „Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ţine buzele este un om chibzuit. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește este lipsă”. (Sursa: dacian.palladi – adevarul.ro)

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește fățărnicia ca fiind „o lipsă de sinceritate în purtare, în atitudini; atitudine prefăcută, ipocrită; prefăcătorie, ipocrizie, falsitate”. Pe de altă parte, abordând antonimul fățărniciei, eu consider că onestitatea (față de tine însuți, față de semenii tăi și față de Dumnezeu) este ingredientul esențial atunci când este vorba de a diagnostica realitatea.

Întâlnim fățărnicie din belșug în România anului 2014: Fățărnicia în credință. Într-o țară în care cei mai mulți cetățeni se declară a fi creștini, practica vieții ne arată de fapt o profundă incultură creștină de nivel național. Astfel, locul învățăturii biblice inspirate de Cuvântul lui Dumnezeu este ocupat ușor și aiuritor de tradiții, obiceiuri și infuzii de falsă

învățătură ce nu au nimic de-a face cu ceea ce Dumnezeu oferă oamenilor. Mare parte dintre slujitorii lui Dumnezeu se fac că nu văd sau că nu înțeleg această tristă realitate. Oamenii așteaptă să vadă ceva din partea slujitorilor... Și uite așa se așteaptă unii pe alții… Fățărnicia legată de nivelul real al veniturilor. Mulți români obțin venituri pe care le sustrag impozitării. Tot aceștia însă, pretind statului cât mai multe, mai bogate și mai prompte servicii sociale. Pe de altă parte, statul probează parcă intenționat și constant faptul că indiferent câți bani are, tot ineficient și suspect îi administrează. Astfel, exercițiul social fiscal se transformă întro relație de tipul „care pe care„ sau „și unul și altul”. Altfel spus, se fac că fac ceea ce trebuie…  Fățărnicia demografică. În România sunt milioane de oameni care încă

sunt în putere de muncă (nu au vârsta legală de pensionare), dar ei sunt… pensionari. Motivul: un fel de oportunism istoric, transferat însă trist și direct în obligațiile de plată ale generațiilor mult mai restrânse numeric. O „ipotecă socială” națională impusă unei economii aflate în moarte cerebrală. Restul e teorie și vorbe în vânt, de genul „ne pasă” de tinerii noștri. De fapt, nu ne pasă unii de alții decât în cazul tragediilor, al catastrofelor naturale. Și atunci când unii sau alții suntem noi și familiile noastre, cel mult până la gradul doi de rudenie. E adevărat că nu suntem total indiferenți și că avem nu puține și frumoase reușite. De aici însă și până la „săți iubești aproapele ca pe tine însuți” este cale lungă. În România anului 2014 putem spune „curată fățărnicie”. Fără ancore morale ce

PROMO

Banii, posesiunile și veșnicia Autor: Randy Alcorn Cine se mulţumește cu niște comori trecătoare pe pământ … când Dumnezeu oferă comori veșnice în cer? Randy Alcorn prezintă o concepţie biblică și comprehensivă despre bani și posesiuni, care include răspunsuri la întrebări precum: De ce sunt banii atât de importanţi pentru Dumnezeu? Teologia prosperităţii este corectă sau greșită? Cum putem fi eliberaţi de materialism? Ce ar trebui să facem în privinţa datoriilor? Cât de mult

vrea Dumnezeu să dăm? Cum îi putem ajuta cel mai bine pe săraci și cum îi putem evangheliza pe cei pierduţi? Cum le putem lăsa copiilor noștri o moștenire autentică? Cum putem folosi banii în moduri pe care Dumnezeu le răsplătește? Această teologie financiara practică și înviorătoare conţine și un index tematic, un index scriptural, un ghid de studiu și cinci anexe foarte utile. Comenzi la telefon: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând: www.sbro.ro

transced interesul imediat și competiția, este foarte posibil ca mulți dintre noi să moară cu zile... și cu semeni prezenți, dar indiferenți. Doamne, binecuvântează România! Dacian Palladi (www.dacianpalladi.com)


WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

7

„Dacă ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede; și dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu”. Toţi au zis: „Ești Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi; da, sunt”. (Luca 22: 67-70)

Sunt și eu în asentimentul poetului care spunea: „Primăvară… toată firea simte-adânc fiorul dulce/A vieţii ce renaște și putere nouă-aduce!” Soarele, devenit acum stăpân, încălzește nu doar pământul eliberat de sub domnia grea a iernii, dar și omul, sufletul lui, aducându-i, ca în fiecare an, speranța unui nou început. Zumzetul harnicelor albine, mireasma florilor și cântul primelor păsărele îți dau noi avânturi spre ziua de mâine. Înconjurat de-atâta viață și splendoare, ești vrăjit. Uiți. Doar ecoul îndepărtat al unui clopot bătut de prea multe vânturi și ploi îți amintește de adevăratul nou început. Îți amintește că Domnul Isus Hristos a lăsat zări de pace și lumină, făcându-se trup pentru tine, dragul meu. Nici soare, nici flori sau păsărele nu L-au însoțit pe drumul spre Golgota, ci doar ura din spatele strigătelor celor din jur, vina păcatelor și grea poPREȘEDINTE: Gabriel Fazecaș COLEGIUL REDACȚIONAL: Pavel Riviș Tipei Ioan Moldovan Simion Timbuc Adrian Fazecaș DIRECTOR REVISTĂ: Florin ILE EDITORI REVISTĂ: Dina SEICHE Lavinia FILIPAȘ CONSILIER EDITORIAL: Sorin PETRACHE CONTABILITATE: Valentin FLORUȚ

E-MAIL: redactia@sbro.ro PAGINĂ INTERNET: www.putereacuvantului.com

ADRESĂ: ORADEA, strada Ogorului 258, Bihor România – 410.554 0359 425 990 0359 425 991 0259 416 384 0753 050 005

GRAFICĂ&DTP: Virgil Simonescu

vara ta ce-L apăsau mai tare decât lemnul crucii. Acela care este Viața a murit pentru tine. Și nu doar că a murit, ci a ales să moară, gândindu-se doar la tine, la noul început de care te bucuri prin jertfa Lui. Moartea însă și legăturile mormântului nu L-au ținut. Dumnezeu a biruit întunericul pentru mântuirea sufletului tău. Fiul Isus Hristos ți-a arătat calea. A-nviat și este viu la dreapta Tatălui. Toată frumusețea naturii pălește în fața darului nemeritat primit de fiecare, din partea Aceluia care ne iubește nespus de mult. Cum poți răsplăti acest har neprețuit? Lasă-L dar să-nvie și-n inima și viața ta. Lasă-L pe Acela care este Domn să domnească. Și Duhul Sfânt te va călăuzi în biruința vieții veșnice fiindcă și pentru tine „Hristos a Înviat!” Pastor Ioan Moldovan Președintele Comunității Penticostale Oradea

BINECUVÂNTARE

PACE

PROMO


8

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

DUMNEZEU Scriptura îi numește „cei mai tari” pe semenii noștri care trec pragul celor opt decenii de viață: „Anii vieţii noastre se ridică la șaptezeci de ani iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?” (Psalmul 90:10-11)

PROMO

Printre cei mai tari se numără, la 88 de ani și fratele păstor Gavril Silaghi, slujitor al Domnului în Biserica Penticostală Filadelfia din Oradea. A acceptat cu bucurie invitația directorului Societății Biblice din România și, cu o curiozitate specifică primei tinereți, a vizitat tipografia, sălile editurii și librăria de carte creștină. În înțelepciunea vârstei ne-a învățat pe toți câte ceva, punându-ne cu blândețe întrebări despre profesie, familie, slujire. Este un ostaș al Domnului Isus Hristos cu 48 de ani slujiți prin puterea Cuvântului Sfânt pe reduta amvonului. Așa L-a cunoscut - era „tânăr recrut” în Oastea Domnului: „Atunci când ești ascultător și împlinitor al Cuvântului Sfintei Scripturi, când El te simte plin de râvnă și sincer la inimă, când El te vrea la lucru, fie semănător, fie secerător, pe câmpul Evangheliei mântuirii, Dumnezeu lungește viața omului, preaiubit frate. Dă putere, dă biruință, dă inspirație, dă răbdare. Toate-s de la El”. O lacrimă mângâie obrazul brăzdat de anii de slujire. Seniorul Gavril Silaghi privește viitorul: „E nevoie de trezire, frate! Tinerii se pierd, se răcesc, aleargă după vânt. Cel rău nu obosește niciodată în lupta necruțătoare pentru robia sufletului nostru. Tinerii noștri, însă, au obosit. Stau acasă, pe internet, pe calculator, pe telefon, pe orice minunăție bună de stricat timpul. Și timpul este prețios fiindcă este un dar de la Dumnezeu. Trebuie consumat în folosul mântuirii personale. Rugăciunile însă sunt tot mai scurte, cântările tot mai repezi, totul se face pe apucate, într-o grabnică rânduială. Cum am ajuns eu printre cei mai tari, la 88 de ani, lăudându-L pe Dumnezeu și slujindu-L în continuare? Nu m-am luat la întrecere cu El, așa cum fac tinerii noștri. Am stat ascultător, supus și smerit în umbra Crucii Sale. El – Dumnezeul oștirilor a mers înaintea mea. Doamne, salvează tineretul României din goana după vânt! Amin”. (Continuarea mărturisirii fratelui păstor Gavril Silaghi în ediția următoare.) Sorin Petrache

Comentariul lui Warren Wiersbe pe Noul Testament Autor: Warren W. Wiersbe O nouă lucrare semnată de Warren W. Wiersbe și-a făcut recent apariţia în spaţiul editorialistic românesc. Volumul a însemnat zece ani de documentare. A fost un timp în care autorul a strâns materiale, a citit mulţi alţi comentatori, s-a aplecat cu minuţiozitate asupra textului Noului Tes-

nd] â r u [în c

tament și, mai mult, a predicat cu entuziasm ... Efortul său s-a concretizat în forma unui studiu asupra Noului Testament, capitol cu capitol, în care sunt evidenţiate versete-cheie, care au fost adesea trecute cu vederea în imaginea de ansamblu, dar care au un rol hotărâtor în a percepe corect planul divin pentru omenire. Comenzi carte: telefon: 0359.425.990. Prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România www.sbro.ro

Comentariul lui Warren Wiersbe pe Vechiul Testament Autor: Warren W. Wiersbe Corespondentul Comentariului pe Noul Testament, semnat de același autor, va vedea în curând lumina tiparului. O lucrare menită să întregească marea perspectivă biblică, ghidându-l pe cititor prin cărţile Vechiului Testament și atrăgându-i atenţia asupra unor capitole strategice

și a unor personaje și întâmplări care introduc treptat revelaţia dumnezeiască și planul divin de răscumpărare. Concizia studiilor fac din cartea de faţă un instrument de lucru cu atât mai de dorit, iar claritatea mesajului expus îmbie la studiu biblic aprofundat. Fiecare carte biblică este prezentată printr-o scurtă introducere, în care sunt detaliate informaţiile referitoare la numele cărţii, tematica pe care o cuprinde și scopul pe care îl vizează. Comenzi carte: telefon: 0359.425.990. Prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România www.sbro.ro


WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

9

Rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu, descoperită nouă în Cartea Psalmii, capitolul 90, ne învață că toate zilele noastre pier iar anii ni se duc ca un sunet.

Scriptura îi numește „cei mai tari” pe semenii noștri care trec pragul celor opt decenii de viață: „Anii vieţii noastre se ridică la șaptezeci de ani iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?” (Psalmul 90:10-11) Ce reprezintă pentru fratele păstor Ioan Marișcaș „tăria” vârstei de 83 de ani? Îl găsești acasă, pe prispă sau în odăița lui mică tapetată cu scrieri și cărți creștine. Sfânta Scriptură este pe masă, deschisă, tocită de mângâierea degetelor bătătorite de munca tinereții și de lucrarea misionară în care Domnul l-a îmbrăcat cu putere și biruință încă de la vârsta de 14 ani. Așteaptă. Are pe cine și nu este niciodată singur: alături de mângâierea Duhului Sfânt, sunt în preajmă copiii: Lidia, Cornelia, Teofil, Daniel iar lângă copii, nouă nepoți și șase strănepoți îl privesc cu respectul cuvenit unui patriarh. Este păstorul-misionar neobosit care a păscut turma Domnului Isus Hristos în cele mai necruțătoare momente ale istoriei României moderne. Are peste 45 de ani în lucrare și a păstorit bisericile baptiste din Ghiorac, Ciumeghiu, Tămașda, Avram Iancu, Mărțihaz, Ianoșda, Homorog, Salonta. Zilele trecute cânta neobosit la Evanghelizare, în adunarea Bisericii „Credința” din Mădăras. „Eu nu sunt tare, frate Petrache! îmi spune seniorul cu voce blajină. Domnul este tare în mine. Uită-te: sunt mic de statură, domol la vorbă și tăcut la supărare. De fapt nici nu știu ce-i aia supărare. Pentru mine, orice necaz este mângâiere de la Dumnezeu. Mă întăresc mai tare. Cum am petrecut 83 de ani din viață? Născut din nou din Sângele Domnului Isus Hristos la doar 14 ani. Am locuit permanent într-un templu sfânt. Am avut grijă de trupul în care Dumnezeu mi-a așezat sufletul fiind cumpătat în toate și încrezător doar în Dumnezeu. M-am bucurat în reușită, m-am bucurat în cădere. Știam că nu sunt singur: Fiul lui Dumnezeu mă purta pe brațe. Așa mi-am ținut sufletul, într-un templu sfânt pregătit în orice moment de revenire a Stăpânului meu. Și casa mea, familia mea, au fost și mă rog să se păstreze mereu în binecuvântarea unui templu sfânt. Biserica în care am slujit a fost una, chiar dacă uneori era împărțită în câte nouă localități – dar tot un templu sfânt. De acolo am tăria, frate! Am locuit mereu în jertfă, rugăciune, bucurie, lacrimă pentru toți, iertare și speranță - ca într-un templu sfânt. Acolo aștept să fiu purtat de Domnul în veșnicia Sa: în Templul Sfânt!” Sorin Petrache (foto: Arhiva familiei Marișcaș)

PROMO Program Tipografie: Luni- Vineri 08:00 - 16:00 Telefoane: 0359 425 990 / 0359 425 991 0259 416 384 / 0753 050 005


EVENIMENT

10

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

HOLDE ALBE LA

Au privit la Domnul Isus Hristos, L-au descoperit în Duh și Adevăr în paginile Sfintei Scripturi și au deschis cu bucurie, dragoste și lacrimi de pocăinţă ușa inimii lor. Emi, Felicia, Mia, Felicia Gruia și Beni-Ionuţ sunt cele cinci suflete scrise astăzi de Mântuitorul nostru în Cartea Vieţii, alături de cele 2,18 miliarde de creștini în viaţă pe acest pământ.   SALONTA. „Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii și priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viaţa veșnică...” (Ioan 4:35-36) Emi, o pensionară din Salonta, de etnie maghiară, plină de înţelepciune, este acum grâu încolţit din Sămânţa lui Dumnezeu: înţelege chemarea, trăiește cu bucurie, crește în credinţă prin harul unui suflet vindecat. Cuvântul Domnului lăudat și predicat în Biserica Baptistă „Betel” din Salonta a rodit și în sufletul ei.  Și Felicia, o mamă cu inima zdrobită, cu ochii topiţi în lacrimile necazului, ale dorului nestins după fiul rătăcit în lume, are acum mângâiere, alinare și călăuzire sfântă prin grija Celui ce este Lumina lumii. Mia, odinioară directoare la un ziar local, a găsit acum bucuria, pacea și dorinţa de a

merge mai departe prin puterea Cuvântului Sfintei Scripturi. S-a lăsat folosită de Dumnezeu pentru a călăuzi pe paginile Bibliei o soră fără vedere și, prin biruinţa Jertfei Domnului Isus Hristos, jurnalista și-a recăpătat ea însăși vederea sufletului și a minţii, primind acum dreptul de a se numi „copil al lui Dumnezeu”. O învăţătoare cu experienţa alfabetizării și formării moral-intelectuale a zeci de generaţii de elevi, trăiește acum bucuria și pacea desăvârșirii sufletești ca rod duhovnicesc, dascăl, bunică, mamă și soţie. A înţeles acum și aici că, Cel care „la început era Cuvântul... și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr”, este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe Cruce și pentru mântuirea sufletului ei. L-a cunoscut de pe băncile liceului pedagogic iar 40 de ani mai târziu, cu emoţie și dragoste, L-a acceptat și mărturisit ca Domn și Mântuitor în apa botezului.  Și

pentru Beni-Ionuţ, realitatea plină de încercări a celor 21 de ani de viaţă, dăruiţi în grijă și mângâiere de bunul Dumnezeu, a rodit în răspunsul dat de Tatăl Ceresc la rugăciunile părinţilor și bunicilor, membri în bisericile din Mădăras și Tulca. Prin legământul sfânt făcut în apa botezului, tânărul este în mâna lui Dumnezeu pe care-L consideră „Prietenul meu cel mai bun, alături de care știu că nimeni și nimic nu mă mai poate doborî în călătoria mea pe acest pământ”. Pentru aceste cinci suflete botezate și răscumpărate în Legământul Jertfei Domnului Isus Hristos, Duminică, 16 martie 2014, a fost seceriș de bucurie în Cer și pe pământ, la Biserica Baptistă „Betel” din Salonta, păstorită de Florin Cociubei, slujitorul care ne-a declarat: „Fiecare suflet scufundat astăzi în apa botezului L-a mărturisit cu credinţă pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Mijlocitor. Astfel, omul devenit creștin a împlinit în dreptul veșniciei sale un act poruncit de Dumnezeu, un act personal, conștient și responsabil, în baza credinţei mărturisită într-un singur Dumnezeu – Tată, Fiul și Duh Sfânt și un act plăcut în ochii lui Dumnezeu. Tu, preaiubit cititor, ești pregătit să faci acum acest act esenţial pentru a pune primul pas pe calea spre veșnicia vie a sufletului tău? Dumnezeu să te binecuvânteze cu voinţă și biruinţă în alegerea corectă! Amin.”

Sorin Petrache (Foto: prof. Nelu Fabian, Andrei Crețu)

PROMO

Libraria Metanoia din Oradea str. Nojoridului colț cu str. Nufărului Telefoane: 0358.800.836, 0259.426.080 metanoia@sbro.ro Program: Luni-Vineri 10:00-18:00

www.sbro.ro

ORADEA, 410.554 str. Ogorului 258, județul Bihor, România Telefoane: 0259 416 384 / 0359 425 991 comenzi@sbro.ro Program: Luni-Vineri 08:00 - 17:30


WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

11

MISIUNE

Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii și priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viaţa veșnică; pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci, în această privinţă, este adevărată zicerea: „Unul seamănă, iar altul seceră.” Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit și voi aţi intrat în osteneala lor.” (Ioan 4:34-38)

Sâmbătă, 8 martie 2014, din inițiativa pastorului Dorel Ursuț, la Biserica Penticostală din Hidișelul de Dobrești, județul Bihor, a avut loc o întâlnire cu tinerii din zonă. Invitați la acest eveniment creștin au fost tinerii din bisericile penticostale din localitățile învecinate. Mesajul biblic a fost rostit de pastorul

Florin ILE, de la Biserica Penticostală Filadelfia din Oradea și a fost inspirat din pasajul biblic al Evangheliei după Ioan: „Unul seamănă, iar altul seceră” (Ioan 4:37). Alături de fratele păstor Ile, au răspuns chemării în misiune și un grup de tineri de la Biserica Penticostală Filadelfia, care au slujit prin cântare. Cu această ocazie, Societatea Biblică din România a dat fiecărui tânăr câte două exemplare din Noul Testament – „Alege viața”, iar pastorul Florin ILE, directorul societății, i-a îndemnat pe toți cei prezenți să facă

dovada unei preocupări animate de dragoste pentru cei de lângă ei. Slujitorul Domnului le-a propus tinerilor bihoreni ca măcar un Nou Testament din cele primite să-l ofere unui prieten, coleg sau tânăr din sat, în următoarele două săptămâni. Au fost prezenți în adunarea Bisericii Penticostale din Hidișelul de Dobrești aproximativ 100 de tineri, într-o atmosferă înălțătoare, în părtășia plină de dragoste cu frații și cu Domnul nostru Isus Hristos. (Puterea Cuvântului) Foto: Florin ILE

PROMO

Familia pe care ţi-ai dorit-o dintotdeauna Autor: Gary Chapman „Prin înţelepciune se înalţă o casă și prin pricepere se întărește, prin știinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ și plăcute” (Proverbe 24:3-4). Expertul în probleme de familie, dr. Gary Chapman, ne propune câteva principii care stau la baza unei vieţi de familie în care domnește bucuria și încrederea. Întreg conţinu-

tul cărţii este presărat cu exemple din viaţa personală de familie, dar și din vieţile altor persoane pe care le-a cunoscut. Nu lipsesc modalităţile practice de estimare a stării în care ne găsim fiecare, prezentate sub formă de fișe de evaluare. Dorinţa de a avea o familie fericită poate să devină realitate, dacă suntem dispuși să facem tot ce este necesar și ce ţine de noi pentru a ne clădi relaţiile de familie. Comenzi la telefon: 0359.425.990. Prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România. www.sbro.ro


12

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

SĂRACUL OM BOGAT

DE ISUS

(2 Împăraţi 4:8-37)

De nenumărate ori am constatat, împreună cu colegii bibliști de la Institutul Teologic Penticostal, nevoia imperioasă a unei teologii biblice produse în spaţiul evanghelic autohton.

A sosit timpul ca, pe lângă literatura teologică tradusă – de obicei din limba engleză – creștinilor evanghelici români să le fie pusă la dispoziţie literatură biblică profundă scrisă de teologi români. Teologi cu pregătire academică înaltă, dar care să deslușească taina lui Dumnezeu din Scripturi pe înţelesul credinciosului creștin flămând și însetat după dreptatea lui Dumnezeu. Lucrarea pastorului drd. Ghiţă Mocan (foto stânga) se înscrie în împlinirea acestui deziderat. În cartea „Alături de Isus”  autorul abordează tema uceniciei din perspectiva Evangheliei lui Marcu. Savanţii teologi sunt de părere că, dintre toţi evangheliștii, Marcu este cel mai necruţător când vine vorba de portretizarea ucenicilor Domnului, iar autorul redă cu fidelitate această realitate. El urmărește cu acribie coerenţa concepţiei lui Marcu despre ucenicie, dar i-o și deslușește cititorului creând o punte hermeneutică între lumea scriitorului sacru și veacul nostru globalizant, repezit și internautic. Ucenicii sunt surprinși în opt ipostaze nu tocmai onorante, iar caracterizările lor nu sunt chiar măgulitoare în această evanghelie: limitarea, îndoiala, insensibilitatea, nepriceperea, superficialitatea, nevegherea, lepădarea și teama. Pastorul drd. Ghiţă Mocan dovedește o bună cunoaștere a literaturii de specialitate, virtuozitate exegetică, gândire integratoare, dar fără a se baricada în fortăreaţa elitistă a dexterităţii speculative. El își propune ca prin exerciţiul său hermeneutic să abordeze anumite ecuaţii existenţiale legate de ucenicia creștină, iar efortul său se înscrie în aspiraţia globală a tuturor ucenicilor lui Hristos de a deveni mai asemănători Domnului lor. De aceea, lucrarea ce rezultă din acest efort va fi o lectură binevenită pentru toţi cei care au decis ca în fiecare zi să se lepede de ei înșiși, să-și ia crucea și să-L urmeze pe Hristos. Pastor lect. univ. dr. Ciprian Terinte (foto sus) Decan al Facultăţii de Teologie - Institutul Teologic Penticostal București

PROMO

CENTRALITATEA LUI CRISTOS AUTOR: BEBE CIAUȘU În volumul I al cărții „Centralitatea lui Cristos”,  autorul Bebe Ciaușu ne prezintă în amănunt adevărurile privitoare la persoana și lucrarea lui Cristos în Biserică, așa cum sunt ele expuse de apostolul Pavel în capitolul 1 al Epistolei sale către coloseni. Pavel explică celor din Colose rolul central pe care Îl are Cristos în viața bisericii, dar și

a creștinului individual. În cartea „Centralitatea lui Cristos, volumul II”, autorul analizează în detaliu capitolele 2 - 4 din Epistola lui Pavel către coloseni. Pornind de la realitatea enunțată de Pavel pentru cei din Colose, că  „În Cristos locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9), de data aceasta ni se conturează tabloul creștinilor autentici, care au viața înnoită prin Cristos.

Comenzi la telefon: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând: www.sbro.ro

Când în mătase te trezești Și-n lapte îţi speli faţa, Și când cu miere te-ndulcești Frumoasă-ţi pare viaţa. Mașini și case, și averi, Și conturi fără număr Ai tot ce vrei fără să ceri Și aur ai pe umăr… Sunt ale tale? Nicidecum! Sunt praf suflat în zare, Căci viaţa ta va fi un scrum … Ești lut și n-ai scăpare. Toată averea ţi-e un dar Primit cu-un scop în viaţă Iar Cel ce-ţi dă, Oricând îţi ia Căci e Stăpân și Tată. Acum ești binecuvântat Și Domnul te iubește, Dar fii sărac, Tu, om bogat, Și preasmerit trăiește! Împarte totul cu Isus, Cu-ai săi copii, cu sfinţii Și vei avea avere sus Și-ţi vei vedea părinţii. Ei s-au rugat Cu lacrimi calde Să ai de toate-n viaţă. Adu-ţi săracii în palate! De la Hristos învaţă!


13

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

„Ce credeţi? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea! Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, doamne! Și nu s-a dus”. (Matei 21: 28-30)

ORADEA. Biserica Penticostală Maranata din Oradea, păstorită de fratele Viorel Chichinejdi a fost, recent, gazda unui eveniment deosebit de important pentru familiile creștine din orașul de pe Crișul Repede. Conferința familiilor creștine s-a dovedit o misiune creștină curajoasă prin însăși tema abordată: „Familia creștină de azi: biruită sau biruitoare?” Organizat pe parcursul a trei zile, în perioada 21-23 februarie, evenimentul creștin a fost susținut în toate cele cinci sesiuni de dezbateri de pastorul dr. Lazăr Gog, cel care, ca un ostaș dedicat trup și suflet lucrării Domnului Isus Hristos, a încheiat conferința printr-un serviciu divin de Evanghelizare. „Descurajarea în familie”, „Iertarea în familia creștină”, „Chemarea de a fi părinte”, „Grija părintească pentru copiii-problemă”, „Părerea despre sine”, „Criza singurătății în familie”, „Epuizarea în familie” sunt doar câteva dintre subiectele abordate într-un mod schematic, elaborat, folosind o structură interactivă, gândită de fratele păstor dr. Lazăr Gog sub forma unui dialog permanent cu familiile creștine prezente la această conferință. Definit și detaliat, fiecare concept de criză familială a fost ancorat în învățătura Sfintei Scripturi a Vechiului și Noului Testament, având la bază un caz ilustrativ din viața de zi cu zi a unei familii moderne. Împreună cu cei prezenți, dr. Lazăr Gog a făcut o evaluare obiectivă a tematicii abordate prin prisma experiențelor personale a celor prezenți în adunarea Bisericii Penticostale Maranata din Oradea. După identificarea pașilor practici în atingerea iertării pentru fiecare caz în parte, cei prezenți, prin rugăciune, laudă și închinare, au gustat din bunătatea Domnului primind în inimă puterea vindecătoare a Cuvântului Scripturii. Sorin Petrache

PROMO

FII SOCIABL AUTOR: JOHN C. MAXWELL Ce mă motivează să fiu sociabil? Ce îi atrage pe alții spre mine? Cum să fii încrezător în alții? Cum să devii omul pe care toți vor să îl urmeze? Cum să-i motivezi pe alții în propriul lor beneficiu? Cum să fii omul pe care toți îl respectă? Poți fi un încurajator? Cum să îi iubești pe oamenii dificili? Cum săa fii omul care acceptă critica? Cum să fii omul în care ceilalți au încredere?

IUBIND ȘI DUPĂ BINECUVÂNTARE AUTOR: TONI BERBECE Medicul stomatolog Gabriela Berbece a descoperit citind această carte o nouă perspectivă a frumuseții și simplității relației cu Dumnezeu: „Alegerile pe care le facem ne pot apropia de

Cum să dezvolți o echipă câștigătoare? Răspunsul la toate aceste întrebări îl descoperi în cartea „Fii sociabil - conducere eficientă prin relații eficiente” semnată de fondatorul organizației EQUIP, care a instruit peste 5 milioane de lideri din 126 de țări. Comenzi la telefon: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând: www.sbro.ro

sursa binecuvântărilor, de Dumnezeu, sau ne pot îndepărta de El, dacă prioritățile noastre sunt altele, cum ar fi doar căutarea confortului personal. Așa cum Estera a fost pusă într-o poziție socială înaltă, pentru a-și salva neamul și noi suntem chemați de Dumnezeu să fim niște salvatori pentru cei pe care El ni i-a încredințat”. Comenzi la telefon: 0359.425.990, prin poștă la adresa: Oradea, 410.554, str. Ogorului 258, Bihor, România sau accesând: www.sbro.ro


14

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

SE POATE” Periferia Romei. Capătul liniei A de metrou. O stație cu un nume cunoscut în Cartea Vieții: ANAGNINA (mai pe românește Ananina). Pentru mulți români din capitala Italiei, „Ananina” este sinonim cu evanghelizare, binecuvântare, pâine pentru suflet și pentru trup, o Biblie gratuită, un cuvânt de mângâiere. Pentru alții, „Ananina” înseamnă frământare, deziluzie, disperare, strigăt după ajutor, ecoul unei șoapte rele: „Nu se poate...”

Mulți dintre noi au ales Italia ca destinație a împlinirii sociale. Realitatea este de multe ori alta, una crudă, neiertătoare, neînduplecată, rece, austeră, asemănătoare lumii materiale a secolului XXI. Câțiva dintre noi, alergând prin Europa după o viață materială mai bună, ajung la Roma unde pașii speranței îi poartă prin Stația de metrou Ananina. Unii trec, pur și simplu. Alții, mai curajoși, ridică fruntea brăzdată de necaz, ascultă grupurile de români care-L la-

udă pe Dumnezeu, cred în chemarea evangheliștilor români din Ananina. Ei, cei de pe urmă, sunt cei mai fericiți și cei mai bogați români din Italia și din întregul univers: sunt românii care, la mii de kilometri depărtare de vatra casei părintești primesc în inima lor darul mântuirii prin Domnul Isus Cristos. Din acel moment, tot ce era alergare după vânt dispare. Duhul lor, sufletul lor și trupul lor sunt păzite în veci, fără prihană, prin puterea Celui ce a murit pe Crucea Golgotei pentru ca noi toți să primim viața veșnică în Dumnezeu.

Cristi și Viorel sunt doi tineri români curajoși care au câștigat în Italia cea mai mare comoară, neprețuită și nepieritoare, pe care o poate dobândi un om în viața-i efemeră: pecetea Legământului cel Nou cu Dumnezeu prin jertfa Fiului Său Isus Cristos. Pașii și gândurile l-au purtat pe Cristi prin stația de metrou Ananina, unde Biserica Penticostală Elim organizează cu statornicie și perseverență servicii de evanghelizare. A zăbovit din alergare, a ascultat chemarea Domnului, a citit Cuvântul Sfânt, L-a primit pe Domnul Isus în inimă, L-a mărturisit ca Dumnezeu și I-a promis dragoste eternă. Cristi este din Brașov, tată a două fete și fiul unei mame, pocăită, care primește astăzi răspuns la rugăciunile fierbinți ridicate la tronul Tatălui Ceresc prin Mijlocitorul nostru, Domnul Isus Cristos. Viorel, un bihorean din Marghita, L-a primit pe Domnul Isus Cristos în inimă cu prilejul unui serviciu de evanghelizare organizat de misiunea creștină a Bisericii Penticostale Elim din Roma, pentru cei 7.000 de români din orășelul italian Dispoli. Bucuria tuturor a strălucit Duminică, 30 martie, în cer și pe pământ, la Roma, în mijlocul Bisericii Penticostale Elim, păstorită de Domnul

Isus Hristos prin robul Său, fratele pastor Florin Bodog. Viorel și Cristi au acum o mare familie în Roma. Le sunt frate și soră în Domnul cele peste 70 de suflete din Biserica Elim, culese de Dumnezeu din stația de metrou Ananina și așezate în grija și mângâierea Duhului Sfânt, pe calea veșniciei. La Serviciul divin de botez au slujit, alături de frații și tinerii din Biserica Penticostală Elim conduși în închinare, cântare și laudă de pastorul Florin Bodog, fratele Dan Constantin, pastorul Bisericii Penticostale Maranata din Latina (Italia) și fratele pastor Florin Ile, directorul Societății Biblice din România, care a predicat Sfânta Scriptură din Faptele Apostolilor 8:26-40. În urma ascultării Cuvântului lui Dumnezeu, românii din Roma prezenți în Biserica Elim și-au reevaluat prioritățile vieții, întărinduși, asemeni famenului etiopian, cele patru nevoi primordiale ale sufletului – nevoia de închinare, de cunoaștere, de călăuzire, de împlinire prin și pentru Cristos. (corespondență și foto: Puterea Cuvântului)


WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

15

DESPRE REDACTORUL Domnul și Dumnezeul nostru Isus Hristos a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:31-32)

Trăim istoria unei societăți postmoderniste în care, potrivit studiilor de specialitate, mass-media este omniprezentă, atât în legătură cu cele mai însemnate evenimente, cât și cu viața personală obișnuită a oamenilor. Fiecare nou mijloc de comunicare în masă s-a impus în societate într-un timp din ce în ce mai scurt, ceea ce îndreptățește realitatea serviciilor aduse de media nevoilor structurale ale omenirii. Încă de la apariția sa, în sec. al XVIII-lea, jurnalismul a fost nu doar un vector de informare, ci principalul factor de formare, educare, convingere, urmărind satisfacerea nevoilor și cerințelor consumatorului de informație, a publicului. Presa scrisă, radioul, televiziunea și internetul sunt canale de comunicare care realizează mai mult decât o informare - ele influențează, orientează și dirijează opinia publică, interesele și motivațiile oamenilor, conștiințele dincolo de limitele momentului. Deși comunicarea în masă contribuie la stabilitatea societății, promovând o serie

de valori prin funcția instructiv-culturalizatoare, mass-media deține și publică prea puține informații cu adevărat utile dezvoltării omului modern. În ultimul deceniu, s-a observat la nivel planetar o distanțare a publicului față de presă, răcire resimțită din plin prin prăbușirea dramatică a tirajelor și prin scăderea generală a audiențelor tv. Reacțiile și experimentele mass-media nu-l mai atrag pe individul anului 2014. Oamenii nu se mai regăsesc în conceptele propuse de jurnaliști; presa pare să contrazică realitatea, să infirme voința cititorilor ei. Bună sau rea, presa scrisă și o mare parte din audio-vizual agonizează. Haosul lumii virtuale, amplificat de lipsa legilor bunului-simț, mustește într-un extaz delirant și nociv denumit simplu „Internet”. Într-o astfel de realitate potrivnică s-a născut proiectul revistei Puterea Cuvântului. Amprenta învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu garantează biruința acestui produs media. Prima tipăritură din Europa a fost Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu (1454). De la acel moment marcat printr-o rugăciune de mulțumire de tipograful Johannes Guttenberg s-au scurs 560 de ani. Tirajul Bibliei a crescut constant, traducerea se face în toate limbile și dialectele planetei iar mesajul sfânt este permanent redescoperit și înnoit de

Autorul singurului adevăr universalvalabil. Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim să construim revista Puterea Cuvântului așezând la temelie această Cărămidă sfântă – Cuvântul lui Dumnezeu, oferindu-vă o publicație curată, cu adevărat utilă omului civilizat și direct interesat de sănătatea minții și a sufletului. Redactorul nostru șef este Cel care ne garantează: „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului.  Și robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:34-36). În Numele Fiului, așadar, să fim cu adevărat slobozi construind împreună o presă cu adevărat slobodă. Să începem citind Sfânta Scriptură iar atunci când timpul ne permite, să răsfoim Puterea Cuvântului. Florin Ile

PROMO


16

WWW.PUTEREACUVANTULUI.COM

Asistăm în această perioadă la momente istorice în Ucraina. Imaginile surprinse de pubilcațiile de talie mondială „vorbesc” mai mult decât mii de cuvinte. Ce ne-a atras atenția în mod deosebit sunt acele imagini în care preoții ortodocși și cei greco-catolici apar între protestatari și ne întrebăm care este rolul acestora în asemenea situații conflictuale?

Să fie oare o încercare de „implicare a Bisericii” în frământarea politică Maidan Nezalezhnosti (Piața Independenței), împlinind oarecum o cerință a Scripturii înțeleasă greșit? Cred că este important să subliniem câteva lucruri elementare cu privire la așteptarea lui Dumnezeu ca Biserica să se implice în viața publică. Biserica nu ar trebui să fie implicată în promovarea politicilor statale și nici nu ar trebui să își folosească influența în manipularea maselor în vederea împlinirii unor idealuri politice, ci ar trebui să fie implicată în a-i ajuta pe oameni să cunoască voia lui Dumnezeu revelată în Biblie și să-i ajute totodată slujindu-i în cele mai delicate momente ale vieții lor. În vremuri de criză, slujitorul are menirea de a aduce pacea lui Dumnezeu în mijlocul stărilor conflictuale și nicidecum de a instiga la revoltă sau tulburare. Implicarea Bisericii ca instituție în spațiul public ar trebui să fie limitată la sprijinirea nevoilor sociale. Modul în care Biserica poate avea influență asupra politicului, asupra societății civile în ansamblu este investirea biblică a slujitorilor creștini în viața oamenilor iar aceștia, având un caracter puternic și împlinindu-și bine menirea în toate structurile societății vor crea o lume mai bună. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți iar în Ucraina și peste tot în lume, Sfântul Duh să dea putere în rugăciune fraților creștini pentru biruința păcii Domnului nostru Isus Cristos! Amin. Autor: Pastor Iulian Costea

Ucraina încearcă să regăsească drumul cel bun, dar situaţia economică este una extrem de delicată: vecinii de la nord au nevoie urgentă de 35 de miliarde de dolari pentru a se salva. Noul premier le-a spus deja tuturor „Bine aţi venit în Iad”, anunţând o serie de măsuri nepopulare, dar menite a repara erorile care au împins Ucraina spre dezastrul economic de acum. Potrivit Yahoo News România, oamenii-cheie din Ucraina de astăzi sunt: Fostul campion mondial la box Vitali Kliciko  este liderul partidului Alianţa Democratică Ucraineană pentru Reforme - UDAR. Recent, Kliciko a confirmat aşteptările analiştilor politici şi şi-a anunţat candidatura pentru alegerile prezidenţiale din 25 mai. Iulia Timoşenko ar fi cerut partidului său, Batkivşcina, să nu fie luată în considerare pentru postul de premier în guvernul care va fi format după alegerile prezidenţiale din mai. Imediat după eliberare, Eu-

roMaidanul a protestat însă şi împotriva lui Timoşenko, dorind să sublinieze că fostul premier ucrainean nu este un politician deplin acceptat de liderii societăţii. Arseni Iaţeniuk este noul premier al Ucrainei (desemnat la 26 februarie). Unul dintre cei mai importanţi dintre liderii opoziţiei, Iaţeniuk este un apropiat al Iuliei Timoşenko şi, înainte de toate, liderul politic ucrainean agreat de Washington. Pastorul baptist Olexandr Turcinov - Președinte interimar al Ucrainei, care a anunțat că Armata ucraineană nu va interveni pentru a impiedica alipirea Crimeei de Rusia. Petro Poroşenko, deputat independent opozant al regimului Ianukovici, a fost propus pentru funcţia de premier în ianuarie, imediat după demisia primministrului Mikola Azarov. Poroşenko este cel mai bogat basarabean, cu o avere estimată de Forbes la 1,6 miliarde de dolari. 

Puterea Cuvântului nr. 2  

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you