a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Bliv klogere pü
 Det Sociale Frikort


SOCIALT FRIKORT VESTERBRO

Social Frikort Vesterbro er et bydelsrelateret metodeudviklings- og implementeringsprojekt :l forankring af Det Sociale Frikort. Det Sociale Frikort giver de mest udsa>e mennesker på Vesterbro, mulighed for at tjene op :l 20.000 kr. om året uden, at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. SFV har været i gang siden maj 2019 og er igangsat af Reden, Brugernes Akademi og Mændenes Hjem.


SOCIALT FRIKORT VESTERBRO
 ORGANISERING ARBEJDSGRUPPE


SOCIALT FRIKORT VESTERBRO
 ORGANISERING ARBEJDSGRUPPE

REDEN

BRUGERNES AKADEMI

GADEJURISTEN

KØDBYFORENINGEN

FØLGEGRUPPE

MÆNDENES HJEM HJEMLØSEENHEDEN


SFV Trappen Trappens tre trin viser i hvor høj grad, frijobbere er i kontakt med nÌrmiljøet og hvor meget ansvar virksomheder har.


MĂŚndenes Hjem


Mændenes Hjem Hvad ville vi? §  Gøre Vesterbro, hvor erhverv og udsathed er så tæt, til en kravlegård for Det Sociale Frikort §  Undersøge hvad Det Sociale Frikort kunne betyde for mennesker, der færdes på den åbne stofscene på Vesterbro
 §  Benytte Det Sociale Frikort til at brugerne af vores huse kunne komme på arbejdsholdet, via Inhouse opgaver


Mændenes Hjem Hvad skete der? §  April: Socialt Frikort Vesterbro blev formet §  Maj: Projektteam gik i gang §  Maj: Tæt samarbejde omkring ansøgningsprocedure med KK i maj §  Maj: Mændenes Hjem bevilligede økonomi til in-house opgaver. §  Maj og juni: Frijobbere og kollegaer – de første jobs §  August: Velux Fonden støttede SFV – metodeudvikling §  August: første job hos ekstern virksomhed §  September: Frijobberne pegede selv på frijobs de kunne varetage §  Oktober: Første PopUp på gaden §  Februar: Socialviceværter + frijobbere på TMF kontrakt §  Februar: 38/57 frijobbere, 8 afdelinger, 9 popup, 9 frijob i virksomheder


SFV Trappen Trappen set oppe fra….

Trappens tre trin viser i hvor høj grad, frijobbere er i kontakt med nærmiljøet og hvor meget ansvar virksomheder har.


SFV Trappen


SFV Trappen


Mændenes Hjem Hvad lærte vi? §  Frijobs er ikke et arbejdsmarked som vi kender det i dag §  Frijobs varer mellem 1 og 4 timer §  Frijobs giver frijobberne et frirum for livets udfordringer §  Frijobs er ikke en løsning i sig selv §  Frijobs konfronterer frijobberne med at de ikke kan arbejde §  Frijobbere i SFV har brug for kontant betaling efter endt job


Reden
 København


Reden København
 Hvad ville vi? §  Vi ville forsøge at implementere det sociale frikort iblandt brugere af Reden. §  Vi ville se hvad alternativ arbejdsform kunne gøre for kvindernes livsglæde og livsvilkår. §  Vi ønskede at lokalsamfundet tog aktiv del i at oprette og opretholde frijobs. §  Vi ønskede at oprette in-house arbejde til Redens kvinder - inden de skulle være modige nok til eksterne frijobs.


Reden København
 Hvad skete der? §  Der er pt. 15 brugere af Reden der har Socialt frikort. §  Ca. 2/3 af redens kvinder, der har socialt frikort, bruger det ak:vt. §  Kvinderne fortæller at det der fylder mest for dem, er at have noget at gå op i, og at tjene penge på anden vis end livet på gaden :lbyder. §  Det er pt. mest In-house opgaver som kvinderne beny>er sig af, hos henholdsvis Mændenes hjem, Reden København og Brugernes akademi.


Reden København
 Hvad lærte vi? §  En del kvinder har mis:llid :l systemet - bekymret for konsekvenser for deres offentlige ydelser. Derfor er det en udfordring for nogen kvinder, at ansøge om socialt frikort. §  Kvinder tager in-house frijobs pga. den socialpædagogiske stø>e som inhouse opgaverne kan :lbyde og fordi der ikke er nok frijobs hos virksomheder endnu.


Brugernes Akademi


Brugernes Akademi
 Hvad ville vi? §  Bidrage :l at gøre Det Sociale Frikort :l en realitet §  Brugernes Akademi er optaget af hvordan Det Sociale Frikort kan påvirke stoVrugeres livskvalitet §  Udvikle konkret og prak:sk erfaring med Det Sociale Frikort §  PAKKEBIKSEN - ville lave en arbejdssta:on, med fokus på forebyggelse og jobs med Det Sociale Frikort


Brugernes Akademi
 Hvad skete der? §  3 fondsgivere, samlet omkring Pakkebiksen §  Mere end 850 :mers løn §  Fra :meløn :l akkordløn – værdighed §  Særlige arbejdsforhold for frijobbere


PAKKERIET

§  16 forskellige frijobs §  Mere end 850 :mer §  Mellem 35.000-40.000 injek:onssæt sendt ud i DK


Brugernes Akademi
 Hvad lærte vi? §  Frijobbere kommer ikke tæ>ere på det ordinære arbejdsmarked, men de får mulighed for en smule “økonomisk værdighed”. Slipper for at tælle på fingrene, når man handler i Ne>o den dag eller slipper for at stjæle hvis man er abs:nent, og har brug for penge :l selvmedicinering. §  Det er meget forskelligt hvad folk får ud af frijobs: bedre døgnrytme, en grund :l at stå op :l værdige rammer, og adgang :l et konstruk:vt og socialt fællesskab. §  Finansiering er en udfordring §  Det Sociale Frikort har fået for dårlige kår


Tak for i dag!
 
 Yderligere henvendelser rettes til
 SFV projektleder, Iben Nova Rask
 inr@maendeneshjem.dk
 tlf. 20 81 17 48

Profile for Socialt Frikort Vesterbro

Bliv klogere på Det Sociale Frikort  

Social Frikort Vesterbro er et bydelsrelateret metodeudviklings- og implementeringsprojekt til forankring af Det Sociale Frikort. Det Social...

Bliv klogere på Det Sociale Frikort  

Social Frikort Vesterbro er et bydelsrelateret metodeudviklings- og implementeringsprojekt til forankring af Det Sociale Frikort. Det Social...

Advertisement