Page 36

DS NU

Psykiatri: Landskonference 2019

Region Syd: Investeringstilgangen

Faggruppen Psykiatri inviterer til konference om, hvordan man kan tilgodese sårbare unges vilkår og muligheder i mødet med det specialiserede behandlings-, omsorgs-, beskæftigelses- og uddannelsessystem. Der er generalforsamling efter lovene 12. september kl. 16-18. Det sker 12.-13. september i Vejle. Læs mere og tilmeld dig

Kom til fyraftensmøde med dialog om investeringstilgangen, dens muligheder og udfordringer. To kommuner fra regionen, som allerede har høstet erfaringer og resultater med investeringstilgangen, vil fortælle om deres omstilling og de muligheder og udfordringer, de ser nu og fremover.

senest 20. august på socialraadgiverne.dk/kalender.

Det sker 2. september i Fredericia. Læs mere og tilmeld dig senest 25. august på socialraadgiverne.dk.

Forebyg belastninger og traumatisering SDS og DS Region Syd inviterer til fyraftensmøde om, hvordan du forebygger belastninger og traumatisering i dit job som socialrådgiver. Oplægsholder er Rikke Høgsted, forfatter til "Grundbog i belastningspsykologi". Læs mere og tilmeld dig på socialraadgiverne.dk/ kalender.

Odense-klubben Socialrådgiverklubben i Odense Kommune inviterer til generalforsamling samt et foredrag af Dorthe Birkmose om forråelse, som er en særlig moralsk slitage, der kan snige sig ind på professionelle.

Beskæftigelsesområdet

Det sker 10. september i Odense.

DS og HK Kommunal inviterer til temadag med fokus på evidens på beskæftigelsesområdet (sagsbehandlere, socialformidlere og -rådgivere). Hovedvægten er lagt på, hvordan man lokalt kan omsætte viden til praksis. Og på, hvordan man kan få en praksis.

Det sker 16. september på UCL i Odense, tilmeldingsfrist 8.

Læs mere og tilmeld dig senest 2. septem-

Det sker 23. september i København. Læs hele

september og 26. september på UC Syddanmark i Esbjerg,

ber på socialraadgiverne.dk/kalender.

programmet og tilmeld dig senest 25. august på

tilmeldingsfrist 19. september. Begge dage kl 16.30-19.

socialraadgiverne.dk/kalender. Det er gratis at deltage.

GRANHØJENS MÅLGRUPPER ER BORGERE MED: z Personlighedsforstyrrelse herunder spiseforstyrrelse og borderline z Udviklingshæmning

z Senhjerneskade og hjerneskade Botilbud jf. SEL §§ 107 og 108

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG PSYKIATRISK BEHANDLING I ÉT KOORDINERET TILBUD Ring eller skriv til vores sagsbehandlere for mere information eller et møde om, hvordan vi kan samarbejde om borgere i jeres kommune.

Telefon: 59932301. E-mail: kontakt@granhojen.dk 36

LÆS MERE PÅ GRANHØJEN.DK ELLER

LIVETPÅGRANHØJEN.DK SOCIALRÅDGIVEREN 08 2019

z Tilsynsdom

z Behandlingsdom z Autisme

z Posttraumatisk stresslidelse

z Skizofreni, OCD eller anden psykiatrisk diagnose

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 8-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 8-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg