Page 12

Hvem skal have

Den Gyldne Socialrådgiver 2019 - den socialfaglige pris? På Dansk Socialrådgiverforenings fagfestival Socialrådgiverdage 30. og 31. oktober uddeles Den Gyldne Socialrådgiver. Kender du en socialrådgiver, som skal hædres med Den Gyldne Socialrådgiver? Den socialfaglige pris gives til én eller en gruppe af socialrådgivere, som ❚ har taget initiativ til nytænkning inden for socialrådgivernes fagområde ❚ har taget initiativ til eller taget del i aktiviteter, der sætter fokus på godt socialt arbejde ❚ har gjort en stor socialpolitisk indsats og dermed sat fokus på socialrådgiverarbejde ❚ vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig kvalitet. Ud over æren følger der en check på 10.000 kroner med prisen. Du kan indstille kandidater til prisen ved at bruge skemaet på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside: socialraadgiverne.dk/gyldne Sidste frist for indstillinger er 2. september. Har du spørgsmål om Den Gyldne Socialrådgiver? Kontakt konsulent Charlotte Holmershøj på ch@socialraadgiverne.dk eller telefon 33 38 61 54.

Når traumer og stress står i vejen for trivsel og udvikling - indsatser for børn og familier med etnisk minoritetsbaggund

Vi tilbyder støtte og behandling gennem vores neurosekventielle tilgang • Traumescreening • Traumebehandling • Dataindsamling til §50 • Familieindsatser Antonio Silva Dias · +45 26 11 12 55 · antonio.silva.dias@drc.ngo 12

Caroline Aagaard Madsen· + 45 26 77 88 07 · caroline.madsen@drc.ngo SOCIALRÅDGIVEREN 08 2019

• Psykologiske udredninger og undersøgelser

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 8-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 8-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg