Page 33

Efter- og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet Kender du Socialstyrelsens tilbud om efter- og videreuddannelse til medarbejdere på børne- og ungeområdet? Du kan få tilskud til både Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og til Masteruddannelsen i udsatte børn og unge. Vi udbyder også en lang række kurser i Børnekataloget, som afholdes over hele landet. Læs mere på: socialstyrelsen.dk/efteruddannelse

Viden til gavn

GRANHØJENS MÅLGRUPPER ER BORGERE MED: z Personlighedsforstyrrelse herunder spiseforstyrrelse og borderline z Udviklingshæmning z Senhjerneskade Botilbud jf. SEL § 107 og 108

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG PSYKIATRISK BEHANDLING I ÉT KOORDINERET TILBUD Ring eller skriv til vores sagsbehandlere for mere information eller et møde om, hvordan vi kan samarbejde om borgere i jeres kommune.

Telefon: 59932301 E-mail: kontakt@granhojen.dk LÆS MERE PÅ GRANHOJEN.DK ELLER LIVETPAAGRANHOJEN.DK

z Hjerneskade z Autisme z Behandlingsdomme z Posttraumatisk stresslidelse z Skizofreni, OCD eller anden psykiatrisk diagnose

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg