Page 3

Illustration Morten Voigt

Når 50.000 kroner rydder barriererne for et bedre liv

Jeg oplever, at systemet giver større kvalitet i arbejdet og et bedre overblik i den enkelte sag. Men selvfølgelig kan DUBU ikke forhindre dårlig sagsbehandling. Det kan registrere, at du har gennemført en børnesamtale, men det kan ikke sikre, at det var en god børnesamtale.

Hvad sker der, når udsatte ledige får 50.000 kroner, som de selv kan råde over? Og de samtidig slipper for at bruge energi på at sende halvhjertede jobansøgninger og i stedet bliver spurgt om, hvad de brænder for og drømmer om? Flere kommuner arbejder på forsøgsbasis med såkaldte borgerstyrede budgetter – og resultaterne er lovende.

Steffen Terkelsen, socialrådgiver og DUBU-superbruger – har været med til at udvikle DUBU version 3.

12

30 Foto Lisbeth Holten

34

MIG & MIT ARBEJDE Socialrådgiver Marie Soelberg er vild med at spille håndbold – og har spillet i samme klub, siden hun var syv år.

Socialrådgiveren udgives af Dansk Socialrådgiver­ forening Toldbodgade 19B 1253 København K Telefon 7010 1099 ds@socialraadgiverne.dk www.socialraadgiverne.dk

Ansvarshavende redaktør Mads Bilstrup mb@socialraadgiverne.dk Redaktør Susan Paulsen sp@socialraadgiverne.dk

04 Seniorførtidspension DS: Mange flere kan have ret til seniorfør­ tidspension. 06 Socialrådgiver fyret af politikere Herning byråds fyring af socialrådgiver væk­ ker mistanke om politisk magtmisbrug. 08 Ungdomskriminalitetsnævn Flest børn mellem 10 og 14 år får deres sag behandlet af nævnet. 10 Kort nyt 12 Tema Når 50.000 kroner rydder barriererne for et bedre liv. 14 Borgerstyrede budgetter Aarhus har stor succes med at sætte de ledige fri 16 Befriende at slippe for kontrollen Lucia Alba Broberg deltog i projektet ”De langtidsledige tager teten”. 18 Håb, ønsker og drømme Fire kommuner giver 25 af de allermest udsatte 50.000 kr., som de må bruge på at forfølge deres drøm. Journalister Bjarke Hartmeyer Christiansen bhc@socialraadgiverne.dk Lærke Øland Frederiksen lof@socialraadgiverne.dk Bladsekretær

Birgit Barfoed bb@socialraadgiverne.dk

Annoncer DG Media a/s Havneholmen 33 1561 København V Telefon 7027 1155 Fax 7027 1156 epost@dgmedia.dk Grafisk design Salomet Grafik Pernille Kleinert Anna Olesen

20 Drømmeprojekt To socialrådgivere fortæller om at arbejde med borgerstyrede budgetter. 22 Valg til Folketing og EU 8 socialrådgivere vil i Folketinget, og 2 vil i Europa-Parlamentet. 30 Ny version af DUBU Det nye DUBU er mere smidigt – med færre klik og mere tid til borgerne. 34 Mig og mit arbejde Marie Soelberg arbejder i Modtageteamet i Børn og Familieafdelingen i Gentofte Kommune. 35 Juraspalten Ny strafbestemmelse om psykisk vold – også relevant for det sociale område. 39 Regionsleder Stort skulderklap for nødvendig kamp for medindflydelse. 40 Leder

Forside Morten Voigt Tryk Datagraf Årsabonnement 700 kr. inkl. moms Løssalg 50 kr. pr. nummer plus forsendelse

Socialrådgiveren udkommer 12 gange om året Dette nummer udkommer 2. maj 2019. Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: 17.528 Trykt oplag: 19.200 ISSN 0109-6103

SOCIALRÅDGIVEREN 05 2019

3

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg