Page 26

Blå bog

Alder: 26 år Civilstand: Single Børn: Ingen Uddannelse: Blev færdig som socialrådgiver i juni 2018 Arbejdsplads: Hjemmevejleder/socialrådgiver på et boligfællesskab

Simon Lavdal-Pedersen Valgkreds og parti: Jeg stiller op i Assens på Fyn for Kristen­ demokraterne. Stillede også op til folketingsvalget i 2015.

Hvorfor stiller du op? Jeg stiller op, fordi jeg i mit arbejde ser, at vi i Danmark ikke fokuserer på at hjælpe mennesker bedst, men i stedet på, hvor billigt vi kan gøre det.

Hvad laver du til hverdag? Jeg arbejder på et boligfællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, hvor jeg både udfører pædagogisk arbejde og laver ansøgninger til kommunen om timer og hjælpemidler til borgerne.

Hvad er dine mærkesager? Vi skal behandle mennesker ordentligt Jeg har oplevet, at kommunerne tænker mere på økonomi end på mennesket. Jeg vil kæmpe for, at mennesket kommer før økonomi. Vi skal lade fagpersoner bruge deres faglighed Jeg mener, at de forskellige fagpersoner skal have lov til at bruge deres faglighed. Så det bliver en faglig vurdering, hvad der skal gøres i en sag frem for, at det er lovbestemt.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement? Jeg har uddannet mig til socialrådgiver, fordi jeg gerne vil hjælp mennesker. Jeg mener, at min baggrund som socialrådgiver giver mig en viden om, hvilke faktorer der er vigtige for at afhjælpe et socialt problem.

26

SOCIALRÅDGIVEREN 05 2019

Hanne Roed Facebook: Hanneroed/2017 Twitter:@hanneRoed

Valgkreds og parti: Vestjyllands Storkreds, kredsene Viborg og Holstebro, Radikale Venstre.

Hvorfor stiller du op? Fordi Christiansborg trænger til mennesker, som har hands-on-erfaring fra det, de skal lovgive om. Jeg brænder for at arbejde med social-, beskæftigelses- og sundhedspolitik. Blandt andet! Ikke mindst en mere menneskelig udlændingepolitik.

Hvad laver du til hverdag? Jeg er politiker på fuld tid, siden jeg blev næstformand i Region Midtjylland fra januar 2018. Sidder blandt andet også i professionshøjskolen VIAs bestyrelse og i Psykiatriudvalget hos Danske Regioner på landsplan.

Hvad er dine mærkesager? Sundhed Vi trænger ganske rigtigt til at styrke sundheden i kommunerne, men det sker faktisk allerbedst i samarbejde med regionerne. Psykiatrien er et område, som bør have særlig opmærksomhed efter årtier med efterslæb i forhold til de fysiske sygdomme.

Uddannelse Vi skal have et samfund, hvor man ikke sparer, men investerer i uddannelse. Lige fra folkeskolen og til de videregående uddannelser. Vi er blevet rige på vores viden og vores evne til at lære, tage ansvar og udvikle nye løsninger. Det skal der ikke spares på.

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg