Page 23

Lene Dalsgaard

Facebook: Lene Dalsgaard Enhedslisten

Valgkreds og parti: Sønderjyllands storkreds, Aabenraa, Enhedslisten

Hvorfor stiller du op? Jeg stiller op af flere årsager; jeg bliver ofte indigneret over beslutningstagerne, der sidder på Christiansborg. Min holdning er, at politikerne er til for borgerne for at sikre borgernes dagligdag og skabe et Danmark, hvor der er lige adgang til vores velfærdsgoder. Derudover mener jeg, at der ofte bliver truffet beslutninger, der er i politikernes interesser og ikke borgernes. Jeg stiller også op, fordi jeg er bekymret over den udvikling i samfundet, der skaber større ulighed i befolkningen. I Danmark kan vi ikke være tjent med, at flere og flere børn vokser op i fattigdom, flere ældre får færre ydelser og vores velfærdssystem bliver gang på gang nedprioriteret, hvilket er med til at skabe dårligere muligheder for ressourcesvage og fattige borgere. Jeg håber, at jeg kan være med til at ændre tingene, hvorfor jeg gerne vil ind og deltage i den politiske dagsorden på Christiansborg.

Hvad laver du til hverdag? Jeg er ansat ved Aabenraa Kommunes børne- og familieafdeling. Jeg er dermed med til at hjælpe udsatte børn og deres familier.

Hvad er dine mærkesager? z Vi skal have solidariteten tilbage i dansk politik. z Vi skal prioritere vores velfærdssamfund z Vi skal sikre en grøn og bæredygtig omstilling. z Den stigende ulighed skal prioriteres, så vi ikke ser børn og deres familier vokse op i fattigdom

- fordi jeg i hverdagen møder de mennesker, der oplever konsekvenserne af for eksempel kontanthjælpsloftet og de lave integrationsydelser. Jeg er af den helt klare holdning, at vores profession kan være med til at tydeliggøre de udfordringer, som politiske beslutninger har for vores borgere. Derfor er jeg blevet mere engageret politisk, og det, at jeg er socialrådgiver, giver mig et udgangspunkt for at debattere ud fra helt konkrete og menneskelige perspektiver.

Blå bog Alder:35 år Civilstand: Gift Børn: 2 Uddannelse: Uddannet socialrådgiver i 2015 ved Metropol, Frederiksberg. Arbejdsplads: Børn og Familie, Aabenraa Kommune.

Hvilken betydning har din baggrund som socialrådgiver for dit politiske engagement? Jeg har altid været aktiv i samfundsdebatten. Det er klart, at i jobbet som socialrådgiver især i forhold til børn, bliver jeg mere bevidst om de tiltag og reformer, der bliver vedtaget på Christiansborg SOCIALRÅDGIVEREN 05 2019

23

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 5-2019  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg