Page 36

Lad os måle på kvalitet Den anden dag var jeg til et af de mange møder på Christiansborg med en folketingspolitiker. Et af de uformelle møder med mulighed for at reflektere og tale åbent. På et tidspunkt siger politikeren: ”Vi står i problemer til halsen, det er som om, at det bliver værre og værre, selv om vi har gjort meget fra Folketinget. Vi skal tidligere ind med hjælpen til udsatte børn. Hvis du sad som minister, hvad ville du så gøre?” Jeg svarede, at jeg ville starte med at indse, at der er brug for gennemgribende forandringer – der tager livtag med de tårnhøje dokumentationskrav, som ikke skaber effekt, men som stjæler astronomisk mange timer og ressourcer fra arbejdet tæt på børn og familier. På grund af krav om økonomistyring, opfyldelse af tidsfrister, rettidighed, indberetning til statistik, intern kommunikation og meget mere, bliver vi lænket til computeren. Bureaukratiet er gradvist vokset os over hovedet med mere papir, mere processtyring og mere kontrol. På både voksen- og børneområdet er der flere elementer i lovgivningen, som sikrer en fornuftig faglig systematik, og som bør fastholdes. På børneområdet er det for eksempel § 50-undersøgelsen og handleplanen. Disse redskaber har været med til at professionalisere praksis og til at give socialrådgiverne et fagligt sprog. Men en del af kontrollen med blanketter, papirer og overholdelse af tidsfrister synes mere at være kontrol for systemets egen skyld, frem for at bidrage til at sikre børn og voksne den bedst mulige hjælp. Den form for kontrol medfører en overproduktion af unødig, standardiseret dokumentation, og det bør vi rydde op i.

Groft sagt ved vi, hvad vi har skrevet ned og krydset af, men vi ved ikke, om barnet trives eller om familien har fået gavn af det, vi har gjort. Det tætte kendskab mangler vi.

leder

Jeg mener, at vi både på børne- og beskæftigelsesområdet bør rette blikket ud i verden for at søge inspiration til, hvordan vi kan få luget ud i det unødige papirarbejde og skabe tid til det borgernære arbejde og til at måle på kvaliteten af vores arbejde.

36

Man kunne blandt andet rette blikket mod England og undersøge, hvordan de på børneområdet har eksperimenteret med at afskaffe de fleste tidsfrister. I stedet er de begyndt at måle og kontrollere indsatsen baseret på feedback fra borgerne. Det sætter børnene og familiernes udvikling og trivsel i centrum og fører til mere meningsfuld dokumentation. Uanset hvor vi finder inspirationen, er udviklingen hen imod et system, der i højere grad bygger på tillid frem for kontrol, en absolut nødvendig turn-around, der har et ansvarligt og langsigtet perspektiv. ”Det skal vores parti arbejde for,” sagde politikeren. På vej ud af kontoret kunne jeg naturligvis kun kvittere for den kommentar med et stort TAK. Og med et håb om, at politikeren holder ord. S

SOCIALRÅDGIVEREN 3 2016

TEKST NIELS CHRISTIAN BARKHOLT, NÆSTFORMAND

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 3-2016  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 3-2016  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg