Page 2

Det koster milliarder, hvis udsatte unge ikke får job Det er dyrt, at udsatte unge ikke kommer i job: Det koster samfundet op mod 15 mia. kroner årligt, viser ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som seniorforsker Marie Louise Schulz-Nielsen er medforfatter til.

Hvordan har I defineret ”udsat”i undersøgelsen?

I det her studie har vi kigget på unge mellem 25 og 29 år, der ikke er under uddannelse og ikke har haft arbejde to år i træk.

Jeres analyse viser, at det koster samfundet mellem 12 og 15 mia. kroner om året, at de udsatte unge ikke får fat på arbejdsmarkedet. Kom det bag på jer, at tallet var så højt?

Ja. Vi vidste, at det kostede penge – men ikke, at det var så mange. Det betyder jo rigtig meget samfundsøkonomisk, hvis de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvor markant er forskellen mellem såkaldt almindelige unge og udsatte unge?

Der en meget markant forskel på, hvor mange der kommer i beskæftigelse senere: 45 procent af de udsatte mod 85 procent af de andre unge. Det er faktisk en enorm forskel.

Det er noget af det, vi skal kigge nærmere på. For ét er, hvad det vil betyde samfundsøkonomisk. Men for den enkelte unge er faktorer som uddannelse, arbejde og sundhed jo langt vigtigere.

5HURTIGE

Hvad ville der ske, hvis man fik løftet de unge?

2

I vil de næste fem år kigge særligt på udsatte unge. Med hvilket formål?

SOCIALRÅDGIVEREN 3 2016

Ingen ønsker sig et liv på kanten - og det næste er, at samfundet som helhed vil være bedre stillet, hvis de unge kommer i arbejde. Men vi skal dykke meget mere ned i, hvad der gør sig gældende: Hvorfor kommer nogen ind på arbejdsmarkedet – mens andre ikke gør? Det er komplekse problemstillinger med mange faktorer, der spiller sammen – og det er også det, der gør det så svært for de unge at komme videre. Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, medforfatter til undersøgelsen: “Den økonomiske gevinst ved at inkludere de udsatte unge”, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

TEKST METTE MØRK

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 3-2016  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 3-2016  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg