Page 3

grad af økonomistyring, som er hidtil uset, og til at indføre lovændringer, der tvinger socialrådgiverne til at give borgere afslag på ydelser, som de tydeligvis har behov for.

”Opgaven skal i centrum” er overskriften på ny struktur i Kriminalforsorgen. Det har vi hele tiden haft, mener socialrådgiverne, som byder reorganiseringen velkommen, men som gerne ville have været hørt mere i processen om omstruktureringen.

Marianne Skytte, lektor i socialt arbejde på Aalborg Universitet og

forfatter til bogen ”Socialt arbejde - teorier og perspektiver”

14 Foto Kissen Mølller-Hansen

Mig og mit arbejde Jette Halskov er tilknyttet en bedemandsforretning og rådgiver pårørende til afdøde.

12

Foto Nils Lund

16

Politikerne bruger ”krisen til at indføre en

02 5 hurtige 04 Visitering af unge halter Nye retningslinjer ændrer ikke kommunernes vurderinger af unge. 06 Kort Nyt 08 Kvinder og børn på flugt fra vold Familierådgivning og psykologhjælp halter. 11 Unge kriminelle svigtes Kommunerne er ikke hurtige nok til at hjælpe dem 12 Mig og mit arbejde Jette Halskov, er fast tilknyttet en bedemandsforretning. 13 Juraspalten Handleplaner på børne- og voksenområdet.

14

16

24

26 35 36

Krisen presser sagsbehandlere Diskussionen om økonomistyring har eksisteret siden 1500-tallet. Fanger i ny struktur Kriminalforsorgen ændrer organisationen. Kommentar Nye regler i kontanthjælpsreformen gør det svært at visitere de unge. DSnu Klumme fra praksis Det der teori og den der praksis. Leder

Socialrådgiveren udgives af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Telefon 7010 1099 ds@socialrdg.dk www.socialrdg.dk

Ansvarshavende redaktør Majbrit Berlau mbb@socialrdg.dk Redaktør Mette Ellegaard me@socialrdg.dk

Journalister Susan Paulsen sp@socialrdg.dk Jesper Nørby jn@socialrdg.dk Kommunikationsmedarbejdere Martin Hans Skouenborg mhs@socialrdg.dk Birgit Barfoed bb@socialrdg.dk

Annoncer DG Media a/s Studiestræde 5-7 1455 København K Telefon 7027 1155 Fax 7027 1156 epost@dgmedia.dk Grafisk design Salomet Pernille Kleinert

Tryk Datagraf Årsabonnement 700 kr. inkl. moms Løssalg 37 kr. pr. nummer plus forsendelse

Socialrådgiveren udkommer 15 gange om året Dette nummer udkommer 10. april 2014. Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: 14.639 Trykt oplag: 15.297 ISSN 0109-6103

SOCIALRÅDGIVEREN 05 2014

3

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 05-2014  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 05-2014  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg