Page 19

Mette Westergaard Knudsen har kontor på en af fængselsgangene i Nyborg Statsfængsel, tæt på de indsatte. - Vi har alle de typer indsatte, der ikke er egnet til at afsone i et åbent fængsel: Dem med længere domme for røveri, drab, sædelighedsforbrydelser. Desuden har vi mange forskellige bandegrupperinger. Jeg er en slags praktisk blæksprutte for dem med hjælp udadtil – alt fra samvær med børn, skilsmissebegæringer, praktiske forhold i forbindelse med løsladelse, bolig, pension, udgang, prøveløsladelse og så videre. Og så har jeg samtaler, samtaler, samtaler med dem og fungerer som en slags ventil. - Min fornemste opgave er at tale med de indsatte om deres kriminalitet – hvorfor de er her, og hvordan de kan komme ud af det igen. Det er hele meningen – at resocialisere dem, så det bruger jeg ret meget tid på, at finde de foranstaltninger, som hjælper. Og det lykkes heldigvis af og til. SOCIALRÅDGIVEREN 05 2014

19

»

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 05-2014  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 05-2014  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg