Page 9

Flere kommuner sparer stillinger væk. Odense nedlægger 11 socialrådgiverjobs, mens Aalborg opruster

De kommunale budgetter for 2014 er ved at falde på plads, og i en række kommuner er der udsigt til, at nedskæringerne og afskedigelserne fortsætter. I Odense Kommune skal der ifølge budgetforliget spares 135 millioner kroner næste år. Besparelserne giver udsigt til, at der skal nedlægges 11 socialrådgiverstillinger alene i kommunens Børn- og Ungeforvaltning. Nogle af de pågældende stillinger er dog allerede ubesatte, fortæller Berit Wolf, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Odense Kommune. - Der skal også nedlægges omkring 70 lærerstillinger og en række dagplejer i kommunen, og i den kontekst ser vi ud til at komme forholdsvist heldigt ud af det. Men der skal nok også spares i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen,

så det er for tidligt at sige præcis hvor hårdt, kommunens socialrådgivere vil blive ramt. Der er udsigt til besparelser i en række kommuner, og i en rundspørge foretaget af Epinion blandt 54 borgmestre, forventer mere end hver tredje, at antallet af ansatte i deres kommune vil falde næste år. Kun seks procent tror, antallet stiger. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvilke typer kommunale stillinger, der skal nedlægges.

Pres på Aarhus og København Aarhus Kommunes budget for 2014 bærer præg af, at det er valgår, vurderer fællestillidsrepræsentant for kommunens socialrådgivere, Trine Quist. - Vi har været igennem tre hårde år med store besparelser. Så det er fint, at der bliver givet lidt til nogle indsatser. Men det er bare ikke nok til, at det virkelig kan rykke noget. Trine Quist bekymrer sig over, at de aarhusianske kommunalpolitikere fortsat fokuserer på effektiviseringer. - Der kører fortsat en håbløs diskussion om varme og kolde hænder. Vi forsøger at forklare, at vi som socialråd-

”Der kører fortsat en håbløs diskussion om varme og kolde hænder. Vi forsøger at forklare, at vi som socialrådgivere er direkte involveret i indsatsen for en række borgere og derfor er varme hænder, men budskabet er svært at få igennem til politikerne. Trine Quist, fælledstillidsrepræsentant i Aarhus

givere er direkte involveret i indsatsen for en række borgere, og derfor er varme hænder, men budskabet er svært at få igennem til politikerne. Københavns Kommunes Socialforvaltning har på trods af et større sparekrav igen undgået besparelser på typiske socialrådgiverområder, fortæller fællestillidsrepræsentant Rasmus Hangaard Balslev. - Vi forventer ingen afskedigelser, hvilket er mægtig positivt i disse tider. Omvendt er der ikke levnet meget plads til investeringer, så alt i alt må budgettet betegnes som en nulløsning. Kommunens politikere har for tredje år i træk skrevet tillid ind i budgetteksten som noget, forvaltningerne forpligtes til at arbejde med i organisationen, hvilket Rasmus Hangaard Balslev lægger stor vægt på. - Der følger ikke penge med, men det er et enormt vigtigt signal, at man vil stole mere på medarbejdernes faglighed og på decentrale løsninger.

Aalborg investerer Aalborg Kommune opruster på børneog ungeområdet med en investering på 10 millioner i budgettet for 2014. Pengene går blandt andet til gadeplansmedarbejdere, indsatser for fritidsjob til udsatte unge, samt forældrekurser, der skal sikre tidlig, tværfaglig indsats. Investeringen kommer efter at kommunen sparede godt 128 millioner på budgettet for 2013. - Kommunens investeringer giver mulighed for at lave en ekstra indsats målrettet de områder, hvor der er mange udsatte og sårbare børn og unge, som har behov for en helt speciel indsats. For eksempel kan vi med socialrådgivere på gadeplan i de belastede områder nå flere børn og unge med brug for støtte, fortæller Claus Teisen, fællestillidsrepræsentant i Aalborg Kommune. S

TEKST JESPER NØRBY

SOCIALRÅDGIVEREN 13 2013

9

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg