Page 40

Ungdomscentret Gjeddesgaard

Vi arbejder med bæredygtige anbringelser. Vi tager imod unge mellem 12 til 18 år (med mulighed for efterværn til det fyldte 23 år) med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Vi har både et opholdssted og et dagbehandlingstilbud. Vi fokuserer meget på vores samarbejde med kommunerne, både gennem statusmøder og ved skrivelser i ICS skabelon, så der nemt kan journaliseres. Vi tilbyder akutanbringelser til børn og unge, som ikke kan opholde sig i eget hjem, indtil det endelige anbringelsessted er fastlagt Kontakt: Forstander Torben Jørgensen på telefon 24496075 eller forstander Poul Erik Ager på telefon 21548940 www.gjeddesgaard-falster.dk www.gjeddesgaard.dk

Vi tilbyder §§ 107 og 108 –ophold med individuelt tilrettelagt psykosocial rehabilitering og recovery med fokus på tre faser:

Indflytning - Mellemfasen - Udflytning

Vi modtager voksne mennesker med svær sindslidelse og derudover x misbrug af forskellig karakter x dobbeltdiagnoser x behandlingsdom x hjerneskader

Medarbejdergruppen består af pædagoger, sosu-assistenter, sygeplejersker, afspændingspædagog og aktivitets-, job- og uddannelseskoordinatorer. Vi har intern medicinkompetenceafklaring og –uddannelse og et medicinfagligt team til at varetage det tværgående samarbejde med læger og distriktspsykiatrien.

Vi arbejder målrettet med evidensbaserede metoder som neuropædagogik, kognitiv metode, den motiverende samtale (MI), undervisningsforløb om mestringsstrategier (IMR) og NADA (øreakupunktur).

Vi udvikler løbende aktiviteter, der understøtter recoveryprocessen, bl.a. x diætistforløb x et aktivt beboerråd x motion og bevægelse x uddannelse og kurser for beboere x jobskabelse med interne løntilskudsjobs Et seriøst bud på en fordelagtig samarbejdspartne for socialrådgiveren

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg