Page 2

5HURTIGE

Forskning viser nye veje til kvalitet i børnesager Stabil voksenkontakt er nøgleord i indsatsen over for udsatte børn. En ny ph.d.-afhandling dokumenterer, at især børn af psykisk syge har brug for en særlig indsats.

Din afhandling har fokus på, i hvilken grad de udsatte børn har stabil voksenkontakt. Hvorfor er den relation vigtig?

Hvis børn har en vedvarende oplevelse af social eksklusion i en tidlig alder, er der stor risiko for, at de kommer ind i en ond cirkel, der fremmer anti-social adfærd. Der er en tendens til, at de i højere grad bliver kriminelle, får mindre uddannelse og udvikler psykiske sygdomme. Derfor giver det god mening at forske i, hvordan man fremmer udsatte børns stabile relationer til voksne.

Blandt andet at der er mere stabilitet i børnesagerne, end mange måske regner med. Tal for knap 10.000 sager i Aarhus Kommune viser for eksempel, at kun ganske få procent af § 50-undersøgelserne fører til anbringelser. Man hører ofte, at der går en forebyggende foranstaltning forud for en anbringelse, men en forebyggende foranstaltning fører altså kun i ganske få tilfælde til en anbringelse.

Du har analyseret data fra offentlige registre. Hvad er du nået frem til?

Men nogle børn oplever også ustabile forløb?

Ja, især børn af psykisk syge forældre oplever en ustabil start på livet med skift fra det ene omsorgsmiljø til det andet. De har op til dobbelt så stor risiko for at blive anbragt flere gange som andre anbragte børn. Derfor er der helt åbenlyst brug for en forstærket indsats over for dem, og man skal være mere sikre på, at det er det rigtige at gøre, når man hjemsender disse børn fra en anbringelse.

Jeg er blevet overrasket over, hvor mange vigtige detaljer man kan få ud af disse data. Eksemplet med børn af psykisk syge er blot en enkelt illustration af, hvad man kan bruge dem til. Vi har registerdata helt tilbage fra 1977, og det er underligt, at de ikke bliver brugt noget mere.

I hvilken grad kan registerdata bruges til at forbedre indsatsen?

Hvad kan det skyldes?

Når jeg har talt med socialrådgivere om mine afhandling, har jeg oplevet megen skepsis. Det skyldes måske, at sagsbehandlerne er trætte af at blive overvåget af udefrakommende, fordi de er vant til, at der mest er fokus på overholdelse af regler og budget. Men der er rigtig megen viden at hente, som kan være med til at sikre mere kvalitet i indsatsen.

Cand. psych. Mads Bonde Ubbesen er ansat ved Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. Hans ph.d.-afhandling ”The Danish Child Protection System in Light of RegisterBased Research” er tilgængelig på nettet: http://bit.ly/HarjT2

2

SOCIALRÅDGIVEREN 13 072013 2013

TEKST XXX LARSXXXXXX FRIIS

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 13-2013  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg