Page 6

KORT NY T

Redigeret af Ida Skytte, is@socialrdg.dk

FATTIGDOM

Eksperter skal finde grænsen Socialminister Karen Hækkerup (S) har nedsat et ekspertudvalg med tidligere overvismand, Torben M. Andersen i spidsen, der skal hjælpe regeringen med at udarbejde en fattigdomsgrænse. – Vi skal se i øjnene, at der findes fattige mennesker i Danmark, derfor har vi brug for en officiel fattigdomsgrænse. Og vi skal bruge grænsen som et redskab til at definere fattigdommen, så vi kan hjælpe dem, der er ramt af fattigdom til at blive selvforsørgende, siger ministeren på www.sm.dk. Ekspertudvalget skal undersøge, hvilke kriterier det er relevant at opgøre fattigdom ud fra, og arbejdet, som forventes afsluttet i foråret 2013, skal bruges til at målrette politiske tiltag. FOTO: SCANPIX

u

u

u

u

NYE BØGER o

PSYKIATRI

6

KOMPETENCEUDVIKLING

STRESS

Egentlig altid mest levende Kunsten at overføre viden

Analyse af copingmetoder

“Kære unge menneske! Uanset hvor dårligt, du har det eller hvor ked af det, du er, kan du få det bedre.” Sådan lyder bogens budskab, og forfatteren ved, hvad hun taler om. Hun er rask efter en psykisk sygdom og arbejder i dag som privatpraktiserende psykolog, forfatter og foredragsholder. Bogen beskriver, hvor svært det kan være for venner og familie at agere, når én man er tæt på får det dårligt uden at vide hvorfor. Men også hvordan voksne, for eksempel en lærer, kan komme til at spille en afgørende og positiv rolle. Bogen rummer 13 cases samt information om psykiske sygdomme, diagnoser, medicin m.m. “Egentlig altid mest levende – om unge og psykisk sygdom” af Arnhild Lauveng, Akademisk Forlag, 336 sider, 329 kroner.

Kvalitativ mikroanalyse er en metode, udviklet af den amerikanske psykolog Richard S. Lazarus, som kan bruges, når individers ellers gruppers måde at opleve og håndtere stress på skal kortlægges. I bogen gennemgår forfatteren, hvordan metoden kan anvendes, og stiller analyseredskaber til rådighed for alle, som er professionelt interesserede i at udforske copingprocesser. Der er blandt andet vejledning i at gennemføre et copinginterview og analyse af data. “Coping – manual til kvalitativ mikroanalyse” af Karen Pallesgaard Munk, Aarhus Universitetsforlag, 160 sider, 200 kroner.

SOCIALRÅDGIVEREN 09 I 2012

Hvordan skaber man sammenhæng mellem teori og praksis? Det er et af professionsuddannelsernes vigtigste spørgsmål, og her er transfer et nøglebegreb. Transfer er at kunne bruge og omsætte viden lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden. Og i en professionel sammenhæng skal man kunne handle med afsæt i, hvad man har lært. Bogen er den første, samlede indføring i transfer på dansk og er relevant på både grund- og efteruddannelserne. “Transfer – Kompetence i en professionel sammenhæng” af Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog, Aarhus Universitetsforlag, 168 sider, 150 kroner.

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 09-2012  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 09-2012  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg