Page 41

!'

Foto: colourbox

RĂĽdgiver til Jobcenter Ballerup %$)'0""'*&0(/'0(%"'-+'0""'0%'#"'00)#' *$)")0)"0%!($)#)00!"'$0%0'+"'$0 %'(0' 0()-'00!"'$0%0%&/"$$00!%$)$) ."&( #%)'0%+'0 0-'0'0'0&'%"#'0*0%+'0"0'0 "'0 ".'0 +0 *$$"((&"$'0 %0 $()""'0 )"0 '+"'$0 %0"!( %0(#)0!"''0('00%'%"0)"0/')(&$(%$0 0'0)0,))0%0$')0)#0'0!$0"0*%''$'$0 +%'(0' 0%'(0' (0'0&'.)00%)0*#/'0%0+ '0#)0%&#.'!(%##0&-0$$$0%0%0)"0(##$0)0"/()0%&+'$ 0".'0+.)0&-0%&+"/($$'0&-0)0/ )0")0$+*0% -'0 ."&0)"0)0"0$$#0(*&'+(%$%$0

Sagsbehandler i Jobcenter Furesø Et arbejde med stolthed, samvĂŚr og identitet Vil du arbejde tĂŚt pĂĽ mennesker, der i en kortere eller lĂŚngere periode har mĂĽttet forlade arbejdsmarkedet? Vil du vĂŚre med til at sikre en fair og effektiv sagsbehandling? Og vil du dele din arbejdsglĂŚde med andre? I Jobcenter Furesø søger vi en sagsbehandler 37 t/u til opfølgning af sygedagpengesager. Din gulerod er udfordring i et krĂŚvende og fagligt udviklende job, der indeholder ressourceproďŹ ler, afklaring af arbejdsevne, arbejdsfastholdelse og indstillinger til revalidering, eksjob og førtidspension.

%#0 $,$()0 ' '0 *0 0 /'()0 0 #-$'0 #0 $())0 (()"

Ansøgningsfrist den 12. september.

/'0#'0!)%$("'0')0 /"'0)"0

0 

LÌs hele opslaget, og søg stillingen pü www.furesoe.dk/job.

$(/$$('()00(&)#'0 $(.))"(((#)"'0$'0()00*0

   

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

www.ballerup.dk/job

Ballerup Ă…rets IdrĂŚtskommune

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

+ZWJXÂŁ

SOLRĂ˜D KOMMUNE | BĂ˜RN OG UNGE RĂ…DGIVNINGEN

)DPLOLHUnGJLYHUgenopslag Jobbet Vi søger en kompetent og engageret familierüdgiver til en fuldtidsstilling i Familieafsnittet fra 1. november 2008 eller snarest derefter. Arbejdsomrüdet er rüdgivning og vejledning til børnefamilier, socialfaglige undersøgelser, handleplaner og ivÌrksÌttelse af og opfølgning pü hjÌlpeforanstaltninger i henhold til Serviceloven. Jobmiljø Familieafsnittet arbejder distriktsopdelt i 4 skoledistrikter. Vi har et veludbygget og tÌt tvÌrfagligt samarbejde i grupperne og mellem de forskellige faggrupper i Børn og Unge Rüdgivningen, hvor der arbejdes i et systemisk og fremadrettet perspektiv. Som familierüdgiver har du stor egen kompetence, og der er store mulig-

heder for nytÌnkning og udvikling af nye ideer. Kommunen er ved at opføre et VÌksthus til undervisning, dagbehandling og forskellige gruppe- og familieorienterede tilbud. .YDOL¿NDWLRQHU Vi ønsker, at du har ‡ uddannelse som socialrüdgiver eller socialformidler ‡ kendskab til serviceloven og erfaring/ lyst til at arbejde med børn, unge og familier ‡ erfaring med tvÌrfagligt samarbejde og gode samarbejdsevner ‡ erfaring med administrative funktioner Vi tilbyder ‡ et afvekslende og udadvendt arbejde ‡ ekstern supervision ‡ erfarne og engagerede kolleger

‡ en travl arbejdsplads, hvor der samtidig er plads til büde humor og alvor ‡ ÀHNVLEOHDUEHMGVIRUKROG /¥Q Løn og ansÌttelse er omfattet af principperne i aftale om Ny Løn og sker efter gÌldende overenskomst. Vil du vide mere? Er du velkommen til at kontakte leder af Børn og Unge Rüdgivningen Leif Pedersen pü tlf. 56 18 28 61, lp@solrod.dk eller socialfaglig leder Lone Vandborg pü tlf. 56 18 28 62, lv@solrod.dk $QV¥JQLQJVIULVW 15. september med morgenposten. Jobsamtaler i uge 39.

Send ansøgningen til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller pü job@solrod.dk

Se mere pĂĽ solrod.dk #

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 14-2008  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 14-2008  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg