Page 50

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Sektionen bestür af 2 børneteamet med 5 socialrüdgivere 2 voksen psykiatri teamet med 3 socialrüdgivere 2 voksen handicap teamet med 3 socialrüdgivere 2 ekspeditionsteamet med 3 sagsbehandler Vi ønsker at vÌre kendt for: ( Respekt ( Involvering ( NytÌnkning ( GlÌde Arbejdet omfatter isÌr sagsbehandling vedrørende bestemmelserne i lov om social service, bl.a.: 2 afklaring af behov for, visitation til og ivÌrksÌttelse af: hjÌlpeforanstaltninger 2 udarbejdelse af undersøgelser og handleplaner 2 koordinering af indsatsen 2 dÌkning af merudgifter 2 kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Vi tilbyder: 2 et godt arbejdsklima 2 en spÌndende, travl og krÌvende hverdag 2 dagligt samarbejde med kollegaer 2 tvÌrfagligt samarbejde 2 supervision Vi ønsker en kollega, der: 2 er uddannet socialrüdgiver/socialformidler 2 kan arbejde selvstÌndig, men ogsü indgü i samarbejde og dialog 2 er god til at lytte og kommunikere 2 har et positivt menneskesyn Løn og ansÌttelsesforhold i henhold til gÌldende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter rammer for ny løn med afsÌt i stillingens funktioner og ansøgers kvalifikationer. NÌrmere oplysninger om stillingerne kan füs hos sektionsleder Marianne Jensen pü tlf. nr. 9611 4771 eller Børneteamet v/ Marianne E. Nielsen tlf. nr. 9611 4779. Ansøgning: Ansøgning bilagt oplysninger om uddannelse og tidligere beskÌftigelse indsendes til Psykiatri – og Handicapafdelingen, Helgolandsgade 20, 7500 Holstebro, sü ansøgningen er os i hÌnde senest torsdag den 01. november 2007 www.holstebro.dk $

59081_SR18jobombr.indd 50

!%

Ved Holstebro kommunes Psykiatri- og Handicapafdelings Rüdgivningssektion er en 37 timers stilling som socialrüdgiver/socialformidler i afdelingens børneteam ledig til besÌttelse pr. 01. november 2007 eller snarest derefter.

Sygedagpengeafdelingen søger sagsbehandler Da en af vore sagsbehandlere har valgt at søge nye udfordringer indenfor et andet fagomrüde, søger Sygedagpengeafdelingen en sagsbehandler med tiltrÌdelse d. 1. november 2007 eller snarest derefter. I afdelingen arbejder sagsbehandlere og jobkonsulenter tvÌrfagligt om afklaring af den enkelte borgers beskÌftigelses- og forsørgelsesmÌssige situation. Jobkonsulenten er ansvarlig for den virksomhedsrettede indsats med bl.a. fremskaffelse af relevante jobs og virksomhedspraktikker, samt opfølgning af disse.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

!&

SOCIALRĂ…DGIVER TIL BĂ˜RNETEAM

Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr: Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr efter gĂŚldende overenskomst. Lønnen fastsĂŚttes efter principperne i NY LĂ˜N efter forhandling med den faglige organisation. NĂŚrmere oplysninger: Kontakt sektionsleder Poul Nyrup tlf. 99156350. Se hele stillingsopslaget pĂĽ www.skive.dk under ledige stillinger. Ansøgning: Ansøgningen skal vĂŚre modtaget senest fredag d. 26. oktober 2007 og sendes til Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, att. Poul Nyrup.

(GENOPSLAG)

Familiesektionen søger Socialrüdgiver/socialformidler Familiesektionen søger en familierüdgiver til fast stilling pr. 1. november eller snarest derefter. Stillingen er pü 37 timer, og arbejdsomrüdet er børn og unge primÌrt fra 0 - 14 ür med behov for sÌrlig støtte. Du vil som familierüdgiver komme til at arbejde efter Servicelovens kapitel 11. Herunder rüd og vejledning, socialfaglige undersøgelser, foranstaltninger efter Servicelovens § 52, tilsyn i plejefamilier, børnesamtaler, udarbejdelse af handleplaner og meget mere. Løn og ansÌttelsesvilkür i henhold til gÌldende overenskomst. Se hele stillingsopslaget pü www.skive.dk under ledige stillinger eller fü nÌrmere oplysninger ved henvendelse til souschef Mette Andreassen tlf. 9915 6235 eller sektionsleder Solvejg Lund tlf. 9915 6035. Ansøgningen skal vÌre os i hÌnde senest fredag den 26. oktober, og sendes til Skive Kommune, Rüdhuset, Familiesektionen, Torvegade 10, 7800 Skive. AnsÌttelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 30. oktober. $

10/10/07 13:42:28

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg