Page 47

Odder Kommune

Tilsynsenheden

søger stedfortrÌder/faglig leder

!%

Tilsynsenheden, Socialforvaltningen

$ENKOMMUNALEDELAF*OBCENTER/DDERSÂ’GERPRJANUARENSTEDFORTRÂ?DERFORJOBCENTERCHEFEN

Da 2 af vore kollegaer har valgt at fratrÌde pü grund af alder søger vi 2 nye kollegaer til Tilsynsenheden i Socialforvaltningen fra 1. januar 2008. Tilsynsenheden fører tilsyn med de sociale tilbud i de fire driftsomrüder; Voksen Handicap – Socialpsykiatri - Familier, Børn og Unge samt Forsorg og misbrug.

Dine primĂŚre opgaver vil vĂŚre: s&AGLIGSPARRINGTILSAGSBEHANDLEREOGARBEJDSKONSULENTER s)NTENSIVTLEDELSESTILSYN s)MPLEMENTERINGAFNYLOVGIVNING

Derudover er det Tilsynsenhedens opgave at godkende og føre tilsyn med private opholdssteder for børn og unge samt private botilbud for voksne, der er beliggende i Århus Kommune. Tilsynsenheden er organisatorisk placeret i Socialforvaltningens Sekretariatet og bestür af 5 medarbejdere. Du skal som tilsynsmedarbejder varetage den lovbundne tilsynsopgave, og det er hensigten, at tilsynet udføres pü en südan müde, at det aktivt bidrager til arbejdet med kvalitetsudvikling. Yderligere oplysninger om jobbet kan füs pü Århus Kommunes Hjemmeside www.aarhuskommune.dk/portal/stillinger eller ved henvendelse til socialfaglig koordinator Niels Nyrup, tlf. 8713 4168, E-post ncn@fa.aarhus.dk. eller Ib Rønn, tlf. 8713 4167, E-post irn@fa.aarhus.dk. Ansøgningsfristen er den 1. november 2007, kl. 12.00.

Socialforvaltningen

Århus Kommune Døgncentret for børn og familier

!&

Medarbejdere

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Odder

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Ă…rhus Kommune

Vi ser gerne, at du har: s2ELEVANTUDDANNELSESMÂ?SSIGBAGGRUNDGERNESOCIALRĂ?DGIVER FORMIDler) s3OLIDPRAKSISBASERETVIDENOMARBEJDSMARKEDS OGINTEGRATIONSOMRĂ?DET s6IDENOMÂ’KONOMISKOGFAGLIGSTYRING Vi kan tilbyde: s%TJOBCENTER HVORMEDARBEJDERNEHARSTORKOMPETENCEOGSELVLEDELSE s%TGODTARBEJDSKLIMAMEDINTENSITETOGMASSERAFGODTHUMÂ’R s%NERFARENCHEF Ansøgningsfrist: 12. november 2007. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr i henhold til gĂŚldende overenskomst/ny løn. 9DERLIGEREOPLYSNINGERKANFĂ?SVEDHENVENDELSETILJOBCENTERCHEF/LE 3TOUNBJERGPĂ?TLFELLERE MAILOLESTOUNBJERG ODDERDK /DDER+OMMUNEERENDIGITALKOMMUNE$ERFORFORETRÂ?KKERVI ATDU sender din ansøgning og dit CV pr. mail til adressen: OLESTOUNBJERG ODDERDK MENDENKANOGSĂ?SENDESTIL/DDER2Ă?DHUS 2Ă?DHUSGADE /DDER Vil du vide mere om vores kommune, kan du ogsĂĽ se pĂĽ vores hjemmeside www.oddernettet.dk, og du kan lĂŚse det fulde opslag pĂĽ www.oddernettet.dk/jobs.

    

  

    !          

Socialrüdgiver/socialformidler Døgncentret for børn og familier søger en 35 timers socialrüdgiver/socialformidler snarest muligt.

  

Døgncentret for Børn og Familier er en selvejende institution, oprettet i 2004, ved en sammenlÌgning af Chr. IX’s Børnehjem, Familieinstitutionen Bethesda og Observationshjemmet Rishøj, alle beliggende i Århus Nord.

 #!#&$" " # #!$$ "

Døgncentret bestür af 5 børneafdelinger (0 – 14 ür), en familieafdeling samt intern skole pü Rishøj.

#$"# "(%"$#'$$#

Døgncentrets kÌrneopgaver er akut modtagelse af børn, samt strukturerede observationer og udviklingsopgaver. Yderligere oplysninger om stillingen ved forstander Henrik Ernst eller souschef Kell Jarsbo pü tlf. 8713 3848. Ansøgningsfrist er den 1. november 2007. Yderligere oplysninger om institutionen og stillingsindhold kan ses pü Århus Kommunes Hjemmeside www.aarhuskommune.dk/portal/stillinger.

 #!#&$" # #!$$ """

!""    #$"%#"% %#$ ##$   " # $ " 

#$# !#$!( #$&##

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og dokumentation for tidligere beskÌftigelse sendes til: Døgncentret for Børn og Familier,Reykjaviksgade 11,8200 Århus N. MÌrket �Ansøgning socialrüdgiver/socialformidler�

Socialforvaltningen

   #&

59081_SR18jobombr.indd 47

10/10/07 13:42:26

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg